Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sreda, 31. avgust 2022 Razpis štipendij Švicarske vlade za študijsko leto 2023/ 2024 // Swiss Government Excellence Scholarships for 2023/24

Švicarska vlada je za študijsko leto 2023/2024 objavila razpis za pridobitev štipendij. Razpis je objavljen na spletni strani Švicarskega državnega sekretariata za izobraževanje, raziskovanje in inovacije.

Prijaviti se je možno za štipendijo za področja:

 • umetnosti,
 • doktorskih študijev,
 • podoktorskih študijev in
 • raziskav.
Zainteresirane kandidatke in zainteresirani kandidati prejmejo prijavne dokumente izključno na osebno zaprosilo na elektronski naslovljubljana@eda.admin.ch

Veleposlaništvo Švice v Republiki Sloveniji vloge sprejema od 2. 9. 2022 do 2. 12. 2022, in sicer priporočeno po pošti ali osebno na naslovu veleposlaništva. Za osebno oddajo vloge je potrebna predhodna najava na ljubljana@eda.admin.ch

Več informacij najdete TUKAJThe Swiss government has announced a call for scholarships for the academic year 2023/2024. The call is published on the website of the Swiss State Secretariat for Education, Research and Innovation.

The following scholarships are available:
 • Fine Arts Scholarship,
 • PhD Scholarships,
 • Postdoctoral Scholarship and
 • Research Scholarship.
Interested candidates receive the application documents exclusively on personal request, which they send to the e-mail address of the Embassy of Switzerland in the Republic of Slovenia: ljubljana@eda.admin.ch
 
The Embassy of Switzerland in the Republic of Slovenia accepts applications from 2 September to 2 December 2022, by registered mail or in person at the Embassy's address. Prior notice is required for personal submission of the application to ljubljana@eda.admin.ch
 
More information you can find HERE

ponedeljek, 29. avgust 2022 Nova priložnost za študente - ESN Primorska CS išče nove student buddy-je! // New opportunity for local students - ESN Primorska CS is looking for new buddies!

Če bi radi pomagali prihajajočim študentom na izmenjavi in pridobili mednarodne prijatelje, potem je ta razpis za vas!

Pridobite nove izkušnje, vadite tuje jezike in se zabavajte. Razpis je odprt za vse študente Univerze na Primorskem

Prijavite se TUKAJ

Za vsa vprašanja lahko pišete na email primorska.exchange@upr.si ali Instagram: @primorska.exchangeIf you are interested in helping new incoming exchange students and gaining international friends, then this call is for you!

Get new experiences, practice a foreign language, and have a lot of fun. The call is open to all students of the University of Primorska.

Apply HERE

For all questions, you can write on email primorska.exchange@upr.si or Instagram: @primorska.exchange

       


petek, 26. avgust 2022 NATEČAJ EUSAIR ACADEMY YOUTH CONTEST //EUSAIR ACADEMY YOUTH CONTEST

Študenti in diplomanti UP ste vabljeni k sodelovanju na natečaju EUSAIR Academy Youth Contest. Odgovorite na vprašanje “How can young people contribute (better) to EUSAIR?” in svoj prispevek v obliki članka, raziskave, projektnega predloga, fotografije, zgodbe, video-posnetka ali tik-tok videa pošljite na info@uniadrion.net.

Namen natečaja je sodelovanje mladih v dejavnostih EU z razvijanjem razumevanja in zavedanje o procesu oblikovanja politike EU, s posebnim poudarkom na EUSAIR (Strategija EU za Jadransko in Jonsko regijo). 

Dopišite svoje ime in priimek, državo in naslov prispevka. Izbranih bo 10 tekmovalcev, ki bodo lahko osvojili denarno nagrado (150€) in brezplačen obisk evropskih institucij v Bruslju med 10. in 14. oktobrom 2022 in (kritje stroškov nastanitve in poti v višini 1.200€). 

Rok: 2. september 2022

Vse informacij o tem natečaju v >> tem dokumentu << , na LinkedIn-u UniAdrion ali Instagram-u UniAdrion.

                               Take part at the EUSAIR Academy Youth Contest! University students and young graduates of the University of Primorska can participate by answering the question: “How can young people contribute (better) to EUSAIR?” and sending an e-mail to info@uniadrion.net specifying the name, surname, country, and title of the work.

The “EUSAIR ACADEMY YOUTH CONTEST” is  aimed to involve and stimulate the participation of young people in EU activities by developing their understanding and awareness of the EU policy-making process, with a specific focus on the EUSAIR, European Union Strategy for Adriatic and Ionian Region.

The final work can be a position paper, a project proposal, a survey, an audio-visual representation, a photo collection, stories, reels or Tik Tok.

10 young people will be selected and the winners will receive a money prize of 150.00 € and a week at the European Institutions in October 2022 fully covered by the project (1.200,00 € for each winner’s cost of traveling, accommodation, and board).

Deadline: 2 September 2022

You can find all information about the contest >> in this document <<, or LinkedIn-u UniAdrionor on Instagram-u UniAdrion. 

                             


petek, 26. avgust 2022 Štipendije iz štipendijskega sklada UP v študijskem letu 22/23 // Scholarships from the UP scholarship fund for the academic year 22/23

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem (v nadaljevanju UP), občinami in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, navezovanju stikov študentov z delodajalci že v času študija in zagotavljanju večjih možnosti za zaposlitev študentov takoj, ko zaključijo študij. Cilj sklada je obenem spodbuda vseh študentov UP k čim boljšim študijskim uspehom.

Na javni poziv se lahko prijavijo:

 • kandidati za vpis v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje UP in
 • študenti, ki bodo v študijskem letu 2022/2023 vpisani v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje UP,

Višina štipendije za študijsko leto 2022/2023 znaša od 2.000,00 EUR do 4.800,00 EUR.

Rok za oddajo: 15. september 2022. E-vloga je oddana pravočasno, če je oddana od 22. februarja 2022 do vključno 15. septembra 2022.

Na spletni strani Kariernega centra Univerze na Primorskem (KC UP), ki je skrbnik Štipendijskega sklada UP, boste našli vse podrobnosti in besedilo razpisa: Štipendijski sklad UP 2022/2023 - JAVNI POZIV!The Scholarship Fund of the University of Primorska is based on a partnership between the University of Primorska, municipalities, and the private sector. Its aim is to reward and encourage the best students of UP, offer their knowledge to potential employers during the course of their study process, and provide opportunities for employment to these students as soon as they finish their studies. The objective of the Fund is at the same time to support all UP students in achieving the best possible results in their studies.

With this Public Call, the University of Primorska invites all:

 • candidates for enrolment in the 1st, 2nd, or 3rd cycle study programmes of UP and
 • students who, in the academic year of 2022/2023, will be enrolled in the 1st, 2nd, or 3rd cycle study programmes of UP,

The amount of the scholarship for the academic year 2022/2023 is from 2.000,00 EUR to 4.800,00 EUR.

Application deadline: September 15th, 2022.The application is submitted in due time if it is submitted between February 22th, 2022 to September 15th, 2022.

On the website of the Career Center of the University of Primorska (KC UP), which is the administrator of the UP Scholarship Fund, you will find all details and the public call: UP Scholarship Fund 2022/2023 - PUBLIC CALL!

    


petek, 26. avgust 2022 Odprta prijava za pridobitev štipendije za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2022/2023

Objavljen je javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2022/2023. Rok prijave do 30. 9. 2022.

Štipendije se dodelijo za študij na višješolskem ali visokošolskem programu 1. ali 2. stopnje na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2022/2023.

K osnovi štipendiji, ki znaša 214,84 EUR mesečno, se dodelijo tudi dodatki.

Prijavo oddate na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, Dunajska 20, 1000 Ljubljana.

Vso razpisno dokumentacijo skupaj z vlogo in prijavnico najdete na tem naslovu > TUKAJ.Open application for the Scholarship for Slovenians living in the neighboring countries and Slovenians Living Abroad for the Academic Year 2022/2023

A public call for scholarships for studying in Republic of Slovenia for Slovenians living in the neighboring countries and Slovenians around the world around the world for the academic year 2022/2023 has been published. The application deadline is September 30, 2022.

Scholarships are awarded for study at the 1st or 2nd level of a post-secondary or higher education program at a publicly recognized (accredited) educational institution and a publicly recognized (accredited) educational program in the Republic of Slovenia for the academic year 2022/2023.

In addition to the basic grant of EUR 214.84/ per month, supplements are also paid.

You can find all the tender documentation together with the application form at this address > HERE.


petek, 26. avgust 2022 Vabljeni na drugo izvedbo Biološko-psihološke študentske konference

Študentje Društva varstvenih biologov - Biodiva in Društva študentov biopsihologije, pod okriljem Univerze na Primorskem, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), vabijo na PASIVNO UDELEŽBO na drugo Biološko-psihološko študentsko konferenco v Kopru.

Namen konference je promovirati znanost, spodbujati študente k vključevanju in sodelovanju v znanstveni skupnosti, jih motivirati za raziskovanje v stroki, omogočiti pridobivanje kompetenc pri pisnem in ustnem podajanju strokovnih vsebin ter povezati mlade študente in bodoče strokovnjake. 

Na konferenci boste lahko prisluhnili zanimivim prispevkom kolegov študentov in diplomantov. Za udeležence konference pa bodo organizirana tudi predavanja gostujočih predavateljev ter bogat družabni program.

 • KDAJ: od 15. do 17. septembra 2022
 • KJE: v Kopru (Univerza na Primorskem, UP Famnit)*

 • PRIJAVE: LINK

 • ROK ZA PRIJAVE: 8. september 2022

Prijavnina: 10 eur (vključuje predavanja študentov, gostujočih predavateljev, coffee breaks in sodelovanje v pestrem družabnem programu)

*Zaradi nepredvidljivih razmer epidemije virusa SARS-CoV-2, obstaja možnost, da bo konferenca organizirana prilagojeno, v skladu s takrat veljavnimi predpisanimi epidemiološkimi ukrepi.

Informacije so na voljo tudi na Facebooku in Instagramu.

Za vsa vprašanja so vam na voljo preko uradne elektronske pošte biopsi.konferenca@upr.si

Več o konferenci

                                           


ponedeljek, 22. avgust 2022 Spletne delavnice za prijavo na razpis za Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice

Bodoči dijaki in študenti, počasi se bližajo roki za oddajo vlog za Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice. Imate še kakšno vprašanje pri izpolnjevanju vloge?

Vabljeni na katero od brezplačnih spletnih delavnic, ki bodo potekale konec avgusta in v začetku septembra.

ZOISOVA ŠTIPENDIJA

Na spletnih delavnicah bo predstavljen razpis, pogoji, novosti, kjer vas bodo vodili tudi skozi izpolnjevanje vloge, ob tem pa odgovorili na morebitna vprašanja, ki se pred oddajo vloge še porajajo. Vabljeni tako tisti, ki se prvič prijavljate za dodelitev, in tisti, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2022/2023 prehajate na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. Rok za oddajo vlog je za dijake 9. 9. 2022 in za študente 10. 10. 2022.

Prijavite se lahko na eno od treh spletnih delavnic, ki bodo potekale: 

 • v torek, 30. 8. 2022, ob 16. uri (prijava),
 • v četrtek, 1. 9. 2022, ob 17. uri (prijava),
 • v ponedeljek, 5. 9. 2022, ob 16. uri (prijava).

Povezavo do dogodka vam bodo najkasneje en dan pred dogodkom posredovali na e-naslov, ki ga boste zabeležili v prijavi na delavnico

ŠTIPENDIJA ZA DEFICITARNE POKLICE

Delavnica je namenjena dijakom, ki so že vpisani in se bodo 1. 9. 2022 začeli izobraževati v katerem od programov za deficitarne poklice (seznam deficitarnih poklicev najdete tukaj). Na delavnici bo predstavljen razpis, pogoji in kako izpolniti vlogo. Odgovorili bodo tudi na vaša morebitna vprašanja. 

Rok za oddajo vlog je 23. 9. 2022. Spletna delavnica bo potekala v torek, 6. 9. 2022, ob 16. uri (prijava).Povezavo do dogodka vam bodo najkasneje en dan pred dogodkom posredovali na e-naslov, ki ga boste zabeležili v prijavi na delavnico.

                                                        


ponedeljek, 22. avgust 2022 Podjetje Agilcon išče nove sodelavce z osnovnim znanjem programiranja za redno/študentsko zaposlitev ali za opravljanje prakse

Podjetje Agilcon vabi k prijavi programerje, ki se bodo pridružili Salesforce Delivery ekipi. Skrbeli bodo za razvoj, testiranje in predajo v uporabo Salesforce rešitev (Sales, Service in Marketing Cloud) ter okrepili ekipo za podporo strankam. Pri razvoju novih funkcionalnosti bodo tesno sodelovali z ekipo inženirjev, produktnih vodij in arhitektov.

