Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Doktorski študijski programi (3. stopnja)

natisni


UP FAMNIT izvaja dva doktorska študijska programa:


Informacije o študiju dobijo kandidati v Referatu za študente.


Od 1.10.2017 (študijsko leto 2017/18) se je študijski program Aplikativna kineziologija (doktor/doktorica znanosti) prenesel na Univerzo na Primorskem, Fakulteto za vede o zdravju.