Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018

natisni

Univerza na Primorskem je uspešno pridobila sredstva za izvajanje številnih projektov v okviru Javnega razpisa Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2018 Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS.  Naložbo financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Republika Slovenija, in sicer Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Namen razpisa je povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov.
Na vsakemu projektu sodeluje od 6 do 10 študentov z različnih fakultet, ki pod mentorstvom pedagoškega in strokovnega sodelavca iz lokalnega/regionalnega okolja proučujejo različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja.

Zaključeni projekti - 3. odpiranje

Od 16. 6. 2018 do 15. 9. 2018 so bili študenti, skupaj z mentorji z UP FAMNIT (visokošolski učitelji in sodelavci), vključeni v naslednje projekte:

Zaključeni projekti - 2. odpiranje

Od 1. 2. 2018 do 31. 5. 2018 so bili študenti, skupaj z mentorji z UP FAMNIT (visokošolski učitelji in sodelavci), vključeni v projekt:

Zaključeni projekti - 1. odpiranje

Od 1. 6. 2017 do 30. 9. 2017 so bili študenti, skupaj z mentorji z UP FAMNIT (visokošolski učitelji in sodelavci), vključeni v naslednje projekte:

Projekti ostalih članic UP v katere je bilo vključenih 35 študentov UP FAMNIT:

  • naslov projekta: Interdisciplinarna preventivna skrb za zdravje delavca v mikro in malih podjetjih Primorske (nosilka UP FVZ),
  • naslov projekta: Holistični pristopi k aktivnemu in zdravemu staranju: Gibalna in kognitivna aktivnost ter prehrana (nosilka UP FVZ),
  • naslov projekta: Branje za (dediščinsko) opismenjevanje: (I)itinerarji po slovenskih mestih (nosilka UP FHŠ),
  • naslov projekta: Poti v zgodovino: antične delavnice za otroke brez počitnic (nosilka UP FHŠ),
  • naslov projekta: Razvoj učne baze študentov za vodenje karier oseb s posebnimi potrebami (nosilka UP PEF),
  • naslov projekta: Z veččutnimi delavnicami do bolj ohranjene narave in kvalitetnejšega okolja v Mestni občini Koper (nosilka UP PEF),
  • naslov projekta: Možnost uporabe koristnih zavržkov hrane in odpadkov primarne predelave za pripravo funkcionalnih živil (nosilka UP FVZ).
     

Z naštetimi projekti imajo študenti možnost nadgraditi svoje znanje in izkušnje. Ob tem spomnimo, da lahko obenem študenti UP pridobivajo dragocene izkušnje tudi na projektih Po kreativni poti do znanja.