Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 6. december 2023 Preizkusno predavanje dr. Simon Brezovar

Dr. Simon Brezovar bo imel v ponedeljek, 11. 12. 2023 ob 13:00, preizkusno predavanje za prvo izvolitev v naziv visokošolski učitelj – docent za področje »Psihologija«.

Predavanje z naslovom »Frontalni reženj: kje se nahaja, kateri so njegovi gradniki in ključne funkcije ter kakšne so posledice njegove okvare« bo potekalo v okviru predmeta Osnove psihologije, v predavalnici Brolo-B5, Trg Brolo 12, 6000 Koper (2. nadstropje).

Vljudno vabljeni k udeležbi.


torek, 5. december 2023 Raziskovalni obiski na Univerzi v Malagi in Univerzi v Sheffieldu

Izr. prof. Matjaž Kljun in izr. prof. Klen Čopič Pucihar, raziskovalca UP FAMNIT in UP IAM z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije, sta gostovala na Univerzi v Malagi v sklopu projekta ERASMUS+ KA220: FTDCHE - Fostering the Transversal Digital Competences in Higher Education.

Projekt FTDCHE, ki traja 30 mesecev, združuje 5 članic (Univerza na PrimorskemUniverza v MalagiPolitehnična univerza v BukareštiUniverza Leuven-LimburgDržavna univerza uporabnih znanosti Šiauliai) s področja raziskav in razvoja informacijskih in komunikacijskih tehnologij s ciljem spodbujanja transverzalnih digitalnih kompetenc v visokem šolstvu. 

Evropska komisija, ki finančno podpira projekt, zanj namenja 250.000 evrov

Sollertia je skupno ime 3-letnega projekta Erasmus+ KA220-HED »FTDCHE« (Fostering the Transversal Digital Competences in Higher Education), ki se je pričel decembra 2022, in njegovega sistema »LMS« (Learning Management System).

Spletna stran projekta je dostopna tukaj.

  
  


Med 26. novembrom in 3. decembrom 2023 sta doc. dr. Nino Bašić (raziskovalec na UP FAMNIT in UP IAM z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije ter na IMFM) in prof. Primož Potočnik (UL FMF in IMFM) obiskala prof. Patricka W. Fowlerja, FRS, na Univerzi v Sheffieldu, Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske. V okviru raziskovalnega obiska sta se sestala še s prof. Barryjem T. Pickupom, Maxine M. McCarthy in prof. Stevenom P. Armesom, FRS.

Obravnavali so različne teme kemijske teorije grafov in fizikalne kemije: uporaba orešnih grafov v fiziki, aplikacije grafov z majhnim številom orbit v matematični kemiji, energija toroidnih grafov, usmerjeni orešni grafi ipd.

Obisk je finančno podprl Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (IMFM).

  


torek, 5. december 2023 Niki Hrovatin, nov doktor znanosti

Danes, 5. 12. 2023, smo na Famnitu pozdravili še enega doktorja znanosti.

Niki Hrovatin, študent doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Omogočanje decentralizirane obdelave podatkov z varovanjem zasebnosti v senzorskih omrežjih, pod mentorstvom izr. prof. dr. Jerneja Vičiča ter somentorstvom prof. dr. Michaëla Mrisse.

Novemu doktorju znanosti iskreno čestitamo in mu želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!  


ponedeljek, 4. december 2023 PSIHOLOGIJA IN ŠPORT: MEDNARODNI KONGRES »ŠPORT SKOZI OČI PSIHOLOGIJE«

14. in 15. decembra 2023 bo pod pokroviteljstvom Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ) v Kristalni palači (BTC Ljubljana) potekal mednarodni kongres z naslovom »Šport skozi oči psihologije«. V organizacijo in izvedbo dogodka so vključeni Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Sekcija za psihologijo športa Društva psihologov Slovenije in Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani.

Na kongresu bodo predavali izkušeni tuji in domači strokovnjaki s področja športne psihologije, rdeča nit celotnega seminarja pa bodo različni psihološki vidiki v športu. Zaradi kratkega časovnega okvirja bodo predavanja intenzivna, predavatelji pa se bodo osredotočili predvsem na ustvarjanje varnega okolja za športnike, vidike duševnega zdravja in vlogo psihologije med mladimi športniki in športnicami. Obravnavana ne bo le psihologija v vrhunskem in tekmovalnem športu, temveč tudi v kontekstu rekreativne športne dejavnosti in športne vzgoje v šolah.

Program je razdeljen v 2 dela in sicer v Delavnice za psihologe (oba dneva dopoldan), ki je namenjen psihologom in Kongresni del (oba dneva popoldan), ki je namenjen trenerjem, pedagogom, športnikom in ostalim delavcem v športu. 

Delavnice za psihologe

Dopoldanski del je namenjen psihologom. Delavnico z naslovom »Vaje čuječnosti« bo skupaj s Tino Jeromen vodila doc. dr. Maja Smrdu z Oddelka za psihologijo na UP FAMNIT, sicer tudi članica Organizacijskega odbora kongresa. Izvajalci ostalih delavnic so še Paul Wylleman, Sidonio Serpa, Chris Harwood, Boris Balent in Hafrun Kristjansdottir.

Kotizacija znaša 50 EUR in vključuje udeležbo na obeh dneh delavnic.

Prijava na delavnice je možna preko elektronskega naslova sportna.psihologija@gmail.com ali na tej povezavi. Mesta na delavnicah so omejena. 

Kongresni del

Program kongresnega dela se bo začel v četrtek, 14. decembra 2023 ob 16.00 in je namenjen širši javnosti. Tudi v tem delu kongresa bo doc. dr. Maja Smrdu izvedla predavanje, in sicer z naslovom »Zlorabe v slovenskem športu«.

Cena kotizacije za oba dni in kongresno gradivo znaša 50 EUR (oziroma 30 EUR za študente).

Prijava na kongres (popoldanski del) je možna na tej povezavi.


V kolikor bi se kdo želel prijaviti na oba dela kongresa (dopoldan in popoldan) bo kotizacija znašala 90 EUR.

Več o dogodku, predavateljih in organizacijskem odboru si lahko preberete tukaj.


petek, 1. december 2023 Oddelek za biodiverziteto vabi na 7. SEMINAR IZ MORSKIH VSEBIN

Sedmi in tudi zadnji letošnji seminar, iz morskih vsebin, z naslovom "Obnova gozdičkov rjavih alg iz rodu Cystoseira," bo izvedla Ana Lokovšek, v sredo, 6. decembra 2023, v predavalnici Epsilon (pritličje), od 12. do 13. ure. 

      

Rjave alge iz rodu Cystoseira s.l. (vključujoč rodove Cystoseira, Gongolaria in Ericaria) so pomembni gradniki habitata v Jadranskem morju in tudi širše v Sredozemskem morju. Za njih je značilna razvejana tridimenzionalna struktura steljke, ki tvori t.i. krošnje, te pa se združujajo v prave podvodne gozdičke. Ti podvodni gozdički so po pomembnosti in številu vrst lahko primerljivi celo z gozdovi na kopnem in nudijo številne ekosistemske storitve kot so visoka primarna produkcija, dolgotrajni ponor ogljika in zaščita obalnega pasu pred vremenskimi vplivi. Krošnje cistozir nudijo tudi življenjski prostor bogati ribji in nevretenčarski združbo, substrat za številne vrste epifitov, vir hrane za številne organizme in jasli za ribje mladice. Zaradi antropogenih pritiskov kot so prelov velikih predatornih rib, gradnja v obalnem pasu, onesnaževanje in evtrofikacija voda ter segrevanje morja so populacije cistozir v zadnjih desetletjih v upadanju. Zaradi slabe širitvene kapacitete, fragmentiranih populacij in intenzivne paše s strani morskih ježkov in rastlinojedih rib je naravna obnova populacij malo verjetna. Dobro organizirani in usmerjeni obnovitveni ukrepi so tako nujni za ohranitev teh pomembnih habitatov.


Ana Lokovšek je mlada raziskovalka na Morski biološki postaji v Piranu (Nacionalni inštitut za biologijo) in se ukvarja z makroalgami, ki predstavljajo pomembne biogradnike v Jadranskem morju.  Ana je leta 2018 diplomirala na Biotehniški fakulteti, smer Biologija. Študij je nadaljevala v Kopru na Fakulteti za naravoslovje, matematiko in informacijske tehnologije, kjer se je vpisala na smer Varstvo narave. Leta 2021 je pod mentorstvom prof. dr. Lovrenca Lipeja magistirala z nalogo "Prehranjevalne navade pisanice (Serranus scriba) in volčiča (Serranus hepatus) v slovenskem morju«. Po zaključenem magisteriju se je predavateljica vpisala na doktorski študij Ekotehnologije na Mednarodni podiplomski šoli Jožeta Stefana in začela delati na Morski biološki postaji kot mlada raziskovalka. V okviru svojega doktorata pod mentorstvom dr. Martine Orlando Bonaca  se ukvarja z varstvom in obnovo habitatov rjavih alg iz rodu Cystoseira s.l.

 


četrtek, 30. november 2023 Zagovor doktorske disertacije študenta Nikija Hrovatina

Niki Hrovatin, študent doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Omogočanje decentralizirane obdelave podatkov z varovanjem zasebnosti v senzorskih omrežjih, pod mentorstvom izr. prof. dr. Jerneja Vičiča ter somentorstvom prof. dr. Michaëla Mrisse.

Zagovor bo potekal torek, 5. 12. 2023 ob 9. uri prek IKT orodja Zoom:

https://upr-si.zoom.us/j/5389732484?pwd=bUxySzZhRkFmUjMrekozdFE5NTBwUT09

Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v knjižnici UP.

Vljudno vabljeni!


sreda, 29. november 2023 Prof. dr. Elena Bužan nova članica največjega svetovnega konzorcija s področja genomike (ERGA)

Prof. dr. Elena Bužan, z Oddelka za biodiverziteto (UP FAMNIT), je postala članica Upravnega odbora Evropskega konzorcija (ERGA), ki združuje več kot 1000 evropskih raziskovalcev s področja genomike in je trenutno največji svetovni konzorcij na tem področju.  

     

Dr. Bužan, ki je tudi koordinatorka slovenskega konzorcija ERGA, je bila izbrana na glasovanju predstavnikov vseh evropskih držav. Sama pravi, da njena nova vloga predstavlja veliko odgovornost in obveznost, ki bo Univerzo na Primorskem postavila na zemljevid prepoznavnosti v Evropi.   

“Kot novoimenovana članica upravnega odbora ERGE za področje partnerstva si bom prizadevala k širitvi sodelovanja z drugimi projekti in pobudami po vsem svetu, ki se prizadevajo za razširitev kataloga referenčnih genomov in njegove uporabnosti. Sodelovanje ni le znanstveno prizadevanje, ampak tudi delo, ki združuje strokovnjake s področja varstva biotske raznovrstnosti z različnih področij in ozadij,” povzema svojo novo vlogo, prof. dr. Elena Bužan. 

Evropski konzorcij (ERGA) se z aktivnim prizadevanjem in raziskovanjem genomske biodiverzitete odziva na trenutne grožnje, ki ogrožajo biotsko raznovrstnost. Nedavni podatki namreč kažejo, da kar petini od 200.000 evropskih vrst grozi izumrtje. Zato je za njihovo razumevanje in zaščito nujno, da pridobimo vpogled v genetsko osnovo, ki oblikuje vsako vrsto, in služi kot pomemben vir za uspešno razumevanje delovanja biotske raznovrstnosti. 

      

Za dosego cilja konzorcij (ERGA) sodeluje z različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami ter se povezuje z ljudmi iz okolja skozi različne aktivnosti. Da je pri reševanju trenutne problematike potrebno aktivno povezovanje, pa je izpostavila tudi prof. dr. Elena Bužan. 

“Z vzpostavljanjem močnih partnerstev si v ERGI prizadevamo ustvariti sinergično okolje, kjer se znanje, viri in inovacije na področju raziskav genomske biodiverzitete prosto in učinkovito delijo. Ta sodelovalni pristop je ključen za spopadanje s kompleksnimi izzivi genomskih raziskav in za doseganje prebojev, za katere se je prej mislilo, da so nemogoči,” dodaja. 

             

Evropski konzorcij Reference Genome Atlas (ERGA) je evropsko vozlišče v svetovni mreži Earth Biogenome Project (EBP)Cilj ERGE je posodobiti laboratorijska in bioinformatična orodja za sekvenčenje referenčnih genomov evropskih vrst in tako prispevati k katalogizaciji in karakterizaciji genomov celotne evkariontske biotske raznovrstnosti Zemlje v desetletnem obdobju.    

Prof. Bužan iskreno čestitamo in ji želimo še veliko uspehov na nadaljnji raziskovalni poti!


sreda, 29. november 2023 Đorđe Mitrović, alumni UP FAMNIT, je prejel nagrado Gordon Preston za najboljše študentsko predavanje na 7. avstralski konferenci o algebri

Đorđe Mitrović, diplomant magistrskega programa Matematičnih znanosti na UP FAMNIT, je prejel nagrado Gordon Preston za najboljše študentsko predavanje na 7. avstralski konferenci o algebri.

Nagrada Gordon Preston se vsako leto podeli za najboljše študentsko predavanje na avstralski konferenci o algebri. Zmagovalec nagrade prejme 300 $ in priznanje. Nagrada je poimenovana v čast priznanega teoretika polskupin, profesorja Gordona Prestona (Univerza Monash), ki je imel pomembno vlogo pri pobudi letne konference, ki je bila v preteklih letih znana kot konferenca algebre v Viktoriji, konferenca viktorijanske algebre in avstralska konferenca algebre.

Nagrada Gordon Preston je bila prvič podeljena leta 2006, profesor Gordon Preston se je sam udeležil konference in podelil nagrado uvodnemu zmagovalcu.

Po diplomi na UP FAMNIT je Đorđe svojo akademsko pot nadaljeval na priznani Univerzi v Aucklandu na Novi Zelandiji. Trenutno pripravlja doktorsko disertacijo pod mentorstvom dr. Gabriela Verreta ter somentorstvom dr. Jeroena Schillewaerta in dr. Floriana Lehnerja (slednji je tudi nekdanji podoktorski študent Univerze na Primorskem).

Đorđe je našo fakulteto obiskal junija, ko se je udeležil 11. mednarodne doktorske poletne šole iz diskretne matematike, ki so jo skupaj organizirali UP FAMNIT, UP IAM, SDAMS in IMFM.

Našemu alumniju iskreno čestitamo in mu želimo veliko uspehov tudi v prihodnje!


Vir:
https://sites.google.com/a/ltumathstats.com/austalg/gordon-preston-prize


sreda, 29. november 2023 Psiholog v dilemi: etične vsebine in etična zavest v praksi

Monografija "Psiholog v dilemi: etične vsebine in etična zavest v praksi" je izšla v uredništvu izr. prof. dr. Vite Poštuvan, predavateljice in raziskovalke Univerze na Primorskem in dr. Mojca Čerče, zaposlene v Šolskem centru Slovenj Gradec. 

Monografija obravnava kompleksna etična vprašanja, s katerimi se soočajo psihologi pri svojem delu. Urednici prinašata vpogled v različna področja psihološke prakse, kot so vzgoja, zdravstvo, svetovanje, delo v organizacijah, šport, vojska in še mnogo več.


Z leve proti desni: dr. Mojca Čerče in izr. prof. dr. Vita Poštuvan

Knjiga je razdeljena v pet vsebinskih sklopov, popisanih v triintridesetih poglavjih, in je nastala v sodelovanju s triinšestdesetimi avtorji. Ponuja vpogled v osnovne koncepte o etiki in razvoju standardov etike v psihologiji ter opisuje delovanje komisij in strokovnjakov na tem področju. Prinaša vpogled v različna področja psihološke prakse, popis poučevanja etike, modele razreševanja etičnih dilem in krepitve etične zavesti.

Cilj knjige je spodbujanje etične občutljivosti in razvoja etične zavesti med psihologi in tudi drugimi sorodnimi poklici. Avtorji se zavedajo, da ni univerzalnih receptov za reševanje etičnih vprašanj, vendar poudarjajo pomen refleksije, razprave in stalnega učenja.

Izdaja in dostopnost knjige

Knjiga je bila izdana ob robu Kongresa psihologov 2023, kjer so ji posvetili tudi del okrogle mize. V elektronski obliki je prostodostopna na straneh Založbe Univerze na Primorskem na tej povezavi.

V omejeni izdaji je knjiga izšla tudi v tiskani obliki in bo, glede na razpoložljivost in izražen interes, na voljo v izbranih knjižnicah in organizacijah.

Za naročilo tiskanih verzij vas vabimo k izpolnitvi spletnega obrazca do 10. decembra 2023, kasneje bo knjjigo mogoče dobiti le ob zadostni zalogi ostanka.

V okviru Slovenskega centra za raziskovanje samomora UP IAM so v zadnjem letu izšle še nekatere druge publikacije, ki jih najdete na tej povezavi


"Delo je neprecenljiv vpogled slovenskih psihologov v etična vprašanja njihovega dela. Poleg psihologov pa je knjiga priporočljiva za vse, ki jih zanimata etična problematika dela z ljudmi in reševanje etičnih problemov v praksi."  Janek Musek

"Knjiga pred vami združuje teoretična spoznanja, praktične primere, kritičen pogled na tisto, kar se je že zgodilo, in mnoge izvrstne ideje za ravnanje v prihodnje – vsekakor izjemno branje!"  Tanja Kajtna

"To je knjiga, ki jo je vredno prevesti in ponuditi mednarodnemu občinstvu." – Yeşim Korkut

V okviru Slovenskega centra za raziskovanje samomora UP IAM so v zadnjem letu izšle še nekatere druge publikacije, ki jih najdete na tej povezavi.   

 


torek, 28. november 2023 Preizkusno predavanje dr. Dean Lipovac

Dr. Dean Lipovac bo imel v ponedeljek, 4. 12. 2023 ob 13:00, preizkusno predavanje za prvo izvolitev v naziv visokošolski učitelj – docent za področje »Psihologija«.

Predavanje z naslovom »Vpliv fizičnega okolja na duševno zdravje« bo potekalo v FAMNIT-MP2, v prostorih Glagoljaška 8, 6000 Koper (2. nadstropje).

Vljudno vabljeni k udeležbi.


ponedeljek, 27. november 2023 INAVGURACIJA REKTORICE UP

V koprskem Pokrajinskem muzeju je 23. novembra 2023 potekala  inavguracija rektorice UP - v novem štiriletnem obdobju jo bo vodila dosedanja rektorica prof. dr. Klavdija Kutnar, izvoljena na volitvah v maju 2023.

Dogodek je gostila prof. dr. Mara Cotič, dekanja UP PEF kot najstarejša senatorka UP, ki je v svojem govoru poudarila: »Rektorica mora biti tista oseba, ki univerzitetno skupnost učečih se vodi v pravo smer, za kar pa mora imeti bogate izkušnje in široko razgledanost, predvsem pa mora služiti kot vzgled vsej svoji akademski skupnosti. Prof. dr. Klavdija Kutnar je s svojo neutrudnostjo, delavnostjo, pozornostjo za detajle, sposobnostjo prisluhniti tako študentom, znanstvenikom, umetnikom in strokovnim delavcem v preteklem mandatu nedvomno dokazala, da je tak zgled vsem nam, ki služimo akademski skupnosti Univerze na Primorskem. Prav zaradi tega smo ji profesorji, raziskovalci, strokovni sodelavci in študenti UP ponovno naklonili čast in ji naložili odgovornost, da jo vodi v novem mandatu 2023-2027.«

Rektorici je uspešno nadaljevanje začrtnih ciljev zaželel tudi župan Mestne občine KoperAleš Bržan»Univerza je najbolj prisotna ravno v Kopru. In tu so se rodile nekatere zgodbe, po katerih se zgledujejo tudi druga slovenska mesta. V zadnjem času smo skupaj odprli knjižnico, ki študentom, raziskovalcem in občanom ponuja dostop 24 ur na dan. Prav tako smo pred kratkim vzpostavili univerzitetno ambulanto in jeseni zagnali projekt trojezičnega vrtca.  (…) Univerza zagotavlja, da v okolje prihajajo mladi, izobraženi, aktivni ljudje, ki prispevajo k razvoju našega mesta, kot župan pa si želim, da bi jih čim več tukaj ostalo.«

Simbolno dejanje dejanja znova izvoljene rektorice – prevzem insignije ter zaprisego z izjavo in s podpisom svečane listine, sta izvedla gostiteljica dogodka,prof. dr. Mara Cotič, in podpisnik predloga kandidature, dekan UP Famnit, izr. prof. dr. Ademir Hujdurović.

Zaprisega rektorice se glasi: »Kot rektorica Univerze na Primorskem sem pred štirimi leti sprejela rektorsko ovratnico, ki prehaja od rektorja do rektorja kot simbolna zaveza univerzi. S tem dejanjem sem se že tedaj in tudi danes se ponovno obvezujem, da bom s svojim znanjem in izkušnjami, odgovornostjo in vestjo skrbela za kakovost, ustvarjalni preboj in ugled njenega izobraževalnega, znanstvenega in umetniškega dela. Naj bo ta insignija simbolni varuh vrednot slovenskih univerz in prispodoba poslanstva osrednje hiše znanja in kulture na Primorskem.«

Po zaprisegi je rektorica prof. dr. Klavdija Kutnar tudi nagovorila prisotne. V svojem govoru je navedla ključne dosežke zadnjega mandata in cilje prihodnjega, zaključila pa: »Naj zaključim z enakim rekom kot na inavguraciji pred štirimi leti: »Ladja je najbolj na varnem v pristanišču. Toda ladje niso narejene za to.« Takrat sem obljubila, da bomo našo ladjo, univerzo usmerili v obzorje, da bomo pluli tako v ugodnem vremenu kot v viharjih ter na njej prišli daleč v svet. Četudi je bilo predvsem zaradi epidemije Covid-19 v prvem mandatu mnogo viharjev, smo držali obljubo in prišli daleč v svet. Še dlje bomo prišli do 23. 11. 2027, ko bomo vodenje univerze predali novi generaciji.«

Na dogodku je rektorica predstavila tudi ekipo - Univerzo bo sicer vodila enaka ekipa kot v zaključku prvega mandata, t.j. štirje prorektorji, izr. prof. dr. Tina Štemberger, prof. dr. Štefko Miklavič, prof. dr. Rok Strašek in prof. dr. Michael Mrissa ter glavni tajnik dr. Boštjan Frelih.

Rektorici so po inavguraciji čestitali gostje, zaposleni in študentje UP.


ponedeljek, 27. november 2023 Tretje predavanje FAMNITovih bioloških večerov 2023/24

Vljudno vabljeni na tretje letošnje predavanje z naslovom

»To be stressed or not to be stressed – Antioxidants for plants and humans«,

ki bo v torek, 19. decembra 2023, ob 19.00,  
 prek ZOOM povezave.

Predavala bo Anna Gasperl, Inštitut za biologijo, Univerza v Gradcu.


Antioksidanti pomagajo ljudem ohranjati zdravje in hkrati preprečujejo morebitne poškodbe. Morda se vam zdi slednje znano? Takšne izjave se namreč pogosto uporabljajo v oglasih pri izboljšanju imunskega sistema, saj so antioksidanti kot taki kemična spojina, ki lahko nevtralizirajo proste radikale. Ti pa lahko od drugih molekul odvzamejo elektron, kar pomaga pri celični komunikaciji. V primeru, da ti presegajo določeno mejo tolerance, pa lahko povzročijo poškodbe DNK, puščanje celic in druge resne težave. Nekatere antioksidante, kot je glutation, lahko človeško telo proizvaja samo, medtem ko je potrebno ostale vnašati s hrano. V prvem delu predavanja bomo spoznali, kako rastlinski antioksidanti delujejo pri rastlinah in pri ljudeh. Predavateljica se bo v drugem delu osredotočila na delovanje antioksidantov pri ljudeh in rastlinah, kjer bo govora o njihovi zaznavi v rastlinskih celicah ter kako njihovo premikanje pomaga pri spopadanju z neugodnimi razmerami.


Anna Gasperl je rastlinska fiziologinja in zunanja predavateljica na Inštitutu za biologijo, Univerze v Gradcu. Leta 2006 je predavateljica končala dodiplomski študij Biodiverziteta in ekologija na Univerzi v Gradcu, leta 2009 pa magistrski študij Botanika, v okviru katerega je opravila tudi terensko delo v Južni Afriki (Univerza Stellenbosch). Svoj doktorski študij je zaključila leta 2017, v okviru katerega je preučevala vpliv mraza in hormonov na presnovo sladkorja pri rastlinah. Predavateljica je delovala tudi kot asistentka v skupini »Stres in celična biologija rastlin« (2018-2021). V okviru naravoslovnega izobraževanja je nadgrajevala svoje znanje z delom v Botaničnem vrtu in Prirodoslovnem muzeju v Gradcu ter na Akademiji za sadje in zelenjavo Frutura. Danes skupaj z Dr. Mario Müller preučuje odpornost rastlin na stres v povezavi s spremembo svetlobe, dostopnost vode ali okužbo s patogenimi mikroorganizmi. Raziskuje tudi fiziološko prilagajanje rastlin na neugodne razmere.


ponedeljek, 27. november 2023 H017004 RAZISKOVALEC S PODROČJA BIOLOGIJE/VARSTVA NARAVE

Na UP FAMNIT je razpisano delovno mesto H017004 RAZISKOVALEC za področje BIOLOGIJE/VARSTVA NARAVE. 

   

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas, s trimesečnim poskusnim delom, za obdobje enega leta, začetek dela v skladu z dogovorom. Kandidatke in kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo na e-naslov vanessa.pobega@famnit.upr.si

Rok prijave je 6. december 2023.

Pogoji za opravljanje dela:

 • visokošolska izobrazba 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja), 
 • magistrska izobrazba s področja BIOLOGIJE,
 • aktivno znanje angleškega in slovenskega jezika.

Opis del in nalog glede na področje dela:

 • sodelovanje pri izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, programov in nalog, 
 • izdelovanje statističnih, kronoloških in bibliografskih pregledov in pomagal za lastno in širšo uporabo,
 • pisanje prispevkov s področja raziskave in strokovnega dela za objavo, poročil o publikacijah in posvetovanjih za objavo,
 • sodelovanje na znanstveno-raziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih, sodelovanje pri delu strokovnih organov ter pri skupnih projektih in nalogah, 
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih, samostojno opravljanje raziskovalnega dela, obravnavanje celovitejše problematike s področja raziskovanja, preučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod ter prenosa teorije v prakso,
 • strokovno in raziskovalno delo s področja ekosistemskih storitev, strokovno in raziskovalno delo s področja ekologije, specifično monitoringa prostoživečih živali (posebej nevretenčarjev), 
 • pomoč pri organizaciji in izvedba komunikacijskih dejavnosti na projektih, vzpostavljanje in vzdrževanje strokovnih stikov z uporabniki raziskovalnega dela ter z domačimi in tujimi znanstvenimi ustanovami, 
 • objavljanje izsledkov raziskovalnega in strokovnega dela ter priprava prispevkov za posvetovanja.

Druga potrebna dodatna znanja:

 • znanja za delo z računalnikom,
 • organizacijske sposobnosti,
 • sposobnost timskega dela,
 • samostojnost,
 • zanesljivost,
 • izvolitev v ustrezen znanstveni naziv (asistent) oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev navedeni naziv na univerzi na primorskem,
 • vozniški izpit.

Celoten razpis je dostopen TUKAJ


petek, 24. november 2023 Oddelek za biodiverziteto gostil številne ogranizacije iz prakse

Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT je danes, 24. 11. 2023, gostili dogodek, namenjen izmenjavi mnenj in predstavitvam organizacij, v katerih so študentke in študentje Varstvene biologije (1. stopnja) in Varstva narave (2. stopnja) v preteklosti že opravljali študijsko prakso. Na dogodek, ki je potekal v prostorih objekta 1.0, (Livade) se je odzvalo kar 11 organizacij, ki so se predstavile na samem dogodku ter tudi prek zoom povezave.

Dogodek je bil organiziran z namenom povečanja kvalitete izkušnje študijske prakse ter boljšega povezovanja z organizacijami, ki jim je v interesu sodelovanje z oddelkom in študenti.

»Zelo nas veseli, da smo lahko gostili takšen dogodek. Verjamemo, da študenti ob raznolikih priložnostih za prakso, ki jih ponujajo organizacije na področjih varstva narave, biologije in izobraževanja, pridobijo ne le dragocene izkušnje, temveč tudi prvi vtis o svojih morebitnih bodočih delodajalcih in njihovem poslanstvu,« je povzel asist. Martin Senič z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT.

Za udeležbo in sodelovanje se zahvaljujemo vsem prisotnim organizacijam:

  


petek, 24. november 2023 SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 V REFERATU - UP FAMNIT

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom, 40 ur na teden (100 %), za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja, predviden začetek dela s 1. 1. 2024 oz. po dogovoru, s trimesečnim poskusnim delom.

   

Pogoji za opravljanje dela:

 • diploma študijskega programa 1. stopnje oz. ekvivalentna ali višja raven izobrazbe (visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba 2. stopnje);
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika.

 Zahtevana dodatna funkcionalna znanja in usposobljenost:

 • natančnost in zanesljivost,
 • sposobnost timskega dela,
 • znanje za delo z računalnikom,
 • komunikativnost,
 • samostojnost in odgovornost.

 V naš kolektiv želimo vključiti osebo z veseljem do dela z mladimi, ki si hkrati želi pobliže spoznati delo v administrativno-podpornem delu visokošolskih institucij.

 Splošen opis del in nalog:

 • pripravljanje dokumentacije za organiziranje in izvajanje dejavnosti v službi,
 • skrb za reševanje zadev in izvajanje dejavnosti s področja dela v službi,
 • pripravljanje gradiv za seje organov in komisij s področja, ki ga pokriva služba, pisanje zapisnikov,
 • spremljanje zakonodaje s področja dela službe,
 • sodelovanje pri izdelavi predlogov in planov s področja dela službe,
 • pripravljanje objav in razpisov ter vodenje postopkov s področja dela službe,
 • oblikovanje strokovnih podlag za odločanje o projektih s področja dela,
 • opravljanje drugih sorodnih del po nalogu vodje.

 Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • informiranje študentov in kandidatov v zvezi s študijem,
 • priprava različnih gradiv in statističnih poročil s področja dela službe,
 • opravljanje nalog za izvedbo pedagoškega procesa.

Rok za prijavo2. december 2023

Kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev in izobrazbi, pošljejo na elektronski naslov razpisi@famnit.upr.si.

Več informacij 


petek, 24. november 2023 Medkulturno sodelovanje in varnostna preventiva za odhodne Erasmus študente: Usposabljanje sodelavcev na Univerzi v Gentu

Sodelavki UP FAMNIT, Sanja Sandić iz Službe za komuniciranje in Tanja Labus iz Službe za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje, sta se med 22. in 24. novembrom udeležili usposabljanja za zaposlene na Univerzi v Gentu. Tema usposabljanja je bila medkulturno sodelovanje in varnostna preventiva za odhodne Erasmus študente.

Tridnevni program je vključeval predavanja o mednarodnih in medkulturnih kompetencah, pripravah in varnosti v tujini za študente, ki odhajajo na mobilnost, ter teme, povezane z mobilnostjo študentov in osebja na globalni jug. Sodelavki sta predstavili tudi dobre prakse spodbujanja dohodnih in odhodnih mobilnosti študentov na UP.

Usposabljanja se je udeležilo 23 udeležencev iz 15 držav.

Vsebine iz usposabljanja, ki odpirajo nove možnosti za razvoj na UP, vključujejo vzpostavitev strukturiranih izobraževalnih programov za odhodne študente ob uporabi različnih digitalnih virov, krizno upravljanje in poročilo po mobilnosti.

Trenutno smo v procesu vzpostavljanja novega Erasmus+ partnerstva z Univerzo v Gentu.

Ključne ugotovitve in smernice usposabljanja bodo sodelavcem na UP predstavljene v naslednjih tednih.


četrtek, 23. november 2023 Začetek novega mandata dekana UP FAMNIT prof. dr. Ademirja Hujdurovića ter prodekanov UP FAMNIT

Obveščamo vas, da se z današnjim dnem pričenja novi štiriletni mandat dekana UP FAMNIT prof. dr. Ademirja Hujdurovića.

Dekan je dne 21. 11. 2023, na podlagi soglasja Senata UP FAMNIT, imenoval prodekane, in sicer ostajajo prodekani tudi v novem mandatu:
- prof. dr. Dunja Bandelj kot prodekanja za študijske zadeve,
- prof. dr. Elena Bužan kot prodekanja za kakovost ter
- prof. dr. Marko Orel kot prodekan za znanstveno-raziskovalno delo.

Dekanu in prodekanom čestitamo in želimo uspešno delo tudi v novem mandatu.


četrtek, 23. november 2023 Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT na srečanju Botaničnega društva Slovenije

Botanično društvo Slovenije že od leta 2011 na vsakoletnem srečanju obeležuje Wraberjev dan. V soboto, 11. 11. 2023, so tradicionalno jesensko srečanje gostili na raziskovalni postaji Barje Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti.  

     

V uvodnem delu sta udeležence pozdravila predsednik Botaničnega društva Slovenije, Andrej Podobnik in predstojnik Biološkega inštituta ZRC SAZU Urban Šilc

Tradicionalno se je srečanja udeležil tudi Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT, kjer je doc. dr. Živa Fišer izvedla predavanje z naslovom 'Invazivna rumena zajčja deteljica (Oxalis pes-caprae): smo priča hitri evoluciji reproduktivne strategije po vnosu v novo okolje?', doc. dr. Katarina Šoln pa je predstavila štiri otroške slikanice, ki so jih avtorice iz štirih dežel (Slovenija, Italija, Češka, Bližnji vzhod) napisale in ilustrirale same, vse pa se nanašajo bodisi na ogrožene ali kako drugače zanimive rastline.

V sklopu Wraberjevega dneva je doc. dr. Peter Glasnović poročal tudi o rezultatih proučevanja morfološke in molekularne raznolikosti bodičnika (Drypis spinosa), ki ne podpirajo razlikovanja dveh njegovih podvrst, Nina Lončarević pa je spregovorila o ogroženi vaskularni flori Evrope ter preliminarnih rezultatih pregleda evropskih nacionalnih rdečih seznamov.

Wraberjevi dnevi so bili poimenovali po slovenskem botaniku Tonetu Wraberju, častnemu članu Botaničnega društva Slovenije.

  

   

   

    


četrtek, 23. november 2023 Oddelek za biodiverziteto vabi na 6. SEMINAR IZ MORSKIH VSEBIN

Šesti seminar z naslovom "Exploring the microplastic pollution of waterways," bo izvedla Mateja Grego, v sredo29. novembra 2023, v predavalnici Epsilon (pritličje), od 12. do 13. ure. 

   

Seminar bo izveden v tistem jeziku, v katerem je naveden naslov.

This presentation delves into recent research findings concerning the pervasive issue of microplastic pollution in marine environments. It provides an overview of published results from scientific journals, encompassing the pollution of both seawater and sediment, as well as the intricate pathways of microplastics in the sea. With the escalating volume of research papers in recent years, the focus narrows down to the Mediterranean Sea, shedding light on the specific challenges and dynamics of microplastic pollution in this region. Finally, we will explore the issue of microplastic pollution in Slovenian rivers, where the research involved the wider public in the sampling process.

   

Mateja Grego is a marine biologist researching the impact of anthropogenic pollution, particularly from aquaculture and maritime traffic, on meiofaunal diversity and microplastic pollution in coastal sediments and rivers. The lecturer performed part of her PhD at the University of Ghent (experiments in situ and in vitro with 13C isotopes to study the benthic food webs) and postdoc at the University of Vienna (hypoxia/anoxia impact on harpacticoid copepod community). Since 2021, She has been coordinating the Plastic Pirates - Go Europe citizen science project in Slovenia. Additionally, Mateja serve as a National delegate in the Horizon Europe Mission Ocean working group. She also organized a summer school for the Erasmus Mundus Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation (EMBC+) in Piran in 2012, which led to one of the pioneering articles on microplastic pollution in marine sediments.


četrtek, 23. november 2023 Mednarodne izmenjave in priložnosti v tujini za doktorske študente

Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UP FAMNIT/UP IAM (Mednarodna pisarna) za vse doktorske študente in druge interesante pripravlja informativno-izobraževalno srečanje na temo mednarodnih izmenjav in priložnosti in v tujini.

Srečanje bo potekalo v angleščini,v torek, 5. decembra 2023, ob 14. uri, preko Zoom-a.

Na srečanju vam bomo na kratko predstavili:

 • priložnosti za študijske izmenjave znotraj Erasmus+ programa v programskih (EU) in partnerskih državah (izven EU),
 • priložnosti za izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja znotraj Erasmus+ programa v programskih (EU) državah,
 • možnosti za pridobitev štipendije za študij v tujini (Ad Futura, DAAD, Fullbright),
 • možnosti v mednarodnem okolju po zaključku doktorata.

V Zoom se REGISTRIRATE preko naslednje povezave:
https://upr-si.zoom.us/meeting/register/tZMpdOChpz8jH92F84SpEI3BT4F_dw9GGSdl

 • Po registraciji boste prejeli potrditveno sporočilo s podatki do srečanja.

Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite!


sreda, 22. november 2023 PODELITEV CERTIFIKATOV ZA USPEŠNO OPRAVLJENO DELO TUTORK ŠTUDENTK IN TUTORJEV ŠTUDENTOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/23

V torek, 21. novembra 2023 so bila podeljena priznanja za tutorje študente UP, ki so odlično delovali v študijskem letu 2022/2023. V preteklem študijskem leto se je namreč na področju tutorskega sistema zgodilo marsikaj. Tutorstvo je postavilo nove temelje, potekala so številna usposabljanja, tako za tutorje študente, kot tudi za tutorje učitelje, organiziran je bil tudi prvi tutorski piknik. Za omenjeno so v največji meri odgovorni tutorji študenti, veliko vlogo pa imajo pri tem tudi njihovi koordinatorji, ki jih v času tutorskega dela vodijo, podpirajo in motivirajo.

Tutorski sistem na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) že vrsto let uspešno podpira študente pri premagovanju izzivov, ki se pojavijo ob njihovi študijski poti kot tudi v življenju nasploh. V preteklem študijskem letu je na UP FAMNIT delovalo kar 21 tutorjev, večina med njimi pa je bila pripravljena nuditi pomoč tudi študentom iz tujine pri reševanju vsakodnevnih težav. Številni tutorji so neposredno prispevali tudi pri promociji fakultete na različnih predstavitvah za srednješolce, informativnih dnevih in drugih dogodkih. 

     


Prisotne so tako pozdravile in se jim zahvalile za njihovo odlično delo prorektorica UP za študijske zadeve, prof. dr. Tina Štemberger, koordinatorica učiteljev tutorjev na UP 2022/23, izr. prof. dr. Sonja Čotar Konrad in koordinatorica tutorskega sistema na UP, Petra Majcen. Zahvalam in pozdravom se je pridružila Alja Polanec, koordinatorica študentov tutorjev, ki je s svojim delom nepogrešljivo prispevala ne le k zaključnemu dogodku, temveč tudi vsem aktivnostim študijskega leta, ki so pripeljale do uspešnega napredka na področju tutorstva.

Prorektorica je ob tej priložnosti poudarila: »Namen tutorskega sistema na UP je ustvariti pogoje za organizirano, sistematično in nikakor ne zgolj naključno, slučajno skrb za razvoj in vključevanje vseh in vsakega študenta na UP.  Tutorji študenti in tutorji učitelji v okviru tega skrbite za krepitev neposrednih stikov med vsemi nami, ki se srečujemo v univerzitetnem okolju. In dovolite, da se vam ob tej priliki iskreno zahvalim za vaš trud in energijo, k iste jo v delovanje še posebej vložili v tem študijskem letu. Vaše delo smo spremljali v odmevnih organizacijah različnih aktivnosti za študente, spoznavnih in podpornih srečanjih ter promociji UP tudi v  širšem slovenskem in mednarodnem prostoru.«

Uvodoma so koordinatorji tutorjev študentov Lana Erjavec, Alja Polanec, Eva Krebl, Alen Mujkić in Tian Janev z izr. prof. dr. Sonjo Čotar Konrad, podelili nekaj utrinkov preteklega študijskega leta ter načrte za tekoče študijsko leto. Utrinke lanskega leta so predstavili tudi v VIDEU.

Zatem so bila podeljena priznanja tutorjem na posameznih članicah UP.

Tutorjem študentom UP FAMNIT sta priznanja podelila matična koordinatorica tutorjev učiteljev dr.  Vesna Jug, in koordinatorka tutorjev študentov Eva Krebl.

 • Priznanja so prejeli: Anuška Dinić Nemanić, Mihail Filipovski, Pavel Jolakoski, Elsa Morina, Lucia Nikolić, Nevena Stojnić, Marko Taleski, Karolina Trajkovska, Matija Zagoranski, Nevena Stojnić, Eva Krebl.

 • Potrdila so (v odsotnosti)  prejeli tudi: Ajla Šehović, Andrej Perković, Bogdan Šinik, Cita Jenko, Diar Gashi, Enya Kvarantan, Igor Heslenji, Jana Ristovska, Milan Milivojčević in Teodora Dalmacija.

Vsem tutorjem študentom se zahvaljujemo za odlično delo in jim želimo veliko uspeha še naprej!

      ​

     

      

       

     


ponedeljek, 20. november 2023 Kongres psihologov Slovenije uspešno zaključili s Študentskim dnem

V soboto, 18. 11. 2023, smo po treh dneh predavanj in delavnic s področja psihologije uspešno zaključili 9. Kongres psihologov Slovenije. V program dogodka, ki je v letošnji izvedbi potekal pod naslovom Jaz in okolje: preplet notranjih in zunanjih svetov, smo dodali tudi ŠTUDENTSKI DAN, na katerem so imeli študentje priložnost, da se izrazijo in prispevajo k raznolikosti psihološkega raziskovanja.

Študentje so predstavili svoje raziskave, projekte, študijske primere in druge prispevke, ki se nanašajo na osrednjo temo dogodka.

S širokim občinstvom so svoje ideje na predstavitvah delili:

 • Sara Vidmar in Andreja Avsec: »Učinki pripovedne perspektive na identifikacijo, čustvovanje in zatopljenost v branje leposlovja«,
 • Vesna Muzek in Daša Gajšek: »Možgani za volanom – kako se vidni in slušni dražljaji prepletajo z varnostjo v prometu«,
 • Katja Šacer: »Psihološka pripravljenost za vrnitev v šport«,
 • Ema Kukovec: »Starševski alkoholizem in negativni izidi pri otrocih v srednjem in poznem otroštvu ter v mladostništvu«,
 • Katarina Marjanović in Vesna Jug: »Ali pomembni življenjski dogodki povzročijo spremembe v stilu navezanosti v odrasli dobi?«,
 • Ajda Novak in Andreja Avsec: »Sekstanje v partnerskih odnosih v povezavi z intimnostjo in subjektivnim blagostanjem«.

Poleg predstavitev sta na Študentskem dnevu potekali tudi delavnici podnebne anksioznosti in strokovnega pisanja, študentje pa so lahko občinstvu predstavili tudi svoje posterje.

Kongres je potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednika vlade Republike Slovenije, dr. Roberta Goloba, glavna organizatorja dogodka pa sta bila UP FAMNIT in Društvo psihologov Slovenije. Člani Programskega in Organizacijskega odbora so poskrbeli za vsebinsko bogat program, ki je poleg petih plenarnih predavanj obsegal tudi tri okrogle mize. Mesto predsednice Programskega odbora je zasedala prof. dr.Vlasta Novak Zabukovec, redna profesorica na UP FAMNIT in UL FF, predsednica Organizacijskega odbora pa je bila doc. dr. Vesna Jug, prav tako predavateljica na UP FAMNIT. Podroben programa kongresa je dostopen tukaj.

Člani Oddelka za psihologijo UP FAMNIT smo s veseljem prejeli programsko štafetno palico, za kar se Društvu psihologov Slovenije zahvaljujemo.

Spodaj delimo še nekaj foto utrinkov kongresa.

Znotraj Oddelka za psihologijo na UP FAMNIT izvajamo štiri študijske programe: Biopsihologija na dodiplomskem in magistrskem študiju, Psihologija na magistrskem študiju ter Suicidologija in duševno zdravje na doktorskem študiju.


petek, 17. november 2023 Oddelek za biodiverziteto vabi na 5. SEMINAR IZ MORSKIH VSEBIN

Peti seminar z naslovom "Raznolik svet mikroalg: diverziteta kokolitoforidov in njihova vloga v ekosistemu," bo izvedla Petra Slavinec, v sredo, 22. novembra 2023, v predavalnici Epsilon (pritličje), od 12. do 13. ure. 

