Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študenti s posebnimi potrebami

natisni

Študentom s posebnimi potrebami so omogočene prilagoditve študijskega procesa in študijskega okolja. Prilagoditve so opredeljene v individualiziranem programu podpore posameznega študenta. Študenti se za podporo in pomoč pri študiju lahko obrnejo na učitelja – tutorja, ki jim je dodeljen ob pridobitvi statusa, ali na študente – tutorje. Več informacij o študentskem tutorstvu je dostopnih tukaj.

Kako pridobim status študenta s posebnimi potrebami?

Postopek pridobitve statusa študenta s posebnimi potrebami in prilagoditve študija za študente s posebnimi potrebami so opredeljene v Pravilniku o študentih s posebnimi potrebami na Univerzi na Primorskem.

Za pridobitev statusa s posebnimi potrebami študent dodiplomskega oziroma podiplomskega študija vloži vlogo za pridobitev statusa ob vpisu v 1. ali višji letnik, in sicer v Referat za študente. Obrazec (vloga) je dostopen tukaj.

Študent k vlogi priloži ustrezna dokazila, s katerimi izkazuje primanjkljaj, oviro oziroma motnjo, in sicer:

 • odločbo o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo, strokovno mnenje Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami oziroma izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov ali,
 • odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katero izkazujejo invalidnost ali,
 • zdravniško potrdilo zdravnika specialista, s katerim izkazujejo upravičenost za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami.

Projekt PRAVA SMER

Društvo študentov invalidov Slovenije so v sredini novembra 2021 pričeli z izvajanjem novega projekta PRAVA SMER, s katerim želijo pomagati zaposlenim v visokem šolstvu in študentom, da bo študij na daljavo prijazen in čim bolj učinkovit za vse sodelujoče. Projekt bo trajal do 31. maja 2020 in je podprt s sredstvi Programa ACF v Sloveniji (2014 – 2021).

V okviru projekta bodo za zaposlene v visokem šolstvu pripravili različna priporočila in smernice za dostopnejši študij na daljavo.

Gradivo je dostopno tudi na njihovi spletni strani, na povezavi http://www.dsis-drustvo.si/podpora-visokosolskim-uciteljem/, in pa tudi na FB strani društva https://www.facebook.com/dsis.drustvo.si/

Na zgornji povezavi lahko najdete vsa priporočila in smernice, objavljena v okviru projekta Prava smer.

1. sklop priporočil se navezuje na osnovne smernice za delo na naslednjih področjih:

 • Oblikovanje dostopnih gradiv;
 • Izvajanje dostopnih spletnih predavanj;
 • Dostopno preverjanje znanja.

2. sklop priporočil se navezuje na:

 • Dostopnost v Wordu (oblikovanje naslovov in podnaslovov s slogi).

3. sklop priporočil se navezuje na:

 • Dostopnost v programih Microsoft Word in Powerpoint (oblikovanje dostopnih tabel),
 • Dostopno preverjanje znanja s programom Moodle.

4. sklop priporočil se navezuje na:

 • Oblikovanje dostopnega slikovnega gradiva,
 • Alternativne oblike preverjanja znanja pri študiju na daljavo.

5. sklop priporočil se navezuje na:

 • Nadzor pri opravljanju preverjanja znanja na daljavo,
 • Oblikovanje besedila, preverjanje dostopnosti in shranjevanje v Wordu.

6. sklop priporočil se navezuje na:

 •  učinkovito uporabo spletnega orodja Zoom pri zagotavljanju dostopnih predavanj oz. vaj.

7. sklop priporočil se navezuje na:

 • Napotke za oblikovanje dostopnih Powerpoint dokumentov,
 • Povzetke srečanj študentov s statusom posebnih potreb (12. in 13.1. 2021), ki obsegajo tri dokumente:
 • Težave in rešitve na področju spletnega izvajanja predavanj in vaj,
 • Težave in rešitve na področju spletnega preverjanja znanja,
 • Težave in rešitve na področju študijskega gradiva.

8. sklop priporočil se navezuje na:

 • Oblikovanje dostopnih Excel dokumentov.