Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
-->
SI | EN

Študenti s posebnimi potrebami

natisni

Študentom s posebnimi potrebami so omogočene prilagoditve študijskega procesa in študijskega okolja. Prilagoditve so opredeljene v individualiziranem programu podpore posameznega študenta. Študenti se za podporo in pomoč pri študiju lahko obrnejo na učitelja – tutorja, ki jim je dodeljen ob pridobitvi statusa, ali na študente – tutorje. Več informacij o študentskem tutorstvu je dostopnih tukaj.

Kako pridobim status študenta s posebnimi potrebami?

Postopek pridobitve statusa študenta s posebnimi potrebami in prilagoditve študija za študente s posebnimi potrebami so opredeljene v Pravilniku o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem.

Za pridobitev statusa s posebnimi potrebami študent dodiplomskega oziroma podiplomskega študija vloži vlogo za pridobitev statusa ob vpisu v 1. ali višji letnik, in sicer v Referat za študente. Obrazec (vloga) je dostopen tukaj.

Študent k vlogi priloži ustrezna dokazila, s katerimi izkazuje primanjkljaj, oviro oziroma motnjo, in sicer:

 • odločbo o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo, strokovno mnenje Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami oziroma izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov ali,
 • odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katero izkazujejo invalidnost ali,
 • zdravniško potrdilo zdravnika specialista, s katerim izkazujejo upravičenost za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami.

Projekt PRAVA SMER

Društvo študentov invalidov Slovenije je v sredini novembra 2020 pričela z izvajanjem novega projekta PRAVA SMER, s katerim želijo pomagati zaposlenim v visokem šolstvu in študentom, da bo študij na daljavo prijazen in čim bolj učinkovit za vse sodelujoče. Projekt bo trajal do 31. 5. 2021 in je podprt s sredstvi Programa ACF v Sloveniji (2014 – 2021).

V okviru projekta bodo za zaposlene v visokem šolstvu pripravili različna priporočila in smernice za dostopnejši študij na daljavo.

Gradivo je dostopno na njihovi spletni strani, na povezavi http://www.dsis-drustvo.si/podpora-visokosolskim-uciteljem/, in pa tudi na FB strani društva https://www.facebook.com/dsis.drustvo.si/

Na zgornji povezavi lahko najdete vsa priporočila in smernice, objavljena v okviru projekta Prava smer:

 • 1. sklop: oblikovanje dostopnih gradiv; izvajanje dostopnih spletnih predavanj; dostopno preverjanje znanja;
 • 2. sklop: dostopnost v Wordu (oblikovanje naslovov in podnaslovov s slogi);
 • 3. sklop: dostopnost v programih Microsoft Word in Powerpoint (oblikovanje dostopnih tabel); dostopno preverjanje znanja s programom Moodle;
 • 4. sklop: oblikovanje dostopnega slikovnega gradiva; alternativne oblike preverjanja znanja pri študiju na daljavo;
 • 5. sklop: nadzor pri opravljanju preverjanja znanja na daljavo; oblikovanje besedila, preverjanje dostopnosti in shranjevanje v Wordu;
 • 6. sklop: učinkovito uporabo spletnega orodja Zoom pri zagotavljanju dostopnih predavanj oz. vaj;
 • 7. sklop: napotke za oblikovanje dostopnih Powerpoint dokumentov; povzetke srečanj študentov s statusom posebnih potreb (januar 2021), ki obsegajo tri dokumente: težave in rešitve na področju spletnega izvajanja predavanj in vaj, težave in rešitve na področju spletnega preverjanja znanja, težave in rešitve na področju študijskega gradiva;
 • 8. sklop: oblikovanje dostopnih Excel dokumentov;
 • 9. sklop: orodje PAVE za urejanje dostopnosti PDF dokumentov;
 • ​10. sklop: urejanje skeniranih PDF dokumentov v Wordu;
 • 11. sklop: razlago možnih prilagoditev študijskega procesa za študente s posebnimi potrebami;
 • 12. sklop: Aspergerjev sindrom in študij;
 • 13. sklop: priprava dostopnih e-sporočil.