Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Študijske izmenjave in izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja

natisni

Študenti, ki želijo v času študija pridobiti dragocene mednarodne izkušnje, razširiti intelektualno obzorje, izpopolniti tuje jezike, spoznati nove kulture in skleniti nova prijateljstva, lahko izkoristijo možnosti, ki jih nudijo programi mednarodne mobilnosti študentov.

Na UP FAMNIT je mednarodna mobilnost študentov omogočena preko programov izmenjave ERASMUS+, ter posamičnih bilateralnih sporazumov. Za udeležbo na mobilnostih je pogoj status študenta kot tudi je zaželjeno, da ima študent uspešno zaključen vsaj 1. letnik dodiplomskega študija.

Za več informacij se obrnite na našo mednarodno pisarno na international@famnit.upr.si.