Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN
natisni

Prošnje za predmet

Sprememba izbirnega predmeta

Prošnje za predmet so aktivne prvih 14 dni posameznega semestra. Študent prošnjo odda v ŠISu.

Študent lahko izbira med predmeti, ponujenimi v tekočem študijskem letu. Izvedba predmetov je dosegljiva tukaj.

Za predmete, izbrane v tekočem študijskem letu:

- študent v prošnji jasno napiše ime predmeta, ki ga zamenjuje, in ime predmeta, ki ga izbira,
- obvezna priloga prošnji je soglasje nosilca/izvajalca predmeta, ki ga študent izbira.

Za predmete, izbrane v preteklih študijskih letih:

Menjava predmeta, ki ga je študent izbral v preteklih študijskih letih je možna le v izjemnih, utemeljenih primerih:
- zdravstvene težave, izjemne druižinske, socialne ali druge nepredvidljive okoliščine: obvezna priloga dokazila, ki izkazujejo v prošnji navedene razloge,
- razlogi vsebinske narave: obvezna priloga je priporočilo koordinatorja študijskega programa.

Študent v prošnji jasno napiše ime predmeta, ki ga zamenjuje, in ime predmeta, ki ga izbira ter prošnji obvezno priloži soglasje novega nosilca/izvajalca predmeta.

Opravljanje obveznosti višjega letnika

Prošnje za predmet so aktivne prvih 14 dni posameznega semestra. Študent prošnjo odda v ŠISu.

- študent v prošnji jasno napiše ime predmeta, ki ga želi izbrati,
- obvezna priloga prošnji je soglasje nosilca/izvajalca predmeta, ki ga izbira.

Opravljanje (odstranitev) dodatnih študijskih obveznosti

Prošnje za predmet so aktivne prvih 14 dni posameznega semestra. Študent prošnjo odda v ŠISu.

Študent lahko opravlja dodatne študijske obveznosti izven programa, tj. se ne štejejo v povprečje vpisanega študijskega programa.

Študent v prošnji jasno napiše, kateri predmet želi opravljati kot dodatno študijsko obveznost in prošnji obvezno priloži soglasje nosilca/izvajalca predmeta.

Prošnje za vpis

Več informacij o prošnjah za vpis (pogojno napredovanje v višji letnik, podaljšanje statusa študenta, ponovni vpis) je na voljo tukaj.