Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 8. april 2021 Študentje UP FAMNIT organizirajo študentsko konferenco // UP FAMNIT students organize a student conference

Z veseljem naznanjamo, da so letos študentje UP FAMNIT, Društva varstvenih biologov - Biodiva in Društva študentov biopsihologije, združili moči, začeli sodelovati in naznanili prvo izvedbo Biološko-psihološke študentske konference.

Konferenca bo potekala 9. in 10. oktobra 2021, v Kopru (v prostorih UP Famnit). Njene vsebine bodo ločene na biološki ter psihološki del, prispevki pa bodo razdeljeni na dela dodiplomske in podiplomske stopnje študija (glede na stopnjo študija tekom katerega je bilo delo pripravljeno).

Z udeležbo na konferenci bodo študenti dobili možnost, da razširijo svoje kompetence tako, da predstavijo svoja dela v obliki predstavitve ali posterja. Prispevki bodo objavljeni v zborniku konference, s čimer bodo udeleženci pridobili tudi eno izmed prvih referenc v COBISSU. Zaradi želje po neomejenem širjenju znanja, bodo na konferenci omogočene tudi predstavitve nalog v angleškem jeziku. 

Zaradi nepredvidljive situacije bodo konferenco najverjetneje izvedli v hibridni obliki - kot so bila organizirana predavanja v oktobru.

Za uspešno izvedbo konference v prvi vrsti seveda potrebujejo aktivne udeležence obeh področij, ki bi predstavljali svoja dela, zato ste prav lepo vabljeni, da se prijavite!

Kdaj: 9. in 10. oktober 2021

Kje: prostori UP FAMNIT, Koper + splet

Rok za prijave in oddajo povzetkov: 17. maj - 18. junij 2021

Za več informacij si oglejte njihovo spletno stran.

***

We are happy to announce that this year the students of UP FAMNIT (Društvo varstvenih biologov - Biodiva and Društvo študentov biopsihologije) joined forces, began to cooperate and announced the first Biological-Psychological Student Conference.

The conference will take place in Koper (at the UP Famnit premises), on October 9th and 10th 2021. It will be divided into biological and psychological module, and the presentations will be divided into undergraduate and postgraduate work (according to the level of study programme during which the work was prepared).

By attending the conference, students will be given the opportunity to expand their competencies by presenting their work in the form of a presentation or poster. All abstracts will be published in the conference proceedings, which will give participants one of the first references in COBISS. Due to the desire to spread knowledge, presentations in English will also be possible.

Due to the unpredictable situation, the conference will most likely be held in a hybrid form - as the lectures were organized in October.

For the successful organization of the conference, of course, they need active participants from both fields, who would present their work, so you are very welcome to apply!

When: October 9th and 10th 2021

Where: UP Famnit premises, Koper + online

Deadline for applications and abstract submission: 17 May - 18 June 2021

See their website for more information.


petek, 2. april 2021 Razpis za mladinskega delegata pri OZN

Mladinski svet Slovenije (MSS) je objavil razpis za novo mladinsko delegatko oz. mladinskega delegata pri OZN, ki je dostopen na spletni strani MSS.

Prijave za mladinsko delegatko oz. mladinskega delegata pri OZN sprejemajo do vključno srede, 14. aprila 2021.

Pripravljajo tudi informativni dan za vse zainteresirane, ki bo potekal v torek, 6. aprila 2021, ob 15.30 na Zoom-u ter na FB strani mladinske delegatke pri OZN. Na informativnem dnevu bodo predstavili razpis in prijavnico, preteklo delo aktualne mladinske delegatke pri OZN ter dodatne informacije. Na informativni dan se je potrebno prijaviti preko spletnega obrazca najkasneje do 6. aprila 2021 do 12.00 ure.

Več o razpisu in prijavnico najdete na tej spletni strani.


sreda, 31. marec 2021 Trivia večer Študentskega sveta UP FAMNIT // UP FAMNIT Student Council organizes Trivia night

Lepo pozdravljeni in vabljeni na Trivia večer študentskega sveta UP FAMNIT.

Dogodek se bo odvijal na Zoom-u 8. aprila, ob 19.00.

Prijave za ekipe od 3-5 igralcev zbiramo do 6. aprila na tej povezavi. Več informacij o samem poteku boste dobili na mail nekaj dni pred dogodkom.

Vaš Študentski svet UP FAMNIT

*************************************

Greetings,

we are happy to invite you to our Trivia night event.

It will occur via Zoom on the 8th of April, at 7PM.

You should apply in groups from 3-5 until the 6th of April on this link. More details on the course of the event will be given via mail.

Your UP FAMNIT Student Council


torek, 30. marec 2021 Poziv za predloge predavateljev, ki izstopajo

Išče se predavatelj na Univerzi na Primorskem, ki je nekaj več.

Išče se predavatelj:

 • ki študentom ponudi nekaj več, 
 • ki spodbuja aktivno učenje, 
 • ki v študentih vzbudi željo po samostojnem delu in iskanju znanja!

Če imate takega predavatelja, vas prosimo, da njegovo ime ter opis, zakaj se vam zdi njegov način dela tako poseben (kot ga vidite vi), do četrtka, 1. aprila 2021, zvečer pošljete na elektronski naslov in uvrstili ga boste v izbor plenarnih predavateljev na konferenci INOVUP.


torek, 30. marec 2021 Volitve v Študentski svet UP FAMNIT prestavljene

Obveščamo vas, da se volitve v Študentski svet UP FAMNIT prestavi za nedoločen čas.

Volitve se prestavi dokler razmere ne bodo omogočale izvedbe volitev v skladu z zakonodajo in zagotavljanjem transparentnosti ter omogočanjem udeležbe na volitvah večine študentov, a ne dlje kot do 30. septembra 2021. V kolikor pred možnostjo izvedbe volitev nastopi novo študijsko leto, se upošteva določila Pravilnika, vezana na roke za izvedbo volitev v ŠS članic UP v študijskem letu 2021/2022.

Odločitev za prestavitev je bila sprejeta na podlagi predloga Študentskega sveta UP, temelji na ugotovitvi, da predvidenih elektronskih volitev ni mogoče izvesti s popolno anonimizacijo in zagotoviti popolne tajnosti. Zakonitost volitev, anonimnost ter tajnost glasovanja bi se lahko zagotovilo z izvedbo klasičnega načina glasovanja, vendar trenutna epidemiološka slika in slabšanje stanja v regiji to onemogočata, saj je Vlada RS izdala Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Ur. l. RS, št. 43/2021 z dne 25. 3. 2021).

Sklep rektorice z dne 29. 3. 2021 - sklep.


ponedeljek, 29. marec 2021 Ponudba za delo

V podjetju CREApro d.o.o. iščejo strokovnjaka za strojno učenje in napovedno analitiko - podatkovni vedež (Data Scientist) pripravnik.

Prijave sprejemajo po elektronski pošti.


ponedeljek, 29. marec 2021 Vabljeni na matematični kenguru // Apply to participate in a Mathematical Kangaroo

Vabljeni na tekmovanje "Mednarodni matematični kenguru", ki ga organizira DMFA Slovenije in se bo odvijalo v četrtek, 22. aprila 2021. Tekmovanje se bo začelo ob 16. uri, naloge pa boste reševali ONLINE.

Prijave so možne od 8. do 21. aprila 2021 do 15. ure prek spletnega obrazca.

Naloge so takšne, da ne zahtevajo znanja višje matematike. Povsem zadošča srednješolsko znanje in sposobnost logičnega razmišljanja, tako da študentje matematike in naravoslovja nimajo bistvene prednosti pred ostalimi študenti.

Tekmovanje je namenjeno vsem študentom, tudi tujcem, ki študirajo pri nas. Tekmovalna pola bo zato na voljo tudi v angleščini.

Prav tako se lahko tekmovanja udeležijo študentje na katerikoli stopnji študija (študentje magistrskih programov naj kot letnik študija vnesejo 4 oz. 5, študentje doktorskih programov pa 6, 7 oz. 8).

Vabljeni k sodelovanju!

***

You are welcome to join the "International Mathematical Kangaroo" competition, organized by the DMFA Slovenije and which will take place on Thursday, April 22, 2021. The competition will take place at 4 p.m., ONLINE.

You can apply from 8th to 21st April, 2021 until 3 pm via the online form.

Knowledge of advanced mathematics is not required. High school knowledge and the ability to think logically are quite sufficient, so students of mathematics do not have a significant advantage over others.

The competition will also be available in English.

Students at any level of study can take part in the competition (students of master's programmes should enter 4 or 5 as a year of study, and students of doctoral programmes 6, 7 or 8).

You are welcome to participate!


ponedeljek, 29. marec 2021 Vabljeni k sodelovanju na projektu OZDRAVI - DOBRI ODNOSI ZA DOBRO DUŠEVNO ZDRAVJE

Psihološki raziskovalni inštitut je pričel z izvedbo projekta OZDRAVI - DOBRI ODNOSI ZA DOBRO DUŠEVNO ZDRAVJE katerega glavni namen je ozaveščanje splošne in strokovne javnosti o pomenu osamljenosti ter oblikovanje učinkovitih pristopov za vzpostavljanjem kakovostnih odnosov, kot zaščitnega faktorja.

K sodelovanju vabijo vse zainteresirane študente. V okviru projekta boste kot prostovoljci

 • sodelovali pri oblikovanju projektnih idej,
 • sodelovali pri organizaciji in izvedbi projekta,
 • sodelovali pri oblikovanju strokovnih vsebin, kot del projekta,
 • sodelovali pri pripravi in izvajanju izobraževalnih in izkustvenih delavnic, srečanj, dogodkov, idr.,
 • sodelovali pri snovanju in izvedbi ozaveščevalnih dogodkov,
 • pomagali pri razvijanju in upravljanju komunikacijskih kanalov projekta in
 • drugo.

Zainteresirani se lahko prijavite do 31.3.2021 tako, da jim posredujete sporočilo na e-poštni naslov maja.maraz@prinstitut.com. V sporočilu navedite osnovne informacije (ime in priimek, datum rojstva, študijska smer, kontakt) ter na kratko opišite svoje pretekle izkušnje, interese in razlog za željo po sodelovanju v projektu.


petek, 19. marec 2021 Univerzitetni programerski maraton 2021 – poskusno kolo že v petek, 2. aprila

V aprilu se pričenja letošnja sezona Univerzitetnega programerskega maratona – UPM 2021), slovenskega študentskega tekmovanja v programiranju, ki pa je odprto za vse zainteresirane. Pri programiranju je poudarek na algoritmih ter ne na samih programskih jezikih. UPM sestoji iz poskusnega kola, ki bo že v petek, 2. aprila, treh tekmovalnih kol (15. aprila, 6. maja in 7. oktobra) ter finala. Slednje se seli med slovenskimi univerzami in bo letos 16. oktobra v Kopru. Na finalu dobimo državnega prvaka in prvake posameznih univerz.

Na tekmovanju sodelujejo ekipe s po (največ) tremi študenti, ki rešujejo naloge na enem računalniku. Letos bodo na voljo jeziki C, C++, Pascal, Python 2, Python 3, Java in C#. Naloge zadnjih 10 let UPM tekmovanj so na voljo na https://putka-upm.acm.si/tasks/. V omejenem času (4 do 5 ur, odvisno od nivoja tekmovanja) morajo ekipe rešiti čim več nalog. Pravila tekmovanja so takšna, da štejejo samo v celoti rešene naloge in šele nato hitrost reševanja.

Več informacij in prijave: https://upm.si/. Veseli bomo vseh prijav! Tudi če se ne potegujete za najvišja mesta, je reševanje problemov v ekipi zabavna in zanimiva izkušnja.

Pandemija koronavirusa vpliva tudi na izvedbo tekmovanja UPM. Dokler okoliščine ne bodo dopuščale izvedbe s fizično prisotnostjo ekip, bodo kola izvedena preko spleta s prilagojenimi pravili. V tem primeru člani ekipe niste omejeni na reševanje nalog z enim računalnikom, temveč jih lahko rešujete vzporedno vsak na svojem. Med tekmovanjem je dovoljena komunikacija samo med člani iste ekipe. Glede načina komunikacije znotraj ekipe se organizirajte sami. Dovoljena je uporaba poljubnih virov (tudi spletnih), pri tem pa ne smete uporabljati tuje izvorne kode. Vsa oddana koda mora biti vaša. Ekipe, ki ne bodo spoštovale pravil, bodo diskvalificirane. Sodniška ekipa je dosegljiva preko foruma na tekmovalnem sistemu. Če to odpove, nas lahko kontaktirate tudi na Slacku o tekmovalnem programiranju v kanalu #upm.

Vabljeni k sodelovanju!


ponedeljek, 15. marec 2021 Izvedba volitev v Študentski svet UP FAMNIT 2020/21

Študentom UP FAMNIT sporočamo, da bodo volitve v Študentski svet UP FAMNIT 2020/21, potekale prek spleta, z uporabo sistema 1ka. O natančnem načinu glasovanja bodo vsi študenti obveščeni prek svojih mailov tik pred volitvami. Prek mailov bodo študenti tudi prejeli dostop do svoje glasovnice.

Sklep Študentskega sveta UP

V primeru nejasnosti ali dodatnih vprašanj smo vam na voljo na naslovu studentski-svet@famnit.upr.si.


petek, 12. marec 2021 Podaljšan rok za prijavo na E+ razpis za 2021/2022 / Application deadline for E+ Open Call for 2021/2022 extended

Obveščamo vas, da je bil podaljšan rok za prijavo na Erasmus+ razpis za študente. Razpis omogoča prijave za študijske izmenjave ali izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja v obdobju od 1.6.2021 do 30.9.2022.

Podaljšan rok za oddajo prijave je 15. marec 2021.

Razpis in več informacij je na voljo na tej povezavi.


We would like to inform you that the application deadline for Erasmus+ Open Call for students was extended. The Open call enables applications for exchanges for studies or traineeship in the period from 1 June 2021 to 30 September 2022.

The application deadline is extended to 15 March 2021.

The Open Call and all documentation are available on this link.


četrtek, 11. marec 2021 Vabilo k sodelovanju v raziskavi o primerjavi učnega uspeha in stresnega odziva v učnih situacijah

Pozdravljeni!

Študenti 3. letnika študijskega programa Biopsihologije UP Famnit vas vabijo k sodelovanju v raziskavi o primerjavi učnega uspeha in stresnega odziva v učnih situacijah.

K sodelovanju ste vabljeni vsi študenti Univerze na Primorskem, ki študirate v slovenščini. Sodelovanje v raziskavi je popolnoma prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekinete. Prav tako je sodelovanje v raziskavi anonimno, dostop do podatkov bodo imeli samo študenti, ki izvajajo raziskavo in njihova mentorica, asist. dr. Urša Mars Bitenc.

Podatke bodo uporabili izključno za izvedbo raziskave.

Reševanje ankete traja približno 10 minut.

Prosijo, da anketo izpolnete samo enkrat. Vprašalnik je dostopen preko te povezave https://1ka.arnes.si/a/7057

Za sodelovanje se vam lepo zahvaljujejo!

Katarina Ćosić, Ognjen Lazarević, Marija Tankosić, Kristina Bernobić, Nina Jazbec


sreda, 10. marec 2021 Razpis za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada UP v 2021/22

Univerza na Primorskem obvešča, da je objavljen javni poziv za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem v študijskem letu 2021/2022.

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem (v nadaljevanju sklad) temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem (v nadaljevanju UP), občinami in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, navezovanju stikov študentov z delodajalci že v času študija in zagotavljanju večjih možnosti za zaposlitev študentov takoj, ko zaključijo študij. Cilj sklada je obenem spodbuda vseh študentov UP k čim boljšim študijskim uspehom.

Na javni poziv se lahko prijavijo:

 • kandidati za vpis v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje Univerze na Primorskem in
 • študenti, ki bodo v študijskem letu 2021/2022 vpisani v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje Univerze na Primorskem.

Letošnji novosti sta dve, in sicer:

 • prijava poteka preko elektronskega obrazca, ki je dostopen na portalu KC UP (Splet-išče KC UP),
 • pogojna vključitev v sklad (več v besedilu javnega poziva).

Višina štipendije za študijsko leto 2021/2022 znaša od 2.000,00 EUR do 4.800,00 EUR.

Rok za oddajo: 30. september 2021. E-vloga je oddana pravočasno, če je oddana od 9. marca 2021 do vključno 30. septembra 2021.

Vse podrobnosti razpisa so objavljene na spletni strani Kariernega centra Univerze na Primorskem.


torek, 9. marec 2021 Objavljen je ponovni razpis za volitve v Študentski svet UP FAMNIT

Ker je bil prvoten razpis za volitve v Študentski svet UP FAMNIT neuspešen, ga na podlagi ugotovitev volilne komisije (sklep) objavljamo ponovno.

Pozivamo vse študente vse od 1. letnikov dalje, da se prijavijo na razpis in se aktivno vključijo v delovanje študentskega sveta. Potrebujemo študente PRAV VSEH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, saj lahko le tako upoštevamo mnenja, predloge, probleme, interese vseh študentov.

Predvsem nam manjkajo kandidati študijskih programov Bioinformatika, Varstvena biologija in Biopsihologija ter študenti vseh podiplomskih študijskih programov.

Rok za oddajo kandidature je od 10. do 19. marca!

Kaj počne Študentski svet:
- predstavlja stik med študenti in vodstvom fakultete - podaja komentarje, pobude,...,
- razpravlja o zadevah vezanih na temo dolžnosti in pravic študentov,
- podaja mnenja o profesorjih,
- predlaga predstavnike študentov v komisije in druga delovna telesa fakultete,
- predlaga prejemnike priznanj in
- ORGANIZIRA ŠTEVILNE OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI ZA ŠTUDENTE.

Vabljeni, da se pridružite!

Več: https://www.famnit.upr.si/sl/studenti/studentski-svet/volitve2021/


ponedeljek, 22. februar 2021 Objavljen je razpis za volitve v Študentski svet UP FAMNIT 2020/21 // The call for elections to the UP FAMNIT Student Council 2020/21 is published

Prišel je čas v letu, ko morajo študentje ponovno sestaviti Študentski svet fakultete, ki bo deloval v študijskem letu 2020/21. Glede na letošnjo neugodno situacijo bodo volitve nekoliko kasneje kot običajno.

Pozivamo vse študente vse od 1. letnikov dalje, da se prijavijo na razpis in se aktivno vključijo v delovanje študentskega sveta. Potrebujemo študente PRAV VSEH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, saj lahko le tako upoštevamo mnenja, predloge, probleme, interese vseh študentov.

Rok za oddajo kandidature je 5. marec!

Kaj počne Študentski svet:
- predstavlja stik med študenti in vodstvom fakultete - podaja komentarje, pobude,...,
- razpravlja o zadevah vezanih na temo dolžnosti in pravic študentov,
- podaja mnenja o profesorjih,
- predlaga predstavnike študentov v komisije in druga delovna telesa fakultete,
- predlaga prejemnike priznanj in
- ORGANIZIRA ŠTEVILNE OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI ZA ŠTUDENTE.

Vabljeni, da se pridružite!

Več: https://www.famnit.upr.si/sl/studenti/studentski-svet/volitve2021/

***************************************************

It is again this time of the year when we need to constitute Student Council for an academic year 2020/21. While call for applications is just in slovene we still want to invite you to apply and participate in our Student Council.

We need students of ALL OUR STUDY PROGRAMMES, so it is easier for us to discuss about different problems, initiatives from very different aspects. There you come in because I am sure that you can present us some problems or ideas from very different point of view.

Deadline for candidacy is 5th of March!

What Students Council does:
- is a contact between students and employees at faculty (professors and other employees) - gives comments, new ideas, initiatives,...
- discusses about students obligations and rights
- gives opinions on professors
- proposes student representatives for commissions
- proposes students for awards
- ORGANIZES NUMEROUS ACTIVITIES FOR STUDENTS

You are welcome to join!

More: https://www.famnit.upr.si/sl/studenti/studentski-svet/volitve2021/


četrtek, 18. februar 2021 Objavljen Erasmus+ razpis za študijsko leto 2021/2022 / Erasmus+ Open Call for Academic Year 2021/2022 published

Objavljen je Erasmus+ razpis za študente. Razpis omogoča prijave za študijske izmenjave ali izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja v obdobju od 1.6.2021 do 30.9.2022.

Rok za oddajo prijave je 9. marec 2021.

Razpis in več informacij so na voljo na tej povezavi.

Vabljeni k prijavi!


Erasmus+ Open Call for students is published. Applications are now open for exchanges for studies or traineeship in the period from 1 June 2021 to 30 September 2022.

The application deadline is 9 March 2021.

The Open Call and all documentation are available on this link.

You are invited to apply!


sreda, 17. februar 2021 Razpis Študentskega sveta UP FAMNIT za sofinanciranje študentskih projektov in aktivnosti

Študentski svet UP FAMNIT je objavil razpis za sofinanciranje študentskih projektov in aktivnosti, ki jih študenti kot posamezniki, ali povezani v društva, izvajajo ali bodo izvajali za študente naše fakultete.

Z njimi želi študentski svet vse študente spodbuditi k ustvarjanju projektov izobraževalne narave, hkrati pa bo njihova izvedba nekoliko lažja, saj organizacija aktivnosti vsakič predstavlja velik strošek. Ob ustvarjanju novih obštudijskih aktivnosti izobraževalne narave želijo člani študentskega sveta povečati raznolikost in kakovost vsebin ter povezati čim več študentov različnih strok s širšo javnostjo.

Svoje projekte lahko študenti prijavijo od 19. februarja do konca leta 2021 oz. do porabe sredstev.

Besedilo razpisa in prijavnico najdete na tej povezavi.


torek, 16. februar 2021 Raziskava o doživljanju epidemije COVID-19 med študenti

Epidemija COVID-19 pred nas postavlja posebne izzive in v naš vsakdanjik vnaša številne spremembe. Izrazito je posegla v naša življenja, spremenjene razmere v tem času pa lahko marsikomu predstavljajo velik izziv za duševno in telesno zdravje ter vplivajo na naše doživljanje in ravnanje.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje v sodelovanju z drugimi organizacijami in institucijami izvajajo in razvijajo različne aktivnosti, s katerimi naslavljajo spremenjene razmere v času epidemije in njene morebitne posledice.

Tokrat k izpolnjevanju vprašalnika vabljeni študenti!


četrtek, 11. februar 2021 Delavnica “Mednarodni CV” / Workshop “International CV”

Karierni center UP in EURES organizirata delavnico z naslovom “Kako napišem dober mednarodni CV”, ki bo potekala v ponedeljek, 15.2.2021, od 10.00 do 11.30.

Delavnica bo usmerjena v pisanje življenjepisa za mednarodno uporabo in prijave na razpise.

Dogodek bo potekal v slovenskem jeziku, za pojasnila v angleščini pa lahko študenti UP individualno kontaktirajo ali obiščejo Karierni center UP.

Za udeležbo na delavnici je potrebna predhodna prijava na povezavi: https://www.kariernicenter.upr.si/si/aktualno/dogodki/e/kako-napisem-dober-mednarodni-cv


Career Center of the UP and EURES are organizing a workshop on the topic of “How to write a good international CV” which will be held on Monday, 15 February 2021, from 10.00 to 11.30.

The workshop will focus on writing a CV for international use and applications to the Open Calls.

The event will be held in Slovene but for guidelines in English, UP students are welcome to contact or visit the Career Center individually.

To participate at the workshop, prior registration is required via https://www.kariernicenter.upr.si/en/aktualno/events/e/382-cvmotivation-letter


četrtek, 11. februar 2021 UPgrowth Digital Marketing Agency k sodelovanju vabi kandidata / ekipo na področju Web Developmenta

V UPgrowth Digital Marketing Agency želijo k sodelovanju povabiti izbranega kandidata/ekipo, ki bi jih podprla na področju Web Developmenta na lastnih in zunanjih projektih, kar bi vključevalo naslednje kategorije:

 • izdelava spletnih strani in in spletnih trgovin (Wordpress + Woocommerce),
 • support pri dnevnih tehničnih opravilih (reševanje bugov, optimizacija spletne strani, etc.),
 • skrb za integracije med spletnim mestom in zunanjimi program (računovodstvo, tracking, etc),
 • razvoj spletnih orodij za Customer tracking & custom rešitev na področju UX,
 • in druga razvoja dela, skladno z zahtevami posameznega projekta.

Medse si želijo sprejeti in vzgojiti t.i. Growth Engineer-ja, ki bi z leti obvladal back/front end in bil domač z data analytics.

Sodelovanje bi lahko zastavili v obliki prakse, pripravništva ali dela na projektih.

Zaželjeno je, da je posameznik / ekipa iz Kopra, saj skladno s potrebo delo opravljal v njihovih prostorih.

V kolikor vas sodelovanje zanima, jim pišite mail na info@upgrowth.si ali anej@upgrowth.si.


petek, 5. februar 2021 Urnik knjižnice TeMeNa v sredo, 10. 2. 2021

Obveščamo vas, da bo knjižnica TeMeNa v sredo, 10. 2. 2021, izjemoma odprta po spremenjenem urniku, in sicer od 12.30 do 14.30.


petek, 5. februar 2021 Usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike za vodenje po odprtih jamah, ki so urejene za turistični obisk v letu 2021

Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija razpisuje tečaj za usposabljanje in roke za izpit za preverjanje usposobljenosti za jamske vodnike, za vodenje po odprtih jamah.

Usposabljanje bo obsegalo okoli 18 ur teorije in prakso, če bodo razmere to dovoljevale. Sicer bo praktični del izveden naknadno, ko bo to mogoče. Ob zaključku usposabljanja bo potekal preizkus usposobljenosti, ki obsega teoretični del (2 uri) in praktični del (4 ure – vsak prispeva svoj delež k skupnemu nastopu v jami).

PRIJAVE NA USPOSABLJANJE

Prijave na usposabljanje, ki bo potekalo od 12. 2. 2021 do 19. 3. 2021, sprejemamo do 11. 2. 2021  po 
e-pošti: tomaz.zorman@psj.gov.si ali psj@psj.gov.si, kjer dobite tudi dodatne informacije glede poteka usposabljanja in preverjanja usposobljenosti. Lahko pa se obrnete tudi na poštni naslov Park Škocjanske jame, Slovenija, Škocjan 2, 6215 Divača.

Več o poteku in pogojih udeležbe lahko preberete tukaj.