Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Koordinatorji študijskih programov

natisni


Vsak študijski program ima koordinatorja, ki ga imenuje Senat fakultete.

Koordinatorji organizirajo in spremljajo izvedbo študijskih programov ter svetujejo študentom.

Dodiplomski študij
(prva stopnja)
Matematika
prof. dr. Marko Orel
Računalništvo in informatika
izr. prof. dr. Branko Kavšek
izr. prof. Matjaž Kljun, , namestnik koordinatorja
Varstvena biologija / Biodiverziteta
doc. dr. Martina Lužnik
doc. dr. Sara Zupan, namestnica koordinatorice
Sredozemsko kmetijstvo
prof. dr. Dunja Bandelj
doc. dr. Alenka Baruca Arbeiter, namestnica koordinatorice
Matematika v ekonomiji in financah
doc. dr. Rado Pezdir
Bioinformatika
doc. dr. Matjaž Hladnik
Biopsihologija
doc. dr. Vesna Jug
Magistrski študij
(druga stopnja)
Matematične znanosti
prof. dr. Vito Vitrih
Računalništvo in informatika
izr. prof. dr. Matjaž Kljun
izr. prof. dr. Branko Kavšek, namestnik koordinatorja
Matematika s finančnim inženiringom
izr. prof. dr. Mihael Perman
Varstvo narave
doc. dr. Živa Fišer
doc. dr. Katja Adam, namestnica koordinatorice
Biopsihologija
doc. dr. Vesna Jug
Psihologija
prof. dr. Vlasta Novak Zabukovec
asist. dr. Urša Mars Bitenc, namestnica koordinatorice 
Trajnostno grajeno okolje
izr. prof. dr. Matthew John Schwarzkopf
prof. dr. Andreja Kutnar, namestnica koordinatorja
Podatkovna znanost
izr. prof. dr. Marko Tkalčič
Doktorski študij
(tretja stopnja)
Matematične znanosti
prof. dr. Štefko Miklavič
Računalništvo in informatika
izr. prof. dr. Klen Čopič Pucihar
Računalništvo in informatika - mednarodni skupni program
izr. prof. dr. Klen Čopič Pucihar
Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja
prof. dr. Andreja Kutnar
Suicidologija in duševno zdravje
izr. prof. dr. Vita Poštuvan
Varstvena biologija
izr. prof. dr. Vladimir Ivović