Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Dodiplomski študijski programi (1. stopnja)

natisni


UP FAMNIT izvaja naslednje dodiplomske študijske programe:

  • Matematika, diplomirani/a matematik/matematičarka (UN), univerzitetni; vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku
  • Matematika v ekonomiji in financah, diplomirani/a finančni/a matematik/matematičarka (UN), univerzitetni
  • Računalništvo in informatika, diplomirani/a inženir/ka računalništva in informatike (UN), univerzitetni; vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku
  • Bioinformatika, diplomirani/a bioinformatik/bioinformatičarka (UN), univerzitetni; vzporedno se izvaja tudi v angleškem jeziku
  • Varstvena biologija, diplomirani/a varstveni/a biolog/biologinja (UN), univerzitetni (program Biodiverziteta do 2017/18)
  • Biopsihologija, diplomirani/a biopsiholog/biopsihologinja (UN), univerzitetni
  • Agronomija, diplomirani/a inženir/ka agronomije (VS), visokošolski strokovni (program Sredozemsko kmetijstvo do 2023/24)


Informacije o študiju dobijo kandidati v Referatu za študente UP FAMNIT.