Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Dodiplomski študijski programi (1. stopnja)

natisni


UP FAMNIT izvaja 7 univerzitetnih študijskih programov:

  • Matematika, diplomirani/a matematik/matematičarka (UN); vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku
  • Matematika v ekonomiji in financah, diplomirani/a finančni/a matematik/matematičarka (UN)
  • Računalništvo in informatika, diplomirani/a inženir/ka računalništva in informatike (UN); od 2017/18 se vzporedno izvaja tudi v angleškem jeziku
  • Bioinformatika, diplomirani/a bioinformatik/bioinformatičarka (UN); od 2018/19 se vzporedno izvaja tudi v angleškem jeziku
  • Varstvena biologija, diplomirani/a varstveni/a biolog/biologinja (UN)
  • Sredozemsko kmetijstvo, diplomirani/a inženir/ka kmetijstva (UN); od 2019/20 ne bo več možen vpis v 1. letnik
  • Biopsihologija, diplomirani/a biopsiholog/biopsihologinja (UN)

in visokošolski strokovni študijski program:


Informacije o študiju dobijo kandidati v Referatu za študente UP FAMNIT.