Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Projekti "Po kreativni poti do znanja" in '' Študentski inovativni projekti za družbeno korist"

natisni

Univerza na Primorskem že vrsto let uspešno pridobiva sredstva za izvajanje projektov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, katerih namen je spodbujanje sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo in neprofitni sektor) ter izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem.


Aktualna izvajanja

V študijskem letu 2019/20 je UP FAMNIT na razpisu Po kreativni poti do znanja 2017-2020 uspešno prijavila 3 projekte, na razpisu Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 - 2020 pa prijavila še 5 projektov (rezultate še čakamo). V projektne aktivnosti bomo vključili vsaj 22 študentov, od tega vsaj 13 študentov različnih študijskih programov UP FAMNIT. Opisi projektov v izvajanju so dostopni na spodnjih povezavah.
 


Pretekla izvajanja

Od študijskega leta 2013/14 je UP FAMNIT na razpisih "Po kreativni poti do praktičnega znanja", "Po kreativni poti do znanja" in ''Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist" sodelovala s skupaj 39 projekti, v katere je bilo vključenih 276 študentov. Od tega je na projektih sodelovalo 188 študentov z različnih študijskih programov UP FAMNIT.  Pomembno je poudariti tudi interdisciplinarnost projektov. V projektne aktivnosti so bili vključeni tudi študenti drugih članic Univerze na Primorskem (UP PEF, UP FM, UP FTŠ - Turistica, UP FVZ, UP FHŠ) in posameznih članic Univerze v Ljubljani (UL BF, UL FE, UL FRI, UL ALUO, UL PEF, UL FGG, UL FS, UL FPP, UL ZF), Univerze v Mariboru (UM PEF) ter Univerze v Novi Gorici (UNG FUDŠ).

Opisi vseh projektov so objavljeni na spodnjih povezavah.
 

Cilj projektov, ki se izvajajo v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom, je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov.

* * *

»Naložba se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, v okviru osi: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1. prednostne naložbe: »Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc«.