Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Projekti

natisni

Projekti podpiraja naša prizadevanje za mednarodno vključevanje fakultete. Stalno iščemo vire za dodatno podporo in razširitev naših mobilnosti, podpornega sistema, internacionalizacije izobraževanja in raziskovanja (vključno z razvojem kurikulov, raziskovalnim sodelovanje, pedagoškim sodelovanjem, itn.) in splošnega podpornega sistema internacionalizacije na fakulteti. 

Večina aktivnosti Službe za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje je financiranih preko projektov. Podporo za projekte smo pridobili iz različnih programov Evropske unije (npr. Erasmus+Evropski Socialni SkladObzorje 2020), drugih zunanjih donatorjev (npr. Norveški skladi in EGP finančni mehanizem), meddržavnih sporazumov (npr. COSTCEEPUS, Bilateralne štipendije) in državnih virov (v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Javne Agencije za raziskovalno dejavnost RSCentra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanjae (CMEPIUS), itn.). 

Projekti so predstavljeni na različnih podstranih spletne strani, glede na njihovo vsebino: 

  • Na tej podstrani so projekti, ki se osredotočajo neposredno na internacionalizacijo (glej levi meni);
  • Raziskovalni projekti so predstavljeni v raziskovalnem razdelku;
  • Podpora mobilnostim (financiranih v okviru projektu) je predstavljena v razdelku Izmenjave;
  • COST akcije so predstavljene v samostojni kategoriji tukaj;
  • Projekti s študenti so predstavljeni na podstrani Študij.