Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Koordinatorji študijskih programov

natisni


Vsak študijski program ima koordinatorja, ki ga imenuje Senat fakultete.

Koordinatorji organizirajo in spremljajo izvedbo študijskih programov ter svetujejo študentom.

Dodiplomski študij
(prva stopnja)
Matematika
Izr. prof. dr. Marko Orel
Računalništvo in informatika
doc. dr. Branko Kavšek
izr. prof. Matjaž Kljun, namestnik koordinatorja
Varstvena biologija / Biodiverziteta
doc. dr. Martina Lužnik
Sredozemsko kmetijstvo
izr. prof. dr. Dunja Bandelj
asist. dr. Alenka Baruca Arbeiter, namestnica koordinatorice
Matematika v ekonomiji in financah
izr. prof. dr. Arjana Brezigar Masten
doc. dr. Rado Pezdir, namestnik koordinatorice
Bioinformatika
doc. dr. Matjaž Hladnik
Biopsihologija
dr. Vesna Jug
Magistrski študij
(druga stopnja)
Matematične znanosti
prof. dr. Vito Vitrih
Računalništvo in informatika
izr. prof. dr. Matjaž Kljun
doc. dr. Branko Kavšek, namestnik koordinatorja
Matematika s finančnim inženiringom
izr. prof. dr. Mihael Perman
Varstvo narave
doc. dr. Živa Fišer
dr. Katja Adam, namestnica koordinatorice
Biopsihologija
dr. Vesna Jug
Psihologija
prof. dr. Vlasta Novak Zabukovec
Trajnostno grajeno okolje
izr. prof. dr. Matthew John Schwarzkopf
prof. dr. Andreja Kutnar, namestnica koordinatorja
Podatkovna znanost
doc. dr. Michael David Burnard
doc. dr. Vida Groznik, namestnica koordinatorja
Doktorski študij
(tretja stopnja)
Matematične znanosti
prof. dr. Štefko Miklavič
Računalništvo in informatika
izr. prof. dr. Klen Čopič Pucihar
Računalništvo in informatika - mednarodni skupni program
izr. prof. dr. Klen Čopič Pucihar
Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja
prof. dr. Andreja Kutnar
Suicidologija in duševno zdravje
izr. prof. dr. Vita Poštuvan
Varstvena biologija
doc. dr. Vladimir Ivović