Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Vpis - Famnit študenti

natisni

IZVEDBA OBVEZNIH IN IZBIRNIH PREDMETOV 2024/2025 - objavljeno naknadnona vrh

Na teh podstraneh so objavljeni podatki o obveznih in izbirnih predmetih dodiplomskih in magistrskih študijskih programov, ki so se izvajali v študijskem letu 2024/25.

Študenti izberete izbirne predmete v ŠIS-u ob izpolnjevanju vpisnega lista, zato vse prosimo, da si objavljene informacije natančno preberete.

 • dodiplomski študijski programi,
 • magistrski študijski programi.

REDNO NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK TER POGOJI ZA NAPREDOVANJEna vrh

Pogoji za napredovanje v višji letnik so navedeni v predstavitvenih podatkih posameznega študijskega programa (glej rubriko Napredovanje po programu in dokončanje študija) na spletni strani fakultete.

Študijski programi 1. stopnje: https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/dodiplomski-studij
Študijski programi 2. stopnje: https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/podiplomski-magistrski-studij
Študijski programi 3. stopnje: https://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/podiplomski-doktorski-studij

Študentom, ki izpolnjujejo pogoje za redno napredovanje v višji letnik, bo odprt vpisni list (glej rubriko Navodila za vpis).

LETO PLUSna vrh

Leto plus je namenjeno tujim študentom, ki študirajo na slovenskem programu. Tujim študentom, ki so ob vpisu v 1. letnik oddali prijavo za Leto plus, se ob zaključku 1. letnika in ob dejstvu, da je študent pridobil skupno najmanj 30 kreditnih točk (KT), od tega najmanj 6 kreditnih točk (KT) iz znanja slovenskega jezika ter 24 KT iz obveznosti 1. letnika, omogoči podaljšanje statusa v 1. letniku na podlagi prijave za Leto plus.

Študent mora za koriščenje Leta plus obvestiti Referat za študente preko prošnje v ŠISu (glej rok v Terminskem planu vpisov). O pripravljenem vpisnem listu študent prejme elektronsko sporočilo ter sledi navodilom za vpis.

ABSOLVENTSKI STAŽna vrh

Študent zadnjega letnika bo imel možnost vpisa v absolventski staž v naslednjem študijskem letu, v kolikor še ni ponavljal letnika ali zamenjal študijskega programa.

V kolikor se študent takoj po zaključku 3. letnika dodiplomskega študija oziroma takoj po zaključku 2. letnika magistrskega študija ne vpiše v absolventski staž in mu ta pripada (torej pavzira 3. letnik oz. 2. letnik), v naslednjem študijskem letu vpis v absolventski staž ni možen.

Študenti, ki imajo možnost vpisa v absolventski staž v naslednjem študijskem letu, NE ODDAJAJO nobene prošnje. Vpisni list se odpre avtomatsko, o pripravljenem vpisnem listu pa so obveščeni preko e-pošte. Prav tako bodo na e-naslov prejeli račun za plačilo vpisnine (viden tudi v ŠISu v rubriki Moji podatki / Moje finance).

POMEMBNO:
Študentu, ki NE želi koristiti (vpisati) absolventskega staža, ni potrebno ničesar urejati (tj. študent ne izpolni vpisnega lista ter ne plača vpisnine za naslednje študijsko leto), saj bo Referat za študente s 1. 10.  študenta uvrstil med pavzerje.

PAVZIRANJEna vrh

Status pavzerja ima študent, ki:

- ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik in je že izkoristil možnost ponovnega vpisa;
- se ne želi vpisati v naslednje študijsko leto;
- je že izkoristil vse možne vpise.

Študent, ki ima status pavzerja:

- nima študentskega statusa,
- prvo leto pavziranja opravlja študijske obveznosti brezplačno, drugo in nadaljnje leto pa je zavezan za plačilo skladno z veljavnim cenikom fakultete,
- ne izpolnjuje vpisnega lista in ni zavezan za plačilo vpisnine (ali šolnine).

Študenta, ki bo v naslednjem študijskem letu koristil status pavzerja, bo Referat za študente s 1. 10.  uvrstil med pavzerje.

PRISPEVKI ZA ŠTUDIJ IN ŠOLNINEna vrh

Vsi študenti s statusom so zavezani za plačilo vpisnih stroškov, skladno z veljavnim cenikom fakultete.

Študent račun za vpisnino prejme po e-pošti, dostopen pa je tudi v ŠISu (rubrika Moji podatki / Moje finance). Potrdilo o plačilu prispevkov ob vpisu je obvezna priloga k vpisnemu listu.

POMEMBNO:
V skladu s Splošnimi pogoji plačevanja šolnin in prispevkov za študij na UP FAMNIT se študent ne more vpisati v naslednje študijsko leto, dokler nima poravnanih vseh zapadlih finančnih obveznosti do fakultete.

NAVODILA ZA VPISna vrh

Študent je o odprtem vpisnem listu obveščen preko e-pošte. Prav tako na e-naslov prejme tudi račun za prispevke ob vpisu (viden tudi v ŠISu v rubriki Moji podatki / Moje finance).

V kolikor študent do roka za vpis Famnitovih študentov (glej Terminski plan vpisov - slika) ne bo izpolnil vpisnega lista in priložil obveznih prilog, bo Referat za študente študenta s 1. 10. uvrstil med pavzerje (glej rubriko Pavziranje).

O zaključenem vpisu je študent obveščen preko e-pošte. Do potrdil o vpisu lahko dostopa v ŠISu (v rubriki Moji podatki / Potrdilo o vpisu).

Postopek vpisa

 • Študent do vpisnega lista dostopa v ŠISu, rubrika VPIS / Vpisni list.
 • Študent pregleda vnesene podatke (morebitne popravke zabeleži v kategoriji OPOMBE ZA REFERAT - po elektronskem podpisu vpisnega lista).
 • V kolikor so izbirni predmeti predvideni po študijskem programu, študent ustrezno izbere med ponujenimi predmeti (glej Izvedba predmetov).
 • Študent odda vpisni list s klikom na gumb Potrditev.
 • Po potrditvi, študent vpisni list elektronsko podpiše s klikom na gumb Elektronski podpis.
 • Študent vnese elektronski podpis s pomočjo miške in podpis potrdi s klikom na gumb Vključi podpis.
 • Študent mora nato obvezno podpisati na enak način tudi pogodbo, v kolikor je zavezan k plačilu šolnine, do katere dostopa po elektronskem podpisu vpisnega lista.
 • Študent v ŠIS naloži obvezne priloge v rubriki VPIS / Priloge k vpisu:
  - sken potrdila o plačilu prispevkov ob vpisu.