Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študenti - Arhiv

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

petek, 16. oktober 2020 Sejem #mojedelo s hekatoni in nagradnim skladom 12.000 evrov

Na največjem kariernem dogodku v Sloveniji spoznaj izzive in osvoji nagrade!

Karierni sejem MojeDelo.com se bo letos odvijal na spletu in bo neodvisno od lokacije pripeljal nove karierne priložnosti in zanimive hekatone vsem, željnih novih izzivov.

POZOR: Predstavitev izzivov bo potekala v četrtek, 22. oktobra na kariernisejem.com.

Prijaviš se lahko že danes!

HEKATON za študente in dijake na temo »Kako bi mladim približal uporabo spletne platforme MojeDelo.com za iskanje zaposlitve in karierno svetovanje?« (pokrovitelj MojeDelo.com)

Ne zamudi podrobnejše predstavitve izziva 22. 10. ob 11.20 na Kariernem sejmu. Nagrada za najboljšo idejo: 1.500 € neto!

KAR TRIJE IT HEKATONI:

 1. IT HEKATON na temo »informacijska varnost« (pokrovitelj Banka Slovenije)

 2. IT HEKATON na temo »poslovna inteligenca« (pokrovitelj Triglav)

 3. IT HEKATON, na temo »data« (pokrovitelj NLB)

Ne zamudi predstavitve izzivov v četrtek, 22. oktobra, ob 11.30, na kariernisejem.com. Nagradni sklad za najboljše IT HEKATON izzive je 3-krat po 3.000 € neto!

HEKATON za eletrotehnike na temo »Elektrotehnika« (pokrovitelj MAHLE)

Ne zamudi predstavitve izziva 22. 10. ob 11.00 na Kariernem sejmu. Nagrada za najboljšega: 1.500 € neto!

P.S.: Posnetki predstavitev izzivov bodo na voljo tudi kasneje.

Izkoristi priložnost, pokaži svoje znanje in postani zmagovalec posameznega izziva!

Več informacij o sejmu najdeš na kariernisejem.com


sreda, 14. oktober 2020 ESA Študentska praksa // ESA Student Internship

ESA - European Space Agency je najavila objavo razpisa za opravljanje študentske prakse ("student internship"). Razpis bo objavljen meseca novembra.

Program bo zaradi nestabilnosti situacije vezane na Covid-19 prilagojen tako, da bo večinoma potekal prek spleta.

Več informacij lahko najdete na njihovi spletni strani.

***

ESA - European Space Agency has announced the publication of a call for student internships. The call will be published in November.

Exceptionally this year, due to the uncertainties arising from the Covid-19 pandemic, the student internships programme will be offered remotely.

More information can be found on their website.


torek, 13. oktober 2020 FAMNIT puloverji // hoodies

Dragi študenti, profesorji, strokovni delavci in vsi ostali.

V študentskem svetu so si zaželeli, da bi FAMNIT puloverje nekoliko popestrili. Zamislili so si, da bi vsako študijsko področje dobilo svojo verzijo hoodija.
Sprednja stran bi bila enaka kakor sedaj, barvi še vedno ostajata siva in modra, napis na zadnji strani pa bi prilagodili.

Študijske programe so razdelili v naslednje 4 kategorije:

 1. MATEMATIKA (Matematika, Matematika v ekonomiji in financah)
 2. RAČUNALNIŠTVO (Računalništvo in informatika, Bioinformatika, Podatkovne znanosti)
 3. BIOLOGIJA (Varstvena biologija, Sredozemsko kmetijstvo, Varstvo narave, Trajnostno grajeno okolje, Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja, Bioinformatika)
 4. PSIHOLOGIJA (Biopsihologija, Uporabna psihologija)

Ker pa ne želijo sami odločati o izgledu vas prosijo, da posredujete vaše ideje (če idej za določen program ne bo, program posebnega hoodija ne dobi).
Slika lahko vsebuje karkoli kar predstavlja vaš program npr. različne enačbe, oznake, mogoče citate znanstvenikov, profesorjev, kakšne slikice/skice,...

Do 30. 10. 2020 pošljite vaš dizajn** na e-mail studentski-svet@famnit.upr.si z zadevo “Dizajn hoodie-ja za kategorijo XXXX”.

Slike/izdelke pošljite v vektorski obliki, velikost pa naj bo v razmerju 2:3. Uporabite lahko do 2 različni barvi:

 • moder hoodie - #122442 (design: svetlo modra - #7ED3F7, bela - #FFFFFF),
 • siv hoodie - #ACABB0 (design: temno modra - #2C3141, bela #FFFFFF)..

Ko bodo prejeli vse ideje, bodo naredili anketo, kjer boste izbrali zmagovalce. Ti bodo prejeli EN HOODIE ZASTONJ!

Naročila za nove hoodije bodo zbirali prva dva tedna novembra.

** S tem, ko dizajn pošljete, dovoljujete uporabo in morebitno priredbo le tega. V primeru, da je dizajn izbran pa soglašate tudi z objavo vašega imena.

