Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 24. september 2015 DODIPLOMSKI STUDIJ: Urniki za jesenski semester 2015/16

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2015/16, ki se prične v četrtek, 1. oktobra 2015 in zaključi v petek, 22. januarja 2016.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

  • NAVODILA za pregledovanje urnikov so objavljena na zgoraj navedeni spletni strani,
  • SKUPINE: delitev v skupine PRI VAJAH je predvidena pri nekaterih predmetih dodiplomskih študijskih programov Računalništvo in informatika (1. letnik), Biodiverziteta (1. in 2. letnik), Biopsihologija (1., 2. in 3. letnik) in Sredozemsko kmetijstvo (1. letnik). SEZNAMI študentov po skupinah bodo objavljeni na zgoraj navedeni spletni strani v sredo, 30.9.2015. V skupine za letnik bodo uvrščeni le študenti, ki so prvič ali ponovno vpisani v letnik. Ostali študenti (pavzerji; študenti, ki opravljajo obveznosti za pretekli letnik; študenti, ki opravljajo diferencialne izpite; študenti, ki jim je bilo odobreno opravljanje predmetov višjega letnika), se za vključitev v skupino za vaje pri predmetu dogovorijo neposredno z nosilcem predmeta oziroma z asistentom pri predmetu;
  • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden jesenskega semestra;
  • VAJE V PRVEM TEDNU: v prvem tednu jesenskega semestra odpadejo vaje pri nekaterih predmetih – natančne informacije o tem bodo objavljene med obvestili v ŠIS-u v sredo, 30.9.2015 (za vse dodiplomske programe skupaj);
  • SPREMEMBE URNIKA: do 30.9.2014 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom semestra. Vse spremembe urnika od vključno 1.10.2015 dalje bodo objavljene med obvestili v ŠIS-u.

V četrtek, 1.10.2015 bo potekal sprejem brucev in bruck. Točne informacije glede sprejema so objavljene med obvestili na spletni strani fakultete. Za bruce se v četrtek, 1.10.2015 predavanja in vaje po urniku ne izvajajo.

Študente programa Matematika v ekonomiji in financah posebej obveščamo, da bo predmet Finančne vsebine v angleškem jeziku na urnik umeščen naknadno (ustrezno bo popravljen urnik in objavljeno obvestilo o spremembi). Na urnik bodo naknadndo umeščena tudi predavanja pri predmetu Makroekonomsko modeliranje.

 

Referat za študente UP FAMNIT