Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

sobota, 16. maj 2020 COVID-19: Sprememba veljavnih ukrepov na UP od 18. 5. 2020 // Change of measures at UP from 18 May 2020

Obveščamo vas, da se z 18. majem 2020 spreminjajo veljavni ukrepi Univerze na Primorskem za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).

V prostorih univerze so dovoljene aktivnosti, opredeljene v SKLEPU rektorice Univerze na Primorskem, ki se izvajajo na način, opredeljen v NAVODILIH za izvajanje dela v prostorih Univerze na Primorskem v času epidemije COVID-19 

  • SKLEP o ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), 14. 5. 2020
  • NAVODILA za izvajanje dela v prostorih univerze v času epidemije COVID-19, maj 2020

Študente, zaposlene in obiskovalce prosimo, da se pred vstopom v prostore fakultete seznanijo z vsebino obeh dokumentov (sklep, navodila) in upoštevajo vse opredeljene ukrepe, ki ostajajo v veljavi do preklica. 

Več informacij o prilagoditvah zaradi COVID-19 najdete TUKAJ.


On 18 May 2020, the current measures of the University of Primorska for the prevention of the spread of SARS-CoV-2 (COVID-19) are changing. Activities defined in the DECISION of the Rector of the University of Primorska are permitted in the university premises, which need to  carried out in the manner defined in the GUIDELINES for working in the university premises during the COVID-19 epidemic.

  • DECISION about the measures for the prevention of the spread of SARS-CoV-2 (COVID-19), 14 May 2020
  • GUIDELINES for working in the university premises during COVID-19 epidemic, May 2020

The guidelines in English language will be available soon. Before entering the faculty premises, please read carefully both documents (decision, instructions) and take into account all defined measures that remain in force until further notice. 

More information about all measures is available HERE.