****************

Dear students, professors, FAMNIT employees and all other colleagues.

Student council decided to enrich FAMNIT hoodies. They imagined that each study area would get its own version of hoodie.
The front would be the same as it is now, colors of the hoodie would still stay gray and blue, but the writing on the back would be modified.

They distributed all study programmes into following categories:

 1. MATHEMATICS (Mathematics, Mathematics in Economics and Finance)
 2. COMPUTER SCIENCE (Computer Science, Bioinformatics, Data Science)
 3. BIOLOGY (Conservation Biology, Mediterranean Agriculture, Nature Conservation, Sustainable Built Environment, Renewable Materials for Healthy Built Environment, Bioinformatics)
 4. PSYCHOLOGY (Biopsychology, Applied psychology)

Since they do not want to decide on the appearance of hoodies on their own, they would like to ask you to send your ideas (if they do not get ideas for a particular category then the category will stay without a new hoodie).
Design can contain anything that represents your program eg. special equations, maybe quotes from scientists, your professors, different pictures / sketches, ...

So, by October 31, 2020, send your design** to email studentski-svet@famnit.upr.si with the subject "Hoodie design for category XXXX".

The design has to be in vector format with the size ratio 2:3. You can use up to 2 different colors:

 • Blue hoodie - #122442 (design: light blue - #7ED3F7, white - #FFFFFF),
 • Grey hoodie - #ACABB0 (design: dark blue - #2C3141, white #FFFFFF).

Once they receive all the ideas they will prepare a poll to pick the winners, who will also get ONE FREE HOODIE.

In the first two weeks of November they will collect orders for new hoodies.

** By submitting your design, you give them the right to use and any modify it. You also agree to publish your name next to the design.


ponedeljek, 12. oktober 2020 Razpis štipendij Fundacije Leona Štuklja

Fundacija Leona Štuklja skladno s Pravilnikom o pridobivanju sredstev in podeljevanju štipendij in pomoči razpisuje desetmesečne štipendije, z možnostjo podaljšanja, v višini 150 € mesečno.

Pogoji za pridobitev:

 1. Dijaki in študentje, ki dosegajo nadpovprečne študijske uspehe ob hkratnem uspešnem vključevanju v športne, kulturne ali humanitarne dejavnosti in še nimajo štipendije
 2. Dodatni kriterij – socialni status družine prosilca

Prednost pri dodelitvi štipendij imajo dijaki in študentje višjih letnikov.

Kandidati so dolžni predložiti pisno:

 1. Pisno prošnjo s tel. št., elektronsko pošto in kratkim življenjepisom,
 2. Dokazila o študijskem uspehu in potrdilo o vpisu
 3. Fotokopijo zadnje dohodninske odločbe staršev, skrbnikov in svoje, če so že davčni zavezanci
 4. Dokazila o izven šolskih aktivnostih na področju športa, kulture in humanitarnih dejavnosti oziroma priporočila trenerjev, profesorjev ali mentorjev.

Na osnovi zbranih dokazil in pridobljenih informacij bo Komisija za podeljevanje štipendij izbrala štipendiste in do ponedeljka, 30. 11. 2020 po elektronski pošti obvestila vse prosilce o izboru.

Rok za oddajo pisnih vlog, začetek: četrtek, 15. 10. 2020, zadnji dan za oddajo, četrtek 29. 10. 2020.

Pisne vloge pošljite na naslov:
Fundacija Leona Štuklja
Ul. heroja Zidanška 18
2000 MARIBOR
(Vladimir PODHOSTNIK)


četrtek, 8. oktober 2020 Uporabne informacije za študente // Useful information for students

Urniki

Upamo, da ste do sedaj že osvojili Famnitov urnik, v kolikor pa potrebujete še kaj pomoči, si pomagajte z videoposnetkom na naši spletni strani, ki smo ga posneli prav s tem namenom.

Študijski prostori

Za potrebe študija so za študente na voljo študijska soba v avli Galeb v pritličju Kettejeve 1 ter dve predavalnici. Več informacij si lahko preberete tukaj.

Knjižnica TeMeNa

Knjižnica se nahaja v pritličju, ob predavalnici FAMNIT-AvlaGlagoljaška.

Urnik knjižnice

 • ponedeljek: 9.00 – 15.00,
 • torek: 11.00 – 17.00,
 • sreda: 9.00 – 15.00,
 • četrtek: 11.00 – 17.00,
 • petek: 9.00 – 15.00.

Morebitne izredne spremembe urnika so objavljene med Obvestili za študente na spletni strani fakultete.

Trenutno si knjig na knjižničnih policah ne morete poiskati sami, zato imejte ob obisku knjižnice pripravljene točne podatke o knjigah, ki si jih želite izposoditi. Priporočamo tudi, da knjige vnaprej rezervirate preko sistema Cobiss in jih nato samo prevzamete.

Za lažjo uporabo Cobissa in iskanja literature smo vam prav tako pripravili vidoposnetke, ki vam bodo pomagali, v kolikor se vam bo kje zataknilo.

Videoposnetke in ostale informacije o knjižnici najdete tukaj.

Študenti  lahko dostopate do podatkovnih baz Univerze na Primorskem tudi preko oddaljenega dostopa, zato vam za iskanje literature svetujemo uporabo le-tega, saj boste tako lahko dostopali do več literature.

***

Course Schedules

We hope that you have already learned to use Famnit's schedule, but if you need any more help, help yourself with a video on our website.

Study Rooms

For study purposes, there is a study room for students in the Galeb lobby on the ground floor of Kettejeva 1 and two classrooms. You can find more information here.

Library TeMeNa

The library is located on the ground floor, next to the classroom FAMNIT-AvlaGlagoljaška.

Opening hours

 • Monday: 9.00 – 15.00,
 • Tuesday: 11.00 – 17.00,
 • Wednesday: 9.00 – 15.00,
 • Thursday: 11.00 – 17.00,
 • Friday: 9.00 – 15.00.

Changes of opening hours are posted in Student news section on the faculty website.

At the moment, you can't search for books on library shelves yourself, so have accurate information about the books you want to borrow when you visit the library. We also recommend that you reserve books in advance through the Cobiss system and then just pick them up.

To make it easier to use Cobiss and search for literature, we have also prepared videos that will help you in case you get stuck.

You can find videos and other information about the library here.

Students can also access the University of Primorska's databases through remote access, so we advise you to use it to search for literature, as this will allow you to access more literature.


sreda, 7. oktober 2020 Brezplačne licence za študente // Free lincense for students

Dragi študenti, sedaj že poznate svoje maile, se znate vpisati v ŠIS in e-učilnico, ampak... Ali ste vedeli, da imate s svojim univerzitetnim mailom tudi brezplačno licenco za Office 365 programe ter ZOOM aplikacijo? Olajšajte si študentsko življenje, preverite https://bit.ly/30J7NIS in si namestite omenjene programe!

****

Dear students, you already know your emails, you know how to enter SIS and e-classroom, but... Did you know that with your university email you also have a free license for Office 365 programs and ZOOM application? Make your student life easier, check out https://bit.ly/2GKOKGI and install the mentioned programs!


torek, 6. oktober 2020 Društvo Morigenos vabi na razstavo s spremnimi predavanji

Društvo Morigenos, ki že skoraj 20 let preučuje delfine v našem morju, ta teden 8. in 9. oktobra prireja odprto razstavo o delfinih med 15.00 in 18.00.

Oba termina pa se razstava zaključi s predavanjem ob 18.00, za katerega je potrebna predhodna prijava (zaradi Covid ukrepov). Prijavite se lahko tukaj.

V četrtek, 8. oktobra, boste lahko izvedeli veliko zanimivosti o življenju delfinov v Tržaškem zalivu. Med drugim tudi, kako izgleda prvih nekaj let njihovega življenja, kako se sporazumevajo, v kakšnih socialnih skupinah živijo ter kako jih raziskovalci društva Morigenos prepoznavajo in ločijo med seboj.

V petek, 9. oktobra, pa bodo raziskovalci društva povedali več o tem, kako ljudje vplivamo na življenje delfinov v našem morju. Tudi to, na kakšen način sobivamo z njimi, s čim ljudje negativno vplivamo na njihovo življenje in kakšne posledice ima to na živali v morju.

Dogodek je v celoti brezplačen, potekal bo v Kopru, na Gortanovem trgu 15.

Več o dogodku si lahko preberete na njihovi spletni strani.


ponedeljek, 5. oktober 2020 Študij v ZDA – čas za vprašanja // Study in US – question time

Ali se zanimate za študij v ZDA? Razmišljate o tej možnosti, ampak premalo poznate visokošolski svet čez lužo?
V petek, 9. oktobra, bo Univerzo na Primorskem obiskala veleposlanica ZDA v Sloveniji, nj. eksc. Lynda C. Blanchard, ki se bo ob 11.25 na to temo srečala tudi s študenti UP.
V kolikor bi se srečanja radi udelžeili, pišite na mitja.tretjak@upr.si!

**

Are you interested in studying in the US? Do you need more information about it?
On Friday, 9 October, we will host Lynda C. Blanchard, US Ambassador to Slovenia, who is willing to meet students from our university.
If interested, write to: mitja.tretjak@upr.si.             


petek, 2. oktober 2020 Društvo za nenasilno komunikacijo vabi na usposabljanje za prostovoljno delo z otroki

Društvo za nenasilno komunikacijo vabi na usposabljanje za prostovoljno delo z otroki z izkušnjo nasilja, ki ga bodo izvedli v oktobru in novembru 2020.

Program in urnik:

Več o prostovoljnem delu si lahko ogledate na njihovi spletni strani.

Za morebitna vprašanja jih lahko kontaktirate po elektronski pošti ali pokličete na 05 639 3170.