Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Matthew John Schwarzkopf

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
P/01 (Kettejeva 1, Koper)
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Lesarstvo
Wood Technology
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Lesarstvo
/ Wood Science and Technology
,
Lesni kompoziti
/ Wood Composites
,
Magistrsko delo
/ Master's Thesis
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator
Koordinator študijskega programa Trajnostno grajeno okolje, magistrski
/ Study Programme Coordinator (Sustainable Built Environment, Master)