Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

četrtek, 28. maj 2020 Vabljeni na EIT Climate-KIC program Pioneers into Practice // Join EIT Climate-KIC programme Pioneers into Practice

Ste pripravljeni razmišljati in delovati izven okvirjev in si želite usvojiti nova znanja in izkušnje ter prispevati k področju zmanjševanja podnebnih sprememb? Vabljeni, da se prijavite se na program Pioneers into Practice 2020!

Program je priložnost za mednarodno sodelovanje širom Evrope, izmenjavo strokovnih znanj in dobrih praks, širjenje strokovnih poznanstev in razvijanje novih produktov ter storitev za zmanjševanje podnebnih sprememb. Sestavljen je iz virtualne uvodne delavnice in zaključne delavnice (v fizični ali virtualni obliki), e-learninga, skupinskega projekta ter neobvezne strokovne izmenjave ('placementa') za 4–6 tednov pri gostiteljski organizaciji (na lokaciji ali na daljavo).

Udeleženci bodo prejeli sredstva v višini do 1.500 EUR v primeru prisotnosti na lokaciji v času praktične izmenjave in fizični izvedbi zaključne delavnice; v primeru izvedbe celotnega programa na daljavo prejmejo udeleženci 500 €.

Kdaj: junij - november 2020

Rok za prijave: 1. junij 2020

Pogoji za prijavo:

 • univerzitetna diploma z relevantnih področij v povezavi s podnebnimi spremembami in/ali nizkoogljičnim gospodarstvom ALI diploma z drugih področij,
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj (lahko tudi prostovoljskih) na relevantnih področjih,
 • dobro znanje angleškega jezika,
 • razpoložljivost ob vseh določenih datumih za aktivnosti,
 • niste bili udeleženec programa v zadnjih treh letih,
 • vedoželjnost, fleksibilnost in predanost.

Več lahko preberete na spletni strani ali v priloženem dokumentu.

*******************

Would you like to gain new knowledge and experience and contribute to the climate change reduction? Apply for the Pioneers into Practice 2020 programme!

Operating in twenty European locations, the Pioneers programme runs from June through to December and consists of a 4-6 week placement (domestic or international), bespoke transitions thinking & systems innovation mentoring delivered through a structured workshop programme and online training.

Participants will receive funds in the amount of up to EUR 1,500 in case of presence at the location during the practical exchange and the physical implementation of the final workshop; in the case of the implementation of the entire programme online, participants receive € 500.

When: June - November 2020

Deadline for applications: June 1, 2020

Application conditions:

 • a university degree in relevant fields related to climate change and / or a low-carbon economy OR a diploma in other fields,
 • at least 2 years of work experience (possibly also voluntary) in relevant fields,
 • good knowledge of English,
 • availability at all specified dates for activities,
 • you have not been a participant in the program in the last three years,
 • curiosity, flexibility and dedication.

You can read more on their website.