Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Redne volitve dekana UP FAMNIT

natisni

Razpis volitev

Senat UP FAMNIT je na svoji 7. redni seji dne 27.8.2015 sprejel sklep o pričetku postopka za izvolitev dekana UP FAMNIT, ki vključuje tudi rokovnik za izvedbo volilnih opravil. Prav tako je s sklepom določena volilna komisija za izvedbo volitev.

 • Sklep o pričetku postopka za izvolitev dekana UP FAMNIT (SKLEP)

Pravilnikna vrh

 • Pravilnik o kandidaranju in volitvah dekana Univerze na Primorskem, Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (PRAVILNIK)

Pomembnejši rokina vrh

 • Rok za vložitev kandidatur za dekana: petek, 20. november 2015
 • Rok za predložitev programa dela kandidata za dekana: petek, 11. december 2015
 • Seja Akademskega zbora UP FAMNIT za glasovanje o kandidatih za dekana UP FAMNIT: sreda, 13. januarja 2016
 • Seja Senata UP FAMNIT za izvedbo volitev predlaganega kandidata: najkasneje do ponedeljka, 15. februarja 2016

Kandidature - upravičeni predlagatelji, predlogi kandidaturna vrh

Predloge kandidatur lahko podajo oddelki UP FAMNIT, nepedagoški kader in Študentski svet UP FAMNIT.

Predlog kandidature mora vsebovati:

 • ime in priimek ter naziv predlaganega kandidata,
 • navedbo predlagatelja,
 • pisno soglasje kandidata (obrazec).
Predlagatelj pošlje kandidaturo na naslov:
Univerza na Primorskem
Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
Volilna komisija za izvedbo volitev dekana UP FAMNIT
Glagoljšaka 8
6000 Koper

Gradiva volilne komisije na vrh

 • Zapisnik 1. seje z dne 26.11.2015 (zapisnik
 • Zapisnik 2. seje z dne 10.12.2015 (zapisnik)
 • Zapisnik 3. seje z dne 4.1.2016 (zapisnik)
 • Zapisnik 4. seje z dne 12.1.2016 (zapisnik)

Kandidatura za dekanjo in program dela kandidatkena vrh

Volilna komisija za izvedbo volitev dekana UP FAMNIT (volilna komisija) je prejela eno kandidaturo - Oddelek za matematiko UP FAMNIT za dekanjo predlaga izr. prof. dr. Klavdijo Kutnar. Kandidatura je bila pravočasna in popolna, predlagana kandidatka pa izpolnjuje pogoje za dekana v skladu z veljavnimi pravnimi akti UP in UP FAMNIT.

Prav tako je predlagana kandidatka v roku posredovala svoj PROGRAM DELA.

Mnenje Študentskega sveta UP FAMNIT o kandidatki za dekanjona vrh

Skladno s 6. členom Pravilnika o kandidiranju in volitvah dekana UP FAMNIT, Študentski svet UP FAMNIT poda mnenje o kandidatih za dekana.

Mnenje Študentskega sveta UP FAMNIT o kandidatki za dekanjio UP FAMNIT izr. prof. dr. Klavdijo Kutnar je dostopno TUKAJ.

Glasovanje in volitve na organih UP FAMNITna vrh

Glasovanje o kandidatki na seji Akademskega zbora in rezultati glasovanja

Seja Akademskega zbora UP FAMNIT za glasovanje o kandidatki za dekana UP FAMNIT bo v sredo, 13. januarja 2016, s pričetkom ob 14:30. Seja bo potekala v Veliki predavalnici UP FAMNIT, glasovnico pa bodo lahko člani Akademskega zbora UP FAMNIT oddali v sejni sobi UP FAMNIT.

Rezultati glasovanja

ZA kandidatko je glasovalo 99 volilnih upravičencev (t.j. 89,2% volilnih upravičencev, ki so se udeležili glasovanja). Kandidatura izr. prof. dr. Klavdije Kutnar je bila na Akademskem zboru UP FAMNIT potrjena, saj se je za kandidatko izrekla večina volilnih upravičencev, ki so se udeležili glasovanja. 

Volitve kandidatke na Senatu UP FAMNIT

Na 12. redni seji dne 25. januarja 2016, je Senat UP FAMNIT dosedanjo dekanjo izr. prof. dr. Klavdijo Kutnar, ki jo je na seji dne 13. januarja 2016 podprl Akademski zbor UP FAMNIT, izvolil za vodenje fakultete tudi v naslednjem mandatu, t.j. v obdobju 2016 – 2020. 

Imenovanje izr. prof. dr. Klavdije Kutnar za dekanjo UP FAMNITna vrh

Prof. dr. Dragan Marušič je, na predlog Senata UP FAMNIT ter na podlagi 64. člena Statuta UP, dne 2.2.2016 izdal sklep, s katerim je izr. prof. dr. Klavdijo Kutnar imenoval za dekanjo UP FAMNIT, in sicer za obdobje štirih let, to je od 5. marca 2016, do 4. marca 2020.