Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 29. junij 2022 URNIK KNJIŽNICE med 6. 7. 2022 in 15. 7. 2022 / LIBRARY SCHEDULE between 6 July and 15 July 2022

Obveščamo Vas, da bo knjižnica v sredo 6.7.2022, ponedeljek 11.7.2022 in sredo 13.7.2022 zaprta. Ostale dni bo knjižnica obratovala po prilagojenem urniku.

ČETRTEK, 7. 7. 2022: 11:00 - 15:00

PETEK, 8. 7. 2022: 09:00 - 12:00

TOREK, 12. 7. 2022: 11:00 - 15:00

ČETRTEK, 14. 7. 2022: 11:00 - 15:00

PETEK, 15. 7. 2022: 09:00 - 12:00

Knjižnica TeMeNa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We would like to inform you that the library will be closed on Wednesday 6 July 2022, Monday 11 July 2022 and Wednesday 13 July 2022. On other days the library will be open according to a customized schedule.

THURSDAY, 7 July: 11:00 - 15:00

FRIDAY, 8 July: 09:00 - 12:00

TUESDAY, 12 July: 11:00 - 15:00

THURSDAY, 14 July: 11:00 - 15:00

FRIDAY, 15 July: 09:00 - 12:00

Library TeMeNa


torek, 28. junij 2022 SRNA: Nova aplikacija za monitoring prostoživečih živali / SRNA: New app for monitoring wildlife

Monitoring (spremljanje razširjenosti, številčnosti, itd.) populacij prostoživečih živali, ne glede na to ali so uvrščene med lovne vrste (tj. divjad) ali zavarovane vrste, je nujen del sodobnega varstva in/ali trajnostnega upravljanja populacij. Dosleden in sistematičen monitoring mnogih vrst je potreben tudi zaradi obveznosti, ki izhajajo iz slovenske in evropske zakonodaje. Ne le raziskovalci, ampak tudi ljubitelji narave lahko danes izjemoma prispevate k boljšem spremljanju stanja in razumevanja populacij mnogih vrst ter njihovih potreb.

Za namene lažjega in bolj sistematičnega monitoringa izbranih vrst prostoživečih živali smo razvili aplikacijo z imenom SRNA (Spremljanje in Raziskovanje Narave z Aplikacijo) v sodelovanju Lovske zveze Slovenije in treh raziskovalnih inštitucij (Univerze na Primorskem, Univerze v Ljubljani in Fakultete za varstvo okolja iz Velenja). Aplikacija omogoča zainteresiranim uporabnikom beleženje vnosov opažanj živali v naravi ali preprosto testiranje znanja prepoznavanja vrst preko zanimivega kviza (kmalu dostopen tudi v angleškem jeziku).

Aplikacijo SRNA lahko prenesete preko QR kode ali spletne povezave.

Vnosi opažanj živali bodo tako omogočili izboljšanje poznavanja, posledično pa tudi upravljanja in varstva prostoživečih živali v Sloveniji.  Z novimi tehničnimi možnostmi povezovanja velike množice terenskih podatkov, ki jih lahko zberejo vsi prebivalci v naravi, postaja njihova vloga »ljubiteljskih znanstvenikov« (angl. citizen scientists) izjemno pomembna. S povezovanjem podatkov ljubiteljskih znanstvenikov z velikimi nizi terenskih podatkov, pridobljenih z okoljskih opazovanj, lahko raziskovalci sedaj pridobijo nove vpoglede in podatke, ki so bili prej nedosegljivi.

Ljubiteljski znanstvenik lahko postanete tudi VI!

Z beleženjem opažanja redkih ali ogroženih kot tudi pogostih vrst,  boste lahko bistveno prispevali k izboljšanju poznavanje njihove razširjenosti in številčnosti, kar bo omogočalo raziskovalcem boljše ocenjevanje njihovih gostot ter splošno v kakšnem stanju so vrste. Pridobljeno znanje bo prispevalo tudi k izboljšanju varstva in upravljanja vrst oz. zagotovilo harmonično ravnovesje obstoja vrst. 

Do aplikacije lahko dostopate preko pametnega telefona ali računalnika s predhodno enkratno registracijo preko elektronskega naslova. Uporaba aplikacije je kljub njeni kompleksnosti (omogočeni so res številni vnosi različnih opažanj) enostavna, saj vas od začetka do konca vnosa vodijo notranje povezave in pregledni meniji.). Aplikacija omogoča tudi grafični prikaz vaših lastnih vnosov opažanj ter pregled vseh vnosov na območju Slovenije. Dodatno omogoča tudi neposredno komunikacijo med vami in raziskovalci, saj lahko prek nje posredujete kakršnakoli vprašanja v povezavi z vašimi opažanji na naslov: stepchange@famnit.upr.si

O rezultatih vas bomo redno obveščali. Posameznike z največ vnosi bomo za sodelovanje in še lažje beleženje podatkov o prostoživečih živalih tudi nadgradili. 

Vljudno vas vabimo, da prenesete aplikacijo in začnete vnašati opazovanja živali, kadar koli jih srečate v naravi, naj bo to med zahtevnim vzponom ali med sprehodom po gozdu!


Monitoring (checking the distribution, numbers, etc.) of wildlife populations is fundamental for successful conservation or management plans of wildlife populations, whether we are talking about hunting or strictly protected species. Regular and systematic monitoring of several species is also required by Slovenian and European legislation. Not only researchers, but also nature lovers today can make an exceptional contribution for a better monitoring and understanding of wildlife populations and their needs.

To conduct easier, better and more systematic monitoring of selected species of wild animals, we developed an application called SRNA in cooperation with the Hunting Association of Slovenia and three research institutions (University of Primorska, University of Ljubljana and Faculty of Environmental Protection of Velenje). The app allows those interested to record the observations of different animal species in nature.

The SRNA app can be downloaded via QR code or this link.

Those observations will contribute to a better understanding of wildlife, but you can also simply test their wildlife identification skills through a quiz (English version will be available soon). The collected data will not only improve our understanding of wildlife, but also contribute to better management and protection of wild animals (large mammals and selected bird species) in Slovenia. The broad distribution of smartphones and the development of dedicates apps makes it now possible for everyone to contribute and the role of “citizen scientists" is becoming extremely important. By connecting citizen science data with large datasets obtained from environmental observations, researchers can now address aspects previously unattainable with their strength alone.

You too can become a Citizen scientist!

By recording observations of both common and rare or endangered species, you can contribute to the understanding of their distribution and numbers, which will help researchers identify their densities and how the population is doing. Such knowledge will make it possible to develop conservation and management strategies enabling a harmonious coexistence of all species.

The app is available for both smartphone and computer and only asks for a one-time registration by email. Despite allowing for multiple data to be recorded, the app is user friendly and guides you from the beginning to the end of entering an observation by internal links and transparent/clear menus. Through the app, you will be able to get a graphical overview of your own entries and the overall information for the whole country. Additionally, you will be able to contact the researchers in the team with questions related to the project or their observation by writing to: stepchange@famnit.upr.si

Researchers will keep you informed about the results and the most active participants will be rewarded. We will also reward the individuals with the most entries.

We kindly invite all of you to download the app and start recoding your observations of wildlife whenever you encounter one, doesn’t matter if it is during a challenging hike or during a stroll in the countryside!


petek, 24. junij 2022 Študentsko delo V Cosylab-u, Inženir kontrolnih sistemov na lokaciji pri stranki (Anglija) ⁄ Cosylab is hiring a Control Systems Engineer at the Customer’s premises in the UK

Se tvoj študij bliža koncu? Iščeš podjetje, ki bi ti omogočilo delo tudi v tujini? Se znajdeš tako s tehničnimi zadevami kot tudi v komunikaciji z ljudmi? Preberi več spodaj!

Ekipa, ki razvija kontrolni sistem medicinskega pospeševalnika išče nadobudnega študenta oz. študentko, ki bo v letu 2022 zaključil/a študij in je pripravljen/a sprejeti izziv ter leto 2023 preživeti na lokaciji stranke obdan z različnimi napravami za nadzor in kontrolo pospeševalnika, ter misijo, da ga skupaj z ekipo Cosylabovih in strankinih strokovnjakov spravi v življenje. Delo bo zajemalo podporo stranki in Cosylab ekipi, pri verifikaciji in oživljanju kontrolnega sistem.

P.S.: To je tudi odlična odskočna deska za to, da postaneš inženir kontrolnih sistemov!

V Cosylab-u iščejo študenta ali študentko, ki:

 • Je pri koncu s študijem (FE, FERI, FMF ali drugi podobni tehnični programi).
 • Bi bil/a pripravljena delati pri naši stranki v Angliji v letu 2023.
 • Mu/ji je blizu delo z napravami, njihova intergracija, verifikacija.
 • Rad/a programira in ji brskanje po tuji kodi ni tuje.
 • Rad/a komunicira.
 • Ima oko za podrobnosti, je iznajdljiva in prilagodjiva.
 • Tekoče in pisno govori angleški jezik.

Kaj ponujajo?

 • Od študentskega dela do prve zaposlitve in karierne poti, prilagojene individualnim željam.
 • Mentorstvo in neposredni prenos znanja.
 • Vrsto Cosylab akademij (C++, C#, Java, EPICS, LabView …).
 • Delovno okolje s fleksibilnim delovnim časom in možnostjo dela na daljavo.
 • Možnost dela v tujini.
 • Okolje nenehnega izpopolnjevanja: redna domača in zunanja usposabljanja ter ekipa mednarodnih strokovnjakov, ki vam želijo pomagati pri rasti.
 • Številne ugodnosti: od rekreativnih športnih aktivnosti po službi, do neomejene količine kave in pijače, terapevtske masaže in ostale aktivnosti za dobro počutje. 
 • Številne Cosylab-ove dogodke (teambuildingi, Cosypiknik, novoletne zabave ...).
 • Prijetno delovno okolje z odprtimi, ustvarjalnimi in prijaznimi sodelavci.

So vzbudili tvoje zanimanje? Želiš biti del ekipe?

Oddaj svojo prijavo tukaj in bodi korak bližje temu, da postaneš pravi Cosylaber!


Are your studies coming to an end? Are you looking for a company that enables work abroad as well? Do both technical matters and communication with people suit you? Read more below!

Cosylab team, which is developing the control system for a medical accelerator, is looking for a student who will graduate in 2022 and is ready to take on the challenge and spend the year 2023 at the client’s location surrounded by various accelerator monitoring and control devices, with a mission to bring it to life with Cosylab and our client’s experts. The work will include supporting the client and the Cosylab team in verifying and reviving the control system.

P.S.: It’s an excellent springboard for becoming a control systems engineer!

At Cosylab, they’re looking for a student who

 • Is at the end of their studies (FE, FMF, FERI, or other similar technical fields).
 • Is ready to spend the year 2023 in the UK at our customer’s premises.
 • Likes to work close to the devices, taking care of their integration and verification.
 • Likes programming and is familiar with browsing through foreign code.
 • Has good communication skills.
 • Is details oriented, resourceful and flexible.
 • Is fluent in spoken and written English.

What they offer?

 • From student work to your first job and career path, customized to individual preferences.
 • Mentoring and direct knowledge transfer.
 • Cosylab academies (C++, C#, Java, EPICS, LabView …).
 • A work environment with flexible working hours and remote work.
 • Opportunities to work abroad, at our customer’s premises.
 • Interesting work full of challenges in an international working environment.
 • High-impact learning culture: regular in-house and external training sessions and a team of international professionals eager to help you grow.
 • Many recreational after-work activities, unlimited coffee, soft drinks, fruit, therapeutic massage, other well-being goodies.
 • Cosylab events (Team buildings, CosyPicnic, New Year’s Party … ).
 • Casual atmosphere with friendly faces where you can completely “be yourself”.

You can apply here.


torek, 21. junij 2022 Priporočila študentom za učinkovito učenje

Brošura je dostopna tukaj.


sreda, 15. junij 2022 Srečanje študentov in mentorjev študijskih praks na programih Varstvena biologija in Varstvo narave

Vabimo vas na srečanje z mentorji praks, ki bo potekalo 20. 6. 2022, in sicer:

Dogodek smo na oddelku za biodiverziteto pripravili z namenom izmenjave mnenj in izkušenj ter spletanju novih poznanstev in bodočih sodelovanj. Eden izmed naših glavnih ciljev je izboljšati praktično izkušnjo tako študentov kot tudi organizacij.

Vabljeni ste vsi. Tako tisti, ki ste prakso že opravili in bi radi z nami delili izkušnje in predloge za izboljšave, kot tisti, ki vas opravljanje prakse še čaka.

Na obeh dogodkih dobo pristoni predstavniki različnih organizacij (v živo ali preko Zooma). Lahko se udeležite tudi obeh dogodkov, da spoznate čim več organizacij, ki so morebiti tudi vaši bodoči ponudniki praks, sodelavci na projektih ali celo zaposlovalci.

 


sreda, 15. junij 2022 BASF Innovation Hub 2022" - velika priložnost za inovatorje, zagonska podjetja in študente

Z veseljem vas obveščamo, da vodilno svetovno kemijsko podjetje BASF tudi v letu 2022 podpira ideje zagonskih podjetij, ne glede na njihovo stopnjo razvoja, ter ideje inovatorjev, vključno z idejami najuglednejših raziskovalcev in študentov iz Slovenije. Podjetju BASF lahko prek BASF Innovation Hub 2022 natečaja predstavite svoje zamisli.

BASF Innovation Hub 2022 se bo osredotočil na ideje, povezane z okoljskim izzivom današnjega časa – z obnovljivi viri energije, ki se nanašajo na vsaj eno od naslednjih tem:

 1. čista energija,
 2. pametni prevoz in 
 3. strategije »Od kmetije do vilic«.

Države, ki so povabljene k sodelovanju, so: Avstrija in Madžarska (skupni lokalni dogodek); Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Srbija, Slovenija (skupni lokalni dogodek); Bolgarija, Grčija, Češka in Slovaška (skupni lokalni dogodek); ter Romunija.

Prijave na BASF Innovation Hub 2022 bodo odprte vse do 16. septembra 2022.

Več informacij in časovnico najdete na spletni strani: join-innovationhub.com, lanskoletni dogodek pa si lahko ogledate na uradnem kanalu dogodka (YouTube).


sreda, 8. junij 2022 Bodi prostovoljec/ka na kampu za otroke z motnjo avtističnega spektra

Društvo aktivnih počitnic Jurček poleti organizira poletne kampe za otroke z motnjo avtističnega spektra ter za otroke brez posebnih potreb. Kampi se bodo odvijali v Loki pri Mengšu v treh terminih:

1. termin: 27.6. - 2.7.2022
2. termin: 4.7. - 9.7.2022
3. termin: 18.7. - 23.7.2022

Prostovoljcem nudijo zastonj 16-urno izobraževanje na temo avtizma (vodi ga Patricija Lovišček iz Zavoda Modri december), hrana, prenočišče in nagrado. Poleg tega dobijo prostovoljci tudi potrdila o opravljenem usposabljanju in o opravljenih prostovoljnih urah. 

Več informacij o društvu in kampih si lahko preberete na spletni strani www.drustvojurcek.com ter v zloženki.


sreda, 8. junij 2022 Razpis za kadrovske štipendije - Novartis v Sloveniji

Spoštovani,

v Novartisu v Sloveniji motiviranim dijakom ter študentom ponujamo priložnost, da se skupaj z nami poklicno in osebnostno razvijajo ter uresničijo svoje poklicne ambicije. V ta namen razpisujemo kadrovse štipendije v študijskem letu 2022/2023.

