Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Miklos Kresz

Izredni profesor / Associate Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Računalništvo in informatika
Computer Science
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Rudarjenje masovnih podatkov
/ Mining Massive Data
,
Seminar iz Podatkovne znanosti I
/ Data Science Seminar I
,
Seminar iz Podatkovne znanosti II
/ Data Science Seminar II
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator