Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

dr. Anna Małgorzata Sandak

Izredna profesorica / Associate Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Znanost o lesu
Wood Science
Gozdarstvo
Forestry
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Bioinspirirano oblikovanje materialov
/ Bioinspired material design
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator