Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Vito Vitrih

Redni profesor / Full Professor

Kabinet
Office
II/14 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
http://osebje.famnit.upr.si/~vito.vitrih/
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Numerična matematika
Numerical Mathematics
Polinomska interpolacija v več dimenzijah
Multivariate Polynomial Interpolation
Računalniško podprto geometrijsko načrtovanje (CAGD)
Computer Aided Geometric Design (CAGD)
Geometrijska interpolacija krivulj in ploskev
Geometric Interpolation of Curves and Surfaces
Večdimenzionalna numerična integracija
Multidimensional Numerical Integration
Zlepki
Splines
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Izbrana poglavja iz numeričnih metod
/ Selected Topics in Numerical Mathematics
,
Osnove numeričnega računanja
/ Introduction to Numerical Calculations
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinator študijskega programa (Matematične znanosti, magistrski)
/ Study Programme Coordinator (Mathematical Sciences, Master)