Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

The Art of Discrete and Applied Mathematics (ADAM)

natisni

UP FAMNIT in Slovensko društvo za diskretno in uporabno matematiko - Associazione slovena per la matematica discreta e applicata izdajata tudi mednarodno matematično revijo Umetnost diskretne in uporabne matematike (The Art of Discrete and Applied Mathematics) - ADAM.

Revija ADAM je sodobna visokokakovostna spletna odprtodostopna mednarodna znanstvena revija s področja diskretne in uporabne matematike.

Izhaja dvakrat letno v angleškem jeziku, s povzetki v slovenščini. Poleg člankov revija prinaša tudi podatkovne rezultate raziskav ter računalniške programe za branje, pisanje ter obdelavo teh podatkov. Revija objavlja po eni strani krajše prispevke, po drugi strani pa tudi daljše, pregledne sestavke, oz. kataloge izbranih struktur. Pokriva širok spekter tem diskretne in uporabne matematike kakršne so teorija grafov, kombinatorika, algoritmična teorija grafov, kombinatorna optimizacija  in njenih uporabah v znanosti.

Objavljeni prispevki so podvrženi mednarodni strokovni recenziji. Ob rednih številkah objavlja ADAM tudi tematske številke. Vsi prispevki v reviji so pod avtorsko zaščito CC. Načelno izhaja ADAM le v spletni izdaji, izdajatelja pa si pridržujeta pravico, da izbrane prispevke natisneta tudi v knjižni obliki.

Revijo izdaja uredniški odbor, ki ga vodita glavna urednika prof. dr. Dragan Marušič in prof. dr. Tomaž Pisanski

Revija ADAM je prosto dostopna vsem in je dosegljiva na spletni strani revije