Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Matevž Leskovšek

Asistent z doktoratom / Assistant with PhD

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za informacijske znanosti in tehnologije
/ Department of Information Sciences and Technologies
Raziskovanje
Research
Elektrotehnika
Electrical Engineering
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Osnove računalništva
/ Introduction to Computer Science
,
Programsko inženirstvo
/ Software Engineering
,
Računalniški praktikum
/ Computer Practicum
,
Računalniški praktikum I
/ Computer Practicum I
,
Sistemi II - Operacijski sistemi
/ Systems II – Operating Systems and Computer Networks
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator