Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

mag. Rado Pezdir

Višji predavatelj / Senior Lecturer

Kabinet
Office
II/01 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
+386 5 611 76 60
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Matematicna ekonomija
Mathematical Methods in Economics
Ekonomika tranzicije
Economics of Transition
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Finance
/ Finance
,
Finančno inženirski praktikum
/ Financial Engineering Practicum
,
Makroekonomska analiza
/ Macroeconomics
,
Makroekonomsko modeliranje
/ Modelling in Macroeconomics
,
Mikroekonomska analiza
/ Microeconomics
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator