Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Center za pozitivno psihologijo

natisni

Center za pozitivno psihologijo na UP FAMNIT je prvi slovenski center s tega področja, ki deluje od leta 2017.

Pozitivna psihologija je sodobna psihološka smer, ki se je v zadnjih 20 letih uveljavila kot ena od osrednjih velikih smeri v psihologiji, prisotna je na številnih raziskovalnih in aplikativnih področjih.

Njeni zametki segajo sicer že v 50. leta prejšnjega stoletja, vendar velja za njen uradni začetek leto 1998, ko jo je ameriški psiholog dr. Martin Seligman izbral za temo svojega predsedovanja Ameriškemu psihološkemu združenju. Po Seligmanovem mnenju se mora psihologija osredotočiti ne le na reševanje težav, ampak tudi na razvoj pozitivnih čustev, ki vodijo do osebne sreče. Pozitivna naravnanost namreč z večjo verjetnostjo vodi do reševanja težav, kakovostnejšega življenja ter celo do boljšega imunskega sistema in posledično zdravja.

Vizija in poslanstvo

Center za pozitivno psihologijo, ki deluje v okviru Oddelka za psihologijo na UP FAMNIT predstavlja pomemben doprinos na področju psihologije v Sloveniji. Čeprav gre za eno najpomembnejših smeri  v psihologiji v zadnjih 20 letih, tovrstnega središča v slovenskem prostoru do nedavnega še ni bilo, vsekakor pa zaradi širokega nabora aplikativnih spoznanj pozitivne psihologije, tovrstna potreba na ravni psihološke stroke nedvomno obstaja. Vizija centra je postati eden pomembnejših in osrednjih slovenskih raziskovalnih in strokovnih centrov na področju psihologije.

Center vzpostavlja priložnost za dodatno raziskovalno in strokovno povezovanje članov Oddelka za psihologijo na UP FAMNIT ter povezuje druge centre in posameznike, tako znotraj Univerze na Primorskem, kot v Sloveniji in širše.

Hkrati ponuja možnost strokovnega in znanstvenega udejstvovanja študentov na programih Biopsihologija (1. in 2. stopnja) in Psihologija (2. stopnja), ter možnost dodatnega razvoja kompetenc, tako za študente kot diplomante fakultete. 

Vodja centra

Predstojnik centra je doc. dr. Kristijan Musek Lešnik, psiholog z dvajsetletnimi izkušnjami na področju vzgoje in izobraževanja ter vodenja.