Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študijski prostori za študente UP FAMNIT

natisni

Za potrebe študija so za študente od 9.4.2022 na voljo naslednji prostori:

Prostor

Lokacija (Koper)

Razpoložljivost

Opomba

AVLA

Glagoljaška 8 (pritličje)

7:00 – 20:00

Na voljo, ko v njej ne poteka pedagoški proces.

Študenti sami preverjajo razpoložljivost avle v objektu na Glagoljaški 8.

AVLA

Kettejeva 1

(pritličje)

7:00 – 20:00

 

FAMNIT-MP7

Glagoljaška 8

(pritličje)

sobota, nedelja

Ključ predavalnice se prevzame v  Sprejemni pisarni (prevzem je možen ob delavnikih od 8:00 - 15:00) ter se ga po uporabi v ponedeljek do 10:00 vrne.

SANTORIJEVA

Santorijeva 7 (pritličje stavbe, železna vrata pred vhodom)

brez časovnih omejitev, vse dni v tednu (24/7)

Prostor lahko uporabljajo vsi vpisani študenti UP FAMNIT (pavzerji, ki bi želeli uporabljati prostor, to sporočijo na e-naslov info@famnit.upr.si).

Za dostop do prostora je nameščen čitalec, študenti v prostor dostopajo s študentsko izkaznico (enako kot v predavalnice na Trgu Brolo).

Študente prosimo, da skrbijo za red in čistočo v prostoru, v večernih in nočnih urah pa tudi na hrup, saj se v zgornjih nadstropjih nahajajo stanovanja.

 

Zgoraj navedene prostore se lahko uporablja ob upoštevanju veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2.

Vsak študent ob odhodu iz prostora za sabo razkuži vse površine, ki jih je uporabljal (miza, stol, kljuke, tabla,..).

Za morebitna vprašanja smo dosegljivi v tajništvu fakultete: info@famnit.upr.si, 05 611 75 70 ali 611 75 91.