Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

COST akcije

natisni

O COST akcijah

COST je medvladni program sodelovanja v znanosti in tehnologiji, ki omogoča koordiniranje nacionalno financiranih raziskav na nivoju Evrope. Program prispeva k zmanjševanju razdrobljenosti evropskih investicij v raziskovanje in odpira evropski raziskovalni prostor sodelovanju na svetovni ravni.

Univerza na Primorskem kot nosilka COST akcijna vrh

Univerza na Primorskem je / je bila nosilka treh COST akcij: 

 

  • An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century

S 15.10.2019 je doc. dr. Živa Fišer Pečnikar z Oddelka za biodiverziteto UP FAMNIT postala nosilka COST akcije CA18201 z naslovom: An integrated approach to conservation of threatened plants for the 21st Century.

Glavni cilj akcije je izboljšati varovanje ogroženih rastlin v Evropi prek vzpostavitve mreže raziskovalcev in drugih zainteresiranih deležnikov, ki se ukvarjajo z različnimi vidiki ohranjanja rastlin, od taksonomije, ekologije, varstvene genetike, varstvene fiziologije in reproduktivne biologije do upravljalcev zavarovanih območij. Slovenija je glavna pobudnica akcije, v njej pa sodelujejo še predstavniki Avstrije, Finske, Francije, Grčije, Švice in Združenega kraljestva.

Več o akciji na spletni strani.

 

  • Zmogljivost bio gradbenih materialov (Performance of bio-based building materials) 

S 1.8.2016 je UP IAM postal nosilec še ene COST akcije FP1303: Zmogljivost bio gradbenih materialov (Performance of bio-based building materials), 2013 - 2017.

V akciji so sodelovali predstavniki 29 držav, ki se osredotočajo predvsem na zmogljivost bio gradbenih materialov, njihovo občutljivost in razgradljivost z namenom ohranjanja in povečevanja uporabe nizkoogljičnih gradbenih materialov v Evropi. 

Več na spletni strani akcije 

 

  • ModWoodLife

10. marca 2015 je bila Univerza na Primorskem izbrana za nosilko COST akcije FP1407: Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach (ModWoodLife), 2015 - 2019. Izr. prof. dr. Andreja Kutnar je bila izbrana za predsednico akcije.

Predstavniki 23 evropskih držav so sodelovali v akciji z namenom določanja odnosov med modifikacijskimi procesi, lastnostmi produktov in s tem povezanimi okoljskimi vplivi. To vključuje tudi razvoj in optimizacijo modifikacijskih procesov in merjenje vpliva novih tehnologij za obdelavo v primerjavi s tradicionalno obdelavo in alternativnimi materiali. S tem sodelujoči želijo predvsem povečati trajnost in zmanjšati okoljski vpliv. 

Več o ModWoodLife akciji si lahko preberete na spletni strani.

 

Naši učitelji in raziskovalci v COST akcijahna vrh

Naši učitelji in raziskovalci trenutno sodelujejo v trinajstih COST akcijah: