Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študijsko gradivo

natisni

Zbirka Famnit Lectures / Famnitova predavanja

Zbirka Famnitovi učbeniki / Famnit Textbooksna vrh

Urban Kordeš, Maja Smrdu (2015): Osnove kvalitativnega raziskovanja

Zbirka Izbrana poglavja iz matematikena vrh

 • Amar Bapić, Vito Vitrih (2019): Selected Topics in Numerical Mathematics: Lecture Notes (pdf)
 • Ademir Hujdurović (2018): Algebraic Graph Theory (pdf)
 • Ademir Hujdurović (2017): Permutacijske grupe (pdf)
 • Vito Vitrih (2015): Osnove numeričnega računanja: Zbirka kolokvijev in izpitov (pdf)
 • Marko Orel (2015): Nekaj malega o modeliranju, matrikah in metodi najmanjših kvadratov (pdf)
 • Marko Orel (2015): Zbirka rešenih izpitov in kolokvijev iz statistike za biopsihologe (pdf)
 • Marko Orel (2015): Verjetnost za nematematike. Pregled teorije in izbrane rešene naloge (pdf)
 • Enes Pasalic (2014): Cryptographic hash functions and MACs (Solved Exercises for Cryptographic Hash Functions and MACs) (pdf)
 • Enes Pasalic (2013): Stream ciphers (pdf)
 • Enes Pasalic (2013): Coding theory and applications, cyclic codes (pdf)
 • Enes Pasalic (2013): Selected topics in cryptography, solved exam problems (pdf)
 • Enes Pasalic (2013): Coding theory and applications, linear codes (pdf)
 • Enes Pasalic (2013): Coding theory and applications, solved exercises and problems of cyclic codes (pdf)
 • Enes Pasalic (2013): Coding theory and applications, solved exercises and problems of linear codes (pdf)
 • Elena Konstantinova (2012): Lecutre notes on some problems on Cayley graphs (pdf)
 • Bojan Kuzma (2009): Zbirka izpitnih nalog iz verjetnosti (pdf)
 • Bojan Kuzma (2009): Zapiski iz predavanj - Fourierova analiza (pdf)
 • Bojan Kuzma (2009): Zapiski iz predavanj - Polja in krivuljni integrali (pdf)
 • Bojan Kuzma (2009): Zapiski iz predavanj - Ploskve (pdf)
 • Bojan Kuzma (2009): Zbirka nalog iz matematike (pdf)
 • Bojan Kuzma (2009): Zbirka domačih nalog iz matematike (pdf)
 • Bojan Kuzma (2009): Zbirka domačih nalog iz Analize I in Analize II (pdf)
 • Bojan Kuzma (2009): Zbirka izpitnih vprašanj pri predmetih Analiza III in Analiza IV (pdf)
 • Bojan Kuzma (2009): Zbirka izpitnih vprašanj pri predmetih Analiza I in Analiza II (pdf)

Zbirka Izbrana poglavja iz računalništva in informatikena vrh

 • Peter Rogelj (2014): Programsko inženirstvo - skripta (pdf)
 • Iztok Savnik (2012): Koncepti programskih jezikov - skripta (pdf)
 • Janez Žibert (2012): Verjetnost in statistika v tehniki in naravoslovju - skripta (pdf)
 • Janez Žibert (2012): Programiranje 3: Vzporedno programiranje - skripta (pdf)
 • Branko Kavšek, Jernej Vičič (2011): Izbrana poglavja iz večpredstavnosti (pdf)
 • Iztok Savnik, Matjaž Kljun (2010): Osnove podatkovnih baz (pdf)

Zbirka Izbrana poglavja iz biodiverzitetena vrh

 • Peter Mackelworth (2019): Marine Protected Areas: Social Aspects (pdf)
 • Peter Mackelworth (2019): Human Dimensions of Conservation (pdf)
 • Patricija Mozetič, Peter Glasnović (2018): Vaje iz morske botanike (pdf)
 • Felicita Urzi (2015): Eksperimentalne metode v biokemiji (pdf)
 • Barbara Boldin (2013): Uporabna matematika za naravoslovce (pdf)