Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študijski prostori za študente UP FAMNIT

natisni

Za potrebe študija so s študijskim letom 2016/17 za študente na voljo prostori na dveh lokacijah, in sicer:

  • na Santorijevi 7 in
  • avla v pritličju Kettejeve 1.

Predavalnica Muzejski-1 na Muzejskem trgu 7, ki je bila v preteklih letih v uporabi kot študijska soba za študente, je s študijskim letom 2016/17 v uporabi za pedagoški proces.

Santorijeva 7

Na Santorijevi 7 bo s študijskim letom 2016/17 sedež Študentskega sveta UP FAMNIT (ŠS), poleg pisarne ŠS pa je na tem naslovu na voljo tudi manjši študijski prostor, ki ga lahko uporabljajo vsi študenti UP FAMNIT. Pravila glede uporabe prostorov na Santorijevi ulici bo določil ŠS.

Uporaba študijskega prostora bo možna od 10. oktobra 2016 dalje, in sicer s študentsko izkaznico (za vstop bo nameščen čitalec kartic). Študenti, ki želite uporabljati omenjeni študijski prostor, v času uradnih ur knjižnice UP FAMNIT (knjižnica je na Kidričevi 14 v Kopru) prinesite študentsko izkaznico v knjižnico, kjer jo bomo vnesli v sistem, nato pa boste lahko neomejeno, v skladu s pravili, ki jih bo glede odprtosti prostora določil ŠS, dostopali v študijski prostor.

Kettejeva 1

Vhod v stavbo za študente je od 3. oktobra 2016 skozi glavni vhod (s Kidričeve ulice). Študenti UP FAMNIT lahko za študijske namene koristijo avlo v pritličju stavbe, in sicer od ponedeljka, do petka, od 8:00 do 22:00 (glavni vhod v stavbo je v tem času odprt).

Avlo bo fakulteta občasno uporabljala tudi za izvedbo družabnih dogodkov, kar bo označeno na vidnem mestu v avli. V teh terminih študenti avle ne morejo uporabljati za študij.

Informacije

Za morebitna vprašanja smo dosegljivi v tajništvu dekanata: info@famnit.upr.si, 05 611 75 70 ali 611 75 74.