Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Patricija Mozetič

Izredna profesorica / Associate Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Ekologija morja
Marine Ecology
Ekologija in ekofiziologija fitoplanktona v obalnem morju
Ecology and Ecophysiology of Phytoplankton of Coastal Sea
Škodljiva cvetenja alg
Harmful Algal Blooms
Evtrofikacija morja v povezavi z onesnaževanjem
Marine Eutrophication and Pollution Related Problems
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Ekologija morja
/ Marine Ecology
,
Morska botanika
/ Marine Botany
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator