Univerza na Primorskem Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
SI | EN

Programi mobilnosti in druge informacije

natisni

Na UP FAMNIT omogočamo študijske izmenjave in izmenjave z namenom praktičnega usposabljanja v okviru programa Erasmus+, CEEPUS, slovenski štipendijski sklad EGP in NFM, bilateralnih štipendij ter drugih individualnih bilateralnih sporazumov.
V večini programov je pogoj za udeležbo na izmenjavi zaključen vsaj 1. letnik dodiplomskega študijskega programa ter študentski status.

 


ERASMUS +

Erasmus+ je eden izmed najuspešnejših EU programov mobilnosti, ki študentske izmenjave podpira že več kot 30 let. 

Erasmus+ program mobilnosti omogoča študentom, da del študijskih obveznosti opravijo v tujini. V okviru programa se lahko udeležijo izmenjave z namenom študija (SMS) ali z namenom praktičnega usposabljanja (SMP). Študenti se lahko udeležijo izmenjave v državi, različni od države, kjer je sedež njegove univerze. Študent se ne more udeležiti izmenjave v  državi, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče.

Študijska izmenjava lahko traja najmanj 3 in največ 12 mesecev na vsaki stopnji študija in se lahko izvaja na partnerskih univerzah, s katerimi je UP FAMNIT sklenila Erasmus+ bilateralni sporazum.

Praktično usposabljanje lahko traja od 2 do 12 mesecev na vsaki stopnji študija in se opravlja v podjetjih oziroma drugih delovnih organizacijah v državah članicah EU, Liechtensteinu, Turčiji, Severni Makedoniji, na Norveškem in na Islandiji. Prakse v okviru programa Erasmus+ ni mogoče opravljati v institucijah Evropske komisije, organizacijah, ki vodijo EU programe in diplomatskih predstavništvih Republike Slovenije v tujini. Praktično usposabljanje mora biti vsebinsko povezano s področjem študija študenta. 

V okviru Erasmus+ sta na voljo dve vrsti programa:

  • Erasmus+: izmenjavo je mogoče opravljati na univerzah, fakultetah, institucijah, zavodih, organizacijah in podjetjih v državah, ki so članice Evropske unije, Lihtenštajnu, na Norveškem, Islandiji, v Turčiji in Severni Makedoniji. Prakse v okviru programa Erasmus+ ni mogoče opravljati v institucijah Evropske komisije, organizacijah, ki vodijo EU programe in diplomatskih predstavništvih Republike Slovenije v tujini.
  • Erasmus+ ICM: izmenjavo je mogoče opravljati na partnerskih institucijah izven EU, in sicer samo v kolikor domača institucija omogoča izmenjavo in razpolaga s finančnimi sredstvi za specifično državo 

V programu Erasmus+ lahko sodelujejo študenti, ki:

  • se izobražujejo po javnoveljavnem visokošolskem programu na dodiplomski ali podiplomski stopnji na instituciji nosilki Erasmus Univerzitetne Listine (UP FAMNIT listina),
  • so zaključili vsaj 1. letnik dodiplomskega visokošolskega izobraževanja,
  • so diplomirali (še eno leto po zagovoru diplomske naloge).

Razpis za študente je običajno objavljen pozimi (december, januar), velja pa za mobilnosti v naslednjem študijskem letu.

Na spodnjem zemljevidu so prikazane institucije s katerimi ima UP FAMNIT sklenjen sporazum, kar omogoča Erasmus+ študijsko izmenjavo (uporabite filter za relevanten študijski program):

Erasmus+ koda Univerze na Primorskem je SI KOPER03. 

Erasmus listina Univerze na Primorskem

Samo univerze/fakultete, ki so imetnice Erasmus univerzitetne listine so upravičene do sodelovanja v Erasmus+ programu. Erasmus+ listina Univerze na Primorskem je na voljo spodaj.

Erasmus Policy Statement


CEEPUSna vrh

CEEPUS je srednjeevropski program izmenjave študentov in profesorjev, ki vključuje visokošolske institucije iz držav med Baltskim in Črnim morjem: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnost študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti povezave in priložnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov.

V okviru CEEPUS programa obstajata dve možnosti za mobilnost:

  • v okviru MREŽE: univerze in fakultete se povezujejo v mreže. Mreža omogoča izmenjavo študentov in osebja med institucijami, ki so vključene v specifično mrežo. V primeru interesa za udeležbo na izmenjavi znotraj mreže v kateri sodeluje UP FAMNIT je potrebno možnosti preveriti v mednarodni pisarni UP FAMNIT. Trenutno je fakulteta vključena v mrežo BA-1403: Managing forests for climate change.
  • FREEMOVER: študenti se lahko izmenjave v okviru CEEPUS programa udeležijo tudi kot t.i. freemover, v kolikor njihova fakulteta ne sodeluje v relevantni mreži. V primeru takšne izmenjave je potrebno najprej pridobiti soglasje tuje institucije za izvedbo mobilnosti, nato pa oddati vlogo za štipendijo. Program CEEPUS koordinira nacionalna agencija CMEPIUS, ki prav tako koordinira razpoložljiva mesta in finančna sredstva. Za vse dodatne informacije ostaja na voljo mednarodna pisarna UP FAMNIT.  

Bilateralne štipendijena vrh

Bilateralne štipendije temeljijo na podpisanih bilateralnih sporazumih med vlado RS in ostalimi državami. Finančna sredstva običajno vključujejo štipendijo, brezplačno namestitev in osnovno zdravstveno zavarovanje, ni pa to nujno, saj se razlikuje od razpisa do razpisa. 

Trenutna ponudba bilateralnih in ostalih štipendij tujih institucij je na voljo na spletni strani CMEPIUS


Bilateralni sporazumina vrh

Mobilnosti je lahko tudi predmet bilateralnega sporazuma med Univerzo na Primorskem in tujo univerzo oz. med UP FAMNIT in tujo fakulteto. 
V sporazumih je večinoma opredeljeno sodelovanje in vzajemno priznavanje opravljenih obveznosti na tuji instituciji. V okviru takšnega sporazuma finančna sredstva običajno niso na voljo (je pa možna mobilnost v okviru lastnih sredstev). 

UP FAMNIT ima trenutno sklenjene bilateralne sporazume z:

Dodatno so na voljo še nelateri sporazumi na nivoju univerze, ki pa se nanašajo tudi na UP FAMNIT. Seznam sporazumov sklenjenih na nivoju Univerze na Primorskem je na voljo TUKAJ.


Slovenski štipendijski sklad EGP in NFMna vrh

Tudi program Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM omogoča študentom opravljanje dela študijskih obveznosti v tujini, le da gre v tem primeru za mobilnost v treh državah: Norveška, Islandija in Liechtenstein. Študenti lahko v okviru razpisa UP za namen udeležbe na praktičnem usposabljanju opravljajo tudi prakso v podjetju ali inštituciji v omenjenih treh državah.

Pretekli projekt se je zaključil leta 2016, norveška vlada pa je podala informacijo, da bo še naprej podpirala mobilnosti. Skladno z napovedjo se pričakuje, da bo nov projekt kmalu objavljen. 

Pretekli razpisi so dostopni tukaj.


Izmenjave izven obstoječih programov mobilnostina vrh

Izmenjave so omogočene tudi izven obstoječih programov mobilnosti. V večini primerov gre za individualne dogovore med posameznikom in tujo institucijo. Zlasti mobilnosti študentov z namenom praktičnega usposabljanje pogosto potekajo izven programov. 


Navodila za oddajo prijave za izmenjavo (program Erasmus+)na vrh

Za mobilnosti v okviru programa Erasmus+ je potrebna predhodna prijava preko spletnega sistema ŠIS. Prijave v sistemu ŠIS so odprte glede na razpise za mobilnosti, ki so trenutno na voljo (v kolikor ni odprtega razpisa tudi prijave niso mogoče). 


Priprava na izmenjavona vrh

Za izvedbo mobilnosti in dodelitev finančnih sredstev je, ne glede na program, potrebna predhodna prijava.

Z namenom čim boljše priprave na izmenjavo, so študentkam in študentom na voljo smernice za pripravo na mobilnost Erasmus+ v katerih je podrobno opisana priprava na odhod na izmenjavo ter obveznosti po povratku z izmenjave. Smernice lahko služijo kot pomoč tudi v primeru mobilnosti v okviru drugih programov.


Namestitev v času izmenjavena vrh

Če želite rezervirati namestitev v tujini pred vašim odhodom, Univerza na Primorskem priporoča HousingAnywhere, mednarodno platformo za mednarodne študente, praktikante in mlade zaposlene.   

Prijavite se na spodnjem naslovu, če želite pridobiti VIP profil Univerze na Primorskem na HousingAnywhere in imeti prednost do nastanitev,  ki so na voljo v več kot 400 mestih:

https://housinganywhere.com/Koper--Slovenia/UPR/sign-up

Hkrati  lahko v času bivanja v tujini,  svojo sobo ponudite v Kopru, Portorožu itd. prihajajočemu študentu, se na ta način izognete dvojni najemnini in se po vrnitvi zlahka vrnete nazaj v isto sobo. Tukaj lahko dodate vašo sobo: https://housinganywhere.com/list-your-place

Poletna promocija 2020: 0% za rezervacijo! za rezervacije z datumom vselitve do 30. septembra 2020 je uporaba naše platforme brezplačna!

Za več informacij si oglejte naš guide ali kontaktirajte vip@housinganywhere.com.