Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Projekti "Po kreativni poti do praktičnega znanja" 2013/14

natisni

Projekt "Po kreativni poti do praktičnega znanja" delno financira Evropka unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3. štipendijske sheme, v okviru potrjene operacije Po kreativni poti do praktičnega znanja. 

    

 

Univerza na Primorskem je uspešno kandidirala na Javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja, ki ga je objavil Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Cilj projekta je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, in sicer z vključitvijo v projekte, ki se izvajajo v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom.

V vse projekte so bili poleg študentov vključeni mentorji z UP FAMNIT (visokošolski učitelji in sodelavci) in delovni mentorji iz sodelujočih podjetij/organizacij.

UP FAMNIT je v sodelovanju s partnerji iz gospodarstva in javnih zavodov uspešno zaključila 9 projektov:

Projekti so potekali od aprila do vključno septembra 2014.