Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

torek, 4. junij 2024 Predavalnice UP FAMNIT napolnili osnovnošolci OŠ Elvire Vatovec Prade

V začetku tedna smo v sklopu naravoslovnega dne v prostorih objekta Livade 1.0 gostili 75 učenk in učencev ter njihove učiteljice z Osnovne šole Elvire Vatovec Prade. 

Prvo skupino učencev smo pozdravili v ponedeljek, 3. 6. 2024, ter jih po sprejemu porazdelili v dve skupini, kjer so izvajali dve delavnici, ki ju je pripravil Oddelek za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT.

    

Prva delavnica z naslovom "Spoznavanje aromatičnih rastlin na raziskovalen način," ki jo je izvedla doc. dr. Alenka Baruca Arbeiter z Oddelka za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT, je učence popeljala v svet zdravilnih aromatičnih rastlin, ki so pomemben del biotske raznovrstnosti v Sredozemlju. Spoznavali so dragocene zdravilne in aromatične rastline, kot so laški smilj, kraški šetraj in sivka, njihove morfološke značilnosti ter metode za pridobivanje eteričnega olja in hidrolata ter drugih rastlinskih izvlečkov.

Od opraševanja žuželk je vsaj deloma odvisnih približno 80 odstotkov kmetijskih in divjih rastlin. Druga skupina je tako spoznavala pomen opraševalcev skozi predavanje z naslovom "Opraševanje - nevidno očem, a nujno za kmetijstvo in prehrano," kjer so skupaj z izvajalko delavnice asist. Petro Gabrovšek spoznavali pomen opraševanja. Učenci so se naučili razliko med oprašitvijo in oploditvijo ter ob koncu pripravili tudi poskus za ugotavljanje živosti peloda in poskus vitro kalitve zrelega peloda ter rezultate opazovali pod svetlobnim mikroskopom in stereo lupo. 

Dan kasneje, 4. 6. 2024, smo pozdravili novo skupino osnovnošolk in osnovnošolcev, ki so skupaj s svojimi učiteljicami poslušali o zanimivih naravoslovnih vsebinah, ki jih je pripravil Oddelek za  biodiverziteto UP FAMNIT. 

    

Prvo delavnico je izvedla študentka biopsihologije Tina Hajdinjak, ki je v sklopu aktivnosti "Detektiv divjih živali: razkritje nevidnih divjih živali okoli vas" predstavila inovativen pristop za spremljanje biotske raznovrstnosti, ki ga izvajajo s pomočjo sodobnih genetskih metod. Skozi delavnico so učenci osvojili znanje o raziskovanju na terenu, natančneje, kako lahko iz okolja ali živali pridobimo ustrezne genetske vzorce, ki omogočajo pridobitev podatkov, pomembnih za varovanje, upravljanje in razumevanje lastnosti živali. 

V sklopu druge delavnice, ki jo je izvedela študentka biopsihologije Špela Možgan Nos, so se učenci preizkusili v pridobivanju in uporabljanju podatkov o opažanju prostoživečih živali, kjer je bila predstavljena mobilna aplikacija SRNA, razvita v sklopu projekta Step Change - namenjena pridobivanju podatkov o prostoživečih živalih. Učenci so se naučili, kako zapisovati podatke o prisotnosti prostoživečih živali z uporabo aplikacije SRNA in kako uporabiti fotopasti za spremljanje prostoživečih živali. 

Zadnjo delavnico je izvedla doc. dr. Katarina Šoln z Oddelka za biodiverziteto z naslovom "Kaj se skriva pod mikroskopom?", v sklopu katere so spoznali delovanje svetlobnega mikroskopa in se naučili pripraviti svež preparat, v drugem delu pa so osnovnošolci že samostojno mikroskopirali. V svetu skozi mikroskop so si pogledali praživali v kapljici vode, opazovali kloroplaste v listu in ugotovili, kaj je tisto, kar daje barvo cvetom.