Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

UKREPI - prilagoditve izvajanja pedagoškega procesa 2020/21

natisni
Študente prosimo, da dosledno upoštevajo navodila univerze, fakultete ter splošna navodila in priporočila v zvezi s preprečevanjem širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), objavljena na spletni strani NIJZ (https://www.nijz.si/sl).

Aktualna obvestila

 • OBVESTILO (9.4.2021): SPREMEMBE UKREPOV
  Obveščamo vas, da se s ponedeljkom, 12. 04. 2021, sprostijo določeni ukrepi, zato se bo na fakulteti študijski proces ponovno izvajal kot do 01. 04. 2021 – delno v »živo«, delno pa na daljavo.
  O spremembah in nadaljnjih ukrepih vas bomo sprotno obveščali.

 • OBVESTILO (7.4.2021): PSIHOLOŠKA PODPORA MED PRAZNIKI NE BO DELOVALA
  Obveščamo vas, da skupina za psihološko podporo za študente na UP med prvomajskimi prazniki ne bo delovala, in sicer od 24. 4. 2021 do 2. 5. 2021.
  Študentje in zaposleni v psihološki stiski se lahko na svetovalke obrnete kadar koli pred ali po teh datumih. Pišete jim lahko na elektronski naslov psiholoska.podpora@upr.si ter se s svetovalko dogovorite za individualni pogovor preko aplikacije Zoom. Vse informacije, ki jih boste posredovali, so zaupne narave.

 • OBVESTILO (30.3.2021): NOVI UKREPI - ŠTUDIJSKI PROCES NA DALJAVO
  Obveščamo vas, da bo študijski proces v celoti potekal na daljavo od 1. aprila do vključno 11. aprila 2021. O spremembah in nadaljnjih ukrepih vas bomo sprotno obveščali.

 • OBVESTILO (12.3.2021): OBVEZNO TEDENSKO TESTIRANJE ZA ŠTUDENTE, KI SODELUJEJO V PEDAGOŠKEM PROCESU

  Obveščamo vas, da se na podlagi dopolnjenih Navodil UP za izvajanje dela v prostorih UP v času veljavnih ukrepov proti širjenju bolezni COVID-19, uvaja obvezno tedensko testiranje za študente, ki sodelujejo v pedagoškega procesu (v okviru predmetov, ki se izvajajo na fakulteti in terenskih vaj, ki jih organizira fakulteta).
  Veljavno tedensko potrdilo o negativnem testu je pogoj za udeležbo v pedagoškem procesu in ga je študent dolžen pokazati izvajalcu ob začetku predavanj/vaj.
  Brezplačna testiranja potekajo ob vikendih od 9:00 – 17:00 na dveh lokacijah, in sicer:
  - ob petkih v Ankaranu,
  - ob sobotah in nedeljah na Bonifiki na parkirišču nasproti zdravstvenega doma.
  Za vse, ki so vključeni v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja in za zamejce iz Italije, je testiranje brezplačno. Študenti s seboj prinesejo kartico zdravstvenega zavarovanja (v kolikor jo imajo).
  Brezplačno testiranje se uvaja tudi na meji z Italijo. Več informacij je dostopnih tukaj: https://www.gov.si/novice/2021-03-08-brezplacno-testiranje-pri-vstopu-v-slovenijo-iz-italije/
  Ostali študenti, ki so tuji državljani in niso vključeni v sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, se lahko brezplačno testirajo ob torkih v okviru testiranj, ki jih organizira univerza. Sporočilo pošljejo Referatu najkasneje do petka do 12:00 (referat@famnit.upr.si). Naknadno bodo po e-pošti (na univerzitetni e-naslov) prejeli termin za testiranje.

 • OBVESTILO (10.2.2021): Izvedba študijskega procesa v spomladanskem semestru 2020/21

  Študente obveščamo, da bo študijski proces prvi teden spomladanskega semestra (15.2. - 19.2.2021) potekal v celoti na daljavo. Nadaljnji potek je odvisen od epidemioloških razmer v državi, več v pojasnilih v nadaljevanju.
  Pojasnila: Republika Slovenija je, glede na Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, trenutno v rdeči fazi. V prostorih fakultete je zato mogoče izvajati le nujne laboratorijske vaje in individualno delo s študenti.
  Ob upoštevanju epidemioloških podatkov je Slovenija blizu prehoda v oranžno fazo, ko bo omogočeno izvajanje študijskega procesa za manjše skupine študentov (do največ 10 študentov) ter tudi izvedba terenskih vaj (prav tako za manjše skupine – do 10 študentov). Tudi v primeru, da bomo že naslednji teden prešli v oranžno fazo, pa moramo na fakulteti ustrezno organizirati vse procese ter z univerzo in pristojnimi institucijami izvesti testiranja zaposlenih. V izogib zapletom je bilo zato odločeno, da se prvi teden semestra izvede v celoti na daljavo (on-line). Pri tem se bodo laboratorijske vaje, ki so predvidene za izvedbo v Vajalnici (predavalnica Famnit-Muzejski2), skladno z odločitvijo pristojnih oddelkov, do vključno 19. 3. 2021 izvajale na daljavo, od 22. 3. 2021 dalje pa na fakulteti, v kolikor bodo veljavni ukrepi to omogočali.
  Hkrati vas želimo seznaniti, da bo izvedba študijskega procesa kot smo ga izvajali v začetku študijskega leta 2020/21, možna šele takrat, ko bo država v t. i. rumeni fazi. O spremembah in nadaljnjih ukrepih vas bomo sprotno obveščali.

 • OBVESTILO (28.1.2021): COVID-19: Sprememba sklepa rektorice UP
  Študente seznanjamo, da smo na spletni strani fakulteti objavili nov sklep rektorice UP. Navodila UP ostajajo nespremenjena. Zaradi poslabšanja epidemiološke slike v obalnih občinah, od 30.1.2021 ponovno ni dovoljeno izvajanje pedagoškega procesa v prostorih fakultete (s prejšnjim sklepom je bilo omogočeno izvajanje laboratorijskih vaj in individualnega dela s študenti).
  To obvestilo velja do preklica. O spremembah in nadaljnjih ukrepih vas bomo sprotno obveščali.
 • OBVESTILO (22.1.2021): COVID-19: Sprememba Navodil UP

  Študente seznanjamo, da smo na spletni strani fakulteti objavili dopolnjena Navodila UP in sklep rektorice UP. Skladno z navodili bo v prostorih univerze od naslednjega tedna dovoljeno izvajanje laboratorijskih vaj (LV). Na UP FAMNIT nismo prevideli izvedbe manjkajočih LV v času januarskega izpitnega obdobja; le-te se bodo v času 2. semestra, po predhodnem dogovoru s študenti. Vsi izpiti še naprej potekajo na daljavo.
  To obvestilo velja do preklica. O spremembah in nadaljnjih ukrepih vas bomo sprotno obveščali.

 • OBVESTILO (14.1.2021): Prilagoditve zimskega izpitnega obdobja (18. 1. – 14. 2. 2021)

  Obveščamo vas, da so veljavni ukrepi za preprečevanje širjenja COVID-19 podaljšani, zato ostaja fakulteta zaprta do preklica tudi v zimskem izpitnem obdobju. Vsi izpitni roki, ki so razpisani v zimskem izpitnem obdobju bodo potekali izključno online.
  Hkrati pa vas obveščamo, da je pri posameznih predmetih študijskih programov prišlo do sprememb načina ocenjevanja znanja. Na Senatu UP so bile te spremembe že sprejete in veljajo izključno v študijskem letu 2020/21. Do seznama predmetov in spremenjenih načinov ocenjevanja znanja lahko dostopate v vašem ŠIS-u na začetni strani.

 • OBVESTILO (29.12.2020): Podaljšanje veljavnosti ukrepov 

  Obveščamo vas, da bodo ukrepi za preprečevanje širjenja COVID-19 v veljavi še vse do torka, 12.1.2021. Fakulteta bo v tem času zaprta za vse študente, študijski proces pa se bo odvijal na daljavo.
  O spremembah in nadaljnjih ukrepih vas bomo sprotno obveščali.

 • OBVESTILO (18.11.2020):  Ukrepi ostajajo v veljavi vsaj do novega leta

  Obveščamo vas, da se glede na predstavljeno trenutno stanje, trende obolelosti in širjenja COVID-19 ter posledično pričakovano postopno sproščanje ukrepov, študijski proces v prostorih univerz ne bo odvijal vsaj do novega leta. Kjer je mogoče, se študijske vsebine tudi v prihodnje odvijajo na daljavo, medtem ko bomo obvezne praktične vsebine, ki jih ni mogoče izvesti na daljavo, izvajali v letu 2021.
  Želimo si, da bi se lahko vsaj določene vsebine začele ponovno odvijati v naših prostorih čimprej, je pa to odvisno od širjenja bolezni v prihodnjih tednih. O izvedbi študijskega procesa po 4.1.2021 vas bomo obvestili v decembru. 

Sklepi rektorice UP in navodila UPna vrh

Sklepi Senata UP in Senata UP FAMNIT o prilagoditvah pedagoškega procesana vrh

 • Senat UP je obravnaval prilagoditve pogojev za napredovanje v višji letnik za študijsko leto 2020/21. Prilagoditve se nanašajo na študijske programe, ki imajo trenutno določeno, da mora študent za napredovanje v višji letnik zbrati vsaj 48 KT, in sicer se je obvezno število kreditnih točk znižalo na vsaj 42 KT. Za študijske programe v katerih je določeno, da mora študent za napredovanje v višji letnik zbrati vsaj 42 KT pa ostane določba nespremenjena (sprejeto dne 23.12.2020).

 • Senat UP je sprejel spremembo Študijskega koledarja UP 2020/21: za posamezne predmete študijskih programov se SV, LV in TV, ki jih zaradi Covid-19 ni bilo mogoče v celoti izvesti v jesenskem semestru, lahko izvede oz. nadomesti v času zimskega izpitnega obdobja (18.1.-12.2.2021) ali v času spomladanskega semestra (15.2.- 4.6.2021).

Psihološka pomoč: ponovno je zaživela psihološka podpora za študente in zaposlenena vrh

 • V zadnjih tednih smo se ponovno znašli v nepredvidljivi situaciji. V večji meri smo odrezani od normalnega življenja in lahko se počutimo prestrašene, žalostne, zmedene, jezne, brezvoljne, pod stresom, osamljene … Lahko imamo tudi občutek, da nimamo nadzora. Gre za odziv, ki je v teh okoliščinah popolnoma razumljiv.

  Za vse študente in zaposlene UP, ki ste se zaradi nastale situacije znašli v stiski in bi se želeli pogovoriti z našimi strokovnjaki psihologi, smo ponovno psihološko podporo, in sicer lahko psihologinje kontaktirate preko e-pošte psiholoska.podpora@upr.si in se nato dogovorite za termin za pogovor preko ZOOM-a.

  Več informacij, vključno z razporedom strokovnjakinj, dodatnimi številkami in napovedanimi predavanj je objavljenih na strani: https://www.upr.si/si/univerza/covid-19-in-up/psiholoska-podpora#.

ARHIV: Študijsko leto 2019/20na vrh