Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študenti - Arhiv

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

četrtek, 28. maj 2020 Vabljeni na EIT Climate-KIC program Pioneers into Practice // Join EIT Climate-KIC programme Pioneers into Practice

Ste pripravljeni razmišljati in delovati izven okvirjev in si želite usvojiti nova znanja in izkušnje ter prispevati k področju zmanjševanja podnebnih sprememb? Vabljeni, da se prijavite se na program Pioneers into Practice 2020!

Program je priložnost za mednarodno sodelovanje širom Evrope, izmenjavo strokovnih znanj in dobrih praks, širjenje strokovnih poznanstev in razvijanje novih produktov ter storitev za zmanjševanje podnebnih sprememb. Sestavljen je iz virtualne uvodne delavnice in zaključne delavnice (v fizični ali virtualni obliki), e-learninga, skupinskega projekta ter neobvezne strokovne izmenjave ('placementa') za 4–6 tednov pri gostiteljski organizaciji (na lokaciji ali na daljavo).

Udeleženci bodo prejeli sredstva v višini do 1.500 EUR v primeru prisotnosti na lokaciji v času praktične izmenjave in fizični izvedbi zaključne delavnice; v primeru izvedbe celotnega programa na daljavo prejmejo udeleženci 500 €.

Kdaj: junij - november 2020

Rok za prijave: 1. junij 2020

Pogoji za prijavo:

 • univerzitetna diploma z relevantnih področij v povezavi s podnebnimi spremembami in/ali nizkoogljičnim gospodarstvom ALI diploma z drugih področij,
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj (lahko tudi prostovoljskih) na relevantnih področjih,
 • dobro znanje angleškega jezika,
 • razpoložljivost ob vseh določenih datumih za aktivnosti,
 • niste bili udeleženec programa v zadnjih treh letih,
 • vedoželjnost, fleksibilnost in predanost.

Več lahko preberete na spletni strani ali v priloženem dokumentu.

*******************

Would you like to gain new knowledge and experience and contribute to the climate change reduction? Apply for the Pioneers into Practice 2020 programme!

Operating in twenty European locations, the Pioneers programme runs from June through to December and consists of a 4-6 week placement (domestic or international), bespoke transitions thinking & systems innovation mentoring delivered through a structured workshop programme and online training.

Participants will receive funds in the amount of up to EUR 1,500 in case of presence at the location during the practical exchange and the physical implementation of the final workshop; in the case of the implementation of the entire programme online, participants receive € 500.

When: June - November 2020

Deadline for applications: June 1, 2020

Application conditions:

 • a university degree in relevant fields related to climate change and / or a low-carbon economy OR a diploma in other fields,
 • at least 2 years of work experience (possibly also voluntary) in relevant fields,
 • good knowledge of English,
 • availability at all specified dates for activities,
 • you have not been a participant in the program in the last three years,
 • curiosity, flexibility and dedication.

You can read more on their website.


sreda, 27. maj 2020 Obvestilo uporabnikom knjižnice - brezkontakten prevzem rezerviranega gradiva

Spoštovani,

v času zaprtja omogočamo brezkontaktni prevzem pred vrati knjižnice. Gradivo si je mogoče izposoditi le preko predhodne rezervacije v sistemu COBISS. Prevzem rezerviranega gradiva je možen vsak delovnik med 9. in 15. uro po predhodnem dogovoru na mail temena@upr.si ali številko 05 6117 572. Uporabnike naprošamo, da sporočijo točen datum in uro prevzema gradiva ter imajo s seboj dokument za identifikacijo.

Hvala za razumevanje.


ponedeljek, 25. maj 2020 Obvestilo uporabnikom knjižnice TeMeNa

Spoštovani,

obveščamo vas, da je do nadaljnjega knjižnica zaprta. V tem času lahko rezervirate gradivo preko sistema COBISS. Storitve prevzema rezerviranega gradiva in vračila že izposojenega gradiva bodo omogočene, takoj ko bo knjižnica ponovno odprta.

Hvala za razumevanje.


sobota, 16. maj 2020 COVID-19: Sprememba veljavnih ukrepov na UP od 18. 5. 2020 // Change of measures at UP from 18 May 2020

Obveščamo vas, da se z 18. majem 2020 spreminjajo veljavni ukrepi Univerze na Primorskem za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

V prostorih univerze so dovoljene aktivnosti, opredeljene v SKLEPU rektorice Univerze na Primorskem, ki se izvajajo na način, opredeljen v NAVODILIH za izvajanje dela v prostorih Univerze na Primorskem v času epidemije COVID-19 

 • SKLEP o ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), 14. 5. 2020
 • NAVODILA za izvajanje dela v prostorih univerze v času epidemije COVID-19, maj 2020

Študente, zaposlene in obiskovalce prosimo, da se pred vstopom v prostore fakultete seznanijo z vsebino obeh dokumentov (sklep, navodila) in upoštevajo vse opredeljene ukrepe, ki ostajajo v veljavi do preklica. 

Več informacij o prilagoditvah zaradi COVID-19 najdete TUKAJ.


On 18 May 2020, the current measures of the University of Primorska for the prevention of the spread of SARS-CoV-2 (COVID-19) are changing. Activities defined in the DECISION of the Rector of the University of Primorska are permitted in the university premises, which need to  carried out in the manner defined in the GUIDELINES for working in the university premises during the COVID-19 epidemic.

 • DECISION about the measures for the prevention of the spread of SARS-CoV-2 (COVID-19), 14 May 2020
 • GUIDELINES for working in the university premises during COVID-19 epidemic, May 2020

The guidelines in English language will be available soon. Before entering the faculty premises, please read carefully both documents (decision, instructions) and take into account all defined measures that remain in force until further notice. 

More information about all measures is available HERE.


torek, 5. maj 2020 Objavljen je razpis za pomoč študentom zaradi posledic ukrepov proti širjenju COVID-19 // Call for financial help to students due to the consequences of the COVID-19 outbreak

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) in organizacijske oblike ŠOS v sodelovanju s Fundacijo Študentski tolar objavljajo poziv za dodelitev nepovratne denarne pomoči ob izbruhu koronavirusa.

Namen poziva je reševanje trenutne socialne stiske študentov, ki je nastala kot posledica izbruha koronavirusa in onemogočenega opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (študentskega dela).

Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki:

 • status študenta na visokošolskem zavodu, ki je vpisan v eVŠ evidenci visokošolskih zavodov v Republiki Sloveniji ali
 • status študenta na javno priznanem visokošolskem zavodu v tujini in so hkrati državljani Republike Slovenije.

Prosici morajo izpolnjevati še dodatne pogoje navedene v razpisu.

Več o razpisu lahko preberete tukaj.

*****

The Student Organization of Slovenia (ŠOS) and the organizational forms of ŠOS, in cooperation with the Student Tolar Foundation, announce a call for grants in the event of a coronavirus outbreak.

The purpose of the call is to address the current social distress of students due to the outbreak of coronavirus and preventing the temporary and occasional work of students (student work).

You can apply if you have:

 • the status of a student at a higher education institution who is enrolled in the eVŠ register of higher education institutions in the Republic of Slovenia, or
 • status of a student at a publicly recognized higher education institution abroad and at the same time are citizens of the Republic of Slovenia.

Applicants must also fulfill the additional conditions set out in call.

You can read more about the call here.

While all the documents are in Slovenian we can help you. Write us an e-mail.