Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Dodiplomski študijski programi (1. stopnja)

natisni


UP FAMNIT izvaja 7 dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov:


Informacije o študiju dobijo kandidati v Referatu za študente UP FAMNIT.


Od 1.10.2017 (študijsko leto 2017/18) se je študijski program Aplikativna kineziologija (diplomirani/a kineziolog/kineziologinja (UN)) prenesel na Univerzo na Primorskem, Fakulteto za vede o zdravju.