Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Donacije za razvoj fakultete

natisni

DONIRAJTE
in prispevajte k nadaljnji internacionalizaciji in razvoju naše fakultete. Z našim mednarodnim povezovanjem pomembno prispevamo k prepoznavnosti univerze, lokalnega okolja in Slovenije kot celote.

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) deluje od leta 2006. Naš cilj je graditi odličnost z internacionalizacijo izobraževanja in raziskovanja.

Na fakulteti gostimo številne vrhunske znanstvenike, ki v času gostovanja tudi poučujejo na naših dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih. Hkrati pa naši učitelji in sodelavci redno gostujejo na priznanih univerzah v tujini, kjer izvajajo raziskovalno in pedagoško delo. Vsako leto organiziramo in soorganiziramo številna znanstvena srečanja, mednarodne poletne šole ter predavanja za širšo javnost s ciljem popularizacije naravoslovja v širši skupnosti.

Naša strategija je usmerjena k nadaljnji internacionalizaciji izobraževanja in raziskovanja. Cilj je pridobiti čim več odličnih tujih študentov. V tekočem študijskem letu (2017/18) je na fakulteto vpisanih 132 tujih študentov (24,4% vseh vpisanih), med katerimi so tudi študenti z odličnimi referencami na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Zaradi njihovih izjemnih študijskih dosežkov jim fakulteta nudi štipendijo in pomoč pri namestitvi.

Vabimo vas, da podprete naša prizadevanja za internacionalizacijo fakultete tako, da postanete naš donator. Prejeta donatorska sredstva bomo uporabili izključno za finančno podporo aktivnostim v okviru izvajanja strategije internacionalizacije UP FAMNIT (štipendiranje najuspešnejših študentov), lahko pa podprete tudi ostale, v naš razvoj in promocijo usmerjene aktivnosti, ki jih izvajamo na fakulteti (razvoj novih študijskih programov, nabava opreme za predavalnice in laboratorije, promocijske aktivnosti fakultete ipd.).

Več informacij o naših aktivnostih si lahko ogledate na naši spletni strani, kratko predstavitev fakultete z najpomembnejšimi dosežki v posameznem letu, pa najdete tukaj.

Donirate nam lahko:

Za vsa dodatna vprašanja nas lahko kadarkoli kontaktirate na 05 611 75 78 ali po elektronski pošti na e-naslov donacije@famnit.upr.si.

Najlepša hvala za vašo podporo!