Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študijski prostori za študente UP FAMNIT

natisni

Za potrebe študija so za študente od 1.10.2022 na voljo naslednji prostori:

Prostor

Lokacija (Koper)

Razpoložljivost

Opomba

AVLA

Kettejeva 1

(pritličje)

7:00 – 20:00

 

FAMNIT-MP7

Glagoljaška 8

(pritličje)

sobota, nedelja

Ključ predavalnice se prevzame v  Sprejemni pisarni (prevzem je možen ob delavnikih od 8:00 - 15:00) ter se ga po uporabi v ponedeljek do 10:00 vrne.

SANTORIJEVA

Santorijeva 7 (pritličje stavbe, železna vrata pred vhodom)

brez časovnih omejitev, vse dni v tednu (24/7)

Prostor lahko uporabljajo vsi vpisani študenti UP FAMNIT (pavzerji, ki bi želeli uporabljati prostor, to sporočijo na e-naslov info@famnit.upr.si).

 

Za dostop do prostora je nameščen čitalec, študenti v prostor dostopajo s študentsko izkaznico (enako kot v predavalnice na Trgu Brolo).

 

Študente prosimo, da skrbijo za red in čistočo v prostoru, v večernih in nočnih urah pa tudi na hrup, saj se v zgornjih nadstropjih nahajajo stanovanja.

 

Za morebitna vprašanja smo dosegljivi v tajništvu fakultete: info@famnit.upr.si, 05 611 75 70 ali 611 75 91.