Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Koordinatorji študijskih programov

natisni


Vsak študijski program ima koordinatorja, ki ga imenuje Senat fakultete.

Koordinatorji organizirajo in spremljajo izvedbo študijskih programov ter svetujejo študentom.

Dodiplomski študij
(prva stopnja)
Matematika
prof. dr. Bojan Kuzma
Računalništvo in informatika
doc. dr. Branko Kavšek
doc. dr. Matjaž Kljun, namestnik koordinatorja
Varstvena biologija / Biodiverziteta
prof. dr. Elena Bužan
Sredozemsko kmetijstvo
izr. prof. dr. Dunja Bandelj
asist. dr. Alenka Baruca Arbeiter, namestnica koordinatorice
Matematika v ekonomiji in financah
izr. prof. dr. Arjana Brezigar Masten
Bioinformatika
doc. dr. Matjaž Hladnik
Biopsihologija
dr. Vesna Jug
Magistrski študij
(druga stopnja)
Matematične znanosti
prof. dr. Bojan Kuzma
Računalništvo in informatika
doc. dr. Matjaž Kljun
doc. dr. Branko Kavšek, namestnik koordinatorja
Matematika s finančnim inženiringom
izr. prof. dr. Mihael Perman
Varstvo narave
prof. dr. Elena Bužan
Biopsihologija
dr. Vesna Jug
Uporabna psihologija
prof. dr. Vlasta Novak Zabukovec
Trajnostno grajeno okolje
doc. dr. Matthew John Schwarzkopf
prof. dr. Andreja Kutnar, namestnica koordinatorja
Podatkovna znanost
doc. dr. Michael David Burnard
asist. dr. Vida Groznik, namestnica koordinatorja
Doktorski študij
(tretja stopnja)
Matematične znanosti
prof. dr. Štefko Miklavič
Računalništvo in informatika
doc. dr. Klen Čopič Pucihar
Računalništvo in informatika - mednarodni skupni program
doc. dr. Klen Čopič Pucihar
Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja
prof. dr. Andreja Kutnar