Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Dodiplomski študijski programi (1. stopnja)

natisni


UP FAMNIT izvaja 8 dodiplomskih univerzitetnih študijskih programov:


Informacije o študiju dobijo kandidati v Referatu za študente UP FAMNIT.


Informacije za študijski program Aplikativna kineziologija:
Fakulteta za vede o zdravju Univerze na Primorskem