Seminar bo izveden v tistem jeziku, v katerem je naveden naslov.

     

Petra Slavinec je mlada raziskovalka na Nacionalnem inštitutu za biologijo - Morski biološki postaji, v okviru doktorske naloge pa raziskuje fitoplankton, predvsem kokolitoforide pod mentorstvom izr. prof. dr. Patricije Mozetič. S kombinacijo mikroskopskih in molekularnih metod odkriva diverziteto kokolitoforidov v slovenskem obalnem morju, pa tudi njihov življenjski cikel, ter vlogo pri ekosistemskih storitvah v luči klimatskih sprememb.

                  

Mikroalge so zelo raznolika skupina mikroskopskih organizmov, ki jih najdemo tako v morskih, kot sladkovodnih okoljih. Tvorijo osnovo prehranjevalnih mrež številnih ekosistemov. Poleg taksonomije merila za razvrščanje mikroalg v skupine vključujejo tudi njihove morfološke, fiziološke in ekološke značilnosti. Glavne taksonomske skupine morskih mikroalg, tako po številu vrst kot po številčnosti, so diatomeje, dinoflagelati, kokolitoforidi in druge haptofiti, kriptofiti, enocelične zelene alge in cianobakterije. Tretja največja skupina mikroalg - kokolitoforidi - je skupina, za predstavnike katere je značilen zunanji skelet iz kalcitnih ploščic (CaCO3) različnih oblik – kokolitov. So pomemben primarni producent, ponor ogljika, imajo pa tudi pomembno vlogo pri biološki ogljični črpalki (BCP).


četrtek, 16. november 2023 Otvorili smo 9. KONGRES PSIHOLOGOV SLOVENIJE

Med 16. in 18. novembrom v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu po nekaj letih spet poteka 9. Kongres psihologov Slovenije, in sicer pod naslovom Jaz in okolje: preplet notranjih in zunanjih svetov. Kongres poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika vlade Republike Slovenije, dr. Roberta Goloba, glavna organizatorja dogodka pa sta UP FAMNIT in Društvo psihologov Slovenije

Misli glede osrednje teme kongresa je v imenu Programskega odbora povzela predsednica Vlasta Novak Zabukovec, redna profesorica na UP FAMNIT in UL FF: »Verjamemo, da je to tema, ki odpira nešteto idej. Jaz kot posameznik v socialnem, naravnem, grajenem, virtualnem ali kako drugače opredeljenem okolju. Jaz kot osebnost, ki se različno odzivam na dogodke v omenjenih okoljih. Jaz kot aktiven član, ki prispevam k bogastvu socialnih stikov, ali jaz, ki se zavedam pomena naravnega okolja. Jaz, ki mi je pomembno, da se dobro počutim v grajenem okolju, in seveda jaz, ki vedno kaj novega odkrijem v virtualnem okolju.« 

Okoli 250 udeležencev kongresa že spremlja program, ki vključuje štiri vabljena predavanja:

 • Maria Ojala z Univerze Örrebro s predavanjem »Climate-change hope among young people«,
 • David Gosar s Pediatrične klinike Ljubljana s predavanjem »Digitalna preobrazba psihološke prakse in raziskovanja«,
 • Yannick Joye z Univerze v Vilni s predavanjem »Natural environments and psychological wellbeing – traditional theories, theory critique and outlining a novel account« in
 • Ernest Ženko z UP s predavanjem »O psihologiji družbe«.

V soboto, 18. 11. 2023, bo v sklopu kongresa potekal tudi ŠTUDENTSKI DAN, priložnost za študente, da se izrazijo in prispevajo k raznolikosti psihološkega raziskovanja. 

Na četrtkovi otvoritveni slovesnosti so udeležence nagovorili Prof. dr. Vlasta Novak Zabukovec, predsednica Programskega odbora, Prof. dr. Anja Podlesek, predsednica Društva psihologov Slovenije, Prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica UP, Eva Vodnik, državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje  in Dušica Boben, direktorica Centra za psihodiagnostična sredstva.

Za glasbeni program je poskrbel vedno navdihujoči Rudi Bučar.


sreda, 15. november 2023 Obisk z Univerze v Beogradu v okviru seminarja RIN

V okviru Ponedeljkovega seminarja računalništva in informatike nas je v okviru Erasmus + izmenjave, obiskal prof. Ivan Luković z Univerze v Beogradu.

Danes sodobno poslovanje vključuje pridobivanje in shranjevanje ogromnih količin podatkov, večjih kot kdaj koli prej. Najpogosteje se zbrani podatki uporabijo v krajšem časovnem okviru, nato pa se arhivirajo in skoraj ne uporabljajo učinkovito. Po drugi strani pa ti podatki predstavljajo pomembno vrednost, ki jo lahko podjetje uporabi za doseganje zastavljenih ciljev in zagotavljanje trajnostnega razvoja. O »krizi velikih podatkov« je našim študentom in ostalim zainteresiranim 13. 11. 2023 predaval prof. Ivan Lukovič.

Več o seminarju je dostopno na tej povezavi.

»V Sloveniji in nisem prvič in vedno se zelo rad vračam. UP je univerza, ki hitro raste in premore posebno vzdušje, ponuja res dobre priložnosti za študente in učitelje. Sodelovanje smo začeli že leta 2018 z mojim prvim obiskom in verjamem, da bomo tako nadaljevali. Rad imam interakcijo s študenti in učitelji, prav tako pa se tukaj ukvarjam z nekaterimi temami, povezanimi s podatkovno znanostjo. Odprti smo za več možnosti sodelovanja, tudi s pomočjo mreže CEEPUS,« je dodal prof. Luković.

Veselimo se nadaljnjega sodelovanja in novih uspehov.


torek, 14. november 2023 Drugo predavanje FAMNITovih izletov v matematično vesolje 2023/24

Vljudno vabljeni na drugo letošnje predavanje z naslovom

»Izlet v galaksijo poskusov teorije iger«,

ki bo v sredo, 22. novembra 2023, ob 18.00, v Veliki predavalnici 3, UP FAMNIT in 
prek ZOOM povezave,

predaval bo Dr. Žiga Velkavrh, UP FAMNIT in UP IAM.  

Na predavanju bo prikazano, kako lahko s pomočjo laboratorijskih poskusov, ki temeljijo na teoriji iger (in teoriji odločanja), preučujemo vrednote in vedenjske značilnosti posameznikov, kot so solidarnost, zaupanje, sodelovanje, altruizem, recipročnost, omejena racionalnost, poštenost ter odnos do tveganja. V laboratorijskih poskusih so (prostovoljni) preiskovanci postavljeni v različne interaktivne družbene ali ekonomske situacije, v katerih sprejemajo odločitve. Končni razplet in uspešnost preiskovancev sta odvisna od njihovih odločitev ter odločitev ostalih preiskovancev, v določenih primerih pa delno tudi od slučaja. Tovrstni poskusi so sistematični, nadzorovani in ponovljivi, poleg tega pa omogočajo pridobivanje določenih podatkov, ki jih je sicer v vsakdanjem življenju težko ali celo nemogoče pridobiti.


Žiga Velkavrh je leta 2022 doktoriral iz matematičnih znanosti na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT) Univerze na Primorskem. V zadnjih letih v vlogi asistenta vodi vaje pri različnih matematičnih in ekonomskih predmetih na UP FAMNIT in UP Fakulteti za management, občasno pa tudi na UL FMF. Raziskovalno se primarno ukvarja s teorijo iger - predvsem z eksperimentalno in vedenjsko, sodeluje pa tudi z oddelkom za biodiverziteto (skupino za molekularno ekologijo), kjer skrbi za statistično obdelavo metapodatkov ekologije živali. Redno tudi sodeluje pri promociji matematike.

 

 


ponedeljek, 13. november 2023 PRVI DOGODEK INOVACIJE IN PIKA

Univerza na Primorskem (UP)Center za razvoj in prenos znanja (CRPZ UP FM) ter Mestna občina Koper (MOK) so na svetovni dan znanosti, v petek, 10. novembra 2023, organizirali dogodek »Inovacije in pika« z namenom predstavljanja pomena inovacij za raziskovanje ter razvoj in izpostavljanja vprašanj na kakšen način inovativno ter primerno predstavljati področje inoviranja. Dogodek je združil raziskovalke in raziskovalce najrazličnejših področij UP, lokalno skupnost z občinskim pogledom ter gosti iz gospodarstva. Tako je bilo ponujenih veliko  priložnosti za povezovanje pri razvijanju novih, skupnih inovativnih idej v lokalnem, regijskem ter širšem prostoru.

    

Uvodnima nagovoroma rektorice UPprof. dr. Klavdije Kutnar in župana MOK, g. Aleša Bržana so sledile predstavitve dobrih praks gostov srečanja:

 • Krepitev univerzitetne konkurenčnosti: upravljanje intelektualne lastnine za raziskovalce (g. Tadej Černivec, direktor IPRC, d.o.o.),
 • Predstavitev Centra za razvoj in prenos znanja – CRPZ UP (prof. dr. Simona Kustec, vodja CRPZ),
 • Predstavitev projekta Fortissimo in slovenskega podjetja Invida, kot zmagovitega projekta EU podjetniške inovacije za leto 2023 (g. Blaž Gregorin, direktor INVIDA, d.o.o.)

Predstavitvam je sledila Okrogla miza o različnih uspešnih zgodbah inovacij na UP, kjer so različni predstavniki članic UP spregovorili o načinu dela in komuniciranja inovacij:

 • Znanstveni slam (dr. Nino Bašić, UP Famnit),
 • Živi laboratorij za kulturno dediščino (dr. Zrinka Mileusnić, UP FHŠ),
 • Naprava in postopek za upravljanje pozornosti in kakovostne interakcije v dvosmernih avdio-komunikacijskihh platformah (dr. Denis Trček), Projekt Think XR (prof. dr. Peter Štrukelj, Matevž Malej) (UP FM),
 • Raziskovalno-razvojna enota predšolske vzgoje UP PEF Ra-Ra (dr. Sonja Rutar, UP Pef),
 • UP FTŠ sTUOdio Turistica – Študentski studio za trajnostni razvoj in inovativnost v turizmu (dr. Dejan Križaj, UP FTŠ Turistica),
 • Ergonomsko streme (dr. Nejc Šarabon, UP FVZ),
 • Trajnostna valorizacija oljčnih listov v sklopu OLEAF4VALUE projekta (dr. Jakub Sandak in Albert Kravos, UP IAM)

Zatem so si udeleženci ogledali še razstavo dobrih praks, ki je na ogled v Avli Armerije UP.

     

     

     

     


ponedeljek, 13. november 2023 Uspešno pridobljeni projekti na UP FAMNIT in UP IAM v oktobru

UP FAMNIT in UP IAM, sta bila ponovno uspešna na javnem razpisu za (so)financiranje raziskovalnih projektov za leto 2023, ki ga razpisuje Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovativno dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

Univerza na Primorskem, je v oktorbu pridobila na novo tri manjše temeljne raziskovalne projekte, en podoktorski projekt, štiri temeljne raziskovalne projekte in štiri ciljne raziskovalne programe. Več o projektih

Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) smo uspešno pridobili partnerski temeljni raziskovalni projekt ter tudi ciljno raziskovalni projekt (ARIS). 


Temeljni raziskovalni projekt z naslovom “Izboljšanje sistema B-WIM na osnovi masovnih podatkov in umetne inteligence / Improving B-WIM performance with big data and Artificial Intelligence,” je financiran za obdobje 3 let, vodja projekta je izr. prof. dr. Klen Čopič Pucihar z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije (UP FAMNIT).

Vodilni partner: ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije

Namen predlaganega projekta je oblikovati metode vrednotenja, ki temeljijo na UI in s katerimi bodo pridobili ocene zanesljivosti trenutnih hevrističnih meritev B-WIM. Namen projekta pa bo hkrati tudi oblikovati in ovrednotiti inovativen pristop, ki ga poganja UI (AI-BWIM), s katerim bodo poskušali izboljšati natančnost meritev, ter preveriti predlagane metode z realnimi izmerjenimi podatki iz slovenskega cestnega omrežja in ustvariti javni repozitorij podatkov B-WIM, ki bo drugim raziskovalcem omogočil potrditev naših ugotovitev in izboljšanje algoritmov B-WIM. 

Več o projektu


Ciljno raziskovalni program (ARIS) z naslovom  Nadzor prenašalcev vektorsko prenesenih patogenov v Sloveniji / Monitoring of vector-borne diseases in vectors in Slovenia,” je financiran za obdobje 3 let in ga vodita doc. dr. Katja Adam  z Oddelka za biodiverziteto (UP FAMNIT) in prof. dr. Tatjana  Avšič-Županc (UP FM).

Projekt, pri katerem bo poudarek na nadzoru populacij komarjev in klopov v Sloveniji ter patogenov, ki jih ti prenašajo, je zasnovan interdisciplinarno. Cilji projekta vključujejo nadzorovanje populacij invazivnih in novih vrst komarjev ter klopov v Sloveniji, tudi v urbanih območjih. Poseben poudarek je na endemskih območjih v državi v obdobjih sezonske aktivnosti prenašalcev. Poleg tega si prizadevajo prepoznati nove patogene, ki jih prenašajo prenašalci in so pomembni za zdravje ljudi, ter oceniti tveganje za vnos in izbruh teh novih patogenov. V sklopu terenskega dela bodo izvajali monitoring komarjev in klopov ter z modernimi diagnostičnimi pristopu ugotavljali patogene v prenašalcih.

Več o projektu 


Inštitutu Andrej Marušič (UP IAM) je uspešno pridobil dva manjša temeljna raziskovalna projekta, oba financirana za obdobje 3 let, vodij dr. Diega De Lea in dr. Dragana Marušiča.

Osamljen? Študija mešane metode v splošni in ranljivih populacijah za razumevanje povezanosti osamljenosti in duševnega zdravja (vodja projekta: dr. Diego De Leo, manjši temeljni raziskovalni projekt, obdobje financiranja: 3 leta, področje: psihiatrija, nosilna organizacija: UP IAM)

Namen predlaganega raziskovalnega projekta je na reprezentativnem vzorcu slovenske populacije poglobljeno preučiti konstrukt osamljenosti z različnih vidikov in s pomočjo različnih raziskovalnih pristopov preučiti negativne učinke osamljenosti preko različnih življenjskih obdobij kot tudi identificirati ranljive skupine znotraj posameznih življenjskih obdobij, pri katerih osamljenost predstavlja enega ključnih dejavnikov tveganja za razvoj težav v duševnem zdravju. Namen projekta pa bo hkrati tudi oblikovanje kvalitetnih in za slovensko situacijo prilagojenih pilotnih intervencij oz. smernic, v katerih bomo opredelili primerne načine intervencij za preprečevanje doživljanja osamljenosti oz. zmanjševanje negativnih učinkov le-te. Pri tem bomo izhajali iz potreb in želja ranljivih skupin, ki jih bomo identificirali tekom projekta.

Več o projektu


Hamiltonski cikli z rotacijsko simetrijo v povezanih točkovno tranzitivnih grafih (vodja projekta: dr. Dragan Marušič, manjši temeljni raziskovalni projekt, obdobje financiranja: 3 leta, področje: matematika, nosilna organizacija: UP IAM)

Motivacija za predlagani projekt, ki obravnava simetrije hamiltonskih ciklov v povezanih točkovno tranzitivnih grafih, izhaja iz nedavno vpeljanega parametra grafa, ki kvantificira, kako simetričen je lahko Hamiltonov cikel v grafu.

Glavni cilj predlaganega projekta je študij hamiltonske kompresije povezanih točkovno tranzitivnih grafov, tako tistih, za katere vemo, da imajo hamiltonske cikle, kakor tudi, glede na povezavo s policirkulantno domnevo, za tiste grafe, za katere še nimamo informacij o obstoju hamiltonskih ciklov. V tem smislu se predlagani projekt navezuje tudi na Lovaszov problem hamiltonskosti točkovno tranzitivnih grafov.

Več o projektu


petek, 10. november 2023 Preizkusno predavanje dr. Blas Fernandez

Dr. Blas Fernandez bo imel v torek, 14. 11. 2023 ob 14:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolski učitelj - docent za področje »Matematika«.

Predavanje z naslovom »Terwilliger algebras beyond distance-regular graphs: a combinatorial approach « bo potekalo na daljavo preko aplikacije ZOOM: https://upr-si.zoom.us/j/82792872242?pwd=Ym9VMVJUZHFCUC9BVWs3L1d1Mnh0UT09

Meeting ID: 827 9287 2242
Passcode: 899629

Vljudno vabljeni!


četrtek, 9. november 2023 Še teden dni nas loči do 9. izvedbe Kongresa psihologov Slovenije

Oddelek za psihologijo Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) in Društvo psihologov Slovenije organizirata 9. Kongres psihologov Slovenije, ki bo potekal v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu, med 16. in 18. novembrom.

Deveta izvedba kongresa bo potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika vlade Republike Slovenije, dr. Robertom Golobom.

***

Ob tej priložnosti so člani, Oddelka za psihologijo (UP FAMNIT), prejeli programsko štafetno palico Društva psihologov Slovenije. Kot osrednjo temo kongresa so v ospredje postavili preplet posameznika in različnih okolij, s katerimi se posameznik srečuje oziroma v njih deluje. To široko področje so združili pod naslovom kongresa:

Jaz in okolje: preplet notranjih in zunanjih svetov.

   

Tokrat bodo svoje mesto na dogodku našli tudi študentje, saj je na program kongresa 18. novembra umeščen tudi študentski dan, v sklopu katerega se bo s svojimi prispevki predstavila tudi mlajša generacija psihologov in bodočih psihologov in tako prispevala k razvoju psihologije.

Končni program kongresa, kjer lahko vidite lokacije posameznih sekcij je dostopen >>>TUKAJ 

Več informacij najdete na spletni strani kongresa >>> TUKAJ 

četrtek, 9. november 2023 Oddelek za biodiverziteto vabi na 4. SEMINAR IZ MORSKIH VSEBIN

Četrti seminar z naslovom "Diatoms and their complex network of interactions with their pathogens, simbionts, grazers and ecosystem as a whole," bo izvedel Timotej Turk Dermastiasredo, 15. novembra 2023v predavalnici Epsilon (pritličje), od 12. do 13. ure. 

Seminar bo izveden v tistem jeziku, v katrem je naveden naslov.

   

Diatoms are one of the world's most important phytoplankton groups, responisble for roughly 40% of the total phytoplankton primary production. They typically form spring blooms, where they accumulate enormous biomass. They form important ecological interactions with numerous links in the food chain. Harmful diatoms in the genus Pseudo-nitzschia affect the ecosystem up to the top by forming a bioacumulating toxin domoic acid, capable of inducing mass mortality events in marine vertebrates. Most diatoms also produce compounds that impair the reproduction of zooplankton. Lately, viruses and bacteria associated with diatoms have also become the subject of studies worldwide as they show to have yet unaccounted for and very important ecological roles. In this seminar we will these exciting studies and look to the future for things yet to be discovered.


Timotej Turk Dermastia is a marine biologist who transformed into a microbiologist during the course of his PhD. Currently, he is conducting postdoctoral research in the field of diatom interactions with their viruses and methods for the detection and characterization of novel diatom viruses. His PhD at MBP-NIB was focused on diatoms of the genus Pseudo-nitzchia, which is one of the most common diatoms encountered in the world's oceans but is also one of the few diatom genera that are occasionally harmful to the environment and humans due to the production of a toxin called domoic acid. During the PhD, under the supervision of Associate Professor Patricija Mozetič, he was a FEMS fellow in Banyuls-sur-Mer, France, and has received a Fulbright Postdoctoral fellowship, which will be conducted next year.


četrtek, 9. november 2023 Izšla je zbirka štirih otroških knjig »Zgodbe o ogroženih rastlinah«

Knjižna zbirka »Zgodbe o ogroženih rastlinah« je serija štirih otroških knjig, ki so nastale v sklopu sodelovanja raziskovalcev COST akcije ConservePlants, namenjena varovanju ogroženih rastlin. S serijo slikanic, ki zabavajo in izobražujejo, približujejo tematiko otrokom. Vsaka slikanica je izšla v jeziku raziskovalk in angleškem prevodu.


četrtek, 2. november 2023 Maheshya Weerasinghe, nova doktorica znanosti

Danes, 2. 11. 2023, smo na Famnitu pozdravili še eno doktorico znanosti.

Maheshya Weerasinghe, študentka mednarodnega skupnega doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Adaptive Guidance in Extended Reality Learning Environments, pod mentorstvom izr. prof. dr. Matjaža Kljuna in dr. Alice Toniolo ter somentorstvom izr. prof. dr. Klena Čopiča Puciharja, prof. dr. Aarona Quigleya in dr. Angele Miguel.

Novi doktorici znanosti iskreno čestitamo in ji želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!  

  

   


četrtek, 2. november 2023 Oddelek za biodiverziteto vabi na 3. SEMINAR IZ MORSKIH VSEBIN

Tretji seminar z naslovom "Meduze in numerično modeliranje", bo izvedel  Martin Vodopivecv sredo, 8. novembra 2023v predavalnici Epsilon (pritličje), od 12. do 13. ure. 

Seminar bo izveden v tistem jeziku, v katrem je naveden naslov.

     

O predavanju: Jellyfish are widespread throughout the world's oceans and are expected to thrive under projected future ocean changes (i.e., warming, acidification, oxygen depletion) and increased ocean exploitation (i.e., overfishing, maritime transport, marine infrastructure development). Due to their adaptability and simplicity, they are ubiquitous in various marine ecosystems and, under favorable conditions, form massive blooms that significantly disrupt the ecosystem. I will present two coupled physical-biological models of jellyfish population dynamics. Both are based on particle-tracking algorithms which were modified to incorporate individual based models. One was developed to elucidate the impact of offshore gas platforms on the population of the moon jellyfish (Aurelia aurita s.l.) in the Adriatic Sea, the other to better understand the occurrence of mauve stinger (Pelagia nociluca) in different parts of the Mediterranean Sea. The latter is still under development and I will present some preliminary results.


O predavatelju: Lecturer studied physics at the University of Ljubljana and graduated with a thesis on the influence of giant molecular clouds and dark matter halos on the distribution of stars in our galaxy. After graduation, however, he was allowed to join a group of researchers working on the development of a chain of numerical ocean models. The project was a collaboration between the Agency of Environment and the National Institute of Biology, where he became more and more involved with marine biology. This led to a PhD thesis on the influence of offshore platforms on the Adriatic moon jellyfish population and a shift in his career towards biophysical modelling. He is currently head of the physical oceanography sub-unit at the Marine Biology Station Piran and is in charge of in situ oceanographic measurements and satellite data analysis. He is working on a coupled physical-biogeochemical model of the Adriatic Sea, focusing on the role of jellyfish in the ecosystem, and developing an individual-based model of Pelagia noctiluca (mauve stinger jellyfish).

 

petek, 27. oktober 2023 Drugo predavanje FAMNITovih bioloških večerov 2023/24

Vljudno vabljeni na drugo letošnje predavanje z naslovom

»Dsolve Project Research Area 5. Circularity of biobased, biodegradable, and non-degradable plastics«,

ki bo v sredo, 8. novembra 2023, ob 19.00,  
prek ZOOM povezave.

Predaval bo Dorian Vodopia, UiT - Arktična univerza na Norveškem.  

O predavanju:

The lecture will cover several research areas, commencing with an introductory segment on macroplastics pollution in the marine environment, delving into the material flows / effects of Abandoned, Lost and Discarded Fishing Gear (ALDFG), and current mitigation strategies. Consequently, the lecture will briefly probe into Life Cycle Assessment (LCA) and underline the existing research gaps and efforts in integrating the impacts of "Ghost Fishing" on marine ecosystems and biodiversity within Life Cycle Impact Assessment (LCIA) modelling. An overview of the SFI DSolve project and the latest developments in Research Area 5: Circularity of biobased, biodegradable, and non-degradable plastics, will be presented. Including the ALDFG retrieval operation done in collaboration with the Norwegian Directorate of Fisheries, a long-term in-situ assessment of “Ghost Fishing” impacts on benthic environments: stock-specific catch rates in relation to gillnets and pots, and modelling the fate of ALDFG within the Norwegian marine environment.

     

O predavatelju:

Dorian Vodopia, born the 5. 3. 1996 in Rijeka, Croatia, attained a bachelor’s degree in Marine Sciences at the University Juraj Dobrila of Pula, Croatia in 2017. Thesis title: “Synthesis of silver nanoparticles and their impact on the sperm of sea urchin A. lixula”. Subsequently, in 2020 he obtained a master’s degree in Nature Conservation at the University of Primorska, Koper, Slovenia. Thesis title: „Embryotoxicity and oxidative stress in the sea urchin P. lividus after co-exposure to PMMA microparticles and NSAID indomethacin”. From January 2021 to January 2023, he was employed as a project associate at the Laboratory for Marine Nanotechnology and Biotechnology, Centre for Marine Research in Rovinj, Ruđer Bošković Institute, Croatia. Since April 2023, he has been employed as a PhD fellow at UiT- The Arctic University of Norway, Norwegian College of Fishery Science, HARVEST research group, DSolve Project Research Area 5. His PhD work is: „Inclusion of ghost fishing and its effects on ecosystems and biodiversity in life cycle impact assessment (LCIA)”.


četrtek, 26. oktober 2023 Zagovor doktorske disertacije študentke Maheshye Weerasinghe

Maheshya Weerasinghe, študentka mednarodnega skupnega doktorskega študijskega programa Računalništvo in informatika na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom naslovom Adaptive Guidance in Extended Reality Learning Environments, pod mentorstvom izr. prof. dr. Matjaža Kljuna in dr. Alice Toniolo ter somentorstvom izr. prof. dr. Klena Čopiča Puciharja, prof. dr. Aarona Quigleya in dr. Angele Miguel.

Zagovor bo potekal v četrtek, 2. 11. 2023 ob 15. uri prek IKT orodja Zoom:

https://upr-si.zoom.us/j/5389732484?pwd=bUxySzZhRkFmUjMrekozdFE5NTBwUT09

Doktorska disertacija bo javnosti na vpogled v knjižnici UP v prihodnjih dneh.

Vljudno vabljeni!


ponedeljek, 23. oktober 2023 DVE PROSTI DELOVNI MESTI S PODROČJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE

D010001 ASISTENT - ASISTENT ZA PODROČJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE - M/Ž

   

Članica: UP FAMNIT 

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) s področja Računalništva in informatike ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja Računalništva in informatike ali
 • magistrska izobrazba s področja Računalništva in informatike,
 • aktivno znanje slovenskega jezika, zaradi opravljanja pedagoškega dela,
 • aktivno znanje svetovnega jezika.

Druga zaželena znanja:

 • izvolitev v naziv visokošolski sodelavec – asistent s področja Računalništva in informatike oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev v navedeni naziv.

Naloge, ki jih bo javni uslužbenec opravljal:

 • sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela ter opravljanje drugih nalog določenih v aktih upin članic, 
 • vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih, 
 • pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,
 • izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti up in članic, 
 • udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju,
 • prenašanje rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstvenoraziskovalno delo na področju stroke,
 • opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke, sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. Univerze,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih, znanja za delo z računalnikom, ravnanje z avdiovizualno opremo, sposobnost timskega dela, organizacijske sposobnosti, komunikativnost, praktične spretnosti.

Zahtevana računalniška znanja: 

 • urejevalniki besedil, 
 • delo s preglednicami,
 • delo z bazami podatkov,
 • programiranje, 
 • poznavanje računalniških omrežij,
 • poznavanje operacijskih sistemov, 
 • računalniško oblikovanje.

Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas 40 ur na teden (100%), za določen čas 12 mesecev. 

Celotno besedilo z zahtevanimi razpisnimi pogoji


D010001 ASISTENT - ASISTENT Z DOKTORATOM ZA PODROČJE RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE - M/Ž

 

Pogoji za opravljanje dela:

 • doktorat znanosti (prejšnji) oziroma doktorat znanosti s področja Računalništva in informatike,
 • aktivno znanje slovenskega jezika, zaradi opravljanja pedagoškega dela,
 • aktivno znanje svetovnega jezika.

 Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

 • znanja za delo z računalnikom,
 • ravnanje z avdiovizualno opremo,
 • sposobnost timskega dela,
 • organizacijske sposobnosti
 • sposobnost svetovanja,
 • samostojnost,
 • komunikativnost,
 • praktične spretnosti.

 Druga zaželena znanja:

izvolitev v naziv visokošolski sodelavec – asistent s področja Računalništva in informatike oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev v navedeni naziv.

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

 • sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela ter opravljanje drugih nalog določenih  v aktih UP in članic,

 • vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih,

 • pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,

 • izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti UP in članic,

 • udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke,

 • opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke,

 • sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze,

 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom 40 ur na teden (100 %), za določen čas 12 mesecev.

Zainteresirani kandidati naj pošljejo prijavo z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v elektronski obliki na naslov: vanessa.pobega@famnit.upr.si

Rok za prijavo je: 12.12.2023

      Celotno besedilo z zahtevanimi razpisnimi pogoji


  ponedeljek, 23. oktober 2023 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Richarda Acquaha

  Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Integrating Digital Building Technologies for Enhanced Service Life Performance Modelling of Wooden Structures študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja Richarda Acquaha.

  Predstavitev bo potekala v petek, 27. 10. 2023 ob 16.00 na InnoRenew CoE, Livade 6a, 6310 Izola, soba Tilia. Predstavitev bo na voljo tudi preko TEAMS povezave, do katere dostopate tukaj.  

  Vljudno vabljeni!


  ponedeljek, 23. oktober 2023 VABLJENI K OGLEDU LETOŠNJEGA PRVEGA PREDAVANJA NIZA FAMNITOVIH IZLETOV V MATEMATIČNO VESOLJE 2023/24

  Prvo letošnje predavanje cikla Famnitovih izletov v matemtično vesolje 2023/24 z naslovom Kaj družabna omrežja res vedo o tebi? je izvedel Dr. Marko Tkalčič, UP FAMNIT. Predavanje pa je potekalo, v živo in preko vidokonferenčne povezave ZOOM.

               

  Leta 2012 je v ZDA najstnica po pošti prejela kupone verige Target za nakup nosečniških oblačil in otroškega pohištva. Pošiljko je odprl njen oče in besno odšel v trgovino ter zahteval opravičilo, saj naj bi taki kuponi po njegovem spodbujali zgodnje nosečnosti. Izkazalo se je, da je trgovska veriga vedela za nosečnost dekleta zaradi njenih spremenjenih nakupovalnih navad, preden je sama to povedala staršem. Ali se take stvari lahko zgodijo tudi tebi? Družabna omrežja in spletne trgovine zbirajo podatke o uporabnikih: nakupi, všečki ipd. Katere osebne lastnosti uporabnikov lahko odkrijejo? Osebnost, spolna usmerjenost, uporaba mamil? V predavanju so obdelali dejstva in mite ter te opolnomočili, za lažje sprejemanje odločitve, kako uporabljati spletne platforme.

  O predavatelju: Dr. Marko Tkalčič je izredni profesor na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT) Univerze na Primorskem v Kopru. Prizadeva si za izboljšanje personaliziranih storitev (npr. priporočilnih sistemov) z uporabo psiholoških modelov v personalizacijskih algoritmih. V ta namen uporablja različne raziskovalne metodologije, vključno s podatkovnim rudarjenjem, strojnim učenjem in uporabniškimi študijami.

  PROSOJNICE PREDAVANJA 


  četrtek, 19. oktober 2023 PROREKTOR PROMOVIRAL TRINAJST NOVIH DOKTORIC IN DOKTORJEV ZNANOST

  Na slovesnosti v Avli Armerije UP je v četrtek, 19. oktobra 2023, prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo,  prof. dr. Štefko Miklavič, v doktorje znanosti promoviral doktorandke in doktorande, ki so doktorske disertacije zagovarjali med marcem in septembrom 2023. Do sedaj je doktorski študij na UP zaključilo 328 študentov.

  Med novo promoviranimi doktorji znanosti je tudi Kenny Štorgel, asistent in raziskovalec na na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehhnologijeNa UP Famnit je zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom »Izbrane Grafovsko-Teoretične Invariante in Dekompozicije: Od Strukture do Mej in Algoritmov« pod mentorstvom izr. prof. dr. Boruta Lužarja in somentorstvom prof. dr. Martina Milaniča.

  Povzetek doktorske disertacije: »Izbrane Grafovsko-Teoretične Invariante in Dekompozicije: Od Strukture do Mej in Algoritmov«

  Prvi del disertacije se osredotoča na različne invariante grafov, povezane z barvanji ravninskih grafov. V tem delu so določene posplošitve znanih rezultatov o pravilnem barvanju, nov pritrdilen rezultat v smeri dokaza odprte domneve o cikličnem barvanju in izboljšane meje za parna barvanja ravninskih grafov. Drugi del disertacije se nato osredotoča na posebne, ne še povsem raziskane, razrede grafov, kjer je odsotnost velikih klik potreben in zadosten pogoj za obstoj drevesne dekompozicije z majhno širino, in na študijo z njimi tesno povezane razmeroma nove invariante grafov, imenovane drevesno neodvisnostno število. Nazadnje sledi še obravnava algoritmičnih posledic v omenjenih razredih grafov, kjer se pokaže, da so določeni problemi rešljivi v polinomskem času.


  Sara Zupan, zaposlena na UP FAMNIT, je na UP FHŠ zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom »Vpliv geografske in ekološke izoliranosti populacij barjanskega okarčka Coenonympha oedippus (lepidoptera: Nymphalidae) na genetsko strukturiranost in izraznost fenotipa« pod mentorstvom izr. prof. dr. Jureta Jugovica in somentorstvom prof. dr. Elene Bužan ter izr. prof. dr. Valentine Brečko Grubar.

  Povzetek doktorske disertacije: »Vpliv geografske in ekološke izoliranosti populacij barjanskega okarčka Coenonympha oedippus (lepidoptera: Nymphalidae) na genetsko strukturiranost in izraznost fenotipa«

  Barjanski okarček je ogrožena vrsta metulja, ki v Sloveniji naseljuje fitocenološko in geografsko kontrastne življenjske prostore. Z analizami pokrajinotvornih elementov je bila potrjena diferenciacija populacij in določene genetske in morfološke razlike teh populacij. Ključno pri ogroženih vrstah, ki izgubljajo svoj življenjski prostor zaradi človekovih vplivov ali naravnih nesreč, je opredelitev naravovarstvenih smernic za ohranjanje. Barjanski okarček je indikatorska vrsta, ki naj se jo: (1) na ravni države opredeli kot samostojno evolucijsko pomembno enoto, (2) štiri mezoregije, kjer se pojavlja, pa kot ključne enote za namene ohranjanja vrste na lokalni ravni.

      

      


  četrtek, 19. oktober 2023 VABLJENI K OGLEDU LETOŠNJEGA PRVEGA PREDAVANJA NIZA FAMNITOVIH BIOLOŠKIH VEČEROV 2023/24

  Prvo letošnje predavanje cikla Famnitovih bioloških večerov 2023/24 z naslovom Kritičen pogled na uveljavljanje koncepta ekosistemskih storitev v Evropi in Sloveniji je izvedel dr. Anže Japelj, Gozdarski inštitut Slovenije. Predavanje pa je potekalo, preko vidokonferenčne povezave ZOOM.

               

  V letošnjem prvem predavanju nas je predavatelj seznanil z razvojem koncepta ES - ekosistemskih storitev, ki sega od prvih celovitejših opredelitev v 30-40. letih prejšnjega stoletja, do razvoja različnih definicij ES in tipologij v 70-80. letih. Prav tako je prikazal kako se je takšno pojmovanje odnosa narava-človek začelo uveljavljati v mednarodni politiki, to pa je predvsem po odmevni objavi Milenijske ocene ekosistemov (MEA) dobilo zagon in je sedaj vtkano praktično v vsak del zakonodaje s področja varstva okolja, kmetijstva, gozdarstva, v aktualnem paketu politik Evropskega zelenega dogovora ter tudi bio-gospodarstva. Raziskave s tega področja so tudi v Sloveniji v vzponu, četudi morda manjka kritična širša razprava o tem kaj koncept prinaša in ali so morda v njegovem nekritičnem sprejetju tudi pasti. Nekateri sektorji vidijo v tem neslutene priložnosti predvsem dodatnih poslovnih priložnosti, kar krepi nevarnost 'zelenega zavajanja' (greenwashing), lastniki zemljišč preko interesnih vzvodov tlakujejo pot novim finančnim instrumentom, ki naj bi jih za določen način upravljanja z ekosistemi nagrajevali. Skratka, pri uvajanju koncepta ES je potrebna premišljenost.

  O PREDAVATELJU:

  Anže Japelj je dokončal študij gozdarstva in obnovljivih gozdnih virov (2006), se po tem zaposlil na Gozdarskem inštitutu Slovenije in hkrati opravil 1-letno pripravništvo na Zavodu za gozdove Slovenije. Nadaljeval je s podiplomskim študijem na Biotehniški fakulteti, kjer je poleg gozdarskih vsebin dajal večji poudarek področju ekonomike na ravnih virov, predvsem metodološkim pristopom ne-tržnega vrednotenja pozitivnih eksternalij gospodarjenja z gozdom, ki so vsebinsko pogosto zajete v konceptu ekosistemskih storitev (ES). Med študijem je opravil več krajših študijskih izmenjav v tujini (Evropski gozdarski inštitut, center v Barceloni in glavna enota v Joenssu, Univerza Tennessee v Knoxville). Njegovo delo je preplet raziskovalno-aplikativnega dela na projektih različnih evropskih programov (Interreg, LIFE, H2020, Era-Net, PRIMA, Foresterra) in domačih razpisov (ARIS, CPR, …). Doktoriral je s področja ekonomskega vrednotenja rekreacijskih priložnost v urbanih gozdovih (2016), ekonomsko vrednotenje ES opravlja v študijah tudi danes, področje pa ni omejeno na gozdarstvo, temveč sega na zavarovana (N2k, parki) območja, kmetijska zemljišča, vode, problematika invazivnih vrst ter velikih zveri.


  četrtek, 19. oktober 2023 Oddelek za biodiverziteto vabi na 2. SEMINAR IZ MORSKIH VSEBIN

  Drugi seminar z naslovom "Marine Microbes in the sea of change", bo izvedla Tinkara Tinta, 25. oktobra 2023, v predavalnici Epsilon (pritličje), od 12. do 13. ure. Seminar bo izveden v tistem jeziku, v katrem je naveden naslov.

      

  Oceans and seas constitute the largest part of Earth's biosphere, and their smallest inhabitants – microbes - are invisible to the naked eye, but account for most of the ocean’s biomass and are the most productive and diverse members of marine food webs. The key factor contributing to the cosmopolitan distribution of microbes in oceanic habitats is the plasticity of their genomes (and thus their adaptability) and the different types of metabolic processes, some of which unique to microbes. In seawater, the pool of organic matter (OM) is composed of a plethora of chemical compounds of different origins, characterized by different size, complexity, availability, and reactivity. Through a chain of biochemical reactions, all particulate OM is eventually transformed into dissolved OM, which is almost exclusively accessible to microbes that operate various metabolic networks, and in this way, drive biogeochemical cycles at the base of the oceanic food web. The abundance, metabolic activity, and composition of microbial communities are influenced by a range of physical, chemical, and biological parameters, as well as by various interactions among organisms. Marine microbes are subject to constant fluctuations in environmental parameters, especially in coastal areas, and the resulting changes in microbial community dynamics affect the structure and functioning of marine ecosystems. Natural and anthropogenic influences are paving the way for projected changes in future oceans and will likely inevitably impact marine life, microbes, and the biogeochemical cycles they drive. However, the complexity, underlying mechanisms, and consequences of these processes remain unclear. Recent methodological advances in analytical chemistry and "omics" technology are providing insights into the relationship between individual compounds within the complexity of the OM pool and the metabolic network operated by the microbial community under specific environmental conditions. Only when we have gained this mechanistic understanding will we be able to predict the response of the marine ecosystem to natural and anthropogenic perturbations.

       

  Tinkara Tinta is a marine microbiologist studying the effects of natural and anthropogenic disturbances on microbial community dynamics in marine ecosystems. Her research is interdisciplinary and draws on the background in biochemistry (BSc) and her area of expertise – marine microbial ecology (PhD). During PhD, she was a FEMS fellow at Lund University, Sweden. For postdoctoral research at Scripps Institution of Oceanography (UCSD, USA) she received a Fulbright Fellowship. Her research at the University of Vienna, Austria, was funded by a Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship. Currently, she is working at MBP-NIB, which is located in a coastal area subject to constant fluctuations in environmental parameters and anthropogenic impacts, with increasing blooms of certain organisms and various types of pollution. Here, they focus their research on the interactions between the coastal microbiome and bloom-forming jellyfish and microbial indicators of faecal pollution, including potential pathogens, and impacts on marine biogeochemical cycles.


  torek, 17. oktober 2023 Dr. Andrej Brodnik prejemnik nagrade za življenjsko delo

  Dr. Andrej Brodnik, na UP zaposlen na UP IAM in UP FAMNIT, je na 26. multikonferenci Informacijska družba prejel nagrado za življenjsko delo. Konferenca je potekala na Institutu Jozef Stefan med 10. in 13. oktobrom, zaključila pa se je s podelitvijo nagrad. 

  Andrej Brodnik je bil nagrajen za izjemen življenjski prispevek k razvoju in promociji informacijske družbe. Doktoriral je na kanadski univerzi Waterloo, aktivno je sodeloval v strokovnih društvih, predvsem v ACM Slovenija, pomembno pa je v Sloveniji poudarjal promocijo računalništva, predvsem v okviru poučevanja v srednjih in osnovnih šolah ter na tekmovanjih za srednješolce. Njegova osrednja raziskovalna področja so jedrnate podatkovne strukture, vseprisotno računalništvo in poučevanje računalništva in informatike.

  Pomemben je njegov prispevek k ustanavljanju Univerze na Primorskem, kjer je bil med 2003 in 2007 tudi prorektor za študijske zadeve, sedaj pa je član Senata UP. Na svoji strokovni poti je prejel številna mednarodna in nacionalna priznanja in nagrade, med drugim Innovation Cup na Švedskem, IBM Faculty Award, Zlati plaketi UL in UP ter nagrado za izjemne dosežke na področju visokega šolstva RS.

  Dr. Andreju Brodniku iskreno čestitamo in mu želimo še veliko uspehov!


  Foto: Delo


  petek, 13. oktober 2023 Rektoričin dan 2023

  Tudi letošnji rektoričin dan bo potekal v sredo, 18. oktobra 2023, ponovno v znamenju druženja in spoznavanja. Spremljalo ga bo nekaj slavnostnih in posebnih dogodkov. Vabimo vas, da si na rektoričin dan vzamete vsakdanjih obveznosti prost dan in dodate svoj kamenček v mozaik ekipnega duha.

  ZA ŠTUDENTE
  18. oktobra 2023 so študentke in študenti vabljeni, da se udeležite tradicionalne JESENSKE ČISTE 10ke. Na dogodku, ki ga organizirata UŠZP in ŠOUP, bodo fakultetne ekipe tekmovale v različnih športnih in malo manj športnih disciplinah z namenom osvojiti prehodni pokal Čiste desetke. Študenti, ki ne boste tekmovali ste vabljeni, da v koprski Areni Bonifika navijate za nastopajoče.

  ZA ŠTUDENTE IN ZAPOSLENE
  Zaposleni na UP boste na rektoričin dan imeli na voljo bogat program delavnic, pohodov, izletov in drugih srečanj, na katera so vabljeni tudi študenti. Na nekatere dogodke se morate prijaviti zaradi lažje organizacije. Glede na lansko izvedeno anketo smo se potrudili, da se lahko udeležite več dogodkov tekom dneva, nekaj jih ponavljamo, da jih lahko obiščete tekom let.

  PROGRAM

  V nadaljevanju smo vam po sklopih pripravili pregled programa. Vabljeni ste, da si preberete celoten program ter si skombinirate aktivnosti iz različnih sklopov. Prijavnica je enotna za vse sklope, rok za prijavo pa poteče v torek, 17. oktobra 2023 ob 10. uri. V kolikor bodo kakšne spremembe, vas bomo o tem pravočasno obvestili. V primeru izrednih razmer si pridržujemo pravico do spremembe programa.

  OBRAZEC ZA PRIJAVO

  ŠPORTNO 

  • Kolesarski izlet po Parenzani od Kopra do Milj in nazaj (Težavnost: 3)

  9.00, mixUP | Obvezna je popolna oprema. Zbirališče bo na podestu za stavbo UP ob 9.00. Izlet vodi Alex Žigante (RIC UP).
   

