Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

dr. Magda Sindičić

Redna profesorica / Full Professor

Kabinet
Office
-
Telefon
Phone
-
E-naslov
Email Address
Osebna stran
Personal Website
-
Oddelek
Department
Oddelek za biodiverziteto
/ Department of Biodiversity
Raziskovanje
Research
Upravljanje, biologija in patologija prostoživečih živali
Wildlife Management, Biology And Pathology
Varstvena genetika
Conservation Genetics
Bibliografija (COBISS)
Bibliography
Poučevanje (predmeti)
Teaching (courses)
Zdravje prostoživečih divjih živali
/ Wildlife Health
,
Predstojnik
Department Chair
Koordinator
Coordinator