Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 24. september 2015 PODIPLOMSKI STUDIJ: Urniki za jesenski semester 2015/16

Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2015/16, ki se prične v četrtek, 1. oktobra 2015 in zaključi v petek, 22. januarja 2016.

Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

  • NAVODILA za pregledovanje urnikov so objavljena na zgoraj navedeni spletni strani;
  • objavljeni urniki veljajo za MAGISTRSKE študijske programe. DOKTORSKI ŠTUDIJ se zaradi majhnega števila študentov izvaja s konzultacijami. Program študija študenta se oblikuje individualno, v dogovoru z mentorjem doktorskega študenta. Doktorski študenti programa Računalništvo in informatika obiskujejo PODIPLOMSKI SEMINAR, ki se izvaja ob ponedeljkih in sicer skupaj za študente magistrskih in doktorskih študijskih programov, doktorski študenti programa Matematične znanosti pa obiskujejo RAZISKOVALNI MATEMATIČNI SEMINAR, ki se izvaja ob ponedeljkih ob 10. uri;
  • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden semestra;
  • SPREMEMBE URNIKA: do 30.9.2015 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom semestra. Vse spremembe urnika od vključno 1.10.2015 dalje bodo objavljene med obvestili v ŠIS-u.

Izvajanje Seminarja PRIN ob ponedeljkih (16:00-17:00): Seminar PRIN je obveznost za vse študente, vpisane v magistrski in doktorski študijski program Računalništvo in informatika. Ker se seminar praviloma izvaja vsak teden, se študente sproti obvešča o morebitni ne-izvedbi seminarja. Če bo seminar prihodnji ponedeljek odpadel, bo v petek do 16. ure objavljeno obvestilo Referata o spremembi urnika, prav tako bo ustrezno popravljen urnik, ki je objavljen na spletni strani fakultete. Hkrati bo objavljena tudi sprememba urnika, če se bodo predavanja, ki so na urniku predvidena ob ponedeljkih ob 17. uri, pričela že ob 16. uri.

V prvem tednu oktobra bodo koordinatorji organizirali sestanke s študenti, kjer bodo študente seznanili z nekaterimi pomembnimi informacijami o študiju v 2015/16. Termini sestankov so objavljeni med obvestili Referata za posamičen program.

Študente magistrskega programa Varstvo narave posebej obveščamo, da bodo predavanja pri predmetu Ornitologija na urnik umeščena naknadno (ustrezno bo popravljen urnik in objavljeno obvestilo o spremembi).

Študente magistrskega programa Matematika s finančnim inženiringom posebej obveščamo, da bodo predavanja pri predmetu Vrednotenje zavarovalniških produktov na urnik umeščena naknadno (ustrezno bo popravljen urnik in objavljeno obvestilo o spremembi).

 

Referat za študente UP FAMNIT