Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Postopek priprave in roki za oddajo magistrskega dela

natisni


Na spodnjih povezavah uvodoma najdete pravilnik, obrazce in navodila, ki so veljavni za vse magistrske študijske programe UP FAMNIT, v nadaljevanju pa dodajamo še obrazce, navodila in word predloge za posamezne študijske programe (glede na specifike posameznih programov).

Pravilniki, obrazci in navodila za pripravo magistrskega dela - SPLOŠNO

Obrazci, navodila in predloga za študijske programe: Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, Matematika s finančnim inženiringom, Trajnostno grajeno okolje, Podatkovna znanost

Obrazci, navodila in predloga za študijski program Varstvo narave

Obrazci, navodila in predloga za študijske programe Biopsihologija in Psihologija (program Uporabna psihologija do leta 2020/21)