Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

petek, 10. december 2021 Dr. István Kovács in dr. Vita Poštuvan prejemnika Zoisove nagrade in priznanja

V petek,  10. decembra 2021, so bile uradno podeljene letošnje Zoisove nagrade in priznanja, ki predstavljajo najvišje nagrade za dosežke na področju znanstvenoraziskovalnega dela in razvojne dejavnosti. Prejmejo jih raziskovalci, ki so s svojimi dosežki trajno prispevali k razvoju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Z velikim veseljem in ponosom sporočamo, da sta med letošnjimi prejemniki kar dva zaposlena na UP, in sicer prof. dr. István Kovács, prejemnik Zoisove nagrade za vrhunske dosežke na področju algebraične teorije grafov in izr. prof. dr. Vita Poštuvan, prejemnica Zoisovega priznanja za pomembne znanstvene dosežke na področju suicidologije in duševnega zdravja.

Letošnja slovesnost je potekala v Cankarjevem domu v Ljubljani, s prenosom na drugem programu RTV SLO. Ogledate si jo lahko na rtvslo.si

Prof. dr. István Kovács deluje kot znanstveni svetnik na Univerzi na Primorskem. Po doktoratu iz matematike na Univerzi v Szegedu na Madžarskem je začel sodelovati z Univerzo na Primorskem, najprej kot podoktorski raziskovalec, po usvojenem aktivnem znanju slovenščine pa je postal visokošolski učitelj in raziskovalec. Je eden vodilnih raziskovalcev programske skupine na UP, ki v svetovnem matematičnem prostoru velja za enega od dveh centrov algebraične teorije grafov (drugi deluje na The University of Western Australia). Algebraična teorija grafov je področje matematike, ki je bistvenega pomena za delovanje visokotehnološke družbe 21. stoletja. Brez nje in z njo povezanih kriptografskih rešitev različnih vprašanj komunikacijske učinkovitosti in varnosti danes ne bi bilo bančnega e-poslovanja, pametnih telefonov in vsakdanje uporabe svetovnega spleta. Pri vsem tem imajo ključno vlogo simetrične kombinatorične strukture, ki se najbolj približajo pogojem varnega in učinkovitega komuniciranja ter poslovanja. Prav simetrija kombinatoričnih struktur je vprašanje, ki ga v okviru algebraične teorije grafov obravnava dr. István Kovács. Pri tem uporablja raznovrstna orodja z drugih področij matematike, na primer iz končnih geometrij, konfiguracij, asociativnih shem, Schurovih kolobarjev, teorije permutacijskih grup in teorije karakterjev. Raziskovalno delo, ki ga izvaja v okviru številnih domačih in mednarodnih raziskovalnih projektov, pomembno prispeva k razvoju vseh omenjenih področij matematike. Iz zadnjega časa gre izpostaviti zlasti njegov izjemen prispevek k reševanju enega najpomembnejših odprtih problemov v algebraični teoriji grafov, tj. problema Cayleyjevega izomorfizma. Je avtor rešitev, ki ponujajo pomembne usmeritve pri iskanju končne rešitve tega problema.

Izr. prof. dr. Vita Poštuvan je mednarodno priznana raziskovalka na področju psihologije, suicidologije in duševnega zdravja. Zaposlena je kot raziskovalka in namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora pri Inštitutu Andrej Marušič na Univerzi na Primorskem ter predstavnica Slovenije pri Mednarodni zvezi za preprečevanje samomora (IASP). Je (so)avtorica številnih člankov v uglednih znanstvenih revijah in poglavij v znanstvenih monografijah ter spada med najbolj citirane slovenske strokovnjake. Gostovala je na uglednih institucijah in mednarodnih konferencah v tujini. Njeno delo vključuje preučevanje dejavnikov, povezanih z duševnim zdravjem in samomorilnim vedenjem različnih skupin prebivalstva, preprečevanje samomorilnega vedenja z razvijanjem psiholoških in javnozdravstvenih intervencij ter preučevanje žalovanja in reintegracije po smrti bližnjega. Prav tako se intenzivno ukvarja z razvijanjem kompetenc in stališč strokovnjakov na področju duševnega zdravja, z etiko in strokovnim razvojem v psihologiji in z metodološkimi pristopi v raziskovanju. Njena spoznanja pomembno prispevajo k razvoju znanosti in stroke v Sloveniji in tujini.

Med letošnjimi prejemniki priznanj in nagrad izpostavljamo tudi prof. dr. Stanislava Gobca, prejemnika Zoisove nagrada za vrhunske dosežke na področju osnovnih in uporabnih raziskav v farmaciji, vodjo temeljnega projekta ARRS, pri katerem sodelujejo raziskovalci UP FAMNIT.

Seznam vseh nagrajenk in nagrajencev je objavljen na tej povezavi.

Prejemnikom najvišjih državnih nagrad za znanstvene dosežke iz srca čestitamo in jim želimo še veliko raziskovalnih uspehov!

 

Zoisove nagrade in priznanja so prejeli naslednji zaposleni na Univerzi na Primorskem:

  • dr. Lara Lusa – Zoisovo priznanje za znanstvene dosežke pri razvoju metodologije medicinske statistike (2020),
  • dr. Enes Pasalic – Zoisova nagrado za vrhunske dosežke na področju kriptografije (2019),
  • dr. Andreja Kutnar – Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju lesarstva (2018),
  • dr. Martin Milanič – Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju diskretne matematike (2017),
  • dr. Tomaž Pisanski – Zoisova nagrada za vrhunske dosežke pri znanstveno-raziskovalnem delu na področju diskretne matematike in njenih uporabi (2015),
  • dr. Dušanka Janežič – Zoisova nagrada za vrhunske dosežke v matematiki in naravoslovju (2013),
  • dr. Štefko Miklavič – Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke v matematiki (2012),
  • dr. Štefan Bojnec – Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju ekonomije (2008)
  • dr. Maja Čemžar – Zoisovo priznanje za pomembne dosežke na področju eksperimentalne onkologije,
  • dr. Dragan Marušič – Zoisova nagrada za vrhunske znanstvene dosežke nna področju teorije grafov in algebre (2002).

 

Raziskovalci UP Famnit so prejeli Zoisova priznanja oziroma nagrade že peto leto zapored, tokrat celo dve.