Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 30. september 2015 Raziskovalni dnevi iz matematike na UP FAMNIT

Danes, v sredo 30. septembra, se na UP FAMNIT zaključujejo tridnevni Raziskovalni dnevi iz matematike, ki jih fakulteta, v sodelovanju z DMFA Slovenije in Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem, organizira že peto leto zapored. Na osnovi uspešnih uvrstitev na državnem tekmovanju iz matematike in/ali na mednarodnih tekmovanjih (IMO, MEMO, EGMO) je fakulteta k udeležbi povabila 20 dijakov z različnih srednjih šol v Sloveniji, obenem pa je matematične aktive srednjih šol na Primorskem pozvala, da k udeležbi na dogodku povabijo svoje dijake. Dogodka se je tako udeležilo tudi pet dijakov iz Gimnazije Nova Gorica.

Dijaki so vsak dan poslušali večurna predavanja izbranih poglavij iz matematike, namenjena pripravam na Mednarodno matematično olimpijado in druga matematična tekmovanja. Predavali so sodelavci, raziskovalci in študenti UP FAMNIT, večinoma bivši udeleženci Mednarodnih matematičnih olimpijad, pri organizaciji pa sta pomagali tudi študentki UP FAMNIT Slađana Babić in Nevena Mitrović.

Prvi dan raziskovalnih dni so udeleženci obravnavali neenakosti (predaval je Marko Palangetić), zvečer pa so imeli priložnost spoznati matematično igro JOMILI Cubes (delavnico je vodil István Estélyi). Drugi dan so reševali naloge s področja teorije števil (predaval je mag. Slobodan Filipovski) in poslušali predavanje o uporabi grafov in matrik pri delovanju spletnih iskalnikov (predaval je dr. Rok Požar). Tretji dan je bil namenjen teoriji in nalogam s področja permutacij (predaval je Marko Rajković).

Dijakom se zahvaljujemo za udeležbo na dogodku in jim želimo še veliko uspehov na tekmovanjih!