Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Ars Mathematica Contemporanea (AMC)

natisni

Na področju založništva UP FAMNIT, v sodelovanju z Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, z Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko Ljubljana in s Slovenskim društvom za diskretno in uporabno matematiko (soizdajatelji od leta 2018), izdaja mednarodno matematično revijo Ars Mathematica Contemporanea (AMC).

Indeks citiranja SCI (Science Citation Index) za leto 2015 revijo Ars Mathematica Contemporanea (AMC) po faktorju vpliva uvršča v prvo četrtino revij na področju matematike. S faktorjem vpliva 0.985 je revija zavzela 60. mesto med 312 matematičnimi revijami vključenimi na ISI. Revija AMC je prva slovenska revija, ki ji je uspel vstop v elitno zgornjo četrtino znanstvenih revij s faktorjem vpliva. 

Odkar se je leta 2011 revija AMC uvrstila na seznam matematičnih revij s faktorjem vpliva, je bila doslej dvakrat v tretji četrtini in dvakrat v drug četrtini (2012 IF 0.667 in 2014 IF 0.742). Vztrajno večanje odmevnosti revije zahteva tudi ohranjanje oziroma povečevanje kvalitete objavljenih prispevkov. Zaradi visokih standardov tako uredništvo v objavo sprejme  manj kot eno tretjino prispelih rokopisov, z zadnjim uspehom, pa se je sprejem člankov še zmanjšal. 

V reviji so objavljeni najbolj odmevni članki moderne matematike, še posebej na področju diskretne matematike. Članki pokrivajo tudi algebro, geometrijo, topologijo, teoretično računalništvo in kombinatoriko. 

Spletna izdaja revije AMC je dostpna vsem in je dosegljiva na spletni strani revije

Izdajanje revije sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).