Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 1. december 2023 Heidelberg Laureate Forum 2024: a perfect opportunity for young Researchers in computer science and mathematics

Forum nagrajencev (HLF) bo potekal v Heidelbergu, Nemčija, med 22. in 27. septembrom 2024.

V okviru festivala so vabljeni vsi dobitniki Fieldsove, Abelove, Turingove nagrade ACM, Nevanlinnove nagrade IMU Abacus in nagrade ACM za računalništvo.

      
        Vir: 
https://opportunitydesk.org/2023/11/10/11th-heidelberg-laureate-forum-2024/#google_vignette

Prav tako so vabljeni vsi matematični in računalniški entuziasti, da se prijavijo k sodelovanju, saj sodelovanje prinaša neposredno možnost povezovanja med strokovnjaki s področja matematike in računalništva.

Zakaj sodelovati? Na tedenski konferenci boste mladi raziskovalci imeli odlično priložnost spoznati nagrajence, ki so se prebili na sam vrh svojih področij.

Izjava enega izmed mladih raziskovalcev: "Spoznati ljudi, ki stojijo za nekaterimi najbolj izjemnimi izumi in odkritji našega časa, je bilo fenomenalno. Morda je bilo nepričakovano, kako topli in dostopni so se izkazali ti posamezniki. Hvaležen sem, da mi je bila dana ta priložnost in da sem jo lahko delil z vrstniki, za katere upam, da jih bom kmalu imenoval kolegi, sodelavci in prijatelji."

Prijave za sodelovanje na 11. HLF so razdeljene v tri kategorije:

 • Dodiplomski/podiplomski,

 • Podiplomski doktorski, in

 • Podoktorski študenti.

Mlade raziskovalce lahko imenujejo tudi organizacije, ki so članice IMU, ter nacionalna matematična društva. Osebe, ki so imenovane, so 'prednostno obravnavane', vendar zaradi prevelikega števila nominacij nimajo zagotovila, da bodo sprejete. Pri registraciji lahko uporabite kodo IMU75896.

Obdobje za oddajo vlog traja od 9. novembra 2023 do 9. februarja 2024.

 • Izpolnjeno prijavo oddate do 9. februarja (do polnoči po srednjeevropskem času).

Za vsa vprašanja pišite na: yr@heidelberg-laureate-forum.org.

Spletno prijavo in obrazce najdete na spletni strani https://application.heidelberg-laureate-forum.org.

Ostale informacije: http://www.heidelberg-laureate-forum.org/


The 11th Heidelberg Laureate Forum (HLF) will take place in Heidelberg, Germany between 22–27 September 2024.

At the HLF, all winners of the Fields Medal, the Abel Prize, the ACM A.M. Turing Award, the Nevanlinna Prize/IMU Abacus Medal, and the ACM Prize in Computing are invited to attend. 

     
                         Source: 
https://opportunitydesk.org/2023/11/10/11th-heidelberg-laureate-forum-2024/

In additionyoung and talented computer scientists and mathematicians are invited to apply for participation. 

Why participate? The HLF serves as a great platform for interaction between the masters in the fields of mathematics and computer science and young talents.

Over the course of the week-long conference, young researchers will be given the exclusive possibility to profoundly connect with their scientific role models and find out how the laureates made it to the top of their fields. As described by a young researcher, “Meeting the humans behind some of the most formidable inventions and discoveries of our time was phenomenal. What was unexpected, perhaps, was how warm and approachable these individuals turned out to be. I am grateful to have been given this opportunity, and to have shared it with peers who I hope to soon call colleagues, collaborators and friends."

Young researchers at all phases of their careers (Undergraduate/Pre-Master, Graduate PhD, or PostDocs) are encouraged to complete and submit their applications by 9 February (midnight CET).

The deadline for application is 9 February 2024.

The IMU Adhering Organizations and national mathematical societies can also nominate young researchers. Nominated persons get “priority treatment”, but, since there may be too many nominations, they have no acceptance guarantee.  You may use the code IMU75896 when registering. 

 All applications that are completed and submitted by the deadline are meticulously reviewed by an international committee of experts to ensure that only the most qualified candidates are invited. There are 100 spaces available for each discipline of mathematics and computer science. All applicants will be notified by the end of April 2024 whether or not they are invited.

For questions regarding requirements and the application process, please contact Young Researchers Relations at: yr@heidelberg-laureate-forum.org  

See the webpage https://application.heidelberg-laureate-forum.org for the online application and nomination forms.

For more information, please visit: http://www.heidelberg-laureate-forum.org/ 


petek, 1. december 2023 Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO) išče VODJO TRŽENJA

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) iščejo dinamično, samoiniciativno, motivirano, razgledano in inovativno osebo za zasedbo delovnega mesta vodje trženja.

Lani so v MAO praznovali petdesetletnico delovanja muzeja. Z osredotočenostjo na arhitekturo in oblikovanje, ki sta ključna področja njihovega delovanja, povezujejo dediščino s sodobnimi ustvarjalnimi praksami. S svojimi programi si prizadevajo premakniti meje posameznih strok in spremeniti pogled na vsakdanje življenje. 

Iščejo posameznike, ki dobro razumejo vsebine in delovanje muzeja ter jih zanima aktivacija potenciala na področju trženja v kulturni instituciji. Delo poteka v timskem okolju, je raznoliko in dinamično. Pri svojem delu si prizadevajo širiti obzorja in stopiti korak dlje, zato vabijo posameznike s podobnimi cilji, da se pridružijo ekipi MAO!

Rok prijave20. 12. 2023

Trajanje zaposlitve: določen čas, 60 mesecev

Delovni čas: 40 ur/teden

Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd.; Ekonomija ali visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Marketing in oglaševanje

Plačni razred na podlagi ZSPJS: 35

Opis delovnega mesta in razpisni pogoji so dostopni na povezavi >> https://rb.gy/p3dcxf

                                                                


četrtek, 30. november 2023 Zoom srečanje: Mednarodne izmenjave in priložnosti v tujini za doktorske študente // Zoom workshop: International exchanges and opportunities abroad for PhD students

Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UP FAMNIT/UP IAM (Mednarodna pisarna) za vse doktorske študente in druge interesante pripravlja informativno-izobraževalno srečanje na temo mednarodnih izmenjav in priložnosti in v tujini.

     

Srečanje bo potekalo v angleščini, v torek, 5. decembra 2023, ob 14. uri, preko Zoom-a.

Na srečanju vam bomo na kratko predstavili:

 • priložnosti za študijske izmenjave znotraj Erasmus+ programa v programskih (EU) in partnerskih državah (izven EU),
 • priložnosti za izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja znotraj Erasmus+ programa v programskih (EU) državah,
 • možnosti za pridobitev štipendije za študij v tujini (Ad Futura, DAAD, Fullbright),
 • možnosti v mednarodnem okolju po zaključku doktorata.

V Zoom se REGISTRIRATE preko naslednje povezave:
https://upr-si.zoom.us/meeting/register/tZMpdOChpz8jH92F84SpEI3BT4F_dw9GGSdl

 • Po registraciji boste prejeli potrditveno sporočilo s podatki do srečanja.

Prisrčno vabljeni, da se nam pridružite!

***

UP FAMNIT International Office is organizing an informative session, designed for doctoral students and other interested individuals, aiming to delve into the diverse realm of international exchanges and opportunities available abroad.

     

The meeting will be held in English, on Tuesday, December 5, 2023, at 2 p.m., via Zoom.

We will cover a short overview of:

 • Erasmus+ study exchanges (EU & non-EU).
 • Erasmus+ traineeship opportunities (EU).
 • Scholarships (Ad Futura, DAAD, Fullbright).
 • Post-doctoral international prospects.

To attend the meeting you need to REGISTER in Zoom via the following link:
https://upr-si.zoom.us/meeting/register/tZMpdOChpz8jH92F84SpEI3BT4F_dw9GGSdl

 • After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

We hope you can join us!

 


sreda, 29. november 2023 Erasmus+ KIP priložnost za študente: Internet of Things & 3D Printing // Erasmus+ BIP Opportunity for students: Internet of Things & 3D Printing

Univerza v Novem Sadu, v sodelovanju z Univerzo v Szegedu na Madžarskem in Univerzo v Portu na Portugalskem, pripravlja Erasmus+ BIP program o rabi interneta in 3D tiskanju , na katerega vabi vse zainteresirane študente.

Časovni okvir:

 • Virtualni del: 2. april - 10. maj 2024
 • Fizični del: 20. maj - 24. maj 2024

O programu:

 • Potopite se v svet interneta, ključne sile sodobne tehnologije. Od osebnih naprav, kot so pametni telefoni in pametni gospodinjski aparati, do obsežnih industrijskih aplikacij za nadzor proizvodnih linij, internet preoblikuje našo prihodnost. Razumeti vpliv stalne povezljivosti, analize podatkov in posledičnih izboljšav pri zmanjšanju stroškov, varnosti in splošni kakovosti življenja.
 • Program se tako osredotoča na  študentov v temeljna načela, tehnologije in postopke IoT ter jih opolnomoči, da razumejo njegov vpliv in ga vključijo v svoje poklicno življenje. Raziščite zlitje teorije in prakse z vključitvijo 3D-tiskanja v učne načrte, s čimer omogočite dostop do prototipov in proizvodnje naprav IoT izobraževalnim ustanovam.
 • Program BIP Internet of Things & 3D Printing je akreditiran s 3 ECTS.
 • Več informacij o programu je dostopnih tu.

Profil udeležencev:

 • Študenti, ki jih zanima IoT in 3D tiskanje, z osnovnimi računalniškimi in/ali programerskimi znanji.
 • Izbrani kandidati naj prinesejo prenosne računalnike, ki lahko poganjajo Arduino IDE (https://www.arduino.cc/en/software/).

Postopek prijave:

 1. Svoj interes izrazite na e-mail international@famnit.upr.si,  do 20. decembra.
 2. Prejmite potrditev FAMNIT Mednarodne pisarne.
 3. Prijavite se za finančno podporo preko Erasmus+ BIP razpisa.
 4. Povežite se z organizatorji na Univerzi v Novem Sadu (IoT.bip@uns.ac.rs) za podporo ali povabilna pisma.

Stroški in financiranje:

 • Univerza v Novem Sadu krije en obrok (kosilo), študijsko gradivo, uporabo opreme, stroške kulturnega programa in večerjo dobrodošlice.
 • Udeleženci so upravičeni do Erasmus+ BIP sredstev za kritje stroškov poti, bivanja in življenjskih stroškov za čas trajanja programa.
 • Več informacij o možnostih financiranja Erasmus+ BIP je dostopnih tu.

***

Discover the cutting-edge intersection of technology with the University of Novi Sad's Erasmus+ BIP program, held in collaboration with the University of Szeged, Hungary, and the University of Porto, Portugal.

Program Dates:

 • Virtual Program: April 2 - May 10, 2024
 • Physical Program: May 20 - May 24, 2024

BIP Vision:

 • Immerse yourself in the world of Internet of Things (IoT), a pivotal force in modern technology. From personal devices like smartphones and smart home appliances to large-scale industrial applications such as production line monitoring and connected cars, IoT is reshaping our future. Understand the impact of constant connectivity, data analysis, and the resulting enhancements in cost reduction, safety, and overall quality of life.
 • Why BIP? In today's job landscape, encountering IoT is inevitable. BIP focuses on introducing students to the core principles, technologies, and procedures of IoT, empowering them to comprehend its impact and integrate it into their professional lives. Explore the fusion of theory and practice by incorporating 3D printing into curricula, making prototyping and manufacturing of IoT devices accessible to educational institutions.
 • Academic Recognition: The BIP Internet of Things & 3D Printing program is accredited with 3 ECTS.
 • For more details, explore the complete BIP program information here.

Participant Profile:

 • Students interested in IoT and 3D printing, equipped with basic computer and/or programming skills.
 • Selected candidates should bring laptops capable of running Arduino IDE (https://www.arduino.cc/en/software/).

Application Process:

 1. Express your interest by emailing international@famnit.upr.si by December 20.
 2. Receive confirmation from FAMNIT International Office.
 3. Apply for financial support through the Erasmus+ BIP Call.
 4. Connect with the organizers at the University of Novi Sad (IoT.bip@uns.ac.rs) for support or pre-invitation letters.

Expenses and Financing:

 • The University of Novi Sad covers one meal (lunch), study materials, equipment use, cultural program costs, and a welcome dinner.
 • Erasmus+ participants cover their travel, accommodation, and other costs from their Erasmus+ grant.
 • Learn more about Erasmus+ BIP financing options here.

torek, 28. november 2023 ŠTIPENDIJA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA UCLA V KALIFORNIJI ZA VPIS 2024/2025 ZA PODROČJE TRANSPORTNIH POJAVOV V KOMPLEKSNIH SISTEMIH

V sodelovanju z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije vas obveščamo o štipendiji za slovenskega študenta za podiplomski študij na UCLA v Kaliforniji za vpis 2024/2025:

ŠTIPENDIJA ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ NA UCLA V KALIFORNIJI ZA VPIS 2024/2025 ZA PODROČJE TRANSPORTNIH POJAVOV V KOMPLEKSNIH SISTEMIH

Iz Kerže-Cheyovich sklada je slovenskemu študentu na voljo ena štipendija za podiplomski študij na univerzi UCLA v Kaliforniji, ZDA, in sicer za področje transportnih pojavov v kompleksnih sistemih. Rok prijave za študijsko leto 2024/2025 je 30. november 2023.

Štipendija je namenjena predvsem za doktorski študij, možno pa jo je pridobiti že za magistrski študij z namenom doktorata, in sicer na področju transportnih pojavov v kompleksnih sistemih, kamor sodijo naslednje discipline s področij strojništva, jedrske tehnike, kemijskega inženiringa ter fizike:
-        Prenos toplote;
-        Prenos snovi;
-        Mehanika tekočin.

Študij bi potekal pod mentorstvom prof. Laurenta Pilona (https://www.researchgate.net/profile/Laurent-Pilon, e-mail: pilon@seas.ucla.edu) na oddelku "Mechanical and Aerospace Engineering Department" (http://www.mae.ucla.edu).

Razpisana je ena (1) štipendija, ki bo podeljena najuspešnejšemu kandidatu po izboru strokovne komisije.

Vloga za vpis mora biti vložena pri UCLA najkasneje 30. novembra 2023. Informacije in obrazci za prijavo ter zahtevana dokumentacija so na voljo na spletni strani UCLA (povezave so navedene spodaj).
https://grad.ucla.edu/
https://admission.ucla.edu/apply
https://grad.ucla.edu/admissions/required-academic-records/

V kolikor se boste na UCLA prijavili, prosimo, da to s kratkim e-mailom sporočite tudi na naslov slovenskega veleposlaništva v Washingtonu: sloembassy.washington@gov.si, saj vas bo le tako lahko podprlo pri vodstvu univerze glede financiranja študija. Predlagamo, da pred prijavo kontaktirate tudi prof. Pilona.

Za morebitna dodatna vprašanja lahko pišete tudi na nuska.zakrajsek@gov.si ali sloembassy.washington@gov.si.


ponedeljek, 27. november 2023 BiHološka ekskurzija

      

Študenti psihologije iz ljubljanske in mariborske univerze vabijo na Bihološko ekskurzijo v Banja Luko, ki bo potekala od 8. do 10. decembra, 2023, namenjena biopsihologom in psihologom.

Avans plačila je 70 € (s tem potrdite svojo udeležbo na ekskurziji). Končni stroški celotne ekskurzije na osebo še niso točno znani. Predvidoma bodo ti v razponu od 50 € do maks. 100 €.

Več info in prijavni obrazec 


ponedeljek, 27. november 2023 1. dan mladih probabilistov in statistikov

1. dan mladih probabilistov in statistikov, organizira Mlada sekcija Statističnega društva Slovenije in bo potekal v četrtek, 30. novembra od 10. do 15. ure na Ekonomski fakulteti UL (prvi del dogodka tudi prek spleta). Med gosti je tudi izr. prof. dr. Lara Lusa s FAMNIT.

Predavanji bosta potekali v angleškem jeziku, delavnica pa v slovenščini. Udeležba je brezplačna, se je pa na dogodek treba prijaviti, saj je število mest omejeno.

Več informacij in prijava

         


petek, 24. november 2023 Volitve v študentski svet UP FAMNIT // Elections for UP FAMNIT Student Council

     

Razpis volitev v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2023/24 - 2. ponovitev 

 • RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT 2023/24 (razpis) 
 • Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep) 
 • Kandidatura za Študentski svet UP FAMNIT (obrazec) 

Kako oddaš svojo kandidaturo? 

 • Kandidatura mora biti poslana PREDNOSTNO PO PRIPOROČENI pošti na spodnji naslov ali  
 • vložena osebno v sprejemno pisarno UP FAMNIT ( v primeru osebne vložitve prjeme kandidat potrdilo) 

ZADEVA: Volitve v ŠS UP FAMNIT - ODPIRAJ! 
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
 
Volilna komisija ŠS UP FAMNIT
 
Glagoljaška 8
 
6000 Koper
  

 • Izpolnjeno z vsemi prilogami, študent lahko odda tudi preko elektronske pošte na 89201287@student.upr.si - zadeva: VOLITVE V ŠS UP FAMNIT - NE ODPIRAJ! 

Obvezna priloga h kandidaturi je potrdilo o vpisu na UP FAMNIT v študijskem letu 2023/24 

ROK za oddajo kandidature: od 25. 11. 2023 do vključno 1. 12. 2023 do 15. ure 

Informacije o načinu oddaje kandidature so navedene v Razpisu (točka IV). 

Izvedba volitev

DATUM VOLITEV: torek, 5. 12. 2023 

KRAJ VOLITEV: Volitve se za vse študente UP FAMNIT, izvedejo na istem volišču, in sicer na sedežu UP FAMNIT (glavni vhod na fakulteto – zraven vhoda v referat), Glagoljaška 8, 6000 Koper. 

ČAS ODPRTJA/ZAPRTJA VOLIŠČA: Volitve bodo potekale od 9.00 do 17.00. 

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT se izvedejo vsako študijsko leto v skladu s Statutom Univerze na Primorskem in Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP (čistopis, spremembe: 002-26/20).  

Več o delovanju Študentskega sveta UP FAMNIT lahko preberete na tej povezavi. 


    

Call for Elections to the Student Council of UP FAMNIT for the Academic Year 2023/24 / 2nd Repetition

The form has to be fulfilled and sent to the following address: 

Subject: Volitve v ŠS UP FAMNIT - NE ODPIRAJ 
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije 
Volilna komisija ŠS UP FAMNIT 
Glagoljaška 8 
6000 Koper  

 • You can also leave the form in the reception office UP FAMNIT; 
 • or send it via email (89201287@student.upr.si) with a subject: Volitve v ŠS UP FAMNIT - NE ODPIRAJ 

NOTICE! Obligatory attachment to the form is also your certificate of enrolment 2023/24! 

Deadline for submitting applications: November 25, 2023 - December 1, 2023, 3:00 PM 

Election Implementation 

ELECTION DATE: Tuesday, December 5, 2023 

LOCATION: The elections for all students of UP FAMNIT will take place at the same polling station, namely at the UP FAMNIT headquarters (main entrance to the faculty), Glagoljaška 8, 6000 Koper. 

OPENING/CLOSING TIME: The elections will take place from 9:00 AM to 5:00 PM. 

 • CALL FOR ELECTIONS TO THE STUDENT COUNCIL OF UP FAMNIT 2023/24 (CALL) 
 • Candidacy for the Student Council of UP FAMNIT (Form) 
 • Agreement of the Election Commission for the conduct of the elections to the UP FAMNIT Student Council (Agreement) 

      


četrtek, 23. november 2023 Začetek novega mandata dekana UP FAMNIT prof. dr. Ademirja Hujdurovića ter prodekanov UP FAMNIT / The beginning of the new term of office of the Dean of UP FAMNIT, Prof. Ademir Hujdurović, and the Vice-Deans of UP FAMNIT

Obveščamo vas, da se z današnjim dnem pričenja novi štiriletni mandat dekana UP FAMNIT prof. dr. Ademirja Hujdurovića.

Dekan je dne 21. 11. 2023, na podlagi soglasja Senata UP FAMNIT, imenoval prodekane, in sicer ostajajo prodekani tudi v novem mandatu:
- prof. dr. Dunja Bandelj kot prodekanja za študijske zadeve,
- prof. dr. Elena Bužan kot prodekanja za kakovost ter
- prof. dr. Marko Orel kot prodekan za znanstveno-raziskovalno delo.

Dekanu in prodekanom čestitamo in želimo uspešno delo tudi v novem mandatu.


We are pleased to inform you that Prof. Ademir Hujdurović has oficially begun his new term of office as the Dean of UP FAMNIT today.

Also, on 21 November 2023 the Senate of UP FAMNIT approved the Dean’s appointment of the current Vice-Deans for the next term of office:
- Prof. Dunja Bandelj as the Vice-Dean for Education,
- Prof. Elena Bužan as the Vice-Dean for Quality Assurance, and
- Prof. Marko Orel as the Vice-Dean for Science and Research.

We send our sincere congratulations to the Dean and Vice-Deans and wish them every success in their new term of office.


ponedeljek, 20. november 2023 Best of South-East štipendije 2024/2025 // Best of South-East Scholarships 2024/2025

Best of South East (BOSE) je štipendijski program na pobudo banke Steiermärkische Sparkasse, ki je namenjen študentom iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Severne Makedonije, te pokriva celostni program usposabljanja ali izobraževanja v študijskem letu 2024/2025.

Štipendijski program traja 12 mesecev in vključuje študij na Montanuniversität Leoben (MUL):

 • štipendijo v višini 1000 € mesečno za celo leto (sponzorira Steiermärkische Sparkasse)
 • dvosemestrski program mobilnosti na Montanuniveristät Leoben (zimski in poletni semester)
 • 2-mesečni program pripravništva ali prakse (julija in avgusta)

Rok prijave: 20. december 2023

 • Podrobnejše informacije o postopku prijave so dostopne tu.

Več informacij o štipendijskih programih, pogojih in postopku prijave, je dostopnih na spletni strani: https://international.unileoben.ac.at/kooperationen/best-of-south-east

***

The Best of South East (BOSE) scholarship program, initiated by Steiermärkische Sparkasse bank, is now open for applications for the academic year 2024/2025. This program is designed for students from Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, and North Macedonia, offering a comprehensive training or education program.

Key Program Details:

 • Duration: 12 months
 • Location: Montanuniversität Leoben (MUL)
 • Scholarship Amount: €1,000 per month for the entire year (sponsored by Steiermärkische Sparkasse)
 • Mobility Program: Two-semester program at Montanuniveristät Leoben (winter and summer semester)
 • Internship: Independently organized 2-month internship or internship program (July and August)

Application Deadline: December 20, 2023

 • More detailed information about the application process is available here.

Additional information about scholarship programs, eligibility conditions, and the application process can be found on the official website: Best of South East - Montanuniversität Leoben.


petek, 17. november 2023 Odprt razpis za udeležbo študentov na kombniranih intenzivnih programih (KIP-ih) v okviru programa Erasmus+ KA131 2023 // Open Call Under Erasmu+ (KA131 2023) for Student Mobility at Blended Intensive Programs (BIPs)

Razpis za udeležbo študentov na kombiniranih intenzivnih programih (KIP-ih) v okviru programa Erasmus+ je bil objavljen 16. novembra 2023 na UP spletni strani.

Rok za zbiranje prijave je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave razpisa in traja do porabe sredstev, vendar najdlje do predvidoma 31. maja 2025.

Študenti lahko  prijavo oddajo kadarkoli, vendar najmanj 2 meseca pred začetkom izbranega KIP-a.

Študenti prijavo oddajo preko Microsoft Forms spletnega obrazca (spletne prijavice). Prijava mora vsebovati tudi:

Več informacij o KIP-ih, razpisu in postopku prijave je na voljo tu.

***

The open call for student participation in Blended Intensive Programs (BIPs) under the Erasmus+ program was officially announced on the UP website on November 16, 2023.

The application deadline is set as an open deadline, commencing from the date of the call announcement. The application period continues until funds are exhausted or, at the latest, until May 31, 2025.

Students are encouraged to submit their applications at any time. However, it is recommended to apply at least 2 months before the chosen KIP's scheduled start date.

Applications should be submitted through the Microsoft Forms online form, including following required attachments:

Further information on BIPs, Open Call and application procedure is available here.


petek, 17. november 2023 Vabljeni na brezplačno delavnico za študente - INSTA(NT) USPEH! Zagospodari na družbenih omrežjih

Središče Rotunda v sodelovanju z Kariernim centrom Univerze na Primorskem organizira v torek, 21. 11. 2023, od 15 do 19 ure, delavnico »INSTA(NT) USPEH! Zagospodari na družbenih omrežjih.«
Potekala bo v Santorijevi sobi na Rektoratu UP.

Ker družbena omrežja zahtevajo jasen načrt, ciljno usmerjeno komunikacijo in jasne cilje, za vsako ciljno publiko malo drugače. Insta(nt) uspeh, kot ga običajno vidijo zunanji opazovalci, je v svojem bistvu ultramaraton, ki je z resnimi pripravami, sledenjem zastavljenim korakom, nekaj pripomočki in malimi triki precej enostavno izvedljiv.

Prijava na dogodek


sreda, 15. november 2023 Volitve v Študentski svet UP FAMNIT 2023/24 - 1. PONOVITEV

Prvi razpis za volitve v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2023/24 ni bil uspešen, saj manjkajo kandidati iz posameznih sklopov, opredeljenih v razpisu za izvedbo volitev (zapisnik), zato bomo volitve ponovili.

Izvedba volitev

DATUM VOLITEV: četrtek, 23. 11. 2023

KRAJ VOLITEV: Volitve se za vse študente UP FAMNIT, izvedejo na istem volišču, in sicer na sedežu UP FAMNIT (glavni vhod na fakulteto – zraven vhoda v referat), Glagoljaška 8, 6000 Koper.

ČAS ODPRTJA/ZAPRTJA VOLIŠČA: Volitve bodo potekale od 9.00 do 17.00.

Razpis volitev v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2023/24 - 1. ponovitev

 • RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT 2023/24 (razpis)
 • Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Kandidatura za Študentski svet UP FAMNIT (obrazec)

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT se izvedejo vsako študijsko leto v skladu s Statutom Univerze na Primorskem in Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP (čistopis, spremembe: 002-26/20). 

Več o delovanju Študentskega sveta UP FAMNIT lahko preberete na tej povezavi.


torek, 14. november 2023 Obvestilo o podaljšanem delovnem času knjižnice // Notice of extended opening hours of the University Library

Obveščamo vas, da bo od ponedeljka, 13. novembra 2023, do nadaljnjega v veljavi podaljšan delovni čas Centralne enote UP Univerzitetne knjižnice (Trubarjeva ulica 1, Koper).

Od ponedeljka do četrtka bo knjižnica odprta od 8.00 do 20.00. Ob petkih pa bo knjižnica do nadaljnjega odprta med 8.00 in 18.00.

Delovni čas dislocirane enote knjižnice UP FTŠ - Turistica ostaja nespremenjen.

Vabljeni!


Notice of extended opening hours of the University Library

From Monday, 13 November 2023, the opening hours of the Central unit UP University Library (Trubarjeva ulica 1, Koper) will be extended until further notice.

From Monday to Thursday, the library will be open from 8.00 to 20.00. On Fridays, the library will be open between 8.00 and 18.00.

Opening hours of dislocated unit library UP FTŠ – Turistica remain unchanged.

Welcome!


petek, 10. november 2023 Vabilo za sodelovanje v študiji Družbeni mediji in samomorilno vedenje

UP IAM Slovenski centr za raziskovanje samomora izvaja eksperimentalno študijo Družbeni mediji in samomorilno vedenje: študija vpliva objav novinarskih prispevkov o samomoru na komentatorje in bralce.

K sodelovanju vabijo predvsem študente, ki bi spletno reševali presejalne baterije vprašalnikov in v eksperimentalnem delu prebirali različne objave novinarskih prispevkov (na temo smrti zaradi samomora, smrti zaradi prometnih nesreč ali na temo vremenskih pojavov). Celoten čas sodelovanja v študiji ocenjujejo na približno 50 min. V zameno za čas, ki bi ga študenti namenili, bodo vsem ponudili nadomestilo v obliki bona v vrednosti 10 evrov za uporabo v prehrambni trgovini.


četrtek, 9. november 2023 Spletni seminar o priložnostih za opravljanje Erasmus+ prakse na Slovaškem // Webinar on opportunities for Erasmus+ internship in Slovakia

Placement Slovakia, program pripravništev, pod okriljem organizacije WorkSpace Europe, lepo vabi vse študente k udeležbi na spletnem seminarju, kjer bodo predstavljene možnosti opravljanja Erasmus+ praktičnega usposabljanja na institucijah ter ustanovah na Slovaškem.

Spletni seminar bo potekal v treh različnih terminih, in sicer:

 • Datumi: 14. 11. 2023/ 16. 11. 2023 / 21. 11. 2023
 • Ura: 16:00
 • Trajanje: 30 min.
 • Lokacija: ZOOM

Če si želite zagotoviti svoje mesto,

Dodatne informacije o spletnem seminarju so na voljo tukaj.

Placement Slovakia, an internship program established by the non-governmental organization WorkSpace Europe, warmly invites all students to participate in a webinar where the possibilities for Erasmus+ traineeships at Slovak institutions will be presented.

The online seminar will take place in three different times, namely:

 • Dates:14/11/2023/ 16/11/2023 / 21/11/2023
 • Time: 16:00 
 • Duration: 30 min.
 • Location: ZOOM

To secure your spot,

Additional information about the webinar is available here.


sreda, 8. november 2023 Placement Slovakia v novembru organizira seminar o ERASMUS+ praksi // Placement Slovakia is organizing seminar on ERASMUS+ internship opportunities in November

*English below

Študenti in nedavni diplomani vabljeni, da se pridružite spletnemu seminarju o Erasmus+ praksi, ki ga organizira Placement Slovakia!  

Placement Slovakia je program pripravništev, ki ga je ustanovila nevladna organizacija WorkSpace Europe, ki koordinira edini slovaški konzorcij univerz za Erasmus+ prakse.

Spletni seminar bo potekal 3 različne dni, zato lahko izberete možnost, katera vam najbolj ustreza:

 • Datum: 14. 11. 2023/ 16. 11. 2023 / 21. 11. 2023
 • Ura: 16:00 po srednjeevropskem času (CET)
 • Trajanje: 30 min.
 • Lokacija: ZOOM

Prijavite se lahko ob naslednjih datumih:Placement Slovakia invites all students and recent graduates to join the online seminar on Erasmus+ internships.

Placement Slovakia is an internship program founded by the non-governmental organization WorkSpace Europe - Slovak Consortium of Universities for Erasmus+ internships.

The online seminar will take place on three different days, so you can choose the option that suits you best:

 • Date: 14th November 2023 / 16th November 2023 / 21st November 2023
 • Time: 16:00 Central European Time (CET)
 • Duration: 30 minutes
 • Location: ZOOM

You can register on the following dates:

      


torek, 7. november 2023 T4EU Jezikovne delavnice v novembru // T4EU Language Tasters Events in November

Inštitut za tuje jezike Univerze Vytautas Magnus, članica T4EU mreže, v katero je povezana tudi Univerza na Primorskem, prisrčno vabi vse študente in zaposlene na brezplačne »degustacijske« jezikovne tečaje.

Glavni namen spletnih tečajev je seznanitev udeležencev z jeziki, ki se manj pogosto poučujejo, letos se lahko tako preko spletnih jezikovnih delavnic preizkusite v naslednjih jezikih: svahili, esperanto, kazahščina, srbščina in hrvaščina.

Jezikovni tečaji bodo potekali v angleščini na platformi Teams, ki je dostopna prek te povezave: https://tinyurl.com/kthev33n.

Podrobnejše informacije o jezikovnih tečajih so na voljo tu: https://uki.vdu.lt/language-tasters-at-the-ifl/.

The Institute of Foreign Languages at Vytautas Magnus University, a member of the T4EU Alliance, which member is also University of Primorska, extends a warm invitation to students and staff members to participate in Language Tasters events.

These online events are specifically designed to acquaint participants with less commonly taught languages and will be conducted in English. This year, we welcome you to explore the languages of Serbian and Croatian, Swahili, Esperanto, and Kazakh.

The events will be conducted on the Teams platform, accessible via this link: https://tinyurl.com/kthev33n.

For additional information regarding these events, please visit: https://uki.vdu.lt/language-tasters-at-the-ifl/.


torek, 7. november 2023 Predstavitev DBU štipendijskega programa

Mladi, študentje in diplomanti, željni izkušenj v tujini!

V sredo, 8. novembra 2023, bo ob 17.00 uri, v dvorani prof. dr. Janeza Hribarja na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, potekala predstavitev DBU štipendijskega programa.

Štipendijski program Nemške zvezne fundacije za okolje (DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG UMWELT – DBU) univerzitetnim diplomantom ponuja naslednje:

 • pridobitev dodatne strokovne usposobljenosti za reševanje nalog varstva okolja in ohranjanja narave;
 • prosta izbira raziskovalne/praktične teme in gostiteljske inštitucije v Nemčiji; univerze, raziskovalnega inštitututa, podjetja ali društa;
 • mesečna štipendija: 1.350 evrov neto;
 • obdobje financiranja: 6 – 12 mesecev;
 • zdravstveno in nezgodno zavarovanje;
 • intezivni tečaj nemščine (predhodno znanje nemščine ni potrebno)
 • mednarodna konferenčna srečanja;
 • možnost izvedbe 6 mesečnega financiranega projekta v Sloveniji po končanem štipendijskem obdobju

Predstavitev bo hkrati potekala tudi online >> ZOOM povezava.

Več informacij o štipendijskem programu najdete:

 


ponedeljek, 6. november 2023 Volitve v Študentski svet UP FAMNIT 2023/24

Objavljen je razpis volitev v Študentski svet UP FAMNIT za študijsko leto 2023/24!

 • RAZPIS VOLITEV V ŠTUDENTSKI SVET UP FAMNIT 2023/24 (razpis)
 • Sklep o imenovanju volilne komisije za izvedbo volitev v Študentski svet UP FAMNIT (sklep)
 • Kandidatura za Študentski svet UP FAMNIT (obrazec/ FORM)

Oddaja kandidature

Kandidati lahko oddajo kandidaturo od 6. novembra do vključno 10. novembra 2023.

Izvedba volitev

DATUM VOLITEV: torek, 14. 11. 2023

KRAJ VOLITEV: Volitve se za vse študente UP FAMNIT, izvedejo na istem volišču, in sicer na sedežu UP FAMNIT (glavni vhod na fakulteto – zraven vhoda v referat), Glagoljaška 8, 6000 Koper.

ČAS ODPRTJA/ZAPRTJA VOLIŠČA: Volitve bodo potekale od 9.00 do 17.00. 

Volitve v Študentski svet UP FAMNIT se izvedejo vsako študijsko leto v skladu s Statutom Univerze na Primorskem in Pravilnikom o načinu volitev predstavnikov študentskih svetov članic UP in imenovanju predstavnikov študentov v organe ter komisije in delovna telesa članic UP (čistopis, spremembe: 002-26/20). 

Več o delovanju Študentskega sveta UP FAMNIT lahko preberete na tej povezavi.

   


četrtek, 2. november 2023 Posnetek posveta o trendih na področju akademske etike in integritete//A CONSULTATION ON TRENDS IN ACADEMIC ETHICS AND INTEGRITY

*English below

V torek, 24. 10. 2023, je na UP potekal Posvet o trendih na področju akademske etike in integritete, ki ga je organizirala Komisija za etična vprašanja UP.

V zadnjih letih in mesecih beležimo na področju akademske integritete in etike večje premike, saj smo priča vzniku orodij umetne inteligence v visokošolskem prostoru obenem pa beležimo paradigmatski premik v pristopanju k kršitvam študentov. Umetna inteligenca tako vzbuja precej vprašanj, povezanih s kakovostjo in kredibilnostjo študentskih izdelkov, medtem ko se na področju kršitev študentov od retributivne pravičnosti ukrepanje preveša v restitutivno pravičnost, ki skuša razumeti okoliščine nastanka kršitev.

Na posvetu je dr. Tomaž Grušovnik predstavil tako Trende na področju akademske etike in integritete kot Rezultate in analizo mnenjske ankete o kršitvah študentov pri preverjanju in ocenjevanju znanja na UPdr. Ernest Ženko je predstavil Stališče do rabe umetne inteligence na UP (PPT), sledila še je predstavitev dr. Grušovnika o delu Komisije UP za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi. Srečanje je zaokrožila Ingrid Orel s predstavitvijo Akademske integritete in Načrta integritete UP.

Na dogodku so bili posebno predstavljeni izsledki delovne skupine za pripravo dokumenta z delovnim naslovom "Stališče do rabe umetne inteligence na Univerzi na Primorskem", ki je bil sprejet na 2. redni seji Senata UP, 18. 10. 2023.


On Tuesday, 24 October 2023, a Consultation on Trends in Academic Ethics and Integrity was held at UP, organised by the UP Ethics Commission.

In recent years and months, we have seen major shifts in the field of academic integrity and ethics, as we are witnessing the emergence of artificial intelligence tools in the higher education area, and at the same time we are witnessing a paradigmatic shift in confronting academic misconduct. Artificial intelligence thus raises a number of questions related to the quality and credibility of student-written products, while in the field of student violations, the action shifts from retributive justice to restitutive justice, which tries to understand the circumstances of the occurrence of violations.

At the consultation, Dr. Tomaž Grušovnik presented both the Trends in Academic Ethics and Integrity and the Results and Analysis of the Opinion Survey on Student Misconduct in Examination and Assessment at UPDr. Ernest Ženko presented his position on the use of artificial intelligence at UP, followed by Dr. Grušovnik's presentation on the work of the UP Commission for Ethics in Research Involving Work with Human Subjects. The meeting was rounded off by Ingrid Orel's presentation of the Academic Integrity and the UP Integrity Plan.

The event also presented the findings of the working group for the preparation of the document titled "Position on the use of artificial intelligence at the University of Primorska" (just in SLO), and the working group for the implementation of the UP Integrity Plan.

             


četrtek, 2. november 2023 Osnove AV produkcije: Montaža z že pripravljenim materialom

Delavnice avdio-video produkcije ponujajo udeležencem priložnost, da se poglobijo v svet ustvarjanja avdio video vsebin. Delavnice so razdeljene v tri sklope, ki pokrivajo različne vidike produkcije.

Delavnice nudijo interaktivno in spodbudno okolje, kjer udeleženci pridobijo dragocene veščine in znanje na področju montaže,  snemanja in produkcije videov. Ne glede na izkušnje, se lahko vsakdo pridruži in razširi svoje sposobnosti v ustvarjalnem svetu avdio-video produkcije.

V prvem sklopu se udeleženci naučijo osnov montaže video posnetkov s pomočjo že obstoječega materiala. S poudarkom na programski opremi za urejanje videoposnetkov se udeleženci seznanijo z različnimi tehnikami urejanja, prehodi, vstavljanjem zvoka in vizualnimi učinki. S praktičnimi vajami in strokovnim vodstvom pridobijo veščine, ki jih potrebujejo za ustvarjanje profesionalnih montažnih projektov.

    

Več informacij in prijava na dogodek >> TUKAJ  


petek, 27. oktober 2023 POPRI 2024 - nacionalno tekmovanje

Približuje se nova sezona POPRI 2024, priljubljenega podjetniškega tekmovanja, ki spodbuja ustvarjalnost in inovativnost mladih.

Se želiš naučiti, kako uresničiti svoje inovativne podjetniške ideje? Ustvari svojo prihodnost že danes!

POPRI je tvoja prva izkušnja s podjetništvom.  

Zakaj sodelovati?

 • Direkten stik s podjetniki in gospodarstvom, startup ekosistemom
 • Izkušnja javnega nastopanja
 • Zoisove točke
 • Potovanja v tujino
 • Finančne nagrade
 • TOP! Izkušnja, ki obogati tvoj CV

Kako sodelovati?

 • Stopi v stik s partnerji POPRI, ki te bodo podprli pri ustvarjanju
 • Obišči delavnice, startup vikende, spoznaj podjetniške mentorje!

https://popri.si/kontakt/

 • Prijavi se na nacionalno tekmovanje POPRI in se poteguj za finančne in druge nagrade. Rok prijave je 14.2.2024

https://popri.si/tekmovanje/

Kdo lahko sodeluje?

 • Študenti in mladi do 29 let, ki za poslovno idejo še nimajo odprtega podjetja
 • Dijaki
 • Osnovnošolci zadnje triade (7., 8. in 9. razred)

Način sodelovanja

 • Individualno
 • V ekipi do največ 5 članov

Več informacij in prijave 

    


četrtek, 26. oktober 2023 Vabljeni na Študentski forum o podnebnih spremembah: koliko vode bo še preteklo?

CIPRA Slovenija skupaj z Oddelkom za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani organizira študentski forum: Mikrofon podnebju: znanje in kompetence za odzivanje na podnebne spremembe: koliko vode bo še preteklo? 

V zadnjih letih se vse intenzivneje soočamo s posledicami podnebne krize, ki niso več tako oddaljene, ampak jih vse močneje občutimo tudi pri nas. Prehod v podnebno nevtralno družbo je priložnost za ustvarjanje boljše prihodnosti za vse. Mlado generacijo želimo opolnomočiti in pripraviti na prihajajoče izzive, saj boste kot bodoči odločevalci in strokovnjaki ustvarjali znanstveno, politično in družbeno podnebno pravično prihodnost.

Letos bodo v središče podnebne krize postavili vodo. Seznanili vas bodo z napovedmi, ekstremnimi vremenskimi dogodki in zmanjšanjem poplavne ogroženosti, z vodnimi konflikti v Alpskem prostoru, migracijami, z  vplivom podnebnih sprememb na biodiverziteto oceanov in celinskih voda ter s taljenjem ledenikov. Forum je namenjen vsem študentom in mladim zaposlenim, ki svoje znanje in zavedanje o podnebnih spremembah želijo poglobiti in podpreti s kompetencami potrebnimi za prehod v nizkoogljično družbo. 

Forum bo potekal od petka, 17. 11. 2023 do nedelje, 19. 11. 2023 na Filozofski fakulteti (Aškerčeva 2, Ljubljana).

Prijave so odprte do 10. 11. 2023 preko spletnega obrazca

Dogodek je v celoti brezplačen, vključena je tudi možnost prenočevanja v Ljubljani.

Več informacij in program tabora se nahaja v vabilu v priponki in na spletni strani.

    


sreda, 25. oktober 2023 OBVESTILO O ZAČASNEM ZAPRTJU KNJIŽNICE//NOTICE OF TEMPORARY CLOSURE OF THE UNIVERSITY LIBRARY

       

Obveščamo vas, da bo UP Univerzitetna knjižnica, od 30. oktobra 2023 do 1. novembra 2023zaprta za uporabnike .

Obe enoti Univerzitetne knjižnice bosta svoja vrata ponovno odprli v četrtek, 2. novembra 2023.


UP University Library will be closed for users from 30 October 2023 to 1 November 2023.

Both units of the University library will reopen their doors on Thursday, 2 November 2023. 


petek, 20. oktober 2023 Vabilo k sodelovanju: LIT hekaton 2023

Slovensko zavarovalno združenje v okviru projekta LIT (lajf = igra tveganja) letos organizira že tradicionalni, tretji LIT hekatonHekaton je namenjen polnoletnim dijakom in študentom, glavna nagrada zmagovalno ekipo pa je 2.000 €!

       

LIT hekaton 2023 bo potekal med 17. in 21. novembrom, prijave pa so odprte do 12. 11. 2023 oziroma do zapolnitve mest.

Vse informacije o projektu in LIT hekatonu so dostopne na spletni strani LIT in na družbenih omrežjih Facebook ter Instagram @lajfjeigratreganja.

Projekt LIT (lajf = igra tveganja) je namenjen finančnemu opismenjevanju mladih. Preko brezplačnih vsebin jim omogoča pridobivanje znanja s področja financ ter jih seznanja s kariernimi priložnostmi na področju zavarovalništva. Lansko leto je v hekatonu sodelovalo okoli 100 tekmovalcev, v več kot 20 ekipah iz celotne Slovenije. S pomočjo usmeritev mentorjev iz različnih slovenskih zavarovalnic so razvijali inovativne rešitve na zastavljeni izziv.

Za morebitna dodatna vprašanja pišite na: info@lajfjeigratveganja.si


petek, 20. oktober 2023 Štipendije za doktorske programe bioloških znanosti v Švici // Fully funded International PhD Programs in Life Sciences in Switzerland

Life Science Zurich Graduate School ponuja več kot 100 financiranih doktorskih mest. S približno 500 raziskovalnimi skupinami in več kot 1600 doktorji znanosti, je Life Science Zurich Graduate School je ena največjih podiplomskih šol v Evropi. Ima 17 visoko konkurenčnih doktorskih programov, ki jih skupaj vodita ETH Zürich in Univerza v Zürichu.

Vsa doktorska mesta so polno financirana, študentom pa nudijo izzivov polno okolje za usposabljanje, jasen sistem mentorstva ter priložnost za izvajanje vrhunskih raziskav. Ne samo, da Zürich velja za renomirano univerziteteno mesto, ampak uživa tudi odličen sloves kot kozmopolitansko mesto visokega življenjskega standarda..

K prijavi vabijo vse kandidate z magisterijem iz naravoslovnih oziroma biolških ved ter dobrim znanjem angleščine.

Rok prijave: 1. november 2023 in 1. maj 2024.

Več informacij o postopku prijave ter različnih možnostih doktorskih študijev je dostopnih tu.

***

Life Science Zurich Graduate School offers more than 100 funded PhD positions. With around 500 research groups and more than 1600 Ph.D. students, Life Science Zurich Graduate School is one of the largest graduate schools in Europe. It has 17 highly competitive PhD programs and is jointly run by the ETH Zurich and the University of Zurich.

Our PhD positions are generously funded, and we provide the students with a challenging training environment, a clear mentoring system and the opportunity to perform leading-edge research. Zurich offers not only a highly recognized research area, but also enjoys an excellent reputation as being one of the international cities with the world’s best standard of living.

With a MSc Degree in Life Sciences, an excellent track record and good English skills candidates are welcome to apply to one of our PhD programs!

Interested? Complete Application online until November 1, 2023 or May 1, 2024/span>.

Further information regarding application procedure and different PhD programs are availabile here.


petek, 20. oktober 2023 POVABILO ŠTUDENTOM K VKLJUČITVI V AKADEMSKI PEVSKI ZBOR UNIVERZE NA PRIMORSKEM

Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem predstavlja eno najaktivnejših družabnih dejavnosti za študente, dijake in druge glasbene navdušence. Brezplačno, na zelo kakovostnem nivoju mladim omogoča umetniško poustvarjanje, z organizacijo koncertov kakovostne klasične glasbe pa bogati koncertno dejavnost na slovenski obali. Pevci in pevke se redno predstavljajo na koncertih in tekmovanjih doma in v tujini, od koder se vsakič znova vračajo z največjimi uspehi.

Več na: https://soup.si/sl/apz-up

Študij je lažji, če je sproščen. APZ UP te popelje v nov svet in te naredi aktivnejšega. Je kot pojoča bolnišnica, saj petje krepi imunski sitem, izboljšuje dihanje, zmanjšuje anksioznost in krepi samozavest. APZ UP je dobra klapa, ki se rada potepa in premika meje! Tudi če nisi pevec z večletnimi izkušnjami, tudi če se nimaš za dovolj pevsko usposobljenega, pridruži se nam, saj smo tudi mi raznoliki, eno bolj glasbeno usposobljeni, drugi manj, verjemi pa, da si boš v zboru konkretno izoblikoval svoj glas s pravilno vokalno tehniko.

Po prijavi boš obveščen/a o datumu avdicije. Naj te ne bo strah, saj ni tako zelo hudo - ponavadi je kar zabavno in sproščujoče. Avdicije bodo potekale po dogovoru v mesecu oktobru na Fakulteti za humanistične študije (FHŠ) v Kopru -  v predavalnici Burja 1. Pevske vaje imamo običajno ob ponedeljkih 19.00-22.00. Povabimo te, da všečkaš tudi našo FB stran APZ UP.

Sprejemajo vse pevce, tudi tiste, ki so že redno zaposleni ali pa niso več študenti oziroma so še dijaki.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na umetniškega vodjo zbora   

-  AMBROŽ ČOPI  tel.: 040 900 012/ email: ambroz.copi@gmail.com  ALI 

- predsednico zbora Špelo Kos (email: spela.kos@soup.si).
       

četrtek, 19. oktober 2023 UP vabi na posvet o trendih na področju akademske etike in ingritete / Invitation - a consultation on trends in academic ethics and integrity (24. 10. 2023, 12.00)

VABILO

INVITATION

 

POSVET O TRENDIH NA PODROČJU AKADEMSKE ETIKE IN INTEGRITETE

A CONSULTATION ON TRENDS IN ACADEMIC ETHICS AND INTEGRITY

Organizator

Organizer

Komisija za etična vprašanja Univerze na Primorskem

Commission for Ethical Issues of the University of Primorska

Datum in ura

Date and Hour

Torek, 24. 10. 2023 s pričetkom ob 12. uri

Tuesday, 24 October 2023, starting at 12 O'Clock

Prostor

Venue

Sejna soba Senata UP (1. nadstropje), Rektorat UP, Titov trg 4, 6000 Koper

UP Senate Meeting Room (1st Floor), UP Rectorate, Titov trg 4, 6000 Koper

Vabljeni

Invitees

Posvet je namenjen visokošolskim učiteljem in sodelavcem, raziskovalcem, administrativnemu osebju in študentom.

The event is intended for higher education teachers and colleagues, researchers, administrative staff and students.

Jezik

Language

Posvet bo potekal v slovenskem jeziku s povzetki v angleškem jeziku.

The event will be held in Slovene language, an oral summary will be provided in English.

Izvedba

Excecution

Posvet bo potekal v živo in bo sneman.

The event will take place live and will be recorded.

Prijava

Registration

Prijava je odprta do 23. 10. 2023. Na dogodek se prijavite tako da izpolnite e-prijavo. Prijavnica je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku. Izbira jezika prijave je omogočena v e-obrazcu v desnem kotu zgoraj.

Registration is open until October 23, 2023. In order to register for the event please complete the e-registration form. The application form is available in Slovenian and English, the choice of language is available the upper right corner.

NAMEN POSVETA

THE AIM OF THE CONSULTATION

V zadnjih letih in mesecih beležimo na področju akademske integritete in etike večje premike, saj smo priča vzniku orodij umetne inteligence v visokošolskem prostoru obenem pa beležimo paradigmatski premik v pristopanju k kršitvam študentov. Umetna inteligenca tako vzbuja precej vprašanj, povezanih s kakovostjo in kredibilnostjo študentskih izdelkov, medtem ko se na področju kršitev študentov od retributivne pravičnosti ukrepanje preveša v restitutivno pravičnost, ki skuša razumeti okoliščine nastanka kršitev. Na dogodku bo predstavljeni tudi izsledki delovne skupine za pripravo dokumenta z delovnim naslovom "Stališče do rabe umetne inteligence na Univerzi na Primorskem" in delovne skupine za izvajanje Načrta integritete UP.

In recent years and months, we have seen major shifts in the field of academic integrity and ethics, as we are witnessing the emergence of artificial intelligence tools in the higher education area, and at the same time we are witnessing a paradigmatic shift in confronting academic misconduct. Artificial intelligence thus raises a number of questions related to the quality and credibility of student written products, while in the field of student violations, the action shifts from retributive justice to restitutive justice, which tries to understand the circumstances of the occurrence of violations. The event will also present the findings of the working group for the preparation of the document titled "Position on the use of artificial intelligence at the University of Primorska" and the working group for the implementation of the UP Integrity Plan.            

 

PROGRAM

PROGRAMME

12:00 - 12:05

Pozdravni nagovor
Welcome Speech

Izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik

12:05 - 12:15

Trendi na področju akademske etike in integritete
Trends in academic ethics and integrity

Izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik

12:15 - 12:30

Predstavitev in analiza rezultatov mnenjske ankete o kršitvah študentov pri preverjanju in ocenjevanju znanja na UP
Presentation and analysis of the survey results on students' violations of the examination rules or dishonesty

Izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik

12:30 - 12:45

Stališče do rabe umetne inteligence na Univerzi na Primorskem
Position on the use of artificial intelligence at the University of Primorska

Prof. dr. Ernest Ženko

12:45 - 13:00

Predstavitev dela Komisije UP za etiko v raziskavah, ki vključujejo delo z ljudmi
Presentation of the work of the UP Commission of the University of Primorska for Ethics in Human Subjects Research

Prof. dr. Ernest Ženko

13.00 - 13:15

Akademska integriteta in Načrt integritete UP
Academic integrity and the UP Integrity Plan

Ingrid Orel

13.15 - 13:30

Razprava in zaključki
Discussion and conclusions

Izr. prof. dr. Tomaž Grušovnik

Vljudno vabljeni.

You are Kindly Welcome.


torek, 17. oktober 2023 IZOBRAŽEVANJA KNJIŽNICE

*English below

IZOBRAŽEVANJA KNJIŽNICE

DOBRODOŠLI V UP UNIVERZITETNI KNJIŽNICI

 

Za udeležbo na delavnici je obvezna PRIJAVA PREKO OBRAZCA >>

Kaj vam nudi članstvo v UP UK? Kako in kje najdete študijsko gradivo? Na koga se lahko obrnete, ko potrebujete informacije in pomoč?

Z osnovnimi informacijami, ki vam jih bomo posredovali na delavnici, boste enostavno poiskali in pridobili gradivo v UP UK ter poiskali pomoč, če se boste izgubili med številnimi knjižničnimi viri.

Datum:

 • 7. 11. 2023 ob 11.00
 • 9. 11. 2023 ob 17.00

Trajanje: 60 minut

Lokacija: UP Univerzitetna knjižnica, Trubarjeva 1, Koper


Za pomoč pri vprašanjih o delovanju knjižnice UP UK, iskanju knjižničnega gradiva in dostopu do elektronskih virov vam je preko sistema Zoom na voljo knjižničarka Tina Lekan Kraševec.

Za termin se dogovorite na: izobrazevanje_uk@upr.si


ISKANJE GRADIVA V COBISS+ IN ELEKTRONSKIH VIRIH UP UK

Za udeležbo na delavnici je obvezna PRIJAVA PREKO OBRAZCA >>

Za učinkovito pisanje seminarskih, zaključnih, diplomskih in magistrskih nalog ter opravljanje študijskih obveznosti potrebujete študijsko gradivo.

Preden obiščete knjižnico, lahko gradivo poiščite preko virtualne knjižnice COBISS+ ali preko Digitalnega portala Univerze na Primorskem. Na ta način boste prihranili veliko dragocenega časa.

Informacije o iskanju fizičnega in elektronskega gradiva boste dobili na delavnici, kjer vam bomo predstavili:

 • različne načine iskanja gradiva v COBISS+ in na knjižnih policah,
 • delo s servisom Moj COBISS (Moja knjižnica) in delo z mobilno aplikacijo mCOBISS,
 • načine dostopa do elektronskih virov UP UK,
 • učinkovito iskanje po elektronskih virih in možnosti dela z njimi.

Datum:

 • 21. 11. 2023 ob 11.00
 • 23. 11. 2023 ob 17.00

Trajanje: 90 minut

Lokacija: UP Univerzitetna knjižnica, Trubarjeva 1, Koper


LIBRARY WORKSHOP

If you have any question regarding UP University Library, about searching for study literature and access to electronic resources, ask our librarian via Zoom.

Make an appointment at: izobrazevanje_uk@upr.si

Mandatory registration via LINK >>

Content:

What does UP UK library membership offers you? How and where can you find study literature? How can you get the literature from the library? Who can you contact when you need help?

At the workshop you will learn how to find literature in shared online catalogue of Slovene libraries COBISS+ and find out how to access electronic resources with millions of scientific e-journals, e-articles and e-books.

The goals of the workshop are to get familiar with:

 • basic information about online library catalogue COBISS+,
 • access to UP UK electronic resources.

Dates:

 • 13. 11. 2023 at 11.00
 • 14. 11. 2023 at 17.00

Duration: 60 minutes

Location: UP University Library, Trubarjeva 1, Koper

Welcome!


ponedeljek, 16. oktober 2023 CRMT BOOTCAMP 7.0


petek, 13. oktober 2023 Odprtje ambulante UP // Opening of UP Clinic

V četrtek, 12. oktobra 2023, je v prostorih Zdravstvenega doma Koper potekalo odprtje Ambulante UP – trak sta po nagovorih slavnostno prerezala rektorica UP, dr. Klavdija Kutnar in Igor Hrvatin, direktor ZD Koper, kjer so vzpostavili delovanje ambulante.

Ambulanta Univerze na Primorskem (Ambulanta UP) je vzpostavljena na podlagi pisma o nameri med UP in ZD Koper, zagotavlja pa zdravstveno varstvo za vse študente in zaposlene UP, ki tega nimajo v kraju bivanja, študija ali dela. Tovrstno partnerstvo v okolju je podprlo tudi Ministrstvo za zdravje RS, z vzpostavitvijo pa UP v sodelovanju z ZD izboljšuje zdravstveno varstvo za študente, še posebej za tuje študente in študente iz drugih regij, skladno s svojimi cilji, ob tem pa ponuja dodatno podporo zaposlenim.

Ambulanta UP deluje v prostorih ZD Koper, Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper (3. nadstropje), delovati bo pričela v četrtek, 19. oktobra 2023, po urniku: vsak torek in četrtek od 15. do 17. ure.

Možnost je več oblik naročanja: 

 • preko telefona v okviru ordinacijskega časa na telefon: 05 6647-110

 • osebno v ambulanti v ordinacijskem času

 • po navadni pošti na naslov: ZD Koper - Center, Študentska ambulanta, Ljubica Kolander Bizjak, dr. med. spec. splošne medicine, Dellavallejeva 3, 6000 Koper


On Thursday, 12 October 2023, the opening of the UP Clinic took place in the premises of the Koper Health Centre - after the speeches, the ribbon was cut by the Rector of the UP, Dr. Klavdija Kutnar, and Igor Hrvatin, the Director of the Koper Health Centre, where the clinic was set up.

The University of Primorska Clinic (UP Clinic) was established on the basis of a letter of intent between UP and ZD Koper and provides healthcare for all UP students and employees who do not have it in their place of residence, study or work. This type of partnership was also supported by the Slovenian Ministry of Health and, by establishing it, UP, in cooperation with the Health Centre, is improving healthcare for students, especially for foreign students and students from other regions, in line with its objectives, while offering additional support to its employees.

The UP Clinic is located on the premises of the Koper Health Centre, Dellavallejeva ulica 3, 6000 Koper (3rd floor), and will start operating on Thursday, 19 October 2023, according to the following timetable: every Tuesday and Thursday from 15.00 to 17.00.

There are several ways possible to make an appointment:

 • by telephone during office hours on (+386) 5 6647-110

 • in person at the clinic during office hours

 • by regular post to the following address: ZD Koper - Center, Student Clinic, Ljubica Kolander Bizjak, dr. med. spec., Dellavallejeva 3, 6000 Koper


četrtek, 12. oktober 2023 Program za mlade tehnološke talente SEEDS FOR THE FUTURE 2023

Huawei bo med 6. in 13. novembrom 2023 v Sloveniji že četrto leto zapored organiziral program za mlade talente Seeds for the Future. Glavni cilj je izboljšati digitalne veščine mladih, jih vključiti v sodobno digitalno okolje ter jih navdihniti za IKT področje. K prijavi v brezplačni spletni program vabljeni študenti in študentke iz slovenskih fakultet. Prijave se zaključijo 30. oktobra.

Panoga informacijsko-komunikacijske tehnologije se hitro razvija, vzporedno pa se spreminjajo tudi poslovni modeli in potrebe uporabnikov. Povpraševanje po tehničnih talentih je veliko, saj so nujno potrebni za digitalno preobrazbo družbe in gospodarstva. Vendar pa je v številnih državah opazen velik razkorak med tem, kar se mladi učijo in veščinami, ki so nujno potrebne v resničnem svetu.

Seeds for the Future je globalni program za mlade tehnološke talente, ki je od leta 2008 vključeval udeležence iz več kot 140 držav in regij. V Sloveniji je bil prvič organiziran leta 2020. Študenti in študentke se v programu usposabljajo na področjih tehnologije 5G, umetne inteligence, kibernetske varnosti, v okviru programa pa spoznavajo tudi teorije vodenja in kitajsko kulturo. Program vključuje tudi sodelovanje v mednarodnem natečaju Tech4Good. Vsi, ki uspešno zaključijo program pridobijo certifikat ter priložnost, da se vključijo v globalni Seeds for the Future klub (alumni), ki jim ponuja nadaljnje vsebine in možnost globalnega mreženja.

Najboljši iz letošnje slovenske generacije Seeds for The Future 2023 pa se bodo lahko udeležili tudi študijskega izleta na Kitajsko.

Prijave so odprte do 30. oktobra in so brezplačne. K prijavi so vabljeni študenti in študentke slovenskih fakultet, ki jih teme programa zanimajo. Za prijavo je potrebno priložiti življenjepis, potrdila o akademskih dosežkih in motivacijsko pismo ali predstavitveni video dolžine 3 minut. 8-dnevni program bo potekal preko spleta v dopoldanskem času med 6. in 13. novembrom 2023 (3-4 ure na dan). Zgovorna je tudi statistika. Globalni program Seeds for the Future sicer od leta 2008 vključuje več kot 15.000 študentov iz več kot 140 držav in regij. V Sloveniji je bil prvič organiziran leta 2020. Udeleženci pa potrjujejo, da je bila že udeležba v omenjenem programu pomemben mejnik v njihovem razvoju in razmišljanju.

Za več informacij o programu v Sloveniji in pošiljanje prijav se lahko obrnete na huaweislovenia@huawei.com s pripisom Seeds for The Future. Več o programu Seeds for the Future pa je na voljo na uradni spletni strani https://www.huawei.com/minisite/seeds-for-the-future/program.html


petek, 6. oktober 2023 9. kongres psihologov Slovenije - študentski dan

Napočil je čas, da se predstavi tudi mlajša generacija psihologov in bodočih psihologov in pokaže svoj prispevek k razvoju psihologije!

  

Po nekaj letih je ponovno nastopil čas za Kongres psihologov Slovenije, ki bo potekal med 16. in 18. novembrom 2023 v Kongresnem centru Bernardin v Portorožu. Tokrat bodo svoje mesto na dogodku našli tudi študentje, saj je na program kongresa 18. novembra umeščen tudi študentski dan!

Študentski dan je priložnost za študente, da se izrazijo in prispevajo k raznolikosti psihološkega raziskovanja. Ne glede na to, ali ste še na začetku svoje raziskovalne poti ali pa ste že izkušeni raziskovalci vas vabimo, da sodelujete in soustvarjate prihodnost psihologije.

Predstavite lahko svoje raziskave, projekte, študijske primere ali kakršne koli druge prispevke, ki se nanašajo na osrednjo temo dogodka. Kongres bo priložnost, da svoje ideje delite s širokim občinstvom, se povežete z drugimi študenti in strokovnjaki ter izboljšate svoje komunikacijske in raziskovalne spretnosti.

Osrednja tema letošnjega kongresa je preplet posameznika in različnih okolij, s katerimi se srečuje oziroma v njih deluje. To široko področje so združili pod naslovom kongresa: Jaz in okolje: preplet notranjih in zunanjih svetov.

Verjamejo, da je to tema, ki odpira nešteto idej. Zato vas toplo vabimo, da se pridružite na kongresu in skupaj ustvarite bogat kongresni program!

Ne zamudite priložnosti, da svoje delo postavite v središče pozornosti na 9. kongresu psihologov Slovenije in pokažete, da je tudi mlajša generacija pripravljena prispevati k razvoju psihološke znanosti.

Za več informacij o prijavi in podrobnostih kongresa obiščite spletno stran kongresa. 

PRIJAVE NA ŠTUDENTSKI DAN SO ODPRTE DO 15. 10. 2023!

Prijavni obrazec najdete > TUKAJ.


sreda, 4. oktober 2023 ERASMUS DNEVI – Pridruži se tudi ti! (od 9. do 14. oktobra)! /// Join us for ERASMUS DAYS - October 9 to October 14!

*English below

Z veseljem vas obveščamo ter obenem prisrčno vabimo, da se pridružite razburljivim aktivnostim, ki jih organiziramo v sklopu Erasmus dni, med 9. in 14. oktobrom.

Za študente pripravljamo dve interaktivni delavnici o možnostih Erasmus+ mobilnosti za študente, in sicer:

Delavnica I: Erasmus+ praktično usposabljanje

 • Datum: ponedeljek, 9. oktober
 • Ura: 14:00 - 15:15
 • Lokacija: FAMNIT VP3 in preko Zooma

Delavnica II: Erasmus+ študijska izmenjava

 • Datum: torek, 10. oktober
 • Ura: 12:30 - 14:45
 • Lokacija: FAMNIT VP3 in preko Zooma

Delavnici sta namenjeni seznanitvi študentov z možnostmi Erasmus+ mobilnosti, pri čemer bo v ospredju aktiven dialog med študenti, ki so se že udeležili Erasmus+ izmenjav in študenti, ki se za izmenjavo šele zanimajo ali pripravljajo.

QR kode za Zoom dostop do delavnic ter celoten program Erasmus dni so dostopni v spodnjem letaku.

Strokovno osebje, pozor! Pripravljamo tudi nekaj za vas.

 • Lepo vabljeni, da se nam pridružite na predstavitvi Erasmus+ mobilnosti osebja z namenom usposabljanja (Staff Mobility for Training), ki bo v četrtek, 12. oktobra, ob 14.30 v UP FAMNIT VP1.

Komaj čakamo, da se skupaj podamo v svet Erasmus+ mobilnosti!

Za vse dodatne informacije ali morebitna vprašanja smo na voljo na international@famnit.upr.si.


We are thrilled to announce and warmly invite you to join the exciting activities we've organized for Erasmus Days, taking place from October 9th to October 14th.

Discover the world of Erasmus mobility with two exciting workshops at UP FAMNIT:

Erasmus+ Student Mobility Workshop I: Traineeships

 • Date: Monday, October 9
 • Time: 14:00 - 15:15
 • Location: FAMNIT VP3 and via Zoom

Erasmus+ Student Mobility Workshop II: Studies

 • Date: Tuesday, October 10
 • Time: 12:30 - 14:45
 • Location: FAMNIT VP3 and via Zoom

Can't make it in person? No problem! These workshops are also accessible virtually through Zoom Meetings.

Our mission is to provide valuable insights into Erasmus mobility opportunities, focusing on practical advice from those who have been there. This is your chance to get answers to all your burning questions about Erasmus mobility.

For QR codes and comprehensive program details, please check out the following flyer:

Attention, Administrative Staff Members! We have something for you too.

 • Join us for a Presentation on Erasmus+ Staff Mobility for training on Thursday, October 12, at 14:30 in UP FAMNIT VP1.

We can't wait to share the excitement of Erasmus mobility programs with you and answer all your queries!

For any further information, don't hesitate to reach out to us at international@famnit.upr.si.


sreda, 4. oktober 2023 Pri Elaphe iščejo inženirja kontrolnih sistemov za napredno elektroniko (m/ž) in sistemskega inženirja (m/ž)

Inženir kontrolnih sistemov za napredno elektroniko (m/ž)

Elaphe je ekipa z najdaljšo zgodovino načrtovanja in razvoja sistemov za električni pogon v kolesih ter pripadajoče elektronike. Njiohva vizija je s strukturiranim znanjem in inovacijami električnim vozilom omogočati najvišjo varnost, udobje in doseg ter s tem ustvarjati mobilnost za trajnostno prihodnost vseh nas.

Če vas kot R&D inženirja (m/ž) visoko motivira vsebina dela, želja po nenehnem učenju, razvoju in raziskovanju tistega, kar prispeva k boljši prihodnosti ter iščete izzive na področju naprednih algoritmov za nadzor vozil, ustvarja Elaphe odlično okolje za vas.

Kot INŽENIR KONTROLNIH SISTEMOV ZA NAPREDNO ELEKTRONIKO (m/ž) boste odgovorni za dizajniranje kontrolnih algoritmov:

 • izbor kontrolnega regulatorja,
 • modelno načrtovanje in simulacija krmilne zanke,
 • post-analiza podatkov in kalibracija krmilne zanke.

Pričakujejo:

 • Univerzitetno izobrazba s področja elektrotehnike, avtomobilskih kontrolnih sistemov ali druge primerne smeri
 • Osebo, ki je strokovnjak oz. si želi razvijati na področju različnih kontrolnih regulatorjev in modelnega načrtovanja, s poudarkom na nelinearnem vodenju aktuatorjev
 • Poznavanje teorije vodenja vozil in motorjev (ang. Vehicle and Motor control theory)
 • Dobro poznavanje modelnega načrtovanja (ang. model-based design)
 • Tekoče znanje angleščine (stopnja B2 ali višje)
 • Dobre komunikacijske spretnosti in sposobnost uspešnega sodelovanja v timu ter med oddelki

Poznavanje avtomobilske industrije, usmerjenost k reševanju problemov, strast do tehnologije in sposobnost prilagajanja hitrim spremembam pa je dodatna prednost kandidata/ke.

Ponujajo:

 • Delo s produkti, sistemi in rešitvami, ki uresničujejo potencial Elaphe tehnologije in znanja
 • Sodelovanje v kolektivu mladih in visoko motiviranih posameznikov, ki ustvarjajo raznoliko, prilagodljivo, podporno in zabavno ekipo sodelavcev,
 • Delo z modernimi tehnologijami ter srečevanje z raznolikimi in inovativni izzivi
 • Priložnost za strokovno in osebno rast
 • Spodbudno raziskovalno-razvojno okolje, kjer visoko cenimo znanje, proaktivnost, odprto komunikacijo in z odprtimi rokami sprejemajo smiselne ideje
 • Fleksibilen delovni čas
 • Mesečno stimulacijo glede na sprotne rezultate in redno plačilo

Če želite prispevati in postati del Elaphe ekipe, se lahko prijavite tukaj: https://in-wheel.com/sl/about/#jobform-1428948

Sistemski inženir (m/ž)

Pričakujejo:

 • Zaključena vsaj 6. stopnja izobrazbe s področja elektrotehnike ali primerljive druge smeri,
 • Osnovne izkušnje na področju sistemskega inženiringa (identifikacija zahtev, analiza, načrtovanje arhitekture, integracijski in kvalifikacijski testi)
 • Osnovno znanje o načrtovanju avtomobilske vdelane programske opreme
 • Osnovno poznavanje varnostnih standardov ali osnovnih smernic kakovosti programske opreme (tj. ASPICE)  
 • Imaš dober potencial za komunikacijske spretnosti in ti sodelovanje z drugimi predstavlja priložnost za učenje, deljenje znanja in povezovanje znotraj timov ter med oddelki. 
 • Tekoče znanje angleščine (stopnja B2 ali več)
 • Dodatne prednosti so izkušnje z MATLAB/Simulink in dobro poznavanje modelnega načrtovanja (ang. model-based design)  

V Elaphe ekipi se boš nedvomno znašel/znašla, če:  

 • Te razvoj avtomobilske industrije navdušuje in izkazuješ interes do novih, trajnostnih tehnologij  
 • Si ambiciozen in se želiš učiti ter se razvijati kot strokovnjak
 • Si motiviran, ko naletiš na problem ter pokažeš iznajdljivost pri reševanju situacij  
 • Izkazuješ visoko mero odgovornosti in imaš čut za sodelovanje z drugimi  
 • Si proaktiven in ciljno usmerjen, obenem pa odprt in iskren  

Ponujajo:

 • Delo s produkti, sistemi in rešitvami, ki uresničujejo potencial Elaphe tehnologije in znanja
 • Sodelovanje v kolektivu mladih in visoko motiviranih posameznikov, ki ustvarjajo raznoliko, prilagodljivo, podporno in zabavno ekipo sodelavcev
 • Delo z modernimi tehnologijami ter srečevanje z raznolikimi in inovativni izzivi
 • Priložnost za strokovno in osebno rast
 • Spodbudno raziskovalno-razvojno okolje, kjer visoko cenimo znanje, proaktivnost, odprto komunikacijo in z odprtimi rokami sprejemamo smiselne ideje
 • Fleksibilen delovni čas
 • Mesečno stimulacijo glede na sprotne rezultate in redno plačilo
 • Dostava sadja in neomejena količina čaja in kave

Če želite prispevati in postati del Elaphe ekipe, se lahko prijavite tukaj: https://in-wheel.com/sl/about/#jobform-1462388


torek, 3. oktober 2023 NASA International Space Apps Challenge Sežana 2023

Inkubator Sežana napoveduje šesto izvedbo International Space Apps Challenge, v Sežani. Ta največji, 48-urni mednarodni tehnološki maraton združuje udeležence z vsega sveta, da s pomočjo javno dostopnih podatkov vesoljske agencije NASA iščejo inovativne rešitve za globalne izzive. Inkubator bo v okviru obeležitve svetovnega tedna vesolja, organiziral tudi Space Apps KIDS, ki bo namenjen najmlašim s seznanitvijo in tekmovanjem v robotiki - LEGO MINDSTORM.

           

Potekal bo virtualno in v živo od 7. do 8. 10. 2023 na Inkubatorju Sežana v Sežani.

Dogodek bo množično in hkrati potekal v več kot 200 mestih po celem svetu.

Poleg globalnih nagrad smo pripravili tudi zanimive lokalne:

 • 1. nagrada: Vavčer za 1000 eur storitev Inkubatorja Sežana in polet v Aerodiumu Logatec
 • 2. nagrada: Vavčer 500 eur storitev Inkubatorja Sežana in ogled Vojaškega muzeja Pivka in polet v simulatorju MIG 21
 • 3. nagrada: Vavčer 250 eur storitev Inkubatorja Sežana in ogled Centra vesoljskih tehnologijHermana Potočnika Noordunga v Vitanjah.

Podrobnejše informacije >> TUKAJ

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu info@inkubator.si

 


torek, 3. oktober 2023 Odprt je razpis za nacionalne štipendije L'ORÉAL – UNESCO »Za ženske v znanosti« 2024

Odprt je razpis za nacionalne štipendije

L'ORÉAL UNESCO »Za ženske v znanosti« 2024

Enkratno štipendijo v višini 5.000 evrov je v 18 letih prejelo že 49 znanstvenic. Marca prihodnje leto se jim bodo pridružile tri nove raziskovalke, ki bodo s svojim znanstvenim delom prepričale strokovno komisijo.

Prijave na razpis za nacionalne štipendije L'ORÉAL – UNESCO »Za ženske v znanosti« 2024 so odprte. Mlade raziskovalke v zadnjem letu doktorskega študija naravoslovnih znanosti, biotehnike ali medicine se lahko na razpis prijavijo do vključno2. novembra 2023.

Kdo se lahko prijavi?

Na razpis L'ORÉAL Adria in Slovenske nacionalne komisije za UNESCO se lahko prijavijo raziskovalke, ki so v študijskem letu 2023/2024 v sklepni fazi doktorskega študija, svoje raziskovanje opravljajo na slovenski raziskovalni ustanovi in niso starejše od 35 let.

Po podatkih Statističnega urada RS je bilo konec leta 2020 med prebivalkami in prebivalci Slovenije, starimi do vključno 69 let, 11.319 oseb z doktoratom. Med njimi je bilo 54 % moških in 46 % žensk.

Nacionalno štipendijo je prejelo že 49 perspektivnih slovenskih raziskovalk.

Kot je v preteklosti že večkrat izpostavila prof. dr. Alenka Malej, predsednica nacionalnega odbora za program L'ORÉAL – UNESCO »Za ženske v znanosti«: »L'OREAL in UNESCO spodbujata razvoj mladih raziskovalk in promovirata izobraževanje kot eno osnovnih človekovih pravic

Razpis pa je objavljen na spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. 

Več in informacij o razpisu.  

         


sobota, 30. september 2023 ŠTUDENTSKI ABONMAJI za PARKIRANJE V KOPRU // STUDENT PARKING PASS IN KOPER

Z 2. 10. 2023 bo prvič mogoče kupiti študentski abonma za parkiranje.

Parkiranje bo možno na makadamskem parkirišču v Žusterni ter na parkirišču 'Deteljica' v obdobju med 2. 10. 2023 in 30. 4. 2024, po ceni 10,00 EUR/mesec.

Nakup  študentskega abonmaja bo možen na prodajnem mestu Marjetice Koper (hišica na parkirišču za tržnico), za poljubno število mesecev znotraj zgoraj navedenega obdobja.

Abonma lahko študenti pridobijo na podlagi predložitve veljavne študentske izkaznice.


From October 2 2023, it will be possible to buy a student parking pass for the first time.

Parking will be possible in the macadam parking lot in Žusterna and in the 'Deteljica' parking lot between 2 October 2023 and 30 April 2024, at a price of 10 EUR/month.

The purchase of a student parking pass will be possible at the Marjetica Koper point of sale (the house in the parking lot behind the Koper market), for any number of months within the above-mentioned period.

Students can obtain a pass based on the presentation of a valid student card. 


četrtek, 28. september 2023 Priložnost za Erasmus+ praktično usposabljanje: Cyprus Wildlife Research Institute// Erasmus+ Internship Opportunities: Cyprus Wildlife Research Insitute

Cyprus Wildlife Research Institute (CWRI) je neprofitna nevladna organizacija, ustanovljena na severnem Cipru, ki ima za svoje poslanstvo ohranjanje lokalnih živalskih in rastlinskih vrst ter ekosistemov.

Študentom v okviru svojih projektov ponujajo edinstveno priložnost, da v sklopu Erasmus+ študentske mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja postanejo  prostovoljci in pomagajo pri CWRI projektih.

Kdo se lahko prijavi?

 • CWRI pozdravlja mednarodne prostovoljce iz različnih okolij, ki jih zanimajo veščine in znanja opazovanja ter ohranjanja divjih živali.
 • Prostovoljska mesta so še posebej primerne za študente in diplomante študijskih področij biologije, ekologije, varstva okolja, upravljanja z naravo, veterine ter medijskih študijev.
 • Več informacij o aktualnih prostovoljskih mestih je dostopnih na CWRI spletni strani in v CWRI Katalogu prostovoljskih priložnosti.
 • Za oddajo prijave je potrebo izpolniti spletno prijavnico.

Za dodatna informacije glede projektov in postopka prijave se lahko obrnete neposredno na ekipo CWRI na info@cwri.net ali na koordinatorico projekta Dominiko Knazovicka, na dominika.knazovicka@cwri.net.

Dodatne informacije o Erasmus+ mobilnsoti z namenom praktičnega usposabljanja

 • Podrobnejše informacije o prijavi na Erasmus+ študentsko mobilnost z namenom praktičnega usposabljanja, so na voljo na FAMNIT spletni strani.
 • V primeru dodatnih vprašanj o prijavi na Erasmus+ študentsko mobilnost z namenom praktičnega usposabljanja nam lahko pišete na international@famnit.upr.si

***

Cyprus Wildlife Research Institute (CWRI) is a nonprofit non-governmental organization founded in Northern Cyprus, dedicated to the preservation of local species and ecosystems.

CWRI offers a unique opportunity for students to become a part of our projects while participating in the Erasmus+ Traineeship mobility program.

Who Can Apply?

 • CWRI welcomes  international volunteers from diverse backgrounds to receive training in subject-specific skills and knowledge.
 • These placements areparticularly well-suited for students and graduates with backgrounds in biology, ecology, environmental protection, animal care, nature management, veterinary medicine, social media, and media production.
 • To explore all current internship programs, please visit this link: CWRI Programs or CWRI Catalogue of Internships Placements
 • To submit your application, please visit https://v.cwri.net/PROJECTS/32. CWRI team will contact you and provide all necessary information to arrange your stay.

For additional inquiries and information, feel free to reach out to the CWRI team directly at info@cwri.net or contact our liaison, Dominika Knazovicka, at dominika.knazovicka@cwri.net.

Additional Information on Erasmus+ mobility for Traineeships

 • For more details on how to apply for the Erasmus+ student mobility for Traineeships, please refer to the FAMNIT webpage.
 • Should you have any further questions or require assistance, don't hesitate to contact us at internationall@famnit.upr.si.

 


četrtek, 28. september 2023 Vabilo k sodelovanju: Projekt INTRuST // Call For Participants: INTRuST Project

Projekt Erasmus+ INTRuST (Inovativne rešitve za usposabljanje za certificiran les v pohištvenem, lesnem, gradbenem in gozdarskem sektorju) vabi na brezplačen e-seminar o okoljskih certifikatih in digitalnih rešitvah za vrednostno verigo gozd-les-pohištvo.

V namene preizkušanja testne verzije iščejo zainteresirane preizkuševalce (študente, profesorje, administrativno osebje), ki bodo dostopali do učnega gradiva in posredovali povratne informacije.

Vsebinski sklopi zajemajo različne module v angleščini:

 • Trajnost v vrednostni verigi gozd-les
 • Uvod v industrijo 4.0
 • Regulativna pokrajina EU o digitalnem in zelenem prehodu
 • Ključne omogočitvene tehnologije za vrednostno verigo gozd-les, ki podpirajo zeleni prehod
 • Trajnostni certifikati za vrednostno verigo gozd-les
 • Zapiranje zanke v lesnem sektorju

Testno obdobje traja od 9. oktobra do 9. novembra 2023.

Vsi udeleženci bodo po opravljenem seminarju prejeli potrdilo o participaciji.

Želiš sodelovati? Prijavi se preko tega spletnega obrazca: INTRuST Online Course Registration (google.com)

***

The Erasmus+ project INTRuST (INnovative TRaining Solutions for certified wood in furniture, timber, building and foreSTry sectors) is now launching its new e-learning course on environmental certifications and digital solutions for the forest-wood-furniture value chain.

They are looking for interested testers (students, professors, administrative staff) to access the learning material and provide feedback.

The course covers the topic of wood and forest certifications in the application fields of wood, forestry, furniture and related sectors. The 6 training modules are available in English and are as follows:

 • Sustainability in the forest- wood value chain
 • Introduction to Industry 4.0
 • EU regulatory landscape on Digital and Green transition
 • Key enabling technologies for the forest-wood value chain supporting green transition
 • Sustainable certifications for the forest- wood value chain
 • Closing the loop in the wood sector

The testing period runs from 9th October to 9th November 2023

After successful completion of the course, participants will receive a certificate.

Interested? Mark your interest on the following form and we will provide you with an individual access to the platform: INTRuST Online Course Registration (google.com)


sreda, 27. september 2023 Kontakti v primeru težav z dostopom do prostorov UP – informacija / Contacts in case of problems with accessing UP premises - information

Študente obveščamo, da je prišlo pri prenosu in združevanju podatkov v informacijskem sistemu do določenih težav, zato čitalec študentskih kartic ne bo v vseh primerih pravilno odčital podatkov s študentske izkaznice. Zaradi navedenega se lahko pojavijo težave z dostopom v prostore, pri katerih so za dostop nameščeni čitalci kartic  (UP FAMNIT – avla na Glagoljaški 8; v Kopru – Brolo 12, UP FHŠ (Tramontana, Levant 1), Univerzitetna knjižnica UP; Livade 1.0 v Izoli).

V primeru težav z dostopom s študentsko izkaznico kontaktirajte IKT službo (podpora@famnit.upr.si, 05 611 7580). Za študente, ki so locirani v Livadah bodo naši sodelavci iz IKT od 2. do 6. oktobra v dopoldanskem času prisotni na lokaciji.

Hkrati vas obveščamo, da je vstop možen s pomočjo aplikacije Studo. Čitalec kod bo od 2. 10. 2023 nameščen in delujoč na vseh omenjenih lokacijah.

Hvala za razumevanje.


We would like to inform you that there have been some problems with the transfer and merging of data in the information system, which caused difficulties with the student ID card reader. As a result, the card reader may not always recognise the data from the student ID card correctly. This may cause problems accessing the premises with card readers installed (UP FAMNIT - lobby at Glagoljaška 8; Brolo 12, UP FHS (Tramontana, Levant 1), UP University Library; Livade 1.0 in Izola).

If you encounter any difficulties accessing these premises with your student ID card, please contact our IT services for assistance (podpora@famnit.upr.si, 05 611 7580). For students located in the Livade 1.0 building, our colleagues from the IT services will be present on site in the mornings from the 2nd to the 6th of October.

Access to the premises will be also possible using the Studo app. The code reader for Studo will be installed and operational at all the mentioned locations starting from 2 October 2023.

We apologise for any inconvenience this may cause and appreciate your understanding as we work to resolve this issue.


sreda, 27. september 2023 Usposabljanje za prostovoljce - ZAVOD MODRI DECEMBER

Prostovoljci z Zavodom Modri december sodelujejo že od l. 2017. Po usposabljanju in ob redni supervizijski podpori so aktivno vključeni v podporo osebam z avtizmom in njihovim družinam.

Tudi letos vas vabiJO k sodelovanju, k prostovoljenju. Za vas bodo organizirali in izvedli strokovno usposabljanje, ki bo podlaga za vaše nadaljnje prostovoljsko delo z osebami z avtizmom in njihovimi družinami.

 Več o usposabljanju na povezavi https://www.modridecember.si/koledar/

Zainteresirani, ki ste pripravljeni soprispevati s svojim znanjem, izkušnjami, dobro voljo in časom, se odzovite na tole sporočilo do nedelje, 1. oktobra 2023 na info@modridecember.si.


ponedeljek, 25. september 2023 ODPRT DODATNI RAZPIS ERASMUS+ KA131 ZA MEDNARODNE IZMENJAVE Z NAMENOM ŠTUDIJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2023/2024 // OPEN ADDITIONAL CALL UNDER ERASMUS+ KA131 FOR STUDENT MOBILITY FOR STUDIES IN THE ACADEMIC YEAR 2023/24

22. septembra 2023 je bil objavljen Dodatni razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija na partnerskih univerzah v okviru programa KA131, ki je namenjen študiju v tujini in podpira tako fizično/kombinirano dolgoročno moiblnost študentov vseh treh stopenj kot kratkoročno mobilnost doktorandov.

Razpis je namenjen udeležbi z namenom študija v okviru mobilnosti Erasmus+ za 2. semester študijskega leta 2023/24.

 • Rok prijave je ponedeljek, 9. oktober 2023.

Prijavo na izmenjavo študentje oddate preko ŠIS-a.

Dodatne informacije o razpisu, prilogah ter postopkih prijave so na voljo na FAMNIT spletni strani in UP spletni strani.

Ne zamudi edinstvene priložnosti za Erasmus+ študentsko mobilnost ter si razširi svoja študijska in življenjska obzorja!

***


We are pleased to announce that on September 22, 2023, an Additional Call for co-financing student mobility within the KA131 program has been announced. This program is designed to facilitate overseas study experiences and provides support for both extended physical or combined mobility for students at all academic levels, as well as short-term mobility for PhD students.

This call is specifically targeting participation in the Erasmus+ mobility program<span style="font-weight: bold;for the second semester of the 2023/24 academic year.

 • The deadline for submitting applications is Monday, October 9, 2023.

  To apply for an exchange opportunity, students should submit their application through ŠIS.

  You can find additional details about the tender, necessary attachments, and the application process on both the FAMNIT website and the UP website.

  Seize this unique chance to broaden your academic and life horizons through Erasmus+ student mobility!

   


ponedeljek, 25. september 2023 ODPRT DODATNI RAZPIS ERASMUS+ KA131 ZA MEDNARODNE IZMENJAVE Z NAMENOM ŠTUDIJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2023/2024 // OPEN ADDITIONAL CALL UNDER ERASMUS+ KA131 FOR STUDENT MOBILITY FOR STUDIES IN THE ACADEMIC YEAR 2023/24

22. septembra 2023 je bil objavljen Dodatni razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov z namenom študija na partnerskih univerzah v okviru programa Erasmus+ KA131, ki je namenjen študiju v tujini in podpira tako fizično/kombinirano dolgoročno moiblnost študentov vseh treh stopenj kot kratkoročno mobilnost doktorandov.

Razpis je namenjen udeležbi z namenom študija v okviru mobilnosti Erasmus+ za 2. semester študijskega leta 2023/24.

 • Rok prijave je ponedeljek, 9. oktober 2023.

Prijavo na izmenjavo študentje oddate preko ŠIS-a.

Dodatne informacije o razpisu, prilogah ter postopkih prijave so na voljo na FAMNIT spletni strani in UP spletni strani.

Ne zamudi edinstvene priložnosti za Erasmus+ študentsko mobilnost ter si razširi svoja študijska in življenjska obzorja!

***

We are pleased to announce that on September 22, 2023, an Additional Call for co-financing student mobility within Erasmus+ KA131 program has been announced. This program is designed to facilitate overseas study experiences and provides support for both extended physical or combined mobility for students at all academic levels, as well as short-term mobility for PhD students.

This call is specifically targeting participation in the Erasmus+ mobility programfor the second semester of the 2023/24 academic year.

 • The deadline for submitting applications is Monday, October 9, 2023.

To apply for an exchange opportunity, students should submit their applications using ŠIS.

You can find additional details about the tender, necessary attachments, and the application process on both the FAMNIT website and the UP website.

Seize this unique chance to broaden your academic and life horizons through Erasmus+ student mobility!petek, 22. september 2023 SENAT UP SPREJEL SKLEP, VEZANO NA POSLEDICE POPLAV IN PLAZOV // UP SENATE ADOPTS DECISION RELATED TO THE CONSEQUENCES OF FLOODS AND LANDSLIDES

Po avgustovskih poplavah, ki so prizadele velik del Slovenije, je UP primarno vzpostavila politiko reševanja problematike študentov, ki so bili del posledic poplav, bodisi prizadeti bodisi vključeni v različne oblike pomoči po poplavah ter vzpostavila mehanizme pomoči pri opravljanju študijskih obveznosti v okviru prepoznanih opcij.

V začetku septembra pa je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP; Ur. l. RS, št. 95/23, 2. 9. 2023), ki univerzi omogoča, da zaradi poplav in zemeljskih plazov v avgustu 2023, ki lahko vplivajo na izpolnjevanje študijskih obveznosti študentov:

 1. spremenijo pogoje za napredovanje po študijskem programu oziroma za ponavljanje letnika;
 2. omogočijo podaljšanje statusa študenta za tiste:
 • ki zaradi neposredno utrpele škode kot posledice poplav niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti,
 • ki so aktivno sodelovali pri odpravi posledic ujme, zaradi česar prav tako niso mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti.

Kot dokazilo šteje vse, kar izkazuje nezmožnost opravljanja študijskih obveznosti (npr. cenitev, zapisnik o prijavi škode pri zavarovalnici ali občini, odločba Centra za socialno delo o izredni socialni pomoči, potrdilo o intervenciji lokalnega gasilskega društva in podobno). 

Senat Univerze na Primorskem je tako na 42. redni seji (20. septembra 2023) sprejel sklep, ki ureja spremembe pogojev za napredovanja po študijskem programu oziroma za ponavljanje letnika glede na Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP), v povzetku:

Skladno z ZIUOPZP se za vpis v študijskem letu 2023/2024 na posameznih študijskih programih UP spremenijo pogoji za napredovanje v višji letnik. Študijski programi so naslednji:

 • UP FHŠ (dodiplomski: Geografija, Komuniciranje in mediji, Medkulturno jezikovno posredovanje, Zgodovina, Geografija - dvopredmetni; magistrski: Kulturni študiji in antropologija);
 • UP FAMNIT (dodiplomski: Biopsihologija; magistrski: Biopsihologija, Trajnostno grajeno okolje, Psihologija);
 • UP FTŠ TURISITCA (dodiplomski: Management turističnih destinacij (redno/izredno), Management turističnih podjetij (izredno), Turizem; magistrski: Dediščinski turizem, Turizem; doktorski: Inovativni turizem);
 • UP FVZ (dodiplomski: Aplikativna kineziologija, Fizioterapija, Prehransko svetovanje – dietetika, Zdravstvena nega; magistrski: Aplikativna kineziologija, Dietetika, Zdravstvena nega; doktorski: Aplikativna kineziologija, Preventiva za zdravje);

UP PEF (dodiplomski: Pedagogika, Predšolska vzgoja, Razredni pouk, Socialna pedagogika, Vizualne umetnosti in oblikovanje; magistrski: Inkluzivna pedagogika, Andragogika, Socialna pedagogika, Zgodnje učenje; doktorski: Edukacijske vede, Zgodnje učenje in poučevanje).

Študenti UP, ki želijo koristiti navedeno pravico, v sistemu VIS/ŠIS oddajo prošnjo z dokazilom/i, ki izkazujejo nezmožnost opravljanja študijskih obveznosti zaradi poplav in zemeljskih plazov oziroma odprave posledic ujme.

O informacijah o prilagoditvah posameznih pogojev na zgoraj navedenih študijskih programih se obrnite na referat fakultete.


Following the floods in August, which affected a large part of Slovenia, UP has primarily established a policy to address the issue of students who were either affected by the floods or involved in various forms of post-flood assistance, and to put in place support mechanisms to assist them in completing their studies within the identified options.

However, at the beginning of September, the Law on Intervention Measures to Eliminate the Consequences of Floods and Landslides (ZIUOPZP; Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 95/23, 2.9.2023) was adopted, which allows the University to take measures to address the consequences of the floods and landslides in August 2023, which may affect the fulfilment of students' study obligations:

 1. change the conditions for progression in the study programme or for repeating a year of study;
 2. allow the extension of student status for those:
 • who, as a direct result of the damage suffered as a consequence of the floods, have been unable to complete their study requirements regularly and on time,
 • who have actively participated in the relief efforts as a result of the disaster and have therefore also been unable to complete their studies regularly and on time.

Any evidence of the inability to fulfil the study obligations (e.g. an appraisal, a report of the damage to the insurance company or the municipality, a decision of the Centre for Social Work on emergency social assistance, a certificate of intervention by the local fire brigade, etc.) is considered as proof.

At its 42nd regular session (20 September 2023), the Senate of the University of Primorska adopted a decision regulating changes to the conditions for advancement in a study programme or for repeating a year of study in accordance with the Act on Intervention Measures to Eliminate the Consequences of Floods and Landslides (ZIUOPZP), in summary:

In accordance with the UPALMPD, the conditions for advancement to a higher year of study for enrolment in the academic year 2023/2024 in individual study programmes of the UP will be amended. The study programmes are as follows:

- UP FHŠ (Undergraduate: Geography, Communication and Media, Intercultural Language Mediation, History, Geography – double-discipline; Master: Cultural Studies and Anthropology);

- UP FAMNIT (Undergraduate: Biopsychology; Master: Biopsychology, Sustainable Built Environment, Psychology);

- UP FTŠ TURISITCA (Undergraduate: Management of Tourist Destinations (full-time/ part-time), Management of Tourist Enterprises (part-time), Tourism; Master: Heritage Tourism, Tourism; PhD: Innovative Tourism);

- UP FVZ (Undergraduate: Applied kinesiology, Physiotherapy, Nutritional Counselling - Dietetics, Nursing; Master: Applied Kinesiology, Dietetics, Nursing; PhD: Applied Kinesiology, Prevention for Health);

- UP PEF (Undergraduate: Pedagogy, Pre-school Teaching, Primary School Teaching, Social Pedagogy, Visual Arts and Design; Master: Inclusive Pedagogy, Andragogy, Social Pedagogy, Early Learning; PhD: Educational Sciences, Early Learning and Teaching).

UP students who wish to exercise this right shall submit an application in the VIS/ŠIS system with document(s) proving their inability to perform their study obligations due to floods, landslides or the consequences of a disaster.

For information on adjustments to the individual conditions of the above study programmes, please contact the Faculty Students Office.


petek, 22. september 2023 Ljubljanski sejem ameriških šol // American Schools and Universities Fair in Ljubljana

Po štirih letih se v Ljubljano vrača Sejem ameriških šol in univerz, ki bo potekal 10. oktobra 2023, od 16h do 18h, na Dunajski 22 (poslovna stavba Slovenijales).

Študentje boste imeli na dogodku priložnost iz prve roke pridobiti točne informacije o možnostih študija in izobraževanja  v ZDA, kot tudi stika s predstavniki šol.

Vstop na sejem je brezplačen, obvezna pa je predhodna spletna prijava.

Podrobnejše informacije so dostopne na spletni strani dogodka ter na Facebook strani Education USA Slovenia.

 ***

After a hiatus of four years, the eagerly awaited Fair of American Schools and Universities is making a triumphant comeback to Ljubljana.

This exceptional event is scheduled to take place on October 10, 2023, running from 4:00 p.m. to 6:00 p.m., and will be hosted at Dunajska 22, within the premises of the Sloveniales office building.

This is a golden opportunity for students to gain invaluable, firsthand insights into the diverse educational opportunities available in the United States. Attendees will have the chance to engage directly with school representatives, ensuring that they receive accurate and up-to-date information.

Admission to this informative fair is absolutely free, but prospective attendees are kindly requested to complete their online registration in advance.

For more in-depth details and the latest updates, please visit the official event website or keep an eye on the Education USA Slovenia Facebook page.


petek, 22. september 2023 Štipendijski program Go Styria // Go Styria Research Grant

Go Styria je štipendijska shema za izjemne študente iz jugovzhodne Evrope, ki jo financira dežela Štajerska. Shema podeljuje štipendije za obdobja raziskovalne mobilnosti na Univerzi v Gradcu magistrskim študentom, doktorskim študentom in podoktorandom iz jugovzhodne Evrope.

Trenutni razpis omogoča prijave za poletni semester 2024, z začetkom mobilnosti najprej 1. februarja 2024 ter z zaključkom najkasneje 31. avgusta 2024.

Štipendijski program Go Styria je namenjen študentom, ki:

 • imate veljaven študentki status,
 • že pripravljate magistrsko ali doktorsko nalogo,
 • bi radi opravili raziskovalni obisk kot mobilni študent izmenjavi na Univerzi v Gradcu

Rok za prijave: 1. november 2023

Več informacij o razpisu in postopku prijave je dostopnih tu.

***

Go Styria is a scholarship scheme for outstanding students from South-Eastern Europe, supported by funding from the Province of Styria. The scheme awards grants for research mobility periods at the University of Graz by master’s students, doctoral students and post-docs from South-Eastern Europe.

The current call is exclusively open for applications for the summer semester of 2024. Mobility for this program may commence no earlier than February 1, 2024, and should conclude no later than August 31, 2024.

Who can apply?

 • Students with active student status
 • Students who are already working on their master’s or doctoral thesis,
 • Student who would like to conduct research as an exchange student at the University of Graz, with the intention of completing their degree afterwards at your home university.

Application deadline: 1 November 2023

Further information regarding the call and application procedure is available here.


sreda, 20. september 2023 Dnevni delovno terapevtski center Barčica v Kopru išče osebo za vodenje športnih delavnic (nogomet, košarka)

v Dnevnem delovno terapevtskem centru Barčica v Kopru iščejo nekoga, ki bi enkrat tedensko vodil športne delavnice (nogomet, košarka).  

Uporabniki centra so osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki potrebujejo več spodbude in motivacije, imajo pa omenjeni aktivnosti zelo radi. 

Glede vsebine delavnic prepuščajo proste roke izvajalcu, nudijo pa vso potrebno podporo. Z veseljem sprejmejo vse nove ideje in so odprti za predloge. Iščejo osebo z občutkom za uporabnike, ki je zainteresirana za dolgoročno sodelovanje.

Za več informacij lahko kontaktirate Petro Sosič, strok.del., na telefonsko številko 05 66 34 576.


sreda, 20. september 2023 Natečaj za dijake in študente za izvirno besedilo na izbrano temo

NARAVOSLOVNI NATEČAJ ZA MLADE

Slovenska matica že tretje leto pripravlja in uspešno izvaja natečaj za dijake in študente za izvirno besedilo na izbrano temo. 

Slovenska matica med tradicijo in modernostjo

Slovenska matica je bila na pobudo mariborskih rodoljubov ustanovljena 4. februarja 1864 s prostovoljnimi prispevki izobražencev, trgovcev in podjetnikov z namenom, da bi v slovenskem jeziku tiskala zahtevnejša dela z različnih področij, dvigovala raven izobraženosti in znanja ter ustvarjala slovensko izrazoslovje različnih strok. Njen rojstni dan je tako simbol vizionarskih začetkov jezikovnega, kulturnega in znanstvenega prebujenja na Slovenskem. Danes se prožno odziva na potrebe časa, hkrati pa že 159 let ostaja zvesta svojemu jedru in osnovnemu poslanstvu širjenja védenja in znanja. Kot druga najstarejša slovenska založba skrbi za izdajanje pomembnih knjig s področij leposlovja, humanistike in znanosti, kot naše najstarejše znanstveno in kulturno društvo pa prireja simpozije o najrazličnejših problemih slovenske kulture in družbe. Ponaša se z uglednimi člani z različnih področij ustvarjanja in raziskovanja, profesorji, doktorji in akademiki. Ima tudi Klub mladih, ki povezuje vedoželjne in razmišljujoče dijake in študente, katerim je namenjen tudi ta natečaj.

V letošnjem letu so se odločili natečaj nadgraditi, tako da so ga razpisali na dveh področjih, s katerima se ukvarja Slovenska matica:

 • 1. Natečaj za najboljši filozofski esej v kategorijah dijakov in študentov na temo Pot k Resnici in Dobremu v soorganizaciji s Slovenskim filozofskim društvom: NATEČAJ JE BIL USPEŠNO IZVEDEN, NAGRADE PA SO BILE SLOVESNO PODELJENE 15. 6. 2023.
 • 2. Natečaj za najboljše naravoslovno predavanje v kategorijah dijakov in študentov na temo Narava in človek v soorganizaciji s Prirodoslovnim društvom Slovenije: PODALJŠAN ROK PRIJAVE DO 30. 9. 2023.

NARAVOSLOVNI NATEČAJ ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE OB POČASTITVI USTANOVITVE SLOVENSKE MATICE V SOORGANIZACIJI S PRIRODOSLOVNIM DRUŠTVOM SLOVENIJE

Narava in človek

Slovenija je bogato obdarjena z naravnimi danostmi. Široke ravnice s travnatimi polji, obsežni gozdovi, visoke gore, prelepe in ponekod še bistre reke, širno morje. Povsod je polno življenja; od metuljev, kobilic na travnikih do rib v rekah in morju ter velikih zveri v gozdovih. Vse leži na kamninski podlagi, ki ponekod pogleda na površje in v kateri lahko najdemo sledove nekdanjega življenja. Opazujemo premike in posedanja velikih skalnih gmot. V jasnih nočeh se zazremo v zvezdnato nebo, s svojo domišljijo zaplavamo v neskončno vesolje, ki nam je po zaslugi najnovejše tehnologije vse bliže.

V idilično podobo nekdaj neokrnjene narave je posegel človek s svojo dejavnostjo, ki pogosto brezobzirno uničuje življenjsko okolje in ga spreminja v nenaseljivo puščavo.

Vse to so vsebine, ki jih boste zajeli v svojih pogledih na naravo in odnos človeka do nje.

Vabimo vas, da navdih za pisanje poiščete tudi v naravoslovnih knjigah Slovenske matice, ki izhajajo v zbirki Slovenske pokrajine (Ljubljansko barje, Vipavska dolina, Slovenska Istra I in II), pa tudi v drugih monografijah, kot so Herman Potočnik Noordung: Problem vožnje po vesolju, Janez Strnad: Zgodbe iz fizike, Lavo Čermelj: Materija in energija, Marija Stanonik: Čebela na cvetu in v svetu, Marko Munih (ur.,) Robotika, Tadej Bajd in Ivan Bratko: Robotika in umetna inteligenca.

Pogoji sodelovanja

Na natečaju lahko sodelujete dijaki in študenti iz Slovenije in zamejstva z izvirnim predavanjem na izbrano temo, ki je napisano v slovenskem jeziku v wordovi datoteki in obsega od 8.000 do 10.000 znakov s presledki, besedilu pa priložite tudi osnutek predstavitve v PPT (8 do 12 drsnic).

ROK ZA PRIJAVO NA NARAVOSLOVNI NATEČAJ JE PODALJŠAN!

Natisnjene prispevke pošljite do 30. septembra 2023 na naslov Slovenska matica, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana s pripisom »Za naravoslovni natečaj«. Besedila naj bodo označena s šifro, v ločeni kuverti pa priložite izpolnjen prijavni obrazec.

Komisija in rezultati

Komisijo, ki bo ocenjevala prispelo gradivo, bo vodil prof. dr. Jernej Pavšič, vodja Naravoslovno-tehniškega odseka pri Slovenski matici, člana komisije pa bosta prof. dr. Zvezdan Pirtošek in akad. prof. dr. Matija Gogala. Obvestilo o rezultatih natečaja bo objavljeno na spletni strani in družbenih omrežjih Slovenske matice.

Nagrade

Nagrade za prva tri mesta bodo podeljene v dveh kategorijah (dijaki in študenti):

 • 1. mesto: nagrajena pisca bosta poleg denarne nagrade prejela paket petih knjig Slovenske matice in plaketo nagrade za 1. mesto, nagrajeni besedili pa bosta objavljeni v Glasniku Slovenske matice in na spletni strani Slovenske matice.
 • 2. mesto: nagrajena pisca bosta prejela plaketo priznanja za 2. mesto, nagrajeni besedili pa bosta objavljeni v Glasniku Slovenske matice in na spletni strani Slovenske matice.
 • 3. mesto: nagrajena pisca bosta prejela plaketo posebne omembe.

Vsi sodelujoči avtorji bodo sprejeti v Klub mladih Slovenske matice, s tem pa deležni 40-odstotnega popusta pri nakupu Matičinih knjig.

Podelitev nagrad

Jeseni bo v okviru Naravoslovnega dne mladih na Slovenski matici razglasitev nagrajencev naravoslovnega natečaja, ki bodo nato imeli to čast, da bodo nastopili kot predavatelji v dvorani Slovenske matice.

VABLJENI K SODELOVANJU!

Natečaj podpira Krka, d.d.

Pridržujejo si pravico do spremembe programa. Informacije o dogodku lahko preverite na spletni strani Slovenske matice ali pokličete na 01 422 43 45.


četrtek, 14. september 2023 OBVESTILO: Študijski prostor na Santorijevi zapira svoja vrata za študente //NOTICE: Study Space at Santorijeva Closing its Doors for Students

*English below

Obveščamo vas, da bo od jutrišnjega dne, 15. september, študijski prostor na Santorijevi zaprt zaradi obnove.

S študijskim letom 2023/24 pa se prostor na Santorijevi ne bo več uporabljal kot študijska soba, saj bo zaradi stiske s prostori na fakulteti ta v uporabi za kabinete zaposlenih.

Prijazno vabljeni, da se poslužujete ostalih dveh študijskih sob - na Glagoljaški 8 in na Kettejevi 1.

Podatke o njihovi razpoložljivosti najdete > TUKAJ.


We would like to inform you that from tomorrow, September 15th, the Santorijeva premises will be temporarily closed due to renovation.

With the beginning of the 2023/24 academic year, the space at Santorijeva will no longer be used as a study room, as it will be allocated for the offices of faculty staff due to limited space.

You are invited to make use of the other two study rooms - located at Glagoljaška 8 and Kettejeva 1. 

Information about their availability can be found > HERE.


sreda, 13. september 2023 Za študente -40% popust na vse A4 črnobele fotokopije ali tiske v HARTISU

HARTIS sem študentom z veljavno študentsko izkaznico ob predložitvi nudi -40% popust na vse A4 črnobele fotokopije ali tiske.

Ugodnosti lahko koristite kadarkoli tekom študija.
Papirnica HARTIS se nahaja v TPC Luciji in v Park Centru Koper.


sreda, 13. september 2023 Društvo za nenasilno komunikacijo, enota Koper: uvodno usposabljanje za prostovoljce


 

Tudi letos bo Društvo za nenasilno komunikacijo v oktobru pričelo z izvajanjem usposabljanja za nove prostovoljce in prostovoljke, ki bi želeli sodelovati pri delu z otroki z izkušnjo nasilja.

Prijave za uvodno usposabljanje v Kopru zbirajo do zapolnitve prostih mest na e-naslovu dnk.koper@siol.net ali telefonu 031 546 098.

Več informacij je dostopnih na spletni strani: https://www.drustvo-dnk.si/prostovoljno-delo/uvodno-usposabljanje.html


petek, 8. september 2023 Čezmejna mobilnost za študente: Projekt “Zahodni Balkan” // Cross-Border Mobility for Students: “Western Balkanship” Project

Projekt  »Zahodni Balkan« je pobuda, ki jo financira italijansko ministrstvo za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje (MAECI) prek stalnega sekretariata fundacije Jadransko-jonske pobude (PS AII). To pionirsko prizadevanje odpira vrata študentom univerz UniAdrion organizacije, vključno z Univerzo na Primorskem, da se podajo na transformativno trimesečno izkušnjo čezmejne mobilnosti.

Cilji projekta so naslednji:

 • Krepitev mednarodnega sodelovanja
 • Spodbujanje strukturiranih čezmejnih mobilnosti
 • Ustvarjanje zaposlitvenih možnosti

Ključne podrobnosti

 • Študentska mobilnost traja 3 mesece (90 dni), ter jih je potrebno izvesti  do 31. maja 2024.
 • Upravičeni študenti Univerze na Primorskem imajo priložnost, da se vključijo v čezmejno mobilnost z italijanskimi ali sanmarinskimi podjetji.
 • Upravičeni subjekti za sodelovanje so zasebna podjetja vseh velikosti, socialna podjetja, nevladne organizacije, poslovna združenja, obrtne in poklicne skupine ter sindikati. Med postopkom izbire študentov se lahko upoštevajo tudi druge organizacije.
 • Vsak izbrani študent, ki predstavlja posamezno UniAdrion Univerzo, bo prejel finančno podporo, ki je namenjena kritju študentovih življenjskih stroškov v obdobju mobilnosti. Poleg tega bodo naši izvajalski partnerji zagotovili celovito zavarovalno kritje za civilno odgovornost, nesreče na delovnem mestu in zdravstveno zdravje, kar študentom zagotavlja brezskrbnost med njihovo mobilnostjo.

Obdobje prijave

 • Vse zainteresirane študente vabimo, da se pridružijo informativnemu sestanku (26. oktober ali 27. oktober 2023), kjer bodo predstavljene podrobnosti projekta. Za udeležbo na informativnem sestanku se lahko registrirate preko Google spletnega obrazca.
 • Rok za prijave je odprt do 30. oktobra 2023.
 • Zainteresirani prijavitelji lahko svojo prijavo oddajo preko elektronske pošte na naslov western-balkanship@aii-ps.org.

Podrobnejše informacije in podpora

***

We are thrilled to introduce the "Western Balkanship" project, a groundbreaking initiative funded by the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MAECI) through The Permanent Secretariat of the Adriatic Ionian Initiative Foundation (PS AII). This pioneering endeavoropens doors for students from UniAdrion Universities, including University of Primorska, to embark on a transformative three-month cross-border mobility experience.

The "Western Balkanship" project is driven by a multitude of objectives:

 • Strengthening International Cooperation
 • Promoting Structured Cross-Border Mobilities
 • Creating Employment Opportunities

Key Details

 • Cross-border mobilities at the host institution will span a total duration of 3 months (90 days), with completion required by no later than May 31, 2024.
 • Eligible students from University of Primorska have the exceptional opportunity to engage in cross-border mobility experience with Italian or San Marino companies.
 • Eligible entities for participation encompass private enterprises of all sizes, social enterprises, NGOs, business associations, crafts and professional groups, and trade unions. Other organizations may be considered during the student selection process.
 • Each selected student, representing one UniAdrion University, will receive financial support from our dedicated implementing partners, Forum AIC and UniAdrion. This support aims to partially cover the student's living expenses during the mobility period. Additionally, comprehensive insurance coverage for civil liability, workplace accidents, and medical health will be provided through our implementing partners, ensuring the students' peace of mind throughout their mobility journey.

Application Period

 • All interested students are invited to register for theonline meeting (October 26 or October 27 2023) where detailed project information will be presented. The registration link is here: https://forms.gle/nhAXKnKcrK35wLwE8
 • The selection process for the "Western Balkanship" project will be openuntil October 30, 2023.
 • Interested applicants are encouraged to submit their applications via email to western-balkanship@aii-ps.org.

Learn More and Get Involved

 • For further details on cross-border mobilities and the application procedure, please visit CALL FOR APPLICATIONS - WesternBalkanship - Forum AIC.
 • We warmly invite all enthusiastic students interested in applying to contact us at international@famnit.upr.si for guidance and assistance.

četrtek, 7. september 2023 Študentsko tekmovanje - Unija Challenge 2023

Študentsko tekmovanje, ki ga ne smete zamuditi

Študentsko regijsko tekmovanje, ki ga organizira Unija Smart Accounting, vsem študentom nudi priložnost, da izrazijo svoje inovativne ideje v:

 • Računovodstvu
 • Svetovanju
 • Informacijskih tehnologijah

Če ste študent, ki ima znanje na omenjenih področjih in želite z nami deliti svoje ideje brez primere, potem je študentsko tekmovanje (Unija Challenge) pravo mesto za vas!

Kaj pravzaprav je Unija Challenge?

Unija Challenge je študentsko regijsko tekmovanje za najboljše projektne naloge na omenjenih področij. Naloge in teme s teh področij predstavljajo zanimiv izziv, v katerem lahko študenti preverijo svoje obstoječe znanje, ga nadgradijo in pridobijo nove izkušnje.

Zakaj organiziramo študentsko tekmovanje?

Razlogov, zakaj organiziramo študentsko regijsko tekmovanje, je več. Nekateri od teh so:

 1. Potreba po novih kreativnih rešitvah, ki premikajo meje na omenjenih področjih;
 2. Zagotavljanje novih priložnosti za študente, v katerih lahko osvojijo dragocene nagrade, a tudi pomembne reference;
 3. Možnost sodelovanja v prihodnosti itd.

Ekipe iz Unije Smart Accounting vedno stojijo za tem, da lahko vaš nekonvencionalen in neobremenjen pogled na računovodstvo, svetovanje ali informacijske tehnologije prinese inovativne in sveže rešitve, ki so lahko popoln prvi korak k novim odkritjem.

Naš moto "Take the Challenge" vabi mlade, da premaknejo lastne meje ustvarjalnosti. Vse to z namenom odkrivanja novih načinov reševanja nalog, odgovorov na zastavljene teme, hkrati pa je tudi pokazatelj, da je " Thinking outside the box " pravzaprav visoko cenjeno.

Takšno študentsko tekmovanje je vsekakor dobrodošla referenca, hkrati pa tudi dobra osnova za uspešen začetek kariere v našem podjetju.

Področja in teme

Take the challenge in razmislite o omenjenih temah. Gotovo imate vsaj nekaj idej, ki bi jih radi povedali naglas. Študentsko tekmovanje Unija Challenge 2023 je pravo mesto, kjer lahko pokažete svoje ideje in nam pomagate, da bodo nekatere izmed njih točno tiste, ki jih bomo uporabljali v prihodnosti.

Področje

Naziv teme

Računovodstvo

Primerjava različnih načinov zaposlitve

Svetovanje

Obdavčitev kriptovalut na ex-YU trgih

Informacijske tehnologije

Razvoj Unija Mobile App aplikacije

Več podrobnosti o temah najdete na Študentsko regijsko tekmovanje – Unija Challenge.

Kdaj poteka študentsko tekmovanje?

Pred oddajo prijav ste študentje vabljeni na Dan odprtih vrat, ki bo 12. 10. 2023. ob 12. uri v prostorih Poslovne hiše Unija, na Tržaški 515 na Brezovici pri Ljubljani.

Na kratkem uvodnem sestanku boste imeli priložnost, da se podrobneje seznanite z razpisanimi temami, postavljate vprašanja, spoznate člane komisije in tudi sotekmovalce.

Če se dneva odprtih vrat ne morete udeležiti, to ne pomeni, da ne morete oddati prijave.

Zaporedje dogodkov

 • Rok za prijavo je 20. oktober. Na študentsko tekmovanje se lahko prijavite tukaj: Študentsko regijsko tekmovanje – Unija Challenge Prijavite se lahko individualno ali kot tim.  Če se odločite za tim, morate določiti nosilca projektne naloge.
 • 10. november je rok za oddajo projektnih nalog (do 16.00).
 • 15. novembra je razglasitev finalistov.
 • 21. novembra bomo razglasili 10 najboljših del in tudi zmagovalca na državni ravni, ki bo šel na mednarodno tekmovanje.
 • 1. decembra bo mednarodno tekmovanje in razglasitev zmagovalca.

Nagrade študentskega tekmovanja

Kot smo že omenili, študentsko tekmovanje poleg odlične izkušnje prinaša tudi bogate denarne nagrade.

Na državnem tekmovanju bodo študenti imeli priložnost osvojiti naslednje nagrade:

 1. Nagrada- 1000€
 2. Nagrada- 600€
 3. Nagrada- 400€

Na mednarodnem tekmovanju bodo študenti imeli priložnost osvojiti naslednje nagrade:

 1. Nagrada- 2500€
 2. Nagrada- 1500€
 3. Nagrada- 500€

Ne zamudite te priložnosti in premaknite lastne meje

Študentsko tekmovanje je odličen način, da mladi umi pokažejo svoje ideje, ki lahko premikajo različne meje v našem svetu. Tudi v preteklih letih smo bili pozitivno presenečeni nad odličnimi projekti in inovacijami, ki so nam uspele dati upanje za prihodnje generacije.

Bodi tudi ti del takšne zgodbe in se pridruži Unija Challenge 2023! Pred vami je nešteto možnosti.

Za več informacij obiščite Študentsko regijsko tekmovanje – Unija Challenge.

Srečno!


četrtek, 7. september 2023 Postani Triglavov štipendist: priložnost za študente dodiplomskih ali magistrskih študijskih programov Matematika

Zavarovalnica Triglav, d.d. vabi k prijavi za kadrovsko štipendijo študente višjih letnikov dodiplomskih ali magistrskih študijskih programov Matematika.  

Razpisani sta 2 kadrovski štipendiji.

    

Prijave z dokazili oddajte do 10. oktobra 2023 na spletni strani Zavarovalnice Triglav, d.d. >>> TUKAJ.  


sreda, 6. september 2023 Na OŠ Dušana Bordona iščejo učitelje

Na OŠ Dušana Bordona v Kopru iščejo:

 • učitelja MATEMATIKE za poučevanje učencev tretje triade,
 • učitelja FIZIKE za poučevanje učencev v 8. razredu,
 • učitelja TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE  za poučevanju od 6. do 8. razreda,
 • učitelja RAZREDNEGA POUKA za poučevanje v 4. razredu.

Za več informacij lahko kontaktirate Tanjo Šterlinko Bužinel, pomočnico ravnateljice, na 040 596 042.


torek, 5. september 2023 CREATIVE SHOCK - is a global social business case competition for students /// CREATIVE SHOCK - globalno študentsko tekmovanje s področja socialnega podjetništva

Te zanimajo finančni, marketinški, PR kot tudi strateški problemi? 

Pridruži se globalnem študentskem tekmovanju CREATIVE SHOCK - študentsko tekmovanje s področja socialnega podjetništva!   

 

Z organizacijo tekmovanja si organizatorji prizadevajo predstaviti sodelujočim resnične globalne modele socialnega poslovanja in predati znanje o tem, kako se lahko vse tradicionalne poslovne strategije uporabijo pri socialnem podjetništvu in v organizacijah nasploh. Prav tako si prizadevajo izboljšati študentsko strateško razmišljanje s pravimi trženjskimi in upravljalskimi izzivi ter pri tem spodbujati socialno podjetništvo.

Udeleženci morajo v predhodnih krogih rešiti dva primera, najboljših 10 ekip pa se zbere v Vilni v Litvi, kjer rešijo dva končna primera.

Registracija 1. september 2023 - 24. september 2023; (*registracija je brezplačna)
 

 • Prvi predhodni krog 25. september 2023 - 1. oktober 2023
 • Drugi predkrog 2. oktober 2023 - 8. oktober 2023
 • Zadnji konec tedna 23. november 2023 - 26. november 2023

Udeleženci se lahko prijavijo posamezno ali v skupinah s 3-4 člani. Tiste, ki se bodo prijavili kot posamezniki, jih bo razporedila organizacijska ekipa Creative Shock v skupino s 3-4 člani. Individualno prijavljeni udeleženci bodo po koncu prijave naključno razporejeni v ekipe, ki jih sestavljajo 3-4 osebe, ali pa bodo svoje soigralce poiskali v posebni skupini na Facebooku.

 • Nagrade:
 • 1. mesto - 3000 €
 • 2. mesto - 1000 €
 • 3. mesto - 500 €

 Informacije:

 • Spletna stran: https://creativeshock.lt/
 • Facebook: @cretaiveshock.org
 • Instagram: @creativeshock
 • LinkedIn: @creative-shock
 • Youtube: Creative Shock

Creative Shock is a global social business case competition for students. Participants every year are gathered to solve finance, marketing, PR and strategy problems for social businesses.

By organizing this competition, we seek to introduce students to real-life global social business models and to communicate how all traditional business strategies can be applied to social enterprises and organizations, improve students’ strategic thinking by challenging them with real marketing and management problems, promote social business all around the world.

Participants have to solve two social business cases in the preliminary rounds. The best 10 teams gather in Vilnius, Lithuania to solve the two final cases.

Registration September 1, 2023 – September 24, 2023; (*registration fee is free)

 • First preliminary round September 25, 2023 – October 1, 2023
 • Second preliminary round October 2, 2023 – October 8, 2023
 • Final weekend November 23, 2023 – November 26, 2023

Participants may apply either individually or in teams of 3-4 members. Those who register as individuals will be assigned to group of 3-4 members by the Creative Shock organizing team. Individually registered participants are randomly assigned to teams consisting of 3-4 people after the end of registration, or you can find you teammates in a dedicated Facebook group.

Prizes:

 • 1st place – 3000€
 • 2nd place – 1000€
 • 3rd place – 500€

Get all information on following channels:

 • Webpage: https://creativeshock.lt/
 • Facebook: @cretaiveshock.org
 • Instagram: @creativeshock
 • LinkedIn: @creative-shock
 • Youtube: Creative Shock

četrtek, 31. avgust 2023 ODPRT RAZPIS ERASMUS+ KA171 2023 ZA MEDNARODNE IZMENJAVE Z NAMENOM ŠTUDIJA V LETU 2023/2024 // OPEN CALL UNDER ERASMUS+ KA171 FOR STUDENT MOBILITY

30. avgusta 2023 je bil objavljen Razpis za sofinanciranje mobilnosti študentov za namen študija na partnerskih univerzah v okviru programa Erasmus+ KA171 (2023).

Odobrene so bile študentske mobilnosti na partnerskih univerzah v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Braziliji, Črni gori, Izraelu, Južni Afriki, Keniji, Kitajski, Namibiju, Uzbekistanu in ZDA.

Odhodni študentje se lahko udeležijo mobilnosti v trajanju 5 mesecev (dolga mobilnost) ali 14 dni (kratka mobilnost).

Podrobne informacije o partnerskih univerzah, dotacijah za mobilnost in postopku prijave so dostopne v razpisu, objavljenem na UP FAMNIT spletni strani ter UP spletni strani. V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo preko elektronskega naslova international@famnit.upr.si

***

Published on August 30, 2023, the call for co-financing student mobility for studying at partner universities within the Erasmus+ program KA171 (2023) has been issued.

Approved student mobilities are available at partner institutions across various countries: Albania, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Montenegro, Israel, South Africa, Kenya, China, Namibia, Uzbekistan, and the USA.

Outgoing students have the opportunity to engage in mobility experiences lasting either for a duration of 5 months (long mobility) or 14 days (short mobility).

For a more thorough understanding of partner universities, mobility grants, and the application process, all relevant information is comprehensively outlined in the official call, accessible on both the FAMNIT and UP webpages. In case of additional questions do not hesitate to contact us via international@famnit.upr.si


sreda, 30. avgust 2023 Okrogla miza: DOKTORAT IMAM – KAJ PA ZDAJ?

Termin: 25. 9. 2023, ob 14.00

Prijave na dogodekTUKAJ

Način izvedbe: okrogla miza bo potekala v hibridni obliki na Univerzi v Ljubljani (Kongresni trg 12) in preko Zoom aplikacije 

Vabljeni na okroglo mizo »Doktorat imam – kaj pa zdaj?«, ki bo v ponedeljek, 25. 9. 2023, ob 14.00 organizirana v okviru Svetovne mreže Univerze v Ljubljani.

Na okrogli mizi bomo spregovorili o izzivih, s katerimi se srečujejo doktorice in doktorji znanosti po zaključku študija. Cilj okrogle mize je izmenjava izkušenj in osvetlitev dobrih praks o nadaljnjih kariernih poteh doktorjev in doktoric znanosti.

S sogovorniki želimo opraviti razmislek o tem, kako lahko s svojimi dejanji prispevamo k preseganju ovir in izzivov na začetku karierne poti, priložnostih za aktivno vključevanje v akademsko, raziskovalno in razvojno delo, na kakšen način se lahko povezujemo z vodilnimi mednarodnimi raziskovalnimi organizacijami, sodelujemo v znanstvenoraziskovalnih in drugih projektih ter tako prispevamo k reševanju globalnih izzivov ter prenosu znanja.

Na okrogli mizi bodo sodelovali:

 1. Dr. Klementina Fon Tacer, predsednica Svetovne mreže Univerze v Ljubljani, docentka reproduktivne biologije in onkologije na Veterinarski šoli Univerze Texas Tech

 2. Dr. Mihaela Pavličev, evolucijska biologinja na Univerzi na Dunaju, članica Sveta Svetovne mreže Univerze v Ljubljani

 3. Prof. dr. Boštjan Markoli, prorektor Univerze v Ljubljani za internacionalizacijo in kakovost, član Sveta Svetovne mreže Univerze v Ljubljani

 4. Prof. dr. Nina Peršak, znanstveno-strokovni vodja Inštituta za kazenskopravno etiko in kriminologijo v Ljubljani, redna prof. prava, članica Svetovne mreže Univerze v Ljubljani, 

 5. Dr. Andraž Zidar, vodja Diplomatske akademije na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, član Svetovne Mreže Univerze v Ljubljani

 6. Dr. Matja Zalar, asistentka z doktoratom na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru, članica upravnega odbora in vodja skupine za duševno zdravje pri Mlada akademija

 7. zn.sod. dr. Kaja Dobrovoljc, znanstvena sodelavka za slovenski jezik na Oddelku za prevajalstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Pogovor bosta vodili dr. Klementina Fon Tacer, predsednica SMUL, in dr. Mihaela Pavličev, članica Sveta SMUL.

Za udeležbo na dogodku se je potrebno predhodno prijaviti prek obrazca na tej povezavi.

Vljudno vabljeni.


sreda, 30. avgust 2023 NASA Space Apps Challenge

48-urni razvojno tehnološki maraton za reševanje globalnih izzivov na podlagi javno dostopnih podatkov vesoljske agencije NASA. 

Kaj je Space Apps Challenge?
 

48- urni mednarodni razvojno tehnološki maraton - hackathon za inovativno, kreativno, predvsem pa sodelovalno reševanje globalnih izzivov na podlagi javno dostopnih podatkov vesoljske agencije NASA, ki bo množično potekalo v več kot 200 mestih po celem svetu.

Namen in cilji:

 • sodelovalno oblikovanje in razvoj inovativnih tehnoloških rešitev za interdisciplinarne globalne izzive,
 • izvedba obetavnih prototipov za izboljšanje kakovosti življenja na Zemlji in v Vesolju,
 • ustvariti globalno skupnost za sodelovanje in širitev meja vesolja, znanosti ter tehnologije. 


Kdo lahko sodeluje?
Širša zainteresirana javnost, prostovoljci, posamezniki in ekipe, razvijalci, inženirji, tehnologi, oblikovalci, skratka vsi z željo hitrega in pozitivnega učinka na svet.

 

Program

Space Apps Sežana BootCamp, bo v sredo 4. oktobra 2023, ob 15.00 v virtualnem prostoru Inkubatorja Sežana, Kraška ulica 2, Sežana.

 • spoznali boste pravila igre Nasa Space App Challenge
 • odgovorili na vprašanja v zevzi s sodelovanjem na hackathonu


Sobota, 7. oktober 2023

 • 9.00 - Space apps Challenge Kick- off in potrditve registracije
 • 9:15 - Odprtje strani, logistične informacije
 • 9:30 -  Kako pitchati vesolju
 • 10:00 - uradni začetek hackathona - razvijanje idej
 • 10:30 - Space Apps JuniorNedelja, 8. oktober 2023

 • 9:00 - virtualno srečanje, odgovori na morebitna vprašanja
 • 23:59 - Zaključek razvoja idej in oddaja rešitev


Sreda, 11. oktober 2023

 • 16:00 - zaključni dogodek- pitchanje pred strokovno komisijo
 • 17:00 - razglasitev zmagovalcev

PRIJAVA

Nagrade za udeležence:

 1. nagrada: Vavčer za 1.000 € storitev Inkubatorja Sežana in polet v Aerodiumu Logatec
 2. nagrada: Vavčer za 500 € storitev Inkubatorja Sežana in ogled Vojaškega muzeja Pivka in polet v simulatorju MIG 21
 3. nagrada: Vavčer za 250 € storitev Inkubatorja Sežana in ogled Centra vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga v Vitanjah

Vsak udeleženec bo ob dejanski udeležbi prejel tudi welcome kit.

Za več informacij lahko pišete na info@inkubator.si.


ponedeljek, 28. avgust 2023 Prosto delovno mesto za poučevanje fizike na Šolskem centru Rogaška Slatina

V kolikor ste pripravljeni stopiti na pot poučevanja fizike, vam na Šolskem centru Rogaška Slatina nudijo delovno mesto  z vso potrebno podporo, kasneje (ob izpolnjenih pogojih) tudi mentorstvo za strokovni izpit in zaposlitev za nedoločen čas.

Oglas za delo najdete TUKAJ.

Rok za prijavo kandidatov je 7. september 2023.


ponedeljek, 28. avgust 2023 Mednarodno tekmovanje o trajnostnem trženju // International Sustainability Marketing Competition

Konec septembra 2023 bo neprofitna organizacija, Clean Recycling Initiative tm, s sedežem v Montrealu v Kanadi, gostila drugo mednarodno tekmovanje v trajnostnem trženju. Tekmovanje, ki bo potekalo online, je odprto za vse študente z univerz po vsem svetu.

V preteklem letu je tekmovanja sodelovalo iz 71 šol s 5 celin. Letos k sodelovanju vabijo tudi študente Univerze na Primorskem. Natečaj združuje vidike trženja, trajnostne in okoljske ozaveščenosti ter ponuja odlično priložnost za ustvarjalne in inovativne študente.

Podrobnejše informacije o mednarodnem tekmovanju v trajnostnem marketingu so dostopne tu: https://cleanrecyclinginitiative.com.

Nagrade za zmagovalce so sledeče:

 • 1. mesto: 3500 $
 • 2. mesto: 2000 $
 • 3. mesto: 1000 $

(Zneski nagrad so izraženi v kanadskih dolarjih.)

Rok prijave je 24. september 2023. Prijavnica za tekmovanje je dostopno na sledeči povezavi: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj8a4L7dsQmyli9of4-zMxWYRjjmFt2mBti8si9E38uw-5HA/viewform

***

In September 2023, a non-profit organization called Clean Recycling Initiative tm, located in Montreal, Canada, will be hosting the second annual International Sustainability Marketing Competition. This competition, which scheduled to occur online, is open to students from universities worldwide.

In the previous year, the competition saw participation from 71 schools across 5 continents. This year, they are extending an invitation to students from the University of Primorska to join in. The competition brings together aspects of marketing, sustainability, and environmental awareness, providing a fantastic opportunity for creative and innovative students.

Additional information about the International Sustainability Marketing Competition can be found here: https://cleanrecyclinginitiative.com.

The prizes for the winners are as follows:

 • 1st place: $3500
 • 2nd place: $2000
 • 3rd place: $1000

(Note that prize amounts are in Canadian Dollars.)

Application deadline is September 24th. For those interested in participating, registration for the competition can be completed by visiting this link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj8a4L7dsQmyli9of4-zMxWYRjjmFt2mBti8si9E38uw-5HA/viewform


četrtek, 24. avgust 2023 Brezplačni spletni tečaj španščine za začetnike//Free Online Spanish Course for Beginners

Med 18. septembrom in 6. oktobrom   se bo preko platforme Google Classroom odvil začetni tečaj španskega jezika za študente. Tečaj poteka preko samostojnega dela, udeležba je brezplačna. Po uspešno opravljenem tečaju bodo udeleženci prejeli certifikat o uspešno opravljenem začetnem tečaju španščine.

Rok prijave je 13.september. Prijave sprejemamo preko elektronskega anslova international@famnit.upr.si. V sporočilu je potrebno navesti gmail račun, saj je dostop do tečaja možen samo z aktivnim gmail računom.

***

From September 18th to October 6th Online Spanish Course for beginners will take place via Google Classroom. The course is based on individual work of participants, which will receive the Certificate upon successful completion of the course. There is no participation fee for our students.

Application deadline is September 13th. In order to apply, please send your gmail account at international@famnit.upr.si.


petek, 18. avgust 2023 ŠTIPENDIJSKI PROGRAM NEMŠKE ZVEZNE FUNDACIJE ZA OKOLJE (DEUTSCHE BUNDESSTIFTUNG UMWELT – DBU): Odlična priložnost za študente programa Varstvo narave in Sredozemsko kmetijstvo

Štipendijski program Nemške zvezne fundacije za okolje univerzitetnim diplomantom omogoča pridobitev dodatne strokovne usposabljenosti za reševanje nalog varstva okolja in ohranjanja narave v njihovih matičnih državah.

Štipendijski program traja od šest do dvanajst mesecev (1350 eur/mesečno) in vključuje večtedenski intenzivni tečaj nemščine. Inštitucije, ki gostijo udeležence, so univerze, raziskovalni inštituti, podjetja in društva v Nemčiji. Najboljši štipendisti se lahko potem prijavijo tudi na 6 mesečni financirani projekt izveden v Sloveniji. 

Prijavijo se lahko magistranti s katerekoli fakultete. Prijave potekajo vsako leto, in sicer 5. septembra in 5. marca.

Več informacij je na voljo na spletni strani: 

Kontaktna oseba za več informacij: Tjaša Kogovšek, slovenska DBU koordonatorka – e: tjasa.kogovsek93@gmail.com

        


petek, 18. avgust 2023 Prosto delovno mesto na OŠ Prevole

Na OŠ Prevole se je odprlo delovno mesto za učitelja matematike in tehnike in tehnologije ali učitelja matematike in fizike. 

Delovno mesto je za polni delovni čas, z pričetekom 1. 9. 2023. 

Kontaktna številka: 040 464190 


sreda, 16. avgust 2023 Študentsko delo v mladinski zvezi Brez izgovora

V mladinski zvezi Brez izgovora iščejo nove okrepitve, in sicer izvajalce delavnic za njihove preventivne programe

Oglas za študentsko delo, kjer so na voljo bolj podrobne informacije, je dostopen TUKAJ.

Prijave za študentsko delo zbirajo do nedelje, 3. septembra preko obrazca, ki je dostopen tukaj.

Za vsa morebitna vprašanja so na voljo na naslovu karin.krizman@noexcuse.si.


torek, 8. avgust 2023 Prijava za prostovoljce/-ke na dogodkih UP ob začetku študijskega leta // Registration for volunteers at UP events at the start of the academic year

V začetku študijskega leta UP ponovno organizira serijo dogodkov, ki so namenjeni tako novim kot tudi že aktualnim študentom UP. Vaše izkušnje so pri tem neprecenljive, zato vas vabimo, da postanete prostovoljec/-ka in nam pri izvedbi dogodkov pomagate. 

Letos bomo izvedli sledeče dogodke: 

 • Online Preparatory days 1; Ponedeljek in četrtek med 14. in 15. uro med 21. avgustom in 1. septembrom 2023, ZOOM 
 • Online Preparatory days 2; Ponedeljek in četrtek med 14. in 15. uro med 11. in 22. septembrom 2023, ZOOM 
 • Orientation days; 27.-30. september 2023, Koper, Izola in Portorož 
 • ŠtartUP dogodek; 7. oktober 2023, Obmorski park Žusterna, Koper – za VSE študente UP 

Pomagate lahko na enem ali več dogodkih, na vseh pa lahko sodelujete celoten čas trajanja ali le delno. Kako je bilo lani, si lahko ogledate tukaj: Orientation days / ŠtartUP.

Postati prostovljec/-ka na teh dogodkih pomeni:

 • pomagati bodočim študentom pri privajanju na novo okolje,  
 • deliti znanje o poteku študija in ob-študijskih dejavnostih, 
 • na zabaven način prikazati mesto in fakultetni prostor, 
 • preživeti dneve v zabavni in mednarodno obarvani družbi, 
 • širiti mrežo poznanstev, 
 • pridobivati nove kompetence ključne za večanje zaposljivosti  
 • ter mnogo drugega. 

Prijave prostovoljcev sprejemamo TUKAJ.  

Za vašo pripravljenost in trud se vam že v naprej zahvaljujemo.  
Se vidimo! 


*** ENG

At the beginning of the new academic year, UP is once again organising a series of events intended for both new and current UP students. Your experience is invaluable, so we invite you to volunteer and help us with the organisation.  

The following events will be organized this year:  

 • Online Preparatory Days 1; Monday and Thursday between 2pm and 3pm between 21 August and 1 September 2023, Zoom 
 • Online Preparatory days 2; Monday and Thursday between 2pm and 3pm between 11 and 22 September 2023, Zoom 
 • Orientation days; 27-30 September 2023, Koper, Izola and Portorož 
 • StartUP event; 7 October 2023, Žusterna Seaside Park, Koper - for ALL UP students        

You are welcome to participate in all the events or in a single event, for the entire duration of the event or just for a part of it. You can see how it was last year hereOrientation days / StartUP 

Being a volunteer at UP events means: 

 • helping future students get used to new environment,  
 • sharing knowledge about the study process and extra-curricular activities, 
 • introducing the city and the university in a fun way, 
 • spending days in a fun and international atmosphere, 
 • expanding your network of friends, 
 • enhancing employability by acquiring new skills,   
 • and much more. 

Interested volunteers can apply HERE.  

Thank you in advance for your willingness and effort.  

See you there!


torek, 1. avgust 2023 9. Študentska konferenca (SCORES)/// The 9th Student Computing Research Symposium (SCORES)

 Na UP FAMNIT bo 5. oktobra 2023, potekala 9. Študentska raziskovalna konferenca SCORES

***

  

Študentsko raziskovalno konferenco skupaj z Univerzo na Primorskem, organizirata Univerza v Ljubljani in Univerza v MariboruCilj konference je spodbuditi študente k predstavitvi in objavi raziskovalnih del na področju računalništva ter s tem krepiti njihovo sodelovanje in ustvarjalnost.

Zato vabimo študente dodiplomskih kot tudi podiplomskih študijskih programov, da sodelujete pri oddaji raziskovalnih člankov z vseh področij računalništva. 

Dolžina članka je omejena na 4 strani, kjer študenti podiplomskih študijskih programov pri raziskovalnem članku uporabijo angleščino, medtem ko lahko študenti dodiplomskih  programov izbirajo med angleščino ali slovenščino. V primeru, da je članek sprejet, bo ta določen za ustno ali plakatno predstavitev.

Poleg predstavljenih in objavljenih člankov v zborniku konference, bodo avtorji najboljših člankov, plakatov in/ali predstavitev prejeli tudi dodatne nagrade, ki jih prispeva organizator in partnerji dogodka. 

POMEMBNI DATUMI

 • 31.AVGUST Rok za oddajo prispevkov
 • 10. SEPTEMBER Rok za registracijo
 • 22. SEPTEMBER Obvestilo avtorjem
 • 19. SEPTEMBER Oddaja končnih verzij prispevkov

5. OKTOBER Začetek konference

Vabljena predavatelja

 • Marko Grgurovič (Doktorski študent na UP FAMNIT): generalni direktor podjetja Triternion. Vodilni programer prve igre podjetja Triternion, Mordhau, ki se je uvrstila na vrh prodajnih lestvic na platformi Steam. V prvem tednu po izdaji so prodali 500.000 izvodov. 
 • Marko Grobelnik: strokovni raziskovalec na področju umetne inteligence. Skupaj vodi AiLab na inštitutu IJS. Sodeluje z najpomembnejšimi evropskimi akademskimi ustanovami in velikimi industrijskimi podjetji, kot so Bloomberg, British Telecom, Evropska komisija, Microsoft Research, New York Times.

Več > TUKAJ


 The 9th Student Computing Research Symposium (SCORES) will take place on 5 October 2023, at UP FAMNIT

  

The Student Computing Research Symposium is an annual research conference organized by the University of Primorska, the University of Ljubljana and the University of Maribor. The conference aims to encourage students to present and publish their research works in the field of computer science, thereby fostering their collaboration and creativity.

We invite both BSc and MSc students to submit research papers from all fields of computer science. The length of the paper is limited to 4 pages. MSc students must write their papers in English, while BSc students may choose either English or Slovene. If your paper passes the acceptance threshold, it will be designated either for oral presentation or for poster presentation.

Having a paper presented at a conference and published in the conference proceedings is a reward in itself. Nevertheless, the authors of best papers, posters and/or presentations will receive additional awards contributed by the organizers and our industry partners.

IMPORTANT DEADLINES

 • 31 AUGUST Submission Deadline 
 • 10 SEPTEMBER Registration Deadline
 • 22 SEPTEMBER Author Notification
 • 29 SEPTEMBER Camera -Ready Paper

5 October - Conference Start

Keynote speakers

 • Marko Grgurovič: CEO of Triternion. Lead programmer on Triternion’s first game, Mordhau, which reached the top of the Steam sales charts while selling 500,000 copies within first week. PhD student at UP FAMNIT.

 • Marko Grobelnik: An expert researcher in AI. Co-leads the AiLab at IJS. Collaborates with major European academic institutions and major industries such as Bloomberg, British Telecom, European Commission, Microsoft Research, New York Times

More >>> HERE  


torek, 1. avgust 2023 Razpis za krajši štipendijski program MIRAI na Japonskem 2023/2024 // Call for a short-term scholarship programme MIRAI in Japan 2023/24

Obveščamo vas o razpisu za program MIRAI 未来 (»prihodnost«), ki je krajši štipendijski program za študente iz Evrope, Srednje Azije in Kavkaza, ki se izobražujejo na področjih diplomacije, varnostne politike, ekonomije, znanosti in tehnologije, umetnosti in kulture, mednarodnih odnosov, okoljskih ved, študij trajnostnega razvoja, azijskih študij, japonologije ali drugih sorodnih področij.

Rok za prijavo:

 • 20. avgust 2023 (skupina 2‒5)
 • 30. avgust 2023 (spletni program - skupina 7)

Posamezni program po skupinah:

 • Skupina 2 (Tema: Diplomacija in varnostna politika)
 • Skupina 3 (Tema: Gospodarstvo in poslovanje)
 • Skupina 4 (Tema: Znanost in tehnologija)
 • Skupina 5 (Tema: Okolje in ekologija)
 • Skupina 7 (Tema: Odkrivanje regij in kultur - Spletni program)

Programi bodo na Japonskem potekali 14.‒21. novembra 2023 (skupine 2, 3 in 5) in 13.‒20. februarja 2024 (skupina 4).

Spletni program (skupina 7) se bo odvijal deset zaporednih dni ali ob določenih dnevih med 1. in 20. oktobrom 2023 (UTC: 7.00‒11.00).

Prijavo je možno oddati izključno preko spleta na naslednjih povezavah:

Po oddani elektronski prijavi bodo izbrani kandidati opravili izbirni postopek na Veleposlaništvu Japonske v Sloveniji.

Več informacij o razpisu, posameznih programih in prijavi je dostopnih na naslednjih povezavah:

***

We would like to inform you in regard to MIRAI 未来 ("Future") program, which is a short-term scholarship program for students from Europe, Central Asia and the Caucasus who are studying in the fields of diplomacy, security policy, economics, science and technology, arts and culture, international relations, environmental sciences, sustainable development studies, Asian studies, Japan studies, or other related fields.

Application deadline:

 • August 20, 2023 (group 2‒5)
 • August 30, 2023 (online program - group 7)

Program topics:

 • Group 2 (Topic: Diplomacy and Security Policy)
 • Group 3 (Topic: Economy and business)
 • Group 4 (Topic: Science and Technology)
 • Group 5 (Topic: Environment and Ecology)
 • Group 7 (Topic: Discovering regions and cultures - Online program)

The programs will take place in Japan from the 14th to the 21th November 2023 (groups 2, 3 and 5) and from 13.‒20. in February 2024 (Group 4).

The online program (group 7) will take place on ten consecutive days or on certain days between 1 and 20 October 2023 (UTC: 7:00‒11:00).

The application can be submitted exclusively online at the following links:

After submitting the electronic application, the selected candidates will go through the selection process at the Embassy of Japan in Slovenia.

More information about the tender, individual programs and applications is available at the following links:


petek, 28. julij 2023 Poletna šola na Debelem rtiču: ONESNAŽEVANJE OCEANOV IN REK S PLASTIKO / Summer School at Debeli rtič: TACKLING PLASTIC POLLUTION IN OCEANS AND RIVERS

10. do 16. september 2023, Hotel Depandansa Bor, Debeli rtič, SLOVENIJA

Registracije so odprte!

Cena za udeležbo: 300EUR (vključuje namestitev v hotelu)

Omejeno število mest (15 oseb)

Ste mlajši od 30 let, študirate pravo, naravoslovje, ekonomijo, politične znanosti, filozofijo? Ste aktivisti, ustvarjalci sprememb ali vizionarji? Akademija Straniak organizira poletno šolo na temo onesnaževanja oceanov in rek s plastiko na Debelem rtiču med 10.-16. septembrom. Izkoristite fantastično priložnost za razširitev svojega znanja ter se udeležite mednarodne šole s priznanimi mednarodnimi predavatelji!

Več informcij: https://www.humanrights.at/straniakacademy23/


10 - 16 September 2023, Hotel Depandansa Bor, Debeli rtič, SLOVENIA

Registration open!

Participation fee € 300 (includes your stay at the hotel)

Limited places (15 persons)

Are you under 30 years old, studying law, natural sciences, economics, political science, philosophy? Are you activists, change makers or visionaries? The Straniak Academy is organizing a summer school on the topic of plastic pollution of oceans and rivers on Debeli rtič between 10 and 16 September. Take advantage of the fantastic opportunity to expand your knowledge and acquire international schools with renowned international lecturers!

More information: https://www.humanrights.at/straniakacademy23/ 


torek, 25. julij 2023 DAAD Štipendije // DAAD Scholarships

Vas zanima študij v Nemčiji? Nemška služba za akademsko izmenjavo (DAAD) tudi v letošnjem študijskem letu ponuja različne štipendije za diplomante, raziskovalne štipendije za doktorande, postdoktorande in mlade znanstvenike, štipendije za delovna bivanja za visokošolske učitelje ter visokošolske poletne tečaje za tuje študente in diplomante v Nemčiji.

 • Rok za prijavo za za štipendije za magistrski študij: 15. november 2023
 • Rok za prijavo za financiranje delovnih obiskov za visokošolske učitelje: 15. november 2023 ali 30. april 2024

Podrobne informacije o posameznih štipendijah DAAD so na voljo na spletni strani www.funding-guide.de. Vprašanja v zvezi s štipendijami lahko naslovite tudi na Nemško veleposlaništvo v Ljubljani, kulturni oddelek (E-naslov: info@laibach.diplo.de , T: 01 479 03 00)

***

Are you interested in studying in Germany? This academic year, the German Academic Exchange Service (DAAD) also offers various scholarships for graduates, research scholarships for doctoral students, postdoctoral fellows and young scientists, scholarships for working stays for university teachers, and university summer courses for foreign students and graduates in Germany.

 • Scholarship application deadline for Master's studies: November 15, 2023
 • Application deadline for funding of working visits for higher education teachers: November 15, 2023, or April 30, 2024

Detailed information on individual DAAD scholarships is available on the website www.funding-guide.de. Questions regarding scholarships can also be addressed to the German Embassy in Ljubljana, cultural department (E-mail: info@laibach.diplo.de, T: 01 479 03 00)


ponedeljek, 24. julij 2023 PILOTNA IZVEDBA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PODATKOVNA ZNANOST/// PILOT IMPLEMENTATION OF THE MASTER STUDY PROGRAMME DATA SCIENCE

INOVATIVNA IZVEDBA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PODATKOVNA ZNANOST UP FAMNIT

Univerza na Primorskem v študijskem letu 2023/2024 razpisuje inovativno izvedbo magistrskega študijskega programa Podatkovna znanost v angleškem jeziku UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) v okviru projekta »Zelena Univerza na Primorskem«, ki je eden izmed treh pilotnih projektov investicijskega projekta »Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP)«. Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

    

Kandidati za vpis v prvi letnik študijskega programa Podatkovna znanost v angleškem jeziku v študijskem letu 2023/2024 se lahko do izteka prijavnega roka prijavijo tudi na razpisano delovno mesto J037003 Tehniški sodelavec VII/1, ki je objavljeno na spletni strani ZRSZ. Prijavo skupaj z življenjepisom je potrebno posredovati na e-naslov: referat@famnit.upr.si. Kandidati za zaposlitev bodo izbrani v skladu z Navodili o zaposlovanju na Univerzi na Primorskem. Več v nadaljevanju.

Študenti bodo v primeru izbora na razpisano delovno mesto, v okviru pilotnega projekta neposredno, preko pogodbe o zaposlitvi, vpeti v raziskovalne in razvojne projekte na Univerzi na Primorskem.  Njihova primarna naloga v okviru zaposlitve bo študiju  (podobno kot je to primarna delovna naloga mladih raziskovalcev), se bo pa njihov študij v primerjavi s študenti istega študijskega programa v slovenskem jeziku razlikoval v oblikah kontaktnih ur, ki so opredeljene v izvedbenem predmetniku.

Praktično usposabljanje v drugem letniku študija bodo študenti opravili v raziskovalnih laboratorijih univerze. Klasične kontaktne ure, kot so predavanja, seminarske vaje, laboratorijske vaje, idr. bodo pri nekaterih predmetih delno nadomeščene z drugimi oblikami študija, v okviru katerih bodo študenti, kot laboranti oz. tehniški sodelavci aktivno sodelovali pri delu na raziskovalnih in razvojnih projektih ter strokovnem delu univerzitetne informacijske službe. Študenti bodo tako že tekom študija nadgradili pridobljeno teoretično znanje in pridobili pomembne kompetence praktične uporabe v poslovnem okolju kot tudi kompetence kritične presoje in odgovornosti do dela in sodelavcev. Pridobili bodo tudi praktična znanja pri upravljanju masovnih podatkov prek dela na konkretnih nalogah v praksi, in na tak način razvijali sposobnost reševanja konkretnih problemov povezanih s podatkovnimi znanostmi v poslovnih procesih.

Zaradi tesnega sodelovanja z univerzo na raziskovalnih in razvojnih projektih bodo diplomanti, zaposleni na UP, pridobili tekom študija reference za pridobitev naziva razvojnega sodelavca v plačni skupini H ter možnost zaposlitve kot razvojniki tako znotraj Univerze na Primorskem kot tudi na drugih slovenskih in tujih raziskovalnih institucijah.

Diplomanti magistrskega študijskega programa Podatkovna znanost se lahko kot strokovnjaki podatkovne znanosti zaposlijo v raziskovalnih ustanovah, IT podjetjih, bankah, zavarovalnicah, transportnih organizacijah in drugih podjetjih, ki zbirajo velike količine podatkov. Poleg naziva strokovnjaka podatkovne znanosti se pri zaposlovanju uporabljajo še nazivi arhitekt podatkov, upravljalec podatkov, analitik podatkov, poslovni analitik, upravitelj poslovne inteligence, itd.

UP vabi vse, ki želite kandidirati za delovno mesto tehniškega sodelavca na UP in biti hkrati vpisani v prvi letnik angleške izvedbe magistrskega študijskega programa Podatkovna znanost UP FAMNIT v študijskem letu 2023/2024, da si preberete več o razpisani ponudbi za delo na spodnji povezavi in oddate prijavo!

Ne-slovensko govoreči kandidati bodo zaradi vpetosti v univerzitetno in širše družbeno okolje tekom prvega letnika vključeni v tečaj slovenskega jezika v organizaciji UP.

V primeru večjega števila prijav kot je razpisanih delovnih mest, bodo kandidati za delo izbrani glede na pogoje za vpis v študijski program, ki so določeni v Razpisu za vpis v magistrske študijske programe za leto 2023/24 za primer omejitve vpisa v magistrski študijski program Podatkovna znanost, in sicer bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno dodiplomskega študija.

Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas od1. 10. 2023 do 30. 9. 2024 za polni delovni čas, 40 ur na teden, oziroma za tuje državljane od pridobitve delovnega dovoljenja do 30. 9. 2024, prav tako za polni delovni čas, 40 ur na teden.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.

     


INNOVATIVE IMPLEMENTATION OF THE MASTER STUDY PROGRAMME DATA SCIENCE AT UP FAMNIT

In the academic year 2023/2024, the University of Primorska is announcing the innovative implementation of the Master study programme - Data Science in English at the UP Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies (UP FAMNIT) as part of the "Green University of Primorska"; project, which is one of the three pilot projects of the investment project "Green, Digital & Inclusive University of Primorska (GDI UP)". It is co-financed by the Republic of Slovenia, the Ministry of Education, Science and Sport, and the European Union - NextGenerationEU. The project is implemented in accordance with the plan within the development area Smart, sustainable and inclusive growth, component Strengthening of competences, especially digital and those required by new professions and the green transition (C3 K5), for investment measure F. Implementation of pilot projects, the results of which, will be the basis for the preparation of the starting points for the reform of higher education for a green and resilient transition to Society 5.0: the project - Pilot projects for the renovation of higher education for a green and resilient transition.

    

Candidates for enrollment in the first year of the study programme Data Science in English in the academic year 2023/2024 can also apply for the advertised position J037003 Technical Worker VII/1, which is published on the Employment service of Slovenia website, before the application deadline. The application, together with the CV need to be sent to the e-mail address: referat@famnit.upr.si. Candidates for employment will be selected in accordance with the Employment Guidelines at the University of Primorska. More below.

Students selected for the advertised position within the pilot project will be directly involved in research and development projects at the University of Primorska through an employment contract. Their primary task within the framework of employment will be to study (similarly to the primary work task of young researchers), but their studies will be different compared to the ones of students of the same study programme in the Slovenian language in the form of contact hours, which are defined in the implementation curriculum.

Students will complete practical training in the second year of study in the university's research laboratories. Classic contact hours, such as lectures, seminar exercises, laboratory exercises, etc. in some courses, will be partially replaced by other forms of study, in the framework of which students, as laboratory assistants or technical colleagues will actively participate in the work on research and development projects and the professional work of the university information service. During the course of their studies, students will upgrade the acquired theoretical knowledge and acquire important competencies of practical application in the business environment, as well as competencies of critical judgment and responsibility towards work and colleagues. They will also acquire practical knowledge in the management of mass data through work on concrete tasks in practice, and in this way develop the ability to solve concrete problems related to data science in business processes.

Due to the close cooperation with the university on research and development projects, graduates employed at the UP will during their studies obtain references for obtaining the title of development associate in salary group H and the possibility of employment as developers both within the University of Primorska and at other Slovenian and foreign research institutions.

Graduates of the master study programme Data Science can be employed as data science experts in research institutions, IT companies, banks, insurance companies, transport organizations and other companies that collect large amounts of data. In addition to the title of data scientist, other job titles are data architect, data manager, data analyst, business analyst, business intelligence manager, etc.

The UP invites those who are looking to apply for the position of technical associate at UP and will be enrolled in the first year of English version of the master study programme Data Science UP FAMNIT in the academic year 2023/2024, to read more about the job offer at the link below and submit their application!

Non-Slovene speaking candidates will be included in the Slovenian language course organized by the UP during the first year due to their involvement in the university and wider social environment.

In case of more applications than the advertised positions, job candidates will be selected according to the conditions for enrollment in the study programme, which are specified in theCall for enrollment in the master study programme Data Science for the year 2023/24 in the case of restrictions on enrollment, namely the candidates will be selected according to the average grade of the undergraduate studies.

The employment relationship will be concluded for a fixed period from October 1, 2023 to September 30, 2024 for full-time work, 40 hours per week, or for foreign nationals from obtaining a work permit until September 30, 2024, also for full-time work, 40 hours per week.

The project is co-financed by the Republic of Slovenia, the Ministry of Education, Science and Sport and the European Union – NextGenerationEU. The project is implemented in accordance with the Recovery and Resilience Plan (RRP) under the development area Smart, Sustainable and Inclusive Growth, component Strengthening competencies, in particular digital competencies and those required by the new professions and the green transition (C3 K5), for the investment measure Investment F. Implementation of pilot projects, the results of which will serve as a basis for the preparation of a roadmap for the reform of higher education for a green and resilient transition to a Society 5.0: project Pilot Projects for the Reform of Higher Education for a Green and Resilient Transition.

 

ponedeljek, 24. julij 2023 Vabilo na mednarodno študentsko tekmovanje v inovacijah // Invitation to International Student Innovation Competition

Fakulteta za gostnistvo in turizem Opatija (Hrvaška), v sodelovanju z Mednarodno zvezo za informatiko , potovanja in turizem (IFITT) organizira IFITTtalk@Opatija v obliki študentskega tekmovanja v inovacijah, ki se bo zaključilo na 3. študentski konferenci Wave 4 Tourism 2023.

Tema tekmovanja študentskih inovacij je "The Future is Now: Technology Needs of Hilton."

Sponzor tega dogodka, Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa, bo poskrbel za privlačne nagrade.

Več informacij o postopku prijave in dodatne informacije o tekmovanju so na voljo v Zloženki za študente.

 • Rok za prijavo in predlog: 1. avgust 2023.
 • Rok za dokončno rešitev: 15. september 2023.
 • Končna predstavitev: 7. oktober 2023.

Za več informacij o tekmovanju obiščite spletno stran: https://wave4tourism.fthm.hr/ifitttalk

Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na organizatorje po elektronski pošti na ifitt.talk@fthm.hr

***

The Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija (Croatia), in collaboration with the International Federation for IT and Travel & Tourism (IFITT), is organizing IFITTtalk@Opatija in the form of a student innovation competition, which will have its finale at the 3rd student conference Wave 4 Tourism 2023.

The theme of the student innovation competition is "The Future is Now: Technology Needs of Hilton."

The sponsor of this event, Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa, will be providing valuable prizes.

More information regarding the application procedure as well as further information about the competition are available in the Student Handbook.

 • Deadline for registration and proposal: 1 August 2023.
 • Deadline for final solution: 15 September 2023.
 • Final presentation: 7 October 2023.

For more information about the competition, please visit the website: https://wave4tourism.fthm.hr/ifitttalk

For any additional questions, feel free to contact the organizers by email at ifitt.talk@fthm.hr


ponedeljek, 24. julij 2023 Vabilo na mednarodno študentsko tekmovanje v inovacijah // Invitation to International Student Innovation Competition

Fakulteta za gostnistvo in turizem Opatija, v sodelovanju z Mednarodno zvezo za informatiko, potovanja in turizem (IFITT) organizira IFITTtalk@Opatija v obliki študentskega tekmovanja v inovacijah, ki se bo zaključilo na 3. študentski konferenci Wave 4 Tourism 2023.

Tema tekmovanja študentskih inovacij je "The Future is Now: Technology Needs of Hilton."

Sponzor tega dogodka, Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa, bo poskrbel za privlačne nagrade.

Več informacij o postopku prijave in dodatne informacije o tekmovanju so na voljo v Zloženki za študente.

 • Rok za prijavo in predlog: 1. avgust 2023.
 • Rok za dokončno rešitev: 15. september 2023.
 • Končna predstavitev: 7. oktober 2023.

Za več informacij o tekmovanju obiščite spletno stran: https://wave4tourism.fthm.hr/ifitttalk

Za vsa dodatna vprašanja se lahko obrnete na organizatorje po elektronski pošti na ifitt.talk@fthm.hr

***

The Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija (Croatia), in collaboration with the International Federation for IT and Travel & Tourism (IFITT), is organizing IFITTtalk@Opatija in the form of a student innovation competition, which will have its finale at the 3rd student conference Wave 4 Tourism 2023.

The theme of the student innovation competition is"The Future is Now: Technology Needs of Hilton."

The sponsor of this event, Hilton Rijeka Costabella Beach Resort & Spa, will be providing valuable prizes.

More information regarding the application procedure as well as further information about the competition are available in the Student Handbook.

 • Deadline for registration and proposal: 1 August 2023.
 • Deadline for final solution: 15 September 2023.
 • Final presentation: 7 October 2023.

For more information about the competition, please visit the website: https://wave4tourism.fthm.hr/ifitttalk

For any additional questions, feel free to contact the organizers by email at ifitt.talk@fthm.hr


petek, 21. julij 2023 Obvestilo o zaprtju UP UK v obdobju od 24. 7. 2023 do 13.8. 2023 // Notice of Closure of UP UK from July 24, 2023, to August 13, 2023.

Obveščamo vas, da bo Univerza na Primorskem Univerzitetna knjižnica v času kolektivnega dopusta, 24. 7. 2023-13. 8. 2023, zaprta za uporabnike. Obe enoti bosta svoja vrata ponovno odprli v ponedeljek, 14. avgusta. Zamudnine v času, ko je knjižnica zaprta za uporabnike, ne tečejo.


We are informing you that the University of Primorska Library will be closed for users during the collective vacation from July 24, 2023, to August 13, 2023. Both units will reopen on Monday, August 14. Late fees will not accrue during the time the library is closed for users.


četrtek, 13. julij 2023 Študijska praksa na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Münchnu // Traineeship at the Consulate General of the Republic of Slovenia in Munich

Generalni konzulat Republike Slovenije ponuja možnost opravljanja  Erasmus+ študijske prakse študentom slovenskih univerz. Praksa, ki bo trajala čez celo leto, je primerna za vse, predvsem pa za študente absolvente oz. koristnike podiplomske mobilnosti, saj je min. obdobje prakse 3 mesece.

V okviru prakse bodo študentje pridobili delovne izkušnje predvsem na področju gospodarske, znanstvene in javne diplomacije: stiki s slovenskimi in nemškimi državnimi organi in institucijami; priprava zapisov in udeležba na dogodkih ekonomskega, znanstvenega in kulturnega področja; samostojna organizacija dogodkov, prireditev, poslovnih delegacij pod mentorstvom generalne konzulke oz. namestnika, priprava strategije slovensko bavarskega sodelovanja zagonskih podjetij, podpora pri izvedbi obiskov visokih predstavnikov Republike Slovenije na Bavarskem in Baden-Württembergu ter druge aktivnosti po navodilu mentorice/ja.

Pogoji za opravljanje prakse na konzulatu so:

 • možnost pridobitve Erasmus+ ali druge štipendije za študentsko prakso (praksa je neplačana),
 • opravljeno varnostno preverjanje pred nastopom prakse (traja najmanj mesec dni),
 • znanje nemškega jezika (vsaj B1 ali višje),
 • znanje drugih tujih jezikov je prednost,
 • obdobje opravljanja prakse je 3-5 mesecev (predvideni termini: začetek septembra 2023 oziroma po dogovoru in meseci v letu 2024).

Prijava mora vsebovati:

 • kratko motivacijsko pismo v slovenščini ali nemščini,
 • kratek življenjepis v slovenščini ali nemščini,
 • preferenčno navedbo obdobja opravljanja študijske prakse (min. 3 mesci).

Prvi izbor bomo opravili s prijavami dospelimi do 01. 08. 2023. V primeru izbora bo kandidat/ka kot pogoj za začetek prakse moral/a opraviti varnostno preverjanje.

Prijave z naslovom "Prijava na študijsko prakso" zbirajo na naslovu: sloconsulate.munich@gov.si. Na tem naslovu je možno pridobiti tudi dodatne informacije.

***

The Consulate General of the Republic of Slovenia offers students of Slovenian universities the opportunity to do an Erasmus+ internship. The internship is especially suitable for graduate students or beneficiaries of postgraduate mobility, as the min. internship period 3 months.

As part of the internship, students will gain work experience mainly in the field of economic, scientific and public diplomacy: contacts with Slovenian and German state authorities and institutions; preparation of records and participation in economic, scientific and cultural events; independent organization of events, events, business delegations under the mentorship of the consul general or deputy, preparation of the strategy of Slovenian-Bavarian cooperation of start-up companies, support in carrying out visits of high representatives of the Republic of Slovenia to Bavaria and Baden-Württemberg and other activities as instructed by the mentor.

The conditions for practicing at the consulate are:

 • the possibility of obtaining an Erasmus+ or other scholarship for a student internship (the internship is unpaid),
 • completed security check before starting the internship (lasts at least one month),
 • knowledge of the German language (at least B1 or higher) ,
 • knowledge of other foreign languages ​​is an advantage,
 • the internship period is 3-5 months (anticipated dates: beginning of September 2023 or by agreement and months in 2024).

The application must contain:

 • a short letter of motivation in Slovenian or German,
 • a short CV in Slovenian or German,
 • preferential indication of the period of the traineeship (min. 3 months).

The first selection will be made with applications sent by August 1, 2023. If selected, the candidate will have to pass a security check as a condition for starting the internship.

Applications with the title "Application for study practice" are collected at the address: sloconsulate.munich@gov.si. Additional information can also be obtained at this address.


sreda, 12. julij 2023 ŠTIPENDIJSKI SKLAD UP 2023/2024 - JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2023/2024// The Scholarship Fund of the University of Primorska

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem (v nadaljevanju sklad) temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem (v nadaljevanju UP), občinami in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, navezovanju stikov študentov z delodajalci že v času študija in zagotavljanju večjih možnosti za zaposlitev študentov takoj, ko zaključijo študij. Cilj sklada je obenem spodbuda vseh študentov UP k čim boljšim študijskim uspehom.

 

Univerza na Primorskem s tem javnim pozivom vabi vse:

 • kandidate za vpis v študijske programe UP 1., 2. ali 3. stopnje in
 • študente, ki bodo v študijskem letu 2023/2024 vpisani v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje UP,

da se prijavijo na javni poziv in tako izrazijo svoj interes za vključitev v sklad.

Kandidati za štipendijo izrazijo svoj interes za vključitev v sklad, z oddajo e-vloge preko portala Kariernega centra Univerze na Primorskem (Splet-išče KC UP), ki je dostopen na povezavi TUKAJ.

Višina štipendije za študijsko leto 2023/2024 znaša od 2.000,00 EUR do 4.800,00 EUR.

V primeru, da štipendije podeli UP, znaša štipendija 200 EUR na mesec oziroma 2.000,00 EUR na študijsko leto. V kolikor obstaja interes, se lahko podelijo višje štipendije, in sicer:

 • za študente 1. in 2. stopnje, ki pri točkovanju dosežejo od 80 do 89 točk, lahko štipendija znaša do 300,00 EUR/mesec oziroma do 3.000,00 EUR na študijsko leto;
 • za študente 1. in 2. stopnje, ki pri točkovanju dosežejo od 90 do 100 točk, lahko štipendija znaša do 480,00 EUR/mesec oziroma do 4.800,00 EUR na študijsko leto;
 •  za doktorske študente lahko štipendija znaša do 1.000,00 EUR/mesec oziroma do 10.000,00 EUR na študijsko leto.

Več o pogojih za pridobivanje štipendije in navodila za prijavo >TUKAJ

Rok za oddajo e-vlog je do 15. 9. 2023.

E-vloga je oddana pravočasno, če je oddana od 16. 2. 2023  do 15. 9. 2023 preko portala Kariernega centra Univerze na Primorskem (Splet-išče KC UP).

Pravilnik štipendijskega sklada Univerze na Primorskem je objavljen na spletni strani UP, na naslednji povezavi: https://www.upr.si/si/univerza/predpisi-statut-interni-akti/interni-akti/.


The Scholarship Fund of the University of Primorska (hereinafter the Fund) is based on a partnership between the University of Primorska (hereinafter UP), municipalities, and the private sector. Its aim is to reward and encourage the best students of UP, offer their knowledge to potential employers during the course of their study process, and provide opportunities for employment to these students as soon as they finish their studies. The objective of the Fund is at the same time to support all UP students in achieving the best possible results in their studies.

With this Public Call, the University of Primorska invites all:

 • candidates for enrolment in the 1st, 2nd, or 3rd cycle study programmes of UP and
 • students who, in the academic year of 2023/2024, will be enrolled in the 1st, 2nd, or 3rd cycle study programmes of UP,

to apply for this public call, and thus express their interest in joining the Fund.

The amount of the scholarship for the academic year 2023/2024 is from 2.000,00 EUR to 4.800,00 EUR.

Application to the public call Candidates for the scholarship need to express their interest for the inclusion in the Fund by submitting the e-application form through the portal of the Career Center of the University of Primorska (Splet-išče KC UP), available at the following link HERE.

The e-application deadline is September 15th, 2023.

More about the requirements: HERE 

Public call UP Scholarship Fund 2023-2024.pdf (304kb)

Application Instructions - UP Scholarship Fund 2023-2024.pdf (1.394kb)


torek, 4. julij 2023 Banka Slovenije podeljuje nagrado za najboljša magistrska in doktorska dela s področja ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ in finančnega prava

V Banki Slovenije se zavedajo, da je znanje pomemben element uspešnosti posameznika. Zato že od leta 1992 podeljujejo nagrade za najboljša magistrska in doktorska dela s področja ekonomije, bančništva, zavarovalništva, financ in finančnega prava. Od letos so poimenovana po prof. dr. Ivanu Ribnikarju. Do sedaj je nagrado prejelo preko 300 izbranih del.

Tudi tokrat pozivajo vse, ki so zagovarjali svoja dela med 1. julijem 2022 in 1. julijem 2023, k prijavi nalog. Nagrajenih bo sedem del; doktorati bodo prejeli nagrado v višini 3000 evrov, magisteriji pa 1500 evrov. 

Rok za prijavo je 31. julij.

Podrobnosti so na voljo na spletnih straneh.


četrtek, 29. junij 2023 Naravoslovni natečaj za mlade - PODALJŠAN ROK PRIJAVE DO 30. 9. 2023

Slovenska matica že tretje leto pripravlja in uspešno izvaja natečaj za dijake in študente za izvirno besedilo na izbrano temo. 

     

V letošnjem letu so se odločili natečaj nadgraditi, tako da so ga razpisali na dveh področjih, s katerima se ukvarja Slovenska matica:

1. Natečaj za najboljši filozofski esej v kategorijah dijakov in študentov na temo Pot k Resnici in Dobremu v soorganizaciji s Slovenskim filozofskim društvom: NATEČAJ JE BIL USPEŠNO IZVEDEN, NAGRADE PA SO BILE SLOVESNO PODELJENE 15. 6. 2023.
2. Natečaj za najboljše naravoslovno predavanje v kategorijah dijakov in študentov na temo Narava in človek v soorganizaciji s Prirodoslovnim društvom Slovenije: ZARADI POLETNIH POČITNIC PODALJŠAN ROK PRIJAVE DO 30. 9. 2023.

Nagrade

Nagrade za prva tri mesta bodo podeljene v dveh kategorijah (dijaki in študenti):

1. mesto: nagrajena pisca bosta poleg denarne nagrade prejela paket petih knjig Slovenske matice in plaketo nagrade za 1. mesto, nagrajeni besedili pa bosta objavljeni v Glasniku Slovenske matice in na spletni strani Slovenske matice.
2. mesto: nagrajena pisca bosta prejela plaketo priznanja za 2. mesto, nagrajeni besedili pa bosta objavljeni v Glasniku Slovenske matice in na spletni strani Slovenske matice.
3. mesto: nagrajena pisca bosta prejela plaketo posebne omembe.

Vsi sodelujoči avtorji bodo sprejeti v Klub mladih Slovenske matice, s tem pa deležni 40-odstotnega popusta pri nakupu Matičinih knjig.

Informacije o dogodku lahko preverite na spletni strani Slovenske matice ali pokličete na 01 422 43 45.


četrtek, 29. junij 2023 Volitve dekana UP FAMNIT – REZULTATI VOLITEV / UP FAMNIT Dean Election Results

V četrtek, 22. junija 2023 (predčasne volitve), in danes, 29. junija 2023 (redne volitve), so na UP FAMNIT potekale volitve za dekana UP FAMNIT. Volilna komisija za izvedbo volitev je zaključila svoje delo in v svojem zaključnem poročilu ugotavlja, da je bila volilna udeležba po posameznih skupinah volivcev naslednja:

 • med visokošolskimi učitelji in raziskovalci 81,4-odstotna (105 volivcev),
 • med študenti 2,4-odstotna (22 volivcev),
 • med drugimi zaposlenimi pa 81,5-odstotna (22 volivcev).

Skupaj se je volitev udeležilo 149 volilnih upravičencev.

Na podlagi preštetih veljavnih glasovnic je kandidat izr. prof. dr. Ademir Hujdurović prejel 79,2 % veljavnih točk, kandidat izr. prof. dr. Vladimir Ivović pa 20,8 % veljavnih točk. Dekan UP FAMNIT tudi v naslednjem štiriletnem mandatu ostaja izr. prof. dr. Ademir Hujdurović.

Ugotovitveni sklep o rezultatih volitev bo sprejel Senat UP FAMNIT na izredni seji, ki bo sklicana predvidoma v prvi polovici julija 2023 ter hkrati predlagal rektorici UP imenovanje izr. prof. dr. Ademirja Hujdurovića za dekana UP FAMNIT za naslednje mandatno obdobje (23. 11. 2023 – 22. 11. 2027).

Izr. prof. dr. Ademirju Hujduroviću ISKRENO ČESTITAMO K PONOVNI IZVOLITVI in mu želimo uspešno vodenje fakultete tudi v naslednjem mandatu ter veliko prijetnih in zanimivih izzivov na tej poti.

* * *

The elections for the Dean of UP FAMNIT were held at UP FAMNIT on Thursday, 22 June 2023 for early elections and today, 29 June 2023 for regular elections. The Electoral Committee has released its final report, indicating the voter turnout for each group of voters as follows:

 • University teachers and researchers recorded a turnout of 81.4% (105 voters),
 • Students had a turnout of 2.4% (22 voters),
 • Other employees had a turnout of 81.5% (22 voters).

A total of 149 voters turned out to vote in the elections.

Based on the valid ballot papers counted, candidate Assoc. Prof. Ademir Hujdurović received 79.2% of the valid votes, while candidate Assoc. Prof. Vladimir Ivović received 20.8% of the valid votes. As a result, Assoc. Prof. Ademir Hujdurović will continue to serve as the Dean of UP FAMNIT for the next four-year term of office.

In the first half of July 2023, the Senate of UP FAMNIT is expected to hold an extraordinary meeting to adopt a decision on the election results. They will propose the appointment of Assoc. Prof. Ademir Hujdurović as the Dean of UP FAMNIT for the next term of office (23 November 2023 - 22 November 2027) to the Rector of the UP.

We would like to congratulate Assoc. Prof. Ademir Hujdurović on his re-election and wish him continued success in leading the Faculty in the next term of office, along with many rewarding experiences and opportunities for growth.


torek, 27. junij 2023 Redne volitve dekana UP FAMNIT – četrtek, 29. junij (9:00 – 17:00) / UP FAMNIT Dean Elections – Thursday, 29 June (9 am – 5 pm)

Želimo vas prijazno opomniti na REDNE VOLITVE dekana UP FAMNIT, ki bodo potekale v četrtek, 29. junija 2023, in sicer od 9. do 17. ure na sedežu UP FAMNIT (Glagoljaška 8, Koper), predavalnica FAMNIT-MP7 (pritličje).

Volilni upravičeni so tudi študenti , ki so v študijskem letu 2022/23 vpisani v študijske programe UP FAMNIT.

Želimo vas obvestiti, da ima Volilni odbor pravico, da vsakega volivca, ki ne pozna, legitimira, zato vas prosimo, če imate s seboj študentsko izkaznico.

Vabljeni k udeležbi na volitvah!


We would like to remind you that the ELECTION DAY for the Dean of UP FAMNIT will take place on Thursday, 29 June 2023 from 9 am until 5 pm at the UP FAMNIT headquarters (Glagoljaška 8, Koper), lecture hall FAMNIT-MP7 (on the ground floor).

Eligibility to vote applies also to students enrolled in UP FAMNIT programmes in the 2022/23 academic year.

We would like to inform you that the Electoral committee has a right to legitimate any voters that cannot be recognized, so we would like to ask you to bring along your Student Identity Card.

We kindly invite you to participate in the elections!


torek, 27. junij 2023 Sprememba postopka preverjanja podobnosti vsebin pri zaključnih delih / Change of process for Similarity Check Report for final works

Obveščamo vas, da je potrebno pri oddaji zaključnega dela (zaključna naloga, magistrsko delo), zraven Poročila o preverjanju podobnosti oddati tudi podpisano izjavo s strani mentorja, s katero potrjuje, da je opravil postopek preverjanja avtorstva v okviru pregleda podobnosti vsebine zaključnega dela.

V kolikor mentor ne more oziroma obvesti študenta, da ne bo opravljal preverjanja podobnosti je postopek sledeč:

 1. mentor obvesti študenta, da je zaključna naloga ustrezna in jo lahko posreduje v preverjanje podobnosti vsebin;
 2. študent nalogo posreduje na e-naslov zakljucna.dela@famnit.upr.si;
 3. strokovna sodelavka vnese e-obliko zaključnega dela v DPV ter tvori poročilo, ki ga nato posreduje mentorju in v vednost študentu;
 4. mentor nato opravi pregled poročila v skladu s pravilniki in navodili za zaključek študija na UP FAMNIT.

Please note that when submitting your final work (Diploma thesis, Master's thesis), you must also submit a signed statement from your mentor, along with the Similarity Check Report, confirming that he/she has completed the authorship checking process as part of the similarity check of the content of the final work.

If the tutor is unable to, or informs the student that he/she will not complete the similarity check, the procedure is as follows:

 1. The mentor confirms that the thesis is suitable for submission and can be checked for content similarity.
 2. The student sends the thesis to zakljucna.dela@famnit.upr.si.
 3. A UP FAMNIT administrative assistant enters the electronic format of the thesis into the DPV and generates a report. The report is then sent to both the mentor and the student.
 4. The mentor reviews the report in accordance with the regulations and instructions for completing studies at UP FAMNIT

ponedeljek, 26. junij 2023 MOŽNOSTI PRIDOBITVE ŠTIPENDIJE PODJETJA PROJEKT IP D. O. O///THE POSSIBILITIES OF OBTAINING A SCHOLARSHIP FROM THE COMPANY PROJEKT IP

Podjetje Projekt IP d.o.o. vabi zainteresirane študente na razgovor o možnosti štipendiranja v študijskem letu 2023/24.

Podjetje PROJEKT IP d.o.o. ponuja IKT storitve manjšim, srednjim, velikim podjetjem in državni upravi na območju celotne Slovenije. Področje delovanja so sčasoma razširili na vse države bivše Jugoslavije in v države Evropske Unije.

Njihova glavna usmeritev je nudenje podpore na področju informacijsko-komunikacijskih procesov, kjer pokrivajo vsa področja povezana z uporabo komunikacijskih tehnologij. Strankam pomagajo njihove želje in ideje izpeljati vse od začetne zasnove do uspešne končne izvedbe.

Pri rešitvah stremijo k zanesljivosti, stabilnosti in dolgi življenjski dobi vzpostavljenih sistemov. Zelo pomembno jim je, da stranka dobi rešitev na ključ, ki presega njena pričakovanja. Trudijo se, da njihove rešitve pomenijo dodano vrednost, olajšajo poslovne procese in posledično tudi omogočijo prihranke. Na dolgi rok želijo postati najbolj prepoznavno podjetje na področju telekomunikacij v regiji.

V kolikor ste zainteresirani posredujete svoj CV na kariernicenter@upr.si. V sporočilu pa pripišete naziv fakultete, študijski program in letnik, v katerega ste vpisani v študijskem letu 2022/23!

    


The company Projekt IP Ltd invites all the students who would be interested in an interview regarding the possibility of a scholarship for the study year 2023/24.

Company PROJEKT IP offers information and communications technology services to small, medium, and large companies, as well as government administration, throughout Slovenia. Over time, they have expanded their scope of operations to include all countries of the former Yugoslavia and the European Union countries.

Their main focus is providing support in the field of information and communication processes, where they cover all areas related to the use of communication technologies. They assist customers in realizing their needs and ideas, from initial design to successful implementation.

They strive for reliability, stability, and a long lifespan of established systems. For them, the customer must receive a turnkey solution that exceeds their expectations. They make an effort to ensure that their solutions add value, simplify business processes,  and ultimately enable savings. Their long-term goal is to become the most recognized telecommunications company in the region.

If you are interested, please send your CV to kariernicenter@upr.si 
Please, let the message indicate the name of the faculty, study programme and study year you are enrolled in for the academic year 2022/23. 


ponedeljek, 26. junij 2023 [PRILOŽNOST] RAČUNALNIKAR ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI

Na OŠ Draga Bajca Vipava bodo z naslednjim šolskim letom potrebovali RAČUNALNIKARJA ORGANIZATORJA INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI. 

Opis dela:

 • pomoč učiteljem pri uporabi IKT opreme
 • skrb za šolsko IKT opremo
 • pomoč pri postavitvi in upravljanju ozvočenja objavljati prispevke na spletni strani šole glede na znanje in izkušnje kandidata tudi druge naloge
 • zaposlitev je polna in je lahko za določen čas ali nedoločen čas. 

Pričetkek dela 1. 9. 2023. (redna zaposlitev, rok za prijavo 27. junij 2023)

Več informacij na 041 600 023 ali mojca.pev@os-vipava.si.

     


petek, 23. junij 2023 ESN vprašalnik: izpolni in osvoji praktične nagrade //ESN Survey: participate and win practical gifts

Erasmus Student Network je nedavno ustvarila zadnjo izdajo anketnega vprašalnika ESNsurvey, ki je namenjena vsem študentom, ki so bili v zadnjih dveh letih na izmenjavi ali  so diplomirali v tujini, kot tudi študentom, ki niso bili na izmenjavi.

Z izpolnjevanjem ankete lahko osvojite eno od 10 vozovnic Interrail Global, 10 povratnih vozovnic Flixbus in 4 bone Amazon po 50 evrov!

Anketa je dostopna tukaj: https://esnsurvey.org/surveyVprašalnik bo dostopen do 31. julija 2023 .

Vaši odgovori bodo pomagali prepoznati potrebne izboljšave programa Erasmus+ ter drugih programov mobilnosti študentov, zato bodo veseli vaše pomoči. Vzelo vam bo le približno 20 minut, vprašalnik pa je popolnoma anonimen. Če imate kakršna koli vprašanja, se lahko obrnete na ESN na surveyteam@esn.org

***

The Erasmus Student Network has recently launched the last edition of the ESNsurvey, the largest student-led survey focusing on student exchanges and the internationalisation of Higher Education from the student perspective.

The survey is open to students who have been on an exchange during the last two years, all international students who are pursuing degrees abroad and also students who have not been on an exchange.

By filling out the survey, you can win one of the 10 Interrail Global passes, 10 Flixbus return tickets and 4 Amazon vouchers for 50 Euros each!

You can access to the survey here: https://esnsurvey.org/survey. The data collection is open until 31 July 2023.

Through this survey, Erasmus Student Network is researching how to improve the Erasmus+ programme as well as other student mobility programmes and needs your help. It will only take you around 20 minutes and the questionnaire is completely anonymous. If you have any questions, you can contact ESN at surveyteam@esn.org .


ponedeljek, 19. junij 2023 Vabilo na delavnico Med-, več- in transkulturnost ter medkulturni odnosi v univerzitetnem okolju // Invitation to Workshop on Inter-, Multi- and Transculturality and Intercultural Relations in the Academic Environment

Univerza na Primorskem v okviru projekta Zelena, digitalna in vključujoča Univerza na Primorskem (GDI UP) organizira delavnico »Med-, več- in transkulturnost ter medkulturni odnosi v univerzitetnem okolju«, ki je namenjena vsem zainteresiranim študentom in zaposlenim. Delavnica bo izvedena v angleškem jeziku.

    KDAJ? V sredo, 21. 6. 2023 ob 15.00-18.30

    KJE? Zoom

    PRIJAVA: preko povezave > PRIJAVA

    JEZIK: Angleščina

Več o delavnici si lahko preberete na slednji povezavi: Med-, več- in transkulturnost ter medkulturni odnosi v univerzitetnem okolju.

Lepo vabljeni k udeležbi!

***

Within the framework of the Green, Digital and Inclusive University of Primorska (GDI UP) project, the University of Primorska organizes the workshop "Inter-, multi- and transculturality and intercultural relations in the university environment". The workshop will be held in English.

    WHEN? On Wednesday, June 21, 2023, from 15.00 to 18.30

    WHERE? Zoom

    REGISTRATION: through the following link > APPLICATION     

    LANGUAGE: English    

You can read more about the workshop at the following link: Inter-, Multi- and Transculturality and Intercultural Relations in the Academic Environment.

All students are cordially invited!


četrtek, 15. junij 2023 Webinar: Študij v ZDA – 21.06.2023 // Webinar: Study in USA - 21.06.2023

EducationUSA center Slovenia vabi vse zainteresirane študente, da se pridružijo webinarju, na katerem bo gostja Ani Subotić skozi svojo izkušnjo predstavila možnosti študija v Ameriki.

Skozi pogovor bodo odprte različne teme, med drugim kaj sploh pričakovati od študija, kako največ odnesti od dane izkušnje, kako izbrati izobraževalno institucijo in podobno.  Gostja bo na voljo tudi za vsa vaša vprašanja.

Kdaj? V sredo, 21. 6. 2023, ob 18. uri.

Kje? Spletna platforma Zoom.

Udeležba je brezplačna, potrebna je predhodna registracija.

Ani Subotić je tako dodiplomski kot podiplomski študij zaključila v ZDA na vzhodni obali ZDA, in sicer na univerzi Winthrop v Južni Karolini. Tam je diplomirala iz marketinškega komuniciranja in magistrirala iz svobodnih umetnosti. Med študijem in tudi po študiju je vrsto let delala za univerzo kot rekruterka in skrbela za boljšo prepoznavnost univerze in vzpostavljanje stika s potencialnimi bodočimi študenti. Ani se je nato vrnila v Slovenijo, kjer že skoraj dve leti dela za uspešno mednarodno podjetje. Še vedno pa rada podeli svoje izkušnje iz ZDA, ki so jo oblikovale in ji pomagale do zadovoljujoče kariere.

***

EducationUSA Center Slovenia invites all interested students to join the webinar, where guest Ani Subotić will present the possibilities of studying in America through her own experience.

Various topics will be discussed during the conversation, including what to expect from studies, how to choose an educational institution, etc. The guest will also be available for all your questions.

When? On Wednesday, June 21, 2023, at 6 p.m.

Where? Zoom online platform.

Participation is free, only registration is required.

Ani Subotić completed both her undergraduate and postgraduate studies in the US on the east coast of the USA, otherwise at Winthrop University in South Carolina. There, she earned a bachelor's degree in marketing communications and a master's degree in liberal arts. During her studies and also after her studies, she worked for the university as a recruiter for many years, taking care of better international recognizability of the university and establishing contacts with potential future students. Ani then returned to Slovenia, where she has been working for a successful international company for almost two years. Nevertheless, she still likes to share her experiences in the US, which shaped her and helped her to a satisfying career.


torek, 13. junij 2023 2023 Seeds for the Future Program - sponsored by Huawei

Program Seeds for the Future, ki se izvaja že od leta 2008, vključuje mlade tehnološke talente iz več kot 137 držav in regij. Leta 2020 je bil program prvič organiziran tudi v Sloveniji. Huawei, ki je vodilni svetovni ponudnik informacijske in komunikacijske tehnološke infrastrukture ter pametnih naprav, si prizadeva omogočiti udeležencem programa, da se vključijo v program Seeds for the Future (alumni), kar jim omogoča nadaljnje možnosti za globalno mreženje.

***

    

Družba Huawei spodbuja nadarjene študente in jim med drugim omogoča, da se v realnem okolju preizkusijo v praktičnih nalogah in svoje znanje tako še nadgradijo.

Delavnice Seeds for the Future, ki jih sponzorira Huawei bodo potekale med 9. in 16. 10. 2023. Program se izvaja preko spleta med tednom - vsak dan 2h.

Gre za interaktivno delo v mednarodnih skupinah, le najboljši pa bodo imeli priložnost za udeležbo na konferenci Startup Sprint na Kitajskem, najboljše tri zmagovalne ekipe pa bodo prejele nagrado iz sklada zagonskih podjetij v vrednosti 100 tisoč USD. 

 Zakaj se pridružiti programu?

 • Navezovanje stikov z nadarjenimi in spoznavanje različnih kultur in okolij
 • Spoznavanje najnovejših tehnologij in trendov ter kitajske kulture
 • Izboljšajte poklicne možnosti z edinstveno izkušnjo
 • Pridobitev certifikata globalnega podjetja Fortune 500

Informacije o prijavi in programu >> TUKAJ

Koordinatorka programa Seeds for The Future za Slo.: Gordana.Kisilak@Huawei.com


The Seeds for the Future program, which has been running since 2008, involves young technological enthusiasts from over 137 countries and regions. In 2020, the program was organized for the first time in Slovenia. Huawei, a leading global provider of information and communication technology infrastructure and smart devices, aims to encourage participants to join the global Seeds for the Future alumni club and provide it with further opportunities for global networking.

***

Huawei encourages talented students, by allowing them to try out practical tasks in a real-world environment. This program seeks to develop local talent, share knowledge, increase ICT sector awareness & enthusiasm, & foster digital community building. 

Courses Seeds for the Future, sponsored by Huawei, will take place between 9 and 16 October 2023. The program is held online each day for 2 hours throughout the week. Provided by interactively work in international groups, where only the best of them will have an opportunity to go to the conference in China. The top three winning teams will receive a prize from the startup - fund worth 100 000 USD

 Why join the prorgamme?

 • Network with talented youths with different cultures and backgrounds
 • Explore the latest technologies and trends; Experience Chinese culture
 • Enhance career prospects with a unique experience
 • Gain certification from a Global Fortune 500 company

Information about the application and programme  >> HERE

National head Slovenia and coordinator Seeds for The Future: Gordana.Kisilak@Huawei.com


petek, 9. junij 2023 T4EU - Intensive Estonian Language and Culture Course - August 14-30, 2023

Vabljeni, da se pridružite intenzivnemu jezikovnemu tečaju estonščine, ki ga organizira Estonska akademija umetnosti (EKA). Tečaj bo potekal od 14. do 30. avgusta v Talinu v Estoniji - stavba EKA. 

Skozi tečaj boste prejeli osnovno znanje estonščine, kjer bo poskrbljeno tudi za zanimive dejavnosti, praktične vaje in poglobljene tehnike, ki jih bodo izvajali njihovi izkušeni profesorji.   

Tečajniki vas bodo postoma seznanili z osnovami jezika, kar bo ob koncu zadostovalo k osnovnemu sporazumevanje v številnih življenjskih okoliščinah. Zaradi 4 urne izvedbe v času delovnika, vam bo tako ostalo veliko časa za druženje in raziskovanje mesta Talin. 

Prijave zbirajo TUKAJ. 

Rok prijave je 16. junij 2023. 

Udeležba na tečaju je zaradi zavezništva z mrežo Transform4Europe brezplačna, udeleženec si tako krije le stroške nastanitve in prehrane. Število mest je omejeno zato se v primeru več prijavljenih, izbor opravlja na podlagi različnih izkušenj udeležencev. 

Kontakt: marilyn.riisimae@artun.ee / +372 626 7388

     


You are invited to join the intensive Estonian Language Course organised by the fellow member Estonian Academy of Arts (EKA). The course is going to take place from August 14-30 at the EKA building in Tallinn, Estonia.

The aim of the course is to teach the basics of the Estonian language through engaging activities, practical exercises, and immersive techniques under guidance of their experienced instructors. They will take you step by step through the fundamentals of the language, enabling you to communicate quite effectively in real-life situations after finishing the course.

As the lessons are being held on weekdays for 4 hours per day, you will have plenty of time to socialise with fellow participants after hours and delve into the vibrant city of Tallinn.

Please sign up HERE. The deadline is June 16, 2023.

Thanks to the support of the Transform4Europe Alliance, the attendance at the course is free of charge for participants. However, all costs related to accommodation and food must be covered by each person individually.

Please be noted there are a limited number of seats available and therefore we can not guarantee that everyone will be selected. If we receive more applications than there are places, then the selection will be made based on participants' various backgrounds (countries, specialties, sex etc) and their short motivation statements.

Contact: marilyn.riisimae@artun.ee / +372 626 7388


torek, 6. junij 2023 Študentsko delo v Centru o delfinih v Piranu (pričetek 21. 6.)

V društvu Morigenos iščejo prijaznega, komunikativnega, vestnega in zanesljivega študenta (ali študentko), ki bi se pridružil super ekipi. Delo v Centru o delfinih bo vključevalo sprejem obiskovalcev, prodajo vstopnic in spominkov, skrb za razstavne prostore ter komunikacijo z obiskovalci.

Delo bo potekalo v izmenah oz. po dogovoru in potrebi. Pomembno je aktivno znanje angleščine, znanje italijanskega jezika pa je zaželeno.

Če se prepoznate v opisu in bi radi postali del ekipe, pošljite svojo prijavo predstavitvenim pismom na morigenos.center@gmail.com do vključno 10. junija.

                   


ponedeljek, 5. junij 2023 Zoom srečanje: Kako podaljšati dovoljenje za bivanje? // Zoom Meeting: How to extend your Residence Permit?

Lepo vabimo vse zainteresirane študente, da se udeležite Zoom srečanja o postopku podaljšanja dovoljenja za bivanje, ki bo v četrtek, 8. junija 2023, ob 13.00.

Link do Zoom srečanja: https://upr-si.zoom.us/j/83880506821

Meeting ID: 838 8050 6821

***

We cordially invite all interested students to attend the Zoom meeting on Residence Permit Renewal Procedure (Visa Procedure), which will be held on Thursday, June 8, 2023, at 1:00 p.m.

Link to Zoom meeting: https://upr-si.zoom.us/j/83880506821

Meeting ID: 838 8050 6821


petek, 2. junij 2023 Risk Management at Intesa Sanpaolo Bank

V ponedeljek, 5. junija 2023, bo ob 16.00 uri izvedeno
predavanje v okviru PONEDELJKOVEGA SEMINARJA RAČUNALNIŠTVA IN INFORMATIKE
Oddelkov za Informacijske znanosti in tehnologije UP FAMNIT in UP IAM.

ČAS/PROSTOR: 5. junij 2023 ob 16.00 v FAMNIT-VP2.

------------------------------------------------------------------------------
PREDAVATELJI: Matija BIROV, Jan KANDUČ in Mojca BELAC
------------------------------------------------------------------------------

Matija Birov is the Chief Risk Officer at Intesa Sanpaolo Bank,
Jan Kanduč is the Director of Risk Management at Intesa Sanpaolo Bank,
Mojca Belac is the Head of Credit Risk Monitoring, Controls and Validation at Intesa Sanpaolo Bank.

------------------------------------------------------------------------
NASLOV: Risk Management at Intesa Sanpaolo Bank
------------------------------------------------------------------------

POVZETEK:

What is risk management and how does it fit into the commercial banking business? What kind of tools and skills are needed for efficient risk management? What kind of knowledge and expertise are required for the development of risk measurement systems? How much do banks rely on statistical analysis for day-to-day operations? Are the business decisions driven only by future profits or is there more to the story? Are the risk parameters (probability of default, loss given default, exposure at default) the only true indicators of your creditworthiness when applying for a loan?
These and many more questions related to the banking world will be discussed in the presentation.

Seminar bo potekal v angleškem jeziku v predavalnici FAMNIT-VP2.

Vabljeni!      


petek, 2. junij 2023 T4EU teden: Transborder Europe - 05.6.-09.6.2023, Univerza v Trstu // T4EU Week: Transborder Europe - 06/05/2023-06/09/2023, University of Trieste

Naša partnerska institucija, Univerza v Trstu prisrčno vabi vse študente, kot tudi akadamske ter strokovno osebje,  na T4EU teden: Transborder Europe, v sklopu katerega se bodo med 05.06.2023 in 09.06.2023 odvili najrazličnejši dogodki in aktivnosti, med drugim kulturno-družbene delavnice, mednarodna gostujoča predavanja, konferenca Management for Innovation (MIC) ter številne druge dejavnosti, namenjene mreženju.

Udeležba na vseh dogodkih je brezplačna in možna brez prijave. Več informacij o programu je dostopnih tu.

V kolikor se nameravate udeležiti katere izmed aktivnosti oziroma imate dodatna vprašanja, prosim pišite na international@famnit.upr.si

***

Our partner institution, University of Trieste, cordially invites academic and professional staff, and students to the T4EU Transborder Europe week between 06/05/2023 and 06/09/2023, including cultural and social workshops, international guest lectures, the Management for Innovation (MIC) conference and many other networking activities.

Participation in all events is free and possible without registration. More information about the program is available here.

If you plan to participate in any of the activities or have additional questions, please write to international@famnit.upr.si


četrtek, 1. junij 2023 Informacija o programu OZN za mlade strokovnjake 2023 // Info about the OZN programme for Young professionals 2023

Obveščamo vas, da se je Slovenija letos uvrstila med države članice OZN, ki lahko sodelujejo v programu OZN za mlade strokovnjake 2023 (YPP). Prijave lahko oddajo mladi, ki so rojeni od vključno 1. januarja 1991 naprej in imajo zaključeno vsaj visokošolsko izobrazbo (1. bolonjska stopnja) v povezavi s področjem prijave.

Izpit bo potekal za naslednji področji:

 • ekonomske zadeve;
 • informacijski sistemi in tehnologije.

Prijave je mogoče oddati do 29. junija 2023 do 11.59 (EDT) prek spleta v sistemu Inspira. Brošuro o programu YPP 2023 najdete TUKAJ (v angleščini). Več informacij je na voljo tudi na portalu UN careers.

Za dodatne podrobnosti se lahko obrnete na Društvo za Združene narode za Slovenijo (e-naslov: bostjan.jerman@unaslovenia.org).


This year Slovenia has been selected as one of the (United Nations), UN members, which are eligible to participate in the UN programme for young professionals (2023). The application form can be filled in by young people born on or after 1 January 1991 and who have completed at least higher education (1st Bologna cycle) related to the field of application.

The exam will be held for the following areas:

 • economic affairs
 • informationals sistems and techologies  

The application can be submitted online till 29 June 2023, 11.59 am, through the system Inspira.

 • The brochure about the programme >> HERE.
 • More info is available also on the portal UN Careers.

For any additional info, you can contact the United Nations Association of Slovenia (bostjan.jerman@unaslovenia.org)


četrtek, 1. junij 2023 Anketa za ugotavljanje kakovosti storitev NAKVIS v letu 2022

Vabimo vas, da izpolite kratko anketo (dve vprašanji), ki je namenjena ugotavljanju ocene kakovosti storitev Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) v letu 2022: Anketa o ugotavljanju kakovosti storitev NAKVIS.

Prijazno vas prosimo, da anketo izpolnite do petka, 2. junija 2023.

       


ponedeljek, 29. maj 2023 Ali poznate glamping? // What do you know about glamping?

Pozdravljeni,

Vljudno vas prosimo, da sodelujete v spletni anketi (https://1ka.arnes.si/a/5fd4e5e5&language=1&language=1)! Zanima nas poznavanje glampinga in motivi za prenočevanje. S posredovanjem svojih kontaktnih podatkov (e-poštni naslov) boste imeli priložnost osvojiti eno od treh nagrad - različne izdelke iz oljčnega olja Oljarne Lisjak! Zmagovalci bodo razglašeni v sredini junija.

Vaše dragocene povratne informacije nam bodo pomagale razumeti naraščajoči trend glampinga in zbrati spoznanja za izboljšanje ponudbe glampinga v prihodnosti. Izpolnitev ankete traja le nekaj minut, vaši odgovori pa bodo ostali zaupni in uporabljeni izključno v raziskovalne namene.

Vnaprej se vam zahvaljujemo za sodelovanje. Zelo cenimo vaš prispevek!

S spoštovanjem,
URBAM - študentski projekt, Univerza na Primorskem


Hello,

We would kindly ask you to participate in an online survey (https://1ka.arnes.si/a/5fd4e5e5)! We're interested in learning about glamping knowledge and motivations for staying overnight. By providing your contact data (email address), you'll have a chance to win one of three prizes - various olive oil products by Oljarna Lisjak! Winners will be announced in mid-June.

Your valuable feedback will help us understand the growing trend of glamping and gather insights to enhance glamping offerings in the future. The survey takes just a few minutes to complete, and your responses will remain confidential and used solely for research purposes.

Thank you in advance for your participation. We greatly appreciate your input!

Sincerely,
URBAM - student project, University of Primorska


ponedeljek, 29. maj 2023 Iščemo prostovoljce za vajo čuječnosti

Študentke 3. letnika programa Biopsihologija na UP Famnit vas v sodelovanju z raziskovalnim inštitutom InnoRenew CoE vabijo k sodelovanju pri raziskavi, ki bo preučevala vpliv notranjega okolja in čuječnosti na psihofiziološko stanje in kognitivno delovanje ljudi. Raziskava bo (skupaj s pripravo) trajala do 2 uri, izvedena pa bo v prostorih InnoRenew CoE v Izoli (Livade 6a), med aprilom in junijem 2023.

Dosedanje ugotovitve raziskav kažejo, da čuječnost spodbuja večjo telesno (interoceptivno) zavest, sprostitev, izboljša obvladovanje stresa in pripomore k znižanju stresa ter zmanjšanju negativnih vplivov stresa. Prav tako na naše zdravje vpliva tudi okolje, ki nas obdaja. Predhodne študije so tako pokazale, da imajo določeni notranji prostori potencialne koristi na posameznikovo počutje in funkcioniranje.

Glavno raziskovalno vprašanje naše raziskave je, kakšen vpliv ima vaja čuječnosti, dizajn notranjega okolja in kombinacija obeh na psihofiziološko stanje ljudi in njihovo kognitivno delovanje.

Vaše sodelovanje pri raziskavi je popolnoma prostovoljno in zanj ne prejmete nadomestila. Skozi raziskavo pa boste vodeni skozi vajo čuječnosti ter se na ta način seznanili s to tehniko.

V kolikor boste želeli, vam bomo ob koncu raziskave poslali povzetek skupinskih rezultatov.

Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo in se veselimo srečanja.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na raziskava.biopsihologija@famnit.upr.si

Na raziskavo se lahko prijavite preko povezave https://1ka.arnes.si/biopsih-raziskava ali spodnje QR kode.


petek, 26. maj 2023 ZAŽIVELA JE NOVA SPLETNA STRAN WELCOME.UPR.SI: NEPOGREŠLJIV VIR INFORMACIJ ZA MOBILNE IN TUJE ŠTUDENTE UP /// INTRODUCING THE NEW WELCOME.UPR.SI WEBSITE: AN ESSENTIAL RESOURCE FOR UP MOBILE AND FOREIGN STUDENTS

Novo vzpostavljena spletna nudi mobilnim in tujim študentom vse potrebne informacije za uspešno študijsko pot, vključno z nasveti, kako premagati vsakodnevne izzive, povezane s selitvijo v tujino in študijem na UP.

Spletna stran ponuja številne informacije in nasvete glede vključevanja v novo okolje, na primer kako se prijaviti in vpisati na UP, kje in kako najti namestitev, možnosti finančne pomoči in štipendiranja, kako se povezati z ostalimi študenti, kako dostopati do zdravstvenih storitev in še veliko več.

Na novi spletni strani bodo bodoči študenti UP našli vse potrebno za uspešen začetek, potek in zaključek študija.

Vabljeni k odkrivanju nove spletni strani >> www.welcome.upr.si <<!

      


The newly launched website is designed to assist mobile and foreign students in their academic journey and challenges associated with moving and studying at UP.

The website provides access to a wide range of information and advices on how to integrate into a new environment, how to apply and enrol at UP, on finding accommodation, financial aid, and scholarship opportunities, how to connect with other with peers, how to access healthcare services and much more.

The new online resources provide future UP students with all the information they need to succeed in their academic endeavors, from the very beginning of the application process to the end of their studies.

Welcome to the new www.welcome.upr.si!

      


četrtek, 25. maj 2023 Študentsko delo

V okviru projekta Horizon 2020, Pilotni primeri za zdravo in aktivno staranje (Pharaon), iščejo študentsko pomoč. Delo obsega podporo starejšim odraslim pri uporabi različnih tehnologij (pametnih ur, pametnih telefonov, senzorjev za merjenje kvalitete zraka in video-konferenčnega sistema) in zbiranje podatkov s psihološkimi vprašalniki.  

Obseg dela: od junija do novembra 2023, cc 110 ur mesečno. 

Lokacija: Domovih za starejše občane Domžale, Ljubljana-Šiška, domu Nine Pokorn (Žalec) in Domu za upokojence Izola.  

Potrebujejo zanesljivo in samostojno osebo z digitalnimi sposobnostmi, občutkom za delo s starejšimi odraslimi in z možnostjo prevoza do omenjenih lokacij. Prijave zbiramo do 9. 6. 2023 na coe@innorenew.eu

   


četrtek, 25. maj 2023 Volitve rektorja UP: DAN GLASOVANJA - danes, 25. maja od 9. do 16. ure / The elections of the Rector of UP: ELECTION DAY - today, Thursday 25 May from 9 am to 4 pm

želimo vas spomniti na VOLITVE rektorja UP, ki potekajo danes, 25. maja, od 9. do 16. ure. 

Volivci bodo lahko glasovali na volišču v Kopru, na treh volilnih odborih, po naslednjem razporedu:
1. Volilni odbor št. 1 (pritličje palače Armerija) na volišču v Kopru, Titov trg 4, Koper:
• visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci Univerze na Primorskem, ki imajo volilno pravico, po priimkih od črke A do J,
• drugi delavci Univerze na Primorskem, ki imajo volilno pravico, po priimkih od črke A do G in
• študenti UP FHŠ in UP PEF, ki imajo volilno pravico. 

2. Volilni odbor št. 2 (Santorijeva sejna soba, pritličje palače Armerija) na volišču v Kopru, Titov trg 4, Koper,
• visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci Univerze na Primorskem, ki imajo volilno pravico, po priimkih od črke K do P,
• drugi delavci Univerze na Primorskem, ki imajo volilno pravico, po priimkih od črke H do O in
• študenti UP FM in UP FTŠ Turistica, ki imajo volilno pravico. 

3. Volilni odbor št. 3 (Konfucijeva učilnica) na volišču v Kopru, Titov trg 4, Koper.
• visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci Univerze na Primorskem, ki imajo volilno pravico, po priimkih od črke R do Ž,
• drugi delavci Univerze na Primorskem, ki imajo volilno pravico, po priimkih od črke P do Ž in
študenti UP Famnit in UP FVZ, ki imajo volilno pravico.

Volilno pravico imajo:
• visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci Univerze na Primorskem, ki imajo na Univerzi na Primorskem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za četrtinski delovni čas (vsaj 25%) in
• drugi delavci Univerze na Primorskem, ki imajo na Univerzi na Primorskem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za četrtinski delovni čas (vsaj 25%),
• študenti Univerze na Primorskem, ki imajo status študenta (v tekočem študijskem letu 2022/23).

Rezultati volitev bodo objavljeni danes okrog 19. ure.

 


We would like to remind you of the ELECTIONS of the rector of UP. The elections will be held today, 25 May 2023, from 9 am to 4 pm.

Voters will be able to vote at three polling stations in Koper, according to the following schedule:

1. Election Committee no. 1 (ground floor of the Armeria Palace) at the polling station in Koper, Titov trg 4, Koper:

• higher education teachers, researchers, research assistants, and higher education staff of the University of Primorska, who have the right to vote, by surname from the letters A to J,

• other employees of the University of Primorska, who have the right to vote, by surnames from the letters A to G and
• UP FHŠ and UP PEF students, who have the right to vote.

2. Election Committee no. 2 (Santori’s meeting room, ground floor of Armeria Palace) at the polling station in Koper, Titov trg 4, Koper:
• higher education teachers, researchers, research assistants, and higher education staff of the University of Primorska, who have the right to vote, by surname from the letters K to P,
• other employees of the University of Primorska, who have the right to vote, by surnames from the letters H to O and
• UP FM and UP FTŠ students, who have the right to vote.

3. Election Committee no. 3 (Confucius’s room) at the polling station in Koper, Titov trg 4, Koper:
• higher education teachers, researchers, research assistants, and higher education staff of the University of Primorska, who have the right to vote, by surname from the letters R to Ž,
• other employees of the University of Primorska, who have the right to vote, by surnames from the letters P to Ž and
• UP FAMNIT and UP FVZ students, who have the right to vote.

The following people have the right to vote:
• higher education teachers, researchers, research assistants, and higher education staff of the University of Primorska with at least 25 % employment at UP;
• other employees of the University of Primorska with at least 25 % employment at UP;
• students of the University of Primorska with student status (in the academic year 2022/23).

The election results will be announced at around 7 pm today.

 

torek, 23. maj 2023 Volitve dekana UP FAMNIT – JAVNA PREDSTAVITEV KANDIDATOV / The elections of the Dean of UP FAMNIT – PUBLIC PRESENTATION OF CANDIDATES

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo javna predstavitev kandidatov za dekana UP FAMNIT za zaposlene in študente UP FAMNIT v ponedeljek, 29. maja ob 10. uri v predavalnici FAMNIT-VP3 (Koper, Glagoljaška 8, 2. nadstropje).

Predstavitev bo potekala v živo. Vsak kandidat bo imel za predstavitev na voljo do 30 minut.

Kot ste bili že obveščeni, sta kandidata za dekana UP FAMNIT (kandidata navajamo po abecednem vrstnem redu priimka):
1. izr. prof. dr. Ademir Hujdurović, ki ga predlagajo Oddelek za matematiko, Oddelek za aplikativno naravoslovje in Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije;
2. doc. dr. Vladimir Ivović, ki ga predlaga Oddelek za biodiverziteto.

Redne volitve dekana UP FAMNIT bodo potekale v četrtek, 29. junija od 9. do 17. ure, predčasne volitve pa v četrtek, 22. junija od 9. do 17. ure.

Podrobnejša navodila in obrazci so dostopni na povezavi Redne volitve dekana UP FAMNIT.


Dear Faculty/Staff Members, dear Students,

We would like to inform you that the public presentation of the candidates standing for the election of the Dean of UP FAMNIT will be held on Monday, 29 May at 10 am in the FAMNIT-VP3 lecture hall (Koper, Glagoljaška 8, 2nd floor).
The presentation forum is intended for the students and staff of UP FAMNIT.

The forum will be held in person. Each candidate will have 30 minutes for their presentation.

As you have already been previously informed, there are two candidates running for the Dean of UP FAMNIT (in alphabetical order of surnames):
1. Assoc. Prof. Ademir Hujdurović, nominated by three departments of UP FAMNIT - the Department of Mathematics, the Department of Applied Natural Sciences, and the Department of Information Sciences and Technologies;
2. Assist. Prof. Vladimir Ivović, nominated by the Department of Biodiversity.

The regular election of the Dean of UP FAMNIT will be held on Thursday, 29 June from 9 am to 5 pm. An early election will take place on Thursday, 22 June from 9 am to 5 pm.

Further information on the election procedure is available on the UP FAMNIT website.


petek, 19. maj 2023 Lista kandidatov za dekana UP FAMNIT / The List of Candidates for the position of the Dean of UP FAMNIT

Obveščamo vas, da je Volilna komisija za izvedbo volitev dekana na 1. redni seji dne 18. 5. 2023 sprejela LISTO KANDIDATOVza volitve dekana UP FAMNIT.

Za dekana sta predlagana dva kandidata, in sicer (kandidata navajamo po abecednem vrstnem redu priimka):
- izr. prof. dr. Ademir Hujdurović, ki ga predlagajo trije oddelki UP FAMNIT – Oddelek za matematiko, Oddelek za aplikativno naravoslovje in Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije;
- doc. dr. Vladimir Ivović, ki ga predlaga Oddelek za biodiverziteto.

Javna predstavitev kandidatov bo potekala med 25. in 31. majem 2023. O točnem terminu predstavitev boste obveščeni naknadno.

Programa dela kandidatov:

Gradiva in informacije s podrobnejšimi podatki o izvedbi volitev so objavljene na spletni strani fakultete.


We would like to inform you that the Electoral Commission for the Election of the Dean, at its first regular meeting on 18 May 2023, confirmed the LIST OF CANDIDATES for the position of the Dean of UP FAMNIT.

Two candidates have been nominated for the office of the Dean, namely (in alphabetical order of surnames):
- Assoc. Prof. Ademir Hujdurović, nominated by three departments of UP FAMNIT - the Department of Mathematics, the Department of Applied Natural Sciences, and the Department of Information Sciences and Technologies;
- Assist. Prof. Vladimir Ivović, nominated by the Department of Biodiversity.

The public presentation of the candidates for the position of the Dean of UP FAMNIT will be held between 25 and 31 May 2023. You will be informed about the exact dates at a later date.

 Candidates' work programs:

All relevant materials, as well as additional information on the election procedure, can be found on the Faculty website.


četrtek, 18. maj 2023 Datum volitev rektorja z razporeditvijo volivcev na posamezne volilne odbore/// Dates of the Election of Rector UP and schedules fort he Electoral Committes

Volilna komisija za izvedbo rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem obvešča  volivce Univerze na Primorskem, ki imajo volilno pravico, da bodo volitve rektorja po naslednjem razporedu:

 • redne volitve za rektorja Univerze na Primorskem bodo v četrtek, 25. maja 2023 od 9. do 16. ure,
 • predčasne volitve bodo v ponedeljek, 22. maja 2023 od 9. do 16. ure.

Volivci bodo lahko glasovali na volišču v Kopru, na treh volilnih odborih, po naslednjem razporedu:

 1. Volilni odbor št. 1 (pritličje palače Armerija) na volišču v Kopru, Titov trg 4, Koper:
 • visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci Univerze na Primorskem, ki imajo volilno pravico, po priimkih od črke A do J,
 • drugi delavci Univerze na Primorskem, ki imajo volilno pravico, po priimkih od črke A do G in
 • študenti UP FHŠ in UP PEF, ki imajo volilno pravico.

 1. Volilni odbor št. 2 (Santorijeva sejna soba, pritličje palače Armerija) na volišču v Kopru, Titov trg 4, Koper,
 • visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci Univerze na Primorskem, ki imajo volilno pravico, po priimkih od črke K do P,
 • drugi delavci Univerze na Primorskem, ki imajo volilno pravico, po priimkih od črke H do O in
 • študenti UP FM in UP FTŠ Turistica, ki imajo volilno pravico.

 1. Volilni odbor št. 3 (Konfucijeva učilnica) na volišču v Kopru, Titov trg 4, Koper.
 • visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci Univerze na Primorskem, ki imajo volilno pravico, po priimkih od črke R do Ž,
 • drugi delavci Univerze na Primorskem, ki imajo volilno pravico, po priimkih od črke P do Ž in
 • študenti UP Famnit in UP FVZ, ki imajo volilno pravico.

Volilno pravico imajo:

 • visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci Univerze na Primorskem, ki imajo na Univerzi na Primorskem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za četrtinski delovni čas (vsaj 25%) in
 • drugi delavci Univerze na Primorskem, ki imajo na Univerzi na Primorskem sklenjeno pogodbo o zaposlitvi vsaj za četrtinski delovni čas (vsaj 25%).

Volilno pravico imajo tudi študenti Univerze na Primorskem, ki imajo status študenta.


The Electoral Commission for the regular election of the Rector of the University of Primorska announces to the eligible voters of the University of Primorska that the election will be held according to the following schedule:

 • regular elections for the Rector of the University of Primorska will be held on Thursday, 25 May 2023 from 9:00 until 16:00,
 • early elections will be held on Monday, 22 May 2023 from 9:00 until 16:00.

Voters will be able to vote at three polling stations in Koper, according to the following schedule:

 1. Election Committee no. 1 (ground floor of the Armeria Palace) at the polling station in Koper, Titov trg 4, Koper:
 • higher education teachers, researchers, research assistants, and higher education staff of the University of Primorska, who have the right to vote, by surname from the letters A to J,
 • other employees of the University of Primorska, who have the right to vote, by surnames from the letters A to G and
 • UP FHŠ and UP PEF students, who have the right to vote.

 

 1. Election Committee no. 2 (Santori’s meeting room, ground floor of Armeria Palace) at the polling station in Koper, Titov trg 4, Koper:
 • higher education teachers, researchers, research assistants, and higher education staff of the University of Primorska, who have the right to vote, by surname from the letters K to P,
 • other employees of the University of Primorska, who have the right to vote, by surnames from the letters H to O and
 • UP FM and UP FTŠ students, who have the right to vote.

 

 1. Election Committee no. 3 (Confucius’s room) at the polling station in Koper, Titov trg 4, Koper:
 • higher education teachers, researchers, research assistants, and higher education staff of the University of Primorska, who have the right to vote, by surname from the letters R to Ž,
 • other employees of the University of Primorska, who have the right to vote, by surnames from the letters P to Ž and
 • UP FAMNIT and UP FVZ students, who have the right to vote.

The following people have the right to vote:

 • higher education teachers, researchers, research assistants, and higher education staff of the University of Primorska with at least 25 % employment at UP;
 • other employees of the University of Primorska with at least 25 % employment at UP;
 • students of the University of Primorska with student status.

torek, 16. maj 2023 Brezplačni spletni tečaj španščine // Free Online Spanish Course

Med 12. junijem in 30. junijem 2023 se bo preko platforme Google Classroom odvil začetni tečaj za študente. Tečaj poteka preko samostojnega dela, udeležba je brezplačna. Po uspešno opravljenem tečaju bodo udeleženci prejeli certifikat o znanju jezika.

Rok prijave je 6. junij 2023. Prijave sprejemamo preko elektronskega naslova international@famnit.upr.si. V sporočilu je potrebno navesti gmail račun, saj je dostop do tečaja možen z aktivnim gmail računom.

***

Between June 12 and June 30, 2023, an introductory Spanish course for students will take place via Google Classroom platform. The course takes place through independent work, participation is free. After successful completion of the course, participants will receive a certificate of language proficiency.

The application deadline is June 6, 2023. In order to apply please send your gmail account at international@famnit.upr.si


ponedeljek, 15. maj 2023 Vabljeni na informativne dneve za magistrski študij na UP FAMNIT///Online Info Week for Master's studies

Interdisciplinarni, raznoliki in sodobno naravnani magistrski študijski programi na UP FAMNIT ponujajo vse, kar si študentke in študenti želijo: znanje, projektno delo, sodelovanje s podjetji, raziskovanje, mednarodne izkušnje, sodobno laboratorijsko in računalniško opremo.

UP FAMNIT izvaja sedem študijskih programov 2. stopnje: Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, Varstvo narave, Biopsihologija, Psihologija, Trajnostno grajeno okolje in Podatkovna znanost

***

Vabimo vas, da se udeležite virtualnih predstavitev magistrskih študijskih programov, ki bodo potekale od 29. maja do 2. junija 2023 preko video-konferenčnega sistema ZOOM. 

Z vami bodo koordinatorji študijskih programov, za vprašanja, ki so vezana na prijavno-vpisni postopek, pa bo na voljo tudi Referat za študente.

Informativna srečanja za programe, ki jih izvajamo tudi v angleškem jeziku, bodo potekala v angleščini.

Za vsak magistrski študijski program sta določen dan, ura predstavitve in zoom povezava, zato vas vabimo, da preverite spodnji seznam. Več informacij o informativnih dogodkih in Zoom povezave najdete TUKAJ.

Vsi aktualni roki in prijavno - vpisni postopek > TUKAJ  

DAN IN URA PROGRAM
29. MAJ, 17:00  Biopsihologija
29. MAJ, 18.00 Varstvo narave
30. MAJ, 17:00 Podatkovna znanost 
30. MAJ 18.00 Podatkovna znanost (en)
31. MAJ 17.00 Matematične znanosti
31. MAJ 18.00 Matematične znanosti (en)
1. JUNIJ 17.00 Računalništvo in informatika 
1. JUNIJ 18.00 Psihologija
2. JUNIJ 17.00 Trajnostno grajeno okolje
2. JUNIJ 18.00  Trajnostno grajeno okolje (en)

If you are interested in studying at UP FAMNIT or you are still undecided about your postgraduate studies, join our Online Info Week for Master's study programmes from 29 May to 2 June 2023!

 

UP FAMNIT Master's study programmes are interdisciplinary and diverse, and offer to students everything they need: knowledge, project work, case study, research activities and well equipped laboratories.

You are invited to join the presentations of our study programmes, which will be held from 29 May to 2 June 2023 via ZOOM.

Study programmes coordinators will present our study and research activities and answer your questions as well.

Programmes that are held in English language will be presented in English.

There is a specific day and time of presentation for each Master's study program, so we invite you to see the list below. More information about our info events and Zoom links can be found here.

Discover all Masters study programmes at UP FAMNIT!

The CALL FOR ENROLMENT into UP FAMNIT postgraduate study programmes in 2023/24 is available HERE.

You are invited to join us!

DATE AND HOUR PROGRAMME
29 MAY, 5PM Biopsychology
29 MAY, 6PM Nature Conservation
30 MAY, 5PM Data Science 
30 MAY 6PM Data Science PRESENTATION IN ENGLISH
31 MAY 5PM Mathematical Sciences 
31 MAY 6PM Mathematical Sciences PRESENTATION IN ENGLISH
1 JUNE 5 PM Computer Science
1 JUNE 6 PM Psychology
2 JUNE 5 PM Sustainable Built Environments  
2 JUNE 6 PM Sustainable Built Environments PRESENTATION IN ENGLISH

ponedeljek, 15. maj 2023


petek, 12. maj 2023 Evropska poletna šola umetne inteligence - popust za študente in zaposlene na UP // 1st European Summer School on AI - discount for the employees and students of UP

Univerza na Primorskem, Univerza v Ljubljani in Institut "Jožef Stefan" so združile moči in letos poleti skupaj organizirajo prvo Evropsko poletno šolo umetne inteligence - ESSAI 2023 pod okriljem Evropskega združenja za umetno inteligenco - EurAI. Šola bo potekala med 24. in 28. julijem 2023 v prostorih Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.

Na sporedu bo 34 različnih tečajev v sedmih paralelnih sekcijah s tremi različnimi nivoji zahtevnosti (od uvodnih do naprednih). Tečaji bodo pokrivali zelo raznolika področja umetne inteligence. Predavali bodo vrhunski strokovnjaki, ki med drugim prihajajo iz univerz Stanford, Yale, Washington, Oxford, Cambridge, KU Leuven, TU Darmstadt, rimske Sapienze, francoskega CNRS in tudi iz podjetij, kot so Google Deep Mind, Microsoft in VMware Research.

Več o poletni šoli najdete na essai.si.

Zaposleni in študenti UP lahko izkoristite 10% popust* na registracijo. Kodo za popust prejmete na podlagi predprijave preko obrazca na naslovu: https://tinyurl.com/essaiUP

Na podlagi predprijave vam bodo organizatorji na elektronski naslov poslali vašo unikatno kodo za popust, ki jo boste uporabili ob registraciji na ESSAI spletni strani.

Da boste lahko ujeli prijavo po early-bird cenah priporočamo, da obrazec za predprijavo izpolnite do 31. maja.

Registracija vam omogoča dostop do vseh tečajev in predavanj, družabnih dogodkov ob večerih, brezplačnih kosil in coffe-breakov vse dni šole.

Študenti lahko kandidirate za štipendijo za udeležbo na šoli, ki jo razpisuje EurAI. Pogoj za kandidiranje je, da ste člani Slovenskega društva za umetno inteligenco (SLAIS) v katerega se po potrebi lahko brezplačno vključite (http://slais.ijs.si/documents/Pristopna_izjava.html). Več informacij o štipendiji najdete > TUKAJ  

     


The University of Primorska, University of Ljubljana and Institute Jožef Stefan come together in a joint  organization of the first European Summer School on Artificial Intelligence -ESSAI 2023, under the auspices of the European Association for Artificial Intelligence - EurAI, which will be held from 24 to 28 July 2023 at the Faculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana. 

The program will hold 34 courses in seven parallel sections with three different levels of difficulty ( introductory - advanced level), which will deliver a wide sphere of knowledge on Artificial Intelligence. There will be experts from the Universities such as StanfordYale, Washington, Oxford, Cambridge, KU Leuven, TU Darmstadt, Sapienza in Rome, CNRS in France, and the companies such as Google Deep MindMicrosoft and VMware Research will be presented as well.

More about the Summer School:essai.si.

Employees and students of UP can get a 10% discount on registration. Your code for the discount will be received upon pre-registration via the form > HERE 

Upon your pre-registration, the organizers will send an email with the unique code for the discount, which you can use during registering on the ESSAI webpage. To get early-bird prices, we kindly advise you to fill in the pre-registration form by 31 May.

Registration gives full access to the different courses and lectures, social events in the evenings, free lunches and coffee breaks through all days of Summer School. 

Students can apply for a grants for Summer School, which is provided by EurAI.

If you want to apply you have to be a member of the Slovenian Society for AI (SLAIS), which you can join for free >> FORM  

 More info. on grants, you will find HERE.

 


petek, 12. maj 2023 Famnitov Hackathon 2.0 za vse študente UP! / Famnit Hackathon 2.0 for all UP students!

   

GDSC Primorska organizira Famnitov Hackathon 2.0 na UNIVERZITETNI ravni!

Ta Hackathon je več kot le tekmovanje, je priložnost, da razširite svoje znanje, se povežete s strokovnjaki in pridobite izkušnje, ki bodo odlična popotnica za vašo prihodnjo kariero. Torej, kaj še čakate?

Kdaj in kje?
27. in 28. maja v Avli (Famnit, Glagoljaška 8)

Ta dogodek je odprt za vse študente Univerze na Primorskem, zato ste dobrodošli, ne glede na to, na katero smer ste vpisani. Nekaj ​​dni pred dogodkom boste imeli priložnost sestaviti ekipe na uvodnem dogodku.

S samo 50 razpoložljivimi mesti je to edinstvena priložnost, da pokažete svoje sposobnosti, se povežete s kolegi študenti in se učite od vodilnih v industriji. Ne pozabite na finančne nagrade, ki jih sponzorirajo Zemanta, Gamanza, Dinit in druga vrhunska podjetja.

​Med 29-urnim dogodkom boste imeli priložnost delati na eni od treh aktualnih tematik in zgraditi inovativen projekt z ekipo podobno mislečih vrstnikov. In da se boste napolnili z energijo za izziv, smo v sodelovanju s sponzorji poskrbeli tudi za bogat zajtrk.

Če ste pripravljeni sodelovati z novimi ljudmi, se zabavati, se mrežiti, stopiti v stik s potencialnimi delodajalci ter nenazadnje zmagati in si prislužiti nagrado, se prijavite zdaj!

ROK za prijavo: 21. 5. 2023

Prijava: https://forms.gle/N4Sti3g59X4pVfK28 

Se vidimo na Famnitovem Hackathonu 2.0! 


GDSC Primorska is organising a UP FAMNIT Hackathon 2.0 on the UNIVERSITY level!

This Hackathon is more than just a competition, it's a chance to expand your knowledge, network with professionals, and gain experience that will set you apart in your future career. So what are you waiting for?

When and where?
27 and 28 May at Avla (Famnit, Glagoljaška 8).

This event is open to all students from University of Primorska, so no matter what your major is, you're welcome to participate. A few days before the event, you will have the chance to form teams at our welcoming event. 

With just 50 spots available, this is a unique opportunity to showcase your skills, connect with fellow students, and learn from industry leaders. And let's not forget the financial prizes, generously sponsored by Zemanta, Gamanza, Dinit, and other top companies.

​During the 29-hour event, you'll have the chance to work on one of three exciting topics and build an innovative project with a team of like-minded peers. And to get you fueled up for the challenge, breakfast will be served alongside our sponsors.

Apply immediately if you are willing to work with new people, have fun, grow your network, get in touch with the sponsoring companies, win and earn some prizes.

Application DEADLINE: 21 may 2023

Application form: https://forms.gle/N4Sti3g59X4pVfK28 

See you at the Famnit Hackathon 2.0!                          


petek, 12. maj 2023 Poletna matematična šola 2023, Univerza Eötvös Loránd, Budimpešta // Summer School 2023, Eötvös Loránd University, Budapest

Inštitut za matematiko Univerze Eötvös Loránd vas prisrčno vabi na svojo letno poletno šolo matematike, ki bo letos potekala pod naslovom Paradoksalne dekompozicije, fraktali in dinamika.

Poletna šola bo ponudila uvod iz prve roke v to razburljivo področje, pa tudi v mnoga druga čudesa analize, kot so teorija fraktalov, teorija mer, ergodična teorija in dinamični sistemi. Predavanja bodo dopolnjena z vajami in reševanjem problemov.

Mini tečaji bodo namenjeni naprednim dodiplomskim/začetnim podiplomskim študentom, dobrodošli pa so tudi zainteresirani doktorski študenti.

Kdaj? Med 10. julijem in 14. julijem 2023

Kje? Univerza Eötvös Loránd (ELTE), Budimpešta/span>

Rok za prijavo: 25. junij 2023. Za prijavo morate izpolniti prijavnico.

Prijavnina: 120 € (pri plačilu do 15. junija, nato 170 €)

Naši študenti so upravičeni do avtomatskega 25% popusta na prijavnino. Poleg tega je na voljo tudi omejen znesek finančne podpore (v obliki opustitve plačila kotizacije); rok za prijavo za dodatno finančno podporo je 21. maj. 

Več informacij o programu poletne šole, informacijah o plačilu, ipd. je na voljo tukaj.

Če imate kakršna koli vprašanja, se prosim obrnite neposredno na organizatorje via  summerschool@math.elte.hu.

***

The Institute of Mathematics at Eötvös Loránd University is pleased to announce its annual summer school in mathematics titled Paradoxical decompositions, fractals and dynamics.

The summer school will offer a firsthand introduction into this exciting field but also to many other wonders of analysis, like theory of fractals, measure theory, ergodic theory and dynamical systems. Lecture series will be supplemented by tutorials and problem-solving sessions.

The minicourses will be aimed at advanced undergraduate/starting graduate students but interested PhD students are also welcome.

When? Between July 10 and July 14, 2023

Where? Eötvös Loránd University (ELTE), Budapest

Registration deadline: June 25 2023. In order to apply, you need to fiil in registration form.

Registration fee: 120 € (if paid by June 15, and 170 € afterwards).

Our students are entitled to automatic 25% reduction in the registration.Additionally, a limited amount of financial support (in form of waiver of the registration fee) is also available; deadline for applying for this support is May 21.

More information regarding summer school programme, payment information, etc. is available here.

Would you have any questions, please contact organizers directly at summerschool@math.elte.hu.


sreda, 10. maj 2023 Projekt AI-NURECC PLUS: kratka anketa // AI-NURECC PLUS Project: short survey

Projekt AI-NURECC PLUS potrebuje vašo pomoč!

Izvaja se študija krožnega gospodarstva Jadransko-jonske regije, ki ima za cilj izdelati pregled stanja krožnega gospodarstva v Jadransko-jonski regiji, hkrati pa identificirati priložnosti in izzive ter podati priporočila za nadaljnji razvoj in izvedbo krožnega prehoda. V ta namen se izvajajo ankete.

Vse študente vabimo, da do 15. maja izpolnite anketo. Kratka anketa je dostopna tukaj.

Vaše povratne informacije in odzivi so zelo dragoceni in bodo zagotovili vpogled v perspektivo mladih v jadransko-jonski regiji! Bodite del spremembe ... Prispevajte k izgradnji znanja za doseganje krožnega prehoda v regiji!

***

AI-NURECC PLUS Project needs your help!

A circular economy study of the Adriatic-Ionian region is being conducted aiming to produce an overview of the status of the circular economy in the Adriatic-Ionian region while identifying opportunities, and challenges and providing recommendations for further development and implementation of the circular transition. For this purpose, surveys are being conducted.

All students are invited to fill in the survey by May 15. The short survey is available here.

Your feedback and response are highly valuable and will provide an insight into the perspective of the youth in the Adriatic-Ionian region! Be part of the change... Contribute to building the knowledge to achieve the circular transition in the region!

 


torek, 9. maj 2023 KARIERNI SEJEM UNIVERZE NA PRIMORSKEM///CAREER FAIR OF THE UNIVERSITY OF PRIMORSKA

Tudi letos bo na UP potekal Karierni sejem, ki predstavlja priložnost tako za študente kot širšo javnost. Potekal bo v sredo, 17. maja 2023, med 10.00 in 13.00na dvorišču za Univerzo na Primorskem (atrij UP FHŠ, Titov trg 5, Koper). 

V okviru sejma UP bodo delodajalci (do sedaj 20 potrjenih) predstavili svojo dejavnost, potrebe po kadrih in možnosti sodelovanja v obliki študijske prakse, pripravništva, zaposlitvenih možnosti in sodelovanja pri projektih. Študenti in diplomanti pa imajo možnost, da se predstavijo in pogovorijo s predstavniki delodajalcev.

Kot delodajalka se bo letos okrepljeno predstavila tudi Univerza na Primorskemena večjih zaposlovalk v regiji, zato so na sejem vabljeni vsi, ki bi jih zanimal začetek ali razvoj kariere na UP.

Na Kariernem sejmu UP se bodo predstavili naslednji delodajalci:

Udeleženci lahko izberejo enega ali več delodajalcev, s katerim se želijo pogovoriti. Po oddaji prijave na Zaposlitveno kavarno, vas bodo kontaktirali sodelavci Kariernega centra UP, s katerimi se boste dogovorili vse glede razgovorov.

Prijava poteka preko Kariernega centra UP > TUKAJ. 

***V primeru slabega vremena bo sejem prestavljen v Avlo UP FAMNIT (Glagoljaška ulica 8, Koper)    


The Career Fair will be held at UP again this year, providing an opportunity for both  students and the wider public.

It will take place on Wednesday, 17 May 2023, between 10.00 and 13.00, in the courtyard behind the University of Primorska (atrium of UP FHŠ, Titov Squre 5, Koper).

During the UP Career Fair, employers (20 confirmed so far) will present their activities, human resources needs, and cooperation opportunities in the form of study internships, traineeships, job opportunities, and project cooperation.Students and graduates have the opportunity to present themselves and talk to employers' representatives.

This year, the University of Primorska, one of the largest employers in the region, will also have a stronger presence as an employer, so anyone interested in starting or developing a career at UP is welcome to attend the fair.

The following employers will be represented at the UP Career Fair:

Participants can choose one or more employers to talk to. After submitting your application to the Job Interview, you will be contacted by UP Career Centre staff to arrange the interview.

You can apply via the UP Career Centre  >> HERE.

     


torek, 9. maj 2023 PRVI SLOVENSKI Festival nabiralništva

Nabiralništvo je pestro. Je ljubeče do narave. Pa kljub temu je naš način življenja poseben. Preverite, kako živijo nabiralci in odkrijte, kaj vse se skriva okoli nas, da boste tudi sami zaživeli bolj naravno. Vabljeni, da se pridružite na 1. festivalu nabiralništva!

  


Na dogodku bomo:

 • živila nabrali v naravi okoli nas, namesto s trgovinskih polic 
 • na travniku bomo oprezali ne le za trpotcem, ampak tudi deženom, črnoglavko, kukmaki …
 • po "najbolj nenavadne" jedi ne bomo odšli na drugi konec sveta, ampak v bližnji gozd ali na travnik
 • sodelovali bomo z vrhunskimi kuharji - svoje sodelovanje so nam že potrdili Bine Volčič, Janez Bratovž in Uroš Štefelin
 • pili bomo pivo iz kopriv ... in jedli po divje kot vrhunski slovenski chefi
 • bomo ljudi osveščali o varovanju naravnih habitatov in ohranjanju biotske raznovrstnosti

Seznami delavnic in prijave

     Kontakt: dr. Katja Rebolj  info@katjarebolj.com


torek, 9. maj 2023 Volitve rektorja UP – JAVNA PREDSTAVITEV kandidatov / The elections of the Rector of UP – PUBLIC PRESENTATION of candidates

Obveščamo vas, da bo javna predstavitev kandidatov za rektorja Univerze na Primorskem za zaposlene na UP FAMNIT in UP IAM in študente UP FAMNIT v četrtek, 11. maja ob 9. uri v predavalnici FAMNIT-VP3. Predstavitev bo potekala v živo. Vsak kandidat bo imel za predstavitev na voljo 30 minut.

Kot ste bili že obveščeni, sta kandidata za rektorja Univerze na Primorskem:
1. prof. dr. Klavdija Kutnar, ki jo predlagajo UP FAMNIT, UP FTŠ Turistica, UP PEF in UP IAM, podporo kandidatki pa sta na svojih senatih izrekli tudi članici UP FM in UP FVZ
(PROGRAM DELA);
2. prof. dr. Matjaž Novak, ki ga predlagata UP FHŠ in UP PEF ter ga podpira 17 visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev, asistentov z raziskovalnim nazivom ali visokošolskih sodelavcev, zaposlenih na Univerzi na Primorskem (PROGRAM DELA).

Redne volitve rektorja Univerze na Primorskem bodo potekale v četrtek, 25. maja od 9. do 16. ure, predčasne volitve pa v ponedeljek, 22. maja od 9. do 16. ure.

Podrobnejša navodila in obrazci so dostopni na povezavi Volitve rektorja Univerze na Primorskem.


We would like to inform you that the public presentation of the candidates standing for the election of the Rector of the University of Primorska will be held on Thursday, 11 May at 9:00 am in the FAMNIT-VP3 lecture hall.
The presentation forum is intended for the staff of UP FAMNIT and UP IAM and UP FAMNIT students.
Presentations will be held in person. Each candidate will have 30 minutes for their presentation.

As you have already been previously informed, there are two candidates running for the Rector of the University of Primorska:
1. Prof. Dr. Klavdija Kutnar, nominated by UP FAMNIT, UP FTŠ Turistica, UP PEF, and UP IAM. The nomination has also been supported by the Senates of UP FM and UP FVZ
(PROGRAMME);
2. Prof. Dr. Matjaž Novak, nominated by UP FHŠ and UP PEF, and supported by 17 higher education teachers, researchers, research assistants and higher education associates employed at the University of Primorska (PROGRAMME).

The regular election of the Rector of the University of Primorska will be held on Thursday, 25 May from 9 am to 4 pm. An early election will take place on Monday, 22 May from 9 am to 4 pm.

Further information on the election procedure is available on the UP website.


ponedeljek, 8. maj 2023 Festival duševnega zdravja

V četrtek, 18. 5. 2023, se v Ljubljani odvija festival duševnega zdravja namenjen ozaveščanju publike in izboljševanju pismenosti o duševnem zdravju. 

        


ponedeljek, 8. maj 2023 Natečaj za najboljše delo na temo trajnostne energije

Ste (ali še boste) v vašem magistrskem delu raziskovali področje učinkovite rabe energije ali obnovljivih virov energije? 

***

Teme trajnostne energetike so tako rekoč vpletene v vsa področja človekovega delovanja. Imajo vpliv na okolje in družbo ter se dotikajo številnih vidikov - psihološki, arhitekturni, sociološki, pedagoški, geografski, strojni, ekonomski… Ste (ali še boste) svoje magistrsko delo zagovarjali v obdobju od 1. oktobra 2021 do 30. junija 2023?

Potem je ta natečaj pravšnji za vas. Več o pravilih sodelovanja si lahko preberete  tukaj.

PRIJAVNI OBRAZEC in PRAVILA NATEČAJA

Rok za prijave je 3. julij 2023.

    


četrtek, 4. maj 2023 Jane Street Virtual Estimathon - Pridruži se virtualni izvedbi Estimathona, ki ga organizira podjetje Jane Street

Ali veš koliko računalnikov je bilo povezanih na svetovni splet 1. januarja 1989? Ali koliko videov je takih, ki ima na Youtubu več kot milijardo ogledov? Kaj pa na primer pasovna nižina pod Atlantskim oceanom?

Če želite odgovarjati na podobna vprašanja se lahko pridružite Estimathonu - ekipnem tekmovanju, ki vključuje trivio, teorijo iger in matematično razmišljanje. Udeleženci bodo razporejeni v ekipe po 4 do 6 oseb, ki bodo v 30 minutah reševali 13 različnih problemov, ki se ocenjujejo. 

Po Esthimatonu bo potekal Q&A session s podjetjem Jane Street - odlična priložnost, da spoznate njihove zaposlene kot tudi njihove zaposlitvene možnosti. 

Estimathon bo potekal, 10. maja 2023, med 18.00 in 19.30 uro, preko ZOOM povezave. 

Prijavite se lahko do 8. maja 2023.

Prijavi se >>> TUKAJ

Izvedba bo potekala v angleščini.

***

Do you know how many computers were connected to the Internet on 1 January 1989? Or how many YouTube videos have more than 1 billion views? What about the bandwidth beneath the Atlantic Ocean?

If you want to solve problems like these, join us at our upcoming Estimathon — a team-based contest that combines trivia, game theory and mathematical thinking. Participants will be placed in teams of 4 to 6 that will be tasked with solving 13 estimation problems in just 30 minutes.

After the Estimathon concludes, join us for a Q&A session with Jane Street traders and recruiters to learn more about our firm’s work and opportunities. 

Estimathon will take place on 10 May 2023, from 6 pm to 7.30 pm. 

Application deadline >>Wednesday 8th May

This event will be hosted in English. 


APPLY >>> HERE


četrtek, 4. maj 2023 Podjetje Agilcon išče nove sodelavce z osnovnim znanjem programiranja za redno/študentsko zaposlitev ali za opravljanje prakse

Podjetje Agilcon vabi k prijavi programerje, ki se bodo pridružili naši Salesforce Delivery, Gecko Delivery ali Gecko Product ekipi. Skrbeli bodo za razvoj, testiranje in predajo v uporabo Salesforce (Sales, Service in Marketing Cloud) ali Gecko HRM rešitev. Pri razvoju novih funkcionalnosti bodo tesno sodelovali z ekipo inženirjev, produktnih vodij in arhitektov.

Od kandidatov pričakujejo:

 • Izkušnje in razumevanje jezikov Java, JavaScript (poznavanje SQL, JSON, CSS, XML, AJAX tehnik je prednost),
 • Razumevanje objektno usmerjenega programiranja in izkušnje z vsaj enim od OOP jezikov (Java, C#, Python),
 • Osnovno poznavanje zalednih sistemov, integracijskih vmesnikov, web in mobilnih tehnologij,
 • Dobre komunikacijske veščine,
 • Sposobnost prepoznavanja želja in potreb strank.

Prednost bodo imeli kandidati, ki:

 • Poznajo koncept CRM, ERP, HRIS ali HRM rešitev,
 • Imajo izkušnje s sodelovanjem s strankami in uvajanjem IT rešitev,
 • Imajo izkušnje z razvojem na mobilnih napravah.

Poleg zgoraj naštetih šteje tudi naslednje:

 • Radovednost, energija in pozitivna naravnanost,
 • Sposobnost (so)delovanja v timu,
 • Analitične sposobnosti in sposobnost dobrega upravljanja s časom,
 • Aktivno znanje angleškega jezika.

Ponujajo vam:

 • Redno zaposlitev s 6-mesečno preizkusno dobo,
 • Strukturiran onboarding in mentorstvo,
 • Fleksibilni delovni čas (prisotni ali priključeni smo med 9. in 15. uro, preostali čas si organiziraš sam),
 • Hibridno delovno okolje (kombinacija dela od doma in dela v naši ljubljanski pisarni),
 • Certificiranje v enem najbolj dinamičnih IT ekosistemov – Salesforce,
 • Delniške opcije (stock options),
 • Dodatno pokojninsko zavarovanje,
 • Sofinanciranje športnih aktivnosti,
 • Delo na zanimivih projektih za slovenske in mednarodne stranke (njihove reference najdete na tej povezavi: https://www.agilcon.com/sl/zgodbe-o-uspehu/),
 • Delo v prijetnem, dinamičnem in sodobnem delovnem okolju,
 • Delo v sproščenem mednarodnem timu specialistov, ki narekujejo trende razvoja rešitev Salesforce v regiji,
 • Avtonomno delo s prostorom za napake – le tako rastemo in se učimo,
 • Timska druženja  – za vsakogar nekaj.

Več informacij o podjetju TUKAJ

Več informacij o DELU

   


sreda, 3. maj 2023 WINGS FOR LIFE SKUPINSKI TEK Z APLIKACIJO V ORGANIZACIJI UP///WINGS FOR LIFE APP RUN ORGANISED BY UP

     

****

Prvo nedeljo v maju (7. maja) že nekaj let zaznamuje tek Wings for life, ki poteka na tri načine – na večjem dogodku, kjer tekače lovi zasledovalno vozilo (ta bo v Ljubljani) ali pa z aplikacijo. To lahko uporabi vsak, ki se bo na nedeljo ob 13.00 odpravil na tek, lahko pa se pridruži enemu od t. i. »app run« organiziranih tekov z aplikacijo, kjer vas lovi virtualni avtomobil. Letos bo tovrstni tek prvič potekal ob morju v organizaciji Šport UP, ki na Univerzi na Primorskem skrbi za rekreacijo študentov in zaposlenih. Tekli bomo od stavbe UP FTŠ Turistica do zadnjega pomola portoroške plaže (krajši tek, obračališče po 2 km) ali pa do Seče (daljši tek, 4,4 km v eno smer).

    

S tekom želimo najprej spodbuditi študente in zaposlene k dodatni rekreaciji ter prijetnem druženju, predvsem pa pomagati pri dobrodelnem projektu, saj se zavedamo pomena podpore dobrim raziskovalnim projektom. Pri tem želimo k skupnemu teku povabili lokalne in regionalne tekače, ki se za tek v prestolnici niso odločili, bi pa raje tekli v družbi. Vsi pa bomo sledili sloganu teka – tečem za tiste, ki ne morejo.

V poseben navdih nam bo zato ambasador ŠportUP Wings for life World Run 2023 – App Campus Run UP, in sicer naš alumni Aljoša Habjan, diplomant Aplikativne kineziologije UP FVZ. Aljoša se je tekom študija težko poškodoval in postal tetraplegik. Kljub temu je vztrajal in opravil vse manjkajoče predmete in vsebine ter decembra 2022, pod mentorstvom doc. dr. Mateja Plevnika uspešno zagovarjal zaključno nalogo z naslovom »Gibalna/športna aktivnost tetraplegikov«. Njegova zgodba o nesreči, ki ga ni ustavila, bo zagotovo motivacija za vsakega od nas.

   

Prijavo na tek opravite prek aplikacije teka, kjer tudi opravite donacijo v višini 15,00 eur. Drugih stroškov s pridružitvijo organiziranemu teku ni, UP Pedagoška fakulteta pa bo poskrbela tudi za animacijo in varstvo otrok tekačev (od dopolnjenega 5. leta, s predhodno prijavo).

Za vse tekače bosta po teku na voljo pijača in prigrizek na terasi UP Turistice, kjer se lahko podružijo in podelijo vtise.

PRIJAVA ZA TEKAČE       

PRIJAVA ZA VARSTVO OTROK


Želiš biti del dogodka, vendar ne tečeš? Prijavi se kot prostovoljec! Spodaj vpiši svoje podatke ali se prijavi preko obrazca TUKAJ. Sestanek prostovoljcev bo preko ZOOM povezave potekal v sredo, 3. 5. v večernih urah, točne podatke in povezavo pa prejmete po prijavi.

    


****

For several years now, the first Sunday in May (7 May) has been marked by the Wings for Life Run, which takes place in three ways - at a major event, where runners are chased by a pursuit vehicle (this will be in Ljubljana) or by an app. This can be used by anyone who is going to run on Sunday at 13:00, or you can join one of the "app runs" organised with the app, where you are chased by a virtual car. This year, for the first time, this type of run will take place by the seaside, organised by Sport UPwhich is responsible for the recreation of students and staff at the University of Primorska. We will run from the UP FTŠ Turistica building to the last pier of the Portorož beach (shorter run, turning point after 2 km) or to Seča (longer run, 4.4 km one way).  

    

With the run, we want to first of all encourage students and staff to enjoy additional recreation and pleasant socialising, but above all to help the charity project, as we are aware of the importance of supporting good research projects. We would like to invite local and regional runners who have not chosen to run in the capital but would prefer to run in the company of others to join us. And we will all follow the slogan of the run - I run for those who can't. 

We will be especially inspired by the StartUP Wings for life World Run 2023 - App Run UP ambassador, our alumni Aljoša Habjan,graduate of Applied Kinesiology at UP FVZ. Aljoša was seriously injured during his studies and became a tetraplegic. Nevertheless, he persevered and passed all the missing courses and subjects and successfully defended his final thesis entitled "Physical/sport activity of tetraplegics" in December 2022, under the mentorship of Assoc. Prof. Dr. Matej Plevnik. His story about the accident that did not stop him will surely be a motivation for all of us.  

      

You can register for the run via the run app, where you can also make a donation of €15.00. There are no other costs for joining the organised run, and the UP Faculty of Education will also provide animation and childcare for the runners' children (from the age of 5, with prior registration). After the run, all runners will be offered a drink and a snack on the terrace of the UP Turistica, where they can mingle and share impressions. 

RUNNERS REGISTRATION


Want to be part of the event but you don't run? Sign up as a volunteer! The volunteer meeting will take place via the ZOOM link on Wednesday 3 May in the evening, and you will receive the exact details and link after registration. APPLY >> HERE


petek, 21. april 2023 Prva Evropska poletna šola umetne inteligence (ESSAI) in (ACAI)/// First European Summer School on Artificial Intelligence (ESSAI) and (ACAI)

Evropska poletna šola umetne inteligence (ESSAI) je nova in prva poletna šola, ki poteka pod okriljem Evropskega združenja za umetno inteligenco (EurAI). Njen primarni cilj je postati osrednji prostor za študente in mlade raziskovalce na področju umetne inteligence, ta bo namreč služila predvsem aktualnim razpravam in izmenjavi znanj. Oblika pa je podobna Evropski poletni šoli logike, jezika in informacij (ESSLLI), ki poteka od leta 1989. 

V letošnji prvi izvedbi bo poletna šola, ESSAI 2023, ponujala 24 enotedenskih tečajev z različnih področij umetne inteligence in njenih poddisciplin. ESSAI in ACAI bosta organizirana kot enoten dogodek ki bo obsegal 6 vzporednih sklopov, kjer bo program ESSAI sestavljen z različnimi zahtevnostnimi ravnmi kot je osnovna, začetna in napredna raven. 

Predavanja bodo izvajali vrhunski raziskovalci iz številnih svetovno priznanih Univerz, kot so  Stanford (ZDA), Univerza v Washingtonu (ZDA), Royal Melbourne Institute of Technology (Avstralija) in ostalih priznanih EU Univerz. Da bo širina znanj resnično obsegala vse profile, bodo prisotna tudi številna podjetja s področja AI, eno takih je podjetje DeepMind.

Kaj ponuja?

 • ACAI-2023 bo združeval 10 učnih ur (po 2 x 90 minut) na temo umetne inteligence in znanosti,
 • ESSAI-2023 pa bo skupaj s tretjo poletno šolo TAILOR ponujal 24 tečajev (po 5 x 90 minut) na vse teme umetne inteligence, ki jih bo izbral mednarodni programski odbor.

Prav tako bodo vsi obiskovalci poletne šole ESSAI in ACAI 2023 upravičeni do nižje cene pri registraciji 34. šole ESSLLI 2023, ki bo potekala teden dni po dogodku na isti lokaciji. 

Kdaj?

Evropska poletna šola o umetni inteligenci ESSAI in ACAI, bo potekala, od 24. do 28. julija 2023, v Ljubljani, na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Univerze v Ljubljani. 

Glavni organizator dogodka je slovensko društvo za umetno inteligenco (SLAIS), član EurAI, Univerza na Primorskem, Univerza v Ljubljani, in Institut Jožef Stefan.   

Tečaji ESSAI na voljo >> TUKAJ 

Seminarji ACAI-2023 na voljo >>TUKAJ

  


European summer school on Artificial Intelligence (ESSAI) is a new and first summer school, held under the auspices of the European Association for AI (EurAI). The core goal of the event is to become the central meeting place for students and young researchers in Artificial Intelligence to discuss current research and share knowledge. Furthermore, the format of the ESSAI is comparable to the European Summer School on Logic, Language and Information (ESSLLI), which has been running since 1989.

The first summer school will provide 24 weekly courses with different areas of AI and their subdiscipline. ESSAI and ACAI 2023 will be organized as a single event with six parallel tracks, where the ESSAI program will include different levels of difficulty of the courses such as foundational, introductory or advanced. 

There will be well-known researchers from world-renowned Universities such as Stanford (USA), University of Washington (USA), Royal Melbourne Institute of Technology (Australia) and other EU Universities, also AI companies (for example DeepMind) will be presented as well.

What does it offer?

 • ACAI-2023 will offer 10 invited tutorials (of 2x90min each) on the topic of AI & Science,
 • while ESSAI-2023, together with the third TAILOR Summer School, will offer 24 courses (of 5x90min each) on all topics of AI, solicited through an open call for course proposals and selected by an international program committee.

Moreover, all attendees of ESSAI and ACAI 2023 will be entitled to a lower price for the 34th edition of ESSLI 2023, which will take place at the same location one week after the event.

When?

European summer school on Artificial intelligence (ESSAI) and ACAI will take place from 24 to 28 July 2023, in Ljubljana, at the Faculty of Computer and Information Science.

The organizers of the event are the Slovenian Artificial Intelligence Society (SLAIS), a member society of EurAI, the University of Ljubljana, the University of Primorska and the Jožef Stefan Institute.

ESSAI courses >>> HERE

ACAI tutorials >>> HERE

All information: HERE 

   


četrtek, 20. april 2023 Prosto delovno mesto: trgovec z energenti // GENI-I

Si želiš, da bi bilo tvoje delo dinamično, zanimivo, vsak dan polno izzivov, v osnovi pa izhajajoče iz konkretnih ciljev in želenih rezultatov? Želiš spoznati zakonitosti trgovanja z energenti in se na tem področju dolgoročno razvijati? Če poleg tega uživaš tudi v spremljanju globalnih novic in trgov, si preberi več o področju trgovanja in delu trgovca z energenti ter se pridruži ekipi GEN-I. 

Trgovanje je eden izmed stebrov družbe GEN-I, ki je prisotna v 22 državah in trenutno obvladuje še 16 hčerinskih družb, kar jo uvršča med vodilna evropska podjetja v elektroenergetski panogi.

Trgovanje je močno prepleteno z napredno analitiko in inovativnimi analitičnimi orodji, ki jih v GEN-I vseskozi razvijajo in nadgrajujejo. Da je trgovanje v GEN-I tako uspešno, gre zasluga odgovornemu in profesionalnemu pristopu, v ozadju tega pa sta znanje in poglobljeno razumevanje energetskega trga. In vse to postavlja GEN-I v sam vrh najzanesljivejših in najprodornejših trgovcev tako v Sloveniji kot tudi širše.

Preberi si več o področju trgovanja in se prijavi na delovno mesto trgovca z energenti ali se vpiši v bazo kandidatov GEN-I.


četrtek, 20. april 2023 Brezplačni spletni tečaj španščine // Free Online Spanish Course

Med 15. majem in 2. junijem 2023 se bo preko platforme Google Classroom odvil začetni tečaj španskega jezika za študente. Tečaj poteka preko samostojnega dela, udeležba je brezplačna. Po uspešno opravljenem tečaju bodo udeleženci prejeli certifikat o uspešno opravljenem začetnem tečaju španščine.

Rok prijave je 10. maj 2023. Prijave sprejemamo preko elektronskega naslova international@famnit.upr.si. V sporočilu je potrebno navesti gmail račun, saj je dostop do tečaja možen samo z aktivnim gmail računom. 

***

From 15 May to 2 June 2023 Online Spanish Course for beginners will take place via Google Classroom. The course is based on individual work of participants, which will receive the Certificate upon successful completion of the course. There is no participation fee for our students.

Application deadline is 10 May 2023. In order to apply please send your gmail account at international@famnit.upr.si


sreda, 19. april 2023 EPSO priprave za zaposlitve na EU institucijah // EPSO Preparations for Employment in EU Insitutions

EPSO priprave so namenjene vsem, ki želite pomoč pri opravljanju vstopnih pogojev za delo v EU institucijah.

Kdaj? 13. maj 2023

Kje? V živo na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani in preko Zoom-a.

Več informacij in prijava na EPSO priprave: https://www.fu.uni-lj.si/epso-priprave/

Zakaj in kako do zaposlitve v institucijah Evropske unije si lahko preberete tukaj: https://www.fu.uni-lj.si/izobrazevanje/zaposlitev_v_eu_epso/

EPSO preparations are intended for anyone who wants help in fulfilling the entry requirements for work in EU institutions.

When? 13 May 2023

Where? In person at the Faculty of Administration of the University of Ljubljana and via Zoom.

More information and application for EPSO preparations can be found here: https://www.fu.uni-lj.si/epso-priprave/

More information on why and how to get a job in the institutions of the European Union are available here: https://www.fu.uni-lj.si/izobrazevanje/zaposlitev_v_eu_epso/


torek, 18. april 2023 Razpis rednih volitev dekana UP FAMNIT///Call for the regular election of the Dean of UP FAMNIT

Obveščamo vas, da je Senat UP FAMNIT na današnji 4. redni seji sprejel Sklep o razpisu rednih volitev dekana UP FAMNIT. Priloge k sklepu so Rokovnik za izvedbo volilnih opravil ter obrazca za predlaganje kandidata in soglasje kandidata h kandidaturi.

Volitve bodo potekale v četrtek, 29. junija od 9. do 17. ure, predčasne volitve pa v četrtek, 22. junija od 9. do 17. ure.

Gradiva in informacije s podrobnejšimi podatki o izvedbi volitev so objavljene na spletni strani fakultete.


We would like to inform you that the Senate of UP FAMNIT, in today's 4th regular session, adopted the Decision on the Call for the regular election of the Dean of UP FAMNIT. 

An integral part of the Decision is the Schedule for the Implementation of Electoral Tasks, and two forms: the form for the nomination of a candidate and the form for the candidate's consent to the nomination. 

The election will be held on Thursday, 29 June, from 9 am to 5 pm. Advance voting (early election) will take place on Thursday, 22 June, from 9 am to 5 pm. 

Additional information and all relevant materials on the election procedure are available on the Faculty website.


ponedeljek, 17. april 2023 The “Stakeholder Challenge” (Edition 2023)

Kaj je “Stakeholder Challenge” ?

Tekmovanje poteka v skupini najmanj treh študentov (s treh različnih univerz), ki oblikujejo ekipo in se potegujejo za inovativne rešitve izziva podjetja Prodigy's Group.

Cilj izziva je analizirati in oblikovati ukrep za izboljšanje platforme skupine Prodigys: AgrEGG, ki jo uporabljajo številna podjetja s seznama Fortune 500. Platforma omogoča enostavno pridobivanje podatkov, ki jih je mogoče hitro združiti ne glede na količino in vir.

Ekipo bodo sestavljali 3 študenti in 1 Univerzitetni profesor - T4EU mreže; na voljo tri dni za končno rešitev problema.  

Vsaka skupina bo imela na voljo mentorja, ki jo bo vodil skozi proces tekmovanja.  

Izziv bo potekal preko spleta in bo trajal od 10. do 13. maja 2023.

Faze izziva:

 • Analiza uporabnikov: izdelava lastne nadzorne plošče in ocena uporabnosti sprednjega in zadnjega dela spletne strani

 • Benchmark-analiza (primerjalna tržna raziskava) - raziskava podobnih programskih oprem s poudarkom na njenih posebnostih in dejavnikih uspeha.

 • Urejanje uporabniškega vmesnika s preoblikovanjem nekaterih elementov/oddelkov.

 • Koncept plug-in Ustvarjanje dodatnih storitev, ki lahko povečajo učinkovitost izdelka/storitve.

Rok za prijavo: 21. april 2023

Zmagovalec prejme 1500 €.

Več informacij in prijava >>> TUKAJ

      


What's the Challenge about?

The competition allows a group of at least 3 students (coming from three different universities) to create a team and to compete to offer innovative solutions to a challenge submitted by “Prodigy's Group” Company. 

The challenge aims to analyze and design an improvement action on a Prodigys Group platform: AgrEGG, which is already used by many "Fortune 500" companies. The platform allows easy exploration of data that, regardless of quantity and source, manage to combine them quickly thanks to its drill down, aggregation, and intelligent visualization modules. 

The teams (3 students and 1 academic staff of the T4EU Alliance) will be challenged for 3 days, to offer their solution for the Company request.

Each group will receive an assigned mentor, who will guide it through the process of the challenge.

The Challenge will be online and It will last three days: 10th /11th/12th of May 2023. 

Project phases: 

 • User analysis: the creation of own dashboard and evaluation of frontend and backend usability.

 • Benchmark Market research of similar software highlighting its specialities and success factors.

 • Tuning User Interface by redesigning some elements/sections. 

 • Concept plug-in Creation of additional services which can increase the effectiveness of the product/service.

The application deadline is 21 April 2023.

The winner gets 1500 €. 

APPLY >>> HERE

     


petek, 14. april 2023 PRIHAJA SEJEM MAGISTRSKIH IN DOKTORSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV "UPGRADE - RAZŠIRI SVOJE ZNANJE!"///THE MASTER'S AND DOCTORAL DEGREE FAIR "UPGRADE - EXPAND YOUR KNOWLEDGE!"

ENGLISH BELOW

   Že veš kam naprej? Poznaš vse svoje možnosti? Si željan novega znanja, pa se ti zdi, da si za študij že prestar? Pridi in se pozanimaj! 

  

Dne 18. aprila 2023, med 9.00 in 18.00, v Kopru (na dvorišču UP Fakultete za humanistične študije) boste imeli priložnost pridobiti vse informacije na enem mestu, saj Univerza na Primorskem organizira UPgrade – sejem magistrskih in doktorskih študijskih programov UP, kjer bodo predstavljene:

 • fakultete Univerze na Primorskem in študijski programi,
 • možnosti nadaljevanja študija na UP,
 • možnosti prehajanja med programi;
 • kako lahko usklajujete delo in študij ter
 • kako se lahko vključujete v ostale aktivnosti univerze.

Na dogodku, ki bo ponujal mnogo več kot le predstavitev študijskih programov 2. in 3. stopnje študija, boste lahko obiskovalci pridobili informacije tudi o mednarodnih izmenjavah, vpisnih pogojih in postopkih, pomembnosti kompetenc in razlogih, zakaj se za odločiti za študij ob delu tudi v kasnejših letih. Na različnih točkah se bodo predstavljali:
 

 • UP Fakulteta za humanistične študije
 • UP Fakulteta za management
 • UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
 • UP Fakulteta za turistične študije - Turistica
 • UP Fakulteta za vede o zdravju
 • UP Pedagoška fakulteta
 • UP Inštitut Andrej Marušič
 • UP Univerzitetna knjižnica
 • UP Center znanosti - Akvarij Piran in Arheološki park Simonov zaliv
 • Karierni center UP
 • Vpisna služba UP

  PRIJAVA

  PROGRAM PREDSTAVITEV ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV:

  Predstavitve študijskih programov se bodo izvajale na dvorišču pri Pretorski palači. S prijavo v obrazcu (na dnu novice) si zagotovite mesto na predstavitvi.

  URA 

  PROGRAM 

  ČLANICA 

  IZVAJALEC 

  9.00

  Data Science

  UP FAMNIT

  Doc. dr. Vida Groznik 

  9.30 

  Socialna Pedagogika 

  UP PEF 

  Doc. Dr. Ana Bogdan Zupančič 

  10.00 

  Ekonomija in finance 

  UP FM 

  Izr. Prof. Dr. Suzana Laporšek 

  10.30 

  Politologija 

  UP FM 

  Doc. Dr. Andreja Pegan 

  11.00 

  Računalništvo in informatika 

  UP FAMNIT 

  Izr. prof. dr. Matjaž Kljun 

  11.30 

  Turizem 

  UP FTŠ Turistica 

  Dr. Petra Zabukovec Baruca 

  12.00 

  Andragogika 

  UP PEF 

  Alja Polanec, študentka

  13.00

  Športna vzgoja

  UP FVZ

  Asist. Irena Kleibencetl

  13.30 

  Management 

  UP FM 

  Prof. Dr. Aleksander Janeš 

  14.00 

  Dediščinski turizem 

  UP FTŠ Turistica + UP FHŠ 

   

  14.30 

  Varstvo narave 

  UP FAMNIT 

  Doc. dr. Živa Fišer 

  15.00 

  Inkluzivna Pedagogika 

  UP PEF 

  Doc. Dr. Karmen Drljić 

  16.00 

  Psihologija in Biopsihologija 

  UP FAMNIT 

  Dr. Vesna Jug 
  Prof. dr. Vlasta Novak Zabukovec 

  16.30 

  Management trajnostnega razvoja 

  UP FM 

  Prof. Dr. Mirko Markič 

  17.00 

  Pravo za management 

  UP FM 

  Prof. Dr. Elizabeta Zirnstein 

  PROGRAM DELAVNIC IN DODATNIH VSEBIN

  Dodatne vsebine se bodo izvajale v Santorijevi sobi v stavbi Univerze na Primorskem (pritličje Armerije).

  URA 

  PROGRAM ;

  ČLANICA 

  IZVAJALEC 

  11.00 

  Male skrivnosti velikih študentov, delavnica

  UP

  Vpisna služba in Karierni center UP 

  12.00 

  Miti in skupinska zavest, pogovor s prof. dr. Metko Zupančič 

  UP FHŠ

  Oddelek za uporabno jezikoslovje in Center za jezike UP, Metka Zupančič in Polona Oblak 

  12.30 

  Ostani na UP in postani mladi raziskovalec. 

  UP FM

  Asist. Jan Frančeškin 

  13.00 

  Ostani na UP kot strokovni sodelavec 

  UP

  Pravna in kadrovska služba UP 

  14.30 

  Praktično delo v Arheološkem parku in možnosti za promocijo/komunikacijo arheoloških spoznanj 

  UP CZ - Arheološki park Simonov zaliv

  Andrej Preložnik 

  15.00 

  Kako izgleda delo v akvariju in česa kot obiskovalci običajno ne vidite? 

  UP CZ - Akvarij Piran

  Akvarij Piran – dr. Manja Rogelja 

  16.00 

  Male skrivnosti velikih študentov, delavnica 

  UP

  Vpisna služba in Karierni center UP 

  17.00 

  Študij 35+, pogovor s študenti UP, ki so se za študij odločili v poznejših letih 

  UP

  Petra Majcen, Silvana Shoposki

  Ves dan bo na voljo tudi informativno svetovanje Kariernega centra in Vpisne službe, možnost pa boste imeli tudi pogovora s predstavniki referata. Na voljo vam bosta ves dan referat UP FVZ in UP FHŠ, med 9.00 in 10.00 ter med 13.00 in 14.00 pa tudi predstavnica referata UP PEF.

  Se vidimo!

   

  Already know where to go next? Do you know all your options? Are you hungry for new knowledge but feel you are too old to study? Come and find out!

         

  The University of Primorska is organising a fair for master's and doctoral programmes "UPgrade! - expand your knowledge", which will take place on Tuesday, 18 April between 9 am and 6 pm in the atrium of the Pretorska Palace and UP FHŠ.

  The event will offer much more than just a presentation of the 2nd and 3rd cycle study programmes, visitors will also be able to find out about international exchanges, entry requirements and procedures, the importance of competences and reasons to choose to study alongside work in later years. At various points, there will be presentations of:

  • UP Faculty of Humanities
  • UP Faculty of Management
  • UP Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies
  • UP Faculty of Tourism Studies - Turistica
  • UP Faculty of Health Sciences
  • UP Faculty of Education
  • UP Andrej Marušič Institute
  • UP University Library
  • UP Science Centre - Aquarium Piran and Archaeological Park Simonov zaliv
  • UP Career Centre
  • UP Enrolment Service

  REGISTRATION

  **NOTICE** - all the presentations will be held in Slovenian language. You are very welcome to stop by the info points of the faculties and get the information you need. You can also attend the presentations and/or chat with the lecturer before or after the individual event. We are sure they will be happy to answer all your questions. We have marked with a * the study programmes, that are held in the English language as well.

  PRESENTATIONS OF STUDY PROGRAMMES:

  Presentations of study programmes will be held in the courtyard of the Pretorian palace. By registering in the form (at the bottom of the article) you can secure your place at the presentation.

  TIME

  PROGRAMME

  FACULTY

  LECTURER

  9.00

  Data Science *

  UP FAMNIT

  Doc. dr. Vida Groznik 

  9.30 

  Social Pedagogy

  UP PEF 

  Assist. Prof. Dr. Ana Bogdan Zupančič 

  10.00 

  Economics and Finance *

  UP FM 

  Assoc. Prof. Dr. Suzana Laporšek 

  10.30 

  Political Science *

  UP FM 

  Assist. Prof. Dr. Andreja Pegan 

  11.00 

  Computer science and informatics

  UP FAMNIT 

  Assoc. Prof. dr. Matjaž Kljun 

  11.30 

  Tourism

  UP FTŠ Turistica 

  Dr. Petra Zabukovec Baruca 

  12.00 

  Andragogy

  UP PEF 

  Alja Polanec, študentka

  13.00

  Sports Education

  UP FVZ

  Assist. Irena Kleibencetl

  13.30 

  Management *

  UP FM 

  Prof. Dr. Aleksander Janeš 

  14.00 

  Heritage Toursim 

  UP FTŠ Turistica + UP FHŠ 

   

  14.30 

  Nature conservation 

  UP FAMNIT 

  Assist. prof. dr. Živa Fišer 

  15.00 

  Inclusive pedagogy 

  UP PEF 

  Assist. prof. dr. Karmen Drljić 

  16.00 

  Psychology and Biopsychology

  UP FAMNIT 

  Dr. Vesna Jug 
  Prof. dr. Vlasta Novak Zabukovec 

  16.30 

  Sustainable Development Management 

  UP FM 

  Prof. Dr. Mirko Markič 

  17.00 

  Law for management 

  UP FM 

  Prof. Dr. Elizabeta Zirnstein 

  PROGRAMME of WORKSHOPS and ADDITIONAL CONTENT

  The additional activities will be held in the Santori Room in the University of Primorska building (ground floor of the Armeria).

  TIME

  WORKSHOP/PRESENTATION 

  FACULTY

  LECTURER

  11.00 

  Little secrets of great students, workshop

  UP

  Admission office and Career center

  12.00 

  Myths and Group Consciousness, discussion with Prof. Dr. Metko Zupančič

  UP FHŠ

  Department of Applied Linguistics and UP Language Centre, Metka Zupančič and Polona Oblak

  12.30 

  Stay at UP and become a young researcher.

  UP FM

  Asist. Jan Frančeškin 

  13.00 

  Stay at UP as administrative staff

  UP

  UP Legal and Human Resources Department

  14.30 

  Practical work in the Archaeological Park and possibilities for promotion/communication of archaeological findings

  UP CZ - Arheološki park Simonov zaliv

  Andrej Preložnik 

  15.00 

  What does the work in the aquarium look like and what do you as visitors usually not see?

  UP CZ - Akvarij Piran

  Aquarium Piran – dr. Manja Rogelja 

  16.00 

  Little secrets of great students, workshop

  UP

  Admission office and Career center

  17.00

  Study 35+, discussion with UP students who decided to study in their later years

  UP

  Petra Majcen, Silvana Shoposki

  Throughout the day, the Career Centre and the Enrolment Service will be available for information and advice, and you will also have the opportunity to talk to representatives of the Registrar's Office. The UP FVZ and UP FHŠ Student Offices will be available throughout the day, as well as a representative of the UP PEF Student Office between 9.00 and 10.00 and between 13.00 and 14.00.

  See you there!


   četrtek, 13. april 2023 Hekaton BEST Hack 8.0 // Hackathon BEST Hack 8.0

   Si želiš programerskega izziva? Ti je pomembno, da kot skupnost čimprej zmanjšamo naš ogljični odtis in pomagamo pri zmanjševanju podnebnih sprememb?

   Sestavi ekipo od 2 do 4 študentov in se nam pridruži na hackathonu BEST Hack 8.0, ki traja 24 ur in ga letos že osmo leto organizira društvo BEST Ljubljana.

   Kdaj:22. in 23. april 2023

   Dogodek se začne v soboto, 22. 4., ob 9.00 z registracijo tekmovalcev, konča pa v nedeljo, 23. 4., okoli 13.00 s podelitvijo nagrad zmagovalcem.

   Kje: Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, Večna pot 113

   Letošnji izziv je izdelava mobilne aplikacije za spremljanje našega ogljičnega odtisa s pomočjo strojnega učenja. Aplikacija naj na nek način beleži oz. predvideva naš ogljični odtis (uporabite lahko prosto dostopne podatke iz interneta, podatke o vremenu, svoj urnik oz kakršnekoli druge podatke) in priporoča, kako ga lahko vsak posameznik zniža (npr. če je lepo vreme, aplikacija priporoča vožnjo s kolesom namesto uporabe avtomobila). Bolje bodo ocenjene izvirne ideje reševanja problema in aplikacije z dobro uporabniško izkušnjo.

   Najboljše tri ekipe čakajo bogate nagrade, in sicer:

   • 1. mesto: 1200€,
   • 2. mesto: 800€,
   • 3. mesto: 500€,

   Za vse udeležence bosta na dogodku na voljo hrana in pijača, čakajo pa vas tudi goodie bagi. Na dogodek prinesite svoje prenosne računalnike in kakšen podaljšek. S seboj si lahko prinesete spalke in penaste podloge ter prespite na fakulteti, da boste imeli kar najbolj avtentično izkušnjo, po želji pa lahko kodirate vseh 24 ur.

   Prijava: https://forms.gle/ZPi1cT1oBFp8ZWhU8

   • Rok prijave je nedelja, 16. april 2023, ob polnoči.

   Do you want a programming challenge? Is it important to you that as a community we reduce our carbon footprint as soon as possible to help reduce climate change?

   Form a team of 2 to 4 students and join us at the BEST Hack 8.0 hackathon, which lasts 24 hours and is organized by the BEST Ljubljana association for the eighth year in row.

   When: April 22 and 23, 2023

   The event begins on Saturday, April 22, at 9:00 a.m. with the registration of competitors, and ends on Sunday, April 23, at around 1:00 p.m., with the awarding of prizes to the winners.

   Where:Faculty of Computer Science and Informatics, University of Ljubljana, Večna pot 113

   This year's challenge is to create a mobile application to monitor our carbon footprint using machine learning. The application should in some way record or predicts our carbon footprint (you can use freely available data from the Internet, weather data, your schedule or any other data) and recommends how each individual can reduce it (e.g. if the weather is good, the application recommends riding a bicycle instead of using a car) . Original problem solving ideas and apps with a good user experience will be rated better.

   The best three teams are waiting for gorgeous prizes:

   • 1st place: €1200,
   • 2nd place: €800,
   • 3rd place: €500,

   Food and drinks will be complimentary at the event for all participants, and goodie bags are also waiting for you. Bring your laptops and some kind of extension to the event. You can bring your pajamas and sleeping pads and sleep at the college for the most authentic experience possible, and you can code 24 hours a day if you want.

   Application: https://forms.gle/ZPi1cT1oBFp8ZWhU8

   • The application deadline is Sunday, April 16 at midnight.

   sreda, 12. april 2023 Vabilo na Regijski zaposlitveno-karierni sejem // Invitation to Regional Career Fair

   V četrtek, 20. 4. 2023, med 11. in 17. uro, bo v dvorani Bonifika v Kopru potekal Regijski zaposlitveno-karierni, na katerega ste lepo vabljeni vsi študentje.

   Na sejmu se bo predstavilo skoraj 70 delodajalskih organizacij iz lokalnega okolja, regije in tudi širše, med njimi tudi Univerza na Primorskem. Sejem je tako odlična priložnost za mreženje študentov  s svojimi potencialnimi delodajalci, organizatorji študijske prakse, študentkega dela, ipd.

   Vsem zainteresiranim študentom za udeležbo Karierni center Univerze na Primorskem ponuja tudi možnost priprave in pregleda CV ter druge oblike podpore in svetovanja pri pripravah na srečanja z delodajalci v okviru sejma.

   V ta namen bo pred samim sejmom organiziran tudi skupni pripravljalni dogodek, ki bo v torek, 18. 4. 2023, ob 14. uri, preko ZOOM.

   Zato vabljeni k prijavi oziroma najavi udeležbe. Prijave so namenjene predvsem organizaciji obiska na sejmu ter pripravi posameznikov za uspešno mreženje s potencialnimi delodajalci.

   Za dodatne informacije in pojasnila so vam sodelavci Kariernega centra UP na voljo preko e-pošte: kariernicenter@upr.si ali na telefonski številki: 05/611 76 36

   ***

   On Thursday, 20 April 2023, between 11 a.m. and 5 p.m., the Regional Career Fair will take place in Bonifika Hall in Koper, to which all students are cordially invited.

   Almost 70 employer organizations from the local environment, the region and beyond will present themselves at the fair, including the University of Primorska. The fair is thus an excellent opportunity for students to network with their potential employers, student work providers, traineeship opportunities, etc.

   To all students interested in participating, the Career Center of the University of Primorska also offers the possibility of preparing and reviewing CVs, as well as other forms of support and advice in preparing for meetings with employers as part of the fair.

   For this purpose, a preparatory event will be organized before the fair itself, which will take place on Tuesday, 18 April 2023, at 2 p.m., via ZOOM.

   Therefore, you are invited to apply or announce your participation. Applications are primarily intended for organizing a visit to the fair and preparing individuals for successful networking with potential employers.

   For additional information and explanations, the colleagues of the UP Career Center are at your disposal via e-mail: kariernicenter@upr.si or on the phone number: 05/611 76 36


   torek, 11. april 2023 TEDEN ALUMNI UP///UP ALUMNI WEEK PROGRAMME

   17.–21. april 2023

   ZELENA, DIGITALNA IN VKLJUČUJOČA UP: SPODBUJATI, ŠIRITI IN VKLJUČEVATI SE V SKUPNOST ALUMNOV UP

   Pridružite se nam na Tednu Alumni UP 2023 in z nami ustvarite zgodbe novih znanj, uspehov, prijateljstev ter možnosti medsebojnega deljenja, povezovanja in izmenjav – tako na osebni kot tudi strokovni ravni.

   PRIJAVA TUKAJ

   ****

   PONEDELJEK, 17. 4. 2023

   • 10.00    Delavnica: USTVARJALNA SUPERVIZIJA: PODPORA V SOOČANJU Z IZZIVI DELOVNEGA OKOLJA IN KONTINUIRANEGA STROKOVNEGA/PROFESIONALNEGA RAZVOJA, doc. dr. Aleksandra Schuller (prostori UP FHŠ)
   • 10.00    Predavanje: MOJ ŠEF, ALGORITEM – IZZIVI ALGORITEMSKEGA MANAGEMENTA ZA PRIHODNOST DELA, izr. prof. dr. Suzana Laporšek in asist. Barbara Švagan (Zoom)
   • 15.00    Delavnica: LAŽNE NOVICE IN INFORMACIJSKA PISMENOST, prof. dr. Vlado Kotnik (prostori UP FHŠ)
   • 17.00    ALUMNI UP FAMNIT TOČKA NA EGMO  Evropska dekliška matematična olimpijada (Avla hotela Histrion)

   → Delavnica: USTVARJALNA SUPERVIZIJA: PODPORA V SOOČANJU Z IZZIVI DELOVNEGA OKOLJA IN KONTINUIRANEGA STROKOVNEGA/PROFESIONALNEGA RAZVOJA, doc. dr. Aleksandra Schuller

   UP FHŠ (Titov trg 5, 6000 Koper)

   Delavnica predstavlja izkustveni seminar, namenjen refleksiji o temah, s katerimi se soočamo v procesih svojega strokovnega oziroma profesionalnega razvoja. Kot je razvidno že iz imena tega supervizijskega pristopa, je pri ustvarjalni superviziji v ospredju z umetnostnimi izraznimi sredstvi (risanje, pisanje, različne projekcijske/konkretizacijske tehnike ipd.) udejanjena praksa profesionalne refleksije: udeleženci bodo svoja vprašanja raziskovali s pomočjo različnih umetnostnih medijev oziroma izraznih načinov kakor tudi skozi pogovor. Tako prek ustvarjalnega procesa kot refleksivne prakse supervizanti dobijo nove uvide v raziskovane tematike, pogosto pa tudi že povsem konkretne odgovore in usmeritve za svoje nadaljnje delovanje, zato lahko vključenost v individualno, skupinsko ali timsko supervizijo predstavlja pomemben vir podpore in profesionalne rasti strokovnih delavcev.

   →    Predavanje: MOJ ŠEF, ALGORITEM – IZZIVI ALGORITEMSKEGA MANAGEMENTA ZA PRIHODNOST DELA, dr. Suzana Laporšek in asist. Barbara Švagan

   spletno predavanje (Zoom)

   Digitalizacija in razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij sta močno spremenila obstoječe trende s področja managementa. Če smo bili do sedaj vajeni osebnega odnosa med zaposlenimi in nadrejenimi, so v preteklih letih velik del organizacije, delitve in nadzora dela prevzeli algoritmi. Ta fenomen lahko opazimo pri novih oblikah dela, kot je npr. platformno delo, pa tudi v tradicionalnih oblikah zaposlitve. Na delavnici bomo tako obravnavali nekaj ključnih vprašanj in izzivov, ki jih odpira razvoj algoritemskega managementa. 

   → Delavnica: LAŽNE NOVICE IN INFORMACIJSKA PISMENOST, prof. dr. Vlado Kotnik

   UP FHŠ (Titov trg 5, 6000 Koper)

   Z vzponom pametnih telefonov in platformizacijo medijev so lažne novice na družabnih omrežjih postale obsežna medijska industrija, ki širi svoj vpliv v vse kotičke naših življenj. Kako vemo, kaj je res in kaj ne? Kako prepoznati in preveriti dejstva lažne novice v družabnih medijih? Kako lažne novice spodkopavajo naše zaupanje v medije in demokratično javno sfero? Na podlagi česa še zaupati medijem? In kako še zaupati oblastem v medijih? Kaj nam zgodovina lažnih novic lahko pove o njih? Kakšen je vpliv lažnih novic danes? Kako prepoznati lažne novice v prihodnosti? Kaj je preverjanje dejstev? Kaj lahko storimo, da sami ne širimo lažnih novic? Kakšne so lahko koristne lekcije iz dosedanjega preučevanja lažnih novic? To so le nekatera pomembna vprašanja, ki bodo obravnavana in premišljana v interaktivnem vzdušju delavnice. Spoznali boste osnove kritične medijske ekologije in kritične medijske pedagogike za lažje razumevanje okoliščin in strategij produkcije lažnih novic. Naučili se boste krmariti med obilico informacij v medijskem okolju in ozavestili svoje lastno medijsko sebstvo – kako postati medijsko osveščen in družbeno angažiran nosilec in izvajalec kritičnega mišljenja, ki pomaga svet informacij narediti za bolj zanesljivo in zaupanja vredno skupno okolje.

   → ALUMNI UP FAMNIT točka na EGMO (Evropska dekliška matematična olimpijada)

   Avla hotela Histrion (Obala 2, 6320 Portorož)

   Mednarodno tekmovanje v matematiki – Evropska dekliška matematična olimpijada (EGMO) – je namenjena srednješolkam, ki jih zanima matematika s poglobljenim vidikom, segajočim prek osnovnega šolskega programa. 12. izvedbo dogodka bo tokrat gostila Slovenija – med 13. in 19. aprilom 2023 se bo namreč okoli 240 tekmovalk iz 60 držav pomerilo v svojem matematičnem znanju v Portorožu. EGMO že vse od prvega tekmovanja leta 2012 promovira mlade znanstvenice, povečuje delež deklet v ekipah na Mednarodnih matematičnih olimpijadah (IMO), poleg tega pa podpira socialno, kulturno in interdisciplinarno izmenjavo med najstnicami širom sveta. Navedeno je tudi del vrednot, ciljev in zavedanja Univerze na Primorskem, ki si želi privabljati uspešne in potencialne raziskovalke, zato je s ponosom aktivno udeležena pri pripravi in izvedbi olimpijade, ki jo kot krovna organizacija vodi Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenija (DMFA Slovenije).


   TOREK, 18. 4. 2023

   • 9.00      UPgrade – razširi svoje znanje! Sejem magistrskih in doktorskih študijskih programov UP (Avla Armerije UP in dvorišče UP FHŠ)
   • 10.00    Predavanje: DIGITALNI TRENDI KOMUNICIRANJA Z RAZLIČNIMI GENERACIJAMI POTROŠNIKOV, prof. dr. Tina Vukasović (Zoom)
   • 10.00    Predavanje: KRIPTOGRAFIJA PO KVANTNIH RAČUNALNIKIH, prof. dr. Nastja Cepak (prostori UP FAMNIT)
   • 13.30    Predavanje: INOVATIVNI PRISTOPI SPREMLJANJA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI, asist. Aja Bončina (objekt Livade 1.0)
   • 15.00    Delavnica: MERITEV TELESNE SESTAVE V PREHRANSKI POSVETOVALNICI, asist. Špela Bužinel in Luka Trapara (prostori UP FVZ)
   • 15.00    Predavanje: VIBEE: DRUŽABNO OMREŽJE NOVE GENERACIJE, Tine Flis (prostori UP FTŠ Turistica)
   • 16.30    Predavanje: RESTORATIVNA OKOLJA – OKOLJA, V KATERIH SE LJUDJE POČUTIMO IN FUNKCIONIRAMO BOLJE, dr. Dean Lipovac (prostori UP FAMNIT)

   → UPgrade – razširi svoje znanje! Sejem magistrskih in doktorskih študijskih programov UP 

   dvorišče UP FHŠ in avla Armerije UP (Titov trg 4, 6000 Koper)

   → Predavanje: DIGITALNI TRENDI KOMUNICIRANJA Z RAZLIČNIMI GENERACIJAMI POTROŠNIKOV, prof. dr. Tina Vukasović

   spletno predavanje (Zoom)

   Udeleženci bodo spoznali digitalne trende, ki zaznamujejo trženje v »novi realnosti« in so pomembni pri vzpostavljanju in ohranjanju učinkovite komunikacije med podjetji in različnimi generacijami potrošnikov.

   → Predavanje: INOVATIVNI PRISTOPI SPREMLJANJA BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI, asist. Aja Bončina

   objekt Livade 1.0 (Livade 4, 6310 Izola)

   V uvodnem delu bo potekalo predavanje z naslovom »Genetska pestrost, sorodnost in reproduktivno prostorsko vedenje pri dveh pogostih vrstah kopitarjev«. Udeleženci bodo spoznali, kako lahko s pomočjo sodobnih molekularnih orodij spremljamo prostorsko in razmnoževalno vedenje prostoživečih živali, po uvodnem predavanju pa bodo sledile interaktivne delavnice na tematiko inovativnih metod monitoringa (spremljanje razširjenosti, številčnosti, idr. lastnosti prostoživečih živali), ki temeljijo na sodobnih pristopih digitalizacije, in sicer s pomočjo inovativne aplikacije SRNA (Spremljanje in Raziskovanje Narave z Aplikacijo) in VHF radijskega sprejemnika Biotracker. Izpostavljen bo tudi pomen državljanske znanosti pri raziskovanju in poznavanju lastnosti prostoživečih živali Slovenije. Udeleženci bodo v sklopu delavnic spoznali inovativne pristope monitoringa, ki omogočajo izboljšanje poznavanja, posledično pa tudi upravljanja in varstva prostoživečih živali v Sloveniji.

   → Delavnica: MERITEV TELESNE SESTAVE V PREHRANSKI POSVETOVALNICI, asist. Špela Bužinel in Luka Trapara

   UP FVZ (Polje 42, 6310 Izola)

   Udeleženci bodo imeli priložnost za izvajanje meritev telesne sestave s pomočjo telesnega analizatorja (tj. bioimpedančna tehtnica proizvajalca Tanita). Posamezniki bodo dobili vpogled v sestavo svojega telesa – telesne maščobe, puste telesne mase oz. mišične mase idr. in to dobili natisnjeno. Rezultate bomo na kratko pokomentirali in razložili vsaki skupini po opravljenih meritvah (to pomeni da vsi iz skupine počakajo da zaključi zadnji iz skupine, za tem bo sledila kratka 5 minutna obrazložitev rezultatov). Hkrati bomo na kratko predstavili delovanje in storitve, ki jih bo prehranska posvetovalnica UP FVZ ponujala v kratkem.

   → Predavanje️VIBEE: DRUŽABNO OMREŽJE NOVE GENERACIJE, Tine Flis

   UP FTŠ Turistica (Obala 11a, 6320 Portorož)

   Predavanje bo vodil mag. študent UP FM Tine Flis, idejni vodja projekta Vibee, tj. aplikacija, ki vzpodbuja aktivno druženje, povezuje ljudi s podobnimi interesi in informira o raznih aktualnih dogodkih. Namen predavanja je namreč želja po vzpodbujanju inovativnosti in podjetništva tako pri študentih kot vseh ostalih zainteresiranih.

   → Predavanje: RESTORATIVNA OKOLJA – OKOLJA, V KATERIH SE LJUDJE POČUTIMO IN FUNKCIONIRAMO BOLJE, dr. Dean Lipovac

   UP FAMNIT (Glagoljaška ulica 8, 6000 Koper)

   Restorativna okolja so prostori, ki ljudem omogočajo, da se sprostijo in si opomorejo od vsakodnevnega stresa. Ta okolja so lahko različnih oblik – od naravnih okolij, kot so gozdovi ali plaže, do umetnih prostorov, kot so parki ali vrtovi. Vsem restorativnim okoljem je skupno to, da zagotavljajo občutek miru, varnosti in oddiha od zahtev zunanjega sveta. Študije so pokazale, da ima lahko preživljanje časa v restorativnem okolju vrsto pozitivnih učinkov na duševno in telesno zdravje ljudi, vključno z zmanjšanjem ravni stresa, izboljšanjem razpoloženja in izboljšanjem kognitivnih funkcij. Načrtovanje in ustvarjanje restorativnih okolij je zato pomemben vidik za arhitekte, urbaniste in oblikovalce, ki želijo spodbujati dobro počutje v svojih skupnostih.


   SREDA, 19. 4. 2023

   10.00    SPREHOD PO MESTU: PLASTI KOPRA, doc. dr. Boštjan Bugarič (Koper)

   15.00    Predavanje: KAKO V KOMUNIKACIJI MANIPULIRAMO S SVOJIMI SOGOVORNIKI, izr. prof. dr. Janez Mekinc (prostori UP FTŠ Turistica)

   16.00    Predavanje: RUBIKOVA KOCKA: OD TEORIJE GRUP, PREKO ALGORITMOV DO HITROSTNEGA REŠEVANJA, doc. dr. Branko Kavšek (prostori UP FAMNIT)

   18.00    Predavanje: KAKO VEMO, KAJ VEMO, asist. dr. Katja Berčič (prostori UP FAMNIT)

   19.00    Predavanje: PRIJATELJI ALI SOVRAŽNIKI – PRI RASTLINAH JE VSE MOGOČE, asist. dr. Katarina Šoln (prostori UP FAMNIT)

   19.00    23. FVZvečer, Katedra za kineziologijo (Zoom)

   → SPREHOD PO MESTU: PLASTI KOPRA, doc. dr. Boštjan Bugarič

   Zbirno mesto: Titov trg (6000 Koper)

   → PredavanjeKAKO V KOMUNIKACIJI MANIPULIRAMO S SVOJIMI SOGOVORNIKI, izr. prof. dr. Janez Mekinc

   UP FTŠ Turistica (Obala 11a, 6320 Portorož)

   Cilj predavanja je osvetlili pomen poznavanja vrednostnega sistema sebe in sogovornikov. Govorili bomo o načinih pozitivne manipulacije v komunikaciji prek poznavanja vrednostnega sistema posameznika, o čustveni učinkovitosti v komunikaciji, o komunikaciji v konfliktnih in stresnih situacijah ter nenazadnje o razlikovanju med čustvenimi in vedenjskimi reakcijami v težavnih in stresnih situacijah.

   → PredavanjeRUBIKOVA KOCKA: OD TEORIJE GRUP, PREKO ALGORITMOV DO HITROSTNEGA REŠEVANJA, dr. Branko Kavšek

   UP FAMNIT (Glagoljaška ulica 8, 6000 Koper)

   Vsi poznamo Rubikovo kocko, kaj ne? Pravijo, da je to najbolj prodajana igrača na svetu. Vse od leta 1974, ko jo je izumil madžarski izumitelj, kipar in profesor arhitekture Ernő Rubik, je bilo prodanih skupaj prek 300 milijonov kock po vsem svetu (če upoštevamo tudi njene izpeljanke). Rubikova kocka je svoj višek popularnosti dosegla v 80-ih letih prejšnjega stoletja, ko je postala predmet preučevanj tako matematikov, računalničarjev, kot nasploh vseh ljubiteljev te sestavljanke. Na delavnici bomo spoznali, kaj Rubikova kocka sploh je, kako je sestavljena, kaj je to permutacija Rubikove kocke in kako permutacije lahko opišemo z matematično teorijo grup. Dotaknili se bomo algoritmov na Rubikovi kocki, spoznali kaj je to »božje število«, »božji algoritem« in »seksi premik« ter na kratko orisali osnovni postopek reševanja Rubikove kocke. Na koncu pa se bomo podali še v vode hitrostnega reševanja Rubikove kocke (po angleško: speedcubing) in spoznali t. i. »hitrostne kocke«. Videli bomo, da za hitrostno reševanje osnovni postopek ne zadošča in bomo tako spoznali Friedrichovo (ali krajše CFOP) metodo. Seveda pa samo poznavanje metod in algoritmov reševanja pri hitrostnem reševanju ne zadošča, zato se bomo dotaknili še vseh ostalih »malih trikov«, ki nam na koncu lahko omogočijo, da Rubikovo kocko sestavimo v manj kot minuti, 30 sekundah, morda celo v manj kot 10 sekundah.

   → Predavanje: KAKO VEMO, KAJ VEMO, dr. Katja Berčič

   UP FAMNIT (Glagoljaška ulica 8, Koper)

   Kot vsi vemo, če ne znamo postaviti ravno pravega vprašanja, popularna orodja za iskanje povsem odpovedo. Ta težava je splošna. V vedno večjih količinah znanja vedno težje najdemo, kar nas zanima – to velja tudi (ali še posebej) za matematiko. Na predavanju bo tekla beseda o tem, zakaj je v kombinatoriki včasih lažje najti izrek kot v analizi ali topologiji, kaj bi lahko naredili, da bomo imeli v prihodnosti boljše iskalnike po matematičnem znanju, ter kakšno vlogo pri tem igrajo matematične baze in formalna matematika.

   → Predavanje: PRIJATELJI ALI SOVRAŽNIKI – PRI RASTLINAH JE VSE MOGOČE, dr. Katarina Šoln

   UP FAMNIT (Glagoljaška ulica 8, Koper)

   Rastlinski svet je precej podoben človeškemu: nekatere rastline so najboljše prijateljice, druge pa so smrtne sovražnice. Razlog se skriva v kemijskih spojinah (alelokemikalijah), ki jih nekatere rastline sproščajo v zemljo in z njimi zaustavijo rast sosednjih rastlin. Ta pojav se imenuje alelopatija. Predavateljica že več let preučuje to »skrivno rastlinsko orožje« v laboratoriju. Vedno se zgodi podobno: alelokemikalije zavrejo rast korenine drugih rastlin. Ta drama propadanja se dogaja v koreninskem vršičku. V tem najbolj oddaljenem delu korenine poteka rast, hkrati pa ga lahko alelokemikalije tudi najhitreje prizadenejo. Predavateljica bo razjasnila, kako deluje alelopatija, kaj se v koreninah dogaja na celičnem nivoju in ali se lahko rastline sploh branijo pred alelopatijo. Mogoče pa spoznate, da je rastlinski svet precej bolj zanimiv, kot ste mislili …

   → 23. FVZvečer, Katedra za kineziologijo UP FVZ

   Spletni dogodek (Zoom)


   ČETRTEK, 20. 4. 2023 – MEETUP

       

   VABLJENI NA OSREDNJI DOGODEK TEDNA ALUMNI UP!

   Avla UP FAMNIT (Glagoljaška ulica 8, 6000 Koper)

   • 17.00    Kvintet Osminka
   • 17.10    Karierne zgodbe alumnov UP (video)
   • 17.20    Uvodni pozdrav rektorice Univerze na Primorskem prof. dr. Klavdije Kutnar in predsednika Alumni UP izr. prof. dr. Mirka Prosena
   • 17.30    Kvintet Osminka
   • 17.35    »Per aspera ad astra«: pogovor s predsednikom Državnega sveta Republike Slovenije g. Markom Lotričem
   • 17.50    Standup nastop, Perica Jerković
   • 18.10    Ambientalna spremljava ob druženju

   PETEK, 21. 4. 2023

   • 10.00    Delavnica: KINEZIOLOGI – OD FAKULTETE DO (SAMO)ZAPOSLITVE, izr. prof. dr. Klemen Širok (prostori UP FVZ)
   • 11.00    Predavanje: COMPUTATIONAL TECHNIQUES FOR BINOMIAL DIVISIBILITY BY TWO PRIMESizr. prof. dr. Russ Woodroofe (prostori UP FAMNIT)
   • 15.00    Predavanje: DIMENZIJE RAZLIČNOSTI IN MEDSEBOJNO RAZUMEVANJE, asist. Metka Malčič (prostori UP FHŠ)

   →    Delavnica: KINEZIOLOGI – OD FAKULTETE DO (SAMO)ZAPOSLITVE, izr. prof. dr. Klemen Širok

   UP FVZ (Polje 42, 6310 Izola)

   Delavnica je namenjena predstavitvi zaposlitvenih poti kineziologov. V okviru zaposlitev v javnem sektorju bomo poleg destinacij predstavili tudi (morebitne) zaposlitvene pogoje. Večji del delavnice pa bo namenjen predstavitvi zaposlitvenih možnosti za kineziologe v privatnem sektorju. Tu bomo naslovili sledeča vprašanja, kako začeti (razvoj in testiranje podjetniške ideje), kako izbrati ustrezno pravno osebo, kaj je potrebno za izpolnjevanje pogojev, pridobitev oz. zagotovitev ustrezne dokumentacije, ter kako snovati in izvesti ustrezen trženjski pristop. Delavnica se bo zaključila z odgovori na vprašanja in reševanjem morebitnih težav udeležencev.

   →    Predavanje: DIMENZIJE RAZLIČNOSTI IN MEDSEBOJNO RAZUMEVANJE, asist. Metka Malčič

   UP FHŠ (Titov trg 5, 6000 Koper)

   Mnogotere spremembe, predvsem globalizacija, migracije, tehnološki napredek in njihove posledice nas kot posameznike in kot družbo postavljajo pred nove izzive, za katere je potrebno razvijati drugačne, specifične veščine in kompetence. Na delavnicah si bodo udeleženci s pomočjo iztočnic na izbrano temo (različni teksti, avdio- in videoposnetki…), prek skrbno pripravljenih dejavnosti in kreativne uporabe IKT, dela v dvojicah in v manjših skupinah, širili znanje, izmenjevali izkušnje in poglede, spoznavali sebe in druge, razmišljali o različnih dimenzijah prostora, o preteklosti in sedanjosti, o podobnostih in razlikah. Delavnice bodo spodbujale sodelovanje, izmenjavo in kreativnost.


     

   Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod

   ******** 

   17–21 April 2023

   GREEN, DIGITAL & INCLUSIVE UP: TO ENCOURAGE, EXPAND, AND ENGAGE IN THE UP ALUMNI COMMUNITY

   Join us for the UP Alumni Week 2023 and start co-creating stories of new knowledge, success, friendships, and opportunities to share, connect, and exchange – both on a personal and professional level.

   REGISTRATION  HERE

   ****

   MONDAY, 17 APRIL 2023

   • 10.00    Workshop: CREATIVE SUPERVISION: SUPPORT IN FACING THE CHALLENGES OF THE WORKING ENVIRONMENT AND CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT, Assist. Prof. Aleksandra Schuller, PhD (UP FHŠ premises, Titov Trg 5, 6000 Koper)
   • 10.00    Lecture: MY BOSS THE ALGORITHM – CHALLENGES OF ALGORITHMIC MANAGEMENT FOR THE FUTURE OF WORKAssoc. Prof. Suzana Laporšek, PhD, and Assist. Barbara Švagan (Zoom)
   • 15.00    Workshop: FAKE NEWS AND INFORMATION LITERACY, Prof. Vlado Kotnik, PhD (UP FHŠ premises, Titov Trg 5, 6000 Koper)
   • 17.00    ALUMNI UP FAMNIT POINT AT EGMO – European Girls’ Mathematical Olympiad (Histrion Hotel lobby, Obala 2, 6320 Portorož)

   TUESDAY, 18 APRIL 2023

   • 9.00       UPgrade – Expand Your Knowledge! Fair of Master's and Doctoral Study Programmes of UP (premises of the Rectorate of UP, Armerija UP lobby, Titov Trg 4, 6000 Koper)
   • 10.00    Lecture: DIGITAL TRENDS IN COMMUNICATION WITH DIFFERENT GENERATIONS OF CONSUMERS, Prof. Tina Vukasović, PhD (Zoom)
   • 10.00    Lecture: CRYPTOGRAPHY AFTER QUANTUM COMPUTERS, Assist. Prof. Nastja Cepak, PhD (UP FAMNIT premises, Glagoljaška ulica 8, Koper)
   • 13.30    Lecture: INNOVATIVE APPROACHES TO BIODIVERSITY MONITORING, Assist. Aja Bončina (Livade 1.0, Livade 6, 6310 Izola)
   • 15.00    Workshop: BODY COMPOSITION MEASUREMENT IN A NUTRITION COUNSELING OFFICE, Assist. Špela Bužinel and Luka Trapara (UP FVZ premises, Polje 42, 6310 Izola)
   • 15.00    Lecture:VIBEE: NEW GENERATION SOCIAL NETWORKTine Flis (UP FTŠ Turistica, Obala 11a, 6320 Portorož)
   • 16.30   Lecture: RESTORATIVE ENVIRONMENTS – ENVIRONMENTS IN WHICH PEOPLE FEEL AND FUNCTION BETTERAssist. Dean Lipovac, PhD (UP FAMNIT premises, Glagoljaška ulica 8, 6000 Koper)

   WEDNESDAY, 19 APRIL 2023

   • 10.00    CITY WALK: LAYERS OF KOPER, Assist. Prof. Boštjan Bugarič, PhD (starting point: Titov Trg, 6000 Koper)
   • 15.00    Lecture: HOW WE MANIPULATE OUR INTERLOCUTORS IN COMMUNICATION, Assoc. Prof. Janez Mekinc, PhD (UP FTŠ Turistica premises, Obala 11a, 6320 Portorož)
   • 16.00    Lecture: RUBIK'S CUBE: FROM GROUP THEORY THROUGH ALGORITHMS TO SPEED SOLVING, Assist. Prof. Branko Kavšek, PhD (UP FAMNIT premises, Glagoljaška ulica 8, 6000 Koper)
   • 18.00    Lecture: HOW WE KNOW WHAT WE KNOW, Assist. Katja Berčič, PhD (UP Famnit premises, Glagoljaška ulica 8, Koper)
   • 19.00    Lecture: FRIENDS OR FOES – ANYTHING IS POSSIBLE WHEN IT COMES TO PLANTS, Assist. Katarina Šoln, PhD (UP FAMNIT premises, Glagoljaška ulica 8, Koper)
   • 19.00    23th FVZ’S EVENING (»FVZvečer«), Department of Applied Kinesiology (Zoom)

   THURSDAY, 20 APRIL 2023 – MEETUP

          


   JOIN US FOR THE MAIN EVENT OF THE UP ALUMNI WEEK!

   Avla UP FAMNIT (Glagoljaška ulica 8, 6000 Koper)

   • 17.00     Osminka Quintet
   • 17.10     Career Stories of UP Alumni (video)
   • 17.20     Welcome Speech from the Rector of the University of Primorska, Prof. Klavdija Kutnar, PhD, and the President of Alumni UP, Assoc. Prof. Mirko Prosen, PhD
   • 17.30     Osminka Quintet
   • 17.35     »Per Aspera Ad Astra«: a Talk with the President of the National Council of the Republic of Slovenia, Mr. Marko Lotrič
   • 17.50     Stand-up Performance, Perica Jerković
   • 18.10     Mingling with refreshments and music

   FRIDAY, 21 APRIL 2023

   • 10.00    Workshop: KINESIOLOGISTS – FROM THE UNIVERSITY TO (SELF)EMPLOYMENT, Assoc. Prof. Klemen Širok, PhD (UP FVZ premises, Polje 42, 6310 Izola)
   • 11.00    Lecture: COMPUTATIONAL TECHNIQUES FOR BINOMIAL DIVISIBILITY BY TWO PRIMESAssoc. Prof. Russ Woodroofe, PhD (UP FAMNIT premises, Glagoljaška ulica 8, 6000 Koper)
   • 15.00    Lecture: DIMENSIONS OF DIVERSITY AND MUTUAL UNDERSTANDING Assist. Metka Malčič (UP FHŠ premises, Titov Trg 5, 6000 Koper)

   The project is co-financed by the Republic of Slovenia, the Ministry of Higher Education, Science and Innovation and the European Union – NextGenerationEU. The project is implemented in accordance with the Recovery and Resilience Plan (RRP) under the development area Smart, Sustainable and Inclusive Growth, component Strengthening competencies, in particular digital competencies and those required by the new professions and the green transition (C3 K5), for the investment measure Investment F. Implementation of pilot projects, the results of which will serve as a basis for the preparation of a roadmap for the reform of higher education for a green and resilient transition to a Society 5.0: project Pilot Projects for the Reform of Higher Education for a Green and Resilient Transition.

    

   torek, 11. april 2023 SPREJET SKLEP O RAZPISU REDNIH VOLITEV ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA UP////CALL FOR REGULAR ELECTIONS OF MEMBERS OF THE UP MANAGEMENT BOARD

   ***English below

   Rektorica Univerze na Primorskem, prof. dr. Klavdija Kutnar, je sprejela Sklep o razpisu rednih volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem. Sestavni del Sklepa o razpisu je Rokovnik za izvedbo volilnih opravil.
   ***

   Skladno s Sklepom o razpisu rednih volitev članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem začnejo z današnjim dnem, 5. 4. 2023, teči roki za volilna opravila.

   Skladno z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za redne volitve članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem je rok za vlaganje kandidatur za člane Upravnega odbora Univerze na Primorskem od 5. 4. 2023 do 17. 4. 2023 do 12. ure.

   Volilno pravico za izvolitev predstavnikov univerze iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko ali znanstvenoraziskovalno dejavnost, imajo visokošolski učitelji in sodelavci ter raziskovalci, ki so zaposleni na univerzi in imajo veljavno izvolitev v naziv visokošolskega učitelja, znanstvenega delavca, visokošolskega sodelavca ali raziskovalnega sodelavca.

   Volilno pravico za izvolitev predstavnika univerze iz vrst drugih delavcev imajo zaposleni na univerzi, ki opravljajo upravno-administrativne in strokovno-tehnične naloge.

   Podrobnejša navodila in obrazci so objavljeni na povezavi > Volitve članov Upravnega odbora Univerze na Primorskem 2023.


   The Rector of the University of Primorska Professor Klavdija Kutnar has adopted a Decision on the call for the regular election of members of the University of Primorska Management Board. The Decision includes the Schedule on the implementation of electoral procedures.

   ***

   Pursuant to the Decision on the call for the regular election of members of the University of Primorska Management Board, the period for election procedures start to run today, 5 April 2023.

   Pursuant to the Schedule on the implementation of electoral procedures for the regular election of members of the University of Primorska Administrative Board, the period for submitting nominations for members of the University of Primorska Management Board is from 5 April 2023 until 17 April 2023 at noon. 

   The right to vote for representatives of the University from among employees engaged in higher education activities or scientific research is granted to higher education teachers, associates, and researchers who are employed at the University and have been appointed to the positions of higher education teachers, researchers, higher education associates or research associates

   The right to vote for a representative of the University from among other employees is granted to university employees who administrative and technical tasks.perform administrative and technical tasks.

   More detailed instructions and forms are available at > 2023 Election of members of the University of Primorska Administrative Board.

      


   torek, 11. april 2023 VOLITVE REKTORJA UNIVERZE NA PRIMORSKEM 2023///ELECTIONS OF THE RECTOR OF THE UNIVERSITY OF PRIMORSKA 2023

   ***English below

   Senat Univerze na Primorskem je na  37. redni seji sprejel Sklep o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem.

   Sestavni del Sklepa o razpisu volitev je:  Rokovnik za izvedbo volilnih opravil.

   Skladno s Sklepom o razpisu rednih volitev rektorja Univerze na Primorskem začnejo z današnjim dnem, 22. 3. 2023, teči roki za volilna opravila.

   Skladno z Rokovnikom za izvedbo volilnih opravil za redne volitve rektorja je rok za vlaganje kandidatur za rektorja Univerze na Primorskem od 22. 3. 2023 do 21. 4. 2023 do 12. ure.

   Volilno pravico za izvolitev rektorja Univerze na Primorskem imajo tri skupine volivcev:

   • visokošolski učitelji, znanstveni delavci, asistenti z raziskovalnim nazivom in visokošolski sodelavci,
   • študenti in
   • drugi delavci.

   Podrobnejša navodila in obrazci so objavljeni na povezavi Volitve rektorja Univerze na Primorskem 2023.


   At the 37th regular session, the Senate of the University of Primorska, has adopted the Decision on the call for regular elections of the Rector of the University of Primorska.

   ***

   An integral part of the Decision on Calling for Elections is the Schedule for the Implementation of Electoral Tasks.

   In accordance with the decisions on the call for regular elections of the Rector of the University of Primorska, the deadlines for completing the election start from today, 22 March, 2023.

   In accordance with the Schedule for conducting election tasks for the regular elections of the Rector, the deadline for submitting a candidate for Rector of the University of Primorska is from 22 March 2023 to 21 April 2023 until 12:00 (noon).

   The three groups of voters who have the right to vote for the election of the Rector of the University of Primorska, are the following:

   • higher education teachers, scientific workers, research assistants and higher education staff,
   • students, and
   • other employees.

   More detailed instructions and the forms are published on the link > Election of the rector of the University of Primorska 2023.


   petek, 7. april 2023 24/7 odprtje avle v pritličju Glagoljaške 8 za študente UP FAMNIT//Ground floor lobby at Glagoljaška 8 open 24/7 for UP FAMNIT students

   Študente obveščamo, da z današnjim dnem avlo v pritličju Glagoljaške 8 odpiramo za študente UP FAMNIT 24/7 (24 ur, vse dni v tednu), in sicer za študij in s študijem povezane aktivnosti.

   Več informacij o uporabi avle je dostopnih >>> tukaj.

      

   We are pleased to announce that, as of today, students of UP FAMNIT have a 24/7 access to the lobby on the ground floor of Glagoljaška 8. The lobby can be used for studying and study-related activities. 
   More information on using the lobby is available >> here.

    

    


   četrtek, 6. april 2023 Psihološka svetovalnica UP za študente//UP Psychological Counseling Center for students

   Prijazno vabimo vse študente UP v psihološko svetovalnico, ki je začela delovati v okviru Univerze na Primorskem pod vodstvom  UP FAMNIT Oddelka za psihologijo. Svetovalnica študentom nudi psihološko podporo v obliki individualnih srečanj. V njej pa delujejo usposobljeni svetovalci, ki so vključeni v redno strokovno supervizijo.

   Svetovanje je za študente Univerze na Primorskem brezplačno.

   Na svetovanje v okviru Psihološke svetovalnice UP se lahko prijavite TUKAJ
   Vsi podatki iz prijavnega obrazca so zaupne narave in bodo uporabljeni izključno za organizacijo svetovanja.

   V kolikor imate kakšna vprašanja, lahko kontaktirate psiholoska.svetovalnica@upr.si

   V študentski svetovalnici lahko poiščete pomoč, če se soočate s težavami, kot so:

   • stiske v povezavi z učenjem, študijem oz. doseganjem akademskih ciljev,
   • težave pri usklajevanju obveznosti in osebnega življenja,
   • težave pri obvladovanju stresnih situacij,
   • čustvene težave, kot npr. tesnoba, panični napadi, depresija, motnje hranjenja ali druge težave v duševnem zdravju,
   • težave s samopodobo in druge stiske na osebnem področju, kot npr. težave v doživljanju sebe, obvladovanju čustev,
   • težave v medosebnih odnosih, kot npr. konflikti v družini, v partnerskem ali drugih odnosih, osamljenost,
   • različne druge psiho-socialne težave v obdobju prehoda v odraslost oz. ob spoprijemanju z življenjskimi spremembami.

   Na svetovalnico se lahko obrnete tudi v primeru želje po pogovoru v zaupnem in varnem okolju.

   Svetovanje poteka v živo (trg Brolo) oz. po dogovoru, preko spleta (na platformi Zoom).

   Kaj lahko pričakujete?

   • psihološko svetovanje izkušenih svetovalcev,
   • zaupno in varno okolje za pogovor o svojih težavah,
   • opolnomočenje pri soočanju z različnimi življenjskimi izzivi,
   • pomoč v procesu doseganja konstruktivnih sprememb ter pri razvoju spretnosti za učinkovitejše obvladovanje težav,
   • podporo pri morebitnem iskanju drugih oblik pomoči.    

   ******

   We cordially invite all UP students to the Psychological Counselling Centre, which has been launched within the University of Primorska under the leadership of the UP FAMNIT Department of Psychology. The Counselling Centre offers students psychological support in the form of individual meetings. It is staffed by trained counsellors who are involved in regular professional supervision.

   Counselling is free of charge for students of the University of Primorska.

   You can sign up HERE for counseling at the Psychological Counseling Center of UP.
   All data from the application form are confidential and will be used exclusively for the organization of counseling.

   If you have any additional questions, please contact us by e-mail: psiholoska.svetovalnica@upr.si 

   You can seek help in the Student Counselling Centre if you are facing problems such as:

   • difficulties related to learning, studying or achieving academic goals,
   • difficulties in balancing your commitments and your personal life,
   • difficulties in coping with stressful situations,
   • emotional problems such as anxiety, panic attacks, depression, eating disorders or other mental health problems,
   • self-esteem problems and other personal difficulties, such as difficulties in experiencing oneself, managing emotions,
   • difficulties in interpersonal relationships, such as conflicts in family, partner or other relationships, loneliness,
   • various other psychosocial problems in the transition to adulthood or in coping with life changes.

   You can also contact the counselling centre if you would like to talk in a confidential and safe environment.

   Counselling is provided in person (Brolo Square) or, by appointment, online (Zoom platform).

   What can you expect?

   • psychological counselling by experienced counsellors,
   • a confidential and safe environment to talk about your problems,
   • tempowerment to cope with different challenges in life,
   • help in the process of achieving constructive change and in developing skills to cope more effectively,
   • support in seeking other forms of help where appropriate.

     


   torek, 4. april 2023 Zeleni teden: Mednarodna akademija (2.-4. maj 2023, Italija) // Green Week: International Academy Fellowship (2-4 May 2023, Italy)

   Program je namenjen študentom vseh študijskih stopenj  iz različnih študijskih področij, kot so ekonomija in management, okoljske vede, in trajnostne prehrambene tehnologije. Cilj programa je raziskati temo trajnosti in ekološkega prehoda.

   Tridnevni program bo vključeval obiske podjetij iz severovzhodne Italije, ki se ukvarjajo s trajnostnim razvojem in študentom nudijo priložnost za interakcijo s strokovnjaki in menedžerji iz industrije. Začetek ture iz Padove je predviden v torek, 2. maja popoldne, in zaključek v četrtek, 4. maja popoldne prav tako v Padovi.

   Zainteresirani študentje se lahko prijavijo preko spletne prijavnice. Rok za prijavo: 9. april 2023

   Štipendijski program vključuje:

   • Udeležba na vodenih ogledih po najbolj inovativnih podjetjih na področju trajnosti.
   • Avtobusni prevozi za celotno trajanje akademije.
   • Polni penzion v 3-4 posteljnih sobah za ves čas bivanja (od torka, 2. do četrtka, 4. maja); eno- ali dvoposteljna namestitev je na voljo z doplačilom.

   Štipendijski program krije 50 % stroškov udeležbe. Po izboru udeležencev morajo izbrani študenti za potrditev udeležbe plačati kotizacijo v višini 290 evrov.

   Po uspešno zaključenem programu akademije vsi udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.

   Več informacij je dostopnih tu.

   ***

   The program is open to Bachelor's, Master's and PhD students from various academic disciplines such as economics and management, environmental sciences, and sustainable food technologies. The program aims to explore the topic of sustainability and ecological transition.

   The three-day program will include visits to companies from the North-Eastern Italy that are engaged in sustainability and provide students with an opportunity to interact with industry professionals and managers. The tour is scheduled to start from Padova on Tuesday 2nd May afternoon and end on Thursday 4th May afternoon in the same place.

   Prospective students may apply to our fellowship program here. Deadline to apply: 9 April 2023

   Fellowship program grants:

   • Participation in guided tours through the most innovative companies in the field of sustainability.
   • Bus transfers for the whole duration of the itinerary.
   • Full board accommodation in 3-4 bed rooms for the entire duration of the stay (from Tuesday 2 to Thursday 4 May); single or double-room accommodation is available at an additional cost.

   Our fellowship programme covers 50% of the participation fees. Upon selection of the application, in order to confirm participation to the Academy Programme, selected students are required to pay a participation fee of 290 Euros.

   Upon successful completion of Academy Programme all the participants will receive the Certificate of Attendance.

   More information can be found here.


   torek, 4. april 2023 Študentsko delo - Anketar/ka na projektu ReNature

   Opis projekta: UP FAMNIT je skupaj s partnerji (Javni zavod Park Škocjanske jame – vodilni partner, Občina Pivka, Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani ter Norveški inštitut za raziskovanje narave), maja 2022 pričel izvajati dvoletni projekt ReNature. Območje projekta je UNESCO Biosferno območje (BR) – porečje Krasa in reke Reke, ki obsega štiri občine: Divača, Hrpelje-Kozina, Pivka in Ilirska Bistrica.

   Glavni cilji projekta so:

   1. Renaturacija mokrišč in travišč, pomembnih za vrste Natura 2000 ter druge zavarovane vrste in habitatne tipe v BR
   2. Ocena ekosistemskih storitev
   3. Načrt upravljanja biosfernega območja
   4. Izobraževanje in ozaveščanje

   UP FAMNIT vodi cilj številka 2: Ocena ekosistemskih storitev.