Od kandidatov pričakujejo:

 • izkušnje in razumevanje jezikov Java, JavaScript (poznavanje SQL, JSON, CSS, XML, AJAX tehnik je prednost),
 • razumevanje objektno usmerjenega programiranja in izkušnje z vsaj enim od OOP jezikov (Java, C#, Python),
 • osnovno poznavanje zalednih sistemov, integracijskih vmesnikov, web in mobilnih tehnologij,
 • dobre komunikacijske veščine,
 • sposobnost prepoznavanja želja in potreb strank.

Prednost bodo imeli kandidati, ki:

 • poznajo koncept CRM, ERP, HRIS ali HRM rešitev,
 • imajo izkušnje s sodelovanjem s strankami in uvajanjem IT rešitev.

Poleg zgoraj naštetih šteje tudi naslednje:

 • radovednost, energija in pozitivna naravnanost,
 • sposobnost (so)delovanja v timu,
 • analitične sposobnosti in sposobnost dobrega upravljanja s časom,
 • aktivno znanje angleškega jezika.

Ponujajo vam:

 • strukturiran onboarding in mentorstvo,
 • redno zaposlitev s 6 - mesečno preizkusno dobo,
 • fleksibilni delovni čas (med 9. in 15. uro, preostali čas si organizirate sami),
 • hibridno delovno okolje (kombinacija dela od doma in dela v pisarni),
 • certificiranje v enem najbolj dinamičnih IT ekosistemov – Salesforce,
 • delniške opcije (stock options),
 • dodatno pokojninsko zavarovanje,
 • sofinanciranje športnih aktivnosti,
 • Delo na zanimivih projektih za slovenske in mednarodne stranke (njihove reference najdete na tej povezavi: https://www.agilcon.com/sl/zgodbe-o-uspehu/),
 • delo v prijetnem, dinamičnem in sodobnem delovnem okolju,
 • delo v sproščenem mednarodnem timu specialistov, ki narekujejo trende razvoja rešitev Salesforce v regiji,
 • avtonomno delo s prostorom za napake – le tako rastemo in se učimo,
 • timska druženja  – za vsakogar nekaj.

Več infromacij o podjetju TUKAJ

Več informacij o DELU

   


torek, 16. avgust 2022 RAZISKOVALCI vas vabijo k sodelovanju v raziskavi »Mentalne predstave in možganska povezljivost«

Raziskovalci Fakultete za informacijske študije, Medicinske fakultete in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije izvajajo raziskavo, katere cilj je raziskati dinamiko možganskega funkcionalnega omrežja ob prakticiranju mentalne vizualizacije oz. miselnih vizualnih predstav ob igranju videoigre.

Z eksperimentom bodo pridobili podatke meritev EEG, ki bodo pokazali možganske korelate vedenja. Udeleženci boste spoznali eksperiment kot metodo raziskovanja in se seznanili z EEG možganskimi valovanji (alpha, beta, theta valovi). Z vašim obiskom boste tako pripomogli k napredku znanosti in nastanku doktorata, katerega brez vas, udeležencev, ni mogoče dokončati.

Več informacij in prijave so dostopne na spletni strani 

Termini se odpirajo tedensko, glede na potrebe in dosegljivost. V kolikor bi želeli termin izven razpisanih (možni so tudi termini ob 16.30) oz. v kolikor imate kakršnokoli vprašanje, se obrnite na mateja.lesar@fis.unm.si

Vabljeni!

                                 


ponedeljek, 8. avgust 2022 RAZISKOVALEC/KA za področje Psihologije – 2 delovni mesti

Na UP IAM sta razpisani dve prosti delovni mestH017004 RAZISKOVALEC za področje Psihologija na Slovenskem centru za raziskovanje samomora (SCSR).

Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim časom40 ur na teden (100 %), za določen čas, s štiri mesečnim poskusnim delom, za obdobje enega leta, začetek dela v skladu z dogovorom. Kandidatke in kandidati lahko pisne ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev (obvezno priložiti dokazilo o doseženi izobrazbi in povprečni oceni na 1. in 2. stopnji študija) pošljejo na e-naslov kadrovska.famnitiam@upr.si.

Rok prijave je 31. avgust 2022, do razpisa dostopate tukaj.

Pogoji za opravljanje dela:

 • specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali
 • visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) s področja (BIO)PSIHOLOGIJA ali
 • magistrska izobrazba s področja (BIO)PSIHOLOGIJA,
 • aktivno znanje svetovnega jezika.

Druga zaželena znanja/sposobnosti:

 • izvolitev v znanstveni naziv asistent oziroma izpolnjevanje pogojev za izvolitev v navedeni naziv (povprečje najmanj 8),
 • dobro znanje angleškega jezika,
 • računalniška znanja in kompetence za uporabo različnih računalniških orodij,
 • dobro znanje statističnih metod in/ali metod za kvalitativno raziskovanje,
 • fleksibilnost pri delu, samoiniciativnost,
 • organizacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela,
 • veselje do raziskovalnega, kliničnosvetovalnega in intervencijskega dela,
 • dobre spretnosti pisanja, izražanja,
 • poznavanje področje suicidologije in duševnega zdravja,
 • vozniški izpit.

Opis del in nalog glede na področje dela:

 • sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, programov in nalog,
 • raziskovanje in obdelovanje specialne problematike na področju delovanja, izvajanje analiz,   meritev in preizkusov za potrebe delovnega področja,
 • pisanje prispevkov in poročil s področja raziskovalnega in strokovnega dela,
 • sodelovanje na znanstvenoraziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih,
 • sodelovanje pri organizaciji konferenc in kongresov,
 • izvajanje predavanj in delavnic za strokovno in laično javnost ter druge aktivnosti na terenu,
 • pripravljanje, urejanje in arhiviranje projektne dokumentacije,
 • pripravljanje administrativnih in strokovnih podlag za delo notranje organizacijske enote,
 • sodelovanje pri delu strokovnih organov ter pri skupnih projektih in nalogah po dogovoru z vodstvom,
 • opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih

Podroben opis del in nalog glede na področje dela:

Delo na projektih Slovenskega centra za raziskovanje samomora (https://zivziv.si/projekti/), UP IAM v povezavi z delom na Oddelku za psihologijo UP FAMNIT. Delo vključuje koordinacijo različnih delovnih sklopov projektov, izobraževanja, izvajanje aktivnosti na terenu, izdelovanje statističnih, kronoloških in bibliografskih pregledov, pisanje prispevkov, strokovnih del in poročil s področja raziskovalnega dela za objavo, sodelovanje na znanstveno-raziskovalnih in strokovnih posvetovanjih in srečanjih, sodelovanje pri organizaciji konferenc in kongresov, sodelovanje pri delu strokovnih organov ter opravljanje drugih nalog po nalogu nadrejenih.

Delo med drugim na projektih:

 • Psihopatologija in samomorilno vedenje mladih – vloga novih tehnologij pri pojavnosti stisk in nudenju pomoči
 • A (se) štekaš?!? Integriran pristop krepitve duševnega zdravja in primarne preventive samomorilnega vedenja za mladostnike
 • Človek v primežu Covid19: psihološke posledice epidemije in preventivnih zaščitnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb
 • Živ? Živ! – Raziskovanje in preprečevanje samomora
 • Družbeni mediji in samomorilno vedenje: študija vpliva objav novinarskih prispevkov o samomoru na komentatorje in bralce.

torek, 2. avgust 2022 Na Institutu Jožef Stefan iščejo magistra, ki bo delal doktorat na temo mednarodnega projekta Cool BatMan: Battery Thermal Management System Based on High Power Density Digital Microfluidic Magnetocaloric Cooling

Cilj projekta Cool BatMan je vzpostaviti fundamentalno razumevanje dinamičnega toplotnega obnašanja dveh fizikalnih pojavov sklopljenih v kompaktni magnetokalorični hladilni napravi. Magnetokalorični material bo združen s pojavom t.i. elektroomočenja na dielektriku, s čimer se bo izdelal unikatni princip magnetokaloričnega hlajenja, ki bi lahko bil v prihodnosti uporaben v Li-ionskih baterijah v e-mobilnosti.

Na Institutu iščejo doktorskega/ko kandidata/ko za delo na mednarodnem raziskovalnem projektu, za katerega so pridobili sredstva v sklopu sheme M-era.net. Gre za evropski konzorcij štirih inštitucij: Fakulteta za strojništvo (FS-UL), Institut Jožef Stefan (IJS), Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden in University of Barcelona. Kandidat/ka bi bila zaposlen/a na obeh slovenskih inštitucijah, bil/a pa bi tudi močno vpet/a v sodelovanje z ostalima tujima partnerskima inštitucijama.

KOMPETENCE KANDIDATA/KE

 • magisterij iz naravoslovne ali tehnične smeri
 • sposobnost dela v interdisciplinarnem mednarodnem okolju
 • želja po raziskovanju in učenju novih stvari

Zainteresirane kandidate vabimo, da kontaktirajo prof. dr. Hano Nemevšek Uršič (IJS) na  hana.ursic@ijs.si.