Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Blas Fernandez

Asistent / Assistant

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za matematiko
/ Department of Mathematics
Raziskovanje
Research
Algebraična kombinatorika
Algebraic Combinatorics
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
SI - EN
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Kompleksna analiza
/ Complex Analysis
,
Matematične vsebine v angleškem jeziku I
/ Mathematical Topics in English I
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator