Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

ponedeljek, 16. avgust 2021 Študenti UP FAMNIT so organizatorji mednarodne konference SymBioSE 2023

Študenti UP FAMNIT so uspešno kandidirali za organizacijo mednarodne konference SymBioSE.

Leta 1996 so člani nemškega študentskega združenja ustanovili Mednarodno konferenco SymBioSE oziroma “Symposium of Biology Students of Europe”. Osnovni namen dogodka je povezati vse evropske študente biologije in ostalih naravoslovnih smeri, od dodiplomske do doktorske stopnje študija. SymBioSE se odvija v obliki vsakoletnega dogodka v različnih sodelujočih državah, za organizacijo pa je potrebno kandidirati dve leti vnaprej ter o svoji ideji prepričati vse sodelujoče.

V preteklih letih se je konference že udeležilo nekaj študentov Varstva narave in Varstvene biologije, ker pa še ni bila organizirana v Sloveniji, se je v letošnji ekipi sodelujočih študentov s Famnita razvila ideja in želja, da bi jo poskusili pripeljati v Koper. Tako so svojo kandidaturo predstavili letošnjim udeležencem in bili izbrani za organizacijo SymBioSE 2023.

Dogodek bo organiziran v sodelovanju z Društvom varstvenih biologov - Biodiva, predvidoma med 24. in 30. julijem 2023.