Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

sreda, 3. julij 2024 V JUNIJU PRIDOBLJENI NOVI PROJEKTI

Oddelka za matematiko UP IAM in UP Famnit sta bila ponovno uspešna na Javnem razpisu za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2024 – 2026, ki ga razpisuje Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovativno dejavnost Republike Slovenije (ARIS).

Na UP FAMNIT smo pridobili projekt Nepristranski šah na Youngovih diagramih, ki ga bo vodil dr. Peter Muršič s sodelujočo institucijo Rhodes College.

Projekt se osredotoča na preučevanje nepristranske igre, ki povezuje igro šaha in Youngove diagrame. Nepristranske igre se lahko natančno opiše samo s tem da povemo katere skupne poteze so možne. Namreč, igrata dva igralca, kjer so vse poteze skupne igralcema, in zato ni pomembno kdo začne. Izmenjujejeta se v premikanju, dokler ni več možnih potez. Po konvenciji zadnja poteza prinese zmago. Youngov diagram, je grafična predstava particije števil, le ta je padajoče zaporedje naravnih števil. Diagram zgleda kot šahovnica odgrizena na večih mestih iz spodnjega desnega kota. Glavna linija raziskav je povezana z nadaljevanjem obstoječih raziskav, objavljenih v [Gottlieb2023] in [Gottlieb2024].


Pridobljen je bil še projekt z naslovom Proučevanje 2-Y-homogenih dvodelnih grafov in njihovihpovezav s Terwilligerjevimi algebrami in kombinatoričnimi načrti, ki ga bo vodil dr. Blas Fernandez s sodelujočo institucijo College of Science and Engineering at Seattle University.

Karakterizacija oz. sistematična klasifikacija dvodelnih grafov, ki so (skoraj) 2-Y-homogeni, predstavlja izjemno zahteven izziv. V splošnem se je ta problem pokazal kot izjemno težek in kompleksen, zato se večina raziskav osredotoča na specifične družine grafov, in sicer na dvodelne razdaljnoregularne grafe in razdaljno-biregularne grafe. Pristop projektne skupine temelji na obstoječi literaturi in obravnava izzive v okviru razdaljno-polregularnih grafov. Namen projekta je raziskovanje 2-Y-homogenih lastnosti razdaljno-polregularnih grafov in klasifikacija vseh 2-Y-homogenih razdaljno-biregularnih grafov. Poleg glavnih ciljev ima raziskava potencial za odmevne rezultate, ki bodo segali izven okvirov stroke ter imeli pomemben vpliv tudi na širšo skupnost.


Na UP IAM pa so pridobili projekt z naslovom Izbrane teme o grafih, hipergrafih in Boolovih funkcijah, ki ga bo vodil prof. dr. Martin Milanič s sodelujočo institucijo Rutgers University.

Projekt se osredotoča na dve glavni smeri raziskovanja, ki povezujeta grafe in hipergrafe ter delno tudi Boolove funkcije. Prva linija raziskovanja je povezana z raziskavami 3-uniformnih hipergrafov. Izhodišče je dobro znan odprt problem v zvezi z obstojem 'popolnoma kombinatornega' polinomskega časovnega algoritma za prepoznavanje pragovnih hipergrafov (ali, kar je enakovredno, pragovnih monotonih Boolovih funkcij, podanih s popolno DNO). Druga linija raziskav se ukvarja s konceptom v teoriji grafov, imenovanim klično dualno konformni grafi. Ta koncept je tesno povezan z dualno konformnimi hipergrafi, pojmom, uvedenim v prejšnjem bilateralnem sodelovanju med projektnima skupinama. Na podlagi začetnih rezultatov za razred KDK grafov je cilj v tem delu projekta raziskati nadaljnje strukturne in algoritmične lastnosti KDK grafov ter tovrstne grafe karakterizirati v posebnih primerih.


Prav tako sta bila pridobljena dva projeka HORIZON:

HORIZON Research and innovation action  - HORIZON RIA

EMPOWERING CLIMATE-SMART, CIRCULAR, AND ZERO-WASTE USE OF UNDERUTILIZED WOOD FROM THE FOREST AND BUILDING STOCK IN THE CONSTRUCTION SECTOR TO SUPPORT THE NEW EUROPEAN BAUHAUS, PARTNERJI, UP IAM, VODJA NA UP: PROF. DR. ANDREJA KUTNAR za Oddelka za aplikativno naravoslovje.

WoodStock je večplasten projekt, namenjen pospeševanju podnebno pametnih praks lesene gradnje v skladu z novo Novim evropskim Bauhausom (NEB). Primarni poudarek je na kvantificiranju in kartiranju lesnih virov, vključno s premalo izkoriščenimi tokovi z uporabo nove metodologije za izdelke iz posekanega lesa stopnje 3 in dinamičnega modeliranja analize toka materiala za pridobitev vpogleda v potencial izrabe lesa, vplive blaženja podnebja in razpoložljivost virov. To vključuje tudi robustno dinamično življenje. Metodologija Cycle Assessment (LCA) za oceno okolijskih, socialnih in ekonomskih vplivov, povezanih z različnimi tokovi virov in scenarijev. WoodStock bo izkoristil skupno strokovno znanje in izkušnje za razvoj brezodpadnih in krožnih zgradb izkoriščanje moči digitalnih dvojčkov, ocenjevanje vidikov človekovega zdravja in dobrega počutja z dejavnostmi soustvarjanja z množico akterjev, ki sledijo načelom in vrednotam NEB, v 6 živih laboratorijih (LL) v 6 različnih evropskih regijah. Preko sistemske krožnice rešitve za leseno gradnjo brez odpadkov in v skupnosti, usklajevanje novih poslovnih strategij s priporočili politike, namenskih predstavitvenih in izobraževalnih dejavnosti, projekt si prizadeva spodbuditi podnebno pametne in povečane trajnostne uporabe lesa v gradbeništvu.

HORIZON MSCA Cofund

MOMENTUM PREMIUM POSTDOCTORAL FELLOWSHIP PROGRAMME, PRIDRUŽENI PARTNERJI, UP, VODJA NA UP:  PROF. DR. ŠTEFKO MIKLAVIČ z Oddelka za matematiko UP FAMNIT. 

Naslov predloga je "Momentum Premium Postdoctoral Fellowship Programme", katerega ime izhaja iz vodilnega raziskovalnega programa vodilnega partnerja (Madžarska akademija znanosti, Madžarska), sheme financiranja Momentum (madžarsko "Lendület"), ki se izvaja že 15 let. Program podoktorskih štipendij Momentum Premium (MPPDF) ima ambiciozen cilj privabiti 35 visokokakovostnih podoktorskih štipendistov v raziskovalno uspešne institucije gostiteljice prestižnega programa Momentum, ki ga upravlja sekretariat Madžarske akademije znanosti. Te institucije gostiteljice pokrivajo zelo širok spekter znanstvenih področij in disciplin na vseh treh znanstvenih področjih. S podporo programa MSCA COFUND bo program Momentum (Lendület), ki je na Madžarskem splošno priznana shema za podporo raziskovalne odličnosti, izboljšan s povečanjem svoje mednarodne prepoznavnosti, okrepitvijo svojega evropskega in svetovnega dosega ter izboljšanjem interdisciplinarnega in medsektorskega sodelovanja. V času trajanja programa bosta objavljena dva razpisa, na katerih bo izbranih in podprtih 15/20 izjemnih podoktorskih štipendistov na razpis. Štipendije trajajo največ 36 mesecev, vključno z obdobji napotitve. Štipendisti Momentum PPDF bodo imeli popolno raziskovalno svobodo. Kandidati se lahko v svojih predlogih osredotočijo na eno ali več splošnih raziskovalnih tem, ki jih pokrivajo gostiteljske organizacije projekta Momentum. Dejavnosti in usposabljanja na ravni celotne mreže bodo še dodatno olajšale medcentralno, meddisciplinarno in medsektorsko izmenjavo in sodelovanje. Štipendisti bodo imeli tudi neomejeno prožnost pri izbiri priložnosti za napotitev, ki so na voljo pri uglednih mednarodnih raziskovalnih centrih in industrijskih partnerjih.