Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Terenske vaje

natisni

Splošno o terenskih vajah

V okviru posameznih predmetov v študijskih programih UP FAMNIT se del predmeta izvaja tudi na terenu (terenske vaje). Terenske vaje so predvidene v okviru naslednjih študijskih programov:

  • dodiplomski študijski program Varstvena biologija / Biodiverziteta,
  • dodiplomski študijski program Sredozemsko kmetijstvo,
  • dodiplomski študijski program Bioinformatika,
  • magistrski študijski program Varstvo narave,
  • magistrski študijski program Trajnostno grajeno okolje.

Terenske vaje se izvajajo kot dopolnitev študijskega procesa, za študente je prisotnost na njih obvezna. Na terenskih vajah pridobijo študentje praktična znanja, ki predstavljajo nadgradnjo teoretičnih vsebin, s katerimi se študentje seznanijo na predavanjih. Terenske vaje so lahko eno- ali večdnevne. Zlasti v višjih letnikih so pri nekaterih predmetih predvidene dvo- in tridnevne terenske vaje, ki potekajo v Sloveniji ali tujini (na primer v Istri, na Cresu in Lošinju, na Velebitu). Na terenskih vajah študentje ob pomoči profesorjev in asistentov ter lokalnih vodičev spoznavajo lokalne posebnosti in tuje raziskovalne inštitucije ter izvajajo praktične naloge v naravnem okolju. Hkrati ne gre pozabiti, da predstavljajo terenske vaje eno najbolj prijetnih in priljubljenih obveznosti študija, saj študentom in učiteljem omogočajo tudi neformalno druženje in spoznavanje novih krajev.

Študentom programov Varstvena biologija / Biodiverziteta, Sredozemsko kmetijstvo in Bioinformatika priporočamo cepljenje proti klopnemu meningitisu zaradi izpostavljenosti možnosti okužbe na terenskih vajah. Cepljenje je organizirano v sklopu rednih zdravniških pregledov v Zdravstvenemu domu Koper in bo za študente brezplačno.

Zaračunavanje stroškov terenskih vajna vrh

Na podlagi Pravilnika o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu (UL RS, št. 40/94, 45/98) in v skladu s Pravilnikom o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi na Primorskem članica Univerze na Primorskem stroške, povezane z izvajanjem študijskega programa na terenu in z organizacijo strokovnih ekskurzij, zaračuna študentom po dejanskih stroških na udeleženca.

Vodstvo UP FAMNIT se na podlagi analize stroškov terenskih vaj in ocene finančnih zmožnosti fakultete v konkretnem študijskem letu odloči, v kolikšnem delu bo lahko sofinancirala stroške terenskih vaj za posamezno študijsko leto.

Fakulteta bo tudi v bodoče, v kolikor bodo za to zagotovljena finančna sredstva, delno sofinancirala stroške terenski vaj kot v preteklih študijskih letih.

Zaračunavanje stroškov terenskih vaj v študijskem letu 2021/22

V študijskem letu 2021/22 je UP FAMNIT, ob upoštevanju finančnih zmožnosti, pokrila 75% stroškov terenskih vaj za študente.

Povprečen strošek na študenta za študijsko leto 2021/22 je 57,48 EUR, pri čemer je višina zneska za posameznega študenta odvisna od obsega terenskih vaj, ki se jih je študent udeležil v študijskem letu 2021/22.

Zaračunavanje stroškov terenskih vaj v študijskem letu 2020/21

V študijskem letu 2020/21 je UP FAMNIT, ob upoštevanju finančnih zmožnosti, pokrila 50% stroškov terenskih vaj za študente.

Strošek študenta za študijsko leto 2020/21 je tako, ob upoštevanju navedenih virov sofinanciranja, od 10,35 EUR do največ 48,77 EUR. Višina zneska je odvisna od obsega terenskih vaj posameznega študenta v študijskem letu 2020/21.

Zaračunavanje stroškov terenskih vaj v študijskem letu 2018/19

V študijskem letu 2018/19 je UP FAMNIT, ob upoštevanju finančnih zmožnosti in obsega stroškov terenskih vaj, pokrila od 30% do 60% stroškov terenskih vaj za študente.

Strošek študenta za študijsko leto 2018/19 je tako, ob upoštevanju navedenih virov sofinanciranja, od 10,49 EUR do največ 99,70 EUR. Višina zneska je odvisna od obsega terenskih vaj posameznega študenta v študijskem letu 2018/19.

Zaračunavanje stroškov terenskih vaj v študijskem letu 2017/18

V študijskem letu 2017/18 je UP FAMNIT, ob upoštevanju finančnih zmožnosti in obsega stroškov terenskih vaj, pokrila od 45% do 60% stroškov terenskih vaj za študente.

Strošek študenta za študijsko leto 2017/18 je tako, od 4,63 EUR do največ 59,54 EUR. Višina zneska je odvisna od obsega terenskih vaj posameznega študenta v študijskem letu 2017/18.

Zaračunavanje stroškov terenskih vaj v študijskem letu 2016/17

V študijskem letu 2016/17 je UP FAMNIT, ob upoštevanju finančnih zmožnosti in obsega stroškov terenskih vaj, pokrila od 45% do 60% stroškov terenskih vaj za študente.

Strošek študenta za študijsko leto 2016/17 je tako, ob upoštevanju navedenih virov sofinanciranja, od 2,57 EUR do največ 70,00 EUR. Višina zneska je odvisna od obsega terenskih vaj posameznega študenta v študijskem letu 2016/17.

Zaračunavanje stroškov terenskih vaj v študijskem letu 2015/16

V študijskem letu 2015/16 je UP FAMNIT, ob upoštevanju finančnih zmožnosti in obsega stroškov terenskih vaj, pokrila 51% stroškov terenskih vaj za študente. Poleg tega bo za študente Sredozemskega kmetijstva sofinanciran še dodaten del stroškov terenskih vaj, in sicer na podlagi pridobljenih sredstev na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja.

Strošek študenta za študijsko leto 2015/16 je tako, ob upoštevanju navedenih virov sofinanciranja, od 5,62 EUR do največ 50,00 EUR. Višina zneska je odvisna od obsega terenskih vaj posameznega študenta v študijskem letu 2015/16.

Zaračunavanje stroškov terenskih vaj v študijskem letu 2014/15

V študijskem letu 2014/15 je UP FAMNIT, ob upoštevanju finančnih zmožnosti in obsega stroškov terenskih vaj, pokrila približno 75% stroškov terenskih vaj za študente. Poleg tega bo za študente Sredozemskega kmetijstva sofinanciran še dodaten del stroškov terenskih vaj, in sicer na podlagi pridobljenih sredstev na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja.

Strošek študenta za študijsko leto 2014/15 je tako, ob upoštevanju navedenih virov sofinanciranja, od 2,40 EUR do največ 83,30 EUR. Višina zneska je odvisna od obsega terenskih vaj posameznega študenta v študijskem letu 2014/15.

Zaračunavanje stroškov terenskih vaj v študijskem letu 2013/14

Ob upoštevanju finančnih zmožnosti fakultete in obsega stroškov terenskih vaj v študijskem letu 2013/14 (ti so se, v primerjavi s preteklim študijskim letom, povečali za približno 17%), je UP FAMNIT poravnala približno 80% stroškov terenskih vaj za študente. Strošek študenta za študijsko leto 2013/14 tako, ob upoštevanju sofinanciranja, znaša od 3 EUR do maksimano 45 EUR (višina zneska je odvisna od obsega terenskih vaj posameznega študenta v študijskem letu 2013/14).

Zaračunavanje stroškov terenskih vaj v študijskem letu 2012/13

Ob upoštevanju finančnih zmožnosti fakultete in obsega stroškov terenskih vaj v študijskem letu 2012/13, je UP FAMNIT poravnala približno 75% stroškov terenskih vaj za študente. Strošek študenta za študijsko leto 2012/13, ob upoštevanju sofinanciranja, je tako znašal od 3 EUR do maksimano 30 EUR (višina zneska je odvisna od obsega terenskih vaj posameznega študenta v študijskem letu 2012/13).