  • Sprehod ob morju od Kopra do Izole (in nazaj) vse do Simonovega zaliva z možnostjo vodenega ogleda Arheološkega parka ob 11.00 (Težavnost: 1)

  9.30, Žusterna, 11.00 voden ogled | Zbirališče bo ob vstopu na makadamsko parkirišče v Žusterni ob 9.30. Sprehoda nista vodena.
   

  • Sprehod ob morju od Kopra do Izole (in nazaj) z možnostjo vodenega ogleda stavbe InnoRenew CoE ob 11.00 (Težavnost: 1)

  9.30, Žusterna, 11.00 voden ogled | Voden ogled bo potekal v angleškem jeziku.
  Zbirališče bo ob vstopu na makadamsko parkirišče v Žusterni ob 9.30. Sprehoda nista vodena.
   

  • Sprehod ob morju od Turistice do Pirana (in nazaj), z ogledom Akvarija (Težavnost: 1)

  9.30, UP FTŠ | Sproščen sprehod do Pirana z možnostjo skupinskega ogleda Akvarija ob 10.30. Sprehod ni voden. 

  Zbirališče bo na parkirišču ob Turistici ob 9.30.
   

  • Pohod Tinjan s ŠportUP (Težavnost: 3)

  9.30, Dekani | Krožni sprehod po poti na Tinjan

  Zbirališče bo na parkirišču pri pokopališču v vasi Dekani ob 9.30. Izlet vodi Luka Kejžar (Šport UP).
   

  • Po sledeh migrantov – pričevanja življenjskih zgodb (Težavnost: 1)

  10.30, Potniški terminal Koper | Ekološko-trajnostni sprehod po izbranih istrskih migrantskih poteh v okolici Dragonje, ki opozarja tudi na migracijske trende v naši regiji in težak položaj migrantov, ki prečkajo naše meje (t. i. balkanska pot) ali pa to poskušajo, pri čemer za seboj puščajo sledi, ki jih bomo spremenili v razstavne artefakte, ki lahko dokumentirajo življenje in upanje "vsakdanjih ljudi" v iskanju boljšega sveta, kot so to počeli z migracijami pred desetletji.

  Zbirališče bo na parkirišču pod dvigalom na potniškem terminalu ob 10.30. Prosimo, javite ali lahko zagotovite prevoz ali, če ga potrebujete. Izlet vodita dr. Michael Mrissa (rektorat UP) in dr. Katja Hrobat Virloget (UP FHŠ).

  KULTURNO - DRUŽABNO

  • Literarni sprehod po Kopru z branjem poezije in sproščujočim zaključkom s čajem ter kavo

  9.0010.30, okolica UP in mixUP | Srečanje Knjižnega kluba UP bo potekalo v obliki ležernega sprehoda po literarnih kotičkih v okolici univerze, obiskom knjižnice in zaključkom s kavo ter čajem v mixUPu.

  • UPreplet (Prostovoljstvo UP)

  10.3012.30 v mixUP | Letos vse, ki bi si želeli narediti odmor med delom, ne uspete pa na dogodke vabimo, da prinesete od doma karkoli ustvarjalnega – kar radi počnete ali ustvarjate, v mixUPu pa potem na to temo poklepetate ali podelite znanje z sodelavkami in sodelavci. Izdelke lahko odložite in predali jih bomo ustreznim dobrodelnim organizacijam.

  DELAVNICE IN SREČANJA 

  • Potopisno predavanje: 51 dni Tajske in Filipinov - Lovrenc Habe (UP PEF)

  8.30–9.30, P2, UP PEFMed potopisom boste zavohali ulice Bangkoka, se vrgli v blatne ceste in se peljali po sumljivih betonskih cestah, vse tja do otročjih slonov. Na predavanju boste slišali srčne domačine, spoznali lady boye in samomorilne opice.
   

  • Stres in čuječnost na delovnem mestu - Meta Lavrič (UP IAM, SCRS)

  11.0012.00, avla UP FAMNIT | Na delavnici bomo spoznali osnove čuječnosti, ki predstavljajo temelj za soočanje z različnimi vsakodnevnimi situacijami. Spoznali in preizkusili bomo tudi praktične vaje čuječnosti, ki jih, če to potrebujemo, lahko izvajamo tudi na delovnem mestu. Opremili se bomo torej z znanjem in spretnostmi, ki nam lahko pomagajo pri obvladovanju stresa tako v zasebnem življenju kot na delovnem mestu. 
   

  • ChatGPT API on Raspberry Pi – dr. Igor Rižnar (UP FM)

  13.00–14.00, P2, UP FMUporaba ChatGPT na računalniku Raspberry Pi z implementacijo Open AI API.
   

  • Osnove investiranja – dr. Jan Frančeškin (UP FM)

  14.0015.00, P2, UP FM | V zadnjih letih je bilo svetovno gospodarstvo pod veliko preizkušnjo. Priča smo bili globalni pandemiji COVIDA – 19 katera se je v letu 2022 prevesila v obdobje povišane inflacije. Prav povišana inflacija ter mizerne obrestne mere na bančne depozite silijo posameznika oziroma gospodinjstva v izpostavljenost bolj tveganim naložbam. Tukaj pa se postavlja ključno vprašanje finančne pismenosti, ki je predpogoj za smotrn izbor portfelja nekoliko bolj tveganih naložb.

  PREDAVANJA

  • Poslanstvo znanja v obdobju umetne inteligence - pogled z zornega kota človeka – dr. Simona Kustec

  10.0011.00, P1, UP FM | Namen predavanja bo spregovoriti o prihodnji viziji in vlogi, ki jo nosi znanje v novem, šestem valu t.i. tehnološke revolucije, ki jo zaznamuje umetna inteligenca. V tem pogledu bodo predstavljena različna poslanstva (kategorizacije) znanja in njihova pomembnost pri razvoju umetne inteligence. Osrednji del prispevka bo izpostavljal vlogo znanja kot moralnega kompasa in družbenega vratarja tehnološkega razvoja umetne inteligence. Izhajajoč iz teze, da je potrebno za namene nadaljnjega civilizacijskega razvoja tudi do rabe znanja pristopiti premišljeno, bodo izpostavljeni izbrani zgodovinski primeri uporabe znanja za razvoj tehnoloških inovacij, ki so imele za nadaljnji razvoj družb negativne posledice. Vse prikazane ugotovitve bodo v zaključku služile kot odprti prostor za nadaljnjo razpravo o podobi in poslanstvu različnih vrst znanj za k človeku-usmerjeni tehnološki napredek.
   

  • Vprašanja enakosti spolov – predstavitev projekta AGRIGEP - Dr. Štefan Bojnec in dr. Patricia Blatnik

  12.0013.00, P1, UP FM | Evropska unija daje velik poudarek enakosti spolov, pri čemer pozornost usmerja tudi na problematiko enakosti spolov v raziskovalnih in izobraževalnih ustanovah. Prav tako ima tudi naša univerza že sprejet Načrt za enakost spolov na UP, ki opredeljuje vizijo in poslanstvo UP pri zagotavljanju enakosti spolov ter drugih enakosti za obdobje 2021–2027. Vseeno pa so vprašanja enakosti spolov različna tudi glede na področja študija in raziskovanja, pri čemer so na primer na področjih znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike že dobro poznana in so razviti tudi posebni akcijski načrti. Nekatera druga področja pa še nimajo sistematično opredeljenih zanje specifičnih ukrepov in načrtov za njihovo blažitev. Cilji projekta AGRIGEP, pri katerem UP FM sodeluje še s petimi konzorcijskimi partnerji, so med drugim pripraviti oceno trenutnega stanja izvajanja politike enakosti spolov ter izboljšati zmogljivosti z intenzivno krepitvijo zmogljivosti. Ti rezultati bi lahko vodili tudi k dolgoročnim institucionalnim reform in vzpostavitvi sistema vključevanja vprašanj enakosti spolov v izobraževalni sistem ter strokovno usposabljanje študentov. Vabljeni na predstavitev projekta AGRIGEP, na kateri boste lahko izpostavili tudi svoja vprašanja in izkušnje ter tako pripomogli k iskanju rešitev.

  SPREMLJEVALNI DOGODKI

  • PROMOCIJA DOKTORJEV ZNANOSTI

  četrtek, 19. 10. 2023, ob 12.00 v Avli Armerije UP.

  Prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost UP, dr. Štefko Miklavič, bo v doktorice in doktorje znanosti inavguriral 13 novih doktorandk in doktorandov, ki so študij zaključili med marcem in septembrom 2023.

  • PRVI DOGODEK - LITERARNI VEČER - V NOVI KNJIŽNICI UP

  četrtek, 19. 10. 2023, ob 19.00 v Univerzitetni knjižnici Univerze na Primorskem  (Trubarjeva 1, 6000 Koper).

  Marcello Potocco bo predstavil svojo zadnjo pesniško zbirko z naslovom Odisej(ka) v labirintu. Pogovor bo vodila Barbara Jurša Potocco.

  Marcello Potocco je pesnik, raziskovalec književnosti in univerzitetni profesor. Diplomiral in doktoriral je iz primerjalne književnosti in literarne teorije na ljubljanski Filozofski fakulteti, zdaj pa predava na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Doslej je izdal šest pesniških zbirk. Za zbirko Popravki pesniške zbirke je bil leta 2008 nominiran za Veronikino nagrado, za zbirko "Via Francigena" pa leta 2012 za Jenkovo nagrado. Sodeloval je na literarnih festivalih doma in v tujini, njegove pesmi pa so prevedene v številne tuje jezike, med drugim v antologiji slovenske poezije v hebrejščini in v češčini. V zadnjem času je bil predstavljen tudi v dvojezičnih izdajah sodobne slovenske poezije v italijanščini in nemščini.

  • URADNA OTVORITEV ŠTUDENTSKEGA DOMA PRISOJE 9b

  petek, 20. 10. ob 12h, Prisoje 9a

  Na prvi študijski dan so UP Študentski domovi odprli prenovljeni del v Prisojah. Pomembna pridobitev študentom prinaša 82 dodatnih ležišč v, z lastno kopalnico in kuhinjo, opremljenih dvo- ali troposteljnih dobah. Novi del doma se drži obstoječega doma ŠD Prisoje, ki ima 160 študentskih postelj. Skupaj bo tako ŠD Prisoje imelo 121 sob z 242 ležišči. Konec leta 2022 UP je od Luke Koper, d.d. odkupila tudi bivši Garni hotel Pristan in v njem že uredila 55 postelj za študente v 18 sobah , ki so jih študenti zasedli že februarja letos.
   

  • UDAN ETIKE: POSVET O TRENDIH NA PODROČJU AKADEMSKE ETIKE IN INTEGRITETE

  četrtek, 24. 10. ob 12h, predavalnica Burja 1 na UP FHŠ.

  V zadnjih letih in mesecih beležimo na področju akademske integritete in etike večje premike, saj smo priča vzniku orodij umetne inteligence v visokošolskem prostoru obenem pa beležimo paradigmatski premik v pristopanju k kršitvam študentov. Umetna inteligenca tako vzbuja precej vprašanj, povezanih s kakovostjo in kredibilnostjo študentskih izdelkov, medtem ko se na področju kršitev študentov od retributivne pravičnosti ukrepanje preveša v restitutivno pravičnost, ki skuša razumeti okoliščine nastanka kršitev. Na dogodku bo predstavljeni tudi izsledki delovna skupina za pripravo dokumenta z delovnim naslovom "Stališče do rabe umetne inteligence na Univerzi na Primorskem" in delovne skupine za izvajanje Načrta integritete UP.

  OBRAZEC ZA PRIJAVO


  petek, 13. oktober 2023 Odprtje ambulante UP

  V četrtek, 12. oktobra 2023, je v prostorih Zdravstvenega doma Koper potekalo odprtje Ambulante UP – trak sta po nagovorih slavnostno prerezala rektorica UP, dr. Klavdija Kutnar in Igor Hrvatin, direktor ZD Koper, kjer so vzpostavili delovanje ambulante.

  Ambulanta Univerze na Primorskem (Ambulanta UP) je vzpostavljena na podlagi pisma o nameri med UP in ZD Koper, zagotavlja pa zdravstveno varstvo za vse študente in zaposlene UP, ki tega nimajo v kraju bivanja, študija ali dela. Tovrstno partnerstvo v okolju je podprlo tudi Ministrstvo za zdravje RS, z vzpostavitvijo pa UP v sodelovanju z ZD izboljšuje zdravstveno varstvo za študente, še posebej za tuje študente in študente iz drugih regij, skladno s svojimi cilji, ob tem pa ponuja dodatno podporo zaposlenim.

  Ambulanta UP deluje v prostorih ZD Koper, Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper (3. nadstropje), delovati bo pričela v četrtek, 19. oktobra 2023, po urniku: vsak torek in četrtek od 15. do 17. ure.

  Možnost je več oblik naročanja: 

  • preko telefona v okviru ordinacijskega časa na telefon: 05 6647-110

  • osebno v ambulanti v ordinacijskem času

  • po navadni pošti na naslov: ZD Koper - Center, Študentska ambulanta, Ljubica Kolander Bizjak, dr. med. spec. splošne medicine, Dellavallejeva 3, 6000 Koper


  četrtek, 12. oktober 2023 Raziskovalni matematični seminar združil navdušence algebraične kombinatorike

  Danes, 12. oktobra 2023, je v sklopu raziskovalnega matematičnega seminarja na UP FAMNIT, v sodelovanju z UP Inštitut Andrej Marušič, potekala delavnica algebraične kombinatorike, ki je združila raziskovalce kot tudi navdušence tega področja.   

     

  Vse udeležence je z uvodnim pozdravom nagovorila rektorica UP, prof. Klavdija Kutnar, ki je vse prisotne pospremila v svet algebraične kombinatorike. 

  Sledilo je uvodno predavanje z naslovom »On the geometry of the Hermitian Veronese curve and its quasi-Hermitian surfaces,« ki ga je izvedel prof. Michel Lavrauw, kasneje pa so se pridružili še:  

  • Dragan Marušič s predavanjem »Does AGT have a life with(out) CFSG?«,   
  • Ilias Kotsireas s predavanjem »20+ years of Legendre pairs«, 
  • Daniel Hawtin s predavanjem »Large sets of infinite dimensional q-Steiner systems«, 
  • Sara Ban  s predavanjem »On new extremal ZZ4-codes of length 64«, 
  • Tomo Pisanski s predavanjem »Splittable and unsplittable polycirculants«, 
  • Istvan Kovacs s predavanjem »CI-property of the groups C2 p × Cn and C2 p × C2 q for digraphs«, 
  • Andrea Švob s predavanjem »Switching for block designs«, 
  • Ana Šumberac s rpedavanjem »Codes from quasi-symmetric designs of Blokhuis-Haemers type«, 
  • Blas Fernández s predavanjem »On the trivial T -module of a graph«. 

    


  četrtek, 12. oktober 2023 DIGI-MAT: OBRAVNAVA MATEMATIČNIH UČNIH VSEBIN Z UPORABO DIGITALNIH ORODIJ

  Danes se zaključuje izobraževanje »DIGI-MAT: OBRAVNAVA MATEMATIČNIH UČNIH VSEBIN Z UPORABO DIGITALNIH ORODIJ«, ki je potekalo med 30. septembrom in 13. oktobrom 2023, v živo na UP FAMNIT in prek aplikacije ZOOM.

  Izobraževanje je bilo del nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki smo ga izvedli na UP FAMNIT.

  Udeleženci so se v sklopu izobraževanja, ki so ga izvedli izr. prof. dr. Mihael Perman, izr. prof. dr. Lara Lusa in asist. dr. Ana Zalokar, poglobili svoje znanje na področju verjetnosti in statistike ter se spoznali s programskim jezikom  R.

  Usposabljanje je bilo izvedeno v kombinirani obliki, in sicer dva dneva po 11 ur v živo in dve Zoom srečanji po 5 ur.

  »Za nami je že druga uspešna izvedba seminarja za osnovnošolske in srednješolske učitelje matematike »DIGI-MAT: Obravnava učnih vsebin s pomočjo digitalnih orodij«, kjer so se udeleženci spoznali z  vsakodnevnimi primeri delovanja verjetnosti na elementarnem nivoju, se učili o statistiki in programskem jeziku R.  Eden od namenov izobraževanja je povezovanje učiteljev matematike na celotni izobraževalni vertikali - torej od osnovne šole do fakultete. Na ta način si lahko izmenjamo izkušnje, izpostavimo morebitne težave in iščemo rešitve. Tudi tokrat so odzivi udeležencev pozitivni, tako da se že veselimo bodočih izvedb«, je povzela dr. Ana Zalokar, koordinatorica izobraževanja.

       

  Da je bila tudi tokrat izkušnja za udeležence nadvse pozitivna je dodala tudi ena izmed udeleženek: "Rada bi se vam zahvalila za res odlično izobraževanje.  Hvala, ker sem se lahko naučila veliko novega in uporabnega. Lepo je bilo z vami, krasna ekipa ste!" 

  Po sistemu KATIS (Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2023/2024) so udeleženci za opravljeno izobraževanje prejeli 1 točko.

  Natančen program usposabljanja je dostopen TUKAJ.

        


  ponedeljek, 9. oktober 2023 EVROPSKA NOČ RAZISKOVALCEV NA UP Z PRIDRUŽENIM DOGODKOM »ZNANOST ZA VSE– ‘ZATE’«

  V petek, 29. septembra 2023, smo na Univerzi na Primorskem organizirali Evropsko noč raziskovalcev, ki je potekala kot pridruženi dogodek pod sloganom »ZnAnosT za vsE (Science for All) – ‘ZATE’«.

  Izvedli smo 28 delavnic, predstavitev, vodenih ogledov, eno pripovedovanje zgodb in različne druge aktivnosti na desetih različnih lokacij. Pri organizaciji in izvedbi vseh aktivnosti Evropske noči raziskovalcev 2023 – pridruženega dogodka »ZnAnosT za vsE (Research for All) – ‘ZATE’« je sodelovalo več kot 100 raziskovalcev, študentov in strokovnih delavcev univerze.

  To leto so dogodek obiskali učenci in dijaki iz 15 osnovnih in srednjih šol Obalno-kraške regije, njihovi učitelji, študenti Univerze na Primorskem in drugi zainteresirani. Na vseh lokacijah je bilo skoraj 1200 obiskovalcev.

  V Kopru so se v družbi naših raziskovalcev UP Famnit spoznavali z izgledom notranjosti najbolj prodajane mehanske uganke/igrače na svetu - Rubikove kocke ter fidget igrače -Pop-It, katere priljubljenost je narasla spomladi 2021.

  Naši raziskovalci so jim na interaktiven način predstavili tudi aparature za ugotavljanje fenolnih spojin, kjer so se preizkusili v krajšem kvizu in se spoznali z delom herpetologov – raziskovalcev, ki se ukvarjajo z dvoživkami in plazilci.  Na eni izmed delavnic pa so se na zabaven način učili o poliedrih z gradniki Polydron. 

       

  V objektu Livade 1.0 v Izoli pa so mladi entuziasti skupaj s Famnitovimi raziskovalci sodelovali v štirih delavnicah, kjer so se naučili kako pridobivati podatke o prostoživečih živalih in kako razkrinkati nevidne divje živali v našem okolju. Vstopili pa so tudi v svet pod mikroskopom, kjer so se učili o njegovem delovanju in ob koncu tudi samostojno mikroskopirali. (delavnica je potekala v okviru štipendiranja mladih znanstvenikov World Federation of Scientists (WFS). Poleg tega so si mladi raziskovalci ogledali, kako žuželke pijejo nektar in zakaj jim včasih pravimo tatovi nektarja (delavnica je potekala v sklopu COST Akcije CA18201 ConservePlants). 

  Po končanem dogodku smo od učiteljev več šol dobili pisma zahvale in najavo prihoda na Evropsko noč raziskovalcev naslednje leto.

  Dogodek je sofinanciran s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije v okviru

   

   


  ponedeljek, 9. oktober 2023 ŠTARTUP – PONOVNO SKOK V ŠTUDIJSKO LETO ZA ŠTUDENTE UP

  V soboto, 7. oktobra 2023, se je v Obmorskem parku Žusterna odvijal tretji ŠtartUP - družabno-športni dogodek, namenjen dobrodošlici vsem študentkam in študentom UP.  

        

  Dogodek je namenjen spoznavanjubruck in brucev s starejšimi študenti in medsebojnim spoznavanjem, bolj osebnemu pristopu do študentov, saj so jim prisotne strokovne kontaktne službe, ki so v stiku s študenti skozi celoten študij (mednarodne službe, referati) predstavile vsebine, ki jim bodo pomagale pri študiju. Nenazadnje se je dogodka udeležilo tudi pedagoško osebje, tako so lahko navezali osebne stike, ki so zaradi manjših skupin, prednost študija na Univerzi na Primorskem.  

     

  Ob pedagoških članicah in inštitutu UP, so se predstavili tudi centri in enote univerze, ki so namenjeni tudi sodelovanju s širšo skupnostjo in povezovanjem vsebin univerze z okoljem. Ob njih so se letos še posebno predstavili Tutorji UP in pa mednarodna služba, ki je študente seznanila z mednarodnimi opcijami, posebno v okviru pridružitve Evropski univerzi Transform4Europe.

  Tudi letos se je po uspešnem lanskem letu pozivu k sodelovanju odzvalo več kot 40 lokalnih društev in organizacij,  ki so prepoznali dogodek kot priložnost za predstavljanje študentom in prepoznalo doprinos, ki ga ima študentska populacija v obmorskim mestih. Lep odziv smo prejeli tudi od lokalnih podjetij, ki so donirala darila za srečelov. Stojnice so bile sicer ponujene s simbolično kotizacijo, ki pa je bila v celoti in neposredno nakazana društvu Palčica Pomagalčica, tako je imel dogodek tudi humanitarno noto. Posebnost letošnjega leta je bila tudi priključitev Mestne občine Koper, ki se je pridružila kot soorganizatorka in dodatno pozdravila študente v mestu.

  Letos je več kot 500 študentk in študentov obiskalo dogodek, sprejelo pa jih je več kot 100 zaposlenih in predstavnikov društev, tako je bila dobrodošlica resnično množična in je obogatila dogajanje v novem Obmorskem parku Žusterna.   

  Vsem študentkam in študentom želimo uspešen začetek, potek in zaključek študijskega leta 23/24! 

      

       

        

         

         

          

           

         

         

       


               


  petek, 6. oktober 2023 9. kongres psihologov Slovenije - študentski dan

  Napočil je čas, da se predstavi tudi mlajša generacija psihologov in bodočih psihologov in pokaže svoj prispevek k razvoju psihologije!

    

  Po nekaj letih je ponovno nastopil čas za Kongres psihologov Slovenije, ki bo potekal med 16. in 18. novembrom 2023 v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu. Tokrat bodo svoje mesto na dogodku našli tudi študentje, saj je na program kongresa 18. novembra umeščen tudi študentski dan!

  Študentski dan je priložnost za študente, da se izrazijo in prispevajo k raznolikosti psihološkega raziskovanja. Ne glede na to, ali ste še na začetku svoje raziskovalne poti ali pa ste že izkušeni raziskovalci vas vabimo, da sodelujete in soustvarjate prihodnost psihologije.

  Predstavite lahko svoje raziskave, projekte, študijske primere ali kakršne koli druge prispevke, ki se nanašajo na osrednjo temo dogodka. Kongres bo priložnost, da svoje ideje delite s širokim občinstvom, se povežete z drugimi študenti in strokovnjaki ter izboljšate svoje komunikacijske in raziskovalne spretnosti.

  Osrednja tema letošnjega kongresa je preplet posameznika in različnih okolij, s katerimi se srečuje oziroma v njih deluje. To široko področje so združili pod naslovom kongresa: Jaz in okolje: preplet notranjih in zunanjih svetov.

  Verjamejo, da je to tema, ki odpira nešteto idej. Zato vas toplo vabimo, da se pridružite na kongresu in skupaj ustvarite bogat kongresni program!

  Ne zamudite priložnosti, da svoje delo postavite v središče pozornosti na 9. kongresu psihologov Slovenije in pokažete, da je tudi mlajša generacija pripravljena prispevati k razvoju psihološke znanosti.

  Za več informacij o prijavi in podrobnostih kongresa obiščite spletno stran kongresa. 

  PRIJAVE NA ŠTUDENTSKI DAN SO ODPRTE DO 15. 10. 2023!

  Prijavni obrazec najdete > TUKAJ.


  četrtek, 5. oktober 2023 S konferenco SCORES spodbujamo študente k objavi raziskovalnih del na področju računalništva

  Na UP FAMNIT danes, 5. oktobra 2023, poteka Študentska raziskovalna računalniška konferenca SCORES.

  Konferenco že od leta 2014 skupaj organiziramo oddelki za računalništvo UP, UL in UM, vsako leto pa je ena izmed univerz izbrana za primarno organizatorico. Za letošnjo, že 9. izvedbo, je štafetno palico prevzela UP FAMNIT,v sodelovanju z UP IAM in SDAMS. Dogodek letos so-organizira tudi ACM Slovenija. V preteklosti smo bili glavni organizatorji dogodka leta 2016 in 2019.

  SCORES je ena redkih slovenskih konferenc, posebej namenjenih dodiplomskim in magistrskim študentom, ki jih spodbuja k predstavitvi in objavi raziskovalnih del na področju računalništva. (So)avtor prispevka na SCORES mora namreč biti vsaj en dodiplomski ali magistrski študent, kar krepi njihovo sodelovanje in ustvarjalnost.

  Ob začetku je udeležence pozdravil Prof. Tomaž Pisanski, predstojnik Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije na UP FAMNIT, ki je udeležence spodbudil k aktivnem sodelovanju in jih opogumil z nasveti o tem, kako lahko tovrstne dogodke na najboljši način izkoristijo za širitev svojih obzorij.

  Vabljena predavatelja letošnje konference sta Marko Grgurovič in Marko Grobelnik, oba uspešna bivša doktorska študenta UP FAMNIT.

  Marko Grgurovič je generalni direktor podjetja Triternion in vodilni programer igre Mordhau, prve igre podjetja Triternion, ki se je uvrstila na vrh prodajnih lestvic na platformi Steam. V prvem tednu po izdaji so prodali 500.000 izvodov. Naslov njegovega predavanja na SCORES je »Research and Development in the Video Game Industry«.

  Marko Grobelnik je strokovni raziskovalec na področju umetne inteligence. Skupaj vodi AiLab na inštitutu IJS. Sodeluje z najpomembnejšimi evropskimi akademskimi ustanovami in velikimi industrijskimi podjetji, kot so Bloomberg, British Telecom, Evropska komisija, Microsoft Research, New York Times. Naslov njegovega predavanja na SCORES je »Knowledge Graphs and Large Language Models«.

  Poleg plenarnih, se je na konferenci zvrstilo še 13 predavanj, ki so jih izvedli udeleženci konference.

  Zelo nas veseli, da bo konferenca prihodnje leto obeležila že 10 let sodelovanja med fakultetami, ki stremijo k temu, da študentje razvijajo znanja, veščine in sposobnosti, ki jih zahteva hitro rastoči digitalni svet.


  sreda, 4. oktober 2023 Krepimo sodelovanje z univerzo Stellenbosch v Južni Afriki

  Izr. prof. Matjaž Kljun in izr. prof. Klen Čopič Pucihar, raziskovalca UP FAMNIT in UP IAM z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije, sta gostovala na Oddelku za informacijske znanosti univerze Stellebonch v Južni Afriki v sklopu projekta Erasmus+ KA 171. Gre za program mobilnosti s partnerskimi državami oz. t.i. tretjimi državami, ki niso vključene v program.

  Univerza Stellenboch je svetovno priznana univerza s katero je UP FAMNIT vzpostavila sodelovanja na področju računalništva in informacijskih tehnologij, v prihodnosti pa bomo sodelovanje še okrepili z mednarodnimi izmenjavami študentov in zaposlenih.

  Najina raziskovalca je gostil prof. dr. Daniel Le Roux, vodja raziskovalne skupine za kognicijo in tehnologijo na gostujoči univerzi, ki je julija letos obiskal UP FAMNIT in našim študentom predaval o predstavil tako imenovani medijski ekologiji, za katero je značilna vseprisotnost mobilnih računalniških naprav, ki ponujajo hitro rastočo paleto spletnih izkušenj.

  Izr. prof. Kljun in izr. prof. Čopič Pucihar sta v Stellenboschu magistrskim in doktorskim študentom predavala o izbranih temah s področja interakcije človek-računalnik in uporabi umetne inteligence pri podpori učenja jezikov v okolju dopolnjene resničnosti.

  »Dolgoročno je pričakovan rezultat skupna objava v vrhunski reviji in/ali na konferenci. Če bo mogoče, bo pri publikaciji soavtor tudi mlajši raziskovalec ali študent. Seminarji so namenjeni temu, da študentom omogočijo globlje razumevanje tega, kako se lahko tehnologija uporablja za izboljšanje človeških sposobnosti, na primer spomina. Iz prve roke bodo izkusili, kako je mogoče tehnologijo mešane resničnosti učinkovito uporabiti v tem pogledu in kako je mogoče druge tehnologije, kot je generativna umetna inteligenca AI, vključiti v ta proces. Obisk bo obogatil znanje gostiteljev in gostujočih študentov ter raziskovalcev o ključnih metodologijah na področju HCI, ki lahko privedejo do višje kakovosti izvedenih raziskav,« sta povzela naša raziskovalca.


  sreda, 4. oktober 2023 Oddelek za biodiverziteto vabi na 1. SEMINAR IZ MORSKIH VSEBIN

  Prvi seminar z naslovom "Dsolve Project Research Area 5. Circularity of biobased, biodegradable, and non-degradable plastics", bo izvedel Dorian Vodopia, 11. oktobra 2023, v predavalnici Epsilon (pritličje) od 12. do 13. ure. Seminar bo izveden v tistem jeziku, v katrem je naveden naslov.

  An overview of the SFI DSolve project and the latest developments in Research Area 5: Circularity of biobased, biodegradable, and non-degradable plastics, will be presented. Including the ALDFG retrieval operation done in collaboration with the Norwegian Directorate of Fisheries, a long-term in-situ assessment of “Ghost Fishing” impacts on benthic environments: stock-specific catch rates in relation to gillnets and pots, and modelling the fate of ALDFG within the Norwegian marine environment.

  Dorian Vodopia, born on the 5th of March 1996 in Rijeka, Croatia, attained a bachelor’s degree in Marine Sciences at the University Juraj Dobrila of Pula, Croatia in 2017. Thesis title: “Synthesis of silver nanoparticles and their impact on the sperm of sea urchin A. lixula”. Subsequently, in 2020 he obtained a master’s degree in Nature Conservation at the University of Primorska, Koper, Slovenia. Thesis title: „Embryotoxicity and oxidative stress in the sea urchin P. lividus after co-exposure to PMMA microparticles and NSAID indomethacin”. From January 2021 to January 2023, he was employed as a project associate at the Laboratory for Marine Nanotechnology and Biotechnology, Centre for Marine Research in Rovinj, Ruđer Bošković Institute, Croatia. Since April 2023, he has been employed as a PhD fellow at UiT- The Arctic University of Norway, Norwegian College of Fishery Science, HARVEST research group, DSolve Project Research Area 5. His PhD work is: „Inclusion of ghost fishing and its effects on ecosystems and biodiversity in life cycle impact assessment (LCIA)”.


  torek, 3. oktober 2023 ERASMUS DNEVI – Pridruži se tudi ti! (od 9. do 14. oktobra)

  Z veseljem vas obveščamo ter obenem prisrčno vabimo, da se pridružite razburljivim aktivnostim, ki jih organiziramo v sklopu Erasmus dni, med 9. in 14. oktobrom.

  Za študente pripravljamo dve interaktivni delavnici o možnostih Erasmus+ mobilnosti za študente, in sicer:

  Delavnica I: Erasmus+ praktično usposabljanje

  • Datum: ponedeljek, 9. oktober
  • Ura: 14:00 - 15:15
  • Lokacija: FAMNIT VP3 in preko Zooma

  Delavnica II: Erasmus+ študijska izmenjava

  • Datum: torek, 10. oktober
  • Ura: 12:30 - 14:45
  • Lokacija: FAMNIT VP3 in preko Zooma

  Delavnici sta namenjeni seznanitvi študentov z možnostmi Erasmus+ mobilnosti, pri čemer bo v ospredju aktiven dialog med študenti, ki so se že udeležili Erasmus+ izmenjav in študenti, ki se za izmenjavo šele zanimajo ali pripravljajo.

  QR kode za Zoom dostop do delavnic ter celoten program Erasmus dni so dostopni v spodnjem letaku.

  Strokovno osebje, pozor! Pripravljamo tudi nekaj za vas.

  • Lepo vabljeni, da se nam pridružite na predstavitvi Erasmus+ mobilnosti osebja z namenom usposabljanja (Staff Mobility for Training), ki bo v četrtek, 12. oktobra, ob 14.30 v UP FAMNIT VP1.

  Komaj čakamo, da se skupaj podamo v svet Erasmus+ mobilnosti!

  Za vse dodatne informacije ali morebitna vprašanja smo na voljo na international@famnit.upr.si.


  torek, 3. oktober 2023 Naravoslovni dnevi na Famnit-u: za dijake in učitelje v šolskem letu 2023/24

  NARAVOSLOVNI DNEVI ODDELKA ZA BIODIVERZITETO UP FAMNIT 

        


  IZVEDBA NARAVOSLOVNIH DNEVOV

  Naravoslovni dnevi so primerni za srednje šole in se povezujejo z učnim načrtom predmeta Biologija v  posameznem letniku. Posamezna delavnica traja 2 šolski uri (90 min), v enem dnevu se izvedeta dve delavnici za en razred z vmesno 30-min pavzo.  Zaradi omejitve prostora je za posamezni naravoslovni dan maksimalno število udeležencev 30.

  Prva delavnica poteka med 9.30-11.00, druga pa med 11.30-13.00.

  Naravoslovni dnevi so porazdeljeni v tri vsebinske sklope, kjer si izberete enega: Evolucija, Zgradba in delovanje organizmov in Ekologija. 

  Za šolsko leto 2023/24 so predlagani naslednji datumi naravoslovnih dnevov: petek, 6.3., 19.4., 10.5., 7.6.

  Naravoslovni dnevi se bodo izvajali v objektu Livade 1.0 v Izoli. 

  Obvezna je prisotnost učiteljev.

  VSEBINSKI SKLOPI 


  NARAVOSLOVNI DNEVI ODDELKA ZA APLIKATIVNO NARAVOSLOVJE

     


  Naravoslovni dnevi so primerni za srednje šole in se povezujejo z učnim načrtom predmeta Biologija in Kemija v posameznem letniku. V enem dnevu se izvedejo tri delavnice za en razred z vmesno 30-min pavzo.  Zaradi omejitve prostora je za naravoslovni dan maksimalno število udeležencev 30.

  Izvedba naravoslovnega dneva se določi po predhodnem dogovoru. 

  Naravoslovni dnevi se bodo izvajali v objektu Livade 1.0 v Izoli. 

  Obvezna je prisotnost učiteljev.

  VSEBINE DELAVNIC

  Kontakt: promo@famnit.upr.si


  ponedeljek, 2. oktober 2023 Na UP FAMNIT več kot 1000 študentov vstopa v novo študijsko leto

  Študijsko leto 2023/24 smo pričeli s tradicionalnim sprejemom bruck in brucev na srečanju županov P.I.K.A., predstavnika ŠOUP in medijev z vodstvom UP z uvodnimi nagovori. Tokrat smo brucke in bruce v živo pozdravili v najnovejši koprski fakultetni stavbi – UP FM.

  Študente je nagovorila rektorica UP, prof. Klavdija Kutnar, ki jim je zaželela predvsem, da bi s svojimi predlogi in drznimi idejami ponujali vedno nove izzive UP (celoten nagovor je na voljo na povezavi). Zatem jim je dobrodošlico zaželel župan občine gostiteljice, Mestne občine Koper, Aleš Bržan. MOK je letos tudi soorganizatorica dogodka ŠtartUP. Predsednica Študentskega sveta je bila sicer odsotna, njen nagovor pa je prebral študent UP, Žiga Leban.

  Uvodne nagovore so brucke in bruci na UP FAMNIT v Kopru in Izoli spremljali v živo preko spleta, nato pa nadaljevali srečanja s koordinatorji posameznih študijskih programov.

  Vse študente je preko video nagovora pozdravil tudi dekan UP FAMNIT, izr. prof. Ademir Hujdurović.

  Po srečanjih s koordinatorji je sledilo druženje z letošnji Famnitovimi tutorkami in tutorji ter predstavnicami in predstavniki Študentskega sveta, ki so študentom na voljo za reševanje morebitnih težav ter pomoč pri uvajanju v študentsko življenje.

  Dogajanje ob začetku novega študijskega nadaljujemo v soboto, 7. oktobra, ko bomo v Obmorskem parku Žusterna izpeljali dogodek Štart UP – športno-družabni dogodek za vse študente UP, kjer bodo potekale predstavitve različnih organizacij z Univerze ter iz lokalnega okolja, poskrbljeno pa bo tudi za glasbeni program in nagrade za uspešno opravljene aktivnosti na posameznih točkah.

  Še nekaj statistike

  Na UP FAMNIT smo pozdravili že 17. generacijo študentk in študentov, najštevilčnejšo do sedaj.

  Uradni podatki o vpisu za študijsko leto 2023/24 bodo sicer znani čez mesec dni, Na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije je po neuradnih podatkih vpisanih 1028 študentk in študentov, od tega jih več kot 50 % prihaja iz tujineTuji študentje prihajajo iz 35 držav, in sicer iz Alžirije, Azerbajdžana, Bangladeša, Belorusije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Egipta, Filipinov, Gane, Gvineje Bissau, Hrvaške, Indije, Irana, Italije, Južne Afrike, Kazahstana, Kitajske, Kosova, Latvije, Madžarske, Nigerije, Nizozemske, Pakistana, Poljske, Ruske federacije, Severne Makedonije, Srbije, Španije, Šrilanke, Tunizije, Ukrajine, Uzbekistana, Združenih držav Amerike, Zimbabveja.

  V prvi letnik je v letošnjem študijskem letu prvič vpisanih 420 študentk in študentov305 jih je na dodiplomskih študijskih programih, 104 na magistrskih programih, na doktorskih programih pa je v prvi letnik prvič vpisanih 11 študentk in študentov.

  Vsem študentkam in študentom želimo uspešno, zanimivo, pa tudi zabavno študijsko leto!









  sobota, 30. september 2023 UNIVERZA NA PRIMORSKEM SKUPAJ S PARTNERJI USPEŠNO ZAKLJUČILA NAJVEČJI EVROPSKI RAZISKOVALNO INOVACIJSKI PROJEKT V SLOVENIJI

  Univerza na Primorskem je včeraj s partnerji obeležila pomemben mejnik in s pomembnimi gosti proslavila uspešen zaključek največjega evropskega raziskovalno inovacijskega projekta v Sloveniji. Dogodek, na katerem so predstavili rezultate projekta in prihodnje načrte inštituta InnoRenew CoE, ki je osrednji dosežek projekta, so se udeležili tudi predstavniki Evropske komisije.

  Univerza na Primorskem je konec leta 2016, skupaj z drugimi projektnimi partnerji, uspešno prijavila projekt za ustanovitev novega raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE za raziskovanje in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega grajenega okolja. Projekt je bil, kot edini iz Slovenije, izbran za financiranje med 169 mednarodnimi projekti.

  Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je nastal na podlagi omenjene uspešne prijave projekta na razpis Teaming, v okvirnem programu Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020, ki ga je vodila Univerza na Primorskem, odlični mednarodni partner pa je bil nemški inštitut za lesarstvo Fraunhofer WKI. Uradno je bil ustanovljen 15. februarja 2017 in od takrat naprej je neprestano rasel in razvijal svoje dejavnosti s pomočjo in sodelovanjem vseh projektnih partnerjev in drugih pomembnih deležnikov.

  »V teh letih smo uspešno zgradili raziskovalni inštitut in danes smo zbrani tu, v naši novi stavbi, da bi praznovali ključen mejnik – zaključek največjega raziskovalno inovacijskega evropskega projekta v Sloveniji,« je dejala dr. Andreja Kutnar, direktorica InnoRenew CoE, in dodala: »Zaključek projekta ne pomeni, da je naše delo končano, temveč nas usmerja v novo poglavje, v katerem bomo še naprej zagnano sledili našim ambicijam in raziskovalnemu programu. Verjamem, da bomo pri tem še naprej uspešni, kot smo bili do sedaj. Naši vrhunski raziskovalci s svojimi interdisciplinarnimi znanji in širokim, mednarodnim kulturnim ozadjem ter ostali zaposleni so in bodo najpomembnejši temelj tega uspeha.«

  Med trenutno zaposlenimi 51 raziskovalci je 47% tujih raziskovalcev, ki so se preselili v Slovenijo. Pravilno usmeritev raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE dokazuje tudi to, da so v obdobju od 2017 do 2022 pridobili in izvedli že 169 novih projektov v skupni vrednosti 11,59 mio EUR. Od tega so daleč največ sredstev pridobili iz programov EU (21 projektov, 9.248.662,91 €) Med njimi je tudi prestižni projekt, ki ga je odobril Evropski raziskovalni svet (ERC), ARCHI-SKIN za utrjevanje samostojne raziskovalne kariere (ERC Consolidator Grant 2021). Presenetljivo so bili relativno manj uspešni pri pridobivanju nacionalnih sredstev Agencije za raziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS) (16 raziskovalnih projektov, 2.043.449,35 € ter 22 bilateralnih raziskovalnih projekov, 66.110,00 €) in več ministrstev (11 projektov, 91.371,03 €). Zelo spodbudno pa je, da so za izvajanje raziskovalnih projektov iz gospodarstva, tako v Sloveniji kot tujini, pridobili 102 projekta (preko 1,5 mio €). Vse te uspehe, še posebej pa uspehe pri sodelovanju z gospodarstvom, omogoča napredna raziskovalna oprema, ki je nameščena v stavbi inštituta. Ta je največji leseni objekt v Sloveniji in primer dobre prakse trajnostnega gradbeništva, je plod lastnega raziskovalnega in inženirskega dela inštituta in nazorno prikazuje načela restorativnega okoljskega in ergonomskega oblikovanja, ki je paradigma, ki jo razvijajo na inštitutu, ter s tem upošteva tudi načela Novega evropskega Bauhausa in trajnostnega grajenega okolja.

  »Kot vodilni partner projekta in eden od štirih ustanoviteljev raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE smo z veseljem podpirali razvoj inštituta na vsakem koraku in od samega začetka. Izjemno smo ponosni, da smo lahko del tega uspešnega projekta,« je povedala dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem, ki je prepričana tudi, da dosežki projekta pomembno prispevajo k razvoju raziskovalne, akademske in izobraževalne sfere v Sloveniji.

  Dr. Bohumil Kasal, direktor nemškega inštituta Fraunhofer WKI je zadovoljen, da je imel priložnost sodelovati pri tem projektu: »Fraunhofer WKI je imel priložnost sodelovati z ekipo mladih in dinamičnih raziskovalcev ter pomagati pri prenosu najboljših praks ob upoštevanju specifičnega slovenskega okolja. Veseli me, da se je projekt InnoRenew postavil na lastne noge in je dobro pripravljen na prihodnje izzive. To je bila zelo zanimiva izkušnja.«

  K slednjemu so raziskovalci inštituta InnoRenew CoE prispevali z objavo preko 560 znanstvenih člankov v uglednih znanstvenih revijah, polovico tega v sodelovanju z mednarodnimi strokovnjaki, številnih znanstvenih in strokovnih monografij ter z organizacijo in/ali udeležbo na domačih in mednarodnih znanstvenih, strokovnih in poljudnih konferenc, okroglih miz in drugih dogodkov. Pridobljeno znanje ustrezno ščitijo, saj so nosilci 6 in soavtorji 9 patentnih prijav. Zavedajo se, da je za razvoj slovenske znanosti nujna mednarodna vpetost in razvoj odličnih novih raziskovalk in raziskovalcev, zato so na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE omogočil doktorski študij 7 študentom, trenutno pa zaposlujejo še 17 doktorskih študentov (tretjina tuji državljani). Aktivno sodelujejo tudi pri izvajanju vseživljenjskega učenja (»mikrodokazila«) v okviru Začetnega vozlišča Akademije Novega evropskega Bauhausa za trajnostno grajeno okolje z obnovljivimi materiali (NEBAP Hub) na Univerzi na Primorskem.

  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je skupaj z Evropsko unijo sofinanciralo projekt InnoRenew CoE. Dr. Tomaž Boh, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za znanost na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, je poudaril: »InnoRenew projekt je zagotovo spremenil raziskovalno okolje v Sloveniji in to je samo začetek.«

  Na dogodku so partnerji projekta in ustanovitelji raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE skupaj oblikovali lesen krog, ki simbolno prikazuje, da lahko le skupaj, z medsebojno podporo in sodelovanjem ustvarimo velike dosežke. Poleg tega so za goste raziskovalci iz raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE izdelali drevesa iz lesa bora, ki je simbol modrosti in življenja.

  Na dogodku so bili prikazani različni videoposnetki, skozi katere so gosti lahko spoznali zgodovino in pomembnejše mejnike s projekta in raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE, zaposlene v inštitutu in nekatere znanstvene dosežke. Gostje so se lahko sprehodili po stavbi in raziskovalnih laboratorijih, kjer so raziskovalci pripravili demonstracijske točke raziskovalnih skupin in predstavili nekatere svoje raziskovalne aktivnosti.

  Dogodek je povezovala Lorella Flego, za prijetno glasbeno popestritev pa je poskrbela skupina Žavbi Brothers.

  Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE se zahvaljuje svojim partnerjem –  Univerza na Primorskem, Fraunhofer WKI, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Univerza v Mariboru, Inštitut za celulozo in papir, Zavod eOblak, Nacionalni inštitut za javno zdravje,  Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije ter InnoRenew CoE.


  sreda, 27. september 2023 Odprt dodatni Razpis Erasmus+ KA131 za mednarodne izmenjave z namenom študija v študijskem letu 2023/2024

  22. septembra 2023 je bil objavljen Dodatni razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija na partnerskih univerzah v okviru programa KA131, ki je namenjen študiju v tujini in podpira tako fizično/kombinirano dolgoročno moiblnost študentov vseh treh stopenj kot kratkoročno mobilnost doktorandov.

  Razpis je namenjen udeležbi z namenom študija v okviru mobilnosti Erasmus+ za 2. semester študijskega leta 2023/24.

  • Rok prijave je ponedeljek, 9. oktober 2023.

  Prijavo na izmenjavo študentje oddate preko ŠIS-a.

  Dodatne informacije o razpisu, prilogah ter postopkih prijave so na voljo na FAMNIT spletni strani in UP spletni strani.

  Ne zamudi edinstvene priložnosti za Erasmus+ študentsko mobilnost ter si razširi svoja študijska in življenjska obzorja!


  sreda, 27. september 2023 Ne le lepi cvetovi: rastline na klifih bijejo nevidni boj

  Ko občudujemo osupljivo floro klifov in skalnatih pobočij, se le redko zavedamo tihega boja, ki ga te rastline bijejo za svoje preživetje. Nedavna mednarodna raziskava je namreč razkrila številne vrzeli v našem razumevanju rastlin, ki jih želimo ohranjati.

  Preživetje rastlin je kot štafetna tekma, v kateri je preživetje vrste odvisno od uspešnega prenosa štafete – v tem primeru uspešnega zaključka različnih faz življenja rastlin vse od kalitve semen pa tja do zaključenega cikla razmnoževanja, ki bo ustvaril novo generacijo. Prizadevanje raziskovalcev iz vse Evrope, ki sodelujejo v okviru COST Akcije "ConservePlants", je bilo namenjeno razjasnjenju našega trenutnega razumevanja razmnoževalnega cikla rastlin, posebno tistih ogroženih.

       
                                                           Tommasinijeva popkoresa, avtorica: Živa Fišer

  Ekipa pod vodstvom profesorice Giovanne Aronne z Univerze Federico III v Neaplju je združila vse strokovno znanje in se osredotočila na 80 rastlinskih vrst, ki rastejo na klifih in skalnatih pobočjih. Na podlagi opazovanj raziskovalcev, obstoječih znanstvenih publikacij in drugih poročil je ekipa želela izluščiti tiste kritične točke v življenjskem ciklu rastlin, ki bi lahko omejevale njihovo preživetje in obnavljanje.

  Rezultati so bili presenetljivi. Naše trenutno razumevanje življenja ogroženih vrst je najpogosteje omejeno na cvetenje, a raziskava je pokazala, da je to najmanj kritična faza v življenju rastlin. Veliko slabše poznamo, koliko semen te rastline proizvedejo, še slabše pa poznamo preživetje mladih rastlin in pomen nespolnega razmnoževanja.

       
                                                              Kranjski jeglič, avtor: Peter Glasnović 

  Z raziskavo so raziskovalci želeli spodbuditi ne le botanike, temveč celotno naravovarstveno skupnost in oblikovalce politik, da strategije ohranjanja preusmerijo od preprostega opazovanja cvetočih primerkov ogroženih vrst k podrobnejšemu raziskovanju zapletenih in manj raziskanih faz v njihovem življenju.

       
                                                              Dinarska smiljka, avtor: Peter Glasnović

  Cilj raziskave je spodbujati k razvoju in uporabi drugačnih strategij, ki bodo zagotovile, da ogrožene rastline ne bodo le (za)cvetele, temveč tudi preživele za naše zanamce. V tej tekmi s časom moramo čimprej pridobiti zadostno znanje o dejavnikih, ki ogrožajo preživetje teh vrst. In zavedati se moramo, da pri ohranjanju ogroženih vrst šteje ne le vsaka rastlina, temveč tudi posamezna faza v njihovem življenju.

    
                                                                 Zoisova zvončica, avtor: Peter Glasnović

  ​Članek je bil objavljen v oktobru 2023 v znanstveni reviji “Biological Conservation”. 

  COST Akcijo ConservePlants CA18201 - Integrnirani pristop k varovanju ogroženih rastlinskih vrst v 21. stoletju, vodita dr. Živa Fišer z Univerze na Primoskem ter prof. Giovanna Aronne z Univerze Federico III v Neaplju. V projekt sta vključena še dva raziskovalca z Univerze na Primorskem, ki sta prispevala k omenjeni raziskavi: dr. Peter Glasnović in dr. Boštjan Surina, ki vodita dve delovni skupini znotraj Akcije.

  Napisal: dr. Sandro Lanfranco

  Prevedla in priredila: dr. Peter Glasnović, dr. Živa Fišer


  sreda, 27. september 2023 OKROGLA MIZA: MEJE IN MIGRACIJE

  KAJ? Okrogla miza "Meje in migracije: (ne)vidnost?"

  KDAJ? 10. oktober 2023 ob 18.00

  KJE? Avla UP FAMNIT (Glagoljaška ulica 8, 6000 Koper)

  Prijave: do 6. oktobra prek obrazca TUKAJ

  Na okrogli mizi bodo povabljeni strokovnjaki razpravljali o pojmu migracij in njegovem razvoju skozi zgodovino ter natančneje opisali današnji proces migracij v naši regiji. Razprava bo zajemala družbene vplive migracij in analizo, kako ta pojav doživljajo državljani. Prav tako bodo sodelovala povabljena lokalna združenja in predstavila svoje sodelovanje in dejavnosti na to temo. Dogodek bosta moderirala dr. Katja Hrobat Virloget in dr. Michaël Mrissa.

  Okrogla miza bo potekala v angleščini. 

  Več >> TUKAJ

    

  Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.


  torek, 26. september 2023 Preizkusno predavanje dr. Grgur Pleslić

  Dr. Grgur Pleslić bo imel torek, 3. 10. 2023 ob 16:00, preizkusno predavanje za prvo izvolitev v naziv visokošolski učitelj - docent za področje »Biologija«.

  Predavanje z naslovom »MARK-RECAPTURE METHODS FOR ESTIMATING ABUNANCE«, bo potekalo v okviru predmeta Populacijska biologija, v predavalnici Livade-EPSILON (pritličje), v prostorih objekta Livade 1.0, Livade 6, 6310 Izola.

   

  Vljudno vabljeni k udeležbi.


  torek, 26. september 2023 Konferenca Applied Statistics združila 90 udeležencev iz 12 držav

  V soorganizaciji Statističnega društva SlovenijeUP Famnit in Univerze v Ljubljani, je v Kopru med 24. in 26. septembrom 2023 potekala 19. mednarodna konferenca aplikativne statistike.

      

  Tri-dnevno dogajanje je združilo 90 udeležencev iz 12 držav, poleg Slovenije še iz Avstrije, Češke, Francije, Hrvaške, Italije, Portugalske, Romunije, Srbije, Turčije, ZDA in Združenega kraljestva.

  Udeležence konference so ob začetku pozdravili prof. dr. Klavdija Kutnarrektorica Univerze na Primorskem, izr. prof. dr. Ademir Hujdurović, dekan UP FAMNIT, ter prof. dr. Matevž Bren, predsednik Statističnega društva Slovenije.

  Skozi znanstveni program so uspešni raziskovalci in strokovnjaki s področja analize podatkov, podatkovne znanosti in statistike predstavili svoje raziskovalne prispevke, konferenco pa so z zanimivimi vsebinami, popestrili priznani predavatelji:

  • Dankmar Böhning (Univerza v Southamptonu) s predavanjem Capture-recapture methods with applications in health and society,

  • Cécile Proust-Lima (Univerza v Bordeauxu) s predavanjem Analysis of multivariate longitudinal and survival data: From joint models to random forests in

  • Richard De Veaux (Williams College) s predavanjem Data science ethics: Some stories from the trenches.

  »Veseli nas, da smo 19. izvedbo konference aplikativne statistike prvič uspešno pripeljali na UP Famnit,« je povzela asist. dr. Ana Zalokar z Oddelka za matematiko in soorganizatorka konference. Dodala je, da je mednarodna obarvanost dogodka združila različne poglede in mnenja, kar je eden izmed glavnih ciljev konference: »Opazila sem, da so bili obiskovalci konference z vsebinskim programom navdušeni,  navsezadnje je združila 90 udeležencev iz držav po vsem svetu, z različnimi pogledi, na kar smo lahko zelo ponosni.«

  Ob koncu konference so bile izbrane predstavitve, ki so dosegale znanstveno moč, jasnost in potencialni vpliv, povabljene k objavi v posebni izdaji revije Advances in Methodology and Statistics.

     

      

     

      


  torek, 26. september 2023 Prvo predavanje FAMNITovih bioloških večerov 2023/24

  Vljudno vabljeni na prvo letošnje predavanje z naslovom

  »Kritičen pogled na uveljavljanje koncepta ekosistemskih storitev v Evropi in Sloveniji«,

  ki bo v sredo, 11. oktobra 2023, ob 19.00,  
   prek ZOOM povezave.

  Predaval bo dr. Anže Japelj (Gozdarski inštitut Slovenije ).

  Novejša zgodovina razvoja koncepta ES - ekosistemskih storitev, sega od prvih celovitejših opredelitev koncepta v 30-40. letih prejšnjega stoletja, do razvoja različnih definicij ES in tipologij v 70-80. letih. Prikaz kako se je takšno pojmovanje odnosa narava-človek začelo uveljavljati v mednarodni politiki, to pa je predvsem po odmevni objavi Milenijske ocene ekosistemov (MEA) dobilo zagon in je sedaj vtkano praktično v vsak del zakonodaje s področja varstva okolja, kmetijstva, gozdarstva, v aktualnem paketu politik Evropskega zelenega dogovora ter tudi bio-gospodarstva. Raziskave s tega področja so tudi v Sloveniji v vzponu, četudi morda manjka kritična širša razprava o tem kaj koncept prinaša in ali so morda v njegovem nekritičnem sprejetju tudi pasti. Nekateri sektorji vidijo v tem neslutene priložnosti predvsem dodatnih poslovnih priložnosti, kar krepi nevarnost 'zelenega zavajanja' (greenwashing), lastniki zemljišč preko interesnih vzvodov tlakujejo pot novim finančnim instrumentom, ki naj bi jih za določen način upravljanja z ekosistemi nagrajevali. Skratka, pri uvajanju koncepta ES je potrebna premišljenost.


  O predavatelju:

  Anže Japelj je dokončal študij gozdarstva in obnovljivih gozdnih virov (2006), se po tem zaposlil na Gozdarskem inštitutu Slovenije in hkrati opravil 1-letno pripravništvo na Zavodu za gozdove Slovenije. Nadaljeval je s podiplomskim študijem na Biotehniški fakulteti, kjer je poleg gozdarskih vsebin dajal večji poudarek področju ekonomike na ravnih virov, predvsem metodološkim pristopom ne-tržnega vrednotenja pozitivnih eksternalij gospodarjenja z gozdom, ki so vsebinsko pogosto zajete v konceptu ekosistemskih storitev (ES). Med študijem je opravil več krajših študijskih izmenjav v tujini (Evropski gozdarski inštitut, center v Barceloni in glavna enota v Joenssu, Univerza Tennessee v Knoxville). Njegovo delo je preplet raziskovalno-aplikativnega dela na projektih različnih evropskih programov (Interreg, LIFE, H2020, Era-Net, PRIMA, Foresterra) in domačih razpisov (ARIS, CPR, …). Doktoriral je s področja ekonomskega vrednotenja rekreacijskih priložnost v urbanih gozdovih (2016), ekonomsko vrednotenje ES opravlja v študijah tudi danes, področje pa ni omejeno na gozdarstvo, temveč sega na zavarovana (N2k, parki) območja, kmetijska zemljišča, vode, problematika invazivnih vrst ter velikih zveri.


  O Famnitovih bioloških večerih

  Biološki večeri so niz predavanj, katerih glavni cilj je popularizacija različnih bioloških in naravovarstvenih vsebin, s katerimi se ukvarjajo raziskovalci našega oddelka, drugih inštitucij v Sloveniji in tudi raziskovalci izven meja naše države. Predavatelji  imajo možnost spregovoriti o svojem raziskovalnem delu ter ga promovirati. Predstavitev projektov, izsledkov, zanimivosti, problematik in rešitev, s katerimi se soočajo na svojem raziskovalnem področju, je pomembna tako za raziskovalce, ki s tem osmislijo svoje raziskave, kot tudi za vedoželjne poslušalce.

  Ker delujemo znotraj univerzitetnega prostora, se bioloških večerov redno udeležujejo tudi študentje Varstvene biologije (1. stopnja) in Varstva narave (2. stopnja), ki se izobražujejo na naši fakulteti. Takšen niz je torej tudi dobrodošla popestritev obštudijskih dejavnosti ter z vsebinami sicer že bogatih študijskih programov.

  Predavanja so primerna tako za širšo javnost kot tudi za stroko. Medse bomo z veseljem sprejeli dijake srednjih šol in študente, pa tudi učitelje, strokovnjake in ostale zainteresirane posameznike, ki jih zanima široko področje biologije in varstva narave.

  >>ZOOM povezava za vsa predavanja<<


  torek, 26. september 2023 Prvo predavanje FAMNITovih izletov v matematično vesolje 2023/24

  Vljudno vabljeni na prvo letošnje predavanje z naslovom

  »Kaj družabna omrežja res vedo o tebi?«,

  ki bo v sredo, 11. oktobra 2023, ob 18.00, v Veliki predavalnici 3, UP FAMNIT in
   prek ZOOM povezave,

  predaval bo Dr. Marko Tkalčič, UP FAMNIT.

  Leta 2012 je v ZDA najstnica po pošti prejela kupone verige Target za nakup nosečniških oblačil in otroškega pohištva. Pošiljko je odprl njen oče in besno odšel v trgovino ter zahteval opravičilo, saj naj bi taki kuponi po njegovem spodbujali zgodnje nosečnosti. Izkazalo se je, da je trgovska veriga vedela za nosečnost dekleta zaradi njenih spremenjenih nakupovalnih navad, preden je sama to povedala staršem. Ali se take stvari lahko zgodijo tudi tebi? Družabna omrežja in spletne trgovine zbirajo podatke o uporabnikih: nakupi, všečki ipd. Katere osebne lastnosti uporabnikov lahko odkrijejo? Osebnost, spolna usmerjenost, uporaba mamil? V predavanu bomo obdelali dejstva in mite ter te opolnomočili, da boš bolje sprejemal odločitve, kako uporabljati spletne platforme.


  O predavatelju:

  Dr. Marko Tkalčič je izredni profesor na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT) Univerze na Primorskem v Kopru. Prizadeva si za izboljšanje personaliziranih storitev (npr. priporočilnih sistemov) z uporabo psiholoških modelov v personalizacijskih algoritmih.

  V ta namen uporablja različne raziskovalne metodologije, vključno s podatkovnim rudarjenjem, strojnim učenjem in uporabniškimi študijami.

   

   

   

   

   

   

   

   

  >>> ZOOM povezava za vsa predavanja <<<

  Več o letošnjem programu, predavateljih in posameznih predavanjih si lahko preberete na tej povezavi.

  O matematičnih izletih 

  Živimo v času, ko so izjemni tehnološki dosežki vsakomur dostopni zgolj s pritiskom na gumb in smo kar nekako ponosni, da nam ni treba nič vedeti o njiho­vem delovanju. Tako zlahka pozabimo na tisočletna odkritja matematikov: filozofov, zvezdogledov, zemljemercev, inženirjev, kozmologov, ekonomistov, računalničarjev in drugih, katerih spoznanja oblikujejo današnji svet.

  Ali je sploh še mogoče mladim približati pravo matematiko - ta čudoviti jezik idej, ustvarjalnosti in domišljije – ko pa se zdi, da je za dijake pomembno le še rutinsko reševanje maturitetnih nalog brez kakršnegakoli razumevanja časa in okolja, v ka­terem matematika nastaja? Seveda! Na Izletih v matematično vesolje izbrani predavatelji z najrazličnejšimi temami nagovarjajo tudi tiste, ki o tem dvomijo.

  Letos se bo izvajal že petnajsti cikel poljudnih predavanj o matematiki in njeni vlogi v svetu. Predavali bodo izkušeni predavatelji, ki so povezani z našo fakulteto. Na prvem predavanju se bomo spraševali, kaj družabna omrežja res vedo o nas. Na naslednjem predavanju bomo spoznali, kako lahko s pomočjo laboratorijskih poskusov, ki temeljijo na teoriji iger, preučujemo vrednote in vedenjske značilnosti posameznikov. Nato si bomo pogledali, kako z matematičnimi prijemi premagamo nasprotnika v igri SET. V naslednjem predavanju bomo odkrili skrivno vlogo, ki jo je imel Königsberg pri odklepanju vrat v neverjeten svet, kjer se je začela teorija grafov. V predzadnjem predavanju bomo spoznali matematiko v ozadju igre Sudoku. Za konec bomo potovali v fascinanten svet, kjer je red ustvarjen iz tega, kar se zdi kaos.

  Že petnajsto leto zapored bomo na poljuden način odkrivali starodavne in sodobne matematične koncepte ter njihovo uporabnost v različnih vejah znanosti, naravoslovja in družboslovja. Lepo vabljeni!

  Vljudno vabljeni!


  ponedeljek, 25. september 2023 PONEDELJEK, 2. 10. – SESTANKI BRUCK IN BRUCEV S KOORDINATORJI PROGRAMOV

  Pozdravljeni, brucke in bruci!

  Le nekaj dni nas loči od 2. oktobra, ko se bo pričelo novo študijsko leto 2023/2024.

  Da bi prvo študijsko leto kar najbolje pričeli, se boste v ponedeljek, 2. oktobra sestali s koordinatorji študijskih programov. Sestanki bodo potekali na dveh lokacijah: na sedežu fakultete v Kopru (Glagoljaška 8) in v objektu Livade 1.0 v Izoli (Livade 6):

  • KOPER – študenti se zberete ob 9.30 v parku pred fakulteto, od 10.00 do 11. 30 pa bodo potekali sestanki s koordinatorji:
   • Matematika (izvedba v slovenskem jeziku) in Matematika v ekonomiji in financah: v predavalnici Famnit-MP1 (1. nadstropje),
   • Računalništvo in informatika (izvedba v slovenskem jeziku): v predavalnici Famnit-VP3 (2. nadstropje),
   • Bioinformatika (izvedba v slovenskem jeziku): v predavalnici Famnit-MP6 (1. nadstropje),
   • Biopsihologija: v predavalnici Famnit-VP2 (1. nadstropje),
  • IZOLA - študenti se zberete ob 9.30 pred vhodom v Livade 1.0, od 10.00 do 11. 30 pa bodo potekali sestanki s koordinatorji:
   • Varstvena biologija: v predavalnici Livade-FAMNIT 3 (3. nadstropje),
   • Sredozemsko kmetijstvo: v predavalnici Livade-Epsilon (pritličje).

  Sestanki koordinatorjev s študenti, ki ste vpisani na angleško izvedbo programov Računalništvo in informatika, Bioinformatika, Matematika, bodo potekali v okviru Orientacijskih dni UP za tuje študente (več informacij: https://welcome.upr.si/en/arrive/orientation). Vse, ki se še niste prijavili, vabimo, da se prijavite čim prej.

  Študente prosimo, da pridete pravočasno, saj se bodo uvodni sestanki pričeli točno ob 10.00 s pozdravom rektorice univerze.

  Od torka, 3. oktobra dalje potekajo predavanja in vaje v skladu z urnikom (https://www.famnit.upr.si//sl/urniki).

  Vsa obvestila Referata, ki se nanašajo na spremembe urnika, so objavljena tukaj (https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila). Svetujemo vam, da se naročite na prejemanje obvestil po e-pošti.

  Veselimo se srečanja z vami!

  Učitelji in sodelavci ter študenti UP FAMNIT


  ponedeljek, 25. september 2023 PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2023/24

  Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2023/2024, ki se prične v ponedeljek, 2. oktobra 2023 in zaključi v petek, 19. januarja 2024.

  Na tej strani (na dnu strani) je dostopen tudi kratek posnetek, ki prikazuje postopek preverjanja urnika in vam bo v pomoč.

  Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

  • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden semestra, saj se lahko razlikuje med posameznimi tedni;
  • NAKNADNE SPREMEMBE URNIKA: do ponedeljka, 2. 10. 2023 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno ponedeljka, 2. 10. 2023 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

  Termini sestankov koordinatorjev programov s študenti 1. letnika:

  • Matematične znanosti – izvedba v slovenskem jeziku (PMA): ponedeljek, 2. 10. ob 14:00 v Famnit-MP2 (Glagoljaška 8, Koper, 2. nadstropje);
  • Računalništvo in informatika (PRIN): ponedeljek, 9. 10. ob 12:00 v Brolo-B7 (Trg Brolo 12, Koper, 2. nadstropje);
  • Varstvo narave (PBI): ponedeljek, 2. 10. ob 14:30 v Livade-Famnit 3 (Univerzitetni kampus Livade v Izoli, Livade 6, 3. nadstropje);
  • Biopsihologija (PBP): ponedeljek, 2. 10. ob 12:00 v Famnit-MP1 (Glagoljaška 8, Koper, 1. nadstropje);
  • Psihologija (UPSI): ponedeljek, 2. 10. ob 12:00 v Famnit-VP3 (Glagoljaška 8, Koper, 3. nadstropje);
  • Podatkovna znanost – izvedba v slovenskem jeziku (PZ): ponedeljek, 2. 10. ob 14:00 v v Brolo-B6 (Trg Brolo 12, Koper, 1. nadstropje).

  Sestanki koordinatorjev s študenti, ki ste vpisani na angleško izvedbo programov Matematične znanosti in Podatkovna znanost, bodo potekali v okviru Orientacijskih dni UP za tuje študente (več informacij: https://welcome.upr.si/en/arrive/orientation).

  V prvi polovici oktobra 2023 bodo koordinatorji sklicali sestanke s študenti 2. letnika. Točni termini bodo objavljeni naknadno med obvestili Referata.

  Študente posebej obveščamo:

  • PBP2, UPSI2: predmet Magistrsko delo – seminar bo na urnik umeščen naknadno.

  Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata na naslovu: https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila (za posamezen študijski program). Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti in redno spremljate naša obvestila.

  Referat za študente UP FAMNIT


  ponedeljek, 25. september 2023 DODIPLOMSKI ŠTUDIJ: Urniki za jesenski semester 2023/24

  Obveščamo vas, da so na spletni strani fakultete (v rubriki Urniki) objavljeni urniki za jesenski semester 2023/2024, ki se prične v ponedeljek, 2. oktobra 2023 in zaključi v petek, 19. januarja 2024.

  Na tej strani (na dnu strani) je dostopen tudi kratek posnetek, ki prikazuje postopek preverjanja urnika in vam bo v pomoč.

  Posebej vas želimo opozoriti na naslednje:

  • SKUPINE: delitev v skupine PRI VAJAH je predvidena pri nekaterih predmetih dodiplomskih študijskih programov. SEZNAM predmetov bo objavljen na zgoraj navedeni spletni strani najkasneje do sobote, 30. 9. 2023, obvestilo o skupini pa boste študenti prejeli na študentski univerzitetni e-naslov oz. osebni e-naslov, če ste prvič vpisani v 1. letnik in vam univerzitetni e-naslov še ni bil dodeljen. V skupine za letnik bodo uvrščeni le študenti, ki so prvič ali ponovno vpisani v letnik oz. imajo podaljšan status. Ostali študenti (pavzerji; študenti, ki opravljajo obveznosti za pretekli letnik; študenti, ki opravljajo diferencialne izpite; študenti, ki jim je bilo odobreno opravljanje predmetov višjega letnika), se za vključitev v skupino za vaje pri predmetu dogovorijo neposredno z nosilcem predmeta oziroma z asistentom pri predmetu;
  • IZVEDBA PREDMETOV PO TEDNIH: opozarjamo, da je potrebno preveriti urnik za vsak posamičen teden jesenskega semestra, saj se lahko razlikuje med posameznimi tedni;
  • NAKNADNE SPREMEMBE URNIKA: do ponedeljka, 2. 10. 2023 so možne spremembe urnika, zato študente prosimo, da urnik ponovno preverijo tik pred začetkom študijskega leta. Vse spremembe urnika od vključno ponedeljka, 2. 10. 2023 dalje bodo objavljene med obvestili Referata.

  Študente posebej obveščamo:

  • SK3: predmet Tehnologije predelave v kmetijstvu se bo izvajal s konzultacijami; nosilka predmeta vam bo obvestila glede izvedbe;
  • BP2, BP3: izbirna predmeta Psihološki praktikum in Izbrane biopsihološke vsebine bosta na urnik umeščena naknadno.

  Bruci imajo v ponedeljek, 2. oktobra 2023 sestanke s koordinatorji študijskih programov, tako da pričnejo s predavanji in vajami od torka, 3. oktobra 2023 dalje (v skladu z urnikom).

  Študenti višjih letnikov pričnejo s predavanji in z vajami v ponedeljek, 2. oktobra 2023 (v skladu z urnikom). V prvi polovici oktobra 2023 bodo koordinatorji sklicali sestanke s študenti višjih letnikov. Točni termini bodo objavljeni naknadno med obvestili Referata.

  Sestanki koordinatorjev s študenti, ki so vpisani na angleško izvedbo programov Računalništvo in informatika, Bioinformatika, Matematika, bodo potekali v okviru Orientacijskih dni UP za tuje študente (več informacij: https://welcome.upr.si/en/arrive/orientation).

  Vsa nadaljnja obvestila glede urnika bodo objavljena med obvestili Referata na naslovu: https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila (za posamezen študijski program). Vsem študentom svetujemo, da se prijavijo za prejemanje obvestil po e-pošti.

  Referat za študente UP FAMNIT


  petek, 22. september 2023 SENAT UP SPREJEL SKLEP, VEZANO NA POSLEDICE POPLAV IN PLAZOV

  Po avgustovskih poplavah, ki so prizadele velik del Slovenije, je UP primarno vzpostavila politiko reševanja problematike študentov, ki so bili del posledic poplav, bodisi prizadeti bodisi vključeni v različne oblike pomoči po poplavah ter vzpostavila mehanizme pomoči pri opravljanju študijskih obveznosti v okviru prepoznanih opcij.

  V začetku septembra pa je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP; Ur. l. RS, št. 95/23, 2. 9. 2023), ki univerzi omogoča, da zaradi poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje študijskih obveznosti študentov:

  1. spremenijo pogoje za napredovanje po študijskem programu oziroma za ponavljanje letnika;
  2. omogočijo podaljšanje statusa študenta za tiste:
  • ki zaradi neposredno utrpele škode kot posledice poplav niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti,
  • ki so aktivno sodelovali pri odpravi posledic ujme, zaradi česar prav tako niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti.

  Kot dokazilo šteje vse, kar izkazuje nezmožnost opravljanja študijskih obveznosti (npr. cenitev, zapisnik o prijavi škode pri zavarovalnici ali občini, odločba Centra za socialno delo o izredni socialni pomoči, potrdilo o intervenciji lokalnega gasilskega društva in podobno). 

  Senat Univerze na Primorskem je tako na 42. redni seji (20. septembra 2023) sprejel sklep, ki ureja spremembe pogojev za napredovanja po študijskem programu oziroma za ponavljanje letnika glede na Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP), v povzetku:

  Skladno z ZIUOPZP se za vpis v študijskem letu 2023/2024 na posameznih študijskih programih UP spremenijo pogoji za napredovanje v višji letnik. Študijski programi so naslednji:

  • UP FHŠ (dodiplomski: Geografija, Komuniciranje in mediji, Medkulturno jezikovno posredovanje, Zgodovina, Geografija - dvopredmetni; magistrski: Kulturni študiji in antropologija);
  • UP FAMNIT (dodiplomski: Biopsihologija; magistrski: Biopsihologija, Trajnostno grajeno okolje, Psihologija);
  • UP FTŠ TURISITCA (dodiplomski: Management turističnih destinacij (redno/izredno), Management turističnih podjetij (izredno), Turizem; magistrski: Dediščinski turizem, Turizem; doktorski: Inovativni turizem);
  • UP FVZ (dodiplomski: Aplikativna kineziologija, Fizioterapija, Prehransko svetovanje – dietetika, Zdravstvena nega; magistrski: Aplikativna kineziologija, Dietetika, Zdravstvena nega; doktorski: Aplikativna kineziologija, Preventiva za zdravje);

  UP PEF (dodiplomski: Pedagogika, Predšolska vzgoja, Razredni pouk, Socialna pedagogika, Vizualne umetnosti in oblikovanje; magistrski: Inkluzivna pedagogika, Andragogika, Socialna pedagogika, Zgodnje učenje; doktorski: Edukacijske vede, Zgodnje učenje in poučevanje).

  Študenti UP, ki želijo koristiti navedeno pravico, v sistemu VIS/ŠIS oddajo prošnjo z dokazilom/i, ki izkazujejo nezmožnost opravljanja študijskih obveznosti zaradi poplav in zemeljskih plazov oziroma odprave posledic ujme.

  O informacijah o prilagoditvah posameznih pogojev na zgoraj navedenih študijskih programih se obrnite na referat fakultete.


  četrtek, 21. september 2023 Poučevanje računalništva in informatike v vrtcu in prvih štirih razredih osnovne šole: V okviru projekta B-RIN nas je obiskal prof. dr. Ivan Kalaš z Univerze Komenskega v Bratislavi

  V okviru projekta B-RIN: razvoj temeljnih vsebin računalništva in informantike v vrtcih in osnovih šolah (od 1. do 5. razreda) nas je obiskal prof. dr. Ivan Kalaš z Univerze Komenskega v Bratislavi. Na celodnevni delavnici je včeraj, 20. 9. 2023, predstavil slovaške izkušnje pri poučevanju računalništva in informatike v vrtcu in osnovni šoli. Na Slovaškem je pouk računalništva in informatike obvezen predmet tako v osnovni kot tudi srednji šoli.

  Pouk računalništva in informatike v OŠ in SŠ na Slovaškem poteka na osnovi vsebinsko opredeljenega in jasno razdelanega ter didaktično in digitalno podprtega gradiva "Računalništvo z Emilom", ki ga je zadnja desetletja razvijal in evalviral prof. Kalaš  s svojo raziskovalno ekipo. Gradiva, ki so doslej bila prevedena in prirejena že za sedem držav vsebujejo didaktične usmeritve za vzgojitelje in učitelje, delovne zvezke za otroke in učence ter temu prilagojeno programsko opremo. Na delavnici smo se seznanili s sistemom Emil in  si podrobneje ogledali gradiva za 3. in 4. razred osnovne šole. Slovaške izkušnje bodo predstavljale vsebinsko in izvedbeno, doslej na vsaj petsto šolah preizkušeno podlago, ki jo bomo pilotno uporabili tudi v izvedbi projekta B-RIN. V ta namen bomo prevedli in priredili obstoječa gradiva in ter jih pilotno izvedli v projekt vključenih izbranih slovenskih vrtcih in osnovnih šolah.

  Na delavnici so sodelovali dr. Andrej Brodnik, dr. Rok Požar in dr. Nino Bašić z UP FAMNITdr. Sonja Čotar Konrad, dr. Andreja Klančar, dr. Maja Lebeničnik, dr. Blaž Simčič, dr. Sanela Hudavernik in dr. Karmen Drljić z UP PEF ter dr. Mirko Prosen in dr. Sabina Ličen z UP FVZ.

  Prof. dr. Ivan Kalaš je profesor računalništvo na Univerzi Komenskega v Bratislavi, od leta 2013 pa gostujoči profesor na UCL Inštitutu za izobraževanje v Londonu. Poklicno se ukvarja z razvojem zgodnjega računalniškega izobraževanja in raziskavami na področju vpliva digitalnih tehnologij na učenje. Je soavtor več programskih okolij za otroke, med drugim Comenius Logo, Imagine Logo, Thomas the Clown in RNA (Revelation Natural Arts), ki jih je v mednarodnem okolju sprejelo na tisoče šol. Je tudi avtor ali soavtor več knjig in učbenikov, ki so bili izdani v več jezikih in državah v Evropi in drugod. Bil je aktiven pri številnih nacionalnih in mednarodnih političnih prizadevanjih in pobudah. Prof. Kalaš predstavlja Slovaško v Tehničnem odboru za izobraževanje IFIP. Od leta 2008 do 2013 je bil član mednarodnega svetovalnega odbora iniciative Microsoft Partners in Learning. Od leta 2014 do 2016 je bil član projekta UCL ScratchMaths, ki se je osredotočal na razvoj inovativnih programskih vsebin in ustrezne pedagogike za angleško govoreče učence, stare od 9 do 11 let.

  Projekt B-RIN sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje ter Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5) za ukrep investicije E: Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

  Univerza na Primorskem je vodilni partner projekta, vodja projekta je dr. Sonja Čotar Konrad z UP PEF.


  sreda, 20. september 2023 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Nuwana Tharange Attygalleja

  Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Improving interaction with radar-based gesture recognition when sensing through materials študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Računalništvo in informatika Nuwana Tharange Attygalleja.

  Predstavitev bo potekala v petek, 29. 9. 2023 ob 13.00 preko Zoom povezave:                                           

  https://upr-si.zoom.us/j/85150315452?pwd=SEFOMDY4cDhaQ1JVVDFEdzkxbFhIQT09
  Meeting ID: 851 5031 5452
  Passcode: 502765

  Vljudno vabljeni!


  torek, 19. september 2023 ODPRT KONGRES IASP

  V torek, 19. septembra 2023, se je tudi uradno odprl 32. svetovni kongres Mednarodnega združenja za preprečevanje samomora (IASP), ki letos poteka v organizaciji Univerze na Primorskem – UP IAM, Slovenskega centra za raziskovanje samomora. Pridobitev organizacije predstavlja čast in priznanje dosedanjemu delu centra.  

  Osrednja tema letošnjega kongresa, ki ga gosti UP IAM SCRS, je "Moč združevanja". IASP kongres je večdisciplinarni in večsektorski dogodek, ki nudi priložnost za izmenjavo znanja ter lokalnih, nacionalnih in mednarodnih strategij za preprečevanje samomora. Na kongresu se bodo zbrali priznani strokovnjaki s področja raziskovanja in preprečevanja samomora, pa tudi drugi posamezniki, z lastno izkušnjo samomorilnega vedenja ali tisti, ki so izgubili bližnjega zaradi samomora, ter vsi, ki aktivno delujejo na področju preprečevanja samomorilnega vedenja.

  Kongres, ki poteka pod pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, dr. Nataše Pirc Musar, je z nagovorom odprl dr. Rory O'Connor, predsednik zveze IASP, ki je poudaril pomen kongresa za evropsko in mednarodno strokovno javnost. Na slovesnem odprtju so udeležence nagovorili še rektorica UP dr. Klavdija KutnarVesna Marinko iz Ministrstva za zdravje, Christian Poletti iz Občine Piran, dr. Alexandra Fleishmann iz World Health Organization in Leeann Sherman iz American Association of Suicidiology. Zaključni nagovor dr. Diega De Lea, ki je prisotne pozdravil v imenu Slovenskega centra za raziskovanje samomora, je poudaril pomen raziskovanja ter preučevanja tako samomora kot ustvarjanja novih oblik pomoči, podpore in izboljševanja duševnega zdravja.

  Kongresa se je udeležilo prek 800 udeležencev iz več kot 80 držav sveta, predvsem iz Avstralije, Indije, ZDA, Velike Britanije, Indije, Maroka in Pakistana, ter seveda Slovenije. Na kongresu, ki bo potekal do petka bodo odpirali najširše teme preučevanja in preprečevanja samomora, zaključek pa bo v soboto, 23. septembra, predstavljal Dan povezovanja, namenjen lokalni skupnosti, saj je prenos dognanj v prakso tisti, ki lahko pomaga pri preprečevanju smrti zaradi samomora in pomaga v primerih žalovanja, pomoči bližnjim in vsem prizadetim. Dogodek je brezplačen.


  ponedeljek, 18. september 2023 Dan povezovanja: za ljudi z izkušnjo samomorilnega vedenja, bližnje in žalujoče

     

  V okviru 32. svetovnega kongresa Mednarodne zveze za preprečevanje samomora (IASP) bo v soboto, 23. 9. 2023 potekal Dan povezovanja: za ljudi z izkušnjo samomorilnega vedenja, bližnje in žalujoče.

  Dogodek je namenjen širši javnosti, še posebej pa tudi posameznikom z izkušnjo, bližnjim, žalujočim in strokovni javnosti, s čimer želimo ozaveščati o samomorilnem vedenju, širiti sporočilo, da je stisko mogoče rešiti, ter nuditi oporo vsem, ki so zaradi samomora izgubili bližnjo osebo.

  Na dogodku bodo udeleženci imeli priložnost biti slišani in videni, saj je ravno to pogosto potreba oseb v stiski in njihovih bližnjih, pa tudi oseb, ki so se s stisko soočala v preteklosti. Udeleženci bodo imeli možnost, da podelijo svoje izkušnje, ter se hkrati povežejo s posamezniki, s katerimi si delijo podobne zgodbe.

  Dogodek bo nudil pester program aktivnosti, od krajšega predavanjaokroglih mizŽive knjižniceizkustvenih delavnic, do predstavitev organizacij, ki delujejo na področju duševnega zdravja.

  Udeleženci bodo tako imeli možnost spoznati vire pomoči, ki so jim na voljo, organizacije s področja duševnega zdravja pa priložnost, da se še bolj povežejo v skupnih prizadevanjih za učinkovito naslavljanje stisk.

      

  Kje bo dogodek potekal?

  Dogodek se bo odvijal v Kongresnem centru Bernardin, ki se nahaja v Grand hotelu Bernardin, Portorož*****. Hotel se nahaja med Piranom in Portorožem, v mirnem okolju, z neposrednim pogledom na morje. Lokacija obljublja nepozabno doživetje čudovite sredozemske obale.

  Grand hotel Bernardin
  Obala 2
  6320 Portorož-Portorose
  Slovenija
  T: +386 5 690 7000

  Kdaj bo dogodek potekal?

  Dogodek se bo odvijal v soboto, 23. septembra 2023, s pričetkom ob 9. uri.

  Dan povezovanja je dogodek, ki poteka v sklopu 32. svetovnega kongres Mednarodne zvezo za preprečevanje samomora (IASP).

  Kakšen je program dogodka?

  Dogodek bo ponudil pester program. Vključeval bo vsebinsko bogata predavanja in okrogli mizi:

  • vabljeni na predavanje izr. prof. dr. Vite Poštuvan: Preprečevanje samomora in intervencije za žalujoče – spoznanja iz 32. kongresa Mednarodne zveze za preprečevanje samomora,
  • okroglo mizo Žalovanje po samomoru in podpora žalovanju, z govorci: Anjo Klančar in Nežo Vilhelm, z izkušnjama samomora bližnjih, Ivanom  Platovnjakom (duhovnim spremljevalcem žalujočih) in Tamaro Zemlič Radović (vodjo programa Žalovanje odraslih, otrok in mladostnikov pri Slovesnem društvu Hospic)
  • okroglo mizo Potrebe posameznikov v stiski in učinkovito naslavljanje le teh, z govorci: Tonetom Vrhovnikom Strako (Zveza organizacij pacientov Slovenije), Matejem Vinkom, dr. med. spec. javnega zdravja (NIJZ), mag. Bogdanom Dobnikom (OZARA Slovenija) in prof. dr. Vesno Švab, dr. med., spec. psihiater (soavtorico Nacionalnega programa duševnega zdravja, Šent – slovensko združenje za duševno Zdravje)

  Tekom dogodka bo potekala tudi Živa knjižnica, kjer vas pričakujejo prav posebne vrste knjig – žive knjige. To so osebe, ki so danes tukaj, ker so se odločile, da želijo spregovoriti in z vami deliti del svoje življenjske zgodbe, ki je povezan z duševnim zdravjem in skrbjo zase. Vsaka od živih knjig ima svoj opis; med njimi boste našli naslenje tematike: preživela samomor v družini, obiskuje psihoterapijo, kot otrok je zbolela za obsesivno kompulzivno motnjo, preživel je poskus samomora, imela je motnje hranjenja, rada zahaja v gozd, svetovalka, ki dela z žalujočimi, psihoterapevt in mnoge druge. Žive knjige so na voljo za iskrene pogovore, ki trajajo do pol ure. Vabljeni, da jih prelistate spoštljivo in ljubeče.

  V okviru dogodka pa se lahko pridružite tudi dvema izkustvenima delavnicama:

  • Blagodejna moč zvoka: Delavnico vodi Vesna Rečnik Šiško, ki že dvajset let igra na gonge in ostale holistične inštrumente ter raziskuje njihov vpliv na ljudi. Ima dolgoletne izkušnje pri delu z zvokom z žalujočimi otroki, s starostniki in z ljudmi z različnimi težavami ter vodi redne sprostitve in glasbene delavnice za otroke ter odrasle. Udeleženci delavnice bodo deležni sprostitve ob blagodejnih zvokih gonga, kristalne harfe, tibetanske posode in zvončkov z meditacijo Srca, ki je primerna za vsakogar. 
  • Čuječnost v vsakdanjem življenju: Na UP IAM Slovenskem centru za raziskovanje samomora že vrsto let izvajamo na čuječnosti osnovan Program NARA. Skozi delavnico želimo udeležencem predstaviti koncept čuječnosti, jih seznaniti s načeli te meditativne prakse ter jim omogočiti praktično izkušnjo čuječnosti, ki jo bodo lahko prenesli v vsakdanje življenje. Delavnico vodi asist. Nina Krohne. 

  Ker bosta zaradi načina izvedbe delavnici namenjeni manjšemu številu oseb (do 15 oseb na posamezno delavnico), vas vabimo, da se na delavnici prijavite tako, da izpolnite prijavnico TUKAJ:

  PRIJAVA NA DELAVNICE

  Dogodek bo tudi priložnost, da različne organizacije s področja duševnega zdravja širši javnosti predstavijo svoje aktivnosti v obliki plakatov in bo hkrati predstavljal možnost mreženja posameznikov ter povezovanja različnih organizacij s področja.

  Na dogodku se bodo predstavile organizacije, ki delujejo na področju duševnega zdravja: Zveza društev pacientov Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Posvet – Center za psihološko svetovanje, Zavod Vozim – Najdi.se, Hospic, Šent – Slovensko združenje za duševno Zdravje, Ozara Slovenije, Psihosocialna pomoč za kmete, Projekt Človek, UP IAM Slovenski center za raziskovanje samomora. 

  Kako se prijaviti?

  Vse oseba z izkušnjo samomorilnega vedenja, njihove družinske člane in prijatelje, žalujoče, ki so izgubili koga zaradi samomora, stokovnjake in organizacije s področja duševnega zdravja posameznik, kot tudi vse, ki jih tema zanima, vabimo, da se pridružijo dogodku.

  Vsi prijavljeni udeleženci bodo prejeli Potrdilo o udeležbi.

  Če se želite prijaviti, izpolnite prijavni obrazec, do katerega lahko dostopate s klikom na GUMB :

  PRIJAVA NA DOGODEK 

  Cena udeležbe na dogodku

  Udeležba na dogodku je za udeležence brezplačna.

  Ker je število mest na dogodku omejeno, vas prijazno prosimo, da nam, v kolikor ste se na dogodek prijavili in se ga ne boste uspeli udeležiti, to sporočite na iasp2023@upr.si in s tem mesto odstopite nekomu drugemu.

  Kontakti

  Za vsa dodatna vprašanja ali dileme so vam na voljo na iasp2023@upr.si.

  Lahko pa nas tudi pokličete na +386 40 490 580.

     


  petek, 15. september 2023 Kenny Štorgel, nov doktor znanosti

  Danes, 15. 9. 2023, smo na Famnitu pozdravili še enega doktorja znanosti.

  Kenny Štorgel, študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), je uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Certain Graph-Theoretic Invariants and Decompositions: From Structure to Bounds and Algorithms; pod mentorstvom izr. prof. dr. Boruta Lužarja in somentorstvom prof. dr. Martina Milaniča.

  Novemu doktorju znanosti iskreno čestitamo in mu želimo uspešno nadaljevanje raziskovalne poti!  


  petek, 15. september 2023 Vabljeni na ŠTART UP - spoznavni dogodek za vse študente UP

       

  Dogodek poln športnih iger v organizaciji ŠportUP-ja, druženja, spoznavanja in prepletanja novih poznanstev med študenti UP, predstavitev društev iz lokalnega okolja in aktivnosti, ki so jih pripravile fakultete UP nas bodo zabavale vse do poznega popoldneva. 

  • Kdaj?:  7. 10. 2023, 10.00-17.00
  • Kje?: Obmorski park Žusterna, Koper  
  • Kaj?:  Spoznavanje - Druženje - Igre - Zabava  

  PRIJAVI SE TUKAJ -


  URNIK dogodka:

  10.00  – Registracija na dogodek ob kateri prejmete zapestnico, kartonček z aktivnostmi in majico UP ter  uradni začetek prireditve.

  10.00-13.00  – Zbiranje žigov aktivnosti na točkah fakultet UP in drugih društev/organizacij za srečelov UP ter športno-družabne aktivnosti v organizaciji ŠportUP

  13.00  – Kosilo

  14.00-17.00  – Zbiranje žigov aktivnosti na točkah fakultet UP in drugih društev/organizacij za srečelov UP ter športno-družabne aktivnosti v organizaciji ŠportUP

  OSNOVNA NAVODILA

  Na prizorišču bosta postavljena pitnika Rižanskega vodovoda, zato s seboj imejte bidon oz. flaško za hidracijo.

  Za vse sodelujoče bo organizirano kosilo, vendar vas zaradi želje po trajnejšemu ravnanju (»zero waste«) spodbujamo, da s seboj prinesete pribor in globlji krožnik ali posodico.

  Lokacija dogodka tudi letos omogoča neizmerne možnosti poležavanja na sončku, zato imejte v nahrbtniku ali torbi tudi kakšno kopalno brisačo ali piknik odejo.

  Ob registraciji boste prejeli tudi kartonček, s katerim boste na različnih predstavitvenih točkah zbirali žige. Vsak študent bo za napolnjen kartonček sodeloval tudi v srečelovu z bogatimi nagradami, zato vas vabimo k aktivnem zbiranju in sodelovanju. Na prizorišče ni dovoljen vnos alkohola in drugih nedovoljenih substanc. Kršitelje bo obravnavala varnostna služba.

  Vsi udeleženci smo soodgovorni za red in čistočo na prizorišču zato vas prosimo, da smeti odlagate na za to namenjena mesta.

  Ne dvomimo, da bo dogodek odlična popotnica v novo študijsko leto tako za vas, kot za nas.

  Se vidimo v soboto v Obmorskem parku Žusterna!

  ŠtartUP lani 

               


  >>> UPORABNE INFORMACIJE ZA USPEŠEN ŠTUDIJ <<< (klik na letak)

  TUTORSTVO NA UP

  Vsak začetek je težak, pa vendarle lažji, če nisi sam/a. Tutorji študenti in tutorji učitelji ti bomo pomagali pri iskanju informacij ter vključitvi v študentsko življenje. 

  Če želiš svojega tutorja, nam piši na welcome@upr.si

  NAMESTITEV

  Študentski domovi UP ti bodo pomagali pri namestitvi. Tvoja vprašanja čakamo na info@sd.upr.si

  ŠTIPENDIJSKI SKLAD

  Smo edina javna slovenska univerza z lastnim štipendijskim skladom. namenjen je nagrajevanju najbolj obetavnih študentov in navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci že v času študija. Te zanima? Poglej na našo  in nas pokliči. V Kariernem centru UP ti nudimo vso podporo.

  ŠTUDENTSKI SVET UP

  Študentski svet UP te vabi med svoje člane. Z nami boš skrbel za obštudijsko dogajanje in pomagal pri organizaciji različnih dogodkov. Več na upr.si

  Letak "Informacije za nove študente" UP (.pdf, 1,8MB)


  četrtek, 14. september 2023 Objavljen Erasmus+ razpis KA131 za sofinanciranje mobilnosti osebja z namenom poučevanja

  Z veseljem naznanjamo, da je bil 11. septembra 2023 objavljen razpis Erasmus+ KA131 za sofinanciranje mobilnosti osebja z namenom poučevanja.

  Razpis ponuja udeležencem priložnost, da izvedejo mobilnost v programskih državah, ki so: vse države članice EU, Liechtenstein, Turčija, Srbija, Republika Severna Makedonija, Norveška in Islandija. Mobilnost se lahko izvaja na visokošolskih institucijah, s katerimi ima UP ali IP FAMNIT sklenjen bilateralni sporazum.

  Rok za prijavo na mobilnost je 25. september 2023.

  Podrobnejše informacije o trajanju mobilnosti, pogojih mobilnosti, možnostih sofinanciranja ter postopkih prijave, so dostopni v razpisu, kot tudi na UP spletni strani in FAMNIT spletni strani.

  V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na elektronskem naslovu  international@famnit.upr.si.


  četrtek, 14. september 2023 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke Katje Žagar

  Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom A human-centric approach to assess and improve comfort in buildings based on occupants’ responses and use of artificial intelligence, študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja Katje Žagar.

  Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 25. 9. 2023 ob 11.00 na InnoRenew CoE, Livade 6a, 6310 Izola, soba Tilia.

  Vljudno vabljeni!


  četrtek, 14. september 2023 Študenti UP Famnit že tretjič z uspešno izvedbo Biološko-psihološke študentske konference

  Tretja izvedba Biološko-psihološke študentske konference je potekala na UP FAMNIT ta konec tedna, 14. - 16. septembra 2023.

  Konferenca je bila razdeljena na dva modula, psihološkega in biološkega, ki sta potekala vzporedno. Prijavljeni so predstavljali prispevke s področja biologije in psihologije. Pri organizaciji dogodka so sodelovali študentje UP FAMNIT v sklopu Društva študentov biopsihologije, strokovno komisijo pa so sestavljali raziskovalci naše fakultete: dr. Alenka Baruca Arbeiter in dr. Matjaž Hladnik z Oddelka za aplikativno naravoslovje, dr. Peter Glasnović, dr. Vladimir ivović in dr. Felicita Urzi z Oddelka za biodiverziteto, Katarina Kocbek, dr. Vlasta Novak Zabukovec, dr. Vesna Jug in dr. Tina Tinkara Peternelj z Oddelka za psihologijo ter dr. Dean Lipovac z InnoRenew CoE in Inštituta Andrej Marušič.

  Program so obogatila predavanja štirih vabljenih predavateljev:

  • dr. Urška Battelino s predavanjem PSIHOANALITIČNO DELO Z METAFORO PRI OKM,
  • dr. Jurij Dolenšek s predavanjem MIŠJI MODEL SLADKORNE BOLEZNI TIPA 2 IN REMISIJA PO KRATKOTRAJNI KALORIČNI RESTRIKCIJI,
  • dr. Dean Lipovac s predavanjem GRAJENO OKOLJE, KI UPOŠTEVA POTREBE LJUDI in
  • dr. Borut Toškan s predavanjem ONKRAJ GOLE BIOLOGIJE. NA SLEDI VLOGE KONJA V OBREDJIH STAREJŠEŽELEZNODOBNIH SKUPNOSTI JUGOVZHODNOALPSKEGA PROSTORA.

  Zbornik povzetkov 3. Biološko-psihološke študentske konference je že objavljen in dostopen tukaj.

  Študentje se za podporo zahvaljujejo UP FAMNIT, znotraj fakultete pa še posebej Oddelku za psihologijo in Študentskemu svetu. Podporo so jim izkazali tudi Marjetica Koper, Luka Koper in GOLD ISTRA TARTUFI.


  četrtek, 14. september 2023 Raziskovalci iz 6 držav delili dognanja o entomologiji

  V Izoli je v prostorih objekta Livade 1.0 med 15. in 16. septembrom potekal 6. Slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo, ki je združil 63 udeležencev iz šestih držav – ob Sloveniji še iz Avstrije, Hrvaške, Italije, Nizozemske in Rusije.  

  Organizirali so ga entomologi Oddelka za biodiverziteto UP Famnit in Slovensko entomološko društvo Štefana Michiellija - znanstveno in strokovno združenje članov, ki se ukvarjajo z entomologijo, vedo o žuželkah. Na simpoziju so izmenjevali zanimiva dognanja, dosežke, rezultate in vizije z različnih področij entomologije: taksonomije in filogenije žuželk, gozdarske in agronomske entomologije, varstvene entomologije, diverzitete žuželk ter entomološke metodologije.

  »Srečanje smo prvič organizirali entomologi Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT v sodelovanju s Slovenskim entomološkim društvom Štefana Michielija. Ob tej priložnosti se organizatorji iskreno zahvaljujemo za izkazano zaupanje in čast ob predaji štafete. Iskrena hvala organizatorjem prejšnje izvedbe tega dogodka s Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, prav tako članom strokovnega odbora za pomoč pri načrtovanju in izvedbi simpozija. Organizacija dogodka ne bi bila možna brez finančne podpore UP FAMNIT, za kar smo izjemno hvaležni. Hvala tudi vsem avtorjem, ki so s svojimi prispevki doprinesli pomemben del k oblikovanju vsebinske podobe simpozija,« so povzeli organizatorji. Prav tako so napovedali naslednjo izvedbo simpozija, ki bo znova potekala na naši fakulteti»Simpozij je odlična priložnost za srečanje s kolegi, izmenjavo mnenj, nadaljevanje obstoječih in sklepanje novih sodelovanj. Veselimo se, da bo naslednje srečanje, torej 7. slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo ponovno pri nas leta 2025.«

  Knjiga povzetkov, ki zajema tako objave kot posterje in druge vsebine, je izšla pri Založbi UP in je v elektronski obliki dostopna na povezavi.

    


  četrtek, 14. september 2023 Konferenca na Bledu in obeležje 150. obletnice rojstva očeta slovenske matematike

  Konferenca slovenskih matematikov, na katero se je zbralo okoli 80 udeležencev, je potekala 15. in 16. septembra 2023 v Festivalni dvorani na Bledu. Dogodek je organiziral Odbor za matematiko pri DMFA s soorganizatorji UP FAMNIT, Fakulteto za matematiko in fziko Univerze v Ljubljani in podjetjem Abelium ter pod pokroviteljstvom Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

  S konferenco smo obeležili tudi 150. obletnico rojstva očeta slovenske matematike, Josipa Plemlja, ki mu je bil posvečen prvi del konference,  ko so o Plemlju in njegovi zapuščini predavali:

  • doc. dr. Boštjan Kuzman s predavanjem "Profesor Josip Plemelj - življenjska zgodba izjemnega človeka",
  • upok. prof. dr. Milan Hladnik s predavanjem "Profesor Plemelj in reševanje Hilbertovega 21. problema" in
  • izr. prof. dr. Željko Oset s predavanjem "Intelektualna mreža akad. dr. Josipa Plemlja".

  Udeležence konference so ob začetku minisimpozija o Plemlju nagovorili prof. dr.  Peter Štih, predsednik SAZU, prof. dr. Gregor Majdič, rektor UL, in g. Anton Mežan, blejski župan.

  raziskovalno aplikativnem delu so bili predstavljeni najpomembnejši dosežki slovenske matematike zadnjih let in hkrati raziskovalno delo uspešnih raziskovalcev mlajše generacije. Poleg tega je bil eden izmed ciljev srečanja tudi predstavitev dosežkov na različnih področjih matematike, tudi aplikativne. Pedagoški del pa je zajel predstavitev strokovnih tematik na temo poučevanja matematike in fizike. Na raziskovalno aplikativni sekciji je bilo 16, na pedagoški pa 17 prispevkov.

  Konference so se udeležili tudi doc. dr. Nino Bašić, doc. dr. Karla Ferjančič, doc. dr. Nastja Cepak, prof. dr. Štefko Miklavič in prof. dr. Vito Vitrih, raziskovalci UP IAM in UP FAMNIT z Oddelka za matematiko in Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije.

  Prispevki bodo objavljeni v konferenčnem zborniku.


  Prof. dr. Štefko Miklavič, doc. dr.
  Karla Ferjančič, prof. dr. Vito Vitrih, doc. dr. Nastja Cepak in doc. dr. Nino Bašić (z leve proti desni)


  sreda, 13. september 2023 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Filipa Majstorovića

  Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Free Volume Studies of Lignocellulosic Cell Wall Polymers študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja Filipa Majstorovića.

  Predstavitev bo potekala v četrtek, 28. 9. 2023 ob 16.00 preko povezave:

  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWQ1Mjk1NmMtYmE1NC00ZTc4LWJhMmEtZDBlN2U3YWNiYmRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f930300c-c97d-4019-be03-add650a171c4%22%2c%22Oid%22%3a%224fd02270-c5aa-46f2-bd44-f6f2ad317b4e%22%7d

  Vljudno vabljeni!


  torek, 12. september 2023 29. slovenski festival znanosti Vesolje-Zemlja-Ljudje

  Potekal bo med 26. in 28. septembrom v Ljubljani in Kopru z mednarodno udeležbo.
  Festival organizirata Slovenska znanstvena fundacija (SZF) ter Univerza na Primorskem.
  Častni pokrovitelj je minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič.

  Organizatorji prireditve želijo udeležence festivala spodbuditi k razmišljanju o povezanosti človeka in vesolja čez znanost.

  Slovenski festival znanosti bo s pomočjo naravoslovnih in humanističnih eksperimentov, šovov, delavnic, predavanj, pogovorov, razstav in terenskih ogledov bo predstavil,  kaj vse predstavil povezanost ljudi narave ter kako naša ravnanja vplivajo na planet na katerem živimo.

  V Ljubljani se bo festival odvil v prostorih Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Na naši univerzi bodo festivalski dogodki potekali na dveh lokacijah, in sicer v prostorih Fakultete za humanistične študije in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije. 

  Celoten program festivala -

  Lokacija: učilnica UP FHŠ

  Delavnica za učence in dijake: Zemlja in ljudje - znanost iz kovčka

  Termin izvedbe:

  • 26., 27., 28.9. – 10:00-11:00 (vodi Andrej Preložnik)
  • 26., 27.9. – 13:00 – 15:00 (vodita prof. dr. Irena Lazar in doc. dr. Zrinka Mileusnić)

  Izvajalci: prof. dr. Irena Lazar, doc. dr. Zrinka Mileusnić, Andrej Preložnik

  Delavnica Zemlja in ljudje: znanost iz kovčka vsebuje različne teme iz življenja v antiki, ki izhajajo iz kopij arheoloških predmetov shranjenih v interpretacijskih kovčkih. Otroci imajo možnost vzeti v roke predmete, ki so navadno nedostopni ter shranjeni v vitrinah za steklom, in si jih pobliže ogledati. Ob tem spoznavajo teme iz življenja v preteklosti – pisava in njen razvoj, medicina in higiena pri Rimljanih, prehrana in prehrambne navade, trgovina ipd.

  Ob tem jim seveda razložimo, kako arheolog prepoznava in časovno umešča najdene predmete, kako iz tega spoznavamo življenje v preteklosti, kaj predmeti pomenijo in zakaj so pomembne zemeljske plasti v teku arheoloških izkopavanj in kako jim pri tem pomagajo najdbe rimskih novcev.

  Sledi predstavitev sodobnih nedestruktivnih arheometričnih analiz posameznih materialov in kakšne odgovore nam lahko prinesejo. Delavnica omogoči izkustveni sprehod skozi vidno in nevidno arheološko dediščino; tako seznani otroke s sodobnimi metodami dela arheologa ter pomenom varovanja, spoznavanja in izobraževanja o naši dediščine in pomenom državljanske znanosti.


  Lokacija: učilnica UP FHŠ

  Delavnica za učence in dijake: : Zemlja in ljudje: Vidna in nevidna arheološka dediščina

  Termin izvedbe: 26. in 27. – 09:00-15:00 (število izvedb se prilagodi številu prijav – šole se dogovorijo, katera ura jim ustreza, 1 delavnica traja do 60 minut), delavnico vodita izr. prof. dr. Boris Kavur in izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur

  Izvajalca: izr. prof. dr. Boris Kavur in izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur

  Delavnica Zemlja in ljudje: vidna in nevidna arheološka dediščina je razdeljena na dve temi Keramika – proizvodnja in arheologija ter Baker – metalurgija in arheologija, ki na zanimiv in zabaven način predstavita izbrano arheološko dediščino od osnovnega pridobivanja surovin (iz zemlje) do človekove kreativne in inovativne izdelave posameznih predmetov v preteklosti. Sledi predstavitev arheoloških metod obdelave in predvsem sodobnih nedestruktivnih kemijskih analiz posameznih materialov. Nato se predstavlja digitalizacija in izdelava rekonstrukcij ter različnih replik. Multimedijske predstavitve (prezentacije, predogledi filmov in digitaliziranih predmetov v različnih formatih) temeljijo na raznovrstnih vsebinah z inovativnimi pristopi, z možnostjo preizkušnje različnih naprav in neposrednega taktilnega stika z predmeti slovenske in replikami svetovne arheološke dediščine (npr. Willendorfska Venera). S tem omogočimo izkustveni sprehod skozi vidno in nevidno arheološko dediščino ter seznanimo otroke z delom arheologa.


  Lokacija: Livade 1.0, Izola

  Delavnica za učence 3. triade devetletke, vabljeni tudi učitelji.: Fantastične živali in kje jih posneti

  Termin izvedbe: 26. in 27. september,  11.00 - 13.00 ure (delavnica traja eno uro)

  Raziskovalca: Luka Duniš, Minja Krstić

  Učenci in učitelji iz osnovnih in srednjih šol bodo imeli priložnost sodelovati v iskanju zaklada, imenovanem "Fantastične živali in kje jih posneti", kjer se bodo otroci naučili, kako pridobivati in uporabljati podatke o prostoživečih živali. Predstavljena bo tudi znanstvena aplikacija SRNA, razvita v sklopu projekta Step Change, ki je namenjana zbiranju podatkov o prostoživečih živali. Med aktivnostmi delavnice se bodo učenci seznanili z načeli državljanske znanosti ter se naučili, kako zapisovati podatke o prisotnosti prostoživečih živali z uporabo aplikacije SRNA in kako uporabiti fotopasti za spremljanje divjih živali.


  Lokacija: Livade 1.0, Izola

  Delavnica za učence 3. triade devetletke, vabljeni tudi učitelji: Detektiv divjih živali: razkrinkanje nevidnih divjih živali v našem okolju

  Termin izvedbe: 26. in 27. september,  9.00 - 11.00 ure (delavnica traja eno uro)

  Raziskovalka:  Aja Bončina, asistenka

  V sklopu aktivnosti "Detektiv divjih živali: razkritje nevidnih divjih živali okoli vas" bo učencem in učiteljem predstavljeni inovativni pristopi za spremljanje biotske raznovrstnosti, ki izvajamo s pomočjo sodobnih, genetskih metod. Te omogočajo razumevanje in raziskovanje številnih lastnosti živali (s čim se prehranjujejo, v kakšnem okolju živijo, ali so v naravi njihove populacije stabilne, v kakšni meri so odporne na bolezni, kako identificiramo celotno biotsko raznovrstnosti samo v eni reakciji, idr.). Učenci in učitelji se bodo naučili tudi osnove raziskovanja na terenu, oz. kako lahko iz okolja (okoljska DNK) ali živali (npr. nabiranje dlak, iztrebkov, ostalih sledi živali), pridobimo ustrezne genetske vzorce, ki omogočajo pridobivanje številnih podatkov, pomembnih za varovanje, upravljanje in razumevanje lastnosti živali.


  torek, 12. september 2023 Zagovor doktorske disertacije študenta Kennyja Štorgla

  Kenny Štorgel, študent doktorskega študijskega programa Matematične znanosti na UP Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Certain Graph-Theoretic Invariants and Decompositions: From Structure to Bounds and Algorithms; pod mentorstvom izr. prof. dr. Boruta Lužarja in somentorstvom prof. dr. Martina Milaniča.

  Zagovor bo potekal v petek, 15. 9. 2023 ob 14. uri v predavalnici Famnit-VP1. Zagovor bo možno spremljati tudi preko zoom povezave: https://upr-si.zoom.us/my/fam.vp1?pwd=Q1o0b3RnS2dVT1Z4c2ZRbkk4K25YQT09

  Doktorska disertacija je javnosti na vpogled v knjižnici UP.

  Vljudno vabljeni!


  ponedeljek, 11. september 2023 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke Nevene Pivač / Invitation to the public presentation of the topic of the doctoral dissertation of Nevena Pivač

  Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke Nevene Pivač

  Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Structure and algorithms for graph classes: new results on minimal separators and independent sets študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Matematične znanosti Nevene Pivač.

  Predstavitev bo potekala v sredo, 20. 9. 2023 ob 15.00 v predavalnici Famnit-VP1.

  Vljudno vabljeni!

   

  Presentation of the topic of the doctoral dissertation – Nevena Pivač

  We invite you to the presentation of the topic of the doctoral dissertation Structure and algorithms for graph classes: new results on minimal separators and independent sets of the student Nevena Pivač, enrolled in the doctoral study programme Mathematical Sciences.

  The presentation will take place on Wednesday, 20 September 2023 at 15.00 in the classroom FAMNIT-VP1.

  Cordially invited!


  petek, 8. september 2023 UP FAMNIT del čezmejnega projekta, ki krepi čezmejne vezi za ohranjanje in obnavljanje območij Natura 2000 v širšem obmejnem prostoru


  Ljubljana, 7. september 2023 - S septembrom 2023 se je začel čezmejni projekt E-NAT2CARE, katerega glavni cilj je ohranjati in obnavljati visoko stopnjo biotske raznovrstnosti in bogastvo ekosistemov, od Alp do kraške pokrajine, na območju pokrajine Veneto in Furlanije-Julijske krajine in Zahodne Slovenije.


  Foto: D. Tome

  Projekt E-NAT2CARE je nadaljevanje odličnih rezultatov projekta NAT2CARE iz preteklega programskega obdobja Interreg Italia-Slovenija 2014-2020, ki je  pokazal, da čezmejna območja potrebujejo usklajeno upravljanje, da bi zaustavili upad biotske raznovrstnosti in slabšanje stopnje ohranjenosti habitatov ter vrst. Gozdovi, ki jih sestavljajo stara drevesa z dupli in vsebujejo večje količine odmrle lesne mase, sodijo med najbolj raznovrstne ekosisteme. Zagotavljajo preživetje mnogim rastlinskim in živalskim vrstam, imajo pomembno ekonomsko vrednost, izobraževalno in estetsko vlogo ter prispevajo k blaženju podnebnih sprememb. Taki gozdovi so zaradi sečnje, podnebnih sprememb in nepredvidljivih ter silovitih naravnih dogodkov, kot so požari in poplave, tudi na območju Alp in Krasa, močno ogroženi. S tem so ogrožene tudi številne vrste, ki tak gozd potrebujejo za preživetje. Po drugi strani se kažejo vse večje potrebe po trajnostnem upravljanju z vodnimi viri.

  Specifični cilji projekta E-NAT2CARE so:
   

  • Vzpostaviti inovativne, skupne čezmejne pristope monitoringa indikatorskih skupin živali, na odmrl les vezanih žuželk in sov, ki so dobri pokazatelji stanja ohranjenosti gozdov. Ti pristopi bodo omogočali usklajeno zbiranje pomembnih informacij o biologiji, ekologiji in razširjenosti ter ogroženosti ciljnih vrst in habitatov na čezmejnem območju. Tako pridobljene informacije so ključne za oblikovanje, izvedbo in spremljanje učinkovitosti varstvenih ukrepov, ter za določanje smernic in naravovarstvenih prioritet na zavarovanih območjih in širše.
  • Okrepiti zavedanje skupnosti o ekosistemskih storitvah. To bomo dosegli z oblikovanjem atlasa ekosistemov in ekosistemskih storitev na območju Krasa ter razvili sistem za vrednotenje ekosistemskih storitev in orodij za opredelitev ekonomskega zneska za oblikovanje sheme plačila za ekosistemske storitve, s poudarkom na vodah.
  • Krepiti sodelovanje med znanostjo in družbo, na lokalnem in regionalnem nivoju z namenom razkriti izjemno biotsko raznolikost širšega čezmejnega prostora, krepiti  razumevanje biotske raznolikosti in ekosistemskih storitev, njihove vpetosti v načrtovanje in izvedbo naravovarstvenih ukrepov s poudarkom na zavarovanih območjih. 


  Foto: A. Žunič Kosi, D. Tome, M. Di Lenardo

  Partnerji projekta, ki bo trajal do 2025 so: Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) (vodilni partner projekta), Parco Naturale regionale delle Prealpi Giulie (PNPG), Park Škocjanske jame (PŠJ), Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali  (UNIUD) ter Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT).

  Več o projektu si lahko preberete na povezavi: https://www.ita-slo.eu/en/e-nat2care

  Kontakt: odgovorna oseba projekta, tel, email: dr. Alenka Žunič Kosi, +386 59 232 774, alenka.zunic-kosi@nib.si.


  petek, 1. september 2023 MESEČNI MATEMATIČNI IZZIV

  Famnitovi matematični izzivi  so namenjeni vsem dijakom, da se preizkusijo v reševanju matematičnih nalog. Sodelujoči bodo razdeljeni v dve kategoriji: 1. in 2. letnik ter 3. in 4. letnik.

  Vsak mesec bomo najboljše ocenjeno rešitev v vsaki kategoriji nagradili. Dijaki bodo lahko izbrali med praktično nagrado ali obiskom Matematičnega dneva na Famnit-u.

  S Famnitovimi matematičnimi ugankami se bodo dijaki lahko zabavali od septembra 2023 do januarja 2024.

  SEPTEMBRSKI IZZIV JE DOSTOPEN TUKAJ: https://forms.gle/QEz57Nq3ZoGhw4Cm6


  četrtek, 31. avgust 2023 Odprt razpis za mednarodne izmenjave študentov in zaposlenih v okviru programa Erasmus+ KA171

  30. avgusta 2023 je bil objavljen Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov za namen študija in mobilnosti zaposlenih za namen poučevanja in usposabljanja na partnerskih univerzah v okviru programa Erasmus+ KA171 (2023).

  Rok prijave je določen kot ODPRTI ROK PRIJAVE ter prične tečni na dan objave razpisa in traja do porabe sredstev oz. preklica. Mobilnosti se morajo izvesti do 31.7.2026.

  Podrobne informacije o partnerskih univerzah, dotacijah za mobilnost in postopku prijave so dostopne v posameznih razpisih:

  V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo preko elektronskega naslova international@famnit.upr.si


  četrtek, 31. avgust 2023 IZŠEL JE ZBORNIK 8. EVROPSKEGA KONGRESA MATEMATIKE

  Evropski kongres matematike, ki poteka vsaka štiri leta, je uveljavljen mednarodni matematični dogodek. Po izvedbah v Parizu (1992), Budimpešti (1996), Barceloni (2000), Stockholmu (2004), Amsterdamu (2008), Krakovu (2012) in Berlinu (2016) je 8. evropski matematični kongres (8ECM) potekal v Portorožu med 20. in 26. junijem 2021. Dogodka, ki ga je soorganizirala in gostila UP, se je udeležilo približno 1700 udeleženci iz vsega sveta, zaradi pandemije večinoma preko spleta.

  Julija letos je izšel zbornik 8ECM, ki je trajen zapis trenutne matematike najvišje kakovosti s predstavitvijo razširjenih različic sedmih plenarnih, šestih nagrajenih in štirinajstih vabljenih predavanj ter enajstih predavanj osrednjih govorcev na mini simpozijih. Vsa predavanja so bila izvedena med kongresom.

  Uredniki zbornika so Ademir Hujdurović, Klavdija Kutnar, Dragan Marušič, Štefko Miklavič, Tomaž Pisanski, vsi z UP, ter Primož Šparl z Univerze v Ljubljani.

  Zbornik bo kmalu na voljo tudi v Univerzitetni knjižnici UP.

  8ECM je gostil največja imena s področja sodobne matematike, med drugimi sta nastopila Abelov nagrajenec prof. dr. László Lovász in predsednik Evropskega raziskovalnega sveta, akademik prof. dr. Jean-Pierre Bourguignon. Zvrstilo se je 1.058 različnih prispevkov, predavanj in minisimpozijev, širši javnosti je bila ponujena tudi vrsta spremljajočih kulturnih dogodkov in osem razstav, že maja pa je Pošta Slovenije izdala priložnostno znamko.


  torek, 29. avgust 2023 Preizkusno predavanje dr. Andrea Lucherini

  Dr. Andrea Lucherini bo imel v torek, 5. 9. 2023 ob 14:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolski učitelj - docent za področje »Grajeno okolje«.

  Predavanje z naslovom »Fire safety design of structural system – an introduction to the mechanical properties of construction materials at elevated temperatures«« bo potekalo v predavalnici »Juniperus room« (1. nadstropje) na InnoRenew Coe, Livade 6a, 6310 Izola, Slovenija.

  Vljudno vabljeni!


  petek, 25. avgust 2023 DIGI-MAT: OBRAVNAVA MATEMATIČNIH UČNIH VSEBIN Z UPORABO DIGITALNIH ORODIJ

  Vljudno vas vabimo na nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki ga bomo izvedli na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT).

  Izobraževanje z naslovom »DIGI-MAT: OBRAVNAVA MATEMATIČNIH UČNIH VSEBIN Z UPORABO DIGITALNIH ORODIJ - VERJETNOST IN STATISTIKA« bo potekalo med 30. septembrom in 13. oktobrom 2023v živo na UP FAMNIT in prek aplikacije ZOOM.

  Program profesionalnega usposabljanja DIGI-MAT je vsebinsko razdeljen na tri teme. Udeleženci boste na usposabljanju poglobili svoje znanje na področjih verjetnosti (4 ure predavanj in 3 ure seminarskih vaj), statistike (4 ure predavanj) in se spoznali s programskim jezikom R (5 ur delavnice). Usposabljanje bo izvedeno v kombinirani obliki, in sicer dva dneva v živo (skupaj 11 ur) in dve Zoom srečanji (skupaj 5 ur).

  Izobraževanje je vredno 1 točko.

  Prijave se za udeležence zbirajo v sistemu KATIS.

  Več o programu si lahko preberete TUKAJ.

  Katalog programov nadaljnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2023/2024.

  Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na ana.zalokar@famnit.upr.si.

  Vljudno vabljeni!

        


  četrtek, 24. avgust 2023 Od animiranega filma do Rubikove kocke: letošnji poletni tabor 'Matematika je KUL'

  Zadnje dneve avgusta smo preživeli v družbi mladih navdušencev nad matematiko, ki so se udeležili poletnega tabora Matematika je KUL. Z enotno željo po odkrivanju matematičnih ugank, se nam je v letošnji izvedbi pridružilo 6 osnovnošolcev in dijakov.

  Skozi predavanja, ki so potekala od 20. do 24. avgusta na UP Famnit, so udeleženci matematičnega tabora spoznavali principe animacije in kako lahko v računalniški grafiki premikamo virtualne objekte s pomočjo različnih krivulj, preizkusili so se v izzivu iskanja konsenza, ki se v zadnjih letih pojavlja tudi kot ključni steber decentraliziranih tehnologij, npr. tehnologiji veriženja blokov (Blockchain). Soočali so se s problemom iskanja najkrajše razdalje na dani ploskvi in se  dotaknili vseh ostalih »malih trikov«, ki nam lahko omogočijo, da Rubikovo kocko sestavimo v manj kot minuti, 30 sekundah, morda celo v manj kot 10 sekundah. Iz matematičnega vidika so spoznali celo človeške možgane.

  Več o predavateljih in delavnicah lahko preberete tukaj.

  Novo pridobljeno znanje so učenci in dijaki uporabili na skupinskih delavnicah pri pripravi končnih izdelkov, ki so jih na zadnji dan taborov predstavili svojim staršem.

  Vsekakor pa je bilo poskrbljeno tudi za zabavni del, ki je bil udeležencem, kot so sami dodali, še posebej všeč. Družili smo se ob različnih miselnih igrah, odpravili so se tudi na 54-metrov visok Koprski zvonik oziroma nekdanji mestni stolp in sprehod v sosednjo očarljivo Izolo.

  UP FAMNIT organizira tabora z namenom popularizacije matematike, saj želi mladim s primeri iz prakse pokazati, da sta lahko ti področji zabavni, zanimivi in predvsem uporabni. Udeleženci, ki se na tabora vračajo, pa so dokaz o doseženem namenu in uspehu tabora.       











  petek, 11. avgust 2023 Preizkusno predavanje dr. Felicita Urzi

  Dr. Felicita Urzi bo imela torek, 22. 8. 2023 ob 9:00, preizkusno predavanje za prvo izvolitev v naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje »Biokemija«.

  Predavanje z naslovom »Integracija presnove: celično signaliziranje« bo potekalo v predavalnici Livade-FAMNIT 3 (3. nadstropje), v prostorih objekta Livade 1.0, Livade 6, 6310 Izola.

  Join Zoom Meeting
  https://upr-si.zoom.us/j/9628208591?pwd=QjVSRFNiVi92WThQZzNTZ0dTQldkZz09

  Meeting ID: 962 820 8591
  Passcode: UPFamnit

  Vljudno vabljeni k udeležbi.


  četrtek, 10. avgust 2023 Famnitovi študenti zopet uspešni na 30. Mednarodnem matematičnem študentskem tekmovanju (IMC)

  Konec julija je v Blagoevgradu, Bolgariji, potekalo 30. mednarodno matematično študentsko tekmovanje (30th International Mathematics Competition for University Students, 2023 IMC), ki je združilo več kot 400 študentov iz številnih univerz po vsem svetu z namenom, da pokažejo svoje matematično znanje in veščine pri reševanju problemov.  

  Tradicionalno so se tekmovanja udeležili tudi Famnitovi študenti, ki so se skupaj z vodjo ekipe, dr. Blasom Fernándezom z Oddelka za matematiko UP FAMNIT, soočili z vsemi izzivi, ki jih je tekmovanje prineslo.

    

  Univerzo na Primorskem (UP FAMNIT) so tokrat zastopali  Dren Neziri (študent 2. letnika programa Matematika) in Diar Gashi (študent 3. letnika programa Matematika), prejemnika častne omembe in Yllkë Jashari (študentka 1. letnika programa Matematika) in Dmytro Tupkalenko (študent 1. letnika programa Matematika), prejemnika certifikata o dosežku. 

  Tekmovanje so dva dni spremljali intenzivni matematični izpiti, vsak dan pa so bili udeleženci zadolženi za reševanje petih nalog, predlaganih s strani posamezne vodje ekipe. V drugem dnevu tekmovanja je bila izbrana posebna naloga, ki jo je predlagal doc. dr. Slobodan Filipovski z Oddelka za matematiko UP FAMNIT. 

       

  Naloge so vsebovale širok nabor matematičnih vsebin, kjer so preverjali ne le globino znanja, temveč tudi ustvarjalnost, logično razmišljanje in sposobnost reševanja problemov.  Več informacij ter naloge, ki so jih reševali tekmovalci, so na voljo tukaj. 

  Tekmovanje je bilo organizirano pod okriljem Univerzitetnega kolidža v Londonu, ki ga je v Blagoevgradu gostila Ameriška univerza v Bolgariji od 31. julija do 6. avgusta 2023. 

  Za dosežke našim študentom iskreno čestitamo! 


  petek, 4. avgust 2023 PROSTO DELOVNO MESTO: ASISTENT – ASISTENT s področja Bio(kemije)

  Univerza na Primorskem vabi zainteresirane kandidate, da oddate prijavo na razpisano delovno mesto D010001 ASISTENT – ASISTENT s področja Bio(kemije). Delovno mesto je sklenjeno za polni delovni čas (40 ur na teden), za leto dni, s tri mesečno poskusno dobo - možnost podaljšanja. 

  ***

  Pogoji za opravljanje dela:  

  • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali magistrska izobrazba s področja naravoslovnih/bioloških znanosti (in sorodno), 
  • aktivno znanje slovenskega jezika. 

  Druga zaželena znanja: 

  • izvolitev v naziv visokošolski sodelavec – asistent s področja Bio(kemija) oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev v navedeni naziv, 
  • izkušnje in veselje do projektnega in pedagoškega dela. 

  Splošen opis del in nalog: 

  • sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela  ter opravljanje drugih nalog določenih  v aktih UP in članic, 
  • vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih, 
  • pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj, 
  • izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali somentoriranje študentom skladno z akti UP in članic, 
  • udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno–raziskovalno delo na področju stroke, 
  • opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerim se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke, 
  • sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze, 
  • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih. 

   Naloge, ki jih bo javni uslužbenec opravljal: 

  • opravljanje raziskovalnega dela, obravnavanje celovitejše problematike s področja raziskovanja, preučevanje in razvijanje konceptov, teorij in metod ter prenosa teorije v prakso, 
  • sodelovanje pri izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov in programov ter zahtevnih nalog, 
  • vzpostavljanje in vzdrževanje strokovnih stikov z uporabniki raziskovalnega dela ter z domačimi in tujimi znanstvenimi ustanovami, 
  • objavljanje izsledkov raziskovalnega in strokovnega dela, 
  • sodelovanje pri znanstvenih in strokovnih posvetovanjih s prispevki z raziskovalnega področja, 
  • sodelovanje in vodenje strokovnih organov ter občasnih skupnih projektov in nalog po dogovoru z vodstvom, 
  • opravljanje drugih nalog po nalogu vodstva in nadrejenih, 
  • udeležba na konferencah ter sodelovanje pri realizaciji projektov. 

  Rok prijave: 11. 8. 2023 

  Celotno besedilo z zahtevanimi razpisnimi pogoji

  Kontaktna oseba:  

  Vanessa Pobega, Kadrovska služba UP FAMNIT/UP IAM  

  e-mail : vanessa.pobega@famnit.upr.si  

  telefon: 05 611-75-88                                                  


  torek, 1. avgust 2023 19. Mednarodna konferenca aplikativne statistike 2023

  Med 24. in 26. septembrom  2023, bo na UP FAMNIT potekala 19. Mednarodna konferenca aplikativne statistike 2023.

  ***

  O KONFERENCI

  Konferenca AP združuje raziskovalce in strokovnjake iz celega sveta, ki delujejo na področju analiz podatkov, znanosti o podatkih in statistike, da prestavijo najnovejše raziskave in izmenjajo znanja.  

  Konferenca je tako priložnost za celovito izmenjavo znanj in razpravo, ki vključuje tako gostujoča predavanja kot tudi predstavitve sprejetih povzetkov - prispevek je lahko predstavljen ustno ali plakatno. Pred dvodnevno konferenco se bo odvijal tudi dan delavnic. 

  Teme konference

  AS 2023 pozdravlja povzetke v obsegu 300 besed za ustne ali plakatne predstavitve na teme, povezane z uporabno statistiko v najširšem smislu. Te vključujejo, vendar niso omejene na:

  • Umetno inteligenco in strojno učenje

  • Biostatistiko

  • Znanost o podatkih in rudarjenje podatkov

  • Ekonometrijo

  • Visoko zmogljivo računanje v statističnih aplikacijah

  • Matematično statistiko

  • Merjenje

  • Modeliranje in simulacijo

  • Znanost o mrežah, družbena omrežja, kolektivna inteligenca

  • Metode vzorčenja

  • Metodologija družboslovja

  • Usposabljanje v statistiki

  Poleg novih ali izboljšanih statističnih metod so še posebej dobrodošli tudi prispevki s presečišča različnih področij in aplikativne raziskave.

  Povzetki bodo ocenjeni glede na njihovo znanstveno moč, jasnost in potencialni vpliv, izbrane predstavitve pa bodo povabljene k objavi v posebni izdaji revije Advances in Methodology and Statistics.

  Vabljeni predavatelji

  Dankmar Böhning - Univerza v Southamptonu


  Capture-recapture methods with applications in health and society

  Povzetek: Predavatelj se bo osredotočil na to, kako lahko metode zajemanja in ponovnega zajemanja, ki temeljijo na pristopih enotnega seznama, obravnavajo vprašanja o velikosti populacije v zdravstvu in družbi.

  Več > TUKAJ

   

   

  Richard De Veaux​ - Williams College

  Data science ethics: Some stories from the trenches

  Povzetek: Etična uporaba podatkov se morda sliši preprosta, vendar lahko podatki povzročijo nepredvidene posledice, včasih povzročajo tudi veliko škodo. Več > TUKAJ

   

   

   

   

   

  Cécile Proust - Lima​University of Bordeaux

  Povzetek: Zdravstvene študije običajno vključujejo zbiranje in analizo spremenljivk, ki se večkrat merijo skozi čas. To vključuje izpostavljenost (npr. zdravljenje, krvni tlak, prehrana) in kazalnike napredovanja (npr. prostornina možganov, preiskave krvi, kognitivno delovanje, velikost tumorjev).

  Več > TUKAJ

   

   

   

   

  POMEMBNI DATUMI 

  • 3. avgust 2023: Rok za registracijo avtorjev prispevkov
  • 20. september 2023: končni rok za prijavo
  • 24. - 26. september 2023: konferenca

  VEČ INFORMACIJ >>> TUKAJ


  torek, 1. avgust 2023 9. Študentska konferenca SCORES - ODDAJA PRISPEVKOV

   Na UP FAMNIT bo 5. oktobra 2023, potekal 9. Študentski računalniški raziskovalni simpozij SCORES

  ***

    

  Študentsko raziskovalno konferenco skupaj z Univerzo na Primorskem, organizirata Univerza v Ljubljani in Univerza v Mariboru. Cilj konference je spodbuditi študente k predstavitvi in objavi raziskovalnih del na področju računalništva ter s tem krepiti njihovo sodelovanje in ustvarjalnost.

  Zato vabimo študente dodiplomskih kot tudi podiplomskih študijskih programov, da sodelujete pri oddaji raziskovalnih člankov z vseh področij računalništva. 

  Oddaja prispevka:

  Dolžina članka je omejena na 4 strani, kjer študenti podiplomskih študijskih programov pri raziskovalnem članku uporabijo angleščino, medtem ko lahko študenti dodiplomskih programov izbirajo med angleščino ali slovenščino. V primeru, da je članek sprejet, bo ta določen za ustno ali plakatno predstavitev.
  >> >Več

  Poleg predstavljenih in objavljenih člankov v zborniku konference, bodo avtorji najboljših člankov, plakatov in/ali predstavitev prejeli tudi dodatne nagrade, ki jih prispeva organizator in partnerji dogodka. 

  POMEMBNI DATUMI

  • 31.AVGUST Rok za oddajo prispevkov
  • 10. SEPTEMBER Rok za registracijo
  • 22. SEPTEMBER Obvestilo avtorjem
  • 19. SEPTEMBER Oddaja končnih verzij prispevkov
  • 5. OKTOBER Začetek konference

  Vabljena predavatelja

  • Marko Grgurovič (Doktorski študent na UP FAMNIT): generalni direktor podjetja Triternion. Vodilni programer prve igre podjetja Triternion, Mordhau, ki se je uvrstila na vrh prodajnih lestvic na platformi Steam. V prvem tednu po izdaji so prodali 500.000 izvodov. 
  • Marko Grobelnik: strokovni raziskovalec na področju umetne inteligence. Skupaj vodi AiLab na inštitutu IJS. Sodeluje z najpomembnejšimi evropskimi akademskimi ustanovami in velikimi industrijskimi podjetji, kot so Bloomberg, British Telecom, Evropska komisija, Microsoft Research, New York Times

  Oddaja prispevkov > TUKAJ


  ponedeljek, 31. julij 2023 Študenti UP FAMNIT uspešno zaključili mednarodno študentsko konferenco SymBioSE 2023

  V prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) se je v soboto, 29. julija 2023, uspešno zaključila študentska mednarodna konferenca SymBioSE 2023, ki so jo (nekdanji) študenti UP FAMNIT prvič v 27 letih uspešno pripeljali v Slovenijo

  “Ko smo pred dvema letoma s (takrat že bivšimi) sošolci iz faksa kandidirali za organizacijo SymBioSE 2023 se nam je to zdela le dobra priložnost za nadaljnje druženje ob delu na novem skupnem projektu. Ko so nas takratni udeleženci izglasovali, smo bili resnično veseli in ponosni, saj smo simpozij SymBioSE tako prvič v 27 letih pripeljali v Slovenijo. Simpozij je bil resnično uspešen, tako z vidika organizacije, kot tudi zadovoljnih udeležencev in rezultati so nad našimi pričakovanji. Resnično sva hvaležna čisto vsem, ki so se nam pridružili v ekipi organizatorjev ter ponosna nanje, saj so cel teden zagnano delali za skupni cilj in bili vedno na voljo, vedno nasmejani in dobre volje, kljub pomanjkanju spanca in celodnevnemu delu. Brez take srčne ekipe dogodek enostavno ne bi mogel uspeti tako kot je!” sta povzela celotno izkušnjo Taja Pajmon Rak in Luca Privileggio, predsednika SymBioSE 2023.  

       

  Mednarodno konferenco sta 23. 7. 2023 uvodno otvorila izr. prof. dr. Ademir Hujdurović, dekan UP FAMNIT ter izr. prof. dr. Vladimir Ivović z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT, ki sta pozdravila vse udeležence in jim predstavila delovanje fakultete in oddelka.

  SymBioSE - dogodek za študente, ki so ga naredili študenti 

  Konferenca je v Koper pripeljala kar 75 udeležencev iz 24 različnih držav in 26 različnih fakultet in institucij. Udeleženci so pripravili 36 ustnih predstavitev, 13 posterjev in 6 delavnic, organizatorji iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Makedonije in Rusije pa so za sodelujoče pripravili 2 gostujoči predavanji s področja biologije.

      

  Poleg bogate vsebine so dogodek popestrili z lovom na zaklad, kjer so mladi entuziasti spoznavali značilnosti Slovenije in Kopra ter Istre. Za celostno izkušnjo so udeleženci raziskali tudi Triglavski narodni park, kjer so jih poleg naravnih danosti območja čakale nepozabne dogodivščine.

  Odpeljali pa so se tudi na ogled InnoRenew CoE v Izoli in Akvarij Piran Centra znanosti Univerze na Primorskem ter teden, poln novih znanj in nepozabnih trenutkov, zaključili s koncertom. 

     

  Za izvedbo dogodka se zahvaljujemo vsem podjetjem in organizacijam, ki so izkazale zanimanje za podporo dogodka: Mestna občina Koper, Intesa SanPaolo Bank, Luka Koper d.d., Dolina Soče, Turistično združenje Portorož, Zavarovalnica Triglav, Delamaris, DŠD Koper, Borzen - Trajnostna energija, Hrastnik 1860 in Mikro+polo. Konferenca je bila organizirana pod okriljem UP FAMNIT, Mladinskega društva Marezige in Društva varstvenih biologov – BIODIVA, podprla pa sta jo tudi Študentski svet UP FAMNIT in Študentski svet UP.

  Kaj je SymBioSE?

  Mednarodna konferenca SymBioSE povezuje bodoče znanstvenike z vseh področij biologije ter podpira prijateljstvo in sodelovanje. 

  SymBioSE - Simpozij študentov biologije v Evropi, so leta 1996 ustanovili člani nemškega študentskega združenja.  Posebnost konference je, da nima hierarhične strukture - NI toga, kar prinaša odlično priložnost za povezovanje študentov iz vse Evrope, ki s predavanji in ekskurzijami širijo obzorja, izmenjajo informacije o aktualnih tematikah in sklepajo nova prijateljstva.  


  petek, 28. julij 2023 Umetna inteligenca združila več kot 600 udeležencev iz Evrope, Severne in Latinske Amerike ter Azije

  Danes se zaključuje prva Evropska poletna šola umetne inteligence.

  V okviru enotedenske poletne šole ESSAI & ACAI, kjer smo v Ljubljani gostili preko 600 udeležencev iz Evrope, Severne in Latinske Amerike ter Azije, je potekala pestra paleta  tečajev, delavnic in predavanj, ki so omogočili udeležencem širjenje znanja, pridobivanje izkušenj in vzpostavljanje koristnih povezav v hitro razvijajočem se področju umetne inteligence.

  »Nedavne aplikacije umetne inteligence, dostopne širši javnosti, so sprožile pomembno javno razpravo o obsežnih posledicah, ki jih ta tehnologija prinaša. V EU prevzemamo vlogo globalnega voditelja pri urejanju področja umetne inteligence in na to smo lahko ponosni, saj moramo varovati naše vrednote in način življenja ter ne biti odvisni od velikih podjetij, ki jih vodijo specifični cilji in zasebni interesi. Ne smemo se bati te odgovornosti,« je v svojem nagovoru na otvoritvi dogodka poudarila Predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar. Tako kot na Evropski dekliški matematični olimpijadi (EGMO), ki jo je UP soorganizirala aprila letos, je predsednica tudi na ESSAI & ACAI izpostavila pomembnost spodbujanja deklet za vpis v t.i. STEM področja (znanost, tehnologija, inženirstvo in matematika).

  Pri organizaciji poletne šole je sodelovala tudi Univerza na Primorskem skupaj s Slovenskim društvom za umetno inteligenco (SLAIS)Univerzo v Ljubljani in Institutom Jožefa Stefana.

  Doc. dr. Vida Groznik z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in Laboratorija za umetno inteligenco na UL FRI, je predsedovala lokalnemu organizacijskemu odboru. »Veseli smo, da se je na poletno šolo prijavilo tako veliko število udeležencev. Imamo preko 630 udeležencev, približno 50 od tega nas spremlja na daljavo. Imamo 60 predavateljev, ki bodo imeli 36 predavanj, ki potekajo v sedmih vzporednih sekcijah. Vsega skupaj imamo udeležence iz 42 držav, torej iz celega sveta so prišli v Ljubljano, kar nas zelo veseli,«  je povzela ob začetku dogodka.

  Krepitev razvojne vloge UP na področju umetne inteligence

  UP se že vrsto let aktivno vključuje v raziskave tehnologij umetne inteligence in si prizadeva za njen nadaljnji razvoj.

  Tako v sklopu projekta GDI UP (Green, Digital & Inclusive University of Primorska) stremimo k izboljšanju digitalne kompetence izobraževalcev in študentov na področju digitalnega prehoda. Znotraj enega od treh pilotnih programov GDI UP v študijskem letu 2023/24 začenjamo tudi s pilotno izvedbo magistrskega študijskega programa Podatkovna znanost. Kandidati za vpis v prvi letnik tega programa v angleškem jeziku se tako lahko do izteka prijavnega roka prijavijo tudi na razpisano delovno mesto J037003 Tehniški sodelavec VII/1, ki je objavljeno na spletni strani ZRSZ. Študenti bodo v primeru izbora na razpisano delovno mesto, v okviru pilotnega projekta neposredno, preko pogodbe o zaposlitvi, vpeti v raziskovalne in razvojne projekte na Univerzi na Primorskem. Več informacij o program Podatkovna znanost je dostopnih tukaj.

  V zadnjih mesecih smo na UP FM pridobili tudi projekt ThinkXR, ki bo omogočil vstop tehnologije razširjene resničnosti v slovenske šole in podjetja. V okviru tega projekta, ki je usmerjen v vzpostavitev kurikuluma in novih modulov poučevanja na področju obogatene in navidezne resničnosti, smo nabavili več kosov vrhunske opreme, ki se bo uporabljala za demonstracijske namene in bo hkrati na voljo za lastno inovativno delo študentov.

  V okviru našega Laboratorija HICUP (Laboratorij za interakcijo človek-računalnik na Univerzi na Primorskem) delujejo trije laboratoriji: Laboratorij za potopitveno analitiko, Laboratorij za preučevanje kognitivnih, zaznavnih in vedenjskih procesov in Oblikovalski studio. Mlada in ambiciozna skupina raziskovalcev UP z izsledki novih raziskav uspešno odpira ozko grlo med ljudmi in računalniki ter stremi k cilju, da bi bil digitalni svet bolj primeren za človeka.

  Na UP FAMNIT izvajamo program Računalništvo in informatika na vseh treh stopnjah, študentje pa imajo že tekom študija veliko priložnosti za pridobitev praktičnih znanj na področju umetne inteligence, pogosto pa sodelujejo tudi pri raziskavah in na dogodkih, ki jih organizira naš Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije. Tako se je nekaj študentov udeležilo tudi poletne šole ESSAI & ACAI. Zadnji dve leti je na UP zelo aktiven tudi klub Googlovih razvijalcev Univerze na Primorskem (GDSC Primorska), ki omogoča študentom nadgrajevanje svojega znanja in spretnosti na področju sodobne tehnologije.

  Naša univerza z Ministrstvom za digitalno preobrazbo sodeluje tudi pri pripravi bodočega slovenskega centra za umetno inteligenco, z namenom povezovanja na področju umetne inteligence v Sloveniji.


  Skupina UP na prvi Evropski poletni šoli umetne inteligence


  torek, 25. julij 2023 POLETNA ŠOLA ESSAI & ACAI-2023 ZDRUŽILA UGLEDNE STROKOVNJAKE S PODROČJA UMETNE INTELLIGENCE

  V ponedeljek, 24. Julija 2023 je potekala otvoritev nove in prve Evropske poletne šole umetne inteligence na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, ki je združila vrhunske strokovnjake iz številnih svetovno priznanih univerz. Med govorci na otvoritvi je bila tudi prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem. Častna pokroviteljica dogodka je bila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.  

        
     Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar   
   Vir:  STA/Bor Slana

  Vse do 28. julija bo Poletna šola ESSAI & ACAI 2023 predstavljala osrednji prostor aktualnih razprav in izmenjave mnenj študentov, mladih raziskovalcev na področju umetne inteligence. Potekalo bo 24 enotedenskih tečajev z različnih področjih umetne inteligence in njenih poddisciplin. 

       
                                 Prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem                  
   Vir:  
  STA/Bor Slana

  ESSAI in ACAI sta organizirana kot enoten dogodek, ki pa obsega 6 vzporednih sklopov. ACAI-2023 bo združil 10 učnih ur na temo umetne inteligenec in znanosti, ESSAI-2023 pa bo skupaj s tretjo poletno šolo TAILOR ponujal 24 tečajev na vse teme umetne inteligence, ki jih je izbral mednarodni programski odbor. Osrednjemu organizacijskemu odboru predseduje doc. dr. Vida Groznik, z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT. 

      
                         Doc. dr. Vida Groznik, z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT              Vir:  STA/Bor Slana

  Predavanja bodo izvajali vrhunski raziskovalci iz številnih svetovno priznanih Univerz, kot so Stanford (ZDA), Univerza v Washingtonu (ZDA), Royal Melbourne Institute of Technology (Avstralija) in ostalih priznanih EU Univerz. Da bo širina znanj resnično obsegala vse profile, bodo prisotna tudi številna podjetja s področja AI, eno takih je podjetje DeepMind. 

  Pri organizaciji poletne šole sodeluje tudi Univerza na Primorskem skupaj s Slovenskim društvom za umetno inteligenco (SLAIS), član EurAI, Univerzo v Ljubljani in Institutom Jožefa Stefana.

       
                                                                            Vir:  STA/Bor Slana

  Več o poletni šoli tudi v prispevku RTV Slovenija.

               


  ponedeljek, 24. julij 2023 Pričetek PRVE Evropske poletne šole umetne inteligence ESSAI & ACAI 2023

  Umetna inteligenca je v zelo kratkem času doživela korenito spremembo, kar je neposredno vplivalo na različna področja naših življenj. Nekateri v tem vidijo odlično priložnost medtem ko drugi grožnjo človeštvu. Zato sta spoznavanje neznanega in izobraževanje ključna pri prilagajanju, spopadanju s strahom in odkrivanju možnosti, ki jih UI prinaša ljudem.

       
                                                                                      Vir: STA

  Danes se je na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani pričela prva Evropska poletna šola umetne inteligence, ki jo soorganizira Univerza na Primorskem. Poletno šolo bo danes, ob 18.00 uri, svečano otvorila predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar, ki se bo nekaterih tečajev udeležila tudi sama, na otvoritvenem dogodku pa bosta udeležence nagovorila tudi rektorica UP, prof. dr. Klavdija Kutnar in doc. dr. Vida Groznik z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT, ki je predsednica lokalnega organizacijskega odbora.

  Navdušenci nad UI bodo imeli tako do vključno 28. julija 2023 na voljo kar 36 tečajev, ki bodo vsebovali  raznolike tematike umetne inteligence. Strokovno znanje bodo udeležencem predajali ugledni predavatelji iz svetovno priznanih univerz (npr. Cambridge, Oxford, Stanford, Yale, KU Leuven, Sapienza itd.), raziskovalnih inštitutov (npr. CNRS) in podjetij (npr. Google DeepMind, Microsoft Research, VMware).

       
                                                                                        Vir: STA

  Tečaji bodo zajemali področja planiranja in preiskovanja, avtomatizacije strojnega učenja, velikih jezikovnih modelov (kamor spada npr. ChatGPT), spodbujevalnega učenja, robotike, nepristranskosti, pravičnosti in zasebnosti v UI itd. Celotna sekcija ACAI z naslovom "UI za znanost" bo posvečena uporabi umetne inteligence za odkrivanje novega znanja na različnih področjih znanosti, npr. biologiji in genetiki, vedah o Zemlji in življenju, formalizaciji znanja, avtomatizaciji znanstvenega raziskovanja, kvantnemu strojnemu učenju itd.

  Uvodno plenarno predavanje bo imel prof. Jure Leskovec z univerze Stanford na temo grafovskih nevronskih mrež.

      
                                                                  Vir: ŠOU, prof. Jure Leskovec

  Okrogli mizi - odprti za javnost 

  V torek, 25. julija, ob 18. uri, bo na sporedu tudi okrogla miza Umetna inteligenca za družbo. Ob boku predsednice Republike Slovenije bo sodelovalo pet priznanih strokovnjakov z različnih področij. V četrtek, 27. julija, ob 18. uri, bo okrogla miza na temo umetne inteligence za znanost, ki bi gostila vrsto uglednih strokovnjakov, ki bodo razpravljali o posebnih izzivih, s katerimi se sooča umetna inteligenca na poti proti znanstvenim odkritjem.

  Organizatorji ESSAI & ACAI 2023

  ESSAI & ACAI 2023 gosti SLAIS, Slovensko društvo za umetno inteligenco. Pri organizaciji sodelujejo še  Univerza v Ljubljani (UL), Institut Jožef Stefan (IJS) in Univerza na Primorskem (UP).

  Predsednica lokalnega organizacijskega odbora je doc. dr. Vida Groznik z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT. Podpredsednik lokalnega organizacijskega odbora pa doc. dr. Aleksander Sadikov, predsednik društva SLAIS.

  Podporniki dogodka

  Podporniki dogodka so Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Institut "Jožef Stefan", Univerza na Primorskem, EurAI (European Association for Artificial Intelligence), projekt TAILOR (Foundations of Trustworthy AI - Integrating Reasoning, Learning and Optimization), CLAIRE (Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe), Artificial Intelligence Journal, Turizem Ljubljana, Ljubljanski potniški promet, Evropska vesoljska agencija, SPIRIT Slovenija, AIDA (International AI Doctoral Academy).

  Več o programu > TUKAJ 


  ponedeljek, 24. julij 2023 PILOTNA IZVEDBA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PODATKOVNA ZNANOST

  INOVATIVNA IZVEDBA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PODATKOVNA ZNANOST UP FAMNIT

  Univerza na Primorskem v študijskem letu 2023/2024 razpisuje inovativno izvedbo magistrskega študijskega programa Podatkovna znanost v angleškem jeziku UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) v okviru projekta »Zelena Univerza na Primorskem«, ki je eden izmed treh pilotnih projektov investicijskega projekta »Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP)«. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

         

  Kandidati za vpis v prvi letnik študijskega programa Podatkovna znanost v angleškem jeziku v študijskem letu 2023/2024 se lahko do izteka prijavnega roka prijavijo tudi na razpisano delovno mesto J037003 Tehniški sodelavec VII/1, ki je objavljeno na spletni strani ZRSZ. Prijavo skupaj z življenjepisom je potrebno posredovati na e-naslov: referat@famnit.upr.si. Kandidati za zaposlitev bodo izbrani v skladu z Navodili o zaposlovanju na Univerzi na Primorskem. Več v nadaljevanju.

  Študenti bodo v primeru izbora na razpisano delovno mesto, v okviru pilotnega projekta neposredno, preko pogodbe o zaposlitvi, vpeti v raziskovalne in razvojne projekte na Univerzi na Primorskem.  Njihova primarna naloga v okviru zaposlitve bo študij  (podobno kot je to primarna delovna naloga mladih raziskovalcev), se bo pa njihov študij v primerjavi s študenti istega študijskega programa v slovenskem jeziku razlikoval v oblikah kontaktnih ur, ki so opredeljene v izvedbenem predmetniku.

  Praktično usposabljanje v drugem letniku študija bodo študenti opravili v raziskovalnih laboratorijih univerze. Klasične kontaktne ure, kot so predavanja, seminarske vaje, laboratorijske vaje, idr. bodo pri nekaterih predmetih delno nadomeščene z drugimi oblikami študija, v okviru katerih bodo študenti, kot laboranti oz. tehniški sodelavci aktivno sodelovali pri delu na raziskovalnih in razvojnih projektih ter strokovnem delu univerzitetne informacijske službe. Študenti bodo tako že tekom študija nadgradili pridobljeno teoretično znanje in pridobili pomembne kompetence praktične uporabe v poslovnem okolju kot tudi kompetence kritične presoje in odgovornosti do dela in sodelavcev. Pridobili bodo tudi praktična znanja pri upravljanju masovnih podatkov prek dela na konkretnih nalogah v praksi, in na tak način razvijali sposobnost reševanja konkretnih problemov povezanih s podatkovnimi znanostmi v poslovnih procesih.

  Zaradi tesnega sodelovanja z univerzo na raziskovalnih in razvojnih projektih bodo diplomanti, zaposleni na UP, pridobili tekom študija reference za pridobitev naziva razvojnega sodelavca v plačni skupini H ter možnost zaposlitve kot razvojniki tako znotraj Univerze na Primorskem kot tudi na drugih slovenskih in tujih raziskovalnih institucijah.

  Diplomanti magistrskega študijskega programa Podatkovna znanost se lahko kot strokovnjaki podatkovne znanosti zaposlijo v raziskovalnih ustanovah, IT podjetjih, bankah, zavarovalnicah, transportnih organizacijah in drugih podjetjih, ki zbirajo velike količine podatkov. Poleg naziva strokovnjaka podatkovne znanosti se pri zaposlovanju uporabljajo še nazivi arhitekt podatkov, upravljalec podatkov, analitik podatkov, poslovni analitik, upravitelj poslovne inteligence, itd.

  UP vabi vse, ki želite kandidirati za delovno mesto tehniškega sodelavca na UP in biti hkrati vpisani v prvi letnik angleške izvedbe magistrskega študijskega programa Podatkovna znanost UP FAMNIT v študijskem letu 2023/2024, da si preberete več o razpisani ponudbi za delo na spodnji povezavi in oddate prijavo!

  Ne-slovensko govoreči kandidati bodo zaradi vpetosti v univerzitetno in širše družbeno okolje tekom prvega letnika vključeni v tečaj slovenskega jezika v organizaciji UP.

  V primeru večjega števila prijav kot je razpisanih delovnih mest, bodo kandidati za delo izbrani glede na pogoje za vpis v študijski program, ki so določeni v Razpisu za vpis v magistrske študijske programe za leto 2023/24 za primer omejitve vpisa v magistrski študijski program Podatkovna znanost, in sicer bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija.

  Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas od1. 10. 2023 do 30. 9. 2024 za polni delovni čas, 40 ur na teden, oziroma za tuje državljane od pridobitve delovnega dovoljenja do 30. 9. 2024, prav tako za polni delovni čas, 40 ur na teden.

  Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

     


  ponedeljek, 24. julij 2023 Študenti UP FAMNIT uspešno otvorili mednarodno študentsko konferenco SymBioSE 2023

  V zadnjih letih se je konference SymBioSE 2023 udeležilo več študentov programa Varstvene biologije na UP FAMNIT, ker pa v Sloveniji še ni bila organizirana, je letošnja ekipa sodelujočih (bivših) študentov UP FAMNIT  konferenco prvič v 27 letih uspešno pripeljala v Koper.

  Včeraj, 23. 7. 2023, se je pričela mednarodna študentska konferenca SymBiosE - 2023, katero sta z uvodnim pozdravom otvorila izr. prof. dr. Ademir Hujdurović, dekan UP FAMNIT ter izr. prof. dr. Vladimir Ivović z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT.  Organizatorji pa so skozi celotno izvedbo poleg zanimivih vsebin s področja pripravili tudi pester dnevni program, kjer ne bo manjkalo druženja, izmenjav znanj in nepozabnih trenutkov. 

  Konferenca bo trajala vse do sobote, 29. 7. 2023. 

   

  Kaj je SymBioSe?

  Gre za simpozij študentov biologije v Evropi, ki so ga leta 1996 ustanovili člani nemškega študentskega združenja. Namen tega je povezati vse evropske študente dodiplomskih magistrskih in doktorskih programov biologije in ostalih naravoslovnih ved ter s predavanji in ekskurzijami razširiti obzorja sodelujočih študentov, izmenjati informacije o aktualnih tematikah in spodbujati kulturno izmenjavo. 

       

        

     


  ponedeljek, 24. julij 2023 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študenta Nikija Hrovatina

  Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Enabling Decentralized Privacy Preserving Data Processing in Sensor Networks študenta doktorskega študijskega programa 3. stopnje Računalništvo in informatika Nikija Hrovatina.

  Predstavitev bo potekala v ponedeljek, 24. 7. 2023 ob 15.00 preko Zooma na povezavi:

  https://upr-si.zoom.us/j/5389732484?pwd=bUxySzZhRkFmUjMrekozdFE5NTBwUT09

  Vljudno vabljeni!


  petek, 21. julij 2023


  petek, 21. julij 2023 Izr. prof. dr. Ademir Hujdurović imenovan za dekana UP FAMNIT za naslednje štiriletno mandatno obdobje

  Obveščamo vas, da je rektorica UP, prof. dr. Klavdija Kutnar, na podlagi izvedenih volitev in na predlog Senata UP FAMNIT, imenovala izr. prof. dr. Ademirja Hujdurovića za dekana UP FAMNIT za naslednje mandatno obdobje štirih let, ki se prične 23. 11. 2023 in zaključi 22. 11. 2027.

  Več informacij o izvedbi in rezultatih volitev je dostopih tukaj.


  petek, 21. julij 2023 Obvestilo o zaprtju UP UK v obdobju od 24. 7. 2023 do 13.8. 2023 // Notice of Closure of UP UK from July 24, 2023, to August 13, 2023.

  Obveščamo vas, da bo Univerza na Primorskem Univerzitetna knjižnica v času kolektivnega dopusta, 24. 7. 2023-13. 8. 2023, zaprta za uporabnike. Obe enoti bosta svoja vrata ponovno odprli v ponedeljek, 14. avgusta. Zamudnine v času, ko je knjižnica zaprta za uporabnike, ne tečejo.


  We are informing you that the University of Primorska Library will be closed for users during the collective vacation from July 24, 2023, to August 13, 2023. Both units will reopen on Monday, August 14. Late fees will not accrue during the time the library is closed for users.


  četrtek, 20. julij 2023 Asistent mladi raziskovalec (m/ž)

  Univerza v Novi Gorici objavlja prosto delovno mesto asistenta mladega raziskovalca.

  Rok za prijave do: 19. 8. 2023

  K sodelovanju vabimo kandidate, ki jih zanima delo asistenta mladega raziskovalca na študentom prijazni in izrazito razvojno usmerjeni Univerzi v Novi Gorici. Delo bo potekalo v dinamičnem raziskovalnem okolju, podprtem z najmodernejšo raziskovalno infrastrukturo ter z močno vpetostjo v mednarodni raziskovalni prostor. Uspešni kandidat se bo v okviru triletnega usposabljanja vpisal na podiplomski študijski program Matematične znanosti Univerze na Primorskem.

  Uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske ter katerekoli spolne in druge identitetne opredelitve.

  Mentor za razpisano mesto je: prof. dr. Irina Elena Cristea: 1 delovno mesto

  Področje raziskav: Algebra

  Izbrani kandidat bo vpisan v doktorski študijski program Matematične znanosti Univerze na Primorskem, Koper, Slovenija in zaposlen kot asistent v Centru za informacijske tehnologije in uporabno matematiko Univerze v Novi Gorici, kjer bo raziskoval hiperkompozicijsko algebro. Ta nova veja diskretne matematike predstavlja neodvisno raziskovalno linijo in orodje za raziskovanje na drugih področjih, kot so: geometrija, grafi in hipergrafi, topologija, kriptografija, teorija kod, teorija avtomatov, verjetnost, teorija mehkih množic itd. Kandidat se bo osredotočil na nove kombinatorične vidike hipergrup, povezanih z aritmetičnimi funkcijami, grafi, mehkimi množicami, s ciljem analizirati podobnosti in razlike s podobnimi temami v klasični algebri. Teoretični rezultati bodo motivirani z njihovo prihodnjo uporabnostjo v različnih kompleksnih inženirskih in okoljskih sistemih.

  Kandidati morajo obvezno izpolnjevati pogoje za mlade raziskovalke in mlade raziskovalce v skladu s Pravili o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev na Univerzi v Novi Gorici.

  Pogoji za izbor kandidata za mladega raziskovalca:

  • še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti;
  • še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec;
  • od leta zaključka študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program, niso minila več kot 4 leta. V primeru odsotnosti iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo, ki nastane po zaključku študijskega programa, s katerim se je/se bo vpisal na doktorski študij, se to obdobje podaljša za čas trajanja upravičene odsotnosti. V primeru upravičenih odsotnosti, določenih v predpisih o zdravstvenem zavarovanju, pa se to obdobje podaljša le v primeru, če gre za neprekinjeno odsotnost, daljšo od šestih mesecev (odsotnost daljša od šest mesecev pomeni najmanj šest mesecev in en dan), in sicer največ za čas upravičene odsotnosti.

  V skladu z 11. členom Pravil o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev mora mladi raziskovalec za začetek financiranja usposabljanja pridobiti habilitacijski naziv asistent. Za pridobitev naziva asistent mora izpolnjevati pogoje v skladu s 4. členom Pravil o pogojih in postopku za pridobitev naziviv znanstvenih sodelavecvv, visokošolskih učiteljev in sodelavecv na Univerzi v Novi Gorici.

  Merila za ocenjevanje in izbor kandidata za mladega raziskovalca:

  • ocena razgovora s kandidatom (do 5 točk);
  • objavljeni članki (do 3 točke);
  • sodelovanje pri raziskovalnem delu (do 3 točke);
  • prejete nagrade oziroma priznanja (do 1 točke);
  • povprečna ocena študijskega programa druge stopnje oziroma študijskega programa, s katerim izpolnjuje pogoje za vpis v doktorski študijski program (1 točka za povprečno oceno od vključno 9 do 10 in 0,5 točke za povprečno oceno od vključno 8 do 8,99).

  Izbrani mladi raziskovalec, ki ob prijavi na razpis še ne bo imel zaključenega študijskega programa druge stopnje, mora študij zaključiti najkasneje do 15. septembra.

  Univerza v Novi Gorici bo z izbranim kandidatom za mladega raziskovalca sklenila pogodbo o zaposlitvi.

  Usposabljanje mladega raziskovalca se financira do pridobitve doktorata znanosti, vendar največ za čas 3 let.

  Za postopek izbora mladih raziskovalcev se smiselno uporabljajo določila Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (UL. RS., 186/2021), Zakon od delovnih razmerjih ZDR-1, Pravila o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev in Pravila o pogojih in postopku za pridobitev nazivov znanstvenih sodelavcev, visokošolskih učiteljev in sodelavcev na Univerzi v Novi Gorici.

  Obvezne priloge k prijavi:

  • kratko motivacijsko pismo,
  • življenjepis,
  • kopija diplome, seznam opravljenih izpitov s povprečno oceno študija oziroma druga relevantna dokazila.

  Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejemamo do 19. 8. 2023, in sicer v e-obliki na e-naslov careers@ung.si.

  Prijava naj bo poslana kot ena sama PDF priponka k e-sporočilu.

  Priponke

  Kontakt

  Tea Stibilj Nemec
  telefon: 05 6205 822
  e-pošta: careers@ung.si

  Nina Cotič
  telefon: 05 6205 817
  e-pošta: careers@ung.si


  torek, 18. julij 2023 POZIV LOKALNIM DRUŠTVOM IN ORGANIZACIJAM K PREDSTAVITVI NA DOGODKU ŠtartUP

  Po zelo uspešni izvedbi lanskega ŠtartUP dogodka, se tudi letos veselimo novega druženja z vami in našimi študenti. Dobrodošlico vsem študentom tako ponovno organiziramo v soboto, 7. oktobra med 10. in 17. uro v Obmorskem parku Žusterna.

     

  Športno-družabni dogodek bo tudi letos odlična priložnost, da svoje delovanje prikažete študentom z različnimi aktivnostmi. Lani so se študentje tako navdušeno preizkusili v različnih novih športnih, kulturnih, umetniških in življenjskih panogah. Upamo, da bo tudi letos tako, obisk pri vseh sodelujočih organizacijah pa bomo tudi tokrat zagotovili z zbiranjem žigov na kartončku aktivnosti. 

       

  Študentje bodo tudi letos nato prejeli manjšo pozornost, zato se že v naprej zahvaljujemo vsem, ki bi si želeli v darilne pakete darovati svoje izdelke ali storitve. Če nas je lani razveselilo 300 namejanih študentov in mimoidočih, jih letos pričakujemo vsaj 50% več, zato bo vsaka pozornost veliko vredna.

      

  Kako lahko sodelujete?

  Športna, kulturna in humanitarna društva in druge organizacije, lahko sodelujete z aktivnostjo znotraj zbirnega kartončka, pri čemer bodo študenti aktivno udeleženi v vašo vadbo oz. predstavitev delovanja. To je najboljši način, da že v tistem trenutku preskusijo vase storitve ter se odločijo za vpis.

  Podjetja, večja in manjša, lahko sodelujete v okviru EXPO kotička, kjer boste lahko predstavljali svoje izdelke in storitve, iskali potencialne kadre, se predstavili širši ciljni javnosti in mnogo več.

  Vsi ostali, ki sicer na dogodku ne želite ali nimate možnosti aktivno sodelovati s predstavitvijo, pa ste vabljeni, da svoje izdelke in storitve v obliki daril prispevate v nagradni sklad srečelova.

  Kaj morate narediti?

  Do 16. septembra prijave zbiramo preko spletnega obrazca. Po prejemu prijave vas bomo osebno kontaktirali ter se podrobneje pogovorili in pripravili najboljši način predstavitve in vključitve v program. Svoj prostor na dogodku si zagotovite z izvedbo donacije humanitarnemu društvu Palčica Pomagalčica v višini najmanj 10€ (5€ za humanitarna društva). Donacije se v primeru neprisotnosti ali odpovedi zaradi slabega vremena ne vrača.

  Podatki za nakazilo: Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki, TRR: SI56 0400 1004 7069 045, namen: ŠtartUP za Ujemi svoje sanje. Potrdilo o nakazilu pošljite na szk@upr.si.

  Prijavite se sedaj ali stopite v kontakt z nami, da skupaj najdemo najboljšo rešitev za vašo predstavitev. Več na szk@upr.si ali 031/713 527 (Maja Koblar).

  Se še spomnite, kako smo se imeli lani?

               


  torek, 18. julij 2023 Preizkusno predavanje dr. Mohammad Derikvand

  Dr. Mohammad Derikvand bo imel v četrtek, 3. 8. 2023 ob 9:00 preizkusno predavanje za prvo izvolitev v pedagoški naziv visokošolski učitelj - docent za področje »Grajeno okolje«.

  Predavanje z naslovom »Timber-Concrete Composite Structural Systems: Applications, Construction Methods, & Design principles« bo potekalo na daljavo preko aplikacije ZOOM; Zoom Meetinghttps://upr-si.zoom.us/j/82117608882

  Vljudno vabljeni!


  ponedeljek, 17. julij 2023 GEKONI MED NAMI: "Ste opazili gekona?"

  V zadnjih dveh desetletjih so se tudi pri nas pričeli pojavljati gekoni. Najprej so bili opaženi v antropogenih okoljih, predvsem v večjih pristaniških mestih, kot je sosednji Trst, kjer so gekoni postali običajni predstavniki mestne favne. V zadnjih nekaj letih jih opazujemo tudi po Kopru, podatki o njihovi prisotnosti pa prihajajo tudi iz drugih primorskih krajev. V Sloveniji pričakujemo tri vrste gekonovpozidni gekon (Tarentola mauretanica) in turški gekon (Hemidactylus turcicus) sta bila že večkrat opažena, pojavlja pa se verjetno tudi egejski goloprstnik (Mediodactylus kotschyi), za katerega je znano, da je že naselil nekatera evropska mesta.

                                                    TURŠKI GEKON                                        
  Vir: Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT

  Za boljše poznavanje razširjenosti gekonov smo izvedli več terenskih ogledov potencialnih nahajališč , kjer smo gekone večkrat zasledili. Prisotnost gekonov pri nas je torej z gotovostjo potrjena, vendar pa bi za spremljanje njihovega pojavljanja rabili pomoč širše javnosti. Ker se gekoni najpogosteje širijo s pomočjo človeka, jih lahko pričakujemo v bližini človeških bivališč. Največ podatkov pričakujemo iz slovenske Istre, kjer gekoni lažje preživijo zimo, a naključja opažanja niso redka niti v notranjosti Slovenije.

    
                                       POZIDNI GEKON                                        
  Vir: Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT


  Na kratko o gekonih

  Gekoni so skupina kuščarjev, ki so razširjeni predvsem v toplejših krajih – v Evropi so avtohtoni prebivalci Sredozemlja. Večje vrste lahko dosežejo tudi 15 centimetrov dolžine, vrste, ki jih zasledimo pri nas, pa redko presežejo 10 centimetrov. Od ostalih kuščarjev jih ločimo po drugačni obarvanosti in obliki lusk, pokončni zenici, ki nakazuje pretežno nočen način življenja ter po odsotnosti veke, kar živali onemogoča zapiranje oči. Poleg tega imajo izjemno učinkovito prilagoditev za plezanje – konice prstnih blazinic imajo opremljene s posebno oblikovanimi luskami, ki se imenujejo lamele. Gekonom omogočajo plezanje po relativno gladkih, vertikalnih površinah. Tako jih velikokrat opazimo visoko na zidovih, sploh tam, kjer imajo v neposredni bližini možnost hitrega umika ali skrivališča – razpoke, okenske police, žlebove. Zanimivo je tudi to, da so eni redkih plazilcev, ki se oglašajo.

  Za človeka niso nevarni in so celo koristni, saj se prehranjujejo z žuželkami in drugimi nevretenčarji.  V kolikor jih opazite v bližini svojega doma je zato strah odveč. Aktivni so predvsem ponoči, takrat jih najlažje opazujemo, ko lovijo plen v bližini svetilk. Redko zaidejo tudi v domove.

  Na območju Slovenije torej lahko pričakujemo tri vrste gekonov: pozidnega gekona, turškega gekona in egejskega goloprstnika. Pozidni gekon je največji evropski gekon, ki lahko doseže velikost do 15 cm, vendar so večinoma veliki do 10 cm. Prepoznamo ga po razmeroma čokatem telesu in širših prstnih blazinicah. Turški gekon je nekoliko manjši, na prvi pogled vitkejši in bolj pisan od pozidnega gekona. Pri nas bi potencialno lahko srečali tudi egejskega goloprstnika, najmanjšega med tremi vrstami, ki se od prvih dveh najlažje loči po »golih prstih«, na katerih ni značilnih blazinic z lamelami.

            EGEJSKI GOLOPRSTNIK
  Vir: Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT

  Kako lahko pomagate?

  Glede na prisotnost v naši okolici in na napovedane podnebne spremembe, lahko pričakujemo, da bodo v prihodnosti gekoni postali pri nas številčnejši. Ker smo verjetno ravno v obdobju krepitve populacij gekonov, se z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT obračajo na vas, da pomagate pri raziskavi razširjenosti gekonov. Prosijo vas za sporočanje lokacij, kjer ste zasledili gekone v Sloveniji. V veliko pomoč bi bile slike ali video posnetki živali, na podlagi katerih bi lahko živali nedvoumno določili. Vaše informacije o gekonih zbirajo na naslov gekoni@famnit.upr.si.

  Ajda Auersperger, Peter Glasnović in Martina Lužnik z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT


  petek, 14. julij 2023 Dr. Blas Fernández je prejel mednarodno nagrado Stefana Banacha 2023

  Mladi doktorji matematike iz Albanije, Belorusije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne gore, Estonije, Hrvaške, Kosova, Latvije, Litve, Madžarske, Moldavije, Poljske, Romunije, Severne Makedonije Slovaške, Slovenije, Srbije in Ukrajine so sodelovali na letošnjem tekmovanju za mednarodno nagrado Stefana Banacha. Nagrado je prejel Dr. Blas Fernández z Oddelka za matematiko UP FAMNIT.

  Spodbujanje matematike in zagotavljanje finančne podpore najbolj nadarjenim mladim raziskovalcem iz Srednje in Vzhodne Evrope je glavni cilj mednarodnega tekmovanja za doktorsko disertacijo na področju matematičnih znanosti za nagrado Stefana Banacha, ki ga organizira Poljsko matematično društvo (Polskie Towarzystwo Matematyczne–PTM).

  Doktorsko disertacijo z naslovom »On certain problems related to Terwilliger algebras and distance-balanced graphs« je dr. Fernández 1. februarja 2023 zagovarjal pod mentorstvom prof. Štefka Miklaviča in somentorstvom izr. prof. Ademirja Hujdurovića. Prispevek dr. Fernándeza se opira na razlago nekaterih lastnosti Terwilligerjevih algeber preko njihovih kombinatoričnih lastnosti in sam prof. Terwilliger meni, da so rezultati prispevka zelo izvirni. Celotna disertacija je na voljo tukaj.

  »Ponosen in vesel sem, da sem prejel mednarodno priznanje kolegov matematikov za moje raziskave Terwilligerjevih algeber in razdaljno uravnoteženih grafov, ki sem jih opravil med doktorskim študijem pod vodstvom Štefka Miklaviča in Ademirja Hujdurovića. Hvaležen sem profesorjem in sodelavcem UP FAMNIT, ki so mi vsa ta leta stali ob strani. Brez njihove neomajne podpore ta dosežek ne bi bil mogoč,« je dejal dr. Fernández.

  Več o nagradi je na voljo tukaj.

  Dr. Fernándezu iskreno čestitamo in mu želimo še veliko nadaljnjih uspehov!


  dr. Blas Fernández


  prof. Štefko Miklavič, 
  dr. Blas Fernández in izr. prof. Ademir Hujdurović (z leve proti desni)


  sreda, 12. julij 2023 Prof. dr. Elena Bužan imenovana v novo sestavo Strokovnega sveta za zaščito živali

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Irena Šinko, je v Strokovni svet za zaščito živali (SSZŽ) imenovala naslednje člane:

  • Severina Iskrač, Društvo za zaščito živali Maribor,
  • prof. dr. Alenka Dovč, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta,
  • izr. prof. dr. Ožbalt Podpečan, Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta,
  • doc. dr. Tina Klenovšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
  • dr. Janko Skok, Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede,
  • izr. prof. dr. Manja Zupan Šemrov, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
  • prof. dr. Elena Bužan, Univerza na Primorskem, Oddelek za biodiverziteto.

  Strokovni svet za zaščito živali je svetovalno telo ministra na področju zaščite in dobrobiti živali. Naloge SSZŽ so spremljanje stanja in znanstvenih spoznanj na področju zaščite živali ter predlaganje ukrepov in aktivnosti, podaja mnenj in predlogov pri pripravi predpisov o zaščiti živali, pa tudi mnenj o primernosti uvrstitve vrste živali na seznam dovoljenih vrst živali na zahtevo pristojnega organa. Poleg tega SSZŽ predlaga kriterije za izdajo dovoljenj za poskuse na živalih, daje mnenja in predloge v drugih zadevah, za katere ga zaprosijo državni organi, in opravlja druge svetovalne naloge s področja zaščite živali.

  Članstvo v SSZŽ, ki ga sestavljajo priznani strokovnjaki s področja veterinarstva, medicine, farmacije, biologije in zootehnike, ter dejavni predstavniki nevladnih organizacij, ki delujejo na področju zaščite živali, traja 4 leta od datuma izdaje odločbe z možnostjo ponovnega imenovanja.

  Prvo sejo nove sestave bo SSZŽ organiziral septembra.


  sreda, 12. julij 2023 Uspešna udeležba na konferenci RICCOTA2023

  Raziskovalci, dr. Blas Fernandez, dr. Roghayeh Maleki, dr. Giusy Monzillo, dr. Safet Penjić in dr. Sarobidy Razafimahatratra z Oddelka za matematiko na UP IAM in UP FAMNIT ter dr. Nino Bašić in dr. Tomaž Pisanski z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije na UP IAM in UP FAMNIT, so svoje znanstvene izsledke predstavili na konferenci Combinatorial Objects and Their Applications (RICCOTA2023), v organizaciji Fakultete za matematiko, Univerze v Reki, med 3. in 7. julijem 2023.

        

  Cilj konference je bil združiti raziskovalce, ki jih zanimajo teorija načrtovanja, končna geometrija, teorija grafov, algebraična kombinatorika in njihova uporaba v komunikacijah in kriptografiji. Konferenca je raziskovalcem in mladim raziskovalcem na področju diskretne matematike ponudila priložnost seznanitve z najnovejšimi dosežki na področju kombinatorike in njene sodobne uporabe v teoriji komunikacij in informacijski varnosti. 

       


  sreda, 12. julij 2023 Dr. Vita Poštuvan aktivna na Evropskem kongresu psihologije

  Namestnica predstojnika Slovenskega centra za raziskovanje samomora UP IAM, izr. prof. dr. Vita Poštuvan, se je v tednu od 3. do 6. julija 2023, mudila v Brightonu, kjer je na 18. Evropskem kongresu psihologije predstavila izsledke svojih zadnjih študij.

      

  Pod sloganom Psychology: Uniting communities for a sustainable world so na kongresu v ospredje postavili tematike neenakosti zaradi revščine, rase, spola, podnebne krize in številna druga, ki kažejo, kako nestanoviten je lahko svet. Prav tako so odpirali vprašanja, kako lahko družba stopi skupaj in doseže spremembe in kako je lahko psihologija gonilna sila združevanja moči skupnosti na svetovni ravni.

      

  Dr. Vita Poštuvan je vodila simpozij Emergent topics in the ethics for psychologists: Board of Ethics (EFPA) reflections ter v okviru simpozija Euthanasia, Assisted Suicide and Psychological Science predstavila znanstvene izsledke svojih zadnjih študij.


  sreda, 12. julij 2023 Drugo podaljšanje razpisa za mlade raziskovalce na UP v letu 2023

  Univerza na Primorskem je ponovno podaljšala rok za prijavo na razpis za mlade raziskovalce,  ki se bodo v prihodnjih štirih letih usposabljali po programu, ki je sestavljen iz raziskovalnega in študijskega programa.

  Izr. prof. dr. Jakub Sandak – raziskovalno področje Gozdarstvo,  Lesarstvo in papirništvo; Materiali, raziskovalni program P1-0404 Matematično modeliranje in enkripcija: od teoretičnih konceptov do vsakodnevnih aplikacij, UP Inštitut Andrej Marušič (UP IAM).

  Kandidati morajo imeti zaključen študijski program druge stopnje v zadnjih štirih letih in povprečno oceno vseh izpitov in vaj, vključno z oceno magistrskega dela, vsaj 8.

  Pri mentorju je lahko izbran samo en kandidat, s katerim se bo sklenila pogodba o zaposlitvi za poln delovni čas, za dobo do štirih let. V primeru, da je kandidatov več, se razvrstijo po seštevku doseženih točk. Izbran je kandidat z najvišjim seštevkom točk. V primeru, da dva kandidata dosežeta enako število točk, se da prednost kandidatu iz podreprezentiranega spola na določenem raziskovalnem področju, v kolikor je za raziskovalno področje značilna spolna neuravnoteženost raziskovalcev na UP (več kot 60 %/40 % v korist/škodo enega spola).

  Kandidati oddajo prijave in priloge v elektronski obliki (skenirani dokumenti v formatu PDF) na e-naslov: razpis.mr@upr.si.

  Rok prijave je podaljšan do vključno 21. 8. 2023, do konca dneva


  torek, 11. julij 2023 UP FAMNIT pri soorganizaciji prve Evropske poletne šole umetne inteligence ESSAI & ACAI

  Še malo, ko se bodo na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani zbrali vrhunski raziskovalci iz številnih svetovno priznanih univerz in razpravljali o aktualnih temah s področja umetne inteligence. 

  Pri odmevnem dogodku skupaj z Univerzo v Ljubljani, institutom “Jožef Stefan” sodeluje tudi Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije UP FAMNIT, ki hkrati prispeva k bogati zasedbi strokovnjakov, ki med drugim prihajajo iz univerz Stanford, Yale, Washington, Oxford, Cambridge, KU Leuven, TU Darmstadt, rimske Sapienze, francoskega CNRS in tudi iz podjetij, kot so Google Deep Mind, Microsoft in VMware Research.

      
                                    Vir: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko 

  Prvo poletno šolo UI bo z uvodnim nagovorom otvorila Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije, ki bo pozdravila vse udeležence. 

  V pet-dnevnem aktivnem dogajanju bo sledilo 34 različnih tečajev v sedmih paralelnih sekcijah s tremi različnimi nivoji zahtevnosti (od uvodnih do naprednih). Tečaji pa bodo poleg tega pokrivali zelo raznolika področja umetne inteligence. 

  Vse entuziaste, ki se zanimate za aktualna mnenja s področja umetne inteligence, izmenjavi znanj in pogledov, vabimo, da se pridružite poletni šoli, ki bo potekala med 24. in 28. julijem 2023 v prostorih Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.


  Odprte prijave za udeležbo preko spleta: https://essai.si/registrations/  

      

  Več o poletni šoli najdete na essai.si.

  Evropska poletna šola umetne inteligence (ESSAI) je nova in prva poletna šola, ki poteka pod okriljem Evropskega združenja za umetno inteligenco (EurAI). Njen primarni cilj je postati osrednji prostor za študente in mlade raziskovalce na področju umetne inteligence, ta bo namreč služila predvsem aktualnim razpravam in izmenjavi znanj. Oblika pa je podobna Evropski poletni šoli logike, jezika in informacij (ESSLLI), ki poteka od leta 1989.


  petek, 7. julij 2023 Na ponedeljkovem RIN seminarju prof. dr. Daniel Le Roux z Univerze Stellenbosch iz Južne Afrike

  V ponedeljek, 19. junija je v sklopu ponedeljkovega RIN seminarja predaval gostujoči profesor Daniel Le Roux z Univerze Stellenbosch, Južna Afrika, ki je do 23. 6. 2023 v sklopu Erasmus izmenjave gostoval pri izr. prof. dr. Matjažu Kljunu z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT.

  Profesor Le Roux je na Univerzi Stellenbosch v Južni Afriki vodja raziskovalne skupine za kognicijo in tehnologijo.  Njegovo raziskovalno področje pa obravnava razsežnosti interakcije med človekom in tehnologijo s poudarkom na kognitivnih in vedenjskih procesih - s katerimi ljudje tehnologijo sprejemajo in se ji prilagajajo tako individualno kot kolektivno - in kako slednje vpliva na posameznikovo učinkovitost in počutje. 

  V sklopu ponedeljkovega seminarja z naslovom “Digital Distraction, Online Vigilance and the Goldfish Hypothesis: Making sense of the impacts of technology on attention” je predavatelj predstavil tako imenovano medijsko ekologijo, za katero je značilna vseprisotnost mobilnih računalniških naprav, ki ponujajo hitro rastočo paleto spletnih izkušenj. Nekatere študije pa opozarjajo, da tehnologija neposredno vpliva k zmanjševanju naše pozornosti, kar je skozi empirični pregled stanja predstavil tudi predavatelj in se usmeril tako na kratkoročne in dolgoročne učinke tehnologije na kognitivni nadzor.

       


  četrtek, 6. julij 2023 Sodelovanje UP z Pennsylvania State University

  Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani je podprlo projekt "Building Capacity for Sustainable Virtual Exchange Partnerships: The Pennsylvania State University and The University of Primorska".

  Skupaj z Pennsylvania State University bomo v spletni obliki izvajali predmet Podatkovno inženirstvo in distribuirani informacijski sistemi.

  Pennsylvania State University je na svetovni lestvici univerz ARWU (Academic Ranking of World Universities) uvrščena na 101. - 150. mesto.

  Veselimo se nadaljnjega uspešnega sodelovanja.


  Foto: Sarah Lynn DeCarlo | Onward State


  sreda, 5. julij 2023 DR. DEAN LIPOVAC PREJEL NAGRADO GEORGE MARRA ZA ODLIČNOST V PISANJU

  Dr. Dean Lipovac, prvi doktor znanosti, ki je zaključil študij na doktorskem programu Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja na UP FAMNIT je na 66. mednarodnem kongresu SWST, ki je potekal od 25. do 30. junija 2023 v Ashevillu v Severni Karolini, ZDA, prejel nagrado George Marra Award za odličnost v pisanju.

  Nagrado, ki se podeljuje za odličnost v pisanju in raziskovanju, je prejel za objavljen članek "Perception and evaluation of (modified) wood by older adults from Slovenia and Norway."

  Komisija, ki so jo sestavljali trije člani, je vse prispevke ocenila na podlagi predhodno določenih meril, med katerimi so bili tudi jasnost uvodnega dela, sklep, ki je v skladu s cilji razsikave, jasnost analize in interpretacije, na način, da je razumljiva tudi tistim, ki niso seznanjeni s področjem, kakovost raziskave, kompleksnost problema, izvirnost in vpliv na sedanje znanje o temi.

  “Vesel sem, da sem prejel to nagrado, saj je priznanje za naše raziskovalno delo in prizadevanja za razširjanje naših spoznanj tudi širši javnosti,” je dejal dr. Dean Lipovac.

  Čestitke!

      


  sreda, 5. julij 2023 Preizkusno predavanje dr. Sara Zupan

  Dr. Sara Zupan bo imela v sredo, 12. julija 2023 ob 12:00, preizkusno predavanje za prvo izvolitev v naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje »Biologija«.

  Predavanje z naslovom »Gonilne sile evolucije: Izjemnost spolne selekcije« bo potekalo v predavalnici Livade-FAMNIT 3 (3. nadstropje), v prostorih objekta Livade 1.0, Livade 6, 6310 Izola.

  Vljudno vabljeni k udeležbi.


  ponedeljek, 3. julij 2023 Oddelek za biodiverziteto obiskala prof. dr. Marina Nonić z Univerze v Beogradu

  UP FAMNIT je med 18. in 30. 6. 2023 obiskala gostujoča profesorica dr. Marina Nonić s Fakultete za GozdarstvoUniverze v Beogradu,  ki se je v sklopu Srednje Evropskega programa za izmenjavo študentov in profesorjev (CEEPUS) udeležila obiska pri prof. dr. Eleni Bužan z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT. V tem času je s tukajšnjo ekipo izmenjala znanja ter predstavila dobre prakse tukajšnjim profesorjem, raziskovalcem in študentom.

     

  "V času mojega obiska sem imela priložnost biti del čudovite ekipe, kjer smo v sodobnih in popolnoma opremljenih laboratorijih razpravljali o prihodnjem sodelovanju in možnih projektih. Gostiteljica in njen tim sta mi predstavila svoje rezultate in trenutno delo, ki je zelo zanimivo in koristno. Moje poučevanje pa je bilo povezano z ohranjanjem gozdno genskih virov v zaščitenih območjih Srbije, kjer sem predstavila metodologijo in nekatere rezultate naše ekipe s Fakultete za Gozdarstvo. Pri moji predstavitvi sem se osredotočila na primere dobrih praks na Nacionalnem parku “Kopaonik” ter omenile tudi ostale zaščitene površine. Veselim se, da bom lahko vso znanje, ki sem ga prejela na vaši fakulteti, delila med svojimi sodelavci in študenti. Verjamem, da je ta obisk začetek našega prihodnjega sodelovanja,” je opisala svojo izkušnjo.

   


  nedelja, 2. julij 2023 Rektorica UP med vabljenimi predavatelji na Prvi balkanski matematični konferenci v Romuniji

  Včeraj, 1. julija 2023, je v Piteștiju v Romuniji potekala Prva balkanska matematična konferenca — First Balkan Mathematics Conference (BMC).

  Z namenom združevanja svetovnih strokovnjakov in mlajših udeležencev, spoznavanja novih raziskovalnih trendov in povečanja matematičnega sodelovanja na območju Balkana, je prvo BMC organiziralo Evropsko matematično društvo (EMS), gostil pa jo je Deseti kongres romunskih matematikov.

  Prof. dr. Klavdija Kutnar, rektorica UP, je na BMC kot vabljena predavateljica za udeležence izvedla predavanje z naslovom »Hamiltonicity in Vertex-transitive Graphs«.

  Drugi vabljeni govorci so bili:

  • Iakovos Androulidakis, Nacionalna in Kapodistrijska Univerza v Atenah, Grčija,

  • Laura Ciobanu, Univerza Heriot-Watt, Edinburgh, Združeno kraljestvo,

  • Aleksey Kostenko, Univerza v Ljubljani, Slovenija in Univerza na Dunaju, Avstrija ter

  • Monica Visan, Univerza v Kaliforniji, Los Angeles, ZDA.

  Znanstveni program konference in predlog vabljenih predavateljev je oblikoval upravni odbor, katerega člani so bili Volker Mehrmann (nekdanji predsednik EMS), Betül Tanbay (nekdanja podpredsednica EMS) in Karine Chemla (predsednica Odbora EMS za evropsko solidarnost).

  Rektorica UP je bila imenovana tudi v Znanstveni odbor, ki bo določil vabljene govorce za naslednjo izvedbo BMC.

  Poleg EMS so bili drugi organizatorji tega regionalnega srečanja še: Romunsko matematično društvoInštitut za matematiko Simion Stoilow Romunske akademijeUniverza v Pitestiju in Matematično društvo jugovzhodne Evrope.


  petek, 30. junij 2023 Študentka programa Varstvena biologija svoje delo uspešno predstavila na mednarodni konferenci “Knowledge to Health - SANUS 2023”

  Teodora Dalmacija, študentka dodiplomskega študijskega programa Varstvena biologija na UP FAMNIT, se je med 23. in 24. junijem 2023, udeležila mednarodne konference "Knowledge to Health - SANUS 2023", v Bosni in Hercegovini, kjer je predstavila svoje raziskovalno delo z naslovom Traditional use of Cannabis Sativa L. in the Balkans."

  Študentka je v sklopu obiska predstavila analizo razpoložljivih podatkov uporabe konoplje na Balkanskem polotoku v preteklosti. Rezultati so namreč pokazali, da so se učinkovine konoplje uporabljale predvsem za proizvodnjo vlaken za medicinske namene in tudi prehransko uporabo, kjer so najpogosteje uporabljali semena, stebla in vlakna. Svojo celotno izkušnjo pa je povzela kot zelo uspešno. “Veseli me da sem bila del še ene mednarodne konference in na ta način predstavila tudi svoje delo in svojo fakulteto”, je dodala.

  Konoplja je ena najbolj vsestranskih rastlinskih vrst glede na uporabo rastline, ljudje pa jo zaradi njenih številnih zdravilnih lastnosti uporabljajo že tisočletja. Danes se namreč številne študije pri konoplji osredotočajo le na medicinsko uporabo, kjer se zanemari pravzaprav številne druge učinkovine, ki služijo za primer v tekstilni ali prehrambeni industriji. Čeprav se razvijajo nove uporabe te rastline, pa tradicionalna vloga rastline počasi izginja. 

  Vse to je bil del večjega projekta WECANN, kjer raziskujejo njeno večnamensko uporabo. Za dosego cilja so v sklopu projekta vzpostavili bazo podatkov CANNUSE, ki služi vsem, ki jih zanima uporaba konoplje. V bazi je namreč vključenih več kot 2.300 vnosov iz 649 publikacij, povezanih z medicinsko, prehrambeno, vlakninsko in drugo uporabo konoplje iz različnih geografskih območij in kultur po svetu.

    


  četrtek, 29. junij 2023 Rekordna udeležba na 11. mednarodni doktorski poletni šoli iz diskretne matematike v Kopru

  Zadnji junijski teden obeležujemo z uspešno izvedbo že 11. mednarodne doktorske poletne šole iz diskretne matematike, ki jo skupaj organizirajo UP FAMNIT, UP IAM, SDAMS in IMFM. Na znanstveno srečanje, ki sicer poteka na Rogli, a je letos prvič potekalo v Kopru, na UP FAMNIT, se je prijavilo rekordnih 92 matematikov, ki so v sklopu bogatega programa lahko razpravljali o svojem raziskovalnem delu. Do sedaj se je poletne šole udeležilo več kot 700 profesorjev, raziskovalcev in študentov z vsega sveta.

  Dr. Cheryl E Praeger, vabljena predavateljica in častna doktorica UP, ki z našo univerzo sodeluje že od leta 2003, je svoj vtis o letošnji poletni šoli povzela tako: »Zelo sem vesela, da sem tukaj. To je tako čudovito okolje za matematiko, še posebej za študente. Dva študenta z moje univerze v Avstraliji sta tukaj in pravita, da se imata čudovito ob srečanju z drugimi študenti in udeležbi na vseh predavanjih. Take izkušnje razširijo njihov um in jim pomagajo pri povezovanju z drugimi kolegi. Zanje je tako vznemirljivo spoznanje, da se vsa ta matematika dogaja po vsem svetu. Gre za odlično pobudo in veseli me, da jo Slovenija podpira. Ljudje z Univerze na Primorskem so veliko prispevali k razvoju matematike na tem območju.«


  Dr. Cheryl E Praeger

  Glavni predavanji sta tudi tokrat izvedli dve pomembni imeni s področja diskretne matematike, in sicer: 

  • Karen MeagherUniversity of Regina, Canada: »Algebraic Graph Theory: an introduction to eigenvalues and the ratio bound with a focus on examples« ter
  • Ted Dobson (Univerza na Primorskem, Slovenija): »Wreath products and double coset graphs«.

  Poleg njiju so nastopili še drugi vabljeni predavatelji:

  • Simeon Ball, Polytechnic University of Catalunya, Barcelona, Spain»The geometry of error-correcting codes«,
  • Marston Conder, University of Auckland, New Zealand: »Some helpful things I have learnt over my career«,
  • Misha Muzychuk, Ben-Gurion University of the Negev, Israel: »On Jordan schemes«
  • Cheryl E Praeger, The University of Western Australia, Australia: »Edge-transitive Cayley graphs and graph quotients«,
  • Gabriel Verret, University of Auckland, New Zealand: »(k, t)-regular graphs« in
  • Jinxin Zhou, Beijing Jiaotong University, China: »On mixed dihedral groups and 2-arc-transitive normal covers of $K_{2^n,2^n}$«.

  Med študenti, ki so letos imeli možnost 15-minutne predstavitve, so bili tudi trije alumni UP FAMNIT. Eda Kaja in Đorđe Mitrović (magistrica in magister matematike na UP FAMNIT) ter Todor Antić (diplomirani matematik na UP FAMNIT) se radi vračajo na našo fakulteto, svojo pot pa so nadaljevali na univerzah v tujini: Eda na TU Darmstadt v Nemčiji, Đorđe na University of Auckland, Nova Zelandija, Todor pa na Charles University na Češkem. Đorđe in Eda, ki sta se leta 2019 poletne šole udeležila na Rogli, sta opazila, da je skupina udeležencev letos veliko večja: »Veliko več ljudi je in skupina je tudi bolj mednarodno obarvana. Konkurenca za nagrado, ki se podeljuje za študentske predstavitve, je zelo močna.«


  Z leve proti desni: Todor Antić, Đorđe Mitrović, Eda Kaja

  Študenti so se torej tudi letos potegovali za nagrado za najboljšo predstavitev. Odbor, ki so ga sestavljali Michel Lavrauw, Aleksander Malnič in Cheryl Praeger, je odločil, da je zmagovalka Kamilla Rekvenyi za predstavitev z naslovom »The Orbital Diameter of Primitive Permutation Groups«. S tem je prejela tudi prosto udeležbo na 12. doktorski poletni šoli iz diskretne matematike.

  Nagrajenka Kamilla Rekvenyi, matematičarka iz Madžarske, ki je trenutno doktorska študentka na Imperial College London, je pohvalila organizacijo dogodka in klimo, ki jo je začutila na naši fakulteti: »Predavanja so zelo dobra in lepo je, da obstaja toliko povezav, ki jih lahko raziskujemo. Vse je zelo dobro organizirano in veseli me, da imamo toliko družabnih dogodkov. Tukaj smo imeli idealne dneve: zjutraj smo se srečali, razpravljali o matematiki, poklepetali, potem pa odšli na plažo in se družili. Zelo mi je všeč tudi stavba in kako so vsi tako odprti in prijazni. Vidim, da bi bilo to zelo lepo mesto tudi za delo. Zares uživam.«


  Z leve proti desni: 
  Aleksander Malnič, Cheryl Praeger, Kamilla Rekvenyi in Michel Lavrauw




  Več o poletni šoli, predavateljih in njihovih posegih lahko preberete tukaj.


  četrtek, 29. junij 2023 Volitve dekana UP FAMNIT – REZULTATI VOLITEV

  V četrtek, 22. junija 2023 (predčasne volitve), in danes, 29. junija 2023 (redne volitve), so na UP FAMNIT potekale volitve za dekana UP FAMNIT. Volilna komisija za izvedbo volitev je zaključila svoje delo in v svojem zaključnem poročilu ugotavlja, da je bila volilna udeležba po posameznih skupinah volivcev naslednja:

  • med visokošolskimi učitelji in raziskovalci 81,4-odstotna (105 volivcev),
  • med študenti 2,4-odstotna (22 volivcev),
  • med drugimi zaposlenimi pa 81,5-odstotna (22 volivcev).

  Skupaj se je volitev udeležilo 149 volilnih upravičencev.

  Na podlagi preštetih veljavnih glasovnic je kandidat izr. prof. dr. Ademir Hujdurović prejel 79,2 % veljavnih točk, kandidat izr. prof. dr. Vladimir Ivović pa 20,8 % veljavnih točk. Dekan UP FAMNIT tudi v naslednjem štiriletnem mandatu ostaja izr. prof. dr. Ademir Hujdurović.

  Ugotovitveni sklep o rezultatih volitev bo sprejel Senat UP FAMNIT na izredni seji, ki bo sklicana predvidoma v prvi polovici julija 2023 ter hkrati predlagal rektorici UP imenovanje izr. prof. dr. Ademirja Hujdurovića za dekana UP FAMNIT za naslednje mandatno obdobje (23. 11. 2023 – 22. 11. 2027).

  Izr. prof. dr. Ademirju Hujduroviću ISKRENO ČESTITAMO K PONOVNI IZVOLITVI in mu želimo uspešno vodenje fakultete tudi v naslednjem mandatu ter veliko prijetnih in zanimivih izzivov na tej poti.


  torek, 27. junij 2023 UP FAMNIT vabi mlade navdušence nad računalništvom ali matematiko na dva poletna tabora

  Na UP FAMNIT bomo letos organizirali dva poletna tabora: poletni tabor »Matematika je kul« in poletni tabor »Orada RAčunalniška DelavnicA«. Namenjena sta učencem z zaključeno osnovno šolo (osnovnošolcem z zaključenim 9. razredom in srednješolcem), potekala pa bosta v času od nedelje, 20. avgusta, do četrtka, 24. avgusta 2023.

  Do utrinkov lanskoletnega tabora lahko dostopate tukaj.

  Poletni tabor »Matematika je kul«

  Že 12. poletni tabor »Matematika je kul« je namenjen učencem z zaključeno osnovno šolo (osnovnošolcem z zaključenim 9. razredom in srednješolcem), ki jih zanima matematika ali takim, ki morda še niso prepričani, da je matematika lahko tudi zabavna in uporabna. Vzporedno bo tabor potekal tudi v angleškem jeziku.

  Tabor bo obsegal:

  • predavanja in delavnice o raznovrstnih zanimivih matematičnih temah,

  • projektno delo v skupinah in

  • številne družabne in športne aktivnosti.

  Več informacij je na voljo na spletni strani tabora in prek e-pošte, tabor@famnit.upr.si.

     


  Poletni tabor »Orada RAčunalniška DelavnicA«

  Poletni tabor ORADA je namenjen učencem z zaključeno osnovno šolo (osnovnošolcem z zaključenim 9. razredom in srednješolcem), ki jih zanima računalništvo. 

  Tabor bo obsegal:

  • delavnico Poker in Python 

  • delavnico Rubikova kocka: od teorije grup, prek algoritmov do hitrostnega reševanja 

  • projektno delo v skupinah in

  • številne družabne in športne aktivnosti.

  Več informacij o prijavah je na voljo na spletni strani poletnega tabora: https://tabor.dist.famnit.upr.si/sl/prijave

  Več podrobnosti o taboru je dostopnih na spletni strani tabora in prek e-pošte tabor.dist@famnit.upr.si.

  Oba tabora omogočata 70% popust udeležencem, ki so se udeležili državnega Vegovega tekmovanja ali tekmovanja Bober.

  Na voljo je omejena višina sredstev, s katerimi stroške udeležbe krijemo v celoti za udeležence, ki:
  • k prijavi predložijo dokazilo o udeležbi na mednarodni matematični olimpijadi, ali
  • k prijavi predložijo dokazilo o Zlatem Vegovem priznanju iz matematike ali najvišjega priznanja na državnem nivoju iz tekmovanja iz logike (ali Bober za tabor ORADA) v letih 2021, 2022 ali 2023.

  Prijave za oba tabora zbiramo do 31. 7. 2023. 

  Vabljeni! 

     


  petek, 23. junij 2023 Več kot 330 matematikov v Kranjski Gori ob 10. obletnici Slovenske konference o teoriji grafov

  Ta teden je v Kranjski Gori že desetič potekala mednarodno obarvana Slovenska konferenca o teoriji grafov (“10th Slovenian international conference on graph theory”), znana tudi kot "blejska konferenca".

  Gre za že 10. edicijo mednarodne konference, ki se zvrsti vsaka štiri leta in tudi letos sodi med največje svetovne dogodke na področju teorije grafov. Organizatorji konferenc so že od začetka štirje najbolj odmevni slovenski raziskovalci s področja teorije grafov: prof. dr. Tomaž Pisanski, prof. dr. Dragan Marušič, prof. dr. Bojan Mohar in prof. dr. Sandi Klavžar, letos pa je bila glavna organizatorica konference UL FMF (Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko) z prof. dr. Primožem Potočnikom na čelu. Pri organizaciji so sodelovali še IMFM (Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko), UP (Univerza na Primorskem), UM (Univeza v Mariboru) in podjetje Abelium d. o. o.

  Letošnje konference se je udeležilo več kot 330 matematikov in matematičark. Slovenska mednarodna konferenca z leti postala ena najpomembnejših svetovnih konferenc na področju teorije grafov, ki vedno znova privablja uveljavljene raziskovalce ter perspektivne mlade doktorske in podoktorske študente s celega sveta ter jim omogoča izmenjavo najpomembnejših dognanj in vpogled v trenutno najaktualnejše probleme s področja teorije grafov. Izvedli so več kot 300 predavanj, od tega 11 plenarnih. Plenarni predavatelji so vrhunski matematiki iz celega sveta, med katerimi so prejemniki najprestiženjših matematičnih nagrad.

  Seznam plenarnih predavateljev:

  • Csilla Bujtás, Univerza v Ljubljani, Slovenija
  • Zdeněk Dvořák, Charles University, Czech Republic
  • Michel Lavrauw, Univerza na Primorskem, Slovenija
  • Karen Meagher, University of Regina, Canada
  • Torsten Mütze, University of Warwick, United Kingdom
  • Dieter Rautenbach, Ulm University, Germany
  • Gordon Royle, University of Western Australia
  • Pablo Spiga, University of Milano--Bicocca, Italy
  • Edwin R. van Dam, Tilburg University, Netherlands
  • David Wood, Monash University, Australia
  • Anders Yeo, University of Southern Denmark

  Prihodnji teden, 26. 6., pa se v Kopru začenja tudi že tradicionalna in 11. po vrsti mednarodna doktorska poletna šola iz diskretne matematike. Prijavilo se je 95 matematikov, med njimi so tako univerzitetni profesorji in raziskovalci kot tudi doktorski študenti, kar predstavlja pomemben trenutek za povezovanje med mladimi in bolj izkušenimi matematiki.



  Foto: Katja Berčič


  četrtek, 22. junij 2023 Laborant na Oddelku za biodiverziteto – UP FAMNIT

  RAZPISANO DELOVNO MESTO: J036009 LABORANT VI - LABORANT na Oddelku za Biodiverziteto

  Pogoji za opravljanje dela:

  • višja strokovna izobrazba,
  • višješolska izobrazba (prejšnja) in
  • osnovno znanje enega svetovnega jezika.

  Zahtevana izobrazba:
  izobrazba s področja bioloških znanosti/vede o živi naravi.

  Zahtevana dodatna funkcionalna znanja:

  • natančnost in odgovornost,
  • zanesljivost in komunikativnost,
  • znanja za delo z računalnikom,
  • sposobnost timskega dela.

  Opis del in nalog glede na področje dela:

  • priprava materialov in naprav za izvedbo vaj in raziskovalnih nalog,
  • priprava učnih pripomočkov za eksperimentalna predavanja iz naravoslovja,
  • sodelovanje pri izvedbi vaj, seminarjev in raziskovalnih nalog,
  • izvajanje in organizacija popravil ter vzdrževanje zalog potrebnih materialov,
  • pomoč študentom pri pripravi pripomočkov za izvedbo nastopov (za namene promocijskega in pedagoškega dela),
  • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

  Podroben opis del in nalog glede na področje dela:
  urejanje delovnega okolja, skrb za zbirke (zoološka, botanična), naročanje laboratorijskega in drugega materiala, vzdrževanje manjše laboratorijske opreme (npr. mikroskopi), pomoč pri pripravi laboratorijskih in terenskih vaj (priprava materiala, kemikalij, zbiranje materiala), opravljanje drugih aktivnosti organizacijske enote v skladu z usposobljenostjo zaposlenega.

  Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim delovnim časom za 40 ur na teden (100 %) za določen čas 12 mesecev, predvidoma od 16.8. 2023 do 31. 8. 2024, s trimesečno poskusno dobo.

  Več informacij lahko najdete TUKAJ.

  Kandidati lahko pisne ponudbe pošljejo na elektronski naslov: vanessa.pobega@famnit.upr.si

  Rok za prijavo: 4. julij 2023


  četrtek, 22. junij 2023 Kakšna je genetska in kemijska raznolikost slovenskega in korziškega smilja?

  V začetku junija sta našo fakulteto v sklopu bilateralnega projekta »Genetska in kemijska raznolikost slovenskega in korziškega smilja« obiskala prof. Marc Gibernau in prof. Félix Tomi z Univerze na Korziki.

  Izvedba projekta se je začela 1. januarja letos, pri sodelovanju UP z Univerzo na Korziki (CNRS - Laboratoire Sciences Pour l'Environnment), pa je nosilna institucija v Sloveniji UP FAMNIT.

  Oddelek UP FAMNIT, v okviru katerega se izvaja projekt, je Oddelek za aplikativno naravoslovje.

  Šlo je za prvi obisk v sklopu projekta, ekipa slovenskih raziskovalcev bo obiskala Univerzo na Korziki to jesen, prihodnje leto pa sledita še dve srečanji.

  Predstavitev projekta:

  Smilj (Helichrysum italicum (Roth) G. Don) predstavlja bio-tovarno naravnih fito-spojin, zato je izjemno pomembno celostno proučevanje rastline, ki omogoča doseganje želene kakovosti rastlinskih izvlečkov in eteričnih olj, odkrivanje ciljnih naravnih spojin in njihovega potenciala v industriji. Bioaktivne lastnosti so prispevale k njegovi privlačnosti in uvedbi v kmetijsko pridelavo, zlasti na Korziki, v Španiji in v balkanskih državah. Eterično olje korziškega smilja je v svetovnem merilu najbolj priznano ter cenjeno v kozmetični in farmacevtski industriji, medtem ko je Slovenija začetnica na področju gojenja smilja, saj se s smiljem ukvarjajo le družinske kmetije, ki ponujajo različne izdelke iz smilja.

  Glavna težava držav na območju Jadrana je nenadzorovan pretok sadilnega materiala in neprimerne deklaracije brez natančne identifikacije podvrst/vrst, zato je osrednji namen projekta valorizacija in avtentikacija genskih virov smilja iz različnih območij Sredozemlja s pomočjo biokemijskega in genetskega profiliranja. Raziskovalci UP FAMNIT in UC-CNRS (University of Corsica – CNRS, Laboratoire Sciences Pour l'Environnment) do sedaj še niso sodelovali, zato odpira projekt nove možnosti za vzpostavitev dolgoročnega raziskovalnega sodelovanja med univerzama, ki sta osredotočeni na celostno proučevanje sredozemskih rastlin.

  Vodja projekta je dr. Alenka Baruca Arbeiter, financer pa Javna agencija RS za raziskovalno dejavnost (ARRS).

  Projekt bo trajal do 31. 12. 2024.


  četrtek, 22. junij 2023 Dopoldan z invazivkami

  V sklopu projekta 'Invazivke na pogorišču Parka miru na Cerju', bo Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem, v soboto, 1. julija 2023, na Cerju izvedla dejavnosti, namenjene ozaveščanju lokalne skupnosti glede problematike invazivnih rastlin.

  Ob 10.00 bo v prostorih TIC Miren Kras v Pomniku miru na Cerju krajše splošno predavanje o problematiki tujerodnih invazivnih vrst. Temu bo kasneje sledil krajši sprehod po bližnji okolici, kjer boste lahko na terenu v živo spoznali probleme, ki se po požaru pojavljajo zaradi prisotnosti invazivnih vrst rastlin.

  Vzporedno s predavanjem in sprehodom bo ob Pomniku miru na Cerju prisotna tudi stojnica s slikovnim in informativnim gradivom, kjer bodo na origami delavnici lahko dejavni tudi otroci.

  Dejavnosti bodo potekale med 10. in 12. uro.

  Projekt je financiran s strani Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport ter Evropskih socialnih skladov.

  Vabljeni v našo družbo!

      


  torek, 20. junij 2023 Izr. prof. dr. Andraž Legat na ETH Zürich

  Izr. prof. dr. Andraž Legat z Oddelka za aplikativno naravoslovje se je 5. junija kot član komisije udeležil zagovora doktorske disertacije Lucasa Michela z naslovom »Automated Localized Electrochemical Characterization (ALEC) as a new investigation method to study localized corrosion of steel« na ETH Zürich (ETHZ). Mentor disertacije je bil prof. dr. Ueli Angst, ETHZ, člana komisije pa še dr. Patrick Schmutz, EMPA, ter dr. Stefano Mischler, EPFL. Popoldne je dr. Legat na Institute for Building Materials, ki je del ETHZ, imel še seminar z naslovom »Monitoring and characterization of stress-corrosion cracking processes under various conditions«.


  četrtek, 15. junij 2023 InnoRenew CoE gostil raziskovalce iz Valencia Polytechnic University

  Raziskovalca Ignacia Guillena Guillamona in Ano Isabel Jimenez z Valencia Polytechnic University sta se v sklopu Erasmus + izmenjave udeležila srečanja na InnoRenew CoE. 

  Profesor Ignacio Guillen Guillamon je na tedenskem sestanku zaposlenih v InnoRenew CoE predstavil svoje raziskovalno področje s področja trajnostno grajenega okolja. Osredotočil se je predvsem na nove tehnologije za nevtralno urbanistično načrtovanje iz vidika toplogrednih plinov.

  V času obiska so se sestali in razpravljali z več raziskovalci z Oddelka za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT ter si ogledali stavbo in raziskovalne laboratorije InnoRenew CoE.


  četrtek, 15. junij 2023 Raziskovalci z Oddelka za biodiverziteto obiskali inštitut Nina na Norveškem: Izmenjava znanj in praks za učinkovitejše prihodnje obvladovanje okoljskih izzivov

  Raziskovalci z Oddelka za biodiverziteto so v okviru projekta ReNature ob koncu maja obiskali ugledni Inštitut NINA (Norsk institutt for naturforskning - Norwegian Institute for Nature Research) v slikovitem mestu Trondheim na Norveškem. Norveški inštitut (NINA) namreč velja za vodilno institucijo v Norveški za uporabno ekološko raziskovanje s širokim strokovnim znanjem na področju genetike, populacij, vrst, na ravni ekosistemov in krajine, v kopenskih, sladkovodnih in obalnih morskih okoljih.

       

  Raziskovalni obisk je potekal med 30. majem in 1. junijem, v sklopu katerega so si Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT skupaj z gostitelji in ostalimi slovenskimi partnerji (Regijski park Škocjanske jame, Krajinski park Pivška presihajoča jezera, Veterinarska fakulteta UL) ogledali različne projekte renaturacije mokrišč, predvsem pa so se posvetili izjemno pomembnim šotnim barjem. 

      

  Ekipa je bila navdušena nad možnostjo spoznavanja in izmenjave znanja z izkušenimi norveškimi raziskovalci ter priča edinstvenim prizadevanjem za ohranjanje in obnovitev mokrišč. Skozi terensko delo so se poučili o najnovejših metodah in tehnikah, ki se uporabljajo pri renaturaciji, ter spoznali pomen teh ekosistemov za ohranjanje biodiverzitete.  

      

  Kočni izkupiček obiska pa je prinesel izmenjavo novih idej in najboljših praks. Takšne vrste mednarodnih sodelovanj so namreč ključna za učinkovitejše prihodnje obvladovanje okoljskih izzivov in tudi trajnostno prihodnost. 

     


  sreda, 14. junij 2023 Vabljeni na okroglo mizo: Vloga umetne inteligence v akademskem okolju

  Umetna inteligenca je močno zakorakala v naša življenja in delovanje, zato je primerno, da to tematiko naslovimo tudi na ravni UP.    

  Okrogla miza bo potekala kot del aktivnosti "Uvedba digitalnega PAI-a", ki se izvaja v okviru projekta GDI UP. 

  Namen dogodka je obravnava teme umetne inteligence v akademskem okolju, pri čemer bomo razpravljali o njenem vplivu na visokošolsko poučevanje in raziskovanje. Gre za pomembno priložnost za razvoj idej ter izmenjavo znanja, mnenj in izkušenj s strokovnjaki iz različnih področij, ki delujejo na članicah UP. Naš cilj je spodbuditi dialog ter pripomoči k oblikovanju smernic za integracijo umetne inteligence v akademsko sfero.

  Na okrogli mizi se bomo osredotočili na naslednje ključne teme:

  • Uporaba umetne inteligence pri visokošolskem poučevanju: priložnosti in izzivi.
  • Vpliv umetne inteligence na raziskovanje in inovacije v akademskem okolju.
  • Etična vprašanja in regulacija uporabe umetne inteligence na univerzah.
  • Vloga umetne inteligence pri visokošolskem poučevanju in raziskovanju jutri.

  Okrogla miza bo potekala preko videokonferenčnega sistema Zoom. 

  *Zoom povezava bo poslana dan pred okroglo mizo.


  Moderatorica: Andreja Klančar, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta

  Program:

  13.00 - 13.05 Uvodni nagovor

  13.05 - 14.30 Sodelujoči (v abecednem vrstnem redu)

  • Daniel Doz, UP PEF
  • mag. Šarolta Godnič Vičič, UP FTŠ - TURISTICA
  • dr. Vida Groznik, UP FAMNIT
  • Matevž Malej, UP FM
  • dr. Nejc Šarabon, UP FVZ
  • dr. Klara Šumenjak, UP FHŠ
  • dr. Ernest Ženko, UP FHŠ

  Projekt Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP) sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

   


  sreda, 14. junij 2023 Izbirnost predmetov med članicami UP

  Univerza na Primorskem (UP) svojim študentom ponuja pestro ponudbo izbirnih predmetov z različnih področij. Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem omogoča študentom, da v okviru letnika vpisanega študijskega programa izbirajo predmete tudi na drugih članicah UP, tam opravljajo študijske in izpitne obveznosti ter nabirajo kreditne točke po ECTS, ki bodo priznane kot del opravljenih študijskih obveznosti.

  Poleg možnosti, ki jih ponujata mednarodna in nacionalna mobilnost, je tako študentom UP omogočeno tudi izbiranje predmetov drugih članic UP, v obsegu, ki ga omogoča študijski program, v katerega so vpisani.

  Podrobnejše informacije o postopku izbirnosti so v Pravilniku o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem.

  Za splošne informacije o izbirnosti se lahko obrnete na Službo za prijavno vpisne postopke in študentske zadeve UP, za podatke o izbirnosti v okviru študijskih programov članic pa na koordinatorja za izbirnost, ki je naveden v informacijskem paketu.

  RAZPIS ZA IZBIRNOST V ŠTUDIJSKEM LETU 2023/2024

  Rok za oddajo prijavnih obrazcev za izbirnost med članicami UP za študijsko leto 2023/2024 je četrtek, 5. oktober, 2023Več o prijavi in možnostih izbire za izvedbo izbirnosti je objavljeno v spodnjih povezavah.

  LETAK


  torek, 13. junij 2023 [PRILOŽNOST] ASISTENT Z DOKTORATOM S PODROČJA BIO(KEMIJE)

  Članica: UP FAMNIT

  Univerza na Primorskem vabi zainteresirane kandidate, da oddate prijavo na razpis za delovno mesto D010001 ASISTENT - ASISTENT Z DOKTORATOM (za določen čas 12 mesecev, predvideno s 1. oktobrom 2023, trimesečno poskusno dobo). 

  Iščemo kandidata/ko z doktoratom znanosti s področja biokemijskih/kemijskih znanosti (in sorodno). Zaradi opravljanja pedagoškega dela na študijskem programu je potrebno aktivno znanje slovenskega jezika. 

  Zahtevana dodatna funkcionalna znanja: 

  • Izkušnje v kemijskem/biokemijskem/genetskem laboratoriju,
  • računalniška znanja,
  • ravnanje s kemikalijami,
  • pripravljenost za mentoriranje diplomskih/magistrskih del,
  • sposobnost timskega dela,
  • organizacijske sposobnosti in 
  • praktične spretnosti.

  Naloge, ki jih bo javni uslužbenec opravljal:

  • Sodelovanje pri izvajanju izobraževalnega, znanstveno-raziskovalnega in umetniškega dela ter opravljanja drugih nalog določenih v aktih UP in članic,
  • Vodenje različnih oblik vaj oz. usposabljanje študentov pri predmetu po navodilih nosilca predmeta, sodelovanje z učiteljem pri pripravi in izvedbi preizkusov znanja študentov in pri drugih pedagoških aktivnostih
  • Pripravljanje učnega gradiva, opreme in pripomočkov za izvedbo vaj,
  • Izvajanje konzultacij s študenti in mentoriranje in/ali  so mentoriranje študentom skladno z akri UP in članic,
  • Pripravljanje predlogov za nabavljanje laboratorijske opreme, vzdrževanje opreme in naročanje potrošnega materiala,
  • Udejstvovanje na znanstveno-raziskovalnem področju, prenašanje rezultatov znanstveno raziskovalnega dela v študijski proces ter sodelovanje pri aktivnostih vezanih na pedagoško in znanstveno-raziskovalno delo na področju stroke,
  • Opravljanje drugega strokovnega in razvojnega dela s katerimi se uresničuje poslanstvo univerze in dviguje ugled univerze, njene članice, stroke.
  • Sodelovanje pri delu organov, delovnih teles in komisij članice oz. univerze,
  • Opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

  Več informacij o delovnem mestu > TUKAJ

  Kandidat oziroma kandidatka pošljete pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev do 16. junija 2023, na e-naslov razpisi@famnit.upr.si


  ponedeljek, 12. junij 2023 UP FAMNIT OBISKALI NADARJENI UČENCI

  V sončnem Kopru se je danes, 12. junija, zbralo 45 nadarjenih učencev in učenk, z OŠ Oskarja Kovačiča ŠkofijeOŠ Solkan in OŠ Dušana Bordona, ki smo jim v sklopu naravoslovnega dneva pripravili številne poučne in zanimive delavnice. 

  Po sprejemu učencev in njihovih učiteljic, so ti pričeli z prvo delavnico z naslovom “ Od kač in lestev do cene delnic”, ki jo je izvedla asist. dr. Ana Zalokar z Oddelka za matematiko. V sklopu delavnice je bilo govora o markovski verigi, imenovani po ruskem matematiku Andreju Markovu (1856-1922). Še posebej poučno in zabavno je bilo ob namiznih igrah, kjer so preštevali poti, napovedovali vreme in opazovali kaj se dogaja na borznem trgu. 

      

  Nato so prešli iz bolj matematičnih na bolj računalniške vsebine z delavnico “Kako vsemogočen je vsemogočni računalnik,” ki jo je izvedel doc. dr. Nino Bašić z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT.  Predavatelj je uvodoma predstavil računalnik in njegovo delovanje, ter se za bolj podrobno razumevanje vrnili nazaj v zgodovino. V nadaljevanju so učenci odkrivali tudi v kakšnem vrstnem redu naj obiščejo trgovine v Kopru, da bodo našli njihov priljubljeni sladoled in tudi kdaj bo konec sveta.

        

  Ob koncu so se učenci okrepčali s sendviči, ki smo jih za njih pripravili in se po krajšem odmoru odpravili v Livade, kjer so nadaljevali s svojim dnevom.

  V objektu 1.0, v Livadah so učence pričakali profesorji in študenti in jih razdelili v dve skupini.

  Delavnica “Kaj se skriva pod mikroskopom?,” ki jo je izvedla dr. Katarina Šoln z Oddelka za biodiverziteto, je učence popeljala v skrivnostni svet rastlin in živali. Na delavnici so se učenci seznanili z delovanjem svetlobnega mikroskopa in o pripravi svežega preparata, ter nadaljeval s samostojnim mikroskopiranjem. V sklopu delavnice so si pogledali praživali v kapljici vode, opazovali kloroplasti v listu in ugotavljali kaj daje barvo cvetovom. Poleg tega so določali tudi prisotnost škroba v banani in se skupaj čudili zanimivemu svetu pod mikroskopom. Delavnica je potekala v okviru štipendiranja mladih znanstvenikov World Federation of Scientists (WFS).

  Mladi nadarjeni pa so se v sklopu delavnice Varnost na spletu,” ki so jo izvedli asist. Tjaša Ogrizek, Matija Zagoranski, študent podiplomskega študijskega programa Biopsihologija in Matej  Kržišnik, študent podiplomskega študijskega programa Psihologija, seznanili s fascinantnim svetom spletnih družebnih omrežji, njihovimi zanimivostmi kot tudi tveganjem, ki se skriva v ozadju. Glavni namen predavateljev je bil namreč spodbuditi in opolnomočiti udeležence k odgovorni in varni uporabi družbenih omrežji ter s tem zmanjšati vpliv negativnih posledic, ki so pogosto rezultat neprevidnosti ali neznanja. 

      

       


  četrtek, 8. junij 2023 13. Slavnostna podelitev diplom

  V četrtek, 8. junija, je v Gledališču Koper potekala 13. Slavnostna podelitev diplom UP FAMNIT. Novi diplomanti – teh je bilo letos 126 – bodo obogatili lokalno in širše okolje z novimi kakovostnimi kadri: diplomiranimi bioinformatiki, varstveni biologi, biopsihologi, matematiki, finančnimi matematiki, inženirji računalništva in informatike, inženirji kmetijstva ter magistri inženirji računalništva in informatike ter trajnostno grajenega okolja, magistri matematike, varstva narave, biopsihologije, psihologije in podatkovne znanosti.

  13. generacijo diplomantk in diplomantov sta najprej nagovorila prorektor za znanstveno-raziskovalno in razvojno delo Univerze na Primorskem, prof. dr. Štefko Miklavič, in dekan Famnita, izr. prof. dr. Ademir Hujdurović. Čestitke ob zaključku študija je podala tudi Martina Mrakovčić, mladinska delavka v Zavodu Nefiks.

  Sledila je podelitev diplom po programih, svoje spomine in nabrane izkušnje pa sta delila diplomantka dodiplomskega študija Računalništvo in informatika Karolina Trajkovska in diplomantka podiplomskega študijskega programa Varstvo narave Petra Slavinec.

  Za glasbeni program je poskrbela harfistka Bilka Peršič.

  Tudi letos je fakulteta podelila pohvale študentom, ki so bili posebej uspešni pri študiju ali raziskovanju oziroma so se izkazali na področju razvoja obštudijskih dejavnosti.

  Prejemniki pohval za študijske/raziskovalne dosežke so:

  • Tilen Gimpelj, dodiplomski študijski program Bioinformatika (predlagatelj: Oddelek za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT),
  • Sara Milovanova, dodiplomski študijski Bioinformatika (predlagatelj: Oddelek za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT),
  • Kaja Vereš, magistrski študijski program Varstvo narave (predlagatelj: Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT),
  • Hana Hanžek Turnšek, magistrski študijski program Varstvo narave (predlagatelj: Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT),
  • Dr. Blas Fernandez, doktorski študijski program Matematične znanosti (predlagatelj: Oddelek za matematiko UP FAMNIT),
  • Dorotea Redžepi, dodiplomski študijski program Matematika (predlagatelj: Oddelek za matematiko UP FAMNIT),
  • Katarina Marjanović, dodiplomski študijski program Biopsihologija (predlagatelj: Oddelek za psihologijo UP FAMNIT),
  • Katarina Ćosić, magistrski študijski program Biopsihologija (predlagatelj: Oddelek za psihologijo UP FAMNIT).

  Prejemniki pohval za aktivno delovanje na področju razvoja obštudijskih dejavnosti študentov – predlagatelj: Študentski svet UP FAMNIT:

  • Lucia Nikolić, podiplomski študijski program Varstvo,
  • Pavle Mihailovski, dodiplomski študijski program Računalništvo in informatika.

  Diplomantom in prejemnikom pohval iskreno čestitamo in jim želimo veliko uspehov na njihovi nadaljnji študijski, raziskovalni in karierni poti.




    

    

   


  četrtek, 8. junij 2023 Skupina za molekularno ekologijo z Oddelka za Biodiverziteto postala del evropskega projekta BEPREP

  Kako pomembna je obnova narave za obnovitev biotske raznovrstnosti? Ali lahko pomaga tudi pri preprečevanju prihodnjih izbruhov bolezni kot so epidemije, pandemije? 

  S podobnimi vprašanji se bo srečala skupina za molekularno ekologijo z Oddelka za Biodiverziteto,  ki je postala del evropskega projekta BEPREP. Katerega cilj je preprečiti prihodnje pandemije s preučevanjem in določanjem najboljših praks za obnovo biotske raznovrstnosti in javnozdravstvenih ukrepov, ki zmanjšujejo tveganje za hitro prenosljive bolezni. 

      

  V sklopu projekta se bodo ti usmerili na učinkovito in strateško komuniciranje skozi celotno izvedbo. Pri nagovarjanju ciljnih skupin osrednjih deležnikov pa bodo za čim večjo učinkovitost sporočil uporabljali različna komunikacijska orodja kot so: plakati, diapozitivi, predloge in dodatno gradivo -  letaki, infografike, ki bodo prilagojene različnim deležnikom in rezultatom projekta.  


  Epidemije in pandemije so bile skozi zgodovino človeštva vselej prisotne, s svojo hitro prenosljivostjo pa ogrožajo zdravje in blaginjo ljudi po vsem svetu. Zaradi njihove nenadne pojavnosti bo preprečevanje takšne vrste izbruhov bolezni v prihodnje ključnega pomena tako na evropski kot tudi svetovni ravni. Kot pomembna paradigma pri zmanjševanju tveganja za bolezni pa je postala biodiverziteta - opredeljena kot glavno orodje za zmanjšanje tveganja za bolezni.

       

  Glavni namen projekta BEPREP, ki je financiran z EU programa UNION HORIZON 2020, je predvsem dopolniti pomanjkanje znanja in zagotovil praktične smernice za vnaprej. V tem kontekstu bo projekt našel odgovore in zagotovil informacije pridobljene neposredno iz okolja. Ugotovitve kočnih rezultatov projekta bodo namreč pomembno pripomogle k ukrepom in odzivom pri morebitnih nadaljnjih okužbah.  

  Projekt je financirani s strani EU programa UNION HORIZON 2020 - za raziskave in inovacije v okviru "hrane, bioekonomije, naravni viri, kmetijstvo in okolje."

       


  ponedeljek, 5. junij 2023 MEDNARODNO OBARVAN MAJ NA UP FAMNIT

  Mesec maj je bil na UP FAMNIT prav poseben, saj so nas obiskali številni profesorji in raziskovalci, s številnih univerz in držav, ki so v sklopu obiska spoznali fakulteto, se vključili v pedagoški proces in skupaj odpirali možnosti za prihodnje sodelovanje. Tokratnega obiska so bili deležni Oddelek za matematiko, Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije in Oddelek za biodiverziteto.

  Izmenjava znanj, pogledov in navsezadnje pridobivanje neprecenljivih izkušenj pa so eni izmed glavnih motivov profesorjev in raziskovalcev, ki so nas obiskali v maju. V spodnjih izjavah  so nam ti zaupali nekaj več o njihovem obisku in tudi o tem kaj jih je tukaj še posebej navdušilo. 

       

  Izr. prof. dr. Ademir Hujdurović je med 15. in 22. majem 2023, v sklopu ERASMUS + gostil asist. prof. Elvisa Barakovića, z Univerze v Tuzli, ki je v kratki izjavi priznal, da to ni njegov prvi obisk. Famnit sem obiskal že dvakrat. Pred nekaj leti smo bili vključeni v bilateralni projekt med Bosno in Slovenijo. V tokratnem obisku pa bom poučeval matematične vsebine doktorskim in dodiplomskim študentom, kar se že zelo veselim. Vesel sem, da sem pripeljal tudi svojo družino, saj si želim deliti svojo izkušnjo tudi z njimi in jim razkazati Koper in okolico. Tukaj pa imam tudi kar nekaj dobrih prijateljev, katere imam prav tako namen obiskati, spiti kavo ali dve,” dodaja ob koncu.  

             

  Izredna profesorica Jasna Prezelj, z Oddelka za matematiko UP FAMNIT, je gostila med 15. in 22. majem 2023 Prof. Chiaro de Fabritiis z Univerze Ancona iz Italije, ki je z tukajšnjimi profesorji že sodelovala. O svoji ponovni izkušnji tukaj pa pravi naslednje: “S tukajšnjimi profesorji zelo dobro sodelujem zato sem ponovno izkoristila  Erasmus + izmenjavo in prejela zelo dobro priložnost za ponovno srečanje. Namen mojega obiska je predvsem začeti obojestransko sodelovanje med fakultetama, v upanju, da me bodo tudi moji tukajšnji sodelavci obiskali v Anconi in, da bomo delo le še razširili.”   

     

  Izredni profesor Russ Woodroofe, z Oddelka za matematiko je od 13. do 17. maja 2023 gostil profesorja Hilong Dao z Univerze Kansas, iz Združenih držav Amerike. Profesor Hilong je obiskal fakulteto v sklopu projekta, ki se je nekaj mesecev nazaj pričel v Kanadi in katerega cilj je predvsem združiti kombinatoriko in algebro. V kratki izjavi nam je zaupal prve vtise njegovega obiska. “ V tednu resnično uživam! Prav tako je profesor Russ odličen sogovornik, saj skozi običajen pogovor končava ob zanimivih in produktivnih debatah. Sicer je to moj prvi obisk Slovenije, vendar lahko povem, da me je zelo navdušila. Je zagotovo ena mojih ljubših destinacij. Sam menim, da je ena večjih prednosti ta, da je majhna, ljudje so prijazni in ni turistična, pohvalil bi tudi tukajšnje torte, so zelo okusne!, ” se zasmeje.  

     

  Raziskovalec na UP IAM in predavatelj na UP FAMNIT, asist. dr. Aleksandar Tošić z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije je med 21. in 26. majem gostil doc. dr. Naghmeh Ivaki z  Univerze v Coimbri, na Portugalskem, ki je v sklopu ERASMUS+ izmenjave pri nas izvedla seminar. Zakaj je izbrala UP FAMNIT, nam je zaupala v kratki izjavi. ” Želela sem spoznati vašo univerzo in seveda Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije, saj me je predvsem zanimalo vaše delo, pri čemer verjamem, da bomo tukaj našli tudi priložnosti za skupno sodelovanje, morda pri skupnih projektih ali pri projektih z doktorskimi študenti. Če pogledam nazaj, bi ocenila potovanje kot za zelo uspešno. Poleg uradnega obiska pa sem nad vašo državo, univerzo in predvsem z ljudmi z Oddelka navdušena. Moram reči, da je skupina precej manjša kot pri nas v Coimbri, vendar je preplet znanja in zanimivih raziskovalnih področji na visokem nivoju, kar me je prijetno presenetilo. ”   

          

  Doc. Dr. Živa Fišer in Doc. Dr. Peter Glasnović z Oddelka za biodiverziteto sta v okviru projekta COST AKCIJA CONSERVE PLANTS med 12. in 19. majem, gostila raziskovalko Joano Costa z Univerze v Lizboni, ki se je v sklopu projekta 'Finding Bermuda buttercup' udeležila kratkoročne znanstvene izmenjave. Namen njenega enotedenskega obiska je bil predvsem raziskati reproduktivne strategije in populacijsko strukturo invazivne rastlinske vrste Oxalis pes-caprae. Po njenem obisku naši raziskovalci z novo pridobljenimi znanji s področja poglobljeno nadaljujejo z analizami populacij.  


  Izmenjave na FAMNITU 

  Prizadevanje po vzpostavljanju novih povezav s profesorji in raziskovalci iz prestižnih tujih univerz, je ena pomembnejših nalog fakultete, saj s tem rastemo in si ustvarjamo pomembne vezi za prihodnji razvoj.  S tem namenom, si naši zaposleni prizadevajo po vzpostavitvi številnih novih kontaktov s profesorji in raziskovalci iz tujih univerz - sodelovanje teh pa poteka tako z osebami iz bližnjih držav, kot tudi z bolj oddaljenih.  

  Poleg tega spodbujamo mobilnosti naših zapolsenih in študentov v okviru obstoječih programov (Erasmus+, CEEPUS), v okviru bilateralnih dogovorov različnih ravni (nacionalna, univerzitetna, fakultetna) in v skladu z možnostmi izven obstoječih shem, na podlagi individualnih pogovorov. 

  Tesna povezanost z Inštitutom Andrej Marušič Univerze na Primorskem (UP IAM), s katerim fakulteta tesno sodeluje na področju raziskovanja, predstavlja dodatno prednost, saj tako privablja veliko število tujih raziskovalcev in profesorjev iz uglednih univerz, ki sodelujejo pri izvedbi študijskih programov (izvedba sklopov predavanj, zlasti na podiplomskih programih) ter na konferencah in znanstvenih sestankih, vključujejo pa se tudi v znanstveno-raziskovalno delo na fakulteti in inštitutu. Namreč, vsako leto našo fakulteto obišče nad 70 gostujočih učiteljev in raziskovalcev, še več sto pa se jih udeleži naših dogodkov. 


  petek, 2. junij 2023 Prvo mesto za ekipo nogometašev UP na Športnih igrah zaposlenih 2023

  V soboto, 27. maja 2023 se je na Bonifiki v Kopru zbralo več kot 300 udeležencev na že tradicionalnih Športnih igrah zaposlenih v organizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije.

  Tekmovanja so se odvila v:   

  • malem nogometu,
  • odbojki,
  • košarki
  • 3x3, pikadu,
  • tenisu,
  • štafetnem teku ter
  • (letos prvič!) tudi v hitrostnem plezanju.

  Univerzo na Primorskem so na letošnjih igrah zastopali:

  • igralci in igralke nogometa (1 ekipa iz UP Fakultete za vede o zdravju; Darjan Smajla, Dean Lipovac, Jure Žitnik, Matic Sašek, Oskar Cvjetičanin, Rok Vatovec) in
  • odbojke (2 ekipi mešano UP FVZ, UP FAMNIT, UP PEF, UP FHŠ, UP FM; Luka Kejžar, Karin Vrtar, Martin Vižintin, Karmen Zazijal, Vid Jerovšek, Peter Muršič, Eda Brisa ter Blas Fernandez, Giusy Monzillo, Mojca Družina, Sadmir Kudin, Safet Pejić, Nika Pavletić).

  Odbojkarski ekipi sta izpadli v kvalifikacijskih bojih, ekipa nogometašev pa je osvojila prvo mesto!

  Na Univerzi na Primorskem se zavedamo pomena zdravega in aktivnega življenjskega sloga. Zato za rekreacijo naših zaposlenih in študentov čez leto leto skrbi ŠportUP, uradna rekreacija UP.







  četrtek, 1. junij 2023 Vabilo na javno predstavitev teme doktorske disertacije študentke Mete Lavrič

  Vabimo vas na javno predstavitev teme doktorske disertacije z naslovom Doživljanje pripovedovanja zgodb: Razvoj in deljenje pisanih zgodb kot intervencija za krepitev duševnega zdravja pri vratarjih sistema študentke doktorskega študijskega programa 3. stopnje Suicidologija in duševno zdravje Mete Lavrič.

  Predstavitev bo potekala v četrtek, 15. 6. 2023 ob 13.00 preko Zooma na povezavi:

  https://upr-si.zoom.us/j/88265500877

  Vljudno vabljeni!


  četrtek, 1. junij 2023 Odprta je registracija za 32. svetovni kongres IASP

  Mednarodno združenje za preprečevanje samomora (IASP) in Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, Slovenski center za raziskovanje samomora organizirata 32. svetovni kongres IASP, ki bo potekal v Kongresnem centru Bernardin, Slovenija, od 19. do 23. septembra 2023.

  >>> Zgodnja registracija je odprta do 30. junija 2023 na povezavi.

          

  V čast nam je, da bo dogodek potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice
  Republike Slovenije dr. Nataše Pirc Musar.

  Kongres je tradicionalni bienalni dogodek, ki si prizadeva vprašanje samomora umestiti na svetovni in regionalni ravni, v želji prikazovanja potrebe po ukrepanju tudi na lokalni ravni. Enotedenski dogodek je priložnost za sodelovanje z raznoliko skupnostjo akademikov, raziskovalcev, zdravnikov, kriznih delavcev, oseb z izkušnjo, prostovoljcev in vseh, ki so povezani s preprečevanjem samomora ali delujejo na sorodnih področjih.

  32. svetovni kongres IASP ponuja pester znanstveni in družabni program, predavanja in delavnice za raziskovalke in raziskovalce na začetku kariere ter dogodek namenjen lokalni skupnosti. Slednjega smo poimenovali Dan povezovanja: za ljudi z izkušnjo samomorilnega vedenja, bližnje in žalujoče in bo potekal 23. septembra 2023 v Kongresnem centru Bernardin, v dvoranah Aurora, Daphnia in Nautilus.

  Dogodek je namenjen širši javnosti, še posebej žalujočim, posameznikom z izkušnjo in pa strokovni javnosti. Osrednji cilj je ozaveščati o samomorilnem vedenju, težavah v duševnem zdravju ter o žalovanju po samomoru. Vključuje različne aktivnosti, meddrugim krajša predavanja na teme žalovanja in prepoznavanja stiske, okrogle mizeživo knjižnico in delavnico »Blagodejna moč zvoka«.

  >>> Dogodek je brezplačen s prijavo, saj je število mest omejeno. Podrobnejše informacije najdete na povezavi.


  sreda, 31. maj 2023 Famnitovi študenti uspešni na Primatijadi

  Med 28. aprilom in 3.majem 2023, so študenti UP FAMNIT ponovno sodelovali na Primatijadi, kjer so predstavili svoja znanstvena dela, tekmovali v športnih aktivnostih in se zabavali. 

     

  V letošnji izvedbi so ti uspešno predstavili kar štiri znanstveno raziskovalne projekte - tri s področja računalništva in enega s področja kemije. Domov pa odnesli tudi odlično prvo mesto, ki ga je zasegla s področja kemije Angela Radmanovik, študentka dodiplomskega študijskega programa Bioinformatika.

      

  Pokazali so tudi svojo športno stran ter se preizkusili v igri košarke, kjer so se kot ekipa srečali s prav posebnim izzivom, saj so imeli na voljo le pet igralcev brez možnosti zamenjav, česar se seveda niso prestrašili in do konca tekme obdržali pravi timski duh. 

   

  Dobra družba in sodelovanje je odlična popotnica tudi za nadaljno vključevanje in uspešno udejstvovanje v takšne vrste aktivnosti, kar trdi tudi Pavel Jolakovski podpredsednik študentskega sveta UP FAMNIT z dodiplomskega študijskega programa Računalništvo in informatika: “Prepričan sem, da nam bo Primatijada prihodnje leto ponudila priložnost, da pokažemo svoje resnične sposobnosti. Spomin na letošnje tekmovanje je še svež, zato smo še bolj motivirani, verjamem, da smo se po tem vrnili še močnejši, bolj pripravljeni in pripravljeni na to, da v polni meri pokažemo svoje talente," povzema izkušnjo.  

       

  Preplet obojega - znanja in športnih aktivnosti, pa je še posebej navdušil eno izmed Famnitovih študentk.  “Menim, da je Primatijada odličen športni kot tudi znanstveni dogodek, ki mi je pustil veliko lepih in nepozabnih trenutkov. Predvsem mi je bilo zanimivo poslušati znanstvene predstavitve študentov drugih univerz in glasno navijati za našo ekipo na športnih tekmovanjih. Žal je manjkalo le več Famnitovih študentov,” dodaja.

  Da je bil dogodek nadvse uspešen dokazujejo pozitivni odzivi študentov. “Primatijada je bila resnično neverjetna. Super ekipa, super družba. Zagotovo se vidimo naslednje leto!”

  “Letošnja izvedba Primatijade, je bila resnično neverjetna, saj sem imela edinstveno priložnost, da predstavim enega od mojih najljubših projektov, ter se seveda poleg tega udeležiti tudi na številnih športnih dogodkih. V petih dnevih pa sem spoznala tudi res neverjetne ljudi.” 

  O Primatijadi

  Primatijada je mednarodna, športno-znanstvena manifestacija, ki že skoraj polovico stoletja združuje študente fakultet naravoslovnih znanosti in matematike iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Severne Makedonije, Srbije, Hrvaške in tudi Črne gore. Organizirana na Ohridskem jezeru, v kraju Peštani.


  sreda, 31. maj 2023 Uspešna izvedba Famnitovih tradicionalnih priprav na matematična tekmovanja in maturo iz matematike na višji ravni

  Za nami so še ene uspešno izpeljane tradicionalne Famnitove priprave na splošno maturo iz matematike na višji ravni, za dijake in dijakinje zaključnih letnikov, ki jih organizira Oddelek za matematiko UP FAMNIT. Letošnje priprave so potekale v treh terminih v maju (z različnimi nalogami).

  Priprav se je v prvih dveh terminih preko video - konferenčne povezave ZOOM udeležilo 64 dijakov, v zadnjem srečanju, ki je bilo izvedeno v živo pa čez 20 dijakov, ki so skupaj reševali naloge s preteklih maturitetnih pol. 


  Mesec prej so potekale  že tradicionalne priprave na matemtaična tekmovanja za dijakinje in dijake vseh letnikov. Te so potekale v treh terminih v aprilu, in sicer na daljavo preko sistema ZOOM in v živo.

  Dijaki so bili razdeljeni v dve skupini  1. in 2. letnikov, katerih je bilo skupaj prijavljenih 37 dijakov, ter skupina 3. in 4. letnikov, kjer je bilo prisotnih 17 dijakov iz vseh koncev Slovenije.   

  Odzivi dijakov so bili na obeh pripravah zelo dobri, prav tako verjamemo, da se bodo ti tako na tekmovanjih in na maturi uspešno izkazali.


  torek, 30. maj 2023 Preizkusno predavanje dr. Aleksandar Tošić

  Dr. Aleksandar Tošić bo imel v sredo, 31. 5. 2023 ob 10:00, preizkusno predavanje za prvo izvolitev v naziv visokošolski učitelj - docent za področje »Računalništvo in informatika«.

  Predavanje z naslovom »Zunanji pomnilniki« bo potekalo v okviru predmeta Sistemi I – Strojna oprema, v predavalnici Famnit-VP1 (1. nadstropje), v prostorih Glagoljaška 8, 6000 Koper.

  Vljudno vabljeni k udeležbi.


  torek, 30. maj 2023 Študenti UP FAMNIT navdušili z uspešno izvedbo 29 - urnega dogodka - Famnitov Hackathon 2.0.

  27. in 28. maja 2023 so člani študentskega kluba Googlovih razvijalcev Univerze na Primorskem (GDSC Primorska) uspešno izvedli 2. Famnitov Hackathon!

      
                                                      Člani 
  študentskega kluba GDSC Primorska

  Hackathon je dogodek, ki združuje računalniške programerje in študente drugih programov, ki s svojim znanjem, idejami in rešitvami pokažejo svojo nadarjenost.

  Na dogodku je sodelovalo 10 ekip (po 3 študentje) študijskih programov Računalništva in informatika in Bioinformatika. Ekipe so bile oblikovane samostojno ali na Hackathon Team Building dogodku pred Hackathonom. Zastopane pa so bile 3 glavne kategorije po naslednjem vrstnem redu: A) Inovativne rešitve za finančno vključevanje, B) igrifikacija sistemov in C)kategorija najbolj učinkovite uporabe podatkov.

  Sokzi 29 urno izvedbo so udeleženci pokazali svoje kreativne sposobnosti, sposobnosti dela v timu in se izkazali v reševanju izziva v eni izmed treh aktualnih tematik. Za dodatno energijo, ki so jo ob izzivu še kako potrebovali so organizatorji v sodelovanju s sponzorji poskrbeli za bogat zajtrk, ki je dal udeležencem moč za nadaljno tekmovanje. 

     

  Na dogodku so posebej iztopale naslednje tri ekipe:

  • (A) Dev Lords, ki so z izjemnimi spretnosti in revucionalnimi zamislimi prepričali sodnike. 

  • (B) Boshko and the Girls, pri katerih je sodnike navdušilo njihovo timsko delo, kot tudi inovativen pristop skozi tekmovanje.

  • (C) Goodbacks, ti so namreč pokazali izjemne sposobnosti pri reševanju problemov in odlično tehnično znanje.

       
                                                                      3. mesto: ekipa Goodbacks

      
                                                                         2. mesto: ekipa Boshko and the Girls

    
                                                                 1. mesto: ekipa Dev Lords

  Ob koncu so sodelujoče čakale bogate nagrade sponzorjev v vrednosti 1500 evrov. Kjer so člani ekipe za prvo osvojeno mesto prejeli 700 evrov, za drugo mesto 500 in tretje mesto 300 evrov.  Nagrado za najboljšo idejo pa je prejela ekipa ARN d. o. o.   

       

  Tudi druge ekipe so prišle do odličnih programerskih rešitev, veliko študentk in študentov pa je bilo povabljenih tudi na nadaljnja srečanja s sponzorji, kjer bodo razpravljali o morebitnih možnostih za pripravništva.

  Zahvaljujemo se vsem podjetjem in organizacijam, ki so izkazale zanimanje za mreženje z našimi študenti: podjetja Outbrain, Gamanza, Dinit, Epilog, HICUP lab in Project IP. Nekateri njihovi predstavniki so med tekmovanjem prevzeli tudi mentorske vloge in sestavljali žirijo za ocenjevanje končnih rešitev.

  Posebna zahvala gre tudi asist. Jordanu Aiku Deju, asist. Urošu Sergašu in asist.Mateju Arsenu Golubovikju z Oddelka za informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT, ki so poleg uvodnih delavnic neposredno prispevali k podpori študentom skozi celotno izvedbo. 

     

      

  »Najtežji del organizacije je bila priprava koncepta tekmovanja, ki bi bil zanimiv tako za študente kot za podjetja. Tudi pridobivanje sponzorjev ni bilo enostavno, vendar smo bili veseli, da je veliko podjetij svoj sicer prosti čas namenilo našemu Hackathonu. Veseli nas, da so bili predstavniki podjetja zadovoljni z delom Famnitovih študentov ter, da smo študentom pomagali pri povezovanju s potencialnimi delodajalci,« so povedali predstavniki GDSC.

  Študentski klubi Googlovih razvijalcev (Google Developer Student Clubs) so skupine študentov dodiplomskih ali podiplomskih programov na posameznih univerzah v mednarodnem okolju, ki delujejo na področju Googlovih tehnologij.  

  GDSC Primorska omogoča razvijalcem okolje za učenje in v svoj krog vabi študente vseh dodiplomskih in podiplomskih programov, ki stremijo k nadgrajevanju svojega znanja in spretnosti na področju sodobne tehnologije. Učenje poteka v obliki interaktivnih delavnic in seminarjev, pri katerih sodelujejo tudi predavatelji, ki člane opremljajo s svojim širokim znanjem in dobrimi praksami.

  Člani kluba z veseljem sprejemajo tudi ideje in predloge za še boljše delovanje skupnosti. Kontaktirate jih lahko preko elektronskega naslova gdsc.primorska@gmail.com.

  Vabimo vas tudi k ogledu GDSC Primorska Facebook in Instagram profilov.

       

  torek, 30. maj 2023 PODELJENA PRIZNANJA PROMETEJ ZNANOSTI ZA ODLIČNOST V KOMUNICIRANJU V LETU 2022

  Slovenska znanstvena fundacija (SZF) je na slavnostni akademiji, ki je potekala v Prešernovi dvorani SAZU v torek, 30. maja 2023, podelila priznanja Prometej znanosti za leto 2022, med nagrajenci za Prometeja znanosti za leto 2022 so UP Pedagoška fakulteta (UP PEF) skupaj z Radiom Koper in raziskovalni inštitut InnoRenew CoE. Komunikator znanosti za leto 2022 je postal dr. Lovrenc Lipej, redni profesor na UP FAMNIT.

  Prometeja znanosti je prejel InnoRenew CoE (Center za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja), ki ga je Univerza na Primorskem s konzorcijem projektnih partnerjev ustanovila v letu 2017. V njem sedaj v petih raziskovalnih skupinah na izrazito interdisciplinaren način deluje 68 strokovnjakov iz 20 različnih držav.

  Svojo odličnost najlažje nazorno prikažejo z novo stavbo njihovega inštituta, kjer je za doseganje trajnostne gradnje združeno vrhunsko znanje z več področij, vključno z arhitekturo, gradbeništvom, strojništvom, psihologijo, ergonomijo, informacijsko tehnologijo, znanostjo o lesu in znanjem multidisciplinarnih raziskovalcev na področju zdravih bivalnih okolij.

  Stavbo si je v tem času s spremstvom ogledalo že več kot 2.300 ljudi vseh generacij.

  Od ustanovitve naprej si neprestano prizadevajo za popularizacijo znanosti o lesu in trajnostni gradnji na različne načine – preko nacionalnih in mednarodnih združenj, udeležbo na sejmih, okroglih mizah in posvetih ter s pedagoškim delom na fakultetah slovenskih in tujih univerz, delavnicami na osnovnih in srednjih šolah ter z aktivnim sodelovanjem pri sooblikovanju študijskih programov, kot sta »Trajnostno grajeno okolje« in »Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja«.

  Za obveščanje slovenske in mednarodne splošne javnosti uporabljajo številne kanale – družbena omrežja, spletne strani, objave v različnih rednih rubrikah, novičniki, časopisi ter revije, TV in radijske oddaje, konference, s prirejanjem različnih dogodkov, razstav, slovesnosti in mednarodnih konferenc ter z aktivnostmi Živega laboratorija InnoRenew CoE.

  Med prejemniki najvišjega in edinega tovrstnega priznanja – Prometej znanosti, ki je dosedaj vpeljano za tiste raziskovalce, umetnike, učitelje in novinarje, ki se odlikujejo v komuniciranju znanosti z različnimi javnostmi, je tudi UP Pedagoška fakulteta (UP PEF), Oddelek za razredni pouk, ki je skupaj z Radiom Koper ustvarila niz osmih radijskih oddaj »Ena mačka, štiri miši«.

  Poljudnoznanstvena oddaja skozi pripovedni preplet širši javnosti približuje eno najpomembnejših znanosti – matematiko, in to še iz časa najstarejših civilizacij (poznega neolitika, Mezopotamije, starega Egipta, Indije, Stare Grčije in arabskega sveta). Poslušalce dodatno pritegnejo duhoviti izreki, glasbena podlaga in svojevrsten stil voditelja/urednika. Prispevke za oddajo so pripravili prof. dr. Mara Cotič (didaktika matematike), prof. dr. Darjo Felda (profesor matematike) in asist. Daniel Doz (profesor matematike), vsi iz Oddelka za razredni pouk UP PEF. Oddaja je bila na sporedu vsak ponedeljek v aprilu in maju, v letu 2022 (arhiv oddaj).

  Častni naslov Komunikator znanosti za leto 2022 pa je na naše veselje prejel dr. Lovrenc Lipej, redni profesor na UP FAMNIT, kjer svoje znanje predaja študentom predmetov »Biodiverziteta morja«, »Biotska globalizacija v oceanih«, »Ekologija morja« in »Izbrana poglavja iz zoologije morskih živali«.

  Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!



  petek, 26. maj 2023 VABLJENI K OGLEDU DOKUMENTARNIH FILMOV O LESU

  InnoRenew CoE je v sodelovanju z Univerzo na Primorskem in Javno agencijo Spirit Slovenija pripravil dva izobraževalno-dokumentarna filma Trkam na les in Živim za les.

     

  Cilj obeh je ozaveščati slovensko javnost o bogastvu Slovenije z lesom, o uporabi lesa za izdelke z visoko dodano vrednostjo in o njegovih izjemnih družbenih in okoljskih koristih. Poleg tega je les pomemben tudi za razvoj slovenskega gospodarstva in ustvarjanja zelenih delovnih mest.

  Prvi film z naslovom Trkam na les je navdihujoč film, ki osvetljuje uporabnost in trajnost lesa ter njegov vpliv na okolje. Les je izjemno uporaben in raznovrsten material, ki nam omogoča ustvarjanje najrazličnejših izdelkov. 

     

  Slovenija se lahko pohvali z obilico gozdov, ki poleg vira lesa prispevajo k ohranjanju biološke raznovrstnosti in blaženju podnebnih sprememb. Lesene zgradbe, površine in pohištvo prispevajo k trajnostni gradnji ter estetskemu okolju. Leseni izdelki se uporabljajo pri jedi, igrah, rekreaciji in modnih dodatkih. Les tako predstavlja velik ekonomski potencial zaposlovanja ljudi. Film nas vodi skozi osnovne lastnosti lesa ter spodbuja odgovorno ravnanje z naravnimi viri. Les je ključen za ustvarjanje trajnih in trajnostnih izdelkov ter varovanje okolja. Les nas tako navdihuje, da prispevamo k ohranjanju in uporabi lesa saj z njim gradimo bolj trajnostno in zeleno prihodnost.

      

  Predelava lesa je za Slovenijo zelo pomembna dejavnost, saj od nje živi dobršen del prebivalstva, uporaba lesnih izdelkov pa je ena najenostavnejših poti v trajnostno družbo. Pri tem imamo dolgo tradicijo, že utečeno klasično obrt in industrijo, znanstveniki pa si prizadevamo, da bi panogo z našimi spoznanji usposobili za uspeh v 21. stoletju.

  V drugem filmu Živim za les je predstavljena slikovita paleta poklicev, ki so povezani z lesom, vse od  tradicionalnih poklicev kot so gozdar, žagar, mizar, parketar in restavrator. Les je priložnost za inovativno podjetništvo in uspeh na področju predelave lesa, kar dokazujejo zgodbe mladih posameznikov z ustrezno izobrazbo, znanjem, motivacijo in interdisciplinarnim pristopom. Interdisciplinarnost je ključna pri delu z lesom, saj omogoča prenos znanja med različnimi disciplinami in reševanje izzivov, s čimer se ukvarjajo vrhunski znanstveniki, ki z novimi spoznanji premikajo meje uporabnosti lesa.

  Oba izobraževalno-dokumentarna filma bosta v naslednjem tednu predvajana na Radioteleviziji Slovenija, in sicer po naslednjem urniku:

  • Torek, 30. maj 2023, ob 19:15, na programu TVS2, Živim za les

  Filma so snemali in producirali v Warehouse Collective, režiral pa je Damjan Muhič iz Univerze na Primorskem (Služba za komuniciranje)

  Vabljeni k ogledu!

    


  petek, 26. maj 2023 Preizkusno predavanje dr. Katarina Šoln

  Dr. Katarina Šoln bo imela v ponedeljek, 5. junija 2023 ob 11:00, preizkusno predavanje za prvo izvolitev v naziv visokošolska učiteljica - docentka za področje »Biologija«.

  Predavanje z naslovom »Rastline in stres« bo potekalo v okviru predmeta Fiziologija rastlin, v predavalnici Livade-FAMNIT 3 (3. nadstropje),  v prostorih Univerzitetnega kampusa Livade, Livade 6, 6310 Izola.

  Vljudno vabljeni k udeležbi.


  petek, 26. maj 2023 ZNANI NEURADNI REZULTATI VOLITEV

  V ponedeljek, 22. maja (predčasne), in včeraj, 25. maja (redne) 2023, so na UP potekale volitve za rektorja Univerze na Primorskem.

  ***

     

  Volilni odbori so po zaprtju treh volišč preverili veljavnost oddanih glasovnic, prešteli veljavne glasove in jih nato pretvorili v točke. Zatem je predsednik volilne komisije, izredni profesor dr. Mihael Perman, predstavil neuradne rezultate.

  Volilna udeležba je bila po skupinah:  
  - med visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci, 81-odstotna;
  - med drugimi zaposlenimi UP, 84-odstotna in
  - med študentkami in študenti 6,4-odstotna.

  Na podlagi preštetih veljavnih glasovnic je kandidatka prof. dr. Klavdija Kutnar prejela 62,85 % veljavnih točk, kandidat prof. dr. Matjaž Novak pa 37,15 % veljavnih točk

  Rektorica UP za nov štiriletni mandat je tako prof. dr. Klavdija Kutnar.

  *Rezultate mora potrditi še Senat univerze, do takrat veljajo za neuradne


  petek, 26. maj 2023 ZAŽIVELA JE NOVA SPLETNA STRAN WELCOME.UPR.SI: NEPOGREŠLJIV VIR INFORMACIJ ZA MOBILNE IN TUJE ŠTUDENTE UP

  Novo vzpostavljena spletna nudi mobilnim in tujim študentom vse potrebne informacije za uspešno študijsko pot, vključno z nasveti, kako premagati vsakodnevne izzive, povezane s selitvijo v tujino in študijem na UP.

  Spletna stran ponuja številne informacije in nasvete glede vključevanja v novo okolje, na primer kako se prijaviti in vpisati na UP, kje in kako najti namestitev, možnosti finančne pomoči in štipendiranja, kako se povezati z ostalimi študenti, kako dostopati do zdravstvenih storitev in še veliko več.

  Na novi spletni strani bodo bodoči študenti UP našli vse potrebno za uspešen začetek, potek in zaključek študija.

  Vabljeni k odkrivanju nove spletni strani >> www.welcome.upr.si <<!

        


  petek, 26. maj 2023 Nadvse uspešna konferenca TRIPLE i in Suicidology 2023

  V okviru Inštituta Andrej Marušič, Slovenskega centra za raziskovanje samomora (UP IAM SCSR) je bila letos izpeljana že 14. edicija konference TRIPLE i: intuicija, domišljija in inovacije v suicidologiji. Dvodnevni dogodek je potekal virtualno od 23. – 24. maja 2023, in sicer v spletnem okolju Zoom, kar je omogočilo udeležbo poslušateljem iz najrazličnejših okolij, ki se klasične oblike konference morda ne bi mogli udeležiti, zaradi finančnih ali časovnih omejitev.

  Predavanja mednarodno priznanih strokovnjakov s področja suicidologije dr. Karla Andriessena, dr. Vite Poštuvan, dr. Williama Feigelmana, dr. Sally Spencer-Thomas, dr. Yossija Levi-Belaza, dr. Alexandre Pitman in dr. Diega De Lea je spremljalo kar 310 udeležencev iz 38 držav.

  Vsem udeležencem konference so z nagovorom izrazili dobrodošlico prof. dr. Diego De Leo, predstojnik Slovenskega centra za raziskovanje samomora in izr. prof. dr. Vita Poštuvan, namestnica predstojnika ter prof. dr. Vito Vitrih, direktor inštituta.

  Z letošnjo konferenco so želeli udeležencem približati doživljanje žalujočih in skupaj poiskati učinkovite načine pomoči in podpore. Razširili so zavedanje, kako vseprisotna je tragičnost samomora, saj se ne dotika le tistih, ki samomorilno stisko doživljajo, ampak tudi vseh tistih, ki so zaradi samomora izgubili bližnjega oz. osebo, s katero so bili tako ali drugače povezani. Raziskave kažejo, da se vsak samomor dotakne okoli 135 ljudi in številni med njimi so globoko prizadeti.

  Vabimo vas k ogledu spletnega portala www.zivziv.si, kjer o duševnem zdravju in samomoru pišejo strokovnjaki in ljudje z osebnimi izkušnjami.

   

    


  četrtek, 25. maj 2023 UP FAMNIT obiskala Prof. Victoria Gould - predsednica etične komisije pri Evropskem matematičnem združenju

  V četrtek 25. maja, je na UP FAMNIT potekalo predavanje Prof. Victorie Gould,predsednice etične komisije pri Evropskem matematičnem združenju, z Univerze York. V sklopu predavanja z naslovom Ethics in Science – what about Mathematics? Raising awareness je profesorica Gould izpostavila tematiko etike v znanosti s poudarkom na matematiki, ki postaja vedno pomembnejša v našem vsakdanjem življenju, vendar ostaja premalo poudarjena.

      

  O predavanju:

  Pri skoraj vsakem raziskovalnem prizadevanju se razprava o etiki običajno deli v dve kategoriji, in sicer v znanstveno prakso in etiko akademikov pri njihovem lastnem ravnanju - objav in diseminaciji njihovih del. Številne univerze imajo pri tem zelo dobro premišljena pravila in usposabljanja za svoje študente in osebja.

  V četrtkovem predavanju je predavateljica izpostavila etiko v matematiki, saj svet postopoma spoznava, da je ta prisotna skoraj na vseh področjih našega življenja. Žal pa je ta v veliki večini izpuščena pri razpravah o etičnih vprašanjih, okvirji za usposabljanje študentov matematike pa so zato pogosto pomanjkljivi. 

  Predavateljica v odboru deluje že od leta 2018, kar ji je odprlo oči za določena vprašanja in rešitve pri reševanju omenjene problematike, ki jo je pojasnila na četrtkovem predavanju.

    


  četrtek, 25. maj 2023 Študenti UP FAMNIT izven študijskih klopi pridobili nova znanja in izkušnje

  Študenti  prvih in drugih letnikov dodiplomskega študijskega programa Sredozemsko kmetijstvo in Varstvena biologija ter magistrskega programa Varstvo narave so se v petek, 19. maja odpravili na terenske vaje.

  Ti so v sklopu vaj obiskali podjetje Ocean Orchids Flowers , kjer so si ogledali rastlinjake in vzgojo orhidej ter nadaljevali z ogledom pridelave paradižnika in njihovo degustacijo v podjetju Lušt. Ob koncu so obiskali tudi oljarno bučnega olja, kjer so jih ob degustaciji pričakale številne dobrote iz bučnih semen in olja.


  Nekaj dni kasneje, 23 maja 2023, pa so se študenti programa Sredozemsko kmetijstvo v okviru predmeta Vrtnarstvo na terenu in programa Bioinformatika v sklopu izbirnega predmeta odpravili na domačijo Belajevi v Kakčičah pri Dekanih.  

     

  V hišnem začimbnem nasadu ali kraškem travniku so se neposredno srečali z mediteranskimi začimbami, ter se preizkusili pri številnih opravilih. Na posestvu so pomagali pri pletju in okopavanju melise ter ameriškega slamnika. Poleg tega so obrezovali tudi grmičke laškega smilja in žajblja, porezali timijan za čaj in presajali sadike zelišč. Domov pa odnesli novo pridobljeno znanje in lepe spomine na skupno druženje.

     


  četrtek, 25. maj 2023 Uspešna izvedba 2. REGALNICE - popis zelene rege (Hyla arborea)

  V soboto, 20. maja 2023, je potekala 2. REGALNICA, z izhodiščem v Promocijsko kongresnem centru Pr Nanetovh v Matavunu. Dogodek, ki se je odvijal drugo leto zapovrstjo, v organizaciji Univerze na Primorskem in Parka Škocjanske jame, je bil namenjen zbiranju podatkov o pojavljanju zelene rege v kalih na območju JZ Slovenije, kjer je bila v preteklosti ta izjemno prikupna dvoživka že zabeležena.

     
                                 Vir:
  Patricija Kostanjšek, Patricija Kopač, Luka Preložnik in Nina Lončarević

  Letošnji akciji se je pridružilo okoli 70 udeležencev iz različnih organizacij, med njimi so bili najštevilčnejši študenti, pa tudi strokovnjaki, lokalni navdušenci nad naravo in tudi nekaj udeležencev z druge stani meje. Organizatorji so uvodoma predstavili lanske rezultate in potek terenskega dela, nato pa je vsaka od 16 skupin prejela podatke o dodeljenih lokacijah. Pred odhodom na teren so organizatorji večer popestrili tudi z družabnim dogodkom. Nato je vsaka skupina med 21.00 in 1.00 obiskala šest do osem kalov, kjer so preverjali prisotnost ciljne vrste in drugih dvoživk – to so naredili s poslušanjem oglašanja, nekateri pa so imeli tudi uspešen foto-ulov. Vse skupine skupaj so obiskale kar 115 kalov in potrdile prisotnost zelene rege na 30 lokacijah.

    
                         
         Vir:Patricija Kostanjšek, Patricija Kopač, Luka Preložnik in Nina Lončarević

  S pomočjo prepleta akademskega prostora in pristopa ljubiteljske oz. občanske znanosti so pridobili pomembne informacije, ki bodo pomagale pri razjasnitvi izhodiščnega stanja lokalnih populacij te dvoživke in nadaljnjih raziskavah na območju izvedenih popisov. Rezultati REGALNICE bodo v pomoč tudi pri načrtovanju obnov habitatov, predvsem kalov, na tem območju. Prvi rezultati namreč kažejo, da se je v zadnjih letih prisotnost zelene rege v kalih izrazito zmanjšala glede na podatke iz preteklih let, zabeleženih v podatkovni zbirki Centra za kartografijo favne in flore.

     
          
                      Vir:Patricija Kostanjšek, Patricija Kopač, Luka Preložnik in Nina Lončarević

  Organizatorji dogodka so doc. dr. Martina Lužnik in asist. Martin Senič, Oddelek za biodiverziteto UP FAMNIT, dr. Renata Rozman, Javni zavod Park Škocjanske jame in Sara Strah, študentka Varstva narave UP FAMNIT. Finančno podporo za izvedbo dogodka je priskrbel Park Škocjanske jame.

      
                              Vir:Patricija Kostanjšek, Patricija Kopač, Luka Preložnik in Nina Lončarević

  Ob izvedbi dogodka so svoj delež prispevali tudi študenti na projektu »AmphibiaCheck - Spremljanje ogroženih dvoživk v Parku Škocjanske jame«, pridobljenega na javnem razpisu »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023«, financiranega s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropskega socialnega sklada, cilj katerega je spremljanje populacij dvoživk v Parku Škocjanske jame in ozaveščanje o problematikah, s katerimi se dvoživke soočajo. Ob tej priložnosti so predstavili tudi brošuro, v kateri so zajeli vse dvoživke, prisotne na ožjem območju parka.

  Glede na pozitiven odziv udeležencev, brez katerih izvedba takšnega dogodka ne bi bila mogoča, organizatorji upajo, da se bo dogodek nadaljeval in razvijal tudi v prihodnjih letih.

      
                                   Vir:Patricija Kostanjšek, Patricija Kopač, Luka Preložnik in Nina Lončarević


  torek, 23. maj 2023 Eric Hansen iz Oregon State University obiskal UP FAMNIT in InnoRenew CoE

  InnoRenew CoE je gostil profesorja Erica Hansena iz Oregon State University v Corvallisu, Oregon, ZDA. Zaposlenim v InnoRenew CoE in Univerzi na Primorskem je predstavil oddelek za lesarstvo na Oregon State University ter možnosti sodelovanja in dejavnosti razširjanja, ki jih izvajajo.

  Poleg tega je pripravil dvodnevno delavnico o inovacijah ter se udeležil predavanja, na katerem so doktorski študenti predstavili svoj raziskovalni načrt. Podal je pomembne pripombe za izboljšave, ki jih bodo študenti vključili v svoje doktorske dispozicije.

  Gostujočega predavatelja na UP FAMNIT smo gostili v okviru projekta GOST UP – Gostovanja tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev na Univerzi na Primorskem.

        
  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega