Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

COST akcije

natisni

O COST akcijah

COST je medvladni program sodelovanja v znanosti in tehnologiji, ki omogoča koordiniranje nacionalno financiranih raziskav na nivoju Evrope. Program prispeva k zmanjševanju razdrobljenosti evropskih investicij v raziskovanje in odpira evropski raziskovalni prostor sodelovanju na svetovni ravni.

Univerza na Primorskem kot nosilka COST akcijna vrh

Univerza na Primorskem je nosilka kar dveh COST akcij: 

Zmogljivost bio gradbenih materialov (Performance of bio-based building materials) 

S 1.8.2016 je UP IAM postal nosilec še ene COST akcije - Zmogljivost bio gradbenih materialov (Performance of bio-based building materials)

V akciji sodelujejo predstavniki 29 držav, ki se osredotočajo predvsem na zmogljivost bio gradbenih materialov, njihovo občutljivost in razgradljivost z namenom ohranjanja in povečevanja uporabe nizkoogljičnih gradbenih materialov v Evropi. 

Več na spletni strani akcije

ModWoodLife

10. marca je bila Univerza na Primorskem izbrana za nosilko akcije COST FP1407 Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach (ModWoodLife). Andreja Kutnar je bila izbrana za predsednico akcije.

Predstavniki 23 evropskih držav sodelujejo v akciji z namenom določanja odnosov med modifikacijskimi procesi, lastnostmi produktov in s tem povezanimi okoljskimi vplivi. To vključuje tudi razvoj in optimizacijo modifikacijskih procesov in merjenje vpliva novih tehnologij za obdelavo v primerjavi s tradicionalno obdelavo in alternativnimi materiali. S tem sodelujoči želijo predvsem povečati trajnost in zmanjšati okoljski vpliv. 

Več o ModWoodLife akciji si lahko preberete na spletni strani.

Konference ModWoodLife

25. in 26. avgususta bo v Kopru potekala 1. konferenca akcije z naslovom "Life Cycle Assessment, EPDs and modified wood." Več o konferenci si lahko preberete na naslednji povezavi

Naši učitelji in raziskovalci v COST akcijahna vrh

Naši učitelji in raziskovalci trenutno sodelujejo v štirih COST akcijah:

COST dogodki z našimi učitelji in raziskovalcina vrh

1. konferenca v sklopu COST akcije FP1303

V Kranjski Gori bo 23. in 24. oktobra 2014 potekala prva konferenca COST akcije FP1303 z naslovom Performance and maintenance of bio-based building materials influencing the life cycle and LCA. Prvo vabilo si lahko preberete na tej povezavi.