Naši izdelki izboljšujejo življenja 750 milijonov bolnikov po svetu, a naše ambicije so še večje. Vemo, da lahko rešitve na aktualne izzive farmacevtske industrije najdemo v sodelovanju vedoželjnih in pogumnih posameznikov in verjamemo, da je tudi med vašimi študenti nekaj takih. Pridobitev kadrovske štipendije v Novartisu v Sloveniji je edinstvena priložnost za mlade talente, da že tekom izobraževanja spoznajo delo v mednarodnem farmacevtskem okolju, kjer lahko kasneje tudi začnejo svojo karierno pot.

Novartis v Sloveniji sodi v sam vrh zaposlovalcev, kar izhaja iz kulture podjetja in nenehnih prizadevanj za izboljšavo delovnega okolja. Zavedamo se, da so motivirani sodelavci predpogoj za razvoj, napredek in uspeh podjetja, zato je razvijanje opolnomočene, vedoželjne in navdihujoče kulture, ki temelji na raznolikosti in vključenosti posameznika, naša prioriteta. Prizadevamo si omogočiti okolje, v katerem lahko zaposleni v celoti sprostijo svoje talente in ustvarjalnost, kar je prepoznano tudi izven podjetja. Pred kratkim smo kot prvo in edino farmacevtsko podjetje v Sloveniji pridobili mednarodni certifikat »Top Employer 2022«, portal MojeDelo.com pa nam je v okviru svoje raziskave že drugo leto zapored podelil naziv najuglednejšega delodajalca v Sloveniji.

Fakulteta ima v življenju mladih pomembno vlogo ne le v obdobju študija, ampak tudi v nadaljnjem življenju, saj znotraj nje mladi sprejmejo nekatere pomembnejše odločitve. Upamo, da smo vam s kratkim dopisom uspeli predstaviti, zakaj je prijava za kadrovsko štipendijo Novartisa v Sloveniji pravilna odločitev za nadobudne mlade ume. V kolikor prepoznate dodano vrednost, ki jo lahko kot vodilni zaposlovalec v prihodnosti nudimo vašim študentom, vas prosimo, da vaše študente obvestite o možnosti sodelovanja z nami in jih spodbudite k prijavi za kadrovsko štipendijo. V ta namen smo na vašo fakulteto poslali letake, katere prosimo, da jih podelite s študenti.

Prijave so odprte do 20. junija 2022, več informacij pa je na voljo tudi na spletni strani.

S spoštovanjem,

Novartis v Sloveniji


ponedeljek, 6. junij 2022 Erasmus+ mladinska izmenjava - digitalni detox, 15. - 24. 6. 2022, BREZPLAČNA UDELEŽBA

Med 15. in 24. junijem 2022 bo potekala mladinska izmenjava z naslovom GREEN RESET na temo digitalnega detoksa in iskanja stika s samim seboj. Namenjena je udeležencem, starim od 18 do 30 let.

Potni stroški, stroški bivanja in program so pokriti v okviru Erasmus+ programa. Več informacij o temah izmenjave, programu, nastanitvi, poti in postopku prijave dobite tukaj.

Zaradi odpovedi v zadnjem trenutku iščejo še 3 slovenske udeležence, prijave pa zbirajo dokler se skupina ne zapolni.

      


četrtek, 2. junij 2022 Mednarodna parlamentarna štipendija nemškega zveznega parlamenta (IPS)

Želite iz prve roke spoznati politično življenje v Berlinu? Če prihajate iz Slovenije, imate zaključeno visokošolsko izobrazbo in dobro znanje nemškega jezika, lahko s pomočjo štipendije Nemškega zveznega parlamenta uresničite svojo željo. Rok za prijavo je vsako leto 30. julij.

Želite postati sodelavec nemškega zveznega parlamenta?

Nemški zvezni parlament ponuja v sodelovanju z univerzami Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität Berlin, Technische Universität Berlin priložnost, da v času 13-tedenskega praktičnega dela pri poslancu zveznega parlamenta spoznate nemški parlamentarni sistem in politične procese odločanja ter pridobite praktične izkušnje na področju parlamentarnega dela.

