Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

UKREPI - prilagoditve izvajanja pedagoškega procesa (9.3. - do preklica)

natisni
Študente pozivamo, da dosledno upoštevajo navodila univerze, fakultete ter splošna navodila in priporočila v zvezi s preprečevanjem širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), objavljena na spletni strani NIJZ (https://www.nijz.si/sl).

Splošno

Univerza na Primorskem je dne 8. 3. 2020 sprejela ukrep odpovedi neposrednega pedagoškega procesa od 9. do 20. marca 2020, in sicer na podlagi navodila resornega ministrstva, NIJZ in Ministrstva za zdravje RS, da je potrebno delovati preventivno in ukrepe, ki jih sprejme določena institucija, sorazmerno prilagajati situaciji. Univerza na Primorskem se je za ta preventivni ukrep odločila po preučitvi informacij s strani vseh navedenih institucij ter ob upoštevanju dejstva, da je Italija največje žarišče bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) v Evropi, Univerza na Primorskem pa ima vsakodnevno interakcijo s sosednjo Italijo.

V četrtek, 12. 3. 2020 je bila, zaradi naraščanja števila primerov okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19), v Sloveniji razglašena epidemija. Sklep Vlade RS prepoveduje zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih od 16. do vključno 29. marca 2020, pri čemer ta sklep ne vključuje poteka priprav in izvajanja določenih delov pedagoškega procesa na daljavo in znanstveno-raziskovalnega dela, ki se nadaljuje ob ustreznih prilagoditvah po presoji vodstva zavoda.

Vlada RS je z novim Odlokom z začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, 25/2020) podaljšala prepoved zbiranja ljudi v zavodih do preklica.

Zaradi navedenega je univerza sprejela ukrepe, s katerimi seznanjamo študente prek obvestil Referata, obvestil na spletni strani fakultete in po e-pošti. Vse informacije bodo objavljene (povzete) tudi na tej spletni strani.

Odpoved izvajanja predavanj in vaj v prostorih fakultetena vrh

Odpoved vseh predavanj in vaj v prostorih fakultete: od 9.3. do preklica. Predavanja in vaje se izvajajo prilagojeno (glej: UKREPI – prilagoditve izvajanja pedagoškega procesa).

UKREPI – prilagoditve izvajanja pedagoškega procesana vrh

  • Za prilagojeno izvajanje predavanj in vaj se uporablja e-oblike poučevanja in učenja, zlasti e-učilnico ter izvedbo predavanj in vaj prek spletnih orodij kot so Arnes Vox, Zoom ipd.). Študenti pozorno spremljajo e-učilnico in e-pošto, kjer izvajalci objavljajo natančna navodila za vsak predmet.
  • Pri izvajanju predavanj in vaj s spletnimi orodji, morajo izvajalci upoštevati obstoječi urnik, da ne bi prišlo do prekrivanj izvedbe predmetov.
  • V času omejitev izvajanja pedagoškega procesa se ne izvaja preverjanja in ocenjevanja znanja, ki zahteva fizično prisotnost študentov (predstavitev seminarskih nalog, izvedba kolokvijev ipd.).
  • V času omejitev izvajanja pedagoškega procesa ne potekajo zagovori zaključnih del.

Delovanje knjižnice in kontaktnih služb za študentena vrh

  • Knjižnica je od ponedeljka, 16. 3. 2020 do preklica zaprta. Že izposojeno gradivo bo ustrezno podaljšano.
  • Kontaktne službe za študente (Referat za študente, Mednarodna pisarna, Knjižnica TeMeNa) so študentom dostopni izključno po elektronski pošti.
  • Ostale strokovne službe fakultete so za informacije so dostopne po e-pošti. Vprašanja pošljite na naslov info@famnit.upr.si.

Obvestila Referata za študente UP FAMNITna vrh

Obvestila so objavljena na spletni strani fakultete, na naslovu: https://www.famnit.upr.si/sl/obvestila.

POMEMBNO: Informacije na spletni strani Univerze na Primorskemna vrh

Univerza na Primorskem je vzpostavila spletno stran z informacijami o aktivnostih in ukrepih univerze v zvezi z delovanjem v času izrednih okoliščin zaradi širjenja koronavirusa.