Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. David Brian Devallance

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za aplikativno naravoslovje
/ Department of Applied Natural Sciences
Raziskovanje
Research
Obnovljivi kompozitni materiali
Renewable Composite Materials
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Energetska simulacija stavb
/ Building Energy Simulation
,
Lesni kompoziti
/ Wood Composites
,
Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja
/ Renewable Materials for Healthy Built Environments
,
Trženje lesnih proizvodov
/ Forest Products Marketing
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator