Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Projekti "Po kreativni poti do znanja" in '' Študentski inovativni projekti za družbeno korist"

natisni

Univerza na Primorskem že vrsto let uspešno pridobiva sredstva za izvajanje projektov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, katerih namen je spodbujanje sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo in neprofitni sektor) ter izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem.


O projektih

UP FAMNIT je od študijskega leta 2013/14 sodelovala s skupaj 44 projekti na razpisih za projekte "Po kreativni poti do praktičnega znanja", "Po kreativni poti do znanja" in ''Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist". V projekte je bilo vključenih 320 študentov, od tega 214 študentov z različnih študijskih programov UP FAMNIT, 37 partnerjev iz gospodarstva ter 6 negospodarskih organizacij.

Študenti UP FAMNIT se vključujejo tudi v projekte drugih članic Univerze na Primorskem, zato je število vseh sodelujočih študentov UP FAMNIT na omenjenih projektih še nekoliko večje.

Pomembno je izpostaviti interdisciplinarnost projektov. V projektne aktivnosti so bili vključeni tudi študenti drugih članic Univerze na Primorskem (UP PEF, UP FM, UP FTŠ - Turistica, UP FVZ, UP FHŠ) in posameznih članic Univerze v Ljubljani (UL BF, UL FE, UL FRI, UL ALUO, UL PEF, UL FGG, UL FS, UL FPP, UL ZF), Univerze v Mariboru (UM PEF) ter Univerze v Novi Gorici (UNG FUDŠ).

Opisi vseh projektov so objavljeni na spodnjih povezavah.

Aktualna izvajanjana vrh

Projekti, pridobljeni na zadnjih razpisih, so bili uspešno izvedeni v študijskem letu 2019/20. 


Pretekla izvajanjana vrh

Po kreativni poti do znanja (PKP projekti)

Cilj projektov, ki se izvajajo v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom, je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov.

Seznam izvedenih projektov:

Študentski inovativni projekti za družbeno korist (ŠIPK projekti)

Cilj projektov, ki se izvajajo v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z negospodarskimi organizacijami - društvi, zavodi, javnimi institucijami in drugimi, je razvijanje in preučevanje dobrih praks in kreativnih in inovativnih rešitev za izzive lokalnega in regionalnega okolja na eni strani ter na drugi inovativnih oblik učenja za razvoj kompetenc in pridobivanje praktičnih izkušenj.

Seznam izvedenih projektov:

 

»Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru osi: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1. prednostne naložbe: »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«.