Mednarodna parlamentarna štipendija je namenjena visoko kvalificiranim in politično zainteresiranim mladim, ki se želijo po zaključku programa vrniti v svojo domovino in aktivno ter odgovorno sooblikovati demokratično prihodnost svoje države.

Upoštevane bodo samo tiste vloge, ki bodo vložene preko elektronske pošte.

Pogoji:

 • slovensko državljanstvo
 • zaključen univerzitetni študij
 • zelo dobro znanje nemškega jezika
 • poznavanje nemške politike, družbe in zgodovine
 • mlajši od 30 let ob nastopu štipendije

Štipendija:

 • 500 EUR mesečno
 • plačano bivanje ter stroški zavarovanja in potovanja

Kontakt:

Veleposlaništvo Zvezne republike Nemčije v Sloveniji

E-Mail:info@laibach.diplo.de

Telefon: (00386 1) 479 03 00

Več informacij: https://www.bundestag.de/ips


sreda, 1. junij 2022 Vabilo za prostovoljce na mednarodnem kongresu TAFISA - Mednarodno združenje športa za vse

Slovenija in Občina Piran sta letošnji gostiteljici velikega dogodka, mednarodnega kongresa TAFISA - Mednarodnega združenja športa za vse, ki bo potekal od 8. do 12. junija 2022 v Portorožu. Pričakujejo visoke goste iz vsega sveta, častni pokrovitelj kongresa pa je predsednik republike, g. Borut Pahor. Dogodek organizirata Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez in Športna unija Slovenije. K sodelovanju pri organizaciji in izvedbi zahtevnega dogodka vabijo prostovoljce, študente Univerze na Primorskem, ki bodo s svojim delom pomembno prispevali h kakovostni izvedbi, hkrati pa je sodelovanje priložnost za pridobitev kakovostnih izkušenj in referenc za nadaljnje delo posameznika.

Delo bo raznoliko in zajema različna področja: pomoč pri prihodih in informiranju udeležencev, preverjanje akreditacij, spremstvo skupin pri ogledih spremljevalnih aktivnosti, pomoč pri logistiki itd.

Vse o kongresu je objavljeno na spletni strani dogodka https://www.tafisa-slovenia2022.si

Interes za sodelovanje posredujte preko spletnega obrazca https://forms.gle/KZqBFAXgLs5yK5rDA.


sreda, 1. junij 2022 Vabljeni na poletno jazz šolo ZGRABI ZVOK 2022

Poletna jazz šola ZGRABI ZVOK je namenjena vsem ljubiteljskim in profesionalnim glasbenikom, ki bi svoje glasbeno znanje na področju jazza in improvizacije ter skupinske igre radi izpopolnili na 5-dnevni poletni šoli z izkušenimi mentorji. Letošnji Zgrabi zvok pa se od preteklih izvedb razlikuje tudi v tem, da bodo udeleženci zaigrali tudi v big bandu.

Datum: 4. - 8. julij 2022
Kraj: Koper (Glasbena šola Koper)
Rok za prijave: 15. junij  2022
Prijave prek: https://forms.gle/TccRYNpSkm3sneJu8

Vsebina:

 • jazz teorija (aranžiranje, solfeggio in harmonija),
 • individualne ure (predvsem za jazz improvizacijo),
 • sekcijske vaje,
 • skupne vaje big banda,
 • drugo.

Instrumenti:

 • Trobenta - Jan Lovšin
 • Pozavna - Vladislav Psaruk
 • Saksofon - Matic Mikola
 • Bobni - David Nik Lipovac
 • Bas - Simone Lanzi
 • Klaviature - Blaž Pahor
 • Kitara - Gabriele de Leporini
 • Petje - Barbara Šinigoj

Ostale aktivnosti:

 • Big band - Sandi Štor
 • Aranžiranje - Sandi Štor
 • Solfeggio - Sandi Štor
 • Harmonija - Sandi Štor

Vabljeni k udeležbi!