Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

torek, 2. marec 2021 Nov doktorski študijski program Suicidologija in duševno zdravje

Univerza na Primorskem je uspešno pridobila akreditacijo novega doktorskega študijskega programa 3. stopnje Suicidologija in duševno zdravje, ki se bo izvajal na UP FAMNIT v sodelovanju z UP IAM Slovenskim centrom za raziskovanje samomora.

Gre za specializiran študijski program, ki bo študente usposobil za samostojno mednarodno konkurenčno znanstveno raziskovalno delo na področjih suicidologije in duševnega zdravja. Hkrati je to prvi doktorski študijski program s področja suicidologije pri nas, ki pa zaradi problematike samomorilnega vedenja in potreb po razvijanju visoko kakovostne raziskovalne dejavnosti na tem področju v Sloveniji predstavlja pomembno pridobitev.

Koordinatorka programa izr. prof. dr. Vita Poštuvan je o programu povedala: »Prednost programa predstavlja velika izbirnost vsebin glede na raziskovalna področja, s katerimi se študenti profesionalno ukvarjajo, zato program poleg manjšega števila temeljnih predmetov vključuje široko paleto notranjih izbirnih predmetov, ki pokrivajo specializirane tematske sklope, ki so neposredno ali posredno vezani na področji suicidologije in duševnega zdravja. Doktorandi bodo na ta način pridobili kompetence za prenos teoretičnih znanj s specializiranih področij v prakso ter za povezovanje z drugimi znanstvenimi vedami.«

Študijski program se bo tako izvajal že v naslednjem študijskem letu na UP FAMNIT, več informacij bo v kratkem na voljo na spletni strani fakultete, roki in pogoji za prijavo pa bodo objavljeni v razpisu za vpis v študijske programe 2. in 3. stopnje.