Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Michael David Burnard

Docent / Assistant Professor

Kabinet
Office
P/01 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Človekovo zdravje v grajenem okolju
Human Health in the Built Environment
Lesarstvo
Wood Science
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Industrijska ekologija predelave lesa
/ The Industrial Ecology of Timber
,
Lesni kompoziti
/ Wood